THỦ BẢN

ĐẠO BINH HỒN NHỎ VIỆT NAM

 Hải Ngoại

Văn Pḥng Trung Ương

Orange County, California, USA

1999

 

NỘI DUNG

 

Lời Giới Thiệu 

 

Phần Một

QUẢNG DIỄN NỘI QUI

(Chương I, II và III)

 

Sơ Lược về Tổ Chức Đạo Binh Hồn Nhỏ và Đời Sống Các Hồn Nhỏ theo Thông Điệp T́nh Yêu Nhân Hậu

 

Phần Hai

THỰC HIỆN NỘI QUI  

 

1.       Lai Lịch ĐBHN/VNHN (NQ 8)

2.       Hướng Dẫn Tận Hiến (NQ 12.3)

    a. Hồn Nhỏ Là Ǵ

    b. Vũ Khí Cần Thiết Để Chiến Đấu Với Địch

    c. Đảo Nhỏ Thánh Thiện

3.        Nghi Thức Tận Hiến (NQ 13.3)

4.        Kinh Nguyện Hồn Nhỏ (NQ 12.1, 13b)

5.       Lập Đảo Nhỏ Thánh Thiện (NQ 17 & 18)

6.        Huấn Luyện Tông Đồ Hồn Nhỏ (NQ 45)

7.        Nghi Thức Bầu Cử (NQ 37.4)

8.       Mẫu Huy Hiệu của ĐBHN (NQ 10)

9.       Mẫu Cờ của ĐBHN/VNHN (NQ 11) 

 

Phần Ba

CHỈ ĐẠO và MÔ PHẠM

SỐNG HỒN NHỎ 

 

1.        Ư Nghĩa Đường Thơ Aáu Thiêng Liêng

2.        Điều Kiện vào Nước Trời: Trở Nên Như Trẻ Nhỏ

3.        Nước Cha Trị Đến Bằng Tinh Thần Trẻ Nhỏ

4.        Con Đường Thơ Aáu Thiêng Liêng

5.        Têrêsa: Gương Mẫu Các Hồn Nhỏ

6.        Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Tiến Sỹ và Thừa Sai

7.        Đáp Ưùng Ơn Gọi Trở Nên Như Trẻ Nhỏ

8.        Thánh Têrêsa Nhỏ với người Công Giáo VN

9.        Ước Mơ

10.     Cuộc Tái Sinh Hồn Nhỏ

11.     Trở Nên Như Trẻ Nhỏ

12.     Đạo Binh Hồn Nhỏ: Chứng Nhân Chúa Kitô

 

Phụ Trương

Các Khúc Tâm Ca Hồn Nhỏ

 

1.   Nước Trời Của Ai?

2.   Nên Giống Như Trẻ Thơ

3.   Thông Điệp T́nh Yêu

4.   Con Đường Nên Thánh

5.   Triều Thần Bé Nhỏ

6.   Maria, Viên Ngọc Bích Trinh Trong

7.   Đừng Sợ Tử Thần