NỘI DUNG

THỰC TẬP CẦU KINH MÂN CÔI

1.Tâm Điểm của Kinh Mân Côi là Chúa Kitô
và Cầu Kinh MC là tuyên xưng Người

2.Cách Thức Suy Niệm Kinh Mân Côi

3.Phương Pháp Lần Hạt Mân Côi Chiêm Niệm

CỬ HÀNH MẦU NHIỆM MÂN CÔI

4.Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi theo Phụng Vụ
a. Cử Hành MNMC Mùa Vọng
b. Cử Hành MNMC Mùa Giáng Sinh
c. Cử Hành MNMC Mùa Thường Niên
d. Cử Hành MNMC Mùa Chay & Phục Sinh

5.Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng
với ĐTC Gioan Phaolô II

6.Kinh Mân Côi và Thánh Thể
với Việc Truyền Giáo

Phụ Trương

(theo những tập sách

được soạn dọn cho

Ngày Tôn Vinh Thánh Mẫu Fatima 2009 và 2010 ở TGP/LA)

 

7. Cử Hành MNMC

theo Chiều Hướng Fatima

a. Đền Tạ 5 Tội Phạm đến Mẹ

b. Cùng Mẹ Đền Tạ Thánh Thể Chúa Giêsu

c. Cầu cho Ḥa B́nh Thế Giới

d. Kính Ḷng Thương Xót Chúa