MAÀU NHIEÄM KITOÂ HÖƠU

   

Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL

    

 

Tổng Kết

 

 

Sự Sống: Tuyệt Đỉnh Mầu Nhiệm Kitô Hữu

 

 

Dù ư thức hay vô thức, nơi mỗi người nói chung, nơi Kitô hữu nói riêng, đang diễn tiến một mầu nhiệm. Đó là Sự Sống.

 

Sự Sống đây không phải là sự sống thể lư, sự sống được biểu lộ trực tiếp qua những tác động của thân xác con người, như việc hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, sinh lư v.v., theo nhu cầu đ̣i hỏi của bản năng bảo tồn và xu hướng hiện sinh nơi con người.

 

Sự Sống ở đây cũng không phải là sự sống tâm lư, sự sống được biểu lộ trực tiếp qua sinh hoạt của tâm trí con người, như việc suy tư, ư thức, ước mong, chọn lựa, quyết định, cảm nghiệm v.v. theo bản chất và khuynh hướng siêu h́nh nơi con người.

 

Sự Sống ở đây là Sự Sống của mọi sự sống, Sự Sống làm hoàn hảo hữu thể hữu h́nh và hữu hạn của con người, Sự Sống làm hoàn thiện bản tính bất toàn và bất lực của con người, Sự Sống làm bản thân con người được dựng nên "theo h́nh ảnh Thần Linh" (Khởi Nguyên 1:27) trở nên bất tận và bất diệt như "Thiên Chúa là Thần Linh" (Gioan 4:24).

 

Sự sống tâm lư có tính cách siêu h́nh và nội tâm nơi con người luôn bộc lộ và biểu lộ ḿnh qua những sinh hoạt cụ thể của con người. Chính những sinh hoạt cụ thể lại có tính cách văn hóa của con người là con vật có lư trí đă chứng tỏ sự hiện diện cao sang và khả năng biến đổi của sự sống tâm lư này nơi con người

 

Tương tự như thế, Sự Sống của mọi sự sống có tính cách Thần Linh, như một hạt giống tốt, sau khi được gieo nơi bản tính của con người qua Bí Tích Rửa Tội, cũng bộc lộ và biểu lộ ḿnh qua những sinh hoạt Sống Đạo của con người. Chính những sinh hoạt Sống Đạo có tính cách Đức Tin, mà nếu không có Ơn Chúa con người tự nhiên không thể nào làm được, như tử v́ đạo hay yêu thương kẻ thù ḿnh, đă chứng tỏ sự hiện diện linh thiêng và khả năng thánh hóa của Sự Sống Thần Linh này nơi con người.

 

Như thế, cuộc đời Sống Đạo đích thực của người Kitô hữu, đối với chính Sự Sống Thần Linh ở trong ḿnh họ, chính là mầu nhiệm chiếu soi Chúa Kitô, "Sự Sống đă trở nên hữu h́nh" (1Gioan 1:2), và, đối với bản thân Kitô hữu, chính là mầu nhiệm phản ảnh Chúa Kitô, "Ánh Sáng Thế Gian..., Ánh Sáng Sự Sống" (Gioan 8:12).

 

"Mầu nhiệm chiếu soi và phản ảnh Chúa Kitô" là ǵ, nếu không phải là mầu nhiệm "làm chứng cho Thày" (Tông Đồ Công Vụ 1:8). Chính Chúa Kitô đă xác nhận ư nghĩa của "mầu nhiệm chiếu soi (hay) phản ảnh" Người chính là "mầu nhiệm làm chứng" cho Người, khi Người truyền dạy các Tông Đồ:

 

"Thày yêu thương các con thế nào, các con cũng hăy yêu thương nhau như vậy. T́nh các con yêu thương nhau đó là cách thế mà tất cả mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thày" (Gioan 13:34-35).

 

"Mầu nhiệm chiếu soi và phản ảnh Chúa Kitô" ở đây không phải là mầu nhiệm yêu thương nhau như Người đă yêu thương hay sao. Và, chính mầu nhiệm yêu thương nhau trọn lành, yêu thương nhau chân chính, yêu thương nhau như Thày yêu thương này cũng chính là "mầu nhiệm làm chứng cho Người", mầu nhiệm làm cho mọi người qua họ mà nhận biết Người.

 

"Mầu nhiệm chiếu soi và phản ảnh Chúa Kitô" ở đây chẳng những làm cho Chúa Kitô được nhận biết, mà c̣n, qua "sự lành trong tác hành" của Kitô hữu, làm cho chính "Thiên Chúa vô h́nh" (Côlôsê 1:15), mà Chúa Kitô "là h́nh ảnh" (ibid), được nhận biết nữa.

 

"Ánh sáng của các con cũng phải chiếu sáng trước con người, để họ thấy sự lành trong tác hành của các con mà chúc tụng Cha các con trên trời" (Mathêu 5:16).

 

Nếu, "mầu nhiệm chiếu soi và phản ảnh Chúa Kitô" của người Kitô hữu có tác dụng làm cho thế gian nhận biết Chúa Kitô là Đường đến cùng Cha, đồng thời cũng làm cho thế gian nhận biết cả Thiên Chúa là Cha trên trời như thế, mà "Sự Sống Đời Đời là nhận biết Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha sai là Giêsu Kitô" (Gioan 17:3), th́ không phải hay sao, "Mầu Nhiệm Kitô Hữu" không phải là Mầu Nhiệm "Ánh Sáng Sự Sống" (Gioan 8:12)?

 

Vâng, nếu bản thân Kitô hữu "được rửa trong Chúa Giêsu Kitô" (Rôma 6:3) chính là Người Theo Chúa Kitô, (như đă được diễn giải ở chương "nhập đề"), th́ cuộc đời "đă được mai táng với Chúa Kitô" (ibid) của họ, sẽ là tiến tŕnh của một hạt lúa miến mục nát đi để trổ sinh muôn vàn hoa trái (xem Gioan 12:24).

 

Đó là tất cả ư nghĩa Mầu Nhiệm Kitô Hữu, Mầu Nhiệm "bỏ ḿnh theo Chúa", Mầu Nhiệm "mục nát trổ sinh", Mầu Nhiệm "tầm vóc Chúa Kitô".

 

"Mầu Nhiệm Kitô Hữu": "Bỏ ḿnh theo Chúa"

 

"Tôi bù đắp trong xác thịt của tôi những ǵ c̣n thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu v́ Giáo Hội, thân thể của Người" (Côlôsê 1:24).

 

"Mầu Nhiệm Kitô Hữu": "Mục nát trổ sinh"

 

"Chúng tôi liên lỉ mang trong thân xác của ḿnh cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác của chúng tôi. Trong khi sống, chúng tôi hằng bị phó nộp cho sự chết v́ Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi xác thịt chết chóc của chúng tôi" (2Côrintô 4:10-11).

"Mầu Nhiệm Kitô Hữu": "Tầm Vóc Chúa Kitô"

 

"Xin Chúa Kitô ở trong ḷng anh em nhờ Đức Tin, và xin Đức Ái đâm rễ sâu trong đời sống của anh em. Anh em nhờ đó có thể cùng với tât cả các thánh hoàn toàn thấu triệt được chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của t́nh yêu Chúa Kitô, cùng cảm nghiệm được t́nh yêu này vượt trên tât cả mọi hiểu biết, để anh em đạt đến sự viên trọn của chính Thiên Chúa" (Êphêsô 3:17-19).

 

"Chúng ta hăy tuyên xưng chân lư trong yêu thương và hăy lớn lên cho đến tầm vóc trọn vẹn của Chúa Kitô là Đầu" (Êphêsô 4:15).

 

 

Kết bút ngày cuối năm 1993.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

  

Thiên Chúa là sự sống của linh hồn con người, có thể tạm so sánh như linh hồn là sự sống của thân xác. Thân xác không có linh hồn chỉ là một xác chết thế nào, linh hồn con người không có Thiên Chúa cũng ở trong sự chết như thế.

chính Thần Linh Thiên Chúa làm cho người Kitô hữu "mặc lấy Chúa Kitô" trong Phép Rửa cũng làm cho họ "sống sung măn hơn" để họ có thể "đạt đến tầm vóc viên măn của Chúa Kitô là Đầu" và "trổ sinh muôn vàn hoa trái".

cho Giáo Hội của Người? Phải chăng, cho tới lúc đó, lúc mà thân xác của Người như vỏ của "hạt lúa miến" (Gn12:1) sắp sửa bắt đầu bị mục nát đi trong cuộc tử nạn mới là lúc thân xác Người tạo điều kiện thuận lợi cho nhân, tượng trưng cho thần tính Người, nẩy sinh sự sống đời đời trên thế gian và cho Giáo Hội!

Và, khi con người đă chấp nhận Thiên Chúa, th́ Thiên Chúa đến ở với họ và sống trong họ, như hạt giống được gieo trong ḷng đất (x.Mt 13:4-8). Sự kết hợp của con người với Thiên Chúa sau khi chịu Phép Rửa giống hệt như cành nho với thân nho (x.Gn 15:5). Hồn và xác của Kitô hữu có ơn nghĩa Chúa được thánh hóa và trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần ngự trị và cho Người hoạt động theo ư muốn của Thiên Chúa.

đối với Thiên Chúa là Sự Sống Thần Linh trong ḿnh, hồn và xác con người, hai yếu tố tạo nên nhân tính của họ, là một thuở ruộng để cho hạt cải Thánh Sủng phát triển toàn diện (x.Mt 13:31).

Theo nguyên tắc, nơi hạt giống mới có sự sống, chứ không phải nơi mảnh đất được hạt giống gieo văi. Cũng thế, nơi Thánh Sủng mới có Sự Sống Thần Linh, chứ không phải nơi nhân tính của Kitô hữu.

Trên thực tế, Sự Sống nơi Thánh Sủng trong người Kitô hữu sạch tội chỉ trổ sinh toàn diện nơi mảnh đất nhân tính tốt (x.Mt 13:8) mà thôi. Tuy mảnh đất không phải là chính tác nhân làm cho Sự Sống Thần Linh trổ sinh toàn diện, nhưng nó cũng là môi trường thuận lợi và là điều kiện thiết yếu để hạt giống Thần Linh nhờ đó, có thể nảy nở theo mức độ viên măn của ḿnh. Mảnh đất nhân tính tốt thích hợp cho Sự Sống Thần Linh trổ sinh như thế chính "là người nghe và lănh nhận Tin Mừng về Nước Thiên Chúa" (Mt 13:23), bằng cách "ghét sự sống ḿnh trên thế gian này" (Gioan 12:25).

mà con người đă mặc lấy khi chịu Phép Rửa Tội, cũng đă bỏ sự sống ḿnh đi ở chỗ, cả nhân tính của Người đă như vỏ của hạt lúa miến bị mục nát đi (x.Gn 12:1), khi Người "đă vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá" (Philiphê 2:8).

Theo quan niệm nhân loại, thần tính đă tỏ hết ḿnh ra nơi nhân tính trên thập giá, và đă thông hết ḿnh ra qua nhân tính khi Chúa Kitô phục sinh.


 

Dự Án Cứu Độ của Thiên Chúa

1. Tất cả mọi sự phải chịu lụy Con, Đấng mà Thiên Chúa đă đặt làm thừa tự mọi sự và bởi Người mà Thiên Chúa đă khởi đầu tạo dựng vũ trụ.
2. Rồi Con lụy thuộc chính ḿnh cho Đấng làm cho tất cả mọi sự (trên trời, dưới thế và trong ḷng đất) phải lụy thuộc Người,
3. Để Thiên Chúa là Alpha và là Omega, Đấng đang là, đă là và sẽ đến, Đấng Toàn Năng, là tất cả trong mọi sự (xem 1Cor. 15:28' Heb. 1:2' Phil. 2:10' Rev. 1:8).

Công Cuộc Cứu Độ của Thiên Chúa

4. Khi đến thời gian ấn định: Lời đă hóa thành nhục thể như một hạt lúa ḿ gieo xuống trần gian, đă chịu mục nát đi khi vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, để trổ sinh muôn vàn hoa trái là sự sống lại và là sự sống, cho chiên được sống và sống viên trọn. (xem Gal. 4:4' Gn 1:14, 12:24' Phil 2:8' Gn 11:25,10:10)
5. Cho đến tận thế: Giáo Hội, nhiệm thể Chúa Kitô, mà Kitô hữu là chi thể, được sinh bởi trên cao cho đến khi đạt đến tầm vóc thành toàn của Chúa Kitô, như chút Men Thần Linh sung măn Sự Sống Chúa Kitô ở trong bột thế gian mà không thuộc về thế gian, với sứ mệnh để có thể tác dụng làm cho thế gian dậy lên Men Sự Sống Đời Đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Giêsu Kitô Cha sai. (xem Mt 28:20' Êph 2:22,23' 1 Cor 12:27' Gn 3:3,7' Êph 4:13,15' Mt 13:33' Gn 17:11,14,16,3)
 

 INDEX