Đền Tạ
Trái Tim Vô Nhi
ễm Nguyên Tội MẹNỘI DUNG
 

I. Ư Thức Đền Tạ

II. Cử Hành Đền Tạ

III. Suy Niệm Đền TạLời Ngỏ

Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, khác với tất cả mọi lần hiện ra trước đó và sau đó, trước hết và trên hết là để tuyển chọn một đạo binh dàn trận. Đó là lư do trước khi xưng ḿnh là ai và cho biết đến để làm ǵ, cũng như trước khi ban bố Sứ Điệp Fatima và tiết lộ Bí Mật Fatima, Mẹ đă kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima, (chứ không phải 1 như ở Lộ Đức năm 1858 hay 2 như ở La Salette năm 1846), dâng ḿnh làm lễ vật toàn thiêu cho Ḷng Thương Xót Chúa v́ phần rỗi các linh hồn. Chưa hết, vào lần hiện ra thứ hai ngày 13/6/1917, Mẹ c̣n tỏ cho chung 3 Thiếu Nhi Fatima thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và sau này Mẹ cũng kêu gọi Nữ Tu Lucia, Tông Đồ Fatima tiên khởi và mô phạm, thực hiện việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ nữa.

Như thế, có thể nói rằng Mẹ Maria, qua 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi và riêng Tông Đồ Fatima Lucia tiên khởi, đă trao Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho cả Thiếu Nhi Fatima lẫn Tông Đồ Fatima để cùng nhau đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một trái tim (tiêu biểu cho t́nh yêu trọn hảo và đức tin tuân phục của Mẹ) đầy ơn phúc v́ Mẹ đă tin, bằng cách liên lỉ đáp ứng tất cả mọi tác động thần linh của Thiên Chúa trong tâm hồn Mẹ cũng như suốt cuộc đời Mẹ, ngay từ khi Mẹ được hoài thai trong ḷng thân mẫu, bởi Mẹ được Chúa ǵn giữ khỏi nguyên tội nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Mẹ được hưởng trước, và qua cuộc sống trinh nguyên không biết đến nam nhân của Mẹ, cho đến khi Mẹ được mông triệu về trời cả linh hồn lẫn thân xác.

Đó là lư do hiện hữu của tập sách Đền Tạ Mẫu Tâm này. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria thực sự là nơi cho TNF và TĐF chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa muôn đời. Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, biên soạn
Thứ Bảy Đầu Tháng Hoa Mẹ 7/5/2011