Biến Cố Thnh Mẫu Fatima

Khởi Điểm Thời Đại Lng Thương Xt Cha

 

  

 

N

ếu Sứ Điệp về Lng Thương Xt Cha được gắn liền với Chị Thnh Faustina, v c thể ni Thời Điểm Lng Thương Xt Cha được bắt đầu vo ngy 22/2/1931, thời điểm lần đầu tin Cha Gisu ngỏ muốn tấm hnh Cha Tnh Thương được tn knh, nhất l vo Cha Nhật I sau Phục Sinh, ngy Cha muốn Gio Hội cử hnh như Lễ Knh Cha Tnh Thương, th, theo lịch sử, Thời Điểm hay Thời Đại của Lng Thương Xt Cha đ được vn mn từ Biến Cố Thnh Mẫu Fatima 1917, khi Chị Faustina mới được 12 tuổi.

 

Thật vậy, tất cả cốt li v trọng tm của Biến Cố Thnh Mẫu Fatima khng phải l Mẹ Maria, lin quan tới Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ v Kinh Mn Ci, m l Cha Gisu Thnh Thể v Lng Thương Xt Cha.

 

Đng thế, Biến Cố Thnh Mẫu Fatima c thể được chia lm 3 giai đoạn, tiến biến cố, chnh biến cố v hậu biến cố. Tiền biến cố l thời điểm năm 1916, với 3 lần Thin Thần Ha Bnh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima. Chnh biến cố l thời điểm năm 1917 với 6 lần Mẹ Maria hiện ra với Lucia, Phanxic v Giaxinta. V hậu biến cố l thời điểm năm 1925 v 1929, nhất l lần cuối cng 13/6/1929, lần lin quan trực tiếp đến Lng Thương Xt Cha, st với thời điểm 22/2/1931 l lc Cha Gisu tỏ muốn với Chị Thnh Faustina về việc tn sng tấm ảnh Cha Tnh Thương.

 

Trong ton biến cố Thnh Mẫu Fatima được chia lm 3 giai đoạn ny, chủ chốt vẫn l Cha Gisu: mở đầu ở tiền biến cố l một Cha Gisu Thnh Thể, sau đ ở chnh biến cố l một Cha Gisu bị xc phạm, cuối cng ở hậu biến cố l một Cha Gisu n sủng v tnh thương.   

 

           

Tiền Biến Cố Fatima 1916 - Một Cha Gisu Thnh Thể

 

 

Thin Thần Ha Bnh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ nhất vo ma xun năm 1916, ở trong hang Loca do Cabeco để ku gọi cc em cầu nguyện v cũng để dạy cho cc em biết hnh thức (cử chỉ) cầu nguyện cng với nội dung (lời kinh) cầu nguyện.

 

Thin Thần Ha Bnh đ ku gọi 3 Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như sau: "Đừng sợ. Ta l Thin Thần Ha Bnh. Hy cầu nguyện với Ta". Thin Thần Ha Bnh đ lm gương cho 3 Thiếu Nhi Fatima để cc em biết cc em cần phải c những cử chỉ cầu nguyện như thế no, bằng việc ngi phục mnh st mặt xuống đất. Thin Thần Ha Bnh đ dạy 3 Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như sau: "Lạy Cha Trời Con, con tin knh Cha, con thờ lạy Cha, con trng cậy Cha v con yu mến Cha. Xin Cha tha thứ cho những người khng tin knh Cha, khng thờ lạy Cha, khng trng cậy Cha v khng yu mến Cha".

 

Sau khi 3 Thiếu Nhi Fatima bắt chước tc động v lập lại lời cầu của Thin Thần trn đy ba lần, Thin Thần Ha Bnh khuyn dụ cc em cầu nguyện: "Cc em hy cầu nguyện như thế, Tri Tim Cha Gisu v Mẹ Maria lun lắng nghe lời cc em ku xin".

 

Thin Thần Ha Bnh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ hai vo Ma H năm 1916, sau giờ cc em nghỉ trưa, ở dưới một bng cy v bn một giếng nước, để ku gọi cc em hy sinh cầu nguyện, cũng như để dạy cho cc em biết cch hy sinh trong việc đền tạ Cha hầu cứu rỗi cc tội nhn. Thin Thần Ha Bnh ku gọi 3 Thiếu Nhi Fatima hy sinh như sau: "Cc em đang lm g thế? Hy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiề Tri Tim Cha Gisu v Mẹ Maria c những dự tnh đầy yu thương dnh cho cc em đ. Hy dng kinh nguyện v thật nhiều hy sinh ln Đấng Tối Cao".

 

Thin Thần Ha Bnh dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima cch hy sinh khi ngi trả lời cho cu hỏi của Lucia: "Chng con lm thế no để hy sinh?": "Cc em hy biến mọi sự cc em c thể thnh những hy sinh dng ln Cha như một việc để đền tạ tội lỗi Ngi đ bị xc phạm m cầu cho tội nhn ơn ăn năn hối cải. Như thế, cc em sẽ mang lại ha bnh cho qu hương của cc em. Ta l thin thần bổn mạng, thin thần của Nước Bồ Đo Nha. Nhất l cc em hy chấp nhận v bằng lng với tất cả mọi đau khổ Cha gửi đến cho cc em".                             

 

Thin Thần Ha Bnh hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ ba vo một buổi chiều Ma Thu năm 1916, trn đường cc em từ Pregueira về Lapa, để cho ba em rước Mnh Mu Thnh Cha Gisu, rồi ku gọi cc em đền tạ Cha Gisu Thnh Thể. Thin Thần Ha Bnh cho 3 Thiếu Nhi Fatima rước Mnh Mu Thnh Cha Gisu, bằng cch, ngi cho Lucia (bấy giờ đ được xưng tội rước lễ lần đầu) rước Mnh Thnh v cho Phanxic cng với Giaxinta (bấy giờ chưa xưng tội rước lễ lần đầu) rước Mu Thnh. Thin Thần Ha Bnh ku gọi 3 Thiếu Nhi Fatima đền tạ Cha Gisu Thnh Thể như sau: "Cc em hy nhận lnh Mnh v uống Mu Cha Kit bị xc phạm khủng khiếp bởi những tội vong n bội nghĩa. Cc em hy đền bồi tội lỗi của họ v hy an ủi Thin Cha của cc em".

 

Ngi sấp mnh trước Thnh Thể m nguyện 3 lần: "Lạy Cha Ba Ngi Ch Thnh l Cha v Con v Thnh Thần, con sấp mnh thờ lạy Cha. Con xin dng ln Cha Mnh Mu chu bu, linh hồn v Thin Tnh của Cha Gisu Kit đang hiện diện trong cc nh tạm trn khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thnh v thờ ơ lnh đạm m chnh Người đ phải chịu. Xin v cng nghiệp v cng của Thnh Tm Cha Gisu v của Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ Maria, xin Cha ban cho cc tội nhn ơn ăn năn hối cải".

 

 

Chnh Biến Cố Fatima 1917 - Một Cha Gisu bị xc phạm

 

 

Tất cả Sứ Điệp Fatima được người ta chia ra hay tm thnh 3 điều được gọi tắt l 3 mệnh lệnh: Cải Thiện Đời Sống, Lần Hạt Mn Ci v Tn Sng Mẫu Tm. Thứ tự về 3 Mệnh Lệnh được kể ra ở đy cũng ty theo người, v v thế thứ tự của chng khng hẳn ni ln tầm quan trọng nhất nh ba của chng. Theo thứ tự được Mẹ Maria ku gọi trong chnh biến cố Fatima th đầu tin l mệnh lệnh Lần Hạt Mn Ci (trong cả 6 lần hiện ra), sau đ tới Tn Sng Mẫu Tm (13/6 v 13/7) v cuối cng mới tới Cải Thiện Đời Sống (13/10).

 

Nếu ni l quan trọng th căn cứ vo sự kiện lần no hiện ra, từng lần v mọi lần, Mẹ Maria đều ku gọi phải thực hiện hằng ngy th phải ni l mệnh lệnh Lần Hạt Mn Ci. Thật ra, nếu mệnh lệnh Cải Thiện Đời Sống lin quan trực tiếp tới Cha, v mệnh lệnh Tn Sng Mẫu Tm lin quan trực tiếp tới Mẹ, th mệnh lệnh Lần Hạt Mn Ci, c thể ni, l mệnh lệnh chung cho cả Cha lẫn Mẹ, v khi cầu kinh Mn Ci, chng ta vừa tn sng Tn Sng Mẫu Tm qua Kinh Knh Mừng chc tụng Mẹ, vừa Cải Thiện Đời Sống qua việc tưởng nhớ đến Cha Kit Cứu Chuộc nơi cc Mầu Nhiệm Mn Ci lin quan trực tiếp đến Người.

 

Xt cho cng, tự bản chất v theo tnh cch của mnh, mệnh lệnh Tn Sng Mẫu Tm v Lần Hạt Mn Ci chỉ l đường lối, l phương cch để gip cho con người thực hiện mệnh lệnh Cải Thiện Đời Sống m thi. Đ l l do Mẹ Maria đ ni với chung 3 Thiếu Nhi Fatima v ring Thiếu Nhi Fatima Lucia vo lần hiện ra thứ hai ngy 13/6/1917 rằng: Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ l nơi cho con nương nu v l đường đưa con đến cng Thin Cha. V đ cũng l l do, vo lần hiện ra thứ 3 ngy 13/7/1917, sau khi tiết lộ ton bộ B Mật Fatima 3 phần, Mẹ Maria đ xin cc em sau mỗi chục kinh Mn Ci thm vo lời nguyện Lạy Cha Gisu, xin Cha tha tội cho chng con. Xin cứu chng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem cc linh hồn ln thin đng, nhất l những linh hồn cần đến lng thương xt Cha hơn.

 

Mẹ Maria, qua những lần hiện ra đ đy trong lịch sử Gio Hội, nhất l những lần v những nơi được Gio Hội chnh thức cng nhận, đặc biệt ở Lộ Đức v Fatima, chỉ c một sứ điệp chung duy nhất, đ l ku gọi con người hy ăn năn thống hối, cải thiện đời sống quay về nhận biết Cha, một lời ku gọi m vang lời rao giảng tin khởi của Cha Gisu: Thời gian đ nn trọn. Vương Quốc Thin Cha đ đến. Hy cải thiện đời sống v tin vo Phc m (Mk 1:15). Sứ điệp ku gọi cải thiện đời sống ny của Mẹ cũng c tnh cch dọn đường cho Cha đến, như Tiền H Gioan Tẩy Giả đối với dn Do Thi ngy xưa: Hy cải thiện đời sống! Vương Quốc Thin Cha đ đến (Mt 3:2).

 

Theo Thnh Long Mộng Phố (Louis Montfort), trong tc phẩm thời danh Luận về Lng Thnh Thực Sng Knh Mẹ Maria được ngi viết từ đầu thế kỷ 18 v phổ biến vo giữa thế kỷ 19, th việc Mẹ Maria xuất hiện như một Tiền H dọn đường như thế l dấu bo Cha Kit sắp đến: Việc cứu độ thế giới được bắt đầu nhờ Mẹ Maria thế no, th cũng nhờ Mẹ n được hon thnh như vậy (số 49); Như Mẹ l đường nhờ đ Cha Gisu đ đến với chng ta lần thứ nhất thế no, Mẹ cũng lại l đường nhờ đ Người sẽ đến với chng ta lần thứ hai như vậy, d khng cng một kiểu cch (số 50.4).

 

Nếu ở Lộ Đức, Mẹ chỉ ku gọi hy ăn năn thống hối, hy ăn năn thống hối vo lần hiện ra thứ tm ngy 24/2/1858, th ở Fatima, d khng lập lại nguyn văn lời ku gọi ở Lộ Đức, nhưng Mẹ đ đi su vo nguyn nhn su xa tại sao con người cần phải cải thiện đời sống, phải ăn năn thống hối, qua lời cuối cng Mẹ ni vo lần hiện ra cuối cng 13/10/1917, một lời kết thc chnh Biến Cố Thnh Mẫu Fatima năm 1917, một lời phải ni l những g Mẹ trăn trối lm nn cốt li của Sứ Điệp Fatima, đ l: Đừng xc phạm đến Cha l Thin Cha của chng ta nữa, v Người đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi.

 

Cha l Thin Cha của chng ta đy l ai, tuy Mẹ Maria khng ni r, nhưng căn cứ vo cấu trc 3 phần tiền, chnh v hậu Biến Cố Thnh Mẫu Fatima, th Cha l Thin Cha của chng ta đy, Đấng đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi đy chnh l Cha Gisu Thnh Thể, Đấng được Thin Thần Ha Bnh vo năm 1916 đ dạy 3 Thiếu Nhi Fatima phải cầu nguyện đền tạ, hy sinh đền tạ v rước lễ đền tạ, v Người cũng chnh l Đấng Tử Gi trong thị kiến ngy 13/6/1929 của chị Lucia, Đấng Lucia thấy c Mẹ Maria đứng bn cạnh như Vị Đồng Cng Cứu Chuộc, c Chn Thnh hứng mu nhỏ xuống từ Thập Gi, v c ging chữ n sủng v tnh thương.

 

Nhưng Cha l Thin Cha của chng ta ấy đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi như thế no v ra sao? Ở đy Mẹ Maria cũng khng ni r. Tuy nhin, cũng căn cứ vo kết cấu v diễn tiến của chung Biến Cố Thnh Mẫu Fatima, c thể ni, nếu Cha l Thin Cha của chng ta đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi v Người l Cha Gisu Thnh Thể cần phải được đền tạ, như Thin Thần Ha Bnh chỉ dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima ngay từ đầu, th Người đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi bởi thnh phần Kit hữu đ lnh nhận cng ơn cứu độ v cng chu bu của Người qua Php Rửa, nhưng lại tỏ ra khng tin knh Cha, khng thờ lạy Cha, khng trng cậy Cha v khng yu mến Cha, như trong lời cầu đền tạ 3 Thiếu Nhi Fatima được Thin Thần Ha Bnh dạy trong lần hiện ra thứ nhất, nhất l những tội lăng nhục, phạm thnh v thờ ơ lnh đạm m chnh Người đ phải chịu, như lời nguyện Thin Thần Ha Bnh dạy 3 em vo lần hiện ra cuối cng.

 

 

Hậu Biến Cố Fatima 1929 - Một Cha Gisu n Sủng v Tnh Thương

 

 

Ở tiền Biến Cố Thnh Mẫu Fatima năm 1916, chng ta đ thấy một Cha Gisu Thnh Thể cần phải được đền tạ. Ở chnh Biến Cố Thnh Mẫu Fatima năm 1917, chng ta thấy một Cha Gisu đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi. V ở hậu Biến Cố Thnh Mẫu Fatima, chng ta cn thấy một Cha Gisu n sủng v tnh thương, một Cha Gisu của cả phần tiền Biến Cố Thnh Mẫu Fatima Cha Gisu Thnh Thể, v của phần chnh Biến Cố Thnh Mẫu Fatima Cha Gisu bị xc phạm.

 

Thật ra, hậu Biến Cố Thnh Mẫu Fatima bao gồm 2 thị kiến Chị Lucia, bấy giờ đang l nữ tu Dng Đrthu, đ được tỏ cho thấy, một vo ngy 10/12/1925 ở thnh Pontevedra nước Ty Ban Nha, v 1 vo ngy 13/6/1929 ở thnh Tuy cũng nước Ty Ban Nha. Trong khi thị kiến ngy 10/12/1925 trực tiếp lin quan tới việc đền tạ Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ Maria, th thị kiến ngy 13/6/1929 lại trực tiếp lin quan tới Cha Gisu. Nn ở đy chỉ ni tới thị kiến ngy 13/6/1929 m thi.

 

Thật vậy, được php lm giờ thnh từ 11 đến 12 giờ đm ngy 13-6-1929, chị Lucia một mnh ở trong nh nguyện, đứng giang tay cầu nguyện. Bỗng cả nh nguyện bừng sng, khng cn lờ mờ với ngọn đn chầu nh tạm nữa.

 

Một thnh gi bằng nh sng hiện ra trn bn thờ cao ln tới trần nh nguyện. Phần trn của cy thnh gi sng hơn, c dung nhan cng với thn mnh của một người từ cạnh sườn trở ln; trn ngực của người ny c một con chim cu bằng nh sng; bị đng đanh vo thập gi l thn mnh của một người khc. Dưới cạnh sườn cht xu, c một chn thnh v một bnh thnh lớn lơ lửng trn khng trung. Những giọt mu từ mặt của Cha Gisu Tử Gi v từ cạnh sườn của Người chảy xuống bnh thnh v nhỏ vo chn thnh. Bn phải cy thnh gi l Đức Mẹ với Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội ở trong tay Mẹ. Bn tri cy thnh gi c những chữ lớn như thể bằng nước trong như thủy tinh chảy xuống trn bn thờ lm thnh những chữ: "n Sủng v Tnh Thương"        

 

L do Mẹ hiện ra lần ny l v Mẹ đ hứa với 3 Thiếu Nhi Fatima vo lần hiện ra thứ ba trong khi tiết lộ phần B Mật Fatima thứ hai, về việc "để ngăn ngừa điều ny, Mẹ sẽ đến để xin dng hiến Nước Nga cho Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ v xin rước lễ đền tạ cc ngy Thứ Bảy Đầu Thng". Chnh v thế, sau khi chị Lucia thấy thị kiến "n Sủng v Tnh Thương", Mẹ Maria đ bo cho chị biết rằng: "Đ đến lc Thin Cha xin Đức Thnh Cha hiệp với tất cả cc gim mục trn thế giới để hiến dng Nước Nga cho Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ, Ngi hứa sẽ cứu Nước Nga bằng cch ny. C rất nhiều linh hồn bị Đức Cng Minh của Thin Cha luận phạt v những tội lỗi xc phạm đến Mẹ, tới nỗi Mẹ đ đến để xin đền tạ: Con hy hy sinh mnh theo hướng ny v hy cầu nguyện".

 

Trong thị kiến ngy 13/6/1929 ny, thị kiến cuối cng của Biến Cố Thnh Mẫu Fatima, thị kiến st với thời điểm 22/2/1931 của Lng Thương Xt Cha được loan truyền bởi Chị Thnh Faustina, chng ta thấy chnh yếu v trước hết l một Cha Gisu Tử Gi, tức Đấng đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi (của phần chnh Biến Cố Thnh Mẫu Fatima), với những giọt mu từ mặt của Người cũng như từ cạnh sườn của Người nhỏ xuống Bnh Thnh v Chn Thnh, hai biểu tượng cho Cha Gisu Thnh Thể (của phần tiến Biến Cố Thnh Mẫu Fatima).

 

Những giọt mu nhỏ xuống cả Chn Thnh lẫn Bnh Thnh từ mặt của Người đy l g, nếu khng phải l nỗi khổ đau của Cha Gisu Thnh Thể về những thi độ khng tin knh Cha, khng thờ lạy Cha, khng trng cậy Cha v khng yu mến Cha của thnh phần Kit hữu, v những giọt mu nhỏ xuống cả Chn Thnh lẫn Bnh Thnh từ cạnh sườn của Người đy l g, nếu khng phải l nỗi khổ tm của Cha Gisu Thnh Thể về những tội lăng nhục, phạm thnh v thờ ơ lnh đạm m chnh Người đ phải chịu, cũng do thnh phần Kit hữu gy ra cho Người.

 

Ging chữ n sủng v tnh thương thẳng xuống ở bn tri cy thập gi c nghĩa l g, nếu khng phải m chỉ Mẹ Maria đầy n sủng, Đấng Đồng Cng Cứu Chuộc đứng ở bn phải cy Thập Gi trong thị kiến, Người Mẹ đ sinh chng ta trong n sủng của Thin Cha, cũng như m chỉ Cha Gisu Tử Gi, Đấng đ yu thương con người đến cng (Jn 13:1), để tỏ cho con người thấy tất cả tnh thương v cng nhn hậu của Vị Thin Cha l tnh yu (1Jn 4:8,16), Vị Thin Cha chẳng những yu thương chng ta qua việc khng dung tha cho Con Một mnh (Rm 8:32), m cn qua việc ban cho chng ta một người Mẹ để dẫn chng ta về với tnh thương của Ngi, v Mẹ đầy n sủng, đầy tnh thương của Đấng đ lm cho ti những điều trọng đại (Lk 1:49).

 

Ging chữ n sủng v tnh thương đy, cn cho thấy nghĩa về hai tia sng tỏa xuống từ cạnh sườn Cha Gisu trong tấm ảnh Cha Tnh Thương được Chị Thnh Faustina phổ biến với vai tr lm sứ giả cho Cha Tnh Thương của mnh, một tia sng trắng m chỉ n sủng l những g xuất pht từ Php Rửa, v tia sng đỏ m chỉ tnh thương l những g xuất pht từ hy tế Thập Gi v hiện thực nơi B Tch Thnh Thể: Hai tia sng biểu hiệu cho Mu v Nước. Tia sng nhạt l biểu hiệu của Nước, để lm cho cc linh hồn nn cng chnh. Tia sng đỏ l biểu hiệu của Mu, để ban sự sống cho cc linh hồn... (Cha Gisu với Chị Faustina); Nếu mu nhắc đến hy tế Thập Gi v tặng n Thnh Thể th nước chẳng những tiu biểu cho Php Rửa m cn cho tặng n Thnh Linh nữa (ĐTC GPII bi giảng Lễ Phong Thnh cho Chị Faustina, 30/4/2000, đoạn 2).