Sinh Hoạt Sống Đạo

 

 

Thân Hữu Đồng Công

(2015-2021)

 

Lịch Sinh Hoạt 2022

 

Tháng 1

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

 

Cầu cho tình huynh đệ nhân loại đích thực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị kỳ thị và bách hại; 
Xin cho quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, những quyền lợi và phẩm giá xuất phát từ thân phận là anh chị em trong gia đình nhân loại.

 

 Ngày 1/1 là Ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa - Mater Dei, cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới,
anh chị em tham dự Đại Hội THĐC II - 2019 đang cung nghinh Mẹ tối ngày 31/8 để chẳng những biệt tôn Mẹ mà còn xin Mẹ ban "bình an dưới thế cho người Chúa thương"

 

 

Anh Linh Mục Nguyễn Bằng, tức Anh Độ (Đội 1) Dòng IC, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Anh Linh Mục Nguyễn xuân Hoan (Đội 3) Hemphill, TX, đã qua đời.

 

- Ngày 1: Lễ Trọng Mẹ Thiên Chúa 

                Quan Thày Đội VII

                Quan Thày Đội Mẹ Thiên Chúa (Lớp Khấn IX – XI Hải Ngoại)

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Trần Văn Thục, Tức Anh Thìn THĐC đội 1, cháu ruột của Anh Cả, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Anton Nguyên Văn Sử (Tư), THĐC IX A, qua đời ở Arlington TX, hưởng thọ 71 tuổi

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Giuse Hoàng Thành Trường, THĐC đội 5, qua đời năm 2010 tại North Carolina. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Dâng Mình Nguyễn Linh Uy, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Nhà Mẹ Việt Nam, MO hưởng thọ 70 tuổi.

- Ngày 15: Tưởng nhớ Anh Phêrô Sinh Nhật Mẹ Ngô Châu Minh, CRM đội II, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 84 tuổi.

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đức Tính/Mậu, THĐC IXC, qua đời năm 2019, ở Brisban Úc châu, hưởng thọ 66 tuổi.

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gioan Vianney Mẹ Thăm Viếng Đỗ Thành Nhân, CRM đội XI, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng dương 51 tuổi.

- Ngày 25: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Michael Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, tức Anh Huấn THĐC đội XI, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA

- Ngày 26: Sinh nhật Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Matthias Mẹ Đau Thương Nguyễn Huy Chương, CRM đội V, qua đời năm 2009, ở Corona CA, hưởng thọ 68 tuổi.

-Ngày 29:  Tưởng Nhớ Anh Anselmo Đinh Vương Cần, CRM đội IV, qua đời ở Carthage MO năm 2017, hưởng thọ 76 tuổi.

 

 

Tháng 2

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến; bằng việc cám ơn họ về sứ vụ của họ và lòng can đảm của họ;
Xin cho họ tiếp tục tìm được các đáp ứng mới trước các thách đố của thời đại chúng ta.

  

Ngày 2/2/1953, sau khi Hiến Pháp Dòng được Tòa Thánh châu phê, Đức Cha Phạm Ngọc Chi đã ban sắc lệnh thành lập Dòng Đồng Công,

 và dòng mới đã mừng ngày thành lập ở Giáo họ Trung Lễ, nơi vẫn còn bức tường lịch sử của khu nhà dòng thời nguyên thủy từ khi mới được khai sinh,

nơi phái đoàn THĐC về nguồn Đồng Công đã ghé thăm hôm 16/10/2017.

Trụ sở mới đầu tiên của Hội Đạo Đức Đồng Công Đoàn này chỉ chính thức khai trương trước ngày khai dòng gần 1 tháng. Đó là vào ngày 5/1/1953, Anh Cả đã chủ sự lễ nghi làm phép nhà nguyện và khu mới này.

Hôm sau, ngày 6/1, Anh Cả chủ tế Thánh Lễ trọng để khánh thành Khu Nhà Dòng đầu tiên này, và công bố 36 anh em, trong đó có 3 linh mục, được chọn vào nhà tập tiên khởi của dòng, sẽ được thực hiện vào chính ngày khai dòng 2/2/1953.

Anh Linh Mục Việt Châu (đội 2), Dòng Thánh Thể ở New Orleans LA, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Lm Lê Hữu Từ (Đội 9), nhưng anh đã  qua đời.     

- Ngày 2: Lễ Kính Mẹ Dâng Con

                Ngày khai dòng 2/2/1953, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục địa phận Bùi Chu, ban Sắc lệnh thành lập DĐC trong địa phận Bùi chu,

   và đặt cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ làm Bề trên tiên khởi.

                Quan Thày Đội VI

                Quan Thày Đội Mẹ Dâng Con (Lớp Khấn XV Hải Ngoại)

               Tưởng nhớ Anh Vincente Trần Đức Hiện, tức Anh Hậu THĐC đội IXA, qua đời năm 2013 tại San Jose, CA. 

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Ambrôsiô Maria Nguyễn Tâm Niệm, CRM Đội VII, qua đời 2017, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 8: Tưởng nhớ chị Elizabeth Ngọ, phu nhân Anh Lý Châu Huỳnh, THĐC đội 7, qua đời ở Việt Nam năm 2016. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp (tức Anh Thu THĐC Đội V), hội trưởng tiên khởi của THĐC qua đời năm 2006 ở New Orleans LA

- Ngày 11: Lễ nhớ Mẹ Lộ Đức

- Ngày 16: Tưởng nhớ Anh Giacôbê Mẹ Xuống Tuyết Vũ Đại Lượng, CRM Đội II, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 74 tuổi.

- Ngyà 20: Tưởng Nhớ Anh Phanxicô Salesio Phạm Vương (THĐC Đội VI) qua đời năm 2018 ở South Carolina

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gabriel Mẹ Dâng Mình Đồng Tiến, CRM đội 2, qua đời năm 1986, ở  Carthage MO, hưởng thọ 64 tuổi

 

 

Tháng 3

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ  

Cầu cho Kitô hữu biết đáp ứng với những thách đố về đạo đức sinh học

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang phải đối diện với những thách đố mới về đạo đức sinh học;
Xin cho họ tiếp tục bênh vực phẩm vị của tất cả sự sống con người bằng cầu nguyện và hành động.

 

Từ Tháng 3/1953, sau biến cố khai dòng 2/2, trụ sở chính thức riêng của Hội Dòng mang tên Đồng Công mới ở Giáo họ Trung Lễ đã trở nên đông đúc hơn, với nhiều ơn gọi mới,

và thế hệ Đồng Công hậu sinh chính là phái đoàn THĐC 8 anh em (3 XI và 5 IX) đã được Chúa quan phòng sắp xếp để có thể về nguồn của mình nơi Giáo họ Trung Lễ này hôm 16/10/2017

Cha Thủ không coi sóc Giáo Họ Trung Lễ, nhưng Trung Lễ là một trong 4 giáo họ thuộc phạm vi của giáo xứ Liên Thủy, nên Giáo Họ Trung Lễ cũng gián tiếp ở trong phần trọng trách mục vụ của ngài. Về phần Đoàn Đồng Công thì ở địa danh của Giáo Họ Trung Lễ này mới thực sự là nơi bắt đầu có cơ sở riêng biệt của Hội Đạo Đức Đồng Công bấy giờ, chứng tỏ Đoàn Đồng Công thuở ban đầu ấy, về mặt cơ sở, đã không còn bé bỏng cần phải (từ năm 1946 khi Đấng sáng lập về làm chánh xứ) ở trong "cái nôi" Giáo Xứ Liên Thủy là một cơ sở của Giáo Phận Bùi Chu chứ không phải của riêng mình. Chính Đức Cha Phạm Ngọc Chi, vị mục tử thứ hai của Giáo Phận Bùi Chu đã chỉ cho Đoàn Đồng Công những khu đất để bắt đầu đặt trụ sở chính ban đầu của dòng tương lai. Chẳng hạn như khu đất 7 mẫu ở đầu làng Liên Thủy, hay mảnh đất mới ở vùng Chí Thiện. Rất tiếc cả hai khu đất này không thuận tiện cho lắm. Bởi thế, sau khi Đức Cha đã gửi hiến pháp của dòng sang Tòa Thánh để xin châu phê lập dòng, ngài mới quyết định lấy khu đất Nhà Phước Trung Lễ cho Cha Thủ để lập tu viện cho Hội Đạo Đức Đồng Công Đoàn. Việc nhận đất bắt đầu từ lễ Thánh Đaminh (bấy giờ) là mùng 4/8/1952, những đến ngày 24/8 mới chính thức tiếp thu.

Anh Linh Mục Đinh Ngọc Tuyển (đội 9), ở Wisconsin dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này             

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Raymond Lê Hữu Từ, địa phận Kansas City MO, THĐC Đội IXA, qua đời năm 2008 tại VN

- Ngày 2:  Tưởng nhớ Anh Phêrô Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Cao Hoàng, CRM đội 3 qua đời ở Carthage MO năm 1997, hưởng thọ 80 tuổi 

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Xuống Tuyết Vũ Minh Ký, CRM đội 3, qua đời năm 1984 ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 50 tuổi

- Ngày 13: ĐHY Bergoglio người Á Căn Đình được bầu chọn làm giáo hoàng thay ĐTC Biển Đức XVI vừa thoái nhiệm ngày 28/2/2013

sau khi ngài chính thức tuyên bố về hưu ngày 11/2/2013

- Ngày 19: Lễ Thánh Giuse

                  ĐTC Phanxicô dâng lễ khai triều (chứ không phải đăng quang) của ngài, năm 2013.

                  Mừng quí anh có Thánh Giuse là quan thày hôm nay

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Albertô Mẹ Trinh Vương Đỗ Thiên Chức, CRM đội 7, qua đời đầu tiên ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 36 tuổi

- Ngày 25: Lễ Trọng Mẹ Thai Lời (Thụ Thai Lời Nhập Thể)

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội I - 1954; đội II - 1956; đội VI – 1962

                  Quan Thày Đội I và II

                  Tưởng nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng chung loài người

và riêng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria năm 1984

 

 

Tháng 4

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe

Chúng ta hãy cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những nhân viên phục vụ bệnh nhân và già lão, nhất là ở các xứ sở nghèo khổ nhất;
Xin cho họ được các chính quyền và các cộng đồng địa phương nâng đỡ hỗ trợ một cách thích đáng.

 

Ngày 4/4 hằng năm là Ngày Lễ Mẹ Sáng Lập Dòng của riêng hội dòng, vì chính vào ngày này, năm 1941, Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ đã được ơn soi động lập dòng.

Anh Linh Mục Nguyễn Tài Bách (đội 11) LA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Anh Linh Mục Nguyễn Ngọc Vinh (đội 11) LA nhưng anh đã qua đời

 - Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Beda M. Nguyễn Quang Tuyến, CRM LK.4, qua đời năm 2018 ở Carthage Missouri, hưởng thọ 79 tuổi

- Ngày 4: Ngày Soi Động Lập Dòng (Anh Cả được ơn lập dòng vào năm 1941)

              Lễ Mẹ Sáng Lập Dòng, lễ của riêng Dòng

- Ngày 5: Kỷ niệm biến cố toàn thể anh em dòng bất ngờ được lệnh Anh Cả lên xe đò xuống Phước Tỉnh để từ đó ra Phú Quốc lánh nạn cộng sản sắp xâm chiếm miền nam.

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Anrê Thánh Danh Mẹ Nguyễn Thế Quyền, CRM đội IV qua đời ở Carthage, MO năm 1996, hưởng thọ 74 tuổi.

- Ngày 12: ởng nhớ Anh Camillo Maria Nguyễn Đức Tuân qua đời ở Nhà Mẹ Việt Nam năm 2021, hưởng thọ 84 tuổi

- Ngày 20: Tưởng nhớ Anh Gioakim Vũ Vĩnh Qúi, THĐC đội I, qua đời ngày 20 tháng 4 năm 2010 tại Santa Ana California, hưởng thọ 85 tuổi. 

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Hilariô Mẹ Mân Côi Trần Công Lý, CRM đội III, qua đời năm 2004, ở Carthage, MO hưởng thọ 77 tuổi.

- Ngày 24: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Basilio Nguyễn Xuân Hoan, THĐC đội III qua đời tại Nhà Hưu Dưỡng Mater Dei của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Carthage, MO năm 2016.

- Ngày 27: Kỷ niệm anh em Đồng Công chờ đợi ở Nhà Nghỉ Mát Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán Phước Tỉnh xuống thuyền sang Bến Đá sau Thánh Lễ Chúa Nhật,

anh em đã xuống bảy chiếc thuyền đã được chia cắt để sang Bến Đá, cho đến khi Bến Đá bắt đầu bị pháo kích thì bắt đầu tháo chạy ra hải phận quốc tế để tìm lên

các tầu Mỹ đang chờ đón mà anh em đã từng nhìn thấy trong thời gian chờ đợi thời điểm ra khơi, với tâm trạng thất vọng vì tưởng chẳng bao giờ tới phiên mình, bởi tin tức nghe được từ radio cho biết những tầu đó là để cứu 100 ngàn nhân viên làm cho Mỹ mà thôi, trong khi đó, Anh Cả đã trấn an anh em chắc như  đinh đóng cột rằng: “Khi Việt cộng vào, các em cứ ra khơi, thế nào tầu Mỹ cũng sẽ đón!” Bởi thế, anh em Đồng Công không chạy loạn cộng sản mà là Vượt Qua – Passover, là Xuất Hành - Exodus, là lên đường “để bảo tồn dòng và để truyền giáo” nhân biến cố Tháng Tư Đen 1975!

             Kỷ niệm Anh Cả  thành lập Hội Thân Hữu Đồng Công từ năm 1974

- Ngày 28: Lễ Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), tác giả cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, thủ bản học hỏi để sống Tinh Thần Tận Hiến Per Mariam ad Jesum

của Dòng Đồng Công.

                  Tưởng nhớ Anh Phaolô Timôthêô Mẹ Nữ Vương Mai Vĩnh Lộc, CRM đội II, qua đời năm 2012, ở Carthage, MO hưởng thọ 77 tuổi.

 

  

Tháng 5

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho giới trẻ được tràn đầy đức tin

Chúng ta hãy cầu cho tất cả mọi con người trẻ, được kêu gọi để sống sự sống trọn vẹn nhất;
Xin cho họ thấy được nơi đời sống của Đức Maria cách thức lắng nghe, sâu xa nhận thức, can đảm theo đức tin, và dấn thân phục vụ.

 

Ngày 18/5/1993, tù nhân từ chung thân xuống 20 năm Trần Đình Thủ đột nhiên bị tống ra khỏi ngục không được ở tù nữa...

Anh em dòng bỡ ngỡ khi thấy Người Anh Cả của mình bất ngờ được chở về Thủ Đức, nơi Anh đã ở trong căn phòng của Anh khu ao cá Tam Hà cho tới khi qua đời.

 

 

Anh Linh Mục Nguyễn Văn Hội (Đài) (đội 9) MO dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

 

- Ngày 1: ởng nhớ LH Maria Đỗ Thúy Nga, vợ của THĐC Trần Ngọc Bích, qua đời 2021 ở Orange County CA, thọ 80 tuổi

- Ngày 7: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công di tản từ Việt Nam đến Guam

- Ngày 8: Tưởng nhớ Anh Matthia Maria Trần An Tĩnh, CRM đội V, qua đời năm 2017, ở Carthage, MO, hưởng thọ 85 tuổi.

- Ngày 9: Tưởng nhớ Anh Trần Kim Chung, Vinh – THĐC XI, qua đời 2021, ở Orange County California,hưởng thọ 64 tuổi

- Ngày 10: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công trung ương di tản từ Việt Nam đến Wake Island 

- Ngày 13: Lễ nhớ Đức Mẹ Fatima

                 Dòng Đồng Công chủ trương và thực hiện nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ từ Việt Nam là để phổ biến chung Sứ Điệp Fatima, nhất là Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ,

một phong trào được chính Anh Cả phát động đầu tiên ở ngoài bắc Việt từ cuối thập niên 1940, đến nay vẫn còn Phong Trào Đền Tạ Đức Mẹ, và hiện nay ở Hoa Kỳ còn có Đền Thánh Khiết Tâm

                 Đức Mẹ ở trụ sở Chi Dòng, nơi tôn kính Thánh Tượng Mẹ Fatiama Thánh Du Quốc Tế là Thánh Tượng đã đến thăm quê hương Việt Nam trong thời khoảng 10/1965 –

5/1967, cũng là Thánh Tượng được long trọng cung nghinh trong Ngày Thánh Mẫu hằng năm từ năm 1978 tới nay.

- Ngày 16: Năm 1987 Anh Cả lại bị bắt lần 2, (lí do là vì cán bộ địa phương Thủ Đức, Sài gòn nhiều lần đòi chiếm đoạt các cơ sở Nhà Mẹ tại Thủ đức, nhưng không được.

(LTĐC II tr 188-194), nên nhân cơ hội nhà Dòng mở lớp huấn luyện cho một số anh chị em các nơi về Thủ Đức dâng mình tận hiến cho Đức Mẹ, họ đến bắt anh và kết án tù chung thân, vì họ cho là đã tổ chức học hỏi "chống lại Nhà Nước". Sau đó nhờ ảnh hưởng quốc tế, họ đổi sang án tù 20 năm,

- Ngày 18: Năm 1993, họ đột nhiên đưa Anh Cả về Thủ đức (không nói rõ lí do), như thể không cho Anh Cả được ở tù nữa, vì anh chẳng những không nhận tội mà còn đòi chính       

quyền phải thả anh em dòng ra, trả hết mọi cơ sở họ chiếm của dòng và để anh được tự do hoạt động.

- Ngày 28: Năm 1977 Đức Cha Bernard Law, vị đại ân nhân lãnh nhận nhóm anh em Đồng Công tị nạn vào giáo phận của ngài đã truyền chức Linh Mục cho 12 anh em tại nhà thờ

chính tòa Springfield.

- Ngày 31: Lễ Kinh Đức Mẹ Thăm Viếng

                 Quan Thày Đội X

                 Quan Thày Đội Mẹ Tình Yêu (Lớp Khấn XIV Hải Ngoại)

                  Kỷ niệm thụ phong Linh Mục Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán (1983), 

                  và Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng (1988)

  

Cựu tu sĩ Đồng Công tâm phương ngày 23/10/2018 tại Bến Đá,

nơi 43 năm trước đã cùng với anh em dòng từ Phước Tỉnh sang vào sáng Chúa Nhật 27/4/1975,

để rồi khi vừa thấy cột khói bốc lên ở Bến Đá do bị Việt cộng pháo kích liền tiến ra hải phận quốc tế và lên Tầu Mỹ vượt thoát lên đường ...

"để giữ dòng và để truyền giáo" theo ý của Anh Cả, và cựu tu sĩ CMC này vẫn tiếp tục truyền giáo bằng chính vốn liếng Đồng Công vẫn còn đầy ứ trong tâm hồn cho tới hơi thờ cuối cùng!

 

 

Tháng 6

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các gia đình

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên thế giới;

Xin cho họ biết hiện thực và cảm nghiệm thấy được một tình yêu vô vị lợi và tiến triển trên con đường thánh đức nơi đời sống hằng ngày của họ.

 

 

Ngày 21/6/2007, Anh Cả qua đời, hưởng thọ 101 tuổi. Nhóm THĐC 8 anh em đã ghé kính viếng Anh Cả ở ngoài nghĩa trang Đồng Công ngày 6/10/2017,

để chẳng những cầu cho Anh, mà còn cảm tạ Anh, và xin Anh chuyển cầu cho chúng em được tiếp tục theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công giữa đời

                

Anh Linh Mục Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho  THĐC trong tháng này,

tháng cũng của Anh Linh Mục Hoàng Việt, tức Anh Hảo (đội 11) San Diego CA, nhưng anh đã qua đời

 

- Ngày 12: Năm 1975, Anh Cả bị nhà cầm quyền đị phương bắt đi tù "không lí do" tại Di linh - Bảo lộc - Đà lạt trong 2 năm, tới ngày 29-4-1977 cha mới được tha về. 

Trong tù, công an nhà nuớc buộc tội cho cha là "làm CIA cho Mỹ, mặc lốt nhà tu làm tay sai, cán bộ huấn luyện CIA cho Mỹ, ăn lương của Mỹ, xây dựng bao nhiêu cơ sở đều do tiền Mỹ…" (LTĐC II, tr 159-160). Trong khi đó 52 anh em cũng bị bắt đi nhưng được về sớm hơn.

- Ngày 18: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Tết Thánh Thể - Tết Thánh Thể

- Ngày 20: Tưởng nhớ Anh Polycarpô Mẹ Trinh Vương Trần Thái Sơn, CRM đội II đội I, qua đời ở Carthage năm 2003, hưởng thọ 70 tuổi.

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Đình Thủ, sáng lập Dòng, qua đời năm 2007, ở Thủ Đức Việt Nam hưởng thọ gần 101 tuổi.

- Ngày 24: Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ (sau Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu)  Quan Thày Đội VIII

- Ngày 24: Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng, trùng với Lễ Trái Tim Mẹ Mừng quí anh có Thánh Gioan Tẩy Giả là quan thày hôm nay

- Ngày 29: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Mừng quí anh có Thánh Phêrô hay Phaolô là quan thày hôm nay

                Tưởng nhớ Anh Tađêô Mẹ Xuống Tuyết Nguyễn Ngọc Ban, CRM đội IV, qua đời năm 2010, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 30: Năm 1975, nhóm 48 anh em Đồng Công tị nạn đầu tiên, từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR (ban sáng) và 23 anh em đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA (ban tối)

   về khu nhà 1900 Grand Ave – Carthage MO 64836 của Dòng Các Cha Thừa Sai Vô Nhiễm - the Oblate Fathers, nơi đã trở thành trụ sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ,

   cũng là Trung Tâm Ngày Thánh Mẫu từ năm 1978. 

 

 

Tháng 7

 ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các vị lão thành

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lão thành, những vị là tiêu biểu cho cội rễ và ký ức của một dân tộc;
Xin cho những gì các vị kinh nghiệm và khôn ngoan giúp cho giới trẻ biết hy vọng và đảm trách hướng tới tương lai 

                

Ngày 5/7/1954, khi Anh Cả đau lòng xót xa bất đắc dĩ phải giải tán anh em dòng về quê chờ thời... trong lúc đất nước chia đôi,

Anh có ngờ đâu rằng sau này nhóm Đồng Công tan hàng ấy lại có thể trở thành một đạo binh dàn trận Đồng Công hùng hậu của Mẹ Chúa Cứu Chuộc, thậm chí sau 1975 dưới thời cộng sản.

Anh Linh Mục Vũ Quang Trường (Đông) Đội 7 New York dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này,

cũng là tháng cua Linh Mục John Nguyễn Trung, tức Anh Chủ (đội 6) LA  nhưng anh đã qua đời. 

                   

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Luca Mẹ Lên Trời Đỗ Minh Vạn, CRM đội I, qua đời năm 2012, ở Carthage, MO hưởng thọ 80 tuổi.

                Nhóm 6 anh em đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA Carthage MO năm 1975

 - Ngày 5: Năm 1954, Anh Cả tạm giải tán anh em dòng về quê chờ đợi tình thế trong khi đang xẩy ra tình hình chia đôi đất nước và di cư vào Nam.

- Ngày 9: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Phan Minh Trung, nguyên phó xứ ở Mississipi, HK, và tình nguyện về VN truyền giáo, tức Anh Chủ THĐC Đội 6, qua đời năm 2010 tại Hà Nội.

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Gioan Lêônarđô Mẹ Xuống Tuyết Vũ Khắc Tiệp, CRM đội X, qua đời năm 1998, ở Massachusettes, hưởng dương 43 tuổi.

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Đaminh Nguyên Kha, THĐC Đội V, qua đời ở Nam California vì đột quị, hưởng thọ 77 tuổi.               

Ngày 13: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage MO năm 1975                

Ngày 15: Năm 1967, lễ Mẹ núi Carmelô, 15 anh em đi tắm tại bãi biển Tân thành Bình định, đã bị Việt cộng địa phương bắt đi mất tích hoặc hạ sát,

cho tới nhiều năm sau cũng không ai biết tin tức về những anh em này, kể cả sau năm 1975.

- Ngày 16: Lễ nhớ Mẹ Carmello

Ngày 18: Kỷ niệm nhóm 2 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 22: Lễ Thánh Mai Đệ Liên

                  Mừng quí chị có Thánh Mai Đệ Liên là quan thày

Ngày 24: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 3 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975 

Ngày 25: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công di tản từ Việt Nam rời Wake Island đến Fort Chaffee 

                Tưởng nhớ Anh Anselmo Bùi Công Truyền, THĐC Đội IV, qua đời năm 2008, ở New Orleans LA. 

- Ngày 26: Lễ Thánh Gioakim và Anna

                  Mừng quí anh chị có Thánh Gioakim hay Anna là quan thày

- Ngày 29: Lễ Thánh Matta

                  Mừng quí chị có Thánh Matta là quan thày

 

 

Tháng 8

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các ngành tiểu thương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngành thương mại cỡ nhỏ và trung bình;

Xin cho họ, giữa cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội, được tìm thấy những đường lối để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.

 

 

Ngày 15/8/1948, nhóm anh em theo Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ được Địa phận Bùi Chu công nhận là một Hội Đạo Đức, khi ngài đang coi xứ Liên Thủy,

nơi phái đoàn THĐC 8 anh em về nguồn Đồng Công ghé thăm vào sáng ngày 16/10/2017

 

Giáo Xứ Liên Thủy đúng là "cái nôi" phôi dựng của Dòng Đồng Công, nơi trước và sau khi nhóm anh em Đồng Công bấy giờ được trở thành một Hội Đạo Đức - Pia Unio và gọi là Đoàn (nên mới có Kinh Dâng Đoàn được anh em theo tục lệ dòng đọc mỗi ngày sau phép lành đầu ngày cho tới nay),
và cái nôi Đồng Công Liên Thủy ấy, theo quan phòng thần linh, kéo dài cho tới ngay trước khi hiến pháp dòng được Tòa Thánh chính thức công nhận vào cuối năm 1952.


Anh Linh Mục Hoàng Mạnh Hùng (đội 8 ) OK dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Marcô Sinh Nhật Mẹ Đoàn Quang Báu, CRM đội IV, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

                Kỷ niệm nhóm 5 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Hòa, Tức Anh Cử THĐC đội VIII, qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

- Ngày 5: Lễ nhớ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma / Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết 

- Ngày 8: Mừng quí anh có Thánh Đaminh là quan thày hôm nay

               Kỷ niệm Nhóm CMC Trung Ương tị nạn cũng là nhóm cuối cùng từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về trụ sở chính ở Carthage MO

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Phạm Thế Vinh, THĐC đội 1, qua đời tại Úc Châu năm 2013. 

- Ngày 10: Năm 1954, anh em xuống tầu ville de Haiphong của hãng Denis Frères vào Nam Việt.

- Ngày 13: Năm 1954, tầu cập bến Bạch Ðằng, Sài Gòn. (LTĐC II tr 263).

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Mạc Linh, THĐC đội VIII qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

- Ngày 15: Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Mông Triệu

                 Cũng ngày 15/8 này vào năm 1948, Đức cha Đaminh M. Hồ Ngọc Cẩn, giám mục Bùi Chu ký sắc lệnh cho thành lập Hội Truyền giáo của cha Đaminh Thủ

là Hội Đạo đức, danh hiệu là "Hội Truyền giáo Đức Mẹ Đồng Công", trụ sở tạm đặt tại nhà xứ Liên Thủy, Bùi Chu (LTĐC I tr 187).

                 Quan Thày Đội XI

                 Quan Thày Đội Mẹ Toàn Thắng (Lớp Khấn XIII Hải Ngoại)

- Ngày 20: Sinh nhật Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng

- Ngày 21: Lễ Thánh Piô X, quan thày Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán

- Ngày 22: Lễ nhớ Đức Mẹ Nữ Vương

                  Quan Thày Đội Mẹ Nữ Vương (Lớp Khấn XII Hải Ngoại)

- Ngày 27: Lễ Thánh Monica

                 Mừng quí chị có Thánh Monica là quan thày

- Ngày 28: Lễ Thánh Âu-Quốc-Tinh

                 Mừng quí anh có Thánh Âu-Quốc-Tinh là quan thày

- Ngày 31: Kỷ niệm THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chị Dòng ở GP Fort Worth TX vào cuối tuần Labor Day (31/8 –

                  2/9/2018)

 

 

Tháng 9

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho việc hủy bỏ án tử hình

Chúng ta hãy cầu xin để án tử hình, một bản án tấn công phẩm giá của con người;

Xin cho nó bị hủy bỏ về pháp lý nơi hết mọi xứ sở

 

Ngày mùng 8/9/1966, Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, ngày Lớp IXA vào nhà tập ở Nhà Mẹ Nhà Đá. Kẻ đang đứng ở bên hông Nhà Thờ Nhà Đá, giờ đây đã hoang tàn từ sau năm 1975, là 1 trong 6 anh em đội 9A đã thoát chết,

sau khi bị lính quốc gia ở quận Phù Mỹ đang phục kích việt cộng tại nghĩa trang đầu nhà thờ bắn, bởi những người anh em này, mặc áo thường, từ bên nhà Mẹ chạy ra nhà thờ ẩn núp, đã đi ngay vào họng súng của họ.

 

 

          Anh Linh Mục Nguyễn Văn Quyết (Học) đội 9, Mississipi và Anh Linh Mục Nguyễn Đức Thắng (Lợi) (đội 9) LA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này.

 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Phanxico Trần Công Đức, tức Anh Ước THĐC đội IXC, qua đời năm 2007 ở Salina, Kansas

- Ngày 3: Kỷ niệm nhóm 3 anh em Đồng Công tị nạn đợt 4 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975

- Ngày 4: Kỷ niệm Hội Ngộ THĐC I - 2015 (4-7/9)

                Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đình Nhu, tức Anh Nhụ THĐC Đội X, qua đời năm 2008 ở Boston, MA

- Ngày 8: Lễ Kính Sinh Nhật Đức Mẹ - Tết Đức Mẹ

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội VIII – 1965

               Quan Thày Đội III

- Ngày 9: Tưởng nhớ Chị Maria Teresa Đơn, phu nhân Anh Trản THĐC đội XI, qua đời năm 2007 ở Palaxios, TX.

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Gioan Baotixia Trần Trọng Hoà, tức Anh Mạnh, THĐC Đội VIII, qua đời năm 2012 ở Lincoln, NE.  

- Ngày 12: Lễ Thánh Danh Maria

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Ignatio Antiokia Maria Nguyễn Hải Dương, CRM, qua đời tại Fort Worth TX 2020, hưởng thọ 67 tuổi.

- Ngày 15: Lễ nhớ Đức Mẹ Đau Thương / Bảy Sự / Đồng Công

                  Quan Thày của Hội Dòng, của Thân Hữu Đồng Công và của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, ngày THĐC Hải Ngoại đóng góp cho quĩ truyền giáo của Hội Dòng.

                  Tổng Tu Nghị IV năm 1977 bế mạc vào chính Lễ Quan Thày Mẹ Đồng Công đã quyết định thành lập Gia Đình Đồng Công (sau Tổng Tu Nghị V - 11/2006, tổ chức được                   coi như dòng ba này được đổi thành Gia Đình Tận Hiến Đồng Công). 

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội III - 1957

Ngày 16: Năm 1975, sau khi tường trình với Toà Thánh về việc bảo trợ Dòng Đồng Công, Đức Cha Bernard F. Law được Bộ Truyền Giáo ủy thác trách nhiệm bản quyền

                 đối với Dòng Đồng Công Hải Ngoại theo văn thư số 4546.

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Mathêu Nguyễn Minh Tri, THĐC Đội VIII, qua đời 2020 ở Florida bị ung thư máu, hưởng thọ 73 tuổi.

- Ngày 24: Lễ Mẹ Chuộc Nô (Phụng L ịch cũ)

   Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX A – 1967 ở Qui Đức Qui Nhơn, thay vì ở Nhà Đá vì biến loạn bấy giờ ở địa phương này.

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Antôn Pađua Mẹ Dâng Mình Vũ Đình Huấn, CRM đội XIII, qua đời năm 2011 ở Carthage, MO, hưởng dương/thọ 64 tuổi

 

 

Tháng 10

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho Giáo Hội biết cởi mở với hết mọi người

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm rao giảng Phúc Âm;

Xin cho Giáo Hội trở thành mối hiệp thông của tình liên kết, huynh đệ và đón nhận, luôn sống trong một bầu khí đồng hành với nhau.

 

Ngày 25/10/1980, Bộ Truyền Giáo thành lập Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ và Anh Barnabê Nguyễn Đức Kiên là vị giám tỉnh tiên khởi,

người anh từ Roma sang Mỹ để gặp gỡ và giúp đỡ nhóm anh em Đồng Công từ Việt Nam sang Mỹ tị nạn năm 1975.

Anh đang ở trong phòng của Anh ở Nhà Mẹ Thủ Đức và trả lời phỏng vấn của THĐC ngày 7/10/2017.

Linh Mục Nguyễn Đức Nhuận (đội 10) Taiwan và Anh Linh Mục Nguyễn Đình Trưng (đội 10) Rockport, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này               

- Ngày 1: Lễ Thánh Therese Hài Đồng Giêsu

                Mừng quí chị có Thánh Therese Hài Đồng Giêsu là quan thày.

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh nguyên Tuyên Úy THĐC Ephrem Vũ Khiêm Cung, CRM đội VI, qua đời năm 2009 ở Carthage, MO, hưởng thọ 69 tuổi

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Micae Mẹ Thiên Chúa Trần Minh Duệ, CRM đội XI, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng dương/thọ 61 tuổi.

- Ngày 4: Kỷ Niệm phái đoàn 8 THĐC về VN Thăm Dòng: cả Nhà Mẹ Thủ Đức, lẫn các Giáo Điểm của Dòng ở Miền Trung và Miền Bắc,

  cùng nguồn gốc lịch sử của dòng ở GP B ùi Chu, cũng như của Đấng sáng lập ở GP Thái Bình.

- Ngày 7: Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX C – 1970

               Quan Thày Đội IX

- Ngày 15: Tưởng niệm Anh Carôlô Bôrômêô Mẹ Mân Côi Đinh Quang Bá, THĐC đội 9B qua đời ở Carthage MO năm 1982, hưởng dương 31 tuổi

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Thiên Chúa Bùi Anh Tuấn, CRM đội III, qua đời năm  2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 25: Năm 1980, qua văn thư số 4931, Bộ Truyền giáo thành lập Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Linh mục Banabê M. Nguyễn Đức Kiên làm Giám tỉnh đầu tiên.

   Trong Văn thư này, Toà Thánh cũng ủy thác cho Tỉnh Dòng "phụ trách phục vụ đồng bào Việt nam tị nạn tại Hoa Kỳ".

- Ngày 31: Kỷ niệm biến cố ĐTC Piô XII hiến dâng cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội

                Tưởng niệm Chị Nguyễn Hồng Thanh, phu nhân của Anh Bùi Đức Doãn THĐC Đội IXC ở Portland OR qua đời 2016

 

 

Tháng 11

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các trẻ em đang chịu khổ đau

Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em, nhất là những em vô gia cư, đang bị mồ côi và là các nạn nhân của chiến tranh;

Xin cho các em có thể được bảo đảm việc học hành và có cơ hội cảm nghiệm thấy tình cảm trong gia đình.

 

 

Ngày 29/11/1906 là ngày vị được Thiên Chúa chọn để sáng lập nên hội dòng Việt Nam đầu tiên cho người Việt Nam nên thánh,

được hạ sinh từ OB Cố Trần Đình Trí ở Giáo Xứ Đồng Quan GP Thái Bình, tại ngôi nhà ở gần Nhà Thờ, nơi Bé Phán sau này bắt đầu theo đuổi ơn gọi tu trì

Anh Linh Mục John Trần Khả (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 1: ởng nhớ Chị Teresa Nguyễn Kim Ánh phu nhân của anh Đào Văn Toán (IXA), qua đời năm 2021 ở Houston TX, Hưởng thọ 71 tuổi

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Boniphaxio Trần Ngọc Trác, THĐC Đội 8 qua đời ở Florida vào khoảng 1992, không nhớ ngày (nên được bao gồm vào ngày Lễ Các Đẳng hôm nay)  

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Giuse Maria Nguyễn Đình Thuyết (Cộng Sự), qua đời năm 1986 ở Carthage MO, hưởng thọ 66 tuổi.

- Ngày 4: Lễ Mẹ Huấn Thánh, lễ của riêng Dòng (nếu không trùng vào Chúa Nhật)

               Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Tôma Aquinô Sinh Nhật Mẹ Trần Thế Hào, CRM Đội VII, qua đời năm 1984 ở Carthage MO, hưởng thọ 84 tuổi

- Ngày 5: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Chậu Hợp, Đội V, qua đời ở San Jose CA, hưởng thọ 76 tuổi.

- Ngày 7: Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC: Congregatio Matris Co-Redemptricis) được đổi tên thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM: Congregatio Redemptoris   

 Matris), một danh xưng được Tòa Thánh gợi ý, và được thông báo chính thức theo văn thư thông báo vào chính ngày hôm nay của Tổng Tu Nghị VII (4-6/11/2016)

                Tưởng nhớ Anh Batôlômêô Mẹ Mân Côi Phạm Ân Sử, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đức Khoan, THĐC Đội II, qua đời năm 2020 ở Thụy Sĩ, thọ 90 tuổi.

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Henrico Maria Nguyễn Minh Hán, CRM Đội X, qua đời năm 2018, ở Carthage, MO hưởng thọ 65 tuổi

- Ngày 18: Tưởng nhớ Anh Marco Nguyễn Thành Huynh, CRM, Đội IV, qua đời năm 2020, ở New Orleans, LA thọ 81 tuổi.

- Ngày 21: Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Mình

                 Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội IV - 1958; đội VII – 1963

                 Quan Thày Đội V

- Ngày 26: Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Cyrilô Sinh Nhật Mẹ Vũ Thanh Thiên, CRM Đội I, qua đời năm 2002 ở Carthage MO, hưởng thọ 82 tuổi

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Đức Hữu, tức Anh Lưu THĐC đội 9A, qua đời năm 2010 tại Arlington, TX. 

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Nguyên Tổng Vụ Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CRM Đội II, qua đời ở Nhà Mẹ VN năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi.

- Ngày 29: Tưởng nhớ sinh nhật Anh QP, con người sinh năm 1906 được tuyển chọn lận dòng cho người Việt Nam đầu tiên để Việt Nam có Thánh như Tây phương

    và để truyền giáo cho Việt Nam cùng các nước Á Đông .

                 Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Bệnh Nhân Trịnh Văn Chí, CRM đội I, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng thọ 85 tuổi.

Cuối tháng 11-1955: Dòng di chuyển về Thủ Ðức, kiến thiết trên một quả đồi rộng hơn 30 mẫu tây, và bắt đầu một giai đoạn mới  

  

 

Tháng 12

  ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

Cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi
Chúng ta hãy cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi dấn thân cho việc phát triển con người 
Xin cho họ gặp được những người biết dấn thân cho công ích và không ngừng tìm kiếm những đường lối mới cho việc hợp tác quốc tế.

 

Ngày 16/12/1982, Hội Thân Hữu Đồng Công hải ngoại được Anh Giám tỉnh Barnabê Nguyễn Đức Kiên thành lập.

Đại hội THĐH I - 2015 (4-7/9)

Anh Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn (đội 12) Santa Ana CA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Giuse Hoàng Việt, nguyên đại diện Cộng Đồng Công Giáo VN GP San Diego, tức Anh Hảo THĐC đội XI, qua đời năm 2012 tại San Diego CA. 

- Ngày 3: Năm 1954, Dòng lại di cư xuống Cù Lao Giêng tỉnh Long Xuyên, do lời mời của Ðức Cha Chabalier, Giám Mục địa phận Nam Vang, Cambốt.

                Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng

- Ngày 8: Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm    

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội V - 1960; đội X - 1972; đội XI – 1974

               Quan Thày Đội IV

               Quan Thày Đội Mẹ Vô Nhiễm (Lớp Khấn II – VIII Hải Ngoại)

- Ngày 9:  Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Đau Thương Hoàng Trọng Tín, CRM đội V, qua đời năm 1991 ở Carthage, MO, hưởng thọ 73 tuổi

- Ngày 12: Lễ nhớ Đức Mẹ Gualalupe (Quan Thày Mỹ Châu)

- Ngày 15: Năm 1952, Tòa thánh Vatican ký chấp thuận Hiến pháp Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc

- Ngày 16: Kỷ niệm THĐC được chính thức thành lập qua văn thư của Anh Giám Tỉnh tiên khởi Bano Nguyễn Đức Kiên năm 1982.

                Tưởng nhớ Anh Đaminh Vuong Van Thư - THĐC lớp IX, cựu đệ tử, qua đời 2017 ở Houston TX

- Ngày 17: Sinh nhật của ĐTC Phanxicô (1936)

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Hoàn, THĐC đội XII cựu đệ tử ở Carthage MO, qua đời năm 2012 ở Biloxi, Mississippi. 

- Ngày 20: Tưởng nhớ Đức Cha Bernard Law, vị giám mục đại ân nhân thứ 3 của dòng, qua đời năm 2017 ở Roma, hưởng thọ 86 tuổi.

- Ngày 25: Đại Lễ Giáng Sinh - Tết Chúa Hài Đồng

- Ngày 30: Lễ Thánh Gia

- Ngày 31: Tưởng nhớ Anh Phaolô Thánh Danh Mẹ Nguyễn Mạng Cách, CRM đội I, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.