Nguyên tác Anh ngữ: Lm. Giuse Chu Công, O.C.S.O.

Bản dịch Việt ngữ: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL.

 

Nội Dung

 

 

Lời Tựa của Đức Tổng Viện Phụ Ḍng Trappist, Rev. Bernardo Olivera, OCSO

Phép Lành của Đức Hồng Y James Sin, Tổng Giám Mục Manilla

Lời Giới Thiệu của Nữ Giáo Sỹ Cynthia Bourgeault, Ph.D. cho nguyên bản Anh ngữ

Lời Trần T́nh của Người Dịch Bản Việt Ngữ

Đôi Nét về Tác Giả

Tâm T́nh Trao Dâng của Tác Giả

Cùng Độc Giả Bản Dịch Việt Ngữ 

 

I- Cảm Nghiệm Chiêm Niệm 

1-      Cảm Nghiệm Chiêm Niệm là ǵ?

2-      Việc Hiệp Nhất Thân T́nh trong Thánh Kinh Do Thái Giáo và Kitô Giáo

3-      T́nh Yêu Nhục Thể và Cuộc Hiệp Nhất Thiêng Liêng 

 

II- Tiến Đến Ước-Vọng Thánh Thiện 

4-      Dẫn Nhập Mở Đầu

5-      Bí Tích Thánh Thể

6-      Đau Khổ V́ Yêu

7-      Đọc Sách Thánh

8-      Đọc Sách Thánh như Đọc Công Án Thiền

 

III- Những Bước dẫn đến Cảm Nghiệm Chiêm Niệm 

 9-  Thực Tập Cá Nhân

10-  Năm Bước dẫn đến Cảm Nghiệm Chiêm Niệm ...

11-  Bước Thứ Nhất: Khách ở trong Chủ

12-  Bước Thứ Hai: Chủ ở trong Khách

13-  Bước Thứ Ba: Chủ tỏ ḿnh ra

14-  Bước Thứ Bốn: Chủ Khách Tương Phùng

15-  Bước Thứ Năm: Khách Chủ Hiệp Nhất 

 

IV- Sau Cuộc Cảm Nghiệm Chiêm Niệm 

16-  Cảm Nghiệm Chiêm Niệm và Cuộc Sống Hoạt Động

17-  Mẹ Maria, Mẫu Gương Cảm Nghiệm Chiêm Niệm

18-  Nước Sự Sống

19-  Lời Cuối: Sống Hiệp Thông với Chúa Ba Ngôi

 

Phụ Lục Cho Bản Việt Ngữ

Tri Ân

 

 

Tập sách này đă được xuất bản lần đầu 6/2000

dưới nhan đề “Ấp Ủ Ước Vọng Thánh Thiện”

do Cơ Sở Truyền Thông Dân Chúa Mỹ Châu

với sự bảo trợ của Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ,

và xuất bản lần hai 8/2000 dưới nhan đề mới như trên theo ư tác giả,

do Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ in ấn và phát hành.

 

 Imprimatur

Archbishop Francis B. Schulte, D.D.

New Orleans, July 31/2000

 

Nihil Obstat

National Pastoral Center for Vietnamese Apostolate

Censor Librorum

Mgsr. Dominic  M. Luong, Director

New Orleans, July 16/2000

  

(Cũng trong lần xuất bản thứ hai này,

tác giả đă gửi thư đề ngày 13/7/2000 để xin

Đức Ông Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

ImprimaturNihil Obstat,

mặc dù

“đầu sách đă có lời tựa của Viện Phụ Bernardo và

phép lành của Đức Hồng Y Sin Tổng Giám Mục Manila”)

 

Tác phẩm này đă được dịch xong dịp Lễ Tạ Ơn 11/1998

từ nguyên bản do chính tác giả yêu cầu,

trước khi bản Anh ngữ được nhà xuất bản dưới đây

chính thức xuất bản vào 9/1999.

Tuy nhiên, bản Việt ngữ cũng đă được xuất bản với phép của

The Crossroad Publishing Company, New York.

 

Copyright  1999 by Tinh Tan Cao