Kinh Mân Côi

cùng Mẹ Đền Tạ Thánh Thể

 Cho Ngày Tôn Vinh Thánh Mẫu II - 15/5/2010 ở TGP/LA

Dẫn Nhập:  

Vào lần hiện ra cuối cùng, 13/10/1917, Mẹ Maria đă tỏ ra buồn sầu kêu gọi con cái Mẹ rằng: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, v́ Người đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”. “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta” (kể cả Mẹ) đây chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đă được Thiên Thần Ḥa B́nh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1916 ba lần để dạy cho 3 em biết “đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu”, chẳng những bằng hy sinh (lần 2) và rước lễ (lần 3) mà c̣n bằng kinh nguyện (lần 1) như sau: "Lạy Chúa Trời Con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 

Năm Mầu Nhiệm Mân Côi để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị “những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát”, những ǵ phạm đến “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta”, và cùng với Trái Tim Mẹ đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, được dựa theo những lời Chúa Giêsu nói về Bánh Hằng Sống trong Phúc Âm Thánh Gioan, đoạn 6, từ câu 25 đến 71, với bản dịch của Cha Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

  

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 1

 

“Bánh của Thiên Chúa bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian”

 

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

25 Gặp Ngài bên kia biển, họ nói với Ngài: "Rabbi, Ngài đă đến đây bao giờ?" 26 Đức Yêsu đáp lại:

"Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi: các ngươi t́m Ta không phải v́ các ngươi đă thấy dấu lạ, nhưng v́ các ngươi đă ăn bánh no. 27 Hăy lao công đừng v́ lương thực hư nát, nhưng v́ lương thực sẽ lưu lại măi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho các ngươi, v́ chính Ngài là Đấng mà Cha và là Thiên Chúa đă niêm ấn".

28 Họ mới nói cùng Ngài: "Chúng tôi phải lao công vào việc nào của Thiên Chúa?" 29 Đức Yêsu đáp lại: "Việc của Thiên Chúa, tức là các ngươi tin vào Đấng Người đă sai đến". 30 Họ nói với Ngài: "Vậy th́ ông làm dấu ǵ để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông làm ǵ nào? 31 Cha ông chúng tôi đă ăn manna trong sa mạc, như đă viết: Người đă ban cho họ ăn bánh bởi trời".

32 Vậy Đức Yêsu nói với họ: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: không phải Môsê đă cho các ngươi bánh bởi trời; nhưng Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thật! 33 V́ bánh của Thiên Chúa là sự ǵ bởi trời xuống và ban sự sống cho thế gian".

 

Suy Niệm:

     Thiên Chúa là Cha trên trời đă dựng nên loài người theo h́nh ảnh Ngài và tương tự như Ngài là để con người được hiệp thông thần linh với Ngài. Thế nhưng, để được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa vô h́nh là Thần Linh (x Col 1:15; Jn 4:24), con người là loài có tự do cần phải đáp ứng tác động thần linh đầy khôn ngoan và yêu thương của Ngài. Mà con người không thể nào đáp ứng tác động thần linh của Thiên Chúa nếu không biết Thiên Chúa là ai, cho đến khi Ngài tự tỏ ḿnh ra cho họ. Và Thiên Chúa quả thực đă tỏ ḿnh ra cho con người nơi Lời Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng vào thời điểm viên trọn của ḿnh (x Gal 4:4) là Tột Đỉnh Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa và là Tất Cả Mạc Khải Thần Linh của Thiên Chúa. Đó là lư do việc của Thiên Chúa thực hiện dọc suốt gịng lịch sử của con người là làm cho họ tin tưởng vào mạc khải của Ngài, tức vào Chúa Giêsu Kitô Thiên Sai Con Ngài. Và cũng chính v́ lư do này Ngài đă tạo nên nơi con người một tấm ḷng khao khát chân thiện mỹ, khao khát được sự sống và là một sự sống viên măn (x Jn 10:10), một sự sống thần linh vô cùng bất tận. Phải, bởi ḷng con người đă được dựng nên cho Thiên Chúa như thế mà họ luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Đấng duy nhất có thể hoàn toàn, trọn vẹn và vĩnh viễn thỏa đáng họ, bằng một thứ “bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian”, một thứ lương thực “không hư nát”, một thứ “lương thực sẽ lưu lại măi đến sự sống đời đời, mà Con Người sẽ ban cho” những “ai xin sẽ được, ai t́m sẽ thấy” (Mt 7:7).

Cầu Nguyện:

     "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

     "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 

 

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

 

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn”.  

 

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 2

 

“Tôi chính là Bánh Hằng Sống”

 

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

34 Họ nói cùng Ngài: "Thưa Ngài, hăy luôn luôn cho chúng tôi bánh ấy!"

35 Đức Yêsu nói với họ: "Bánh sự sống, chính là Ta! Ai đến với Ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ! 36 Nhưng Ta đă bảo các ngươi, các ngươi đă thấy Ta, mà các ngươi không tin. 37 Phàm sự ǵ Cha ban cho Ta, th́ sẽ đến với Ta, và kẻ đến với Ta, Ta sẽ không đuổi ra ngoài; 38 V́ Ta đă từ trời xuống, không phải để làm theo ư Ta, mà là ư của Đấng đă sai Ta. 39 Này đây là ư của Đấng đă sai Ta, là: phàm sự ǵ Người đă ban cho Ta, th́ Ta không được để hư đi điều ǵ, song ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại. 40 V́ ư của Cha Ta là: phàm ai trông thấy Con và tin vào Ngài th́ có sự sống đời đời, và ngày sau hết Ta sẽ cho nó sống lại".

 

Suy Niệm:

     Đúng thế, tự bẩm sinh con người vốn khao khát chân thiện mỹ, khao khát sự sống vô cùng bất tận: “xin hăy luôn ban cho chúng tôi thứ bánh ấy”. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng cho thấy, qua thành phần tiêu biểu là dân Do Thái bấy giờ, họ lại muốn thưởng thức thứ bánh theo như ḷng họ mong muốn, hợp với khẩu vị tự nhiên của họ, liên quan tới cảm giác và lập luận trần gian của họ, hơn là thứ Bánh Bởi Trời do Thiên Chúa ban cho họ là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đă tuyên bố với họ rằng “Tôi chính là Bánh Hằng Sống”, nhưng lại là Đấng đă cảnh giác họ rằng “quí vị đă thấy Tôi mà quí vị lại không tin”. Người đă chứng ḿnh cho họ thấy rằng Người chính là “Bánh Bởi Trời”, v́ Người thật sự từ trời xuống, là Thiên Chúa Làm Người, là “Lời đă Hóa Thành Nhục Thể” (Jn 1:14), và đồng thời Người cũng là “Bánh Hằng Sống”, ở chỗ, Người đến không phải để làm theo ư riêng của Người, mà là ư của Đấng đă sai Người, Đấng muốn ban sự sống đời đời chỉ cho “những ai thấy Con và tin vào Con”, thành phần một khi đến với Người “sẽ không hề đói” và v́ tin Người nên “chẳng bao giờ khát”.

 

Cầu Nguyện:

      "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

     "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 

 

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

 

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn”.

 

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 3

 

“Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự sống”

 

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

41 Người Do Thái kêu ca về Ngài, v́ Ngài nói: Bánh bởi trời xuống, chính là Ta. 42 Họ nói: "Ông ấy lại không phải là Yêsu con của Yuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết! Làm sao bây giờ, ông ấy dám nói: Ta đă từ trời mà xuống?"

 43 Đức Yêsu đáp lại và nói với họ: "Các người đừng kêu ca với nhau! 44 Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Đấng đă sai Ta, không lôi kéo nó; và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. 45 Trong các tiên tri đă có viết: Hết thảy chúng ta sẽ là môn sinh của Thiên Chúa. Phàm ai nghe và học nơi Cha th́ sẽ đến với Ta. 46 Không phải là đă có ai thấy được Cha, trừ phi Đấng đă từ nơi Thiên Chúa mà đến, Đấng ấy đă thấy Cha. 47 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai tin th́ có sự sống đời đời. 48 Bánh sự sống chính là Ta! 49 Cha ông các ngươi trong sa mạc đă ăn manna và đă chết. 50 Bánh này mới là bánh bởi trời xuống, để ai ăn th́ khỏi phải chết. 51 Bánh hằng sống bởi trời xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, th́ sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là thịt ḿnh Ta v́ sự sống thế gian".

 

Suy Niệm:

     Con người trần gian có lư để mà không tin Chúa Giêsu là Bánh Bởi Trời, Bánh Hằng Sống, v́ trước mắt họ, qua thành phần dân Do Thái bấy giờ, Người chỉ là một con người thuần túy như họ, có thể c̣n tầm thường hơn họ nữa, v́ Người “là con của Giuse”, cha mẹ Người họ “đều biết”, chẳng xa lạ ǵ. Thế nhưng, chính v́ Người là Bánh Bởi Trời, Bánh Hằng Sống, chứ không phải thứ bánh tự nhiên “hư nát”, thậm chí là Manna từ trời xuống trong cuộc xuất hành về Đất Hứa xưa kia, thứ lương thực Người nhắc nhở cho họ nhớ lại rằng “cha ông quí vị đă ăn trong sa mạc và đă chết”, mà họ cần phải chấp nhận Người bằng đức tin mới được: “Ai tin th́ có sự sống đời đời”. Dù sao, theo tự nhiên, v́ là một thứ lương thực cung cấp dinh dưỡng cho sự sống, mà bánh bề ngoài này cũng cần phải có h́nh dạng, chất liệu, những ǵ được Chúa Giêsu bắt đầu hé mở cho thành phần thính giả của Người biết rằng: “Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian sự sống”. Quả vậy, Người “sẽ” ban “bánh” này vào lúc nào, nếu không phải vào lúc “Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: ‘Này là Ḿnh Thày sẽ bị nộp v́ các con. Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thày’” (Lk 22:19). Trong lời truyền phép thánh hiến bánh này chất chứa tất cả mầu nhiệm Thánh Thể: một Lương Thực Thần Linh, một Biến Đổi Bản Thể, một Hiện Diện Thật Sự, một Hy Tế Cứu Độ, và một Thừa Tác Thánh Vụ.  

 Cầu Nguyện:

      "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

     "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 

 

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

 

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn”.  

 

 

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 4

 

“Thịt Tôi là thật của ăn, và máu Tôi là thật của uống ”

 

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

52 Người Do Thái xô xát nhau mà rằng: "Làm sao ông ấy có thể cho ta ăn thịt ḿnh được?"

53 Vậy Đức Yêsu nói với họ: "Quả thật quả thật, Ta bảo các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi ḿnh các ngươi. 54 Ai ăn thịt và uống máu Ta th́ có sự sống đời đời. và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết. 55 V́ thịt Ta là thật của ăn, và máu ta là thật của uống. 56 Kẻ ăn thịt Ta và uống máu Ta th́ lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. 57 Cũng như Cha, Đấng hằng sống, đă sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, th́ kẻ ăn Ta cũng vậy, nó sẽ sống nhờ Ta. 58 Bánh này là bánh bởi trời xuống; không phải như cha ông các ngươi đă ăn và đă chết; kẻ ăn bánh này sẽ sống đời đời".

59 Các điều ấy, Ngài đă nói khi giảng dạy trong hội đường, tại Capharnaum.

 

Suy Niệm:

     Nếu Chúa Giêsu là tột đỉnh mạc khải thần linh và là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa, mà tột đỉnh và tất cả mạc khải thần linh này được hiện thực nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua, th́ thân xác của Người thực sự là của ăn và máu của Người thực sự là của uống, một thân xác với huyết nhục đă chịu Khổ Nạn và Tử Giá nhưng Phục Sinh, nhờ đó huyết nhục của Người chẳng những hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và sự chết, mà c̣n thông ban Thánh Linh sự sống cho con người, qua thành phần tông đồ tiêu biểu vào buổi tối của ngày thứ nhất trong tuần sau khi Người từ trong cơi chết sống lại (x Jn 20:22). Kitô hữu lănh nhận Chúa Kitô nơi Bánh Thánh Thể là lănh nhận Thánh Thể Phục Sinh của Người, một Thánh Thể đă hiến ḿnh làm giá chuộc cho nhiều người (x Mt 20:28). Chúa Kitô lập Bí Tích Thánh Thể trước khi Người tử nạn là để Thánh Thể của Người trở thành quà tặng riêng cho thành phần bạn thân được Người yêu thương đến cùng (x Jn  13:1, 15:13), nhờ đó, về phần ḿnh, Người có thể ở cả trong thân xác tro bụi chết chóc của họ, một thân xác Người sẽ cho sống lại trong ngày sau hết và trở nên vinh hiển như thân xác của Người, và về phần lănh nhận nhân tin tưởng, họ có thể ở trong Người, như Cha ở trong Người và Người ở trong Cha, “cho tất cả được hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha” (Jn 17:21).

 

Cầu Nguyện:

      "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

     "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 

 

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

 

Lời nguyện Mân Côi Fatima:

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn”.

 

 

Mầu Nhiệm Mân Côi Thánh Thể thứ 5

 

«Thần khí mới tác sinh, xác thịt th́ không ích ǵ»

 

Phúc Âm theo Thánh Gioan:

60 Nghe rồi, trong các môn đồ của Ngài có nhiều người nói: "Lời chi mà sống sượng thế! Ai nào có thể nghe nổi?" 

 61 Nơi ḿnh Ngài, Đức Yêsu biết môn đồ Ngài kêu ca về điều ấy, th́ Ngài nói với họ: "Điều ấy làm cho các ngươi gai chướng ư? 62 Vậy nếu các ngươi trông thấy Con Người lên nơi Ngài đă có trước...? 63 Thần khí mới tác sinh, xác thịt th́ không ích ǵ. Lời Ta đă nói với các ngươi là Thần khí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có những kẻ không tin". V́ chưng từ đầu, Đức Yêsu đă biết ai là những kẻ không tin và ai là kẻ sẽ nộp Ngài. 65 Và Ngài nói: "V́ thế, Ta đă bảo các ngươi: không ai có thể đến với Ta, trừ phi là đă được Cha ban cho". 66 Từ đó, nhiều môn đồ của Ngài đă rút lui, và không c̣n đi theo Ngài nữa.

67 Vậy Đức Yêsu bảo nhóm Mười hai: "Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?" 68 Simôn Phêrô đáp lại Ngài: "Lạy Ngài, chúng tôi sẽ bỏ đi theo ai?". Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời. 69 Và chúng tôi đă tin cùng nhận biết: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa". 70 Đức Yêsu nói với họ: "Không phải là Ta đă chọn các ngươi tất cả là Mười hai sao? Vậy mà một trong các ngươi lại là quỉ sứ!" 71 Ngài muốn nói về Yuđa, con của Simôn Iscariôt, V́ y sẽ nộp Ngài, y là một người trong nhóm Mười hai.

 

Suy Niệm:

     Chính v́ Chúa Giêsu là Bánh Bởi Trời, Bánh Hằng Sống mà ai không có đức tin không thể nào chấp nhận được, thậm chí là thành phần môn đệ của Người ngày xưa ngay khi Người c̣n sống với họ, huống chi thành phần môn đệ mang danh Kitô hữu đang sống trong một thời đại khoa học thực nghiệm. Phải chăng chính v́ không tin tưởng và thiết tha với Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch và là tột đỉnh của mọi hoạt động Giáo Hội, mà nhiều linh mục đă bỏ đi không c̣n tiếp tục sống đời thánh chức, hay bằng những hành động phá giới, nhất là hành động lạm dụng t́nh dục trẻ em? Phải chăng v́ đức tin trở nên yếu kém đối với Bánh Thánh Thể, một Bánh Thánh được làm nên bởi những hạt lúa miến gieo xuống đất mang thân phận mục nát đi để sinh nhiều bông hạt (x Jn 12:24), mà thành phần Kitô hữu nói chung và Công Giáo nói riêng đă tỏ ra khinh thường khổ chế, sống buông thả theo bản tính tự nhiên của ḿnh? Phải chăng v́ đức mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể là Bí Tích yêu thương hiệp nhất không c̣n tha thiết nữa, mà chung xă hội loài người và riêng gia đ́nh Kitô hữu mỗi ngày một băng hoại trong mồ văn hóa sự chết?

 

Cầu Nguyện:

      "Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp ḿnh thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Ḿnh Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin v́ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

     "Lạy Chúa, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa".

 

Lần Hạt:

1 Kinh Lạy Cha,

10 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sáng Danh (đứng)

 

Lời nguyện Mân Côi Fatima:  

     “Lạy Chúa Giêsu, xin tha những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lănh đạm mà chính Người đă phải chịu. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến ḷng Chúa thương xót hơn”.