Chương Chín


CỘNG SẢN VÀ TIỀN HÔ QỦI VƯƠNG
 


Nếu việc Chúa Giêsu muốn tỏ Mẹ của Ngài ra trong thời tận thế này có liên hệ đến thời điểm của nước Nga nói riêng và lư thuyết cộng sản nói chung, th́, phải chăng, Cộng Sản chính là tiền hô của qủi vương?

Nói cách khác, nếu sự xuất hiện của Mẹ Maria, như Đức Thánh Cha Piô XII ngày 2/7/1948 đă viết cho cha Ranson, giám đốc của phong trào Đại Phục Hồi (Great Return) ở Pháp: “Trong bóng đêm đang đè nặng trên thế giới, chúng ta thấy Rạng Đông bừng lên, báo hiệu chắc chắn về sự xuất hiện của Mặt Trời chân thật, công chính và yêu thương” (TWTAF3:117), th́, phải chăng, Cộng Sản cũng chính là dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của qủi vương vào thời tận thế?

Năm 1848, tập The Communist Manifesto của Karx Marx viết chung với Engels được xuất bản. Tập sách này tuy ngắn, song vẫn được coi là một cuốn cẩm nang của thuyết Mát-Xít, một thuyết cho rằng lịch sử là một chuỗi đấu tranh giữa các tầng lớp trong xă hội, mà cuối cùng tấng lớp lao động sẽ lật đổ tầng lớp quản trị trung lưu, để lập thành một xă hội vô giai cấp do nhà nước làm chủ việc sản xuất của nhân dân và điều hành việc tiêu thụ cho nhân dân.

Trước đó 18 năm, tức vào năm 1830, Đức Mẹ đă hiện ra với chị thánh Catarina Labuarê ở Ba-Lê, nước Pháp, truyền dạy phổ biến bức ảnh h́nh trái xoan bằng kim loại, trên đó có hàng chữ bằng vàng: “Ôi Maria, đầu thai vô nhiễm nguyên tội, cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ”.

Năm 1864, Karx Marx thành lập Hiệp Hội Lao Nhân Quốc Tế (The International Workingmen's Association), với mục đích cải tiến đời sống của tầng lớp lao động và cũng để sửa soạn cho cuộc cách mạng xă hội.

Năm 1867, Karx Marx cho xuất bản cuốn thứ nhất của bộ Das Kapital, một bộ sách cho rằng sinh hoạt thị trường tự do rất hiệu nghiệm song cũng rất nguy hiểm khi gặp thời kỳ kinh tế bị trầm trọng lạm phát và khủng hoảng, nhất là khi mức độ giầu có tạo được từ sinh hoạt thị trường tự do này không biết sử dụng sẽ càng tạo nên nhanh chóng sự khốn cùng trong xă hội loài người.

Trước đó 6 năm và 9 năm, tức vào năm 1858, Đức Mẹ đă hiện ra ở Lộ Đức, nước Pháp, với chị thánh Bernađét, tự xưng ḿnh “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Năm 1917, Lenin về nước để cùng với đảng Bolsheviks thực hiện cuộc cách mạng và thành lập đảng Cộng Sản năm 1818 theo lư thuyết của Karx Marx. Lenin đă tuyên bố: “Đường lối khủng bố là đường lối duy nhất đối với chúng ta, một đường lối mà không thể nào chúng ta không dùng đến” (TWTAF:450). Kết quả là, theo thống kê được phổ biến vào năm 1922 của đức hồng y Mercier: “Từ tháng 11/1917, có 260 ngàn tù phạm binh sĩ thường và 54 ngàn quân nhân; 18 ngàn điền chủ; 35500 nhà trí thức, 192 ngàn thợ thuyền; 815 ngàn canh điền; 28 giám mục và 1215 linh mục bị giết” (TWTAF2:451).

Cũng trong năm 1917, Đức Mẹ đă hiện ra với ba Thiếu Nhi tại Fatima, một trong những mục đích của Mẹ là hứa sẽ đến để xin dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Vào ngày 13/6/1929, quả thật Đức Mẹ đă đến và nói r "đă đến lúc Chúa muốn Đức Thánh Cha hợp cùng các giám mục trên thế giới hiến dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, Ngài hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cách đó" (FILOW:200).

Cũng bắt đầu từ năm 1929, Liên Bang Sô Viết do Stalin lănh đạo với bàn tay sắt và nạn cộng sản cũng bắt đầu lan ra các nước. Ngày 15/5/1932, Stalin đă bắt đầu dự án 5 năm chống đối tôn giáo với ư định vào ngày 1/5/1937, sẽ không c̣n một tư tưởng nào về Thiên Chúa nữa. Trong thông điệp Caritate Christi, Đức Thánh Cha Piô XI đă phải than lên:

“Khốn cho nhân loại một khi Thiên Chúa bị tạo vật của Ngài xúc phạm đến nỗi, theo sự công chính của Ngài, Ngài ban cho làn sóng hủy diệt này quyền tự do thống trị khi Ngài dùng nó như cái roi để trừng phạt thế giới” (TWTAF2:615).

Trong thông điệp Divini Redemptoris, Đức Thánh Cha Piô XI đă tóm tắt “nạn cộng sản” trong đoạn văn sau đây:

“Cộng sản, hơn thế nữa, c̣n bóc lột tự do của con người, cướp đoạt tất cả nhân vị của con người, và loại trừ mọi ràng buộc luân lư cần có trong việc kiềm chế các lũng đoạn của dục vọng mù quáng” (AC,10).

Như thế, nếu Mẹ Maria là Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô, cần phải đến trước để dọn đường cho Chúa đến lần thứ hai, th́ sự xuất hiện trùng hợp giữa Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Cộng Sản ngay từ đầu đến nay phải chăng là một ám chỉ Cộng Sản là tiền hô của qủi vương?

Nếu Cộng Sản là tiền hô của qủi vương, chắc chắn nó phải có liên hệ với ma qủi nói chung và qủi vương nói riêng. Trong thông điệp Divini Redemptoris, Đức Thánh Cha Piô XI đă coi cộng sản tương tự như một thần ô uế ám vào nhân tính con người mà chỉ “được khống chế bằng chiến dịch cầu nguyện và thống hối chung thế giới” (AC:59).

Trong thư gửi toàn thể các giám mục trên thế giới vào ngày 1/7/1937, hàng giáo phẩm Tây Ban Nha đă nhận định như sau: “... Sự ghen ghét Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ đă lên đến cực điểm. Người ta có thể tưởng tượng sự ghen ghét của hỏa ngục đă nhập vào trong những người cộng sản bất hạnh của chúng ta, bằng việc hạ nhục hàng trăm cây thánh giá, bằng việc làm như loài vật khi tục hoá những ảnh tượng Đức Mẹ, bằng việc dán ở trung tâm thương mại Bilbao những bích chương xỉ nhục phạm đến Mẹ Thiên Chúa, bằng việc viết bênh vực phe Đỏ trong khi chê cười những mầu nhiệm thần linh ở chỗ làm tục hóa phép Thánh Thể... Những h́nh thức tục hóa này không thể nào tin là có thể xẩy ra nếu chúng không do những xúi giục qủi ma” (TWTAF2:651).

Trong thông điệp Divini Redemptoris, Đức Thánh Cha Piô XI đă đặc biệt kêu gọi các đan sĩ nam nữ “cũng hăy khẩn nguyện sự cầu bầu quyền năng của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng đă đạp nát đầu con rắn xưa, măi là Đấng Bảo Hộ vững vàng cùng là Sự Trợ Giúp không cùng của Kitô hữu” (TWTAF2:59).

Tuy nhiên, nếu cộng sản chủ trương vô thần th́ làm sao có thể là tiền hô cho qủi vương là kẻ, dù không tự nguyện nhận biết Ngài, song vẫn không thể chối căi về thực tại thần linh là Thiên Chúa hiện hữu, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ và toàn năng?

Thật ra, chính v́ cộng sản chủ trương vô thần mới đúng là tiền hô của qủi vương. Bởi v́, đường lối qủi vương dùng để có thể hoàn toàn thống trị thế gian là làm sao cho Thiên Chúa bị phủ nhận, truất phế, hạ bệ trước đă. Nếu “Thiên Chúa là Ánh Sáng” (1Gn 1:5) c̣n đó th́ bóng tối sự chết mà ma qủi là hiện thân làm sao có thể hành động được. “Mọi kẻ làm dữ th́ ghét ánh sáng; họ không dám đến gần ánh sáng v́ sợ việc làm của ḿnh bị bại lộ” (Gn 3:20) là thế.

Trong vườn địa đường, để làm cho bà Evà đang là con cái Thiên Chúa, con cái sự sáng trong sự công chính nguyên thủy, trở nên con cái ma qủi, con cái tối tăm trong tội lỗi, ma qủi cũng đă làm cho bà trở nên vô thần đă, khi gợi lên trong bà những tư tưởng duy vật là các lợi lộc từ cây trái cấm mà bà vốn ước vọng. Quả nhiên, Thánh Kinh đă tóm tắt hành động vô thần duy vật của bà Evà sau khi nghe ma qủi cám dỗ như sau: “Người
nữ thấy trái cây ngon lành đẹp mắt lại muốn được nên khôn ngoan. Do đó, bà đă hái ít trái mà ăn” (STK 3:6).

“Vô thần duy vật” đúng là bản chất, là chân tướng của cộng sản, tiền hô của qủi vương.

Đức Thánh Cha Piô XI đă vạch trần bộ mặt của cộng sản, tiền hô của qủi vương, kẻ chủ trương vô thần duy vật, trong thông điệp Divini Redemptoris như sau:

“Theo giáo điều này (cộng sản), thế gian chỉ có một thực tại, đó là vật chất, là những năng lực mù quáng chi phối cả thực vật, động vật lẫn con người. Ngay cả xă hội loài người cũng chẳng là ǵ khác ngoài hiện tượng h́nh thành của vật chất, được xoay vần cùng một kiểu cách. Bởi định luật xoay vần khẩn thiết và qua sự tương phản liên lỉ giữa các năng lực, vật chất tiến đến một tổng hợp chung kết là một xă hội vô giai cấp. Với một giáo điều như vậy, r ràng là ư tưởng về Thiên Chúa không c̣n nữa; không c̣n khác biệt giữa vật chất và tinh thần, giữa linh hồn và thân xác; không c̣n cả sự sống đời sau của linh hồn sau khi chết và không c̣n hy vọng ǵ ở cuộc sống mai hậu. Chủ trương một triết thuyết thiên về duy vật như thế, những người cộng sản cho rằng những tương phản xẩy ra trên thế gian để tiến đến một tổng hợp chung kết của nó là do con người phát tiến. Do đó, họ nỗ lực làm sao để làm cho những cuộc chống chọi giữa các tầng lớp trong xă hội gay cấn hơn. Vậy, sự tranh đấu giữa các tầng lớp mà hậu quả của nó là sự hủy hoại và thù ghét bạo tàn được coi như một chiến dịch trong việc phát triển nhân loại. Đàng khác, tất cả các lực lượng khác bất kể, chừng nào c̣n phản kháng lại tổ chức tranh đấu này đều phải bị hủy diệt như kẻ thù của nhân loại” (AC:9).

Trong lịch sử của loài người, chưa có một tai họa nào rùng rợn và kinh hoàng cho định mệnh của chung thế giới bằng nạn cộng sản. Chính bản chất vô thần duy vật và đường lối hận thù sắt máu tột độ ngùn ngụt bùng lên từ hỏa ngục này của cộng sản nhắm vào loài người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa nói chung và đối với đặc biệt Giáo Hội là thân ḿnh mầu nhiệm của Thiên Chúa nhập thể nói riêng, có thể khẳng định rằng cộng sản chính là tiền hô của qủi vương.

Khi Gioan Tẩy Giả rao giảng về "Đấng đến sau" ông là Chúa Giêsu Kitô, th́ Chúa Kitô sắp xuất đầu lộ diện, và khi lộ diện, Ngài phải được chính Gioan Tẩy Giả nhận biết và giới thiệu cho môn đệ của ḿnh cũng như cho toàn dân Do Thái nữa. Cũng thế, Cộng Sản là Tiền Hô của Qủi Vương, đang khi nó c̣n "gieo rắc lầm lạc khắp thế giới", th́ Qủi Vương thực sự đă có mặt trên trần gian này rồi. Huống chi, cho đến nay, cộng sản kể như rắn đă mất đầu, khi Liên Bang Sô Viết hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản, th́ phải nắm chắc một điều là Qủi Vương sắp bắt đầu hoàn toàn hiện nguyên h́nh dạng của hắn.

Nếu Thời Tận Thế là Thời Đại Maria th́ Thời Tận Thế cũng là Thời Đại Satan vậy!
 

Nếu cần, xin xem lại các phần trước:

Nội dung

chương 1 hiện tượng Nước Nga,

chương 2 Biến cố Fatima,

chương 3 đáp ứng yêu cầu

chương 4 thực hiện lời hứa

chương 5 những lần Mẹ hiện ra

chương 6 các tín điều về Mẹ

chương 7 phong trào tượng Mẹ Thánh Du

chương 8: con người và trái cấm thời đại