I

HỌC HỎI GIÁO HUẤN VỀ THÁNH THỂ

 
1

Ư Thức Mầu Nhiệm Thánh Thể

2

Cảm Nghiệm Phụng Vụ Thánh Thể

3

Tôn Thờ Chúa Giêsu Thánh Thể

4

Cảm Nghiệm Thánh Thể với Người Nữ Thánh Thể

 

II

CHIA SẺ CẢM THỨC VỀ THÁNH THỂ

 
5

Không Thánh Thể ... Không Giáo Hội?

6

Từ Nhập Thể tới Thánh Thể - Từ Thánh Thể tới Cánh Chung

7

Mầu Nhiệm Thánh Thể - Ơn Gọi Làm Người

8

Hôn nhân dọn đường Thánh Thể –

9

Thánh Thể viên măn hôn nhân

Cầu Kinh Mân Côi

là Tái Diễn Hy Tế Thánh Thể trên Bàn Thờ Cuộc Sống

10

Từ Cầu Kinh Mân Côi đến Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể

11

“Đến với Giáo Hội là tôi đến với Thánh Thể”

12

“Một Người Tin Lành ... Hiện Diện Thực Sự”

 

 

“Trong Bí Tích Thánh Thể,

Đấng Cứu Thế,

Đấng đă mặc lấy xác thịt

trong ḷng Mẹ Maria

20 thế kỷ trước,

tiếp tục hiến ḿnh cho nhân loại như
 

NGUỒN SỐNG THẦN LINH