Chuỗi Thương Xót T́nh Yêu Nhân Hậu

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 

 

 

Chuỗi Thương Xót thứ 1

 

“Con chiên lạc

 

Phúc Âm theo Thánh Luca:

1 Các người thu thuế, cùng những kẻ tội lỗi hết thảy thường lui tới bên Ngài để nghe lời Ngài. 2 Và Biệt phái kêu trách. Họ nói: "Ông ấy tiếp đón quân tội lỗi và cùng ăn với chúng". 3 Ngài mới nói cùng họ ví dụ này, rằng:

4 "Ai trong các ông, giả sử có trăm con chiên và lạc mất một con, há người ấy lại không bỏ chín mươi chín con ngay nơi hoang vắng, mà ruổi theo con chiên lạc, cho đến khi t́m ra con chiên lạc đó ư? 5 T́m được rồi, há người ấy lại không mừng rỡ, quàng nó trên vai ḿnh, 6 và về đến nhà, lại không gọi cả bạn bè hàng xóm, mà phân phô với họ thế này sao: Bà con hăy chia vui với tôi, tôi may đă t́m thấy con chiên lạc của tôi!? 7 Tôi bảo các ông: Cũng vậy, trên trời sẽ có vui mừng v́ một người tội lỗi hối cải, hơn là v́ chín mươi chín người công chính, những kẻ không cần phải ăn năn!"

 

Suy Niệm:

     Cho dù nữ nguyên tổ Evà, trên thực tế, có cố t́nh gạt tiếng lương tâm và nghe theo ma quỉ để ăn cây trái cấm, một tạo vật vô cùng thấp hèn mà lại dám ngang nhiên làm trái với mệnh lệnh tối cao của Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của ḿnh (x Gen 3:1-6), nhưng tận thâm tâm, bà cũng chỉ muốn thực hiện một khát vọng được chính Thiên Chúa Hóa Công cài đặt sẵn như một cái ǵ bẩm sinh nơi bản thân của bà là loài người được Ngài dựng nên theo h́nh ảnh Ngài và tương tự như Ngài (x Gen 1:26-27), đó là khát vọng được nên giống như Thiên Chúa, nên trọn lành như Thiên Chúa, một ơn gọi bất khả châm chước của chung con người và của riêng Kitô hữu được chính Con Thiên Chúa khi nhập thể làm người đă kêu gọi các tông đồ là thành phần Người tuyển chọn ở đầu Bài Giảng Trên Núi rằng: “Các con hăy nên trọn lành như Cha của các con ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5:48). Thế nhưng, dù sao, việc bà tự hái cây trái cấm mà ăn và trao cả cho chồng cùng ăn, tự bản chất, cũng xúc phạm đến Chúa, ở chỗ, bà chẳng những tin tưởng ma quỉ là tên hoàn toàn điêu ngoa dối trá (x Jn 8:44; Gen 3:13) hơn chính Vị Thiên Chúa vô cùng chân thật của ḿnh, mà c̣n mặc nhiên cho ḿnh có thể tự động nên giống như Thiên Chúa, không cần đến Ngài, khi tới thời điểm của Ngài. Dầu sao, đối với Vị Thiên Chúa Hóa Công cũng là Vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Đấng thấu suốt mọi sự, th́ việc con người, qua hai nguyên tổ, ăn cây trái cấm để được nên giống như Ngài là những ǵ đáng thứ tha, những ǵ lầm lạc nơi con người về đường lối thực hiện. Đó là lư do Ngài đă chẳng những thông cảm, mà c̣n hiện thực ước vọng của họ nữa, khi Ngài tự động hứa ban cho họ một vị cứu tinh, xuất phát từ chính gịng dơi của họ (x Gen 3:15), Đấng là Lời Nhập Thể, Đấng đă bỏ muôn vàn thần trời tốt lành để đi t́m kiếm con chiên lạc đáng thương của ḿnh là loài người ngây ngô như chiên giữa sói rừng là ma quỉ ngay từ ban đầu ở trên trần gian. Người đă đến với vai tṛ là một mục tử nhân lành hiến mạng sống ḿnh v́ chiên, cho chiên được sự sống và là một sự sống viên măn (x Jn 10:10). H́nh ảnh người mục tử vui mừng vác con chiên lạc trên vai được thể hiện rơ ràng nhất nơi Đấng Cứu Thế vác thập giá cứu chuộc vậy.

 

Cầu Nguyện:  

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

V́ cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần). 

 

 

Chuỗi Thương Xót thứ 2

 

“Đồng bạc mất

 

Phúc Âm theo Thánh Luca:

8 “Hay là: Bà nào có mười đồng bạc, nếu rủi mất một đồng, há bà ấy lại không chong đèn lên, quét nhà mà t́m moi t́m móc cho kỳ được đó ư? 9 T́m được rồi, há bà ấy lại không gọi cả bạn bè hàng xóm mà phân phô thế này sao: Bà con hăy chia vui với tôi, tôi đă t́m thấy đồng bạc tôi đánh mất!? 10 Cũng vậy, tôi bảo các ông: Vui mừng ắt ran lên giữa các thiên thần của Thiên Chúa v́ một người tội lỗi hối cải!"

 

Suy Niệm:

        Nếu con chiên đáng t́m kiếm v́ tự bản chất của nó tiêu biểu cho những ǵ là ngây ngô khờ dại dễ bị lầm lạc, th́ đồng bạc là biểu hiệu cho những ǵ quí hóa có giá trị, và v́ thế không được phung phí, trái lại, cần phải giữ ǵn và đáng t́m kiếm khi bị mất đi. Đúng thế, chính v́ con người là loài tạo vật duy nhất trong vũ trụ hữu h́nh vật chất này đă được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa và tương tự như Ngài (x Gen 1:26-27), mà bản tính của họ trở thành những ǵ là quí hóa trước nhan Ngài. Căn cứ vào đồng tiền Rôma có h́nh ảnh và huy hiệu của Hoàng Đế Ceasar, Chúa Giêsu, trong câu trả lời thành phần đến gài bẫy Người về việc có nên nộp thuế cho Ceasar hay chăng, đă khẳng định rằng: “Của Ceasar hăy trả về cho Ceasar, nhưng của Thiên Chúa hăy trả về cho Thiên Chúa” (Mt 22:21). Đúng thế, chính v́ phẩm vị của con người là những ǵ mang h́nh ảnh thần linh và huy hiệu thần linh hay biểu hiệu thần linh, mà con người phải qui về thần linh và chỉ t́m thấy an nghỉ trong “Thiên Chúa là thần linh” (Jn 4:24), Đấng duy nhất có thể thỏa đáng tất cả mọi khát vọng sâu xa chân thiện m ỹ của con người. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, khi c̣n ở trong t́nh trạng công chính nguyên thủy, chưa biết đến tội lỗi là ǵ, qua h́nh ảnh trần truồng không biết xấu hổ (x Gen 2:25), con người, nơi hai nguyên tổ, đă làm lu mờ đi h́nh ảnh thần linh của ḿnh, bằng việc tự động muốn nên bằng Thiên Chúa theo ư riêng ḿnh, cũng như đă bị ma quỉ bôi bẩn h́nh ảnh thần linh này, bằng những lời gian trá của hắn được họ sẵn sàng chấp nhận tuân hành. Việc con người làm lu mờ h́nh ảnh thần linh của ḿnh, và bị ma quỉ bôi bẩn h́nh ảnh thần linh nơi ḿnh, chẳng khác ǵ như họ đă làm mất đi cái giá trị siêu việt của ḿnh, cái phẩm giá thần linh được làm con cái Thiên Chúa của ḿnh. Tuy nhiên, trong toàn thể loài người, chỉ có một con người duy nhất vẫn c̣n nguyên h́nh ảnh thần linh, bởi được đặc biệt ǵn giữ khỏi nguyên tội nhờ được hưởng trước ơn cứu độ, không hề bị hoan ố bởi nguyên tội, đó là người nữ được tiên báo có miêu duệ sẽ đạp nát đầu con cựu xà Satan (x Gen 3:15; Rev 12:9), người nữ này, chẳng những phục hồi ảnh thần linh của loài người nơi chính bản thân ḿnh, bằng việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa (x Lk 2:19,51; 11:28; Mt 12:50), bù lại thái độ bất tín và hành động bất tuân của nữ nguyên tổ Evà, mà c̣n nhờ đó đáng cộng tác vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa với Con ḿnh là Chúa Giêsu Kitô, để cùng với Con t́m kiếm cho bằng được đồng bạc bị mất là loài người của ḿnh, tức lấy lại phẩm giá làm người và ơn gọi làm con Thiên Chúa cao cả của nhân loại, một phẩm giá thần linh cao quí cũng đă được chín phẩm thần trên trời tỏ ra hân hoan vui sướng với đệ nhất tạo vật “đầy ân phúc” Maria (Lk 1:28).

 

Cầu Nguyện:  

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

V́ cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần). 

 

 

Chuỗi Thương Xót thứ 3

 

“Người cha đă chia gia tài cho các con”

 

Phúc Âm theo Thánh Luca:

11 Ngài c̣n nói: "Người kia có hai đứa con. 12 Con thứ nói với cha: ‘Thưa cha, xin ban cho con phần gia sản thuộc về con!’ Vậy người cha đă phân chia của cải cho chúng nó. 13 Không mấy ngày sau, con thứ thâu góp tất cả vốn liếng mà trẩy đi phương xa. Và ở đó, nó sống trác táng đă phá tan sản nghiệp”.

14 "Khi nó tiêu sạch cả rồi, th́ khắp miền đó, lại xảy ra nạn đói kém khủng khiếp và nó bắt đầu lâm phải túng thiếu. 15 Nó đi sống bám nhờ một người dân trong vùng ấy; và người này sai nó ra đồng chăn heo. 16 Nó ước ǵ có thể lấy muồng muồng heo ăn mà thốn cho đầy bụng, mà cũng chẳng có ai mà bố thí cho nó. 17 Hồi tâm lại, nó nói: Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi có dư thừa bánh ăn, c̣n tôi th́ phải chết đói ở đây! 18 Thôi dậy! tôi sẽ về cùng cha tôi, tôi sẽ nói với người: ‘Thưa cha, con đă trót phạm tội nghịch với trời và trước mặt cha; 19 con không c̣n đáng gọi là con cha nữa, xin xử với con như một người làm công của cha thôi’.

 

Suy Niệm:

     Phải, mục đích của Thiên Chúa trong việc tạo dựng nên loài người theo h́nh ảnh thần linh của Ngài và tương tự như Ngài là để nhờ đó họ có thể được Ngài chia gia tài vô cùng quí báu của Ngài cho họ, tức là để họ là loài tạo vật vô cùng thấp hèn của Ngài được hiệp thông thần linh với Ngài, bằng việc được thông phần vào bản tính thần linh của Ngài và sống sự sống thần linh với Ngài. Và Ngài quả thực đă thực hiện ư định vô cùng yêu thương nhưng không này của Ngài nơi Lời Nhập Thể Vượt Qua, Đấng đă đến để chẳng những cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết bằng cuộc khổ nạn và tử giá  của Người, mà c̣n tái sinh sự sống thần linh nơi họ khi thông ban Thánh Linh từ thân xác phục sinh của Người cho họ, qua thành phần tông đồ của Người vào buổi tối ngày thứ nhất trong tuần khi Người từ cơi chết sống lại (x Jn 20:22). Để rồi, nhờ thành phần chứng nhân tiên khởi là các vị tông đồ làm nên nền tảng cho Giáo Hội do Người thiết lập này (x Mt 16:18, 18:18; Eph 2:20), Ngài đă thực hiện  việc chia gia tài của ḿnh bằng các bí tích thánh, mà đầu tiên là Bí Tích Rửa Tội, một bí tích làm cho “những ai tin vào phúc âm mà lănh nhận sẽ được cứu rỗi” (Mk 16:16), tức là được hiệp thông thần linh với Ngài, được nên con cái thừa nhận của Ngài (x Gal 4:4), được ở trong Nhà của Người là T́nh Yêu Nhân Hậu của Ngài đối với họ, là Ơn Nghĩa Chúa nơi họ và là Cộng Đồng Giáo Hội hiệp thông của Ngài trên trần gian. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, gia tài thần linh Kitô hữu được Thiên Chúa ban cho nơi Phép Rửa là Thánh Sủng, hay “quyền được làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12) này, vẫn có thể bị mất đi bởi cuộc sống phung phá của Kitô hữu với những trọng tội họ phạm, những trọng tội họ phạm đến “trời” hay đến “Thiên Chúa” chân thật duy nhất, bằng việc tôn thờ ngẫu tượng của họ, coi tạo vật hơn Ngài, và đến “cha” là Vị đă sinh ra họ và yêu thương họ, bằng những hành động phản bội và vô ơn bội nghĩa của họ đối với Ngài, nhất là bằng việc họ đă tỏ ra coi thường và giầy đạp gia tài thần linh vô cùng cao quí được Ngài nhưng không ban cho họ. Thế nhưng, chính v́ t́nh yêu thương vô cùng nhân hậu của Cha mà Kitô hữu tội nhân con Ngài đă nghĩ lại. Ngài chẳng những đă nhưng không ban cho họ gia tài thần linh họ không xứng đáng lănh nhận, mà c̣n biến dữ thành lành cho họ, ở chỗ, để cho họ phải rơi vào t́nh trạng tận cùng đau thương nhục nhă do chính tội lỗi của họ gây ra cho họ, nhờ đó họ mới có thể mở mắt ra để thấy được rằng một khi sống không có Thiên Chúa, sống xa Cha của ḿnh, bỏ Ngài mà đi, họ chỉ gặp toàn là bất hạnh và bất an, họ chỉ đi đến chỗ tự hủy diệt ḿnh, cho đến khi họ dứt khoát quay trở về với Đấng là nguồn hạnh phúc chân thật duy nhất và là Đấng có thể làm thỏa đáng tất cả mọi khát vọng vĩnh phúc của họ. 

 

Cầu Nguyện:  

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

V́ cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần). 

 

Chuỗi Thương Xót thứ 4

 

“Con ta đă chết được hoàn sinh”

 

Phúc Âm theo Thánh Luca:

20 “Và nó đă chỗi dậy mà về cùng cha nó. Nó c̣n ở đàng xa, th́ cha nó đă thấy nó, và ông chạnh ḷng thương: chạy lại, ông bá lấy cổ nó mà hôn lấy hôn để. 21 Người con mới nói với ông: ‘Thưa cha, con đă trót phạm tội nghịch với Trời và trước mặt cha, con không c̣n đáng gọi là con cha nữa!’ 22 Nhưng cha nó đă nói cùng tôi tớ: ‘Mau mau! đem áo thượng hạng mà mặc cho nó, hăy xỏ nhẫn vào tay nó, và giày vào chân nó; 23 rồi đem con ḅ tơ nẫy mà hạ đi! ta phải ăn khao mới được, 24 V́ này con ta đây: nó đă chết mà lại hoàn sinh, đă mất đi mà lại t́m thấy được”. Và người ta mở tiệc ăn khao’.

 

Suy Niệm:

     Thiên Chúa quả thực là T́nh Yêu vô cùng nhân hậu. Ở chỗ, đối với người con phung phá gia tài thần linh vô cùng cao quí được Ngài thông ban cho họ, Ngài chẳng những không chấp tội họ, mà c̣n tự động thứ tha cho họ khi họ vừa mới có ư tưởng ăn năn thống hối, chưa cần tỏ ra bề ngoài đối với Ngài. Bởi thế, vừa thấy nó, tức vừa thấy nó tỏ thiện chí trở về với ḿnh, là Ngài đă tự động chạy đến với nó, một thái độ nó hoàn toàn không thể nào ngờ được, những ǵ nó không thể nào tượng tượng ra, thậm chí nó c̣n được Ngài ôm chầm lấy, hôn lấy hôn để vào bộ mặt phản bội của nó đă bị biến dạng bởi những hốc hác xấu xa bẩn thỉu đầy hôi hám của nó, ngay cả trước khi nó mở miệng xin lỗi Ngài. Trong dụ ngôn này, người con t́m về với cha chứ cha không đi t́m con, dù có yêu con đến thế nào chăng nữa. Bởi v́, trong dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc mất trước đó, Vị “Thiên Chúa là t́nh yêu” (1Jn 4:8,16), qua Con Ngài là Lời Nhập Thể Vượt Qua cũng như nhờ Người Mẹ của Con ḿnh, Ngài đă đi t́m kiếm và đă thực sự cứu vớt những ǵ đă hư trầm (xem Lk 19:10) là loài người sa đọa, với một bản tính bị băng hoại bởi lây nhiễm nguyên tội. Đó là lư do, nhờ đă được cứu độ bởi Chúa Giêsu Kitô cùng với Người Mẹ đồng công cứu chuộc của Người, con người mới bắt đầu được thừa hưởng gia tài thần linh nơi Bí Tích Rửa Tội, một gia tài thần linh c̣n hơn thuở ban đầu khi nguyên tội chưa xẩy ra, v́ gia tài thần linh được Vị Thiên Chúa Hóa Công hứa ban ngay sau nguyên tội chẳng những là sự sống thần linh vô cùng cao cả mà là một “sự sống viên măn” (Jn 10:10), v́ con người được hiệp thông thần linh ngay trên đời này với Thiên Chúa nhờ Thánh Linh ở trong linh hồn bất tử của họ và nhờ Thánh Thể của Chúa Kitô ở ngay trong thân xác tro bụi của họ, một t́nh trạng không thể nào có được nơi hai nguyên tổ trước nguyên tội. Bởi vậy, sau lời chân t́nh và hết ḷng xin lỗi của người con phung phá, Người Cha liền ra lệnh tái phục sức cho nó xứng với thân phận làm con của nó đối với Ngài, và nhất là c̣n truyền phải mở tiệc linh đ́nh thịnh soạn để khoản đăi nó, như thể một vị thượng khách của Ngài. Ở đây, Kitô hữu hối nhân chân thành quả thực, qua Bí Tích Ḥa Giải, đă được phục hồi tất cả những ǵ đă bị mất đi bởi trọng tội trước đó, chẳng những chính Thánh Sủng là quyền làm con Thiên Chúa mà c̣n các nhân đức và công nghiệp họ lập được với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Và cũng nhờ Bí Tích Ḥa Giải hay Bí Tích Thống Hối hoặc Bí Tích Giải Tội này, họ được tái tham dự Bàn Tiệc Thánh, nơi việc hiệp lễ, việc được rước lấy Ḿnh Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, một tặng ân vô cùng cao quí được Người ban cho thành phần bạn thân của Người (x Jn 15:13) trước khi Người trải qua cuộc khổ nạn và tử giá, một thần lương làm cho họ no thỏa Thánh Linh, chứ không phải như thứ của ăn của loài heo tiêu biểu cho những ǵ là xác thịt mà họ thèm khát cũng không được thưởng thức trong giai đoạn họ ở trong vực thẳm khốn cùng bất hạnh của ḿnh trước đó.

 

Cầu Nguyện:  

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

V́ cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần). 

 

 

Chuỗi Thương Xót thứ 5

 

«Tất cả của cha đều là của con»

 

Phúc Âm theo Thánh Luca:

 

25 “Nhưng con cả của ông th́ ở ngoài đồng. Thoạt khi nó vừa lại gần nhà, th́ nghe có đàn ca múa hát. 26 Chàng gọi một tên đầy tớ lại mà ḍ hỏi xem có ǵ thế. 27 Tên đầy tớ nói với chàng: ‘Ấy em cậu vừa về đó, và cha cậu đă cho hạ ḅ tơ nẫy, v́ cụ đă được lại con an lành mạnh khỏe’. 28 Chàng liền nổi giận và không thèm vào nhà. Cha chàng phải ra dỗ chàng. 29 Chàng đáp lại mà nói với cha: ‘Này đă bao nhiêu năm trời, tôi làm cho ông, cũng chưa hề lướt lịnh ông; thế mà có bao giờ ông cho tôi được một con dê con để ăn mừng với chúng bạn. 30 C̣n khi thằng con ông này đă ngốn xong cả sản nghiệp của ông với đàn đĩ mà về, th́ ông lại hạ ḅ tơ nẫy mừng nó’.

31 “Cha chàng mới nói: ‘Này con! con hằng ở luôn với cha, th́ tất cả của cải cha đều là của con. 32 Nhưng phải ăn khao mà mừng chớ, v́ em con đó, nó đă chết mà lại sống, đă mất đi mà lại t́m thấy được’”.

 

Suy Niệm:

     Đúng là xa cha th́ phung phá nhưng gần cha lại hoang đàng. Ở chỗ, trong khi người con phung phá bỏ nhà ra đi lại là người hiểu cha ḿnh hơn ai hết, thậm chí hơn cả người anh luôn ở gần cha, bởi đó người con xa cha này đă dám tin tưởng trở về với cha và quả đă được cha chờ đón hết sức thương yêu và trân quí ngoài ḷng mong ước của nó, trong khi người anh không hề làm trái lệnh cha tí nào, không hề bỏ cha mà đi, luôn ở cùng nhà với cha, nhưng lại chẳng hiểu cha ǵ hết, đến độ, tưởng ḿnh chỉ là người ở ké trong nhà cha, tương tự như thành phần làm thuê cho cha, làm ǵ cũng cần phải được tưởng thưởng và trả công tương xứng, chứ không phải là con, không phải là người chắc chắn sẽ được thừa kế gia nghiệp của cha, v́ không coi “tất cả của cha là của con” như ḷng mong ước và ư định của người cha, và như quyền bẩm sinh của một người làm con. Chính v́ có một tâm trạng không thực sự hiệp thông với cha của ḿnh như thế mà người con hằng gần cha ấy đă cảm thấy ghen tị với người em phung phá của ḿnh khi nó được cha tiếp nhận một cách trọng thể, và đă tỏ thái độ uất hận với cha, không muốn ở với cha nữa. Thái độ của người con gần cha tỏ ra với người em xa cha trở về cho thấy người con gần cha này quả là xa cha hơn c̣n là người em khi nó trước đó đă sống đời phung phá nữa. Người con gần cha mà lại xa cha hơn ai hết và hơn bao giờ hết này là thành phần được Chúa Giêsu nói đến ở đoạn cuối về tŕnh thuật Chúa gọi viên thu thuế Mathêu: “Người lành mạnh không cần thày thuốc mà là bệnh nhân. Hăy đi mà học ư nghĩa của những lời này ‘Tôi cần t́nh thương chứ không phải hy tế. Tôi đến để kêu gọi các tội nhân chứ không phải thành phần tự cho ḿnh là công chính’” (Mt 9:12-13). Theo nhiệm ư cứu độ vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, Ngài thường sử dụng thành phần công chính thiểu số để cứu thành phần tội nhân đa số (x Gen 18:16-32). Bởi thế, thành phần thánh nhân hiện hữu là cho thành phần tội nhân, thậm chí nhờ tội nhân mới có thánh nhân, tức nhờ phần rỗi của tội nhân Thiên Chúa đă ưu tuyển một số thánh nhân, đến độ, trong nhiều trường hợp, chính tội nhân được Thiên Chúa quan pḥng thần linh sử dụng để đào tạo và làm nên các thánh nhân, như trường hợp điển h́nh của các vị thánh tử đạo. Ngược lại, những ai cảm thấy ḿnh đạo đức tốt lành, công chính thánh thiện mà lại có những tâm tưởng hay thái độ tỏ ra khinh thường tội nhân, như trường hợp người Pharisiêu lên đền thờ cầu nguyện với người thu thuế (x Lk 18:9-14), th́ thực sự chưa phải là thánh nhân, hay là một thánh nhân giả h́nh, hoặc là một tội nhân mù quáng. Đó là lư do cả thánh nhân lẫn tội nhân đều gặp nhau và chỉ gặp nhau trong Ḷng Thương Xót Chúa. Và chỉ có ai biết nh́n anh chị em ḿnh bằng ánh mắt của Ḷng Thương Xót Chúa mới thực sự là thánh nhân, mới quả là Tông Đồ Chúa T́nh Thương. 

 

Cầu Nguyện:  

Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha Ḿnh Máu,/ Linh Hồn/ và Thiên Tính Con Chí Ái Cha là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con,/ để đền bù tội lỗi của chúng con và của thế giới.  

V́ cuộc tử nạn đau thương của Người,/ xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới (10 lần).