TRÁI TIM VÔ NHIỄM - THỜI ĐẠI VIÊN TRỌN

NỘI DUNG

Dẫn Nhập 

Phần Một
Biến Cố Truyền Tin

 

-Mầu Nhiệm Tạo Dựng
-Mầu Nhiệm Thánh Hóa

-Mầu Nhiệm Nhập Thể

-TC - Mạc Khải Thần Linh

-Mẹ Maria - Đáp Ứng Thần Linh

Phần Hai
Trái Tim Vỗ Nhiễm

-Trái Tim Vô Nhiễm: Cốt lơi Biến Cố Thánh Mẫu Fatima
-Một Tân Sodom
Bí Mật Fatima

-“Thanh gươm cháy l
ửa”
-"Một thành phố lớn”
-"Từ bàn tay phải"
-Fatima mạng lưới cứu độ trong mùa biển động diệt vong

-Kinh Mân Côi Đền Tạ Mẹ
-Cùng Mẹ Đền Tạ Thánh Thể
-Kinh Mân Côi cho ḥa b́nh th
ế giới

Tổng Kết

“Tới thời điểm viên trọn,
Thiên Chúa sai Con ḿnh hạ sinh bởi một người nữ”

(Thánh Phaolô - Thư Galata 4:4)


“Việc cứu độ thế giới được bắt đầu nhờ Mẹ Maria thế nào, th́ cũng nhờ Mẹ nó được hoàn thành như vậy”

(Thánh Long Mộng Phố- Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria:49)

Như Mẹ là đường nhờ đó Chúa Giêsu đă đến với chúng ta lần thứ nhất thế nào, Mẹ cũng lại là đường nhờ đó Người sẽ đến với chúng ta lần thứ hai như vậy, dù không cùng một kiểu cách.
(Thánh Long Mộng Phố- Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria:50.4)

“Vào những thời buổi sau này, Mẹ Maria cần phải chiếu sáng hơn bao giờ hết về t́nh thương, quyền phép và ân sủng; về t́nh thương, để mang về và ưu ái đón nhận thành phần tội nhân và hoang đàng đáng thương cần phải hoán cải và trở về với Giáo Hội Công Giáo; về quyền phép, để chống lại thành phần thù địch với Thiên Chúa, thành phần muốn nổi dậy một cách đáng sợ để dụ dỗ và thắng đoạt, bằng những hứa hẹn và đe dọa, tất cả những ai chống lại họ; sau hết, Mẹ cần phải sáng tỏ về ân sủng để phấn khởi và hỗ trợ thành phần quân quốc tinh nhuệ và tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô đang v́ Người mà chiến đấu”.
(Thánh Long Mộng Phố- Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria:50.6)