HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

2015-2019

 

Cha Thủ Lý Tưởng Thánh Đồng Công

Tình Ca Đời Tận Hiến

 

THĐC Sinh Hoạt 2021

 

THĐC Nam California Mừng Lễ Mẹ Đồng Công 19/9/2021

Đệ Tử Viện - Vùng Trời Kỷ Niệm

THĐC Bắc California tái Hội Ngộ

LH Maria Bà Cố Ru, mẹ của Anh Nguyễn Minh Nhiên, CRM

 LH Giuse Trần Kim Chung THĐC XI Qua Đời và Hậu Sự

Tang Chế LH Maria Rosa Đỗ Thúy Nga

(Con dâu của Mẹ Đồng Công, vợ Anh Trần Ngọc Bích, tức Phong THĐC Đội III, qua cái linh của Nhóm TĐCTT)

THĐC Hiệp Thông Cử Hành 80 Năm Đoàn Sủng của Dòng

THĐC - Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2021: Chúc Xuân và Hội Ngộ Trực Tuyến

THĐC - Lịch Sinh Hoạt 2021

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2021

 

 

THĐC Sinh Hoạt 2020

 

THĐC - Viếng Thăm Hội Ngộ

THĐC Nam CA Mừng Xuân 2020

THĐC - Sinh Hoạt Truyền Thông Điện Thư 2020