MAU NHIEM KITO HU

   

aminh Maria Cao Tan Tnh, BVL

 

Phần Một

 TẦM VC CHA KIT 

Để theo ai,

trước hết, chng ta phải biết:

Người đ l ai?

v Người đ c đng theo hay khng?

Thực tế đ cho thấy,

Kit hữu chng ta,

như "người m từ lc mới sinh" (Gioan 9:1),

sau khi được Cha Gisu chữa cho khỏi m

(xem Gioan 9:6-7),

qua B Tch Rửa Tội,

v sau khi khỏi m

chng ta cn được Người tỏ mnh ra cho thấy,

qua việc nghe Lời Cha

cũng như lnh nhận cc B Tch,

thế m, chng ta vẫn chưa nhận biết Người.

Khi Người hỏi chng ta,

như đ hỏi người m được Người chữa cho lnh:

"Ngươi c tin vo Con Người khng?"

(Gioan 9:35),

Chng ta lại đi hỏi lại Người:

"Người l ai để ti tin vo Người?"

(Gioan 9:36).

Phải, sở dĩ Kit hữu chng ta

"được ti sinh bởi trời"

(Gioan 3:3),

tự bản chất,

"l nh sng thế gian"

(Mathu 5:14),

m vẫn cn

"yu tối tăm hơn nh sng"

(Gioan 3:19),

khi lm những việc ở tầm mức m

cả những người chủa biết Cha

lẫn tội nhn cũng lm được

(xem Mathu 5:46-47),

l v chng ta chưa nhận ra

"Đấng hiện đang ni với mnh."

(Gioan 9:37).

Thật vậy,

Cha Gisu Kit,

"Ngi Lời đ ha thnh nhục thể"

(Gioan 1:14),

"l Thin Cha ở giữa chng nhn"

(Mathu 1:23, Gioan 1:14),

 "mi mi ở lại cho đến tận thế"

(Mathu 28:20),

với chung nhiệm thể Gio hội của Người,

v với ring mỗi một người Kit hữu chng ta,

để Người c thể:

-l Đường dẫn chng ta đến cng Cha

(xem Gioan 14:6),

- l Sự Thật giải thot chng ta

(xem Gioan 8:32), v

- l Sự Sống

cho chng ta được sống vin mn hơn

(xem Gioan 10:10).

INDEX