MI ẤM YU THƯƠNG

 

 Mừng Hn Ước 10 năm của ti

 6/8/1983-1993.

 Kỷ vật cho người vợ rất dấu i của ti:

 Bi Thy-Nga.

 Hướng về cc con thật qi thương của ti:

 Cao Bi Minh-Kha (Michael),

 Cao Bi Giang-Phong (John-Paul),

 Cao Bi Thin-Sa (Theresa).

CAO TẤN TĨNH

 

Tổng Quan

 

I. Yu Thương: Mầm Mống Thần Linh

II. Con Người: Hnh Ảnh Yu Thương

III. Phi Tnh: Hấp Lực Yu Thương 

IV. Hn Nhn: Giao Ước Yu Thương 

V. Con Ci: Hoa Tri Yu Thương 

VI. Gio Dục: Truyền Đạt Yu Thương 

VII. Yu Thương: Lịch Sử Thần Linh

    Phụ Trương1

    Phụ Trương2

    Phụ Trương3