BIẾN CỐ BIÊN NIÊN

 

 

KHỞI ĐIỂM PHONG TRÀO THIẾU NHI FATIMA

TRẠI HÈ FATIMA

 

TĨNH HUẤN FATIMA

 

TĨNH TÂM FATIMA

 

TRẠI HUẤN LUYỆN FATIMA

 

KHÓA LÃNH ĐẠO FATIMA

 

PICNIC HUYNH TRƯỞNG

 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI FATIMA TGP/LA

 

BAN HÀNH VÀ PHỔ BIẾN

 

TỔ CHỨC CÔNG CỘNG

 

GIỮ NGÀY THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

 

BÁC ÁI TÔNG ĐỒ

 

NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH

 

ƠN GỌI THUYNH TRƯỞNG THIẾU NHI FATIMA

 


KHỞI ĐIỂM FATIMA - Top

1984:     Thành lập Phong Trào với Đoàn San Gabriel, TGP/LA năm 1984, năm ĐTCGPII hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Ông Phaolô Nguyễn Hữu Toại, với sự cộng tác của ông Giuse Nguyễn Văn Hoạt và Giuse Nguyễn Duy Nghiêu, đã thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam theo hình thức của Phong Trào Thiếu Sinh Quân Fatima (The Blue Army Cadet) của Đạo Binh Xanh Hoa Kỳ. Vị tuyên úy đầu tiên của cả Đạo Binh xanh lẫn Thiếu Nhi Fatima là Cha Gioan Nguyễn Quang Hòa.

1986:     Có thêm Đoàn West Covina, LĐT1: Chị Maria Đặng Kim Nhung. Vị Tuyên Uùy thứ hai của cả Đạo Binh Xanh và Thiếu Nhi Fatima là Cha Gioan Võ Hồng Khanh, OP.

1988:     Có thêm Đoàn Los Angeles, LĐT 2: Anh Đào Đức Hùng Long.

1990:     Có thêm Đoàn Torrance (tháng 3), Đoàn El Monte (tháng 5) và Đoàn Pomona (tháng 10): LĐT3: Oâng Nguyễn Văn Học, chủ tịch Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel. Vị Tuyên Uùy Thứ Ba của riêng Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima (rồi kiêm cả Đạo Binh Xanh từ năm 1995) là Cha Phêrô Lê Sơn Hà.


TRẠI HÈ FATIMA - Top

1.    
Cuối Tuần 16-17/9/1989 tại Santa Fe Dam, Mustard Flat Area, Irwindale, Los Angeles County.

2.    
Cuối Tuần 3-5/8/1990 tại Santa Fe Dam, Camping Area, Irwindale, Los Angeles County.

3.    
Cuối Tuần 6-8/9/1991 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn 1991-1993 tuyên thệ nhậm chức. Liên Đoàn Trưởng 4: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

4.    
Cuối Tuần 26-28/6/1992 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Bắt đầu tục lệ TNF trại sinh mặc đồng phục Kiệu Mẹ vào chiều tối Thứ Bảy và cũng bắt đầu lệ hô "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng".

5.    
Cuối Tuần 2-4/7/1993 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Bắt đầu làm lều Thánh Thể vào dịp tổ chức mỗi Trại Hè. Bắt đầu tục lệ hát bài dâng ngày và dâng đêm cho Mẹ, bài sáng tác riêng cho Thiếu Nhi Fatima.

6.    
Cuối Tuần 24-26/6/1994 tại Shoshonian Campsite, Norwalk, Los Angeles County.

7.    
Cuối Tuần 16-18/6/1995 tại Lake Piru, Piru, Ventura County. Bắt đầu lệ mặc áo thun đồng phục theo logo mới. Tượng Mẹ của Liên Đoàn về Đoàn TNF/ĐMSB San Gabriel, Đoàn đoạt giải danh dự đầu tiên có trong Trại Hè Fatima.

8.    
Cuối Tuần 21-23/6/1996 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Trại Hè Fatima lần 8 này, các huynh trưởng bắt đầu phụ trách điều hành trại thay Ban Chấp Hành Liên Đoàn, theo sự điều động của Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung. Tượng Mẹ của Liên Đoàn như một phần thưởng danh dự của Trại Hè Fatima 8 về Đoàn TNF/ĐMC Los Angeles. Trưởng Giuse Phan Thanh Hoàn (em trưởng Phan Qúi Công) vào dòng Chúa Cứu Thế ngày 1/7/1996.

9.    
Cuối Tuần 11-13/7/1997 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Tượng Mẹ của Liên Đoàn như một phần thưởng danh dự của Trại Hè Fatima 9 lại về Đoàn TNF/ĐMC Los Angeles.

10.    
Cuối Tuần 17-19/7/1998 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Tượng Mẹ của Liên Đoàn như một phần thưởng danh dự của Trại Hè Fatima 10 lại về Đoàn TNF/ĐMSB San Gabriel. Đoàn San Gabriel bắt đầu lệ giữ Ngày Thứ Bảy hằng tuần ngay tuần sau Trại Hè. Đoàn Torrance cũng bắt đầu lệ giữ thay Ngày Thứ Bảy vào Ngày Chúa Nhật thứ ba trong tháng, từ 11 giờ sáng tới 2 giờ chiều, bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Sau Trại Hè Fatima 10 này, có 4 huynh trưởng đã dâng mình cho Chúa: Hương/EM (vào dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm ở Orange County), Mai/PN (vào dòng nữ Đaminh ở Houston, Texas), Long/TR (vào Đại Chủng Viện Thánh Gioan, TGP/LA), và Phúc/PN (vào dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Iowa).

11.    
Cuối Tuần 3-5/9/1999 tại El Dorado Regional East Park, Long Beach, Los Angeles County, California. Liên Đoàn mừng 15 năm thành lập và 25 năm linh mục của Cha Tuyên Uùy Liên Đoàn Phêrô Lê Sơn Hà. Phần thưởng Danh Dự năm nay lại về Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Sầu Bi San Gabriel. Năm nay, sau khi Liên Đoàn có Nhà Tạm đàng hoàng đẹp đẽ cho Chúa Giêsu Thánh Thể (từ sau Khóa Tĩnh Huấn VIII cuối năm vừa qua), Đoàn El Monte lại sắm được một Lều Tạm rất đẹp, rộng lớn, thật xứng với Nhà Tạm Thánh Thể. Đoàn TNF Torrance năm nay không tham dự trại, vì hai người đầu gặp trở ngại riêng. Trong bữa tiệc mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Lê Sơn Hà, Liên Đoàn đã tuyên dương bốn huynh trưởng còn lại từ khóa tĩnh huấn đầu tiên 11/1992, đó là trưởng Huỳnh Vân Gái, đang giữ vai trò Phụ Trách đoàn San Gabriel, trưởng Chu Phương Thủy, đang là Phụ Tá Liên Đoàn Phó Giáo Huấn, trưởng Trương Phước Trung, đang là Liên Đoàn Phó Điều Hành, và trưởng Trần Anh Kiệt, đang là Phụ Tá 2 Liên Đoàn Phó Điều Hành. Ngoài ra, vào mùa hè trước trại năm nay, Liên Đoàn có thêm hai ơn gọi, Trưởng Đaminh Đinh Minh Chuẩn (vào dòng Đạo Binh Chúa Kitô, 19/6/1999), và Trưởng Đaminh Nguyễn Chí Hướng (nhập Đại Chủng Viện Thánh Gioan TGP/LA, 8/1999).

12.    
Cuối Tuần 4-6/8/2000 tại Cactaic Lake, bên xa lộ 5, xa hơn Magic Mountain năm dặm về phía bắc Los Angeles. Đặc điểm không giống ai ở đây là đêm không phải đắp mền, dù nằm ở ngoài trời hay trong xe. Một sự kiện đáng nhớ trong trại hè lần này nữa là lần đầu tiên không có Thánh Lễ vào Ngày Thứ Bảy. Phần thưởng danh dự lại về Đoàn San Gabriel lần nữa là lần thứ ba. Trưởng Hương Đoàn El Monte đã trở về sinh hoạt với Đoàn và tham dự trại sau thời gian tìm hiểu ơn gọi tại Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Trưởng Hướng Đoàn Torrance cũng trở về sinh hoạt Đoàn sau một năm thử tu tại Đại Chủng Viện Thánh Gioan thuộc TGP/LA. Trưởng Hoàng Quỳnh Như, Đoàn San Gabriel sau trại đã theo ơn Chúa gọi thay chỗ của Trưởng Hương trong cùng một dòng tu.

13.    
Cuối Tuần 24-26/8/2001 tại Lake Perris. Năm nay đúng 10 năm (1991-2001) Thiếu Nhi Fatima lần đầu tiên đến cấm trại tại Lake Perris. Tuy nhiên, trong 10 năm này, Thiếu Nhi Fatima chỉ đến đây cấm trại có 7 lần, và cứ mỗi đợt là ba năm liền, theo thứ tự như sau: 1991-1993, (1994 ở Shoshonian Campsite và 1995 ở Lake Piru), 1996-1998, (1999 ở El Dorado Park và 2000 ở Cataic Lake), 2001-… Trại Hè Fatima XIII này được 126 em cả 5 đoàn. Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima đã chứng tỏ tầm vóc trưởng thành của mình ở chỗ, tuy không có chương trình trại chi tiết do Liên Đoàn phác họa kịp thời, các trưởng cũng đã ngồi lại với nhau theo hướng dẫn của LĐT để phác họa kịp thời và cùng nhau thực hiện một cách tốt đẹp, nhất là không tỏ ra phàn nàn hay kêu ca gì về khiếm khuyết này của Liên Đoàn. Đoàn San Gabriel lại đoạt giải danh dự một lần nữa trong trại này. Giải Danh Dự bắt đầu có từ Trại Hè Fatima VII ở Lake Piru, và đoàn đầu tiên đoạt được là San Gabriel, sau đó tới Đoàn Los Angeles đoạt được hai năm liền (1996-1997), từ đó, 1998 cho tới 2001 này, vẫn rơi vào tay Đoàn San Gabriel.

14.    
Cuối Tuần 12-14/7/2002 tại Lake Elsinore. Qui tụ 162 trại sinh: 45 San Gabriel, 41 Pomona, 29 El Monte, 25 Los Angeles và 22 Torrance. Phần thưởng: Đoàn El Monte đoạt giải Ẩm Thực và Cổng Trại; Đoàn San Gabriel đoạt giải Học Hỏi; Đoàn Torrance đoạt giải Thể Thao; Đoàn Pomona đoạt giải Kỷ Luật; Đoàn Los Angeles đoạt giải Trò Chơi, Văn Nghệ, Nghiêm Tập và Danh Dự. Giải danh dự thuộc về đoàn San Gabriel 3 năm liền, nay tới Đoàn Los Angeles. Đoàn Los Angeles đoạt giải danh dự lần này là lần thứ ba, hai lần trước vào năm 1996 và 1997. Còn Đoàn San Gabriel 4 lần: 1995, 1998-2001. Trại Hè Fatima XIV lần này có những đặc điểm sau đây: thứ nhất, đoàn Torrance tham dự thay vì không theo dự định ban đầu; thứ hai, Đoàn Pomona nhiều hơn mọi năm; thứ ba, Ban Phụ Tá Điều Hành tổ chức và điều hành trại; thứ bốn, Đoàn El Monte có nhiều phụ huynh đến giúp với Phụ Trách Đoàn Nguyễn Ngọc Anh; thứ năm, có một số người lớn ở cộng đoàn Norwalk đến phục vụ Cha Hà tham dự và rất cảm phục TNF; thứ sáu, Cha Hà tham dự trại đủ ba ngày, vì Ngài vừa đến giáo xứ mới, dễ hơn giáo xứ Norwalk cũ của Ngài; thứ bảy, anh nguyên Liên Đoàn Phó Điều Hành Hồ Văn Hoài cũng từ Virginia về tham dự trại ba ngày, sau 7 năm xa cách; thứ tám, anh đương kim LĐP/ĐH cũng có mặt cả ba ngày dù đang bị khốn khó về hoàn cảnh sinh sống; thứ chín, trại sinh nhanh nhẹn tập họp hơn và ngủ đêm yên lặng hơn; thứ mười, văn nghệ lửa trại ý nghĩa hơn, trình diễn hay hơn và hóa trang công phu hơn; thứ mười một, các ban ngành được chia theo Đoàn và được sửa soạn sẵn sàng trước khi tới giờ thực hiện; thứ mười hai, giờ giấc đúng như chương trình phác họa hơn; thứ mười ba, có bữa ăn trưa chung vào trưa Chúa Nhật để các đoàn có dịp cắt nghĩa về cổng trại của mình. Về đất trại, nhiều cột cắm điện hơn và nhiều bóng cây bao phủ trong một khu giống như làng mạc; trái lại, bụi hơn, luôn phải tưới nước, nước bẩn không tắm được, nhà vệ sinh và nhà tắm chung với công cộng, hơi bất tiện và nguy hiểm, ngay sát đường lộ, khí hầm nóng nực về trưa v.v. Năm tới sẽ tìm đất trại khác. Có thể tiêu chuẩn đất trại sẽ không cần đến phòng tắm và hồ tắm nữa, vì cấm trại phải khổ một tí mới đúng.

15     Cuối Tuần 11-13/7/2003 tại El Dorado Park ở Long Beach. Ðây là lần thứ hai Liên Ðoàn đến đây cấm trại. Lần nhất vào ngay cuối tuần lễ Labor Day 3-5/9/1999. Lần trước Liên Ðoàn đã chiếm hết cả khu vực cấm trại qua đêm ở địa điểm này. Tuy nhiên, cũng vì nhằm vào cuối tuần lễ nghỉ như thế mà nhiều người đã nhào vô chiếm chỗ để picnic ban ngày. Năm nay, tuy đã sau tuần lễ độc lập 4/7, cũng có một số dân chúng kéo vào chiếm chỗ picnic. Ngoài ra, Liên Ðoàn còn phải cấm trại qua đêm chung với một nhóm khác, và cả hai nhóm xài chung nhà vệ sinh. Lần này Liên Ðoàn bị trục trặc về vấn đề nước và điện, khiến Ðoàn Torrance phải ăn cơm muộn vào tối Thứ Bảy (sau khi đi kiệu Ðức Mẹ). Ðó là lý do năm tới có thể sẽ trở về lại Lake Perris, nơi tuy nóng và nắng một chút, nhưng cảnh đẹp, đầy đủ tiện nghi lại có bãi tắm mát. Sau đây là những đặc điểm của Trại Hè Fatima XV: 1) Số trại sinh đông nhất, lên tới 169 em,  (đoàn đông nhất năm nay là Pomona với 53 em, tổng số trại sinh năm ngoái cho cả 5 đoàn là 162), năm nay có nhiều em Ấu tham dự hơn, (có mấy em ở đoàn El Monte đêm thút thít nhớ nhà nhưng rồi cũng dễ ngủ ban đêm và hào hứng chơi vui ban ngày - đó là lý do Liên Ðoàn đang nghĩ đến việc tổ chức mỗi năm một ngày picnic cho riêng ngành Ấu và Thiếu); 2) Nếu năm trước bắt đầu lệ các đoàn ăn trưa chung với nhau một bữa thì năm nay bắt đầu lệ hô câu khẩu hiệu trại, (câu khẩu hiệu hay chủ đề trại hè năm nay là câu "Hân Hoan Trong Chúa", câu trích từ Ca Vịnh Ngợi Khen của Ðức Mẹ: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và lòng trí tôi hân hoan trong Chúa, Ðấng cuu chuộc tôi" - Lk 1:46-47), câu được chia ra làm hai phần, hô "Hân Hoan", đáp "Trong Chúa", vào mỗi lúc tan hàng sau câu "TNF - Yêu Thương" và "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng"; 3) năm nay là lần đầu tiên Trại Hè Fatima không có phòng tắm và chủ ý không làm phòng tắm (vì đây là khu vực mát mẻ có nhiều cây và cỏ, chỉ nhịn một ngày tắm là Thứ Bảy còn Thứ Sáu và Chúa Nhật tắm ở nhà, và đi trại cần phải khổ và thiếu thốn hơn mới có ý nghĩa); 4) Theo ý của Cha Tuyên Uý Liên Ðoàn Lê Sơn Hà, bắt đầu đóng bảo hiểm cho từng trại sinh, 4.50 Mỹ KIm một người; 5) Năm trước đã nhiều trò chơi hào hứng, năm nay còn có nhiều trò chơi hào hứng hơn nữa; 6) Lều Thánh Thể mới, nhỏ hơn nhưng đẹp hơn và ấm cung trang nghiêm hơn; 7) Không có lửa trại dù mang củi lên, và đêm văn nghệ được trình diễn trong gian nhà trống, đây cũng là lần đầu tiên đêm văn nghệ Thứ Bảy không có lửa trại và diễn trong nhà; 8) Hai đoàn mất cờ là Ðoàn Torrance và Ðoàn San Gabriel, không biết trại sinh lấy hay người ngoài phá vào tối văn nghệ Thứ Bảy (nhưng nhân dịp này, Liên Ðoàn và hai Ðoàn mất cờ sẽ làm lại cờ của mình ở Việt Nam, to hơn, rẻ hơn nhất là đẹp hơn - vì thêu thay vì in như lá cờ 9 năm về trước được làm ở Mỹ nhân dịp kỷ niệm mừng 10 năm thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima năm 1994). 9) Phát giải thưởng cho Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng cuối tháng năm vừa rồi chung với buổi phát thưởng tổng kết Trại Hè Fatima XV, đây cũng là một điều hay để tuyên dương các trưởng tham dự trại huấn luyện trước mặt Liên Ðoàn. Các giải thưởng đã được phân phối như sau: Ðoàn San Gabriel giải Danh Dự (năm nay đoàn SG hơn đoàn LA về giải này chỉ một chút xíu mà thôi), Nghiêm Tập, Cổng Trại, và Thể Thao; Ðoàn Los Angeles giải Kỷ Luật, Văn Nghệ (như năm ngoái, Ðoàn LA cũng chỉ hơn Ðoàn Pomona về văn nghệ chỉ một chút xíu mà thôi) và Nấu Ăn; Ðoàn Torrance giải Sinh Hoạt và Vệ Sinh; Ðoàn El Monte giải Thả Diều và Ðoàn Pomona giải Học Hỏi và trò chơi lớn. Dù đoạt giải hay không, tất cả trại sinh đều "Hân Hoan Trong Chúa".

16     Cuối Tuần 20-22/8/2004 tại Azusa Fellows Camp ở 23400 E. Fork Rd - Azusa, CA 91702 - (626) 910-1100 trong vùng National Forest thuộc Los Angeles County. Ðây là đất trại lạ nhất trong các đất trại từ trước đến nay Liên Ðoàn đã đến. Vì nó chạy dọc theo chiều dài ven theo con suối, với nhiều ô cấm trại đầy người. Bụi bặm như ở đất trại Elsinore, đất đá và nắng nôi hơn cả ở Lake Perris, đường từ xa lộ (210) vào (16 dặm) ngoằn nghèo như ở Silverwood Lake. Có một đặc tính không đâu có là đầy những ong bám đậu vào các thùng rác, nhưng không đốt ai cả. Ðêm không được sinh hoạt ồn ào sau 10 giờ. Nhất là không được đốt lửa (đuốc hay lửa trại). Liên Ðoàn đã tốn tiền đất trại ở đây nhiều nhất trong các đất trại: 12 Mỹ kim một người, dù ở một đêm. Sở dĩ Liên Ðoàn đến khu đất trại này là vì đất trại ở Silverwood Lake là nơi đã giành chỗ cho cả Trại Huấn Luyện và Trại Hè 2004 đã bị cháy bất ngờ. Và sở dĩ Liên Ðoàn không thực hiện Trại Hè Fatima XVI 2004 này vào giữa Tháng 7, cuối tuần sau Lễ Ðộc Lập hằng năm, là vì để tránh việc tổ chức cử hành Mừng 20 Năm Thành Lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima 24/7/2004. Tuy nhiên, trong ngày Ðại Hội Mừng TNF 20 Năm, vấn đề đổi ngày Trại Huấn Luyện và Trại Hè đã được đề cập tới: Trại Huấn Luyện sẽ được dời lại vào đầu hè (khoảng tuần thứ 3 hay tuần cuối Tháng 6 cho bớt lạnh hơn là vào cuối tuần lễ sau Lễ Phục Sinh thường vào Tháng Tư), và Trại Hè sẽ được dời vào cuối hè, tức tuần thứ ba hay tuần cuối cùng của Tháng 8, cho đỡ nóng hơn là giữa Tháng Bảy). Cũng may, năm nay khí hậu mát cả 3 ngày trại. Số trại sinh tham dự năm nay, ngoại trừ ban điều hành trại gần 10 người, là 166 em (SG: 45; LA: 17; TR: 31; EM: 32 và PN: 41). Các giải thưởng đã được phân phối như sau: Ðoàn Los Angeles giải Danh Dự và Nấu Ăn, Ðoàn Pomona giải Nghiêm Tập; Ðoàn Torrance giải Kỷ Luật và Vệ Sinh, Ðoàn El Monte giải Văn Nghệ; Ðoàn San Gabriel giải Sinh Hoạt, Học Hỏi, Trò Chơi Lớn, Cổng Trại và Thể Thao. Dù đoạt giải hay không, tất cả trại sinh đều tạ ơn Chúa vì tất cả những gì đạt được đều do Chúa ban và trả về cho Ngài, và người khác được cũng là mình được, "vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc" theo tinh thần yêu thương của TNF. Tóm lại, "Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng". Trại này có một điều không thể quên, đó là Trưởng Ngô Thế Vũ, đang theo đuổi ơn gọi làm linh mục ở TGP/LA, đã tham dự trại cho tới giây phút cuối cùng của mình, tức cho tới tối Thứ Bảy, mới về để lên đường tiếp tục đời tu tại chỗ ở Dòng Biển Ðức gần Portland tiểu bang Oregon (vì năm vừa rồi Vũ đi học ở UCLA rồi về ở Formation House gần Ðoàn Torrance, chứ không ở trực tiếp trong Ðại Chủng Viện Saint John, bởi TGP/LA vừa mới dẹp trường triết vào ngay năm Vũ dâng mình cho Chúa 23/8/2003). Trại Hè Fatima XVI còn được đánh dấu bằng 1 biến cố nữa là việc đụng xe của Ðoàn Torrance trên đường về (freeway 10 và exit 4) vào lúc 6 giờ 15 chiều, nhưng không ai bị thương tích gì cả, dù xe có bị hư hại đằng trước không chạy được nữa, bởi trên chiếc xe này có tượng Mẹ Fatima nhỏ do đoàn đoạt được từ giải Kỷ Luật. Ðáng lẽ tượng Mẹ ở trên một chiếc xe khác, xe của Ðoàn Trưởng Chương, nhưng Trưởng Uyển là tài xế chiếc xe Toyota Previa đời 96 chở 5 em khác (1 trưởng - Hiếu, và 4 em gái 1 ngành Thiếu và 3 ngành Nghĩa họ hàng) lại bất ngờ lấy mang lên xe của mình. Tạ ơn Chúa.
 

17     Thứ Hai Labor Day 5/9/2005 tại Granada Park 2000 W. Hellman Ave - Alhambra. Buổi Picnic cả ngày, từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối này, cuộc picnic đầu tiên cho cả Liên Đoàn này, bao gồm đủ mọi ngành, ấu, thiếu, nghĩa và trưởng, lần đầu tiên này, để thay thế cho Trại Hè Fatima XVII, vì bị trục trặc đất trại vào mấy tuần cuối cùng. Tất cả chính thức có 107 (SG 35, LA 5, TO 29, EM 10 và PO 28), chưa kể Liên Đoàn 1, các vị phụ trách (SG 3, EM 1, LA 2), TNF Kiệt, Cha Tuyên Úy SG. Tất cả đều mặc áo thun đồng phục trắng. Chương trình sinh hoạt thứ tự như sau: 9:30-10:30 Relay race; 10 minute break; 10:40-11:40 Water Balloon Games; 10 minute break; 11:50-12:50 Lunch (Each group is reponsible for brining at least one main course to share with everyone...Lien doan will be in charge of drinks and dessert for this meal); 12:50-1:50 Big Quiz....About TNF for all ages; 10 minute break; 2:00-4:30 Scavenger Hunt Includes questions bout tnf, formation (basic Nghi, nghiem, trai quay, phai quay, dang sau quay, kiet tam, thanh tam, dang truoc bouc, teamwork); Pay Rosary; Volley Ball; 4:45-6:00 Van Nghe....(I only Play or dance up to the doan) Please bring snacks for your group to eat during van nghe; 6:00-7:00 Passing out the prizes. LĐ cũng tặng cho các điều hành viên và diễn viên Đường Thánh Giá CDĐTG2005 + DVDĐTG2003 vào dịp này.

 

18     Tri Hè Fatima XVIII được tổ chức từ ngày 21 đến 23 tháng 7 năm 2006 tại Ronald Caspers Wilderness Park, San Juan Capistrano. Tổng số trại sinh tham dự trại được 154 em từ 4 ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa, Trưởng chưa kể Ban Điều Hành và các Trưởng giúp trại. Đoàn San Gabriel 57 em, Đoàn Pomona 37 em, Đoàn El Monte 35 em, Đoàn Torrance 25 em, Đoàn Los Angeles vì số các em tham dự khiêm nhường nên đã chia ra đi chung với các Đoàn bạn.

 

Tối thứ sáu Trại được khai mạc bằng Thánh Lễ Khai Mạc Trại. Sau đó trại sinh được chia thành 3 groups để sinh hoạt: Ấu & Thiếu, Nghĩa, Trưởng. Các Trưởng có cơ hội ngồi (actually đứng) lại với nhau chia sẻ tâm tình, và cùng reflex ngược về năm 1997 với những memories và những chia sẻ rất chân tình đến không đủ giờ. Sau đó các em cùng nhau Dâng Đêm rồi chia tay về lều ngủ và ngưng mọi hoạt động  lúc 1 giờ đêm.

 

Sáng thứ bảy chưa 7 giờ các trại sinh đã lục tục thức dậy cùng nhau Dâng Ngày và tập thể dục… với nhạc đệm aerobics rất hào hứng. Trước phần Thi Đua Thể Thao Volley Ball, các Đoàn được warm up qua phần kéo dây (các Đoàn thay nhau kéo với… Ban Điều Hành Trại). Sau đó là phần chạy relays. Phần Thi Đua Ẩm Thực với 1 ly gạo và 2 cái trứng được các em create thành những món ăn rất hấp dẫn. Món… cháo trứng được Ban Giám Khảo chấm nhất. Vì gió núi thổi bất thường nên phần Thi Đua Thả Diều đã không thực hiện được. Sau đó các em cùng nhau quây quần bên Lều Thánh Thể và Viếng Chúa một cách sốt sắng.

 

Trưa thứ bảy nhiệt độ heated up to 117 degrees nên chương trình bị delay một tý xíu. Theo báo cáo của Rangers, trong khu vực trại lân cận có 3 người được cứu cấp và đưa vào bệnh viện vì thời tiết qúa nóng. Tạ ơn Chúa Mẹ, Thiếu Nhi Fatima hơn 150 em từ Ấu đến Trưởng không bị gì ngoài 2 em nhỏ chảy máu cam, 1 em bị muscle pulled, và 1 em bị trầy nhẹ ở bàn chân. Ban Cứu Thương của trại got them all taken care of.

 

Sau giờ tắm rửa và cơm trưa các em cùng nhau Thi Đua Học Hỏi một cách hào hứng dưới sự hướng dẫn của chị LĐP/GH Chu Phương Thủy mặc dù bận việc gia đình củng đã cố gắng đến giúp các em trong giờ này. Anh Cao Tấn Tĩnh mặc dù tình trạng sức khỏe không khả quang mấy củng đã cố gắng đến thăm các em.

 

Sau khi được recharged, các em lại back in the field với những Trò Chơi Thi Đua như bắn water balloons, ăn táo, squeeze the sponges, và squeeze the lemonade…

 

Kiệu Mẹ Fatima được rước quanh trại với 50 Kinh Mân Côi followed by Thánh Lễ Thứ Bảy. Những em cần làm hòa với Chúa qua Phép Giải Tội đã được Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà took care of. Năm nay các em mặc đồng phục và áo thun trại màu vàng Rước Kiệu Mẹ thay vì áo trắng bị dơ do cả ngày sinh hoạt.

 

Vì thời gian không cho phép nên phần Sinh Hoạt Ca đã không thực hiện được. Chương trình Văn Nghệ Lửa Trại được bắt đầu bằng nghi thức 5 đại diện của 5 Đoàn châm 5 ngọn đuốc rước từ Lều Thánh Thể từ 5 góc để cùng nhập lại trên cao độ 10 feet rồi cháy lan xuống. Lửa Trại kết thúc khoảng 12 giờ 30. Các em cùng nhau Dâng Đêm và về Đoàn mình ăn khuya rồi ngủ. Anh Nguyễn Hữu Toại đã đến thăm các em tối thứ bảy. Mọi hoạt động trại được ngưng để ngủ đêm lúc 2 giờ khuya.

 

Sáng Chúa nhật 6 giờ 30 các em thức dậy Dâng Ngày và về Đoàn ăn điểm tâm. Sau đó cùng nhau đọc Kinh Mân Côi. Thánh Lễ Chúa nhật được bắt đầu khi mưa lâm râm vài hạt làm thời tiết dịu hẳn lại. Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà đã hướng dẫn các em vào chủ đề trại. Các em cùng thay phiên nhau trả lời những câu hỏi của Cha một cách hăng say.

 

Trò Chơi Lớn được các em đón nhận và tham dự một cách hào hứng với lối chơi mới thích hợp với các em nhỏ hơn bằng những nhân vật (characters) trong các films họa hình (cartoons). Big thanks and credits to Trưởng Kim Anh đã nghiên cứu, create, và sắp xếp trò chơi này. Các Trưởng được chia đều ra và đi theo giúp các em không phân biệt Đoàn. Actually, các em chạy trước, các Trưởng… thở phì phò chạy theo các em muốn hụt xì dầu.

 

Trại Hè Fatima XVIII bế mạc vào khoảng 3 giờ thay vì 12 giờ như dự định.
 
Hai phần thưởng đặc biệt nhất của Trại:
-          Danh Dự Trại về Đoàn San Gabriel
-          Kỷ Luật Trại về Đoàn Torrance
Các giải thưởng còn lại:
-          Học Hỏi: El Monte
-          Cổng Trại: Pomona
-          Văn Nghệ: San Gabriel
-          Trò Chơi Lớn: San Gabriel
-          Vệ Sinh: San Gabriel
-          Trò Chơi Thi Đua: Torrance
-          Nghiêm Tập: San Gabriel
-          Nấu Ăn: Torrance
-          Thể Thao: Torrance
-          Tinh Thần: Pomona
Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cùng chúc mừng nhau.
 
Những điểm đặc biệt của Trại Hè Fatima XVIII:
 1. Các Đoàn không có phụ huynh đi theo giúp nấu ăn như mọi năm.
 2. Tinh thần của các em rất cao và tham gia mọi sinh hoạt hết mình with no negative responses.
 3. Trại consumped nhiều drinking water nhất từ trước đến nay.
 4. Thức khuya hơn và dậy sớm hơn, nhiệt độ ban ngày lên đến 117 degrees, ban đêm thì mát không lạnh.
 5. No major rules/regulations violations.
 6. Các Trưởng tích cực cộng tác với Ban Điều Hành Trại.
 7. Mỗi ngày đều có Thánh Lễ.
 8. Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà mặc dù sức khỏe còn yếu nhưng đã lái xe lên cắm lều ở với các em 3 ngày.
 9. Trò Chơi Lớn được thay đổi để thích nghi với các em nhỏ hơn.
 10. Chỉ có 4 Đoàn chính thức tham dự Trại.
 11. Vì tình trạng sức khỏe, anh Cao Tấn Tĩnh không thể tham dự trại với các em nhưng đã cố gắng đến với các em trưa thứ bảy.
TNF (cựu Liên Đoàn Phó Điều Hành) Trương Phước Trung ghi
 

19     Tri Hè Fatima XIX được tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 6 năm 2007

Cùng Mẹ TNF chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa - Magnificat, đã cho chúng con hoàn thành một Trại Hè Fatima rất tốt đẹp.

 

Số trại sinh tham dự năm nay đông nhất từ trước đến nay, tuy chỉ có 4 đoàn (SG, TO, EM, PO). Năm 2007 có tất cả là 174 trại sinh (EM 48, TO 45, SG 44 và PO 37), so với năm 2001 chỉ có 126, 2002 có 162, 2003 có 169, 2004 có 166, 2005 có 107 và 2006 có 154.

 

TNF trở lại Lake Perris cắm trại sau 6 năm xa cách. Thứ tự những lần TNF cắm trại ở Lake Perris là 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2007.

 

Trại Hè 2007 có những đặc điểm và biến cố sau đây:

 

1) Có hai em nữ (1 PO sáng Thứ Bảy và 1 SG sáng Chúa Nhật) được đưa vào bệnh viện vì đau bụng. 1 em nam ở đoàn EM bị tróc hết da bên dưới hai ngón chân cái vì chơi không đi giầy.

 

2) Thành phần điều hành trại không cần phải đi ăn ké hay được mời ăn nữa, vì trung ương đã có bà xã của Trại Trưởng Hoàng Viết Phương là Như Anh lo từng bữa.

 

3) Mục thi đua học hỏi theo kiểu "TNF Jeopardy", câu hỏi được dọn sẵn ở mặt sau, được post lên bảng bằng nhiều stickers mầu khác nhau (liên quan tới các ngành), có số điểm ở ngay mặt trước, câu khó thì nhiều điểm, câu dễ thì ít điểm.

 

4) Tắm hồ sau khi bế mạc trại, vì không đủ giờ theo chương trình sáng Chúa Nhật. Tuy nhiên, vì ra ngoài hồ không đều nhau, nên Đoàn SG (ra sau cùng) đã đến lot 3-4, trong khi 3 đoàn còn lại (đi trước) lại ở lot 8. Cuối cùng Đoàn SG đã đến gặp Đoàn TO vào lúc 4:30 PM trước khi về.

 

5) Kết quả thi đua các giải như sau: SG (đoạt 4 giải: danh dự, nghiêm tập, cổng trại, trò chơi thi đua), PO (đoạt 4 giải: trò chơi lớn, thể thao, tinh thần học hỏi), TO (đoạt 2 giải: kỷ luật và văn nghệ), EM (đoạt 2 giải: vệ sinh và nấu ăn)

 

6) Phụ huynh các đoàn (SG, TO, EM, PO) đều đến giúp các em. Đoàn PO có Trưởng Trần Thanh Thúy lo ăn cho các em Chúa Nhật.

 

7) Cha Tuyên Úy Liên Đoàn ở trại từ Thứ Sáu tới sau Lễ sáng Chúa Nhật. Sáng Thứ Bảy cha dạy từ 5 giờ sáng để đạp xe đạp.

 

8) Nói chung các Đoàn tham gia tích cực hơn vào việc tổ chức trại theo phần vụ được chia, và các TNF thuộc các Đoàn khác nhau dễ dàng sinh hoạt chung với nhau thân tình. Các em không phàn nàn gì lắm, trái lại rất thích và enjoy.

 

 

20     Tri Hè Fatima XX được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 6 năm 2008

 

Cùng Mẹ chúng con xin cảm tạ Ngợi Khen Chúa - Magnificat đã cho TNF chúng con luôn biết "Vui trong Chúa - Joy in God" như Mẹ qua Trại Hè Fatima XX tại Lake Perris.

 

Tổng số người là 166, kể cả Liên Đoàn và các người đến phụ bếp cho các Đoàn. Riêng trại sinh chỉ có 145, bao gồm Đoàn SG 40, TO 32, EM 30, CP (Claremont - Pomona) 38 và LA 5.

 

Khí hậu năm nay cũng không đến nỗi nóng. Trái lại, còn có gió mát. Cuộc Cung Nghinh Tượng Mẹ Maria được dừng lại ở mỗi cổng Đoàn rất có ý nghĩa. Buổi học hỏi cũng rất fun. Lễ tối Thứ Bảy là thời điểm khai mạc cho Năm Thánh Phaolô của chung Giáo Hội hoàn vũ. Liên Đoàn có một Lều Thánh Thể mới rất xinh và xứng hợp. Nói chung năm nay các em rất ngoan, biết thúc giục và bảo nhau đừng kêu ca than phiền trách móc, trái lại, biết chia sẻ với nhau. Bởi thế năm nay cũng có nhiều bất ngờ nơi vấn đề đoạt giải chưa từng xẩy ra từ trước tới nay.

 

Các Giải trong Trại Hè Fatima XX 2008 được đoạt bởi các Đoàn như sau: Danh Dự: EM; Kỷ Luật: SG; Tinh Thần: EM; Học Hỏi: SG; Văn NGhệ: EM; Cổng Trại: SG; Thể Thao: TO; Trò Chơi Lớn: CP; Trò Chơi Thi Đua: TO; Nấu Ăn: SG; Vệ Sinh: EM; Tóm lại, SG đoạt 4/11; EM đoạt 3/11; TO đoạt 2/11; CP: đoạt 2/11.

 

Năm trước Đoàn TO đoạt giải Kỷ Luật năm nay doạt giải Danh Dự. Đoàn EM đoạt giải Tinh Thần và Văn Nghệ là hai giải Đoàn này hầu như chưa bao giờ đoạt. Chúc mừng chúc mừng.

 

Chúng ta hãy "vui trong Chúa" và xin Chúa trả ơn bội hậu cho LĐP ĐH Trần Kiệt, Anh LĐT Trần Đại, Ban Chấp Hành Liên Đoàn (Đào và Hài), các Trưởng hợp tác (ĐT Long, Vợ Chồng cựu ĐT Phương và Như Anh, Cựu LĐP ĐH Trần Hoàng Khải, Trưởng Hướng, Ban Thánh Ca, vợ chồng Kim Anh và Tony lo cho Đoàn CP, Phụ Trách Lộc và Tiến lo cho Đoàn EM, Ba của Đào v.v.) Amen.

21.    Tri Hè Fatima XXI được tổ chức từ ngày 26 đến 28 tháng 6 năm 2009 tại Lake Perris. Chủ đề TYrại Hè 2009 là "Khôn như rắn chân thật như bồ câu". Số trại sinh tham dự 163 được chia theo 4 đoàn như sau: SG 43 (24 nữ 18 nam); TO 32 (24 nam 8 nữ), El Monte 42 (22 nữ 20 nam) và Claremont/Pomona 46 (30 nam 16 nữ). Chưa kể ban tổ chức. Có khoảng 15 em Ấu. Tôi muốn biết chi tiết đặc biệt nhất là các phần thưởng. Tôi chỉ biết là Giải Danh Dự thuộc về Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont Pomona. Về các giải: PO: Danh Dự, Cổng Trại, Trò Chơi Lớn; SG: Kỷ Luật, Tinh Thần, Nghiêm Tập; EM: Học Hỏi, Thể Thao, Văn Nghệ; TO: Vệ Sinh.

22.     Trai He Fatima XXII: "Con co yeu men Thay khong?" (John 21:17); Silverwood Lake 18-20/2010

So du sinh tung doan:
San Gabriel:  38
El Monte:  36
Claremont:  52
Torrance:  40
Rieng moi doan cung co mot so phu huynh va ban be len tham vieng ung ho tinh than cac em.
 
Nhung noi bat trong 3 ngay trai nam nay la tinh than cua moi nguoi, rat hoa dong va vui tuoi, cam on anh Michael Cao da to chuc cuoc thi dua the thao Track & Field, mong rang Track & Field se duoc tiep tuc cho nhung trai he toi day.  Cam on cac doan da cho cac em choi nhung tro choi vui nhon, va cung noi bat la dem van nghe lua trai, can ngay nhung tiet muc van nghe can hay, rat tiet la minh khong quay phim de lu giu lai...  Cac em da bo cong lao rat nhieu va cac tiet muc cac em trinh dien that hay va co y nghia.  Em cung xin cam on cha Long, cha Hieu, cha Doan, chu Tinh, va nhung vi khach quy da co long yeu men chung em, va hy sinh tat ca de den tham chung em, chung em xin cam on nhieu.
 
Day la nhung ket qua cua cac giai thi dua:
 
Giai The Thao:  Claremont
Giai Tro Choi:   Claremont
Giai Hoc Hoi:   San Gabriel
Giai Cong Trai: El Monte
Giai Tro Choi Lon:  San Gabriel
Giai Van Nghe:  Claremont
Giai Ve Sinh:  San Gabriel
Giai Nghiem Tap:  San Gabriel
Giai Tinh Than:  Torrance
Giai Ky Luat:  San Gabriel
Giai Nau An:  Claremont
Giai Danh Du:  San Gabriel
 

23.     Tri Hè Fatima XXIII: “Totus Tuus” Lake Piru 8-10/7/2011

Trại Hè Fatima XXIII đã được tổ chức thành công tốt đẹp từ ngày 8 đến 10 tháng 7 năm 2011 tại Lake Piru, Ventura County, khoảng 10 miles hướng Tây Bắc của Magic Mountain. TNF đã cắm trại tại đây 16 năm trước (16-18/6/1995). Lần trước TNF đã booked cả toàn khu vực Upper Oak và Lower Oak thêm vào group camp #1 cho văn nghệ lửa trại. Lần này TNF booked toàn khu vực của Lower Oak đễ đậu xe, làm khu vực nấu ăn của các Đoàn, dựng lều Thánh Thể, nơi cử hành Thánh Lễ, và trung ương Ban Điều Hành Trại; group camp #2 đã được dùng để các Đoàn cắm lều ngủ, cổng trại của Liên Đoàn và các Đoàn, cũng như đêm văn nghệ lửa trại vào tối thứ bảy. 

Năm nay các em sinh hoạt rất vui nhưng lại rất kỷ luật mặc dù cả 3 ngày không được sử dụng bất cứ hệ thống âm thanh nào (regulations mới của Lake Piru). Tinh thần của các em nhìn chung năm nay rất cao, cùng hợp tác với Ban Tổ Chức để giải quyết những khó khăn chung. Các phòng tắm hơi xa địa điểm cắm trại nên các Trưởng phải chia nhau chở các em đi tắm. Tất cả cell phones đều bị mất sóng hoàn toàn khi bắt đầu vào khu vực đồi núi của Lake Piru. 

Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Nguyễn Tuấn Long đã lên dâng Lễ Khai Mạc Trại tối thứ sáu và Cha Damien đã đến tham dự Rước Kiệu Đức Mẹ Fatima cũng như dâng Thánh Lễ vào chiều thứ bảy cho các em. 

Tạ Ơn Chúa cả ba ngày trại không em nào bị thương tích gì, ngoại trừ một em nữ ngành Thiếu của Đoàn San Gabriel bị chảy máu cam vì nóng và không quen với độ cao của núi. Phụ huynh của em này đã được liên lạc và lên đón em này về vào sáng sớm thứ bảy. 

Tổng số các em tham dự Trại Hè Fatima XXIII là 134 em chưa kể Ban Tổ Chức (San Gariel 40, Torrance 15, El Monte 26, và Claremont 53). Các Đoàn đã có một buổi ăn chung với nhau vào trưa thứ bảy tại trung ương trại, các em vừa ăn vừa thi nhau trả lời các câu hỏi về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II và chủ đề trại “Totus Tuus” (Tất cả của con là của Mẹ) do hai anh Liên Đoàn Phó hướng dẫn. Các chương trình thi đua gồm có Nghiêm Tập, Thể Thao, Nấu Ăn, Trò Chơi, Thủ Công Trại, Học Hỏi, Văn Nghệ, Trò Chơi Lớn, Vệ Sinh, Kỷ Luật, và Tinh Thần. Riêng phần thi đua Học Hỏi năm nay các em đoạt giải được thưởng “medal” cá nhân chứ không thi theo đơn vị Đoàn. Trong dịp này Liên Đoàn cũng tuyên dương và trao tặng medals cho 4 Trưởng xuất sắc nhất trong năm của 4 Đoàn (Huynh Trưởng of the year). 

Kết quả các giải thưởng của Trại Hè Fatima XXIII:

-         Huynh Trưởng of the year:

§         Nguyễn Trần Nguyên (San Gabriel)

§         Phạm Quốc Đăng (Torrance)

§         Nguyễn Lộc Jerry (El Monte)

§         Ngô Thế Vi (Claremont)

-         Giải Học Hỏi:

§         Bảo, Hồ Tiffani, Katherine, Anthony, Vũ Peter, Vũ John, Ngô Tín, Châu Thảo, Danny, Bùi Kim, và Huỳnh Andy

-         Giải Nghiêm Tập: Đoàn San Gabriel

-         Giải Thể Thao: Đoàn Claremont

-         Giải Nấu Ăn: Đoàn Claremont

-         Giải Trò Chơi: Đoàn San Gabriel

-         Giải Thủ Công Trại: Đoàn San Gabriel

-         Giải Văn Nghệ: Đoàn Torrance

-         Giải Trò Chơi Lớn: Đoàn Claremont

-         Giải Vệ Sinh: Đoàn San Gabriel

-         Giải Tinh Thần Trại: Đoàn Claremont

-         Giải Kỷ Luật Trại: Đoàn Claremont

-         Giải Danh Dự Trại: Đoàn San Gabriel

Xin chúc mừng và chân thành cám ơn quý Trưởng và các em đã hy sinh cùng nhau hợp tác để chúng ta có được một Trại Hè Fatima XXIII hào hứng, vui nhộn, trong tinh thần yêu thương hiệp nhất của TNF chúng ta cuối tuần qua. 

Trại Hè Fatima XXIII đã được chính thức bế mạc vào lúc 2 giờ trưa Chúa Nhật 10 tháng 7 năm 2011. TNF đã cùng nhau chụp hình lưu niệm trước khi chia tay lên đường hẹn nhau mùa này năm sau gặp lại. 

Tường trình, 

TNF Trương Phước Trung, TKLĐ

Xử Lý Thường Vụ

 

24.     Tri Hè Fatima XXIV 22-24 tháng 6/2012:

Con xin đại diện cho ban tổ chức và BCHLD gởi đến toàn thể tường trình trại hè Fatima lần thứ 24, tại Lake Parris, với chủ đề: “Anh Em hãy vui luôn trong Chúa”.  Trại hè năm nay được diển ra vào cuối tuần 22-24 tháng 6.  Trại được bắt đầu vào chiều thứ sáu với Thánh Lễ khai mạc do Cha Tuyên Uý LD Nguyễn Tuấn Long chủ tế. 

Số phiếu ghi danh trại hè được ghi lại như sau: Từ đoàn San Gabriel = 48, El Monte = 12, Claremont = 40, và Torrance = 37.

Ban tổ chức trại năm nay được chia thành như sau:

Trại Trưởng (A.Long)
Trại Phó (C.Christina)
Trưởng Trực (A.Nguyen)

Trưởng Ban Kỷ Luật (A.Tiến)
Trưởng Ban Y Tế (A.Trung, C.Hài)
Trưởng Ban Sinh Hoạt / Thể Thao (LongSG, ĐăngTR, VincentTR, TrungCL)
Trưởng Ban Phụng Vụ (A.Trung)
Trưởng Ban Thánh Nhạc (Tra-mi, Quynh)
Trưởng Ban Kỷ Thuật (A.Dũng/A.Hướng)
Trưởng Ban Tài Chánh (C.Hài)
Trưởng Ban Văn Nghệ (C.Brenda) 
Trưởng Ban Tắm Hồ (A.Trung)

Những giải thi đua được chia thành như sau:

1).  Giải Nhất (theo đội)
2).  Giải Nhì (theo đội)
3).  Giải Ba (theo đội)
4).  Nghiêm Tập (theo đội)

5).  Văn Nghệ  (đoàn tự do, đội theo chủ đề)
6).  Thủ Công Trại (theo đoàn)
7).  Trò chơi lớn (theo đội)
8).  Nấu Ăn (theo đoàn)
9).  Thể Thao (theo đội)
10).Trò Chơi (theo đội)
11).Học hỏi Phong Trào và Việt Ngữ (giải nhất, nhì, ba theo cá nhân và theo nghành)

Đặt điểm của trại năm nay là không những các em thi đua theo đoàn, nhưng các em được chia đều thành những đội và thi đua cùng với nhau.  Bắt đầu trại, vì chưa được quen biết nhau, nên các em còn hơi “e thẹn” trong đội của mình.  Nhưng đến ngày Chúa Nhật và qua những cuộc thi đua với nhau, các em đã kết thêm nhiều bạn mới.  Nhờ đó, tình huynh đệ giữa các đoàn bạn đã tiến cao hơn và chặt chẽ hơn, từ các anh chị huynh trưởng cho đến các em ấu nhi.  Thế nên, nhiều em đã đưa về cho chính mình những huy chương xuất sắt sau ba ngày trại.

Những điểm son trong trại năm nay chúng con được nhận thấy đó là các em đã được nhiều khách quý ghé thăm.  Trong đó có souer Thao (cựu thiếu nhi Fatima đã sinh hoạt từ đoàn Claremont), một Cha (con đã xót quên quý danh của ngài), anh Kiệt (cựu lien đoàn trưởng TNF), chi Kim Anh (phụ trách đoàn Claremont), bà chủ tịch cộng đoàn VN tại nhà thờ El Monte, và gia đình của anh đoàn trưởng Trung.

Chúng con xin cám ơn tất cả qúy ân nhân đã luôn ủng hộ cho các em.  Các quý ân nhân đã luôn âm thầm ủng hộ tinh thần qua những lời cầ nguyện, cũng như qúy ân nhân đã luôn đóng góp trong phần vật chất, và nhất là những quý vị phụ huynh, thầy cô, và các cựu huynh trưởng đã hy sinh bỏ ra thời giờ tham dự trại hầu giúp ban tổ chức và các em có được một trại hè và một cuối tuần thật vui trong Chúa, an lành và thật no nữa.  Nguyện xin Thiên Chúa qua lơì cầu bầu của Mẹ Maria trả công cho toàn thể quý vị và ban cho quý vị luôn được bình an và no thoả trong tình yêu Thiên Chúa.   

Nguyễn Nhật Long, LDPDH

 


TĨNH HUẤN FATIMA - Top

1.     Ngày 27-29/11/1992 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Tham dự: 35, tuyên hứa: 28 tân huynh trưởng đầu tiên đợt nhất theo Nội Qui của Phong Trào. Sau Khóa Tĩnh Huấn 1 này, Đoàn TNF/ĐMC/LA bắt đầu tổ chức Thứ Bảy Hằng Tuần tại Đoàn từ năm 1993. Cũng trong năm 1993, huynh trưởng Lê Dũng/LA vào dòng Đồng Công Carthage Missouri năm 1993 (song đã hoàn tục sau đó 1 năm).

2.     Ngày 19-21/12/1992 tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, TGP Los Angeles. Tham dự: 23, tuyên hứa: 23 tân huynh trưởng đầu tiên đợt hai (vì không thể tham dự chung với đợt nhất cùng năm vào tháng trước). Sau Khóa Tĩnh Huấn Fatima 2 này, hai huynh trưởng đã dâng mình cho Chúa năm 1993 là Khanh/LA (vào dòng Gioan Tẩy Giả ở Đài Loan) và Tri/EM (vào dòng Đồng Công ở Carthage, Missouri, và đã được đổi tên là Kỷ).

3.     Ngày 17-19/12/1993 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Tham dự 43 (kể cả huynh trưởng đã tuyên hứa), trong đó có 26 dự trưởng tuyên hứa tại khóa và tại đoàn sau đó. Sau Khóa Tĩnh Huấn Fatima 3 này, Đoàn TNF/ĐMMC/PN bắt đầu theo gương Đoàn TNF/ĐMC/LA tổ chức Thứ Bảy Hằng Tuần tại Đoàn từ năm 1994.

4.     Ngày 19-21/8/1994 tại trụ sở tương lai của Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con thuộc Dòng Đồng Công ở Corona, Riverside County. Tham dự: 52 (kể cả huynh trưởng đã tuyên hứa), trong đó có 14 dự trưởng tuyên hứa. Sau Khóa Tĩnh Huấn Fatima 4 này, Đoàn TNF/ĐMTV/EM bắt đầu tổ chức Thứ Bảy Hằng Tuần tại Đoàn từ tháng 9 cùng năm 1994.

5.     Ngày 18-20/8/1995 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Tham dự: 54 (kể cả huynh trưởng đã tuyên hứa), trong đó có 10 dự trưởng tuyên hứa tại khóa cũng như tại đoàn sau đó.

6.     Ngày 29/11-1/12/1996 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Tham dự: 48, (kể cả huynh trưởng đã tuyên hứa), trong đó có 25 dự trưởng tuyên hứa. Lần đầu tiên các khóa sinh của Khóa Tĩnh Huấn Đi Đường Thánh Giá Giới Trẻ lên núi Ngôi Lời vào sáng Chúa Nhật. Hình chụp kỷ niệm dịp này được in ở bìa 4 cuốn “Đường Thánh Giá Giới Trẻ” xuất bản dịp Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Los Angeles lần 2, 29/3/1998.

7.     Ngày 28-30/11/1997 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Tham dự 39, (kể cả huynh trưởng đã tuyên hứa), trong đó có 18 dự trưởng tuyên hứa. Khóa Tĩnh Huấn này do các huynh trưởng phụ trách nấu ăn cho nhau, do Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung tự nguyện làm đầu phục vụ. Sau Khóa Tĩnh Huấn Fatima 7 này, trưởng Khuê/EM dâng mình cho Chúa đầu năm 1998 (vào dòng Truyền Giáo Ngôi Lời).

8.     Ngày 27-29/11/1998 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Tham dự 50, (kể cả huynh trưởng đã tuyên hứa), trong đó có 14 dự trưởng tuyên hứa. Khóa Tĩnh Huấn này do các huynh trưởng phụ khóa do Phụ Tá Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Chu Phương Thủy điều hành. Các khóa sinh được chia sinh hoạt và ngồi theo Đội thay vị theo Đoàn, giống như Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Fatima VI (1-3/5/1998) năm nay. Khóa này bắt đầu tục lệ chia phiên Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể tại nhà tạm dựng riêng trong khu vực sinh hoạt Tĩnh Huấn. Sau khóa có nhà tạm riêng và chầu Thánh Thể luân phiên này, Liên Đoàn đã được Chúa ban cho một nhà tạm bằng kim loại lớn như trong nhà thờ, và nhà tạm này đã được sử dụng lần đầu tiên cho Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng VII ở Silverwood Lake 9-11/4/1999.

9.     Ngày 26-28/11/99 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Khóa này lấy chủ đề "Cầu Nguyện theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo", theo chiều hướng của Khóa Học Hỏi Giáo Lý Sống Ngàn Năm Thứ Ba của Liên Đoàn đã được bắt đầu từ giữa tháng 9/1999 đến cuối năm 2000. Khóa này có tất cả 56 khóa sinh, trong đó có 17 dự trưởng tuyên hứa tân huynh trưởng.

10.     Ngày 24-26/11/2000 tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Khóa này lấy chủ đề "Dự Án Fatima: Bí Mật Fatima, Sứ Điệp Fatima, Thiếu Nhi Fatima". Khóa này có tất cả 56 khóa sinh(17 nữ và 39 nam; 26 huynh trưởng + 30 dự trưởng) trong đó có 15 dự trưởng tuyên hứa thành tân huynh trưởng. Khóa nầy có những đặc điểm sau đây: mặc áo thun đồng phục vàng (thứ sáu), trắng (thứ bảy) và đồng phục có khăn quàng (Chúa Nhật); vừa leo núi vừa lần hạt 50 kinh và hội thảo trên núi; cầu kinh Mân Côi sáng Chúa Nhật cách đặc biệt: đọc ngắt kinh, thay lời trong kinh (Bà -> Mẹ) và tỏ cử chỉ ngồi, đứng, quì tuỳ kinh. Đặc điểm cuối cùng là sáng Chúa Nhật, các Đoàn họp nhau để kiểm điểm lại tình hình Đoàn mình theo Thủ Bản Nội Qui và phác họa chương trình cải tiến Đoàn: mục đích, hiện trạng, mục tiêu và kế hoạch. Sau hết, năm nay các khóa sinh được chia nhóm (Lucia, Francisco, và Jacinta) để sinh hoạt (hội thảo, chia sẻ, dọn dẹp bữa ăn) và vị trí (hội trường, nhà ăn, phòng ốc).

11.-     Khóa Tĩnh Huấn XI. 23-25/11/01. Chủ Đề: “Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13,14). Địa điểm tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Giảng huấn do Cha Đỗ Quang Biên từ San Diego lên. Đây là khóa tĩnh huấn đầu tiên chia làm hai: huynh trưởng và dự trưởng. Huynh trưởng học hỏi chủ đề hằng năm của ĐTC gửi giới trẻ thế giới, như chủ đề năm nay Ngài gửi cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII tại Toronto Canada 8/2002. Dự trưởng học hỏi chủ đề ba mệnh lệnh Fatima. Khóa này có tất cả 46 khóa sinh: 23 huynh trưởng và 23 dự trưởng; San Gabriel 12, Los Angeles 6, Torrance 7, El Monte 14 và Pomona 8; 13 nữ (1 nữ là cựu huynh trưởng, Hoàng Quỳnh Như, thuộc đoàn San Gabriel bay từ Tennessee về) và 33 nam; có 11 dự trưởng tuyên hứa làm huynh trưởng (SG: 5; EM: 1; TR: 2; PN: 3); có vị phụ trách thứ hai của đoàn SG tuyện thệ nhậm chức (đây là vị phụ trách thứ 12, sau Phụ Trách Nguyễn Hữu Toại LA, Mai Huy Ninh WC, Nguyễn Đang TR, Nguyễn Ngọc Anh EM, Hồ Văn Hoài PN, Trần Văn Tiến SG, Lê Tư LA, Huỳnh Vân Gái SG, Trần Anh Tuấn PN, Trần Cung LA, Lê Quang Thể LA, trong danh sách của LĐ/TNF/TGP/LA, song lại là vị phụ trách đầu tiên trong Liên Đoàn bắt đầu khởi sự lệ tuyên thệ). Khóa này cũng bắt đầu lệ “Một Giờ Với Thày” và “Cảm Nghiệm Tĩnh Huấn” của các huynh trưởng khóa sinh: Trong mục “Một Giờ Với Thày” trước Thánh Thể Mặt Nhật, các huynh trưởng thinh lặng cầu nguyện để viết thứ nhất về tất cả những gì mình đã nghe mà còn nhớ, thứ hai về một câu nói nào đó hay biến cố nào đã đánh động mình nhất, và thứ ba về quyết tâm của mình trong việc cải thiện đời sống và thánh hóa tâm hồn; sau đó, các trưởng sẽ đọc những gì viết ra cho nhau nghe, ngoại trừ quyết định, nếu muốn, trong mục Cảm Nghiệm Tĩnh Huấn, và những quyết tâm này sẽ được dâng lên cho Chúa khi dâng của lễ trong Thánh Lễ Bế Mạc. Một số đã nghẹn ngào hay không cầm được nước mắt khi chia sẻ hay nghe chia sẻ. Khóa này cũng bắt đầu lệ kết thúc mỗi giờ thiêng liêng của TNF bằng câu than thở: "Hỡi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria" (Xướng) - "Là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa" (Ðáp). Có 5 Ðoàn, theo thứ tự thâm niên, SG, LA, TR, EM và PN,đọc câu xướng và tất cả đọc câu đáp. Kết buổi chia sẻ Cảm Nghiệm Tĩnh Huấn này, các đoàn lên rút thăm về việc mua quà Giáng Sinh cho 5 thân chủ bị chậm phát triển của LĐT Cao Tấn Tĩnh. Năm thân chủ này (tên, tuổi, tôn giáo, gia đình, địa chỉ, điện thoại, chẩn tật) gồm có 4 nam và 1 nữ, tất cả trên 21 tuổi, 5 thân chủ đáng thương nhất trong số thân chủ của LĐT. Không ngờ, năm người được đoàn cử lên rút thăm, thì cũng có 4 nam và 1 nữ. Thấy vậy, LĐT nói: coi chừng nam rút phải nam và nữ rút phải nữ đấy nghe. Không ngờ xẩy ra đúng như thế thật. Lạ lùng hết sức, trước hơn 50 cặp mắt chứng kiến.
Ngoài ra, khóa XI này còn có các huynh trưởng phụ trách nấu ăn, dưới tài điều hành và tài nấu nướng của Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung, vì các vị phụ huynh bận trở, không giúp được như các khóa trước.

12.     Khóa Tĩnh Huấn XII 29/11-1/12/2002. Cuối tuần Lễ Thanksgiving, tại Dòng Ngôi Lời. Đây là lần thứ X Khóa Tĩnh Huấn được tổ chức tại địa điểm này. Như được vị phụ trách ở đây cho biết, năm tới cơ sở này sẽ được xây lại hoàn toàn mới. Khóa Tĩnh Huấn năm nay về chủ đề Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ĐTC Gioan Phaolô II, do Cha Đỗ Quang Biên từ San Diego lên, như năm ngoái và để đáp lại thịnh tình của khóa sinh năm trước, giảng huấn. Ngài giảng thêm đề tài “Chúa muốn con làm gì?” vào buổi sáng Thứ Bảy. Năm nay con số khóa sinh tham dự là 33, ít hơn mọi năm, trừ năm đầu, 1/3 là dự trưởng. Chỉ có 3 em nữ tuyên hứa làm huynh trưởng, và một vị tuyên hứa làm phụ trách Đoàn San Gabriel (người đã từng là đoàn trưởng trước khi có Khóa Tĩnh Huấn). Các huynh trưởng tự nấu ăn, do Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung điều khiển. Khóa Tĩnh Huấn năm nay còn có một đặc điểm là giành nguyên ngày Chúa Nhật cho Đại Hội Thiếu Nhi Fatima, để bàn về những vấn đề thăng tiến Liên Đoàn (xin coi biên bản riêng), và bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 2002- 2005. Kết quả của cuộc bầu đề cử này, và sau đó là việc Cha Tuyên Úy Liên Đoàn bổ nhiệm, tiếp theo là việc thành lập tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn cho nhiệm kỳ 2002-2005 như sau: Liên Đoàn Trưởng Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh (nhiệm kỳ thứ 5), Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Vincentê Trần Đại, Liên Đoàn Phó Điều Hành Antôn Trần Hoàng Khải, Thư Ký Liên Đoàn Luca Trần Anh Kiệt và Thủ Quĩ Liên Đoàn Laurensô Phạm Văn Hiếu.

13.     Khóa Tĩnh Huấn XIII, 28-30/11/2003, tại Chủng Viện Dòng Ngôi Lời Riverside. Chủ đề của Khóa theo sứ điệp ÐTC GPII gửi cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVIII năm 2002: "Này là Mẹ con" (Jn 19:27). Cha Lê Ngọc Anh, SDB, tuyên úy của Đoàn TNF San Gabriel giảng huấn. Khóa này do Liên Ðoàn Phó Giáo Huấn Trần Ðại tổ chức dưới sự cố vấn của LÐT trong một số điều cần thiết căn bản. Khóa này có tính cách mới mẻ, trẻ trung, ở chỗ có các huynh trưởng tạm nghỉ sinh hoạt về giúp phần nội dung của Khóa, như trưởng Quỳnh Như từ tiểu bang khác, trưởng Chu Phương Thủy, trưởng Trương Phước Trung, hay những trưởng đang sinh hoạt cũng giúp phần nội dung của Khóa, như trưởng Long SG, Ngô Thế Vũ và Quang Trung Pomona (hai phụ tá trong Ban Giáo Huấn). Phần cầu nguyện có dự trưởng Quân SG (tuyên ứa làm huynh trởng trong khóa này) cũng được mời cộng tác. Tất cả có 51 khóa sinh tham dự, trong đó có 27 từ Ðoàn Torrance, chưa kể 2 vị phụ trách Ðoàn Torrance (Ðào Ðức Hùng Long, LÐT thứ 2) và El Monte (Nguyễn Lộc). Khóa này chia thành 4 nhóm (chung lộn các đoàn), theo 4 mùa Mầu Nhiệm Mân Côi Vui, Sáng, Thương và Mừng. Năm nay cũng chia phiên Chầu Thánh Thể, 24/24. Mỗi khóa sinh lẫn ban tổ chức đều được đeo tên trước ngực và đằng sau tên có ghi rõ các giờ chầu. Phải nhận là năm nay giờ chầu Thánh Thể rất sốt sắng theo phiên chầu, kể cả ban đêm, liên tục như vậy, dù không có một giờ viếng Thánh Thể chung nào. Ngoài ra, Khóa này còn có những lúc hát sinh hoạt những bài Thánh Ca Mỹ Việt trước các giờ nghe giảng hay chia sẻ. Chưa hết, các slide shows hay videos cũng đã làm cho Khóa này nặng phần kỹ thuật và hình ảnh hợp với tính năng động và hình thức nơi giới trẻ. Giờ cơm tối Thứ Bảy vừa ăn vừa xem chiếu hình ảnh sinh hoạt của Liên Ðoàn mới đây và ngay trong Khóa Tĩnh Huấn. Một chi tiết cuối cùng không thể bỏ qua đó là thay đổi món ăn vào tối Thứ Bảy, với món spaghetti; tại bàn ăn năm nay cũng bắt đầu xài giấy trải bàn cho lịch sự và thu dọn cho dễ. Kết quả có 16 em tuyên hứa làm huynh trưởng (8 SG, 3 LA, 1 EM và 4 PN) và 2 vị lớn làm phụ trách (1 TR và 1 EM). Tạ ơn Chúa-Mẹ. Tạ ơn Chúa-Mẹ.

14.    Khóa Tĩnh Huấn XIV, 26-28/11/2004, cũng vào dịp Lễ Tạ Ơn như mọi năm, nhưng tại một địa điểm khác, không ở Dòng Ngôi Lời như 11 lần trước trong 13 năm (trừ khóa thứ 2 tại Pomona và khóa thứ 4 tại Corona), vì trục trặc bởi policy mới liên quan đến vấn đề số người vào nhà bếp và thành phần lên tham dự không trọn ngày. Địa điểm mới này, một địa điểm mà cho đến mấy ngày cuối cùng tưởng không đến được, vì vấn đề hành chánh giấy tờ liên quan tới liability và legal theo đòi hỏi của giáo phận. Địa điểm mới này là giáo xứ Our Lady of the Valley Catholic Church (780 S. State Street - Hemet, CA 92543 - (951) 929-6131. Sở dĩ TNF đến đây tĩnh huấn lần này là vì không kịp tìm nơi khác, vả lại, nơi này có vị linh mục thuộc dòng Thánh Linh đang ở đó, tên là Đinh Quang Huy, gia đình ở El Monte và đã sinh hoạt ca đoàn ở El Monte trước đó. Vị linh mục này đã chăm sóc cho TNF rất nhiều trong thời gian TNF ở đây, chẳng những bằng việc thay cha Tuyên Uý Liên Đoàn Lê Sơn Hà để dâng hai Thánh Lễ khai mạc và Thứ Bảy, và giảng huấn đức hai bài chủ đề, mà còn mời khách đến tham quan, như một bà sơ Việt Nam đang phục vụ ở giáo phận San Bernadino, và hai huynh trưởng (1 nam và 1 nữ) Thiếu Nhi Thánh Thể. Chưa hết, ngài muốn cho cả cộng đoàn Việt Nam của ngài (vỏn vẹn 6 gia đình) cùng dự lễ Chúa Nhật chung với TNF và sau lễ cộng đoàn của ngài đã đãi TNF một bữa cơm thân thiện rất ngon. Tuy ở đây đầy tình người và đầy đủ tiện nghi cho khóa tĩnh huấn, trừ giường ngủ, thế nhưng, lại thiếu cảnh thiên nhiên như ở Ngôi Lời mà lại có mùi hôi làm sao ấy, nên không chắc TNF sẽ trở lại đây vào năm tới hay chăng, trừ khi không tìm được chỗ nào khác. Chủ đề Tĩnh Huấn năm nay, cũng như từ năm 2001, theo chủ đề của ĐTC GPII gửi cho giới trẻ, đó là đề tài: "Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu" (Jn 12:21). Số tham dự viên năm nay kể là ít nhất, chỉ thua hai khóa đầu tiên và năm 2002, với con số ghi danh chính thức là 38 (TR 16, LA 9, PN 9, EM 5, SG 0). Đấy là chưa kể các trưởng được mời phụ khóa trong ban tổ chức (TR 2; PN 1; SG 1; LĐ 4) hay ẩm thực (SG 2; EM 1; LA/LĐ 1). Chương trình Tĩnh Huấn năm nay có nhiều điều mới lạ và gây tác dụng: đó là mục Thánh Ca Thống Hối và Về Nguồn Nội Tâm tối Thứ Sáu để giúp khóa sinh thanh tẩy tâm hồn lãnh nhận ơn Chúa qua Thánh Lễ Khai Mạc. Cha Huy đã ngồi giải tội tới hơn 1 giờ sáng, cho hầu hết khóa sinh (chỉ trừ 3 em không còn giờ để xưng, nhưng đã xưng vào trước Thánh Lễ Bế Mạc với Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà). Năm nay cũng chia làm hai nhóm, huynh trưởng và dự trưởng, như từ năm 2001. Tuy nhiên, năm nay mới bắt đầu thực sự áp dụng việc huấn luyện riêng cho dự trưởng về 3 mệnh lệnh Fatima. Giờ nghe chủ đề tĩnh huấn (theo sứ điệp của ĐTC) là giờ chung của cả huynh trưởng lẫn dự trưởng, nhưng trong giờ huynh trưởng hội thảo và chia sẻ chủ đề thì dự trưởng nghe giảng về 3 mệnh lệnh Fatima, năm nay với 2 sơ trẻ dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (sơ Cát Lê, thư ký của Đức Cha Mai Thanh Lương, và sơ Thảo). Phần Huynh Trưởng năm nay cũng bắt đầu ôn lại 3 mệnh lệnh Fatima, vào sáng Chúa Nhật, thời gian dự trưởng nghe về Fatima và phong trào TNF để dọn mình tuyên hứa. Năm nay có hai Thày Đại Chủng Sinh ở Saint John Seminary TGP/LA cũng đến giúp chia sẻ với cả huynh trưởng lẫn dự trưởng về 3 mệnh lệnh Fatima, đó là hai huynh trưởng cũ: Trần Chí Hiếu, cựu Đoàn Trưởng Pomona, và Nguyễn Tuấn Long, trưởng Toarrance). Ngoài ra, năm nay còn ba mục đặc biệt nữa vào ngày Thứ Bảy, sau các bài giảng chủ đề, đó là buổi đọc sách thiêng liêng riêng trong thinh lặng nữa tiếng, buổi cầu kinh Mân Côi với hình ảnh slide show về từng Mầu Nhiệm Ánh Sáng và mỗi người đọc một kinh Kính Mừng khi tới phiên theo chỗ ngồi chung quanh vòng tim hoa hồng, và bữa tiệc ly với khung cảnh bàn ăn cùng với các món ăn đặc biệt bất ngờ. Khóa này chỉ có 4 em dự trưởng (2 PN, 1 TR và 1 LA) trong số 19 em tham dự khóa tuyên hứa, con số ít tuyên hứa giống như năm 2002.

15.    Khóa Tĩnh Huấn XV, 25-27/11/2005, cũng vào dịp Lễ Tạ Ơn như mọi năm, và tại Chủng Viện Dòng Ngôi Lời ở Riverside California. TNF trở lại với trung tâm tĩnh huấn này lần này là lần thứ 12, trừ khóa II, ngay sau khóa I cũng trong năm 1992 sau Giáng Sinh ở Pomona, khóa IV năm 1994 ở Corona và khóa XIV năm 2004 ở Hemet. Cha Phạm Đức Thịnh, linh mục phụ tá giáo xứ Mẹ Thiên Chúa ở Norwalk, anh ruột của trưởng Phạm Đức Khánh ở Torrance, giảng huấn. Khóa XV này có 55 em tham dự (SG:17; LA: 8; TO: 16; EM 1; PO: 13), trong 55 khóa sinh này có 32 em dự trưởng, và trong 32 em dự trưởng có 12 em tuyên hứa làm huynh trưởng, trong 12 em tuyên hứa làm huynh trưởng này có 1 em đã tuyên hứa năm 2003 nhưng xin tháo khăn và nay đã tái dấn thân. Khóa này vì có chương trình Đại Hội Liên Đoàn vào sáng nguyên Chúa Nhật 27/11, nên việc hướng dẫn dự trưởng để sửa soạn tuyên hứa được thực hiện vào tối Thứ Bảy, từ 8 giờ 30 tới 11 giờ; trong khi đó các huynh trưởng đi chia sẻ về cảm nghiệm sống đạo và hoạt động tông đồ giới trẻ. Sáng Chúa Nhật có 88 tham dự viên Đại Hội, nhưng chỉ có 43 huynh trưởng (kể cả BCH LĐ và Các Đoàn cùng 2 vị Phụ Trách) là thành phần chính thức được quyền bỏ phiếu.

16.    Khóa Tĩnh Huấn XVI, 24-26/11/2006, dịp Lễ Tạ Ơn và cũng tại Chủng Viện Dòng Ngôi Lời Riverside, nơi TNF đã vừa có 1 vị tân linh mục đầu tiên là Antôn Lê Ngọc Đức Phúc, SVD, (chịu chức 27/5/2006), một khóa sinh của khóa tĩnh huấn đầu tiên dịp Thankjsgiving 27-29/11/2002. Chủ đề của năm nay cũng theo đề tài của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ năm 2006: "Lời Chúa là đèn soi bước con đi và là ánh sáng soi đường con bước" (Ps 119[118]:105). Đề tài này được cha Đặng Minh Trân, dòng Đồng Công, đặc trách nhóm Việt Teen diễn giảng, tại ngay phòng chầu Thánh Thể, với những sửa soạn công phu và vui nhộn giúp giới trẻ TNF hiểu nhanh, nhớ mãi. Ngoài ra, ngoài buổi sáng Thứ Bảy theo đúng đề tài của KTH, tất cả buổi chiều và nửa sáng Chúa Nhật là vấn đề về vai trò lãnh đạo (leadership), được hai người trẻ thuộc dòng Don Bosco tới hướng dẫn (chiều Thứ Bảy) và huynh trưởng Long chia sẻ (sáng Chúa Nhật), một vấn đề cho một khóa huấn luyện kéo dài 4 ngày song được cô đọng trong 4 tiếng cho TNF, với những tài liệu được phân phát để tự đọc và tự tìm hiểu thêm. Con số tham dự khóa này, cho dù chỉ còn 4 đoàn chính thức, (vì Đoàn LA kể như đã được nhập vào với Đoàn Torrance và giúp Đoàn El Monte), vẫn tương đương với con số của mọi năm, tất cả là  56 (mà 2/3 là dự trưởng). SG: 12  (8 nam, 4 nữ), TO: 18 (13 nam, 5 nữ), EM: 8 (5 nam, 3 nữ)  PM: 18 (11 nam, 7 nữ). Thành quả là 10 tân huynh trưởng (chỉ có 1 nữ đoàn TO): gồm có 2 SG, 3 TO, 2 EM, và 3 PN. Năm nay có điều đặc biệt là ẩm thực do các phụ huynh thay nhau giúp, như Đoàn Pomona Thứ Bảy và Đoàn LA Chúa Nhật. Và sau Khóa Tĩnh Huấn các khóa sinh được phát 1 tập hình ảnh cá nhân và sinh hoạt trong khóa.

17.     Khóa Tĩnh Huấn XVII, 23-25/11/2007, dịp Lễ Tạ Ơn và tại Dòng Ngôi Lời bên  Riverside như hầu hết mọi năm. Có tất cả 65 khóa sinh tham dự, trong đó có 25 huynh trưởng, ngoài ra là dự trưởng và 7 nghĩa sinh (dưới 16 tuổi), bao gồm TO 24, SG 20, PO 13, EM 7 và LA 1. Tuyên hứa làm huynh trưởng được 10 khóa sinh, trong đó có 5 nam và 5 nữ, 5 SG, 4 EM và 1 TO. Con số đã lên tới 100 người vào giờ Lễ Bế Mạc. Các đặc điểm của Khóa Tĩnh Huấn XVII này có thể được litệ kê như sau: 1) trùng vào thời điểm mừng kỷ niệm 90 năm Biến Cố Fatima (1917-2007); 2) và chính vì sự trùng kỷ niệm này mới có sự hiện diện trong thành phần  giảng huấn các cựu Thiếu Nhi Fatima, như hai tân phó tế Nguyễn Tuấn Long TO và Trần Chí Hiếu PO, Thày dòng Đồng Công Nguyễn Tri Kỷ EM và Sơ dòng Trinh Vương Thương Xót Nguyễn Thanh Thảo, PO. 3) chủ đề giảng huấn vẫn theo sứ điệp hằng năm Đức Thánh Cha gửi giới trẻ. Tuy nhiên, năm nay, 2007, thay vì chủ đề "Thày yêu thương các con thế nào, các con cũng hãy yêu nhau như thế", thì lại lấy chủ đề cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2008, như để dọn lòng cho giới trẻ TNF hướng về biến cố đặc biệt ấy: "Các con sẽ nhận được quyền năng khi Thánh Thần  xuống trên các con và các con sẽ làm chứng cho Thày". 4) và chủ đề về Chúa Thánh Thần này không ngờ lại được Chúa sai một vị linh mục Dòng Chúa Thánh Thần đến giảng huấn , đó là Cha Đinh Quang Huy, CSSp, vị linh mục cũng đã từng giảng huấn cho TNF ở Khóa Tĩnh Huấn XIV bên  Helmet, Riverside, năm 2004. 5) bữa tối đặc biệt Thứ Bảy, Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tất cả vừa ăn  vừa coi trình chiếu DVD Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô do TNF thực hiện ở Ngày Thánh Mẫu 2007, một DVD sẽ được chi dòng Đồng Công Hoa Kỳ, qua Đền  Thánh Khiết Tâm Mẹ, gửi tặng cho 25 ngàn danh sách của mình, vào Mùa Chay 2008. 6) Sau khi coi trình chiếu DVD dài gần 1 tiếng 45 phút này, tất cả lên hiộ trường tham dự buổi Hội Ngộ Tu Trì, khóa sinh nghe các vị tu trì chia sẻ về nơi tu của mình và ơn gọi của mình, rồi sau đó các em tự do phát biểu và tìm hiểu. Tất cả có 2 Cha, 2 Sơ và 4 Thày: Cha Đinh Quang Huy, Dòng Chúa Thánh Thần, Cha Mai Thành Trung, Giám Đốc Ơn Gọi Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (Dòng đang có vị linh mục đầu tiên của TNF), Sơ Nguyễn Thanh Thảo và Sơ Vịnh (Phó Bề Trên đi theo giúp Sơ Thảo), Dòng Đức Mẹ Trinh Vương Thương Xót, Thày Nguyễn Tri Kỷ Dòng Đồng Công, Thày Phó Tế Nguyễn Tuấn Long và Phó Tế Trần Chí Hiếu cùng với Thày dự phó tế Nguyễn  Hữu Phi, cả 3 vị đều thuộc Đại Chủng Viện Thánh Gioan TGP/LA. 7) Lễ bế mạc trọng kính Chúa Kitô Vua có Phó Tế Nguyễn Tuấn Long giảng. 8) Phần chia nhóm, huynh trưởng và dự trưởng, các huynh trưởng nam do các Thày hướng dẫn và nữ do các sơ hướng dẫn, rất ư tác dụng, nhất là bên nam, như các em cho thấy trong buổi rút kinh nghiệm sau Lễ Bế Mạc. 9) Trước Thánh Lễ Bế Mạc, có mục nhắn nhủ của từng vị giảng huấn. 10) TNF rất quí mến đời tu trì, bởi thế, cho dù chỉ mời giới hạn các vị tu trì TNF, nhưng Chúa lại gửi tới hơn thế nữa, thêm 1 Cha (Trung), 1 Thày (Phi) và 1 Sơ (Vịnh). Hy vọng sau Khóa Tĩnh Huấn XVII, TNF sẽ có thêm một số ơn gọi,  cả nam lẫn nữ, cà dòng lẫn triều.

18.     Khóa Tĩnh Huấn XVIII, 28-30/11/2008, dịp Lễ Tạ Ơn và tại Saint Joseph Renewal Center của Dòng Don Bosco ở 8301 Arroyo Dr. - Rosemead (góc Freeway 60 and exit Paramount) TGP/LA 626-280-8622, nơi chứa được 99 người, với hai domes, một dome 44 và một dome 50, và hai phòng 2 người với 1 phòng 1 người, chapel 222 chỗ, 5 meeting rooms (150 chỗ, 88, 30, 30 và 24 chỗ). Phòng ốc ở đây rải rác chứ không qui tụ như ở Ngôi Lời, nếu bị mưa thì hơi kẹt. Số tham dự viên năm nay nhiều nhất, vì có thêm cả 8 em TNF chưa tới tuổi tham dự nhưng được phép tham dự vì học lớp giáo lý của Cộng Đoàn Mân Côi Pomona được Cô Thúy Nga phụ trách giáo lý gửi đi. Tổng số khóa sinh là 70 bao gồm Đoàn SG 25, Torrance 20, Pomona-Claremont 20, El Monte 5. Số tân huynh trưởng là 22. Đây là con số đông dự trưởng tuyên hứa thứ 5 trong 18 Khóa Tĩnh Huấn. Đồng nhất là Khóa 1 với 28 tuyên hứa, khóa 2 với 23, khóa 3 với 26 và khóa 6 với 25 tuyên hứa. Ngoài ra, Khóa 18 có một vị phụ trách Đoàn LA tuyên hứa, vị đã ngỏ ý từ năm ngoái nhưng bị nhỡ bởi ban tổ chức. Trong số 22 tân huynh trưởng có 9 ở Đoàn SG, 7 ở Torrance, 4 ở Claremont Pomona và 2 ở El Monte. Chủ đề của Khóa Tĩnh Huấn 18 năm nay là Hãy rao giảng Chúa Kitô… niềm hy vọng ở nơi anh em - Proclaim the Lord Christ …  the hope that is within you" (1Pt 3:15), căn cứ vào bài ĐTC Biển Đức XVI đã nói với giới trẻ, chủng sinh trẻ của Hoa Kỳ ngày Thứ Bảy 19/4/2008 dịp ngài viếng thăm Mỹ quốc 4/2008. Đề tài này được chia làm 2 phần, do hai tân linh mục TNF đặc trách giảng huấn: phần 1 do Cha Trần Chí Hiếu ban sáng và phần 2 do Cha Nguyễn Tuấn Long ban chiều. Thánh Lễ bế mạc Chúa Nhật không vào buổi chiều mà vào buối sáng, vì chương trình mục vụ của Cha Hà.  Sau đó và sau điểm tâm là Đại Hội Thiếu Nhi Fatima X. (xin xem tiếp phần Đại Hội X trong phân mục riêng dưới đây).

19.    Khóa Tĩnh Huấn XIX, 27-29/11/2009, dịp Lễ Tạ Ơn và tại Saint Joseph Renewal Center của Dòng Don Bosco ở 8301 Arroyo Dr. - Rosemead , CA 91770-4219 - (626) 280-1241 (góc Freeway 60 and exit Paramount) TGP/LA 626-280-8622. Tất cả khóa sinh tham dự là 44: SG 5, EM 5, TO 14 và CL/PO 20. Liên Đoàn có thêm 8 Tân Huynh Trưởng (năm nay strictly trên 18 tuổi): CL/PO 5, TO 2 và EM 1. Chủ đề cho Khóa Tĩnh Huấn, như từ năm 2002, vẫn theo nhan đề Sứ Điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ hằng năm, và năm 2009 là "Chúng ta đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi vị Thiên Chúa hằng sống" (1Tim 4:10). Cũng theo phương thức của các khóa tĩnh huấn trước, Ngày Thứ Bảy giành cho việc học hỏi chung sứ điệp của ĐTC, nhưng Sáng Chúa Nhật được chia đôi, huynh trưởng và không huynh trưởng. Trong khi Huynh Trưởng ngồi lại với nhau để giúp nhau thăng tiến sống đạo và phục vụ, thì thành phần không dự trưởng được anh chị huynh trưởng giúp học hỏi những vấn đề thiết yếu về Fatima và TNF, như 1- Fatima là một biến cố có thật (đây là nền tảng thiết yếu bất khả thiếu cho sự hiện hữu của tất cả Sứ Điệp Fatima và Thiếu Nhi Fatima), 2- TNF là một ơn gọi (về chung cuộc sống của Thiếu Nhi Fatima) và 3- "Chúa muốn dùng con" (về sứ vụ của người huynh trưởng TNF). Về chủ đề chung, năm nay, ngoài 2 bài chính như các năm trước, còn thêm một bài quan trọng nữa, đó là bài trình bày cho thấy mối liên hệ giữa chủ đề chung này và Fatima. Cần phải hiểu mối liên hệ này để có thể sống ơn gọi và sứ điệp Fatima của một phong trào giới trẻ mang danh Thiếu Nhi Fatima. Người phụ trách bài nói thứ ba này đã vừa ôn lại đại quan toàn sứ điệp của ĐTC vừa móc nối với Fatima và áp dụng vào đời sống với 5 vấn nạn sau đây:

1)Why do we need to put our hope in the living God?

- Tại sao chúng ta cần đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi vị Thiên Chúa hằng sống?

2) Who is “the living God?”

- Ai là “vị Thiên Chúa hằng sống”?

3) What is “our hope?”

- “Niềm hy vọng” của chúng ta là gì?

4) What is the relationship between the Pope’s 2009 message to youth and Fatima?

- Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi trẻ năm 2009 liên quan tới Fatima ra sao?

5) How do we apply the Pope’s message to our daily Christian life?

- Chúng ta làm thế nào để áp dụng sứ điệp của Đức Thánh Cha vào đời sống Kitô hữu hằng ngày của chúng ta?

(Xin xem phần trả lời ở Diễn Đàn 2009 trong phần Forum)
 
 
20.     Khóa Tĩnh Huấn XX (26-28/11/2010), theo thông lệ hằng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving ở Dòng Ngôi Lời Riverside đã diễn ra thật là tốt đẹp, với những đặc điểm đau đây: 

1- Các đề tài trở về nguồn với 3 Mệnh Lệnh Fatima được gọi là "Sống Đạo theo Sứ Điệp Fatima". Bởi vì, từ khóa Tĩnh Huấn đầu tiên năm 1992 đến Khóa Tĩnh Huấn thứ VIII năm 1998, khóa nào cũng về Sứ Điệp Fatima, 4 khóa đầu 15 bài, khóa sau đó (V - 1995) còn 12 bài, khóa sau đó nữa (VI- 1996) còn 9 bài, khóa VII-VIII 1997-1998 còn 3 bài. Khóa Tĩnh Huấn X Năm 2000 trở về lại Fatima với chủ đề "Dự Án Fatima: Bí Mật Fatima, Sứ Điệp Fatima, Thiếu Nhi Fatima". Rồi từ Khóa Tĩnh Huấn XI năm 2001 tới Khóa XIX năm 2009, theo chủ đề Sứ Điệp của Đức Thánh Cha hằng năm gửi cho Giới Trẻ Thế Giới.

 
2- Các huynh trưởng tự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về việc "Sống Đạo Theo Sứ Điệp Fatima" của mình cho nhau, chứ không mời các vị giảng thuyết đặc biệt (như các cha, các sơ) như mọi năm trước. Vì các vị ở bên ngoài này không thông thạo về Fatima bằng các trưởng (tuy nhiên, năm 2010 này cũng mời 2 sơ Mến Thánh Giá nói với tất cả tham dự viên về cầu nguyện và 1 Thày và 1 Cha nói thành phần Huynh Trưởng về Đời Tận Hiến), và vì Khóa Tĩnh Huấn của TNF mở ra với mục đích đào luyện nội bộ Thiếu Nhi Fatima. Tuy nhiên, tất cả những gì được các trưởng (older generation of TNF) trình bày và truyền đạt lại cho (younger generation of TNF) trong 6 bài về 3 Mệnh Lệnh Fatima đã được cựu Liên Đoàn Trưởng 5 nhiệm kỳ (8/9/1991-8/12/2005) đúc kết và bổ túc cho cả older and younger generation of TNF trong giờ Hội Thảo III vào chiều Thứ Bảy.
 
3- Cuộc bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng trước một năm để cho tân liên đoàn trưởng có thời gian tập sự trước khi thực sự đảm nhận trách nhiệm của mình một năm sau đó. Thành quả của cuộc bầu đề cử sớm hơn 1 năm lần đầu tiên này đã được tham dự bởi 69 người, trong đó có 36 cử tri có quyền bầu theo Nội Qui (hội đồng Liên Đoàn, ban chấp hành các Đoàn, các vị phụ trách, các cố vấn, các ứng viên qualified chức vụ LĐT). Cha tân Tuyên Úy Nguyễn Tuấn Long, sau khi đã sang nhà nguyện cầu nguyện cùng với Cha nguyên Tuyên Úy Trần Chí Hiếu và 3 Trưng được nhiều phiếu nhất, đã tuyên bố tân Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 2011-2014 là Trương Phước Trung.
 
Liên Đoàn Trưởng dự chuẩn Trương Phước Trung sẽ là Liên Đoàn Trưởng Thứ 4 của Liên Đoàn TNF TGP LA nếu tính từ ngày chính thức có Nội Qui vào năm 1992 (sau LĐT Cao Tấn Tĩnh 1991-2005, Trần Đại 2005-2008, và Trần Anh Kiệt 2008-2011). Nếu tính từ đầu thì là LĐT thứ 6 sau cả hai LĐT đầu tiên là Đặng Kim Nhung (1986-1988) và Đào Đức Hùng Long (1988-1990). Năm 1990-1991 có một vị tạm thủ vai LĐT, không do bầu bán, khi vai trò này bị trống vắng, cho tới khi có tân LĐT chính thức vào năm 1991 (vì thế không được tính là LĐT chính thức).

3 vị được nhiều phiếu nhất: Trương Phước Trung, Trần Đại và Nguyễn Nhật Long sẽ là 3 vị giữ 3 chức vụ quan trọng nhất cho Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2011-2014. Bởi voì chuẩn LĐT Trương Phước Trung, sau khi được Cha Tuyên Úy Long bổ nhiệm đã mời gọi người nhiều phiếu thứ hai là Trần Đại làm Liên Đoàn Phó Giáo Huấn và người nhiều phiếu thứ ba là Nguyễn Nhật Long làm Liên Đoàn Phó Điều Hành. Cả hai đều đã nhận lời.

 
4- Có tất cả 20 Tân Huynh Trưởng trong Khóa Tĩnh Huấn XX này. Tổng số tham dự khóa tĩnh huấn 2010 là 44 (SG 12: 5 Dự Trưởng và 7 Huynh Trưởng + Torrance 9 (5 Dự Trưởng và 4 Huynh Trưởng) + El Monte 5 (hoàn toàn là Dự Trưởng) + Claremont - Pomona 17 (9 Dự Trưởng, 3 Dự Thính, 5 Huynh Trưởng) + 1 chưa phải là TNF. Thành phần older generation phục vụ cho khóa này ở mọi lãnh vực, từ chia sẻ chủ đề đến làm bếp tất cả là 10 người.
 

5- Về những bữa ăn: bữa tối Thứ Sáu, gần 8 giờ rồi, bụng đói cồn cào, mà tất cả còn phải ngồi dưới nền nhà cơm để xem cuốn phim đói hơn kém 15 phút rồi mới được ăn. Nhưng khi ăn, với cơm, trứng chiên, cá khô và canh cải, mọi người đều phải ăn bốc, không được sử dụng muỗm hay đũa, và gồi dưới thềm nhà mà ăn như bọn hành khất Cái Bang trong phim Tầu vậy. Chưa hết, vừa mới bốc cơm vào miệng thì nghe thấy lời kêu gọi đóng góp cứu đói Phi Châu, ai cũng thò tay còn sạch vào túi lấy ra những gì gọi là "change" của mình để cùng nhau đóng góp. Tổng số tiền thu được bấy giờ là $101.15. Trưa Thứ Bảy, tất cả đều ăn ở ngoài trời lạnh, dưới hàng hiên, món hambergers, chips và chocolate cake plus ice cream. Tối Thứ Bảy, bữa ăn tại nhà cơm, vừa ăn vừa coi văn nghệ, trong một rạp hát bịt bùng plastic.

 

6- Khóa Tĩnh Huấn năm nay còn có mục exercise ban sáng như ở Trại Huấn Luyện và Trại Hè. Và ban đêm, sau kinh dâng đêm, có những cuộc sinh hoạt theo nhóm, để các nhóm đều cảm thấy mệt mỏi và nói với nhau cho đã, nhờ đó đến giờ ngủ mọi người đều  có thể thiếp đi "rest in peace".

21- Khóa Tĩnh Huấn Fatima XXI (25-27/11/2011) tại Divine Word Retreat Center ở Riverside. Tất cả có 43 em tham dự viên (San Gabriel 4 + Torrance 20 + El Monte 5 + Claremont Pomona 14), trong đó có 6 tân huynh trưởng. Chủ đề cho khóa tĩnh huấn năm nay là "Đâm Rễ Vươn Cao" (cf. Col 2:7). Khóa năm nay hòa hợp cả 2 sứ điệp: Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho giới trẻ 2011 được học hỏi vào chiều tối Thứ Sáu, và Sứ Điệp Fatima vào Ngày Thứ Bảy. Chúa Nhật vẫn giành nguyên buổi sáng để giúp dự trưởng dọn min ìtuyên hứa và huynh trưởng chiasẽ sống đạo và sinh hoạt. Khóa Tĩnh Huấn 2011, vào buổi chiều, còn bao gồm cả Đại Hội Liên Đoaà. Phần đại hội này có thể được chia thành 3 phần: phần bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng, đã được hoàn thành từ Khóa Tĩnh Huấn 2010, kết quả là Trưởng Trương Phước Trung đã được tín nhiệm của cả phiếu đề cử và sự chuẩn nhận của Cha Tuyên Úy cho vai trò Liên Đoàn Trưởng thứ 6 của Liên Đoàn TNF; phần nghị sự biểu quyết tu chính cuốn Thủ Bản của Phong Trào, sẽ được dời vào Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/2/2011; và phần tường trình của Liên Đoàn và Các Đoàn được thực hiện vào chiều hôm nay cho tới gần 3 giờ chiều, bắt đầu từ 12:45 pm. Trong Thánh Lễ bế mạc, sau phần nghi thức tuyên hứa của 6 dự trưởng, là phần tuyên thệ nhận chức của tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2011-2014. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Mọi sự được hoàn tất vào lúc 5 giờ chiều.

http://www.dropshots.com/tinhhuan11/

 

TĨNH TÂM FATIMA - Top

1.     Ngày 5/4/1992 tại Dòng Don Bosco, Bellflower, Tổng Giáo Phận Los Angeles, do Cha Bùi Xuân Lưỡng, SDB, hướng dẫn.

2.     Ngày 7/3/1998: Thứ Bảy Đầu Tháng, tại Saint Paul High School, Santa Fe Springs, Tổng Giáo Phận Los Angeles. Đây là lần tổ chức tĩnh tâm đầu tiên theo Thủ Bản (Cẩm Nang trang 60), với hai bài chia sẻ “Sứ Điệp Fatima là Sứ Điệp Mùa Chay” và “Thiếu Nhi Fatima là sứ giả Tin Mừng Phục Sinh”.

3.     Ngày 6/3/1999: Thứ Bảy Đầu Tháng, tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance, chủ đề: “ID (căn tính) Thiếu Nhi Fatima” nhân dịp năm mừng kỷ niệm 15 năm Phong Trào Thiếu Nhi Fatima được thành lập.

4.     Ngày 1/4/2000: Thứ Bảy Đầu Tháng, tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance, chủ đề: “Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta”, theo sứ điệp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV sẽ được tổ chức tại Rôma vào tháng 8/2000.

5.     Ngày 4/3/2001: Thứ Bảy Đầu Tháng tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance, chủ đề “Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian”, chủ đề ĐTC gửi Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII tại Torontô Canada cuối tháng 7/2002.

6.     Ngày 3/3/2002: Thứ Bảy Đầu Tháng tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance. Vẫn theo chủ đề năm trước, vì năm nay có Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào cuối Tháng 7/2002 tại Torontô Canada.

7.     Ngày 5/4/2003: Thứ Bảy Ðầu Tháng tại Ðoàn Thiếu Nhi Fatima Ðức Mẹ truyền Tin Torrance, chủ đề "Cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh", đề tài của Sứ Ðiệp Mùa Chay 2003 của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

8.    Ngày 7/3/2004: Thứ Bảy Ðầu Tháng tại Ðoàn TNF Torrance về chủ đề của Sứ Ðiệp Mùa Chay ÐTC gửi cho Giáo Hội Hoàn Vũ: "Ai tiếp nhận một trẻ nào như những trẻ này là tiếp nhận Thày".TRẠI HUẤN LUYỆN - Top

1.     Khóa Huấn Luyện về Tổng Quát: Ngày 12-13/10/1990 tại Giáo Xứ Thánh Nữ Catarina Labuarê Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance.

2.     Trại Huấn Luyện Về Nguồn: Ngày 12-14/7/1991 tại Firestone Boy Scout, Diamond Bar, Los Angeles County.

3.     Khóa Huấn Luyện về Điều Hành: Ngày 2/1/1993 tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles. Chủ đề là học hỏi kỹ lưỡng phần Nội Qui và Thủ Bản liên quan đến việc tổ chức Liên Đoàn và các Đoàn. Thành phần tham dự là tất cả các tân ban chấp hành của mỗi đoàn, để sửa soạn tuyên thệ nhậm chức trong cùng Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng ngay sau ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/1993 tại Nhà Thờ Giáo Xứ này, nơi Cha Tuyên Uùy Liên Đoàn đang làm quản nhiệm.

4.     Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng về Nghiêm Tập: Ngày 12-14/4/1996 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Trại này được một nhân vật đang ở trong quân ngũ Hoa Kỳ ngành Thủy Quân Lục Chiến là TNF Đoàn Đức Mẹ Cát Minh LA, con Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Hữu Toại phụ trách huấn luyện. Câu hô: “Thánh Tâm” - “Chúa” (đứng lên) và “Khiết Tâm” - “Mẹ” (ngồi xuống) được bắt đầu từ Trại Huấn Luyện Trưởng 4 này.

5.     Trại Huấn Luyện Trưởng về Sinh Hoạt: Ngày 12-14/4/1997 tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County.

6.     Trại Huấn Luyện Trưởng về Kỹ Thuật: Ngày 1-3/5/1998 tại Rio Camps, Silverwood Lake, San Bernadino County, California. Trại này có một đặc điểm rất đặc biệt là trại sinh các đoàn được chia nhóm lẫn lộn để ở cùng một lều, ăn cùng một chỗ, sinh hoạt cùng một nhóm. Lần đầu tiên Trại Huynh Trưởng năm nay đã trao tặng phần thưởng danh dự cá nhân xuất sắc nhất, và đã lọt vào tay trưởng Đaminh Đinh Minh Chuẩn, đoàn LA.

7.     Trại Huấn Luyện Trưởng về Cứu Thương: Ngày 9-11/4/1999 tại Valley Camps, Silverwood Lake, San Bernadino County, California. Các trại sinh tham dự trại huấn luyện huynh trưởng về chủ đề cứu thương lần này, qua bài chia sẻ về dụ ngôn người Samaritanô nhân lành, càng thâm tín hơn ý niệm “universal person” trong việc cần phải sống hòa đồng giữa các đoàn trong một nhóm (bắt đầu từ trại huấn luyện năm ngoái), nhất là việc cần phải trở nên mọi sự cho mọi người trong đời sống xã hội, ở chỗ mình luôn phải là anh em của mọi người chứ không phải vấn đề “ai là anh em tôi?”. Trưởng Đaminh Đinh Minh Chuẩn, TNF/ĐMLĐ/LA, mời một vị linh mục dòng Legionaire of Christ đến làm lễ Chúa Nhật cho trại, và Chuẩn đã dâng mình vào dòng này ngày 19-6-1999. Nhà tạm bằng kim loại Liên Đoàn được từ ngay sau Khóa Tĩnh Huấn VIII bắt đầu được sử dụng tại Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng lần này.

8.     Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng 8. Khóa này chỉ có một Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 5-5-2001 ở Cộng Ðoàn Ðức Mẹ Mông Triệu El Monte duy nhất và là khóa tóm tắt được dự định để ôn lại tất cả những gì các huynh trưởng đã được huấn luyện trước đây. Tuy nhiên, vì không đủ giờ, các huynh trưởng chỉ ôn lại được phần nghiêm tập trong khóa này mà thôi.

9.     Trại Huấn Luyện Fatima IX tại Silverwood Lake. Thời điểm (12-14/4/2002) muộn mất một tuần như đã được Lịch Sinh Hoạt ấn định, thường vào cuối tuần sau Lễ Phục Sinh (5-7/4/2002). Tất cả trại sinh là 43: Pomona 20, San Gabriel 10, El Monte 6, Torrance 4 và Los Angeles 3. Ban huấn luyện viên gồm 4 người 3 Phụ Tá 1 Liên Đoán Phó Điều Hành: Ngành Nghĩa là Trưởng Anh Kiệt, Ngành Thiếu là Trưởng Kim Anh, Ngành Ấu là Trưởng Xuân Đào, và nguyên phụ tá liên đoàn phó điều hành cả ba ngành Trần Hoàng Khải. Những điều huấn luyện lần này là Nghiêm Tập do Trưởng Kiệt, Khải và Đào phụ trách; Morse Code do Trưởng Khải; Dấu Đường do Trưởng Đào và Cứu Thương do Trưởng Kim Anh. Trại Huấn Luyện Fatima lần này có mục đích để huấn luyện những điều trên, nhưng chương trình huấn luyện rất thảnh thơi để nhiều giờ sinh hoạt riêng. Trại này lần đầu tiên phát phần thưởng xuất sắc cho cá nhân trại sinh về từng điều huấn luyện. 3 giải lọt vào tay các trại sinh của Đoàn Pomona, và 1 giải (cứu thương) vào tay một trại sinh Đoàn Torrance. Một đặc điểm của Trại Huấn Luyện Fatima IX này là các huynh trưởng lập ban ẩm thực (Hiếu ĐT San Gabriel, Thúy + Mai Đoàn Pomona, Hiền Đoàn El Monte) để nấu ăn chung thay vì mỗi đoàn phải mất giờ nấu lấy, và sử dụng đồ nấu của một đoàn (Pomona).

10.    Trại Huấn Luyện X (23-25/5/2003) tại O’Neill Regional Park ở 30892 Trabuco Canyon – Trabuco Canyon, CA 92678 – (949) 858-9365, về cả nghiêm tập lẫn sinh hoạt, cho các huynh trưởng, nhưng nghĩa (lần đầu tiên được thử cho tham dự từ 14 tuổi trở lên) đi nhiều hơn trưởng. Tổng số trại sinh là 52, gồm có San Gabriel 10, Los Angeles 15, Torrance 3, El Monte 8, Pomona 16. Trại này được tổ chức muộn hơn dự định. Thay vì vào cuối tuần lễ Sau Chúa Nhật Phục Sinh 25-27/4 thì vào cuối tuần lễ trước Thư Hai Lễ Memorial. Trại này bị mưa nhỏ vào đêm Chúa Nhật. Lần đầu tiên TNF đi trại bị mưa, như lần đầu tiên Trại Huynh Trưởng bị lạnh đến đông đá ở Silverwood Lake năm 1999, hay Trại Hè Fatima lần đầu tiên bị động đất ở Lake Perris năm 1993. Trại này còn một điểm nữa giống như Trại Hè Fatima năm 1995 ở Lake Peru là có nhiều cây sồi, loại cây Đức Mẹ đã chọn để hiện ra ở Fatima. Trại này tiếp tục truyền thống một nhóm nấu ăn chung như của trại huấn luyện 9 năm trước. Năm ngoái việc nấu ăn bị trục trặc đến nỗi ngay bữa tối Thứ Sáu đã phải nấu nướng bằng củi. Năm nay trại sinh được ăn “sôi chiên” ngon lành, đến nỗi không đủ để cung cấp. Truyện là hai nồi cháo nấu được sửa soạn từ tối hôm trước cho bữa điểm tâm sáng Chúa Nhật, sau đêm văn nghệ tối Thứ Bảy bị thiếu, nên ban ẩm thực phải xoay sang nấu cơm để chiên với một ít trứng còn lại. Tuy nhiên, cơm thổi không được khô cho lắm, nhưng cũng cố chiên, và đã trở thành một món “sôi chiên” dẻo ngon thật là ngon. Bữa điểm tâm sau một đêm mưa với hai món cháo gà và sôi chiên thật là lịch sử.

11.    Trại Huấn Luyện Fatima XI (16-18/4/2004) tại Malibu State Park 3133 Decker Canyon Road - Malibu. Không kể Ban Chấp Hành Liên Ðoàn 5 người, và 3 phụ tá LÐP Ðiều Hành, tổng số trại sinh là 54 (SG 12, LA 5, TR 20, EM 5, PN 12). Về phong cảnh thiên nhiên: đẹp và mát tuy hơi hiểm trở. Về khí hậu, tất nhiên là lạnh như mọi năm vào thời gian mới sang xuân này (sáng Thứ Bảy hơi mưa và mát lạnh nên không ra biển theo chương trình ấn định). Về chương trình huấn luyện: tổng quan bao gồm tất cả mọi phương diện: cứu thương tối thứ sáu (LÐP/ÐH Ðào), nghiêm tập (Cựu LÐPÐH Khải), sinh hoạt và lãnh đạo (Cựu LÐP/ÐH Trung) sáng Thứ Bảy, và nút giây (Trưởng George/Pomona) chiều Thứ Bảy. Về phụng vụ, chỉ có một Thánh Lễ duy nhất vào 11 giờ trưa Chúa Nhật; tuy nhiên, hằng ngày vẫn lần hạt 50 chục Kinh Mân Côi, nhất là vẫn có Lều Thánh Thể với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể được LÐP/GH Trần Ðại, thừa tác viên Thánh Thể thuộc Cộng Ðoàn Phục Sinh San Gabriel, mang Bánh Thánh đến. Các mục khác như thường, nhất là trò chơi lớn không thể không có, và văn nghệ lửa trại về chủ đề của trại. Chủ đề của trại năm nay là "Gặp Gỡ Chúa Kitô", theo chủ đề ÐTC nêu lên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIX hôm Chúa Nhật Lễ Lá 4/4 tuần trước: "Chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu". Các em tỏ ra cảm nhận và hào hứng với bài hát chủ đề của TNF Cao Tấn Tĩnh đã sáng tác cho TNF năm 1997, năm ÐTC nêu chủ đề cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XII ở Pháp: "Lạy Thày, Thày Hiện Ðang ở đâu? - Hãy đến mà xem" (Jn 1:38-39). Vào buổi tới văn nghệ lửa trại, hai trong 5 nhóm đã trình diễn với bài này: "Lạy Thày, Thày hiện đang ở đâu (4 lần) - Hãy đến mà xem Ta ở nơi nào: loài người là nơi ở của Ta; bần cùng là nơi ở của Ta; phục vụ là nơi ở của Ta; thập tự là nơi ở của Ta. Ðó là Ðức Kitô mà chúng tôi đã gặp - Người chính là Thiên Chúa ở giữa chúng ta". Bài này sẽ được sử dụng cho Khóa Tỉnh Huấn 14, vì khóa tĩnh huấn cũng là dịp để TNF đi sâu vào chủ đề của ÐTC.

12.    Trại Huấn Luyện Fatima XII (17-19/6/2005): tại Silverwood Lake. Trại sinh tất cả là 28 em (Pomona 11, El Monte 10, San Gabriel 5, Los Angeles 2, Torrance 0). Nghĩa (từ 14, lần đầu tiên châm chước cho Đoàn El Monte thiếu người sinh hoạt) chiếm hơn một nữa. Đây là Trại Huấn Luyện Fatima đầu tiên được dời vào đầu hè giữa Tháng 6, thay vì vào cuối tuần sau Phục Sinh như trước đây. Vì cuối tuần sau Phục Sinh đã được thay thế bằng Khoa Lãnh Đạo Fatima bắt đầu từ năm 2005. Tuy đã vào mùa hè, khí hậu ở Silverwood Lake vẫn lạnh bắt đầu từ buổi chiều tối. Khóa huấn luyện lần này chú trọng đến vấn đề nghiêm tập, và được Trưởng Hoàng ở Torrance đang đi lính ở San Diego về giúp. Ngoài ra cũng có 3 vấn đề khác nữa. Tất cả trại sinh được chia thành 4 nhóm khác nhau, mỗi nhóm được huấn luyện viên về từng bộ môn riêng theo lịch trình trong ngày. Tức là có 4 huấn luyện viên về 4 bộ môn khác nhau, Hoàng và Toàn  ởTorrance, Đào và Kim Anh ở LĐ, mỗi người đặc trách huấn luyện về bộ môn của mình 4 lần cho 4 nhóm khác nhau. Trong trại huấn luyện lần này trại sinh cũng tập và hát 2 bài nhạc, một là bài "Chia Tay Lên Đường" của TNF do Bá Vũ Ly sáng tác cho TNF, như bài Dâng Mẹ Ngày Sống và Dâng Mẹ Vào Đêm đã sử dụng thành truyền thống. Bài Chia Tay Lên Đường đã được hát ở Trại Hè Fatima 1993 ở Lake Perris. Và bài "Chúc An Cho Nhau" trong Thánh Lễ, bằng cách vừa hát vừa làm 3 cử chỉ chúc an cho nhau theo bài hát.

13.  Khóa Huấn Luyện Fatima XIII (13-15/4/2007) được tổ chức tại một khu trại có các cabins đó là Hawnthorne Youth Camp (22601 Big Pines Hwy -  Wrightwood, CA 92397 - 760-249-3661) ở vùng National Forest thuộc Los Angeles County (bên freeway 138, cách freeway 15 về hướng West khoảng 20 phút lái xe). Khóa Huấn Luyện này cũng vẫn được tổ chức vào cuối tuần lễ bát nhật Phục Sinh, và theo chủ đề Phúc Âm "Vì Ta chưa về cùng Cha Ta" (Jn 20:17), theo chiều hướng Về Nguồn. Thật vậy, nhân thời điểm sửa soạn mừng kỷ niệm 90 năm Biến Cố Fatima (5/1917-2007), Khóa Huấn Luyện XIII được tổ chức để giúp cho thành phần huynh trưởng (và những dự trưởng hay nghĩa sinh có thiện chí và khả năng) ý thức hơn về Fatima hầu có thể thực hiện vai trò lãnh đạo của mình theo tinh thần Fatima. Đó là lý do chủ đề chính yếu của khóa này là "the spirit of leadership according to Fatima". Khóa này có tất cả là 42 khóa sinh tham dự: San Gabriel 12 (8 nam và 4 nữ), Torrance 11 (7 nam và 4 nữ), El Monte (11 (2 nam và 9 nữ), và Pomona 8 (5 nam và 3 nữ).

Phụ bếp có hai cặp vợ chồng Thúy-Daniel (Thứ Sáu và Thứ Bảy), và Phương-Anh (Chúa Nhật). Bữa ăn  rất thanh đạm, đơn sơ mà ngon miệng, vừa đủ, tiết kiệm, thảnh thơi cho đầu bếp, đến  nỗi có giờ đi dạo cảnh và đánh banh bông. Bữa trưa Chúa Nhật theo kiểu food to go vì phải ra khỏi đất trại vào đúng 12 giờ trưa. Không ngờ ở khu cấm trại cabins này cũng có một nơi để lập một nhà tạm tuy nhỏ nhưng xứng đáng và ấm cúng; lúc đầu tưởng không có một chỗ như vậy ở nơi đây. Hầu như tất cả mọi khóa sinh đều hiệp lễ cả hai Thánh Lễ (khai mạc tối Thứ Sáu và tối Thứ Bảy thay Chúa Nhật). Các khóa sinh đều thích cảnh thiên nhiên ở đây. Tối Thứ Bảy, vừa bắt đầu ăn tối, hầu hết đã chạy ra ngoài hứng mưa đá. Rồi trưa Chúa Nhật, đang thu đồ về, hầu như mọi người hớn hở đón tuyết xuống và chụp hình kỷ niệm. Trên đường xuống đồi ra về, hầu như tất cả đều dừng lại ở bên bờ sông bên kia đường khi vừa xuống khỏi đồi để chụp lấy những tấm hình kỷ niệm cuối cùng, dù gió lạnh ở 30 độ F. Bên trong ngôi nhà chính (main cabin), một bên (phía west) là phòng ăn, và một bên (phía east) là phòng họp hội, bên nào cũng có lò sưởi, được khóa sinh kiếm củi về đốt cho ấm, và cũng là nơi để mỗi người được chụp một tấm hình kỷ niệm tham dự khóa. Đặc biệt ở trại huấn luyện này còn có, tại ngay hội trường, những đồ chơi thể thao như thẩy bóng rổ, bàn thục bi da và bàn banh bông. Bàn thục bi da chỉ có banh mà không có cần thục, các khóa sinh đã phải dùng cây chổi quét nhà để thục chơi. Bàn banh bông đã được chính cha Tuyên Úy chiếu cố, và ngài đã cho biết trong bài giảng Tối Thứ Sáu là cái làm ngài thích nhất ở đó là bàn binh bông, môn chơi sở trường của ngài. TNF cũng chưa bao giờ thấy cha tuyên úy của mình cầm đàn guitar chơi nhạc bao giờ, ngoại trừ lần đầu tiên vào chiều Thứ Bảy, trước bữa tối. Ngài cho biết trong bài giảng Tối Thứ Bảy là rất thích cảnh thiên nhiên ở đây, nơi giới trẻ TNF làm cho ngài sống lại tuổi thiếu niên. TNF cũng chưa bao giờ thấy ngài lấy máy chụp đi chụp những cảnh đầy ý nghĩa về người và cảnh như ở Trại Huấn Luyện lần này. Cũng chưa bao giờ có một Khóa Tĩnh Huấn hay Trại Huấn Luyện nào đúng giờ giấc theo chương trình như trại lần này.

Khóa này theo chương trình và thông báo là một khóa huấn luyện mixed, giữa kiến thức Fatima (Thứ Bảy) và khả năng chuyên môn (Chúa Nhật). Tuy nhiên, vì huấn luyện  viên về khả năng chuyên môn là cựu Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung đi từ 6 giờ sáng tới 11 giờ 40 trưa mới tới (vì lạc), tức vào giờ các khóa sinh đang sửa soạn ra về, mà khóa này trở thành khóa huấn luyện nguyên về tinh thần lãnh đạo theo Fatima. Thời giờ được giành cho việc huấn luyện về khả năng chuyên môn bị nhỡ này đã được dùng để các đoàn kiểm điểm riêng và chia sẻ kinh nghiệm chung với nhau hầu giúp nhau thăng tiến hơn. Các khóa sinh cũng được cho biết về mục đích cho việc cử hành Đường Thánh Giá hay Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô trong chuyến đi sang tham dự Ngày Thánh Mẫu 2007 của TNF nhân  dịp 90 năm Biến Cố Fatima vào 8/2007. Một phần ba đã giơ tay lên đi vì đã có ý định tham gia với Liên Đoàn, và những em còn lại cũng tỏ ra rất hào hứng. Người hướng dẫn các khóa sinh về tinh thần lãnh đạo theo Fatima là cựu liên đoàn trưởng Cao Tấn Tĩnh. Các khóa sinh đã được huấn luyện theo kiểu tích cực tham dự bằng cách tìm hiểu theo nhóm các câu hỏi được đặt ra cho từng đề tài, tất cả 6 đề tài khác nhau nhưng liên hệ hết sức chặt chẽ với nhau, rồi sau đó chia sẻ chung và cuối cùng được hướng dẫn cho đúng những gì cần tìm hiểu và học hỏi. Cuối cùng các khóa sinh đã phải làm bài final test được open book; kết quả không ai được A và cũng không ai bị F, chỉ có 1 được D, còn toàn là B và C. Người hướng dẫn đã cố gắng giúp các khóa sinh làm sao để có thể understanding, memorizing, convincing and sharing 5 main points as follows:

14.  Khóa Huấn Luyện Fatima XIV (18-20/4/2008) cũng được tổ chức tại một khu trại như năm ngoái có các cabins là Hawnthorne Youth Camp (22601 Big Pines Hwy -  Wrightwood, CA 92397 - 760-249-3661) ở vùng National Forest thuộc Los Angeles County (bên freeway 138, cách freeway 15 về hướng West khoảng 20 phút lái xe). Tuy khóa 2008 cũng rơi vào thời điểm giữa Tháng Tư như năm ngoái, song không lạnh bằng năm  ngoái và không có tuyết rơi mưa đá như năm ngoái. Thời điểm năm nay, theo chương trình thường lệ hằng năm vào cuối tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh, đáng lẽ là cuối tuần 28-30/3/2008, nhưng đã được dời lại 3 tuần. Có lẽ vì thế mà số trại sinh tham dự so với năm ngoái (42) bị ít đi (31: SG 3 nam, LA 2 nam, TO 9 với 7 nam 2 nữ, EM 6 với 1 nam 5 nữ và PO 10 với 4 nam 6 nữ). Năm ngoái vợ chồng Thủ Quĩ Thúy và Daniel giúp bếp hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, và Chúa Nhật có vợ chồng Phương và Như Anh, năm nay có cặp Hài và Hướng cùng với sự cộng tác của chính các trại sinh. Chiều hướng huấn luyện năm nay cũng nhấn mạnh tới khả năng lãnh đạo nhiều hơn là thực hành sinh hoạt. Năm ngoái chủ đề là "Tinh Thần Lãnh Đạo theo Fatima" do nguyên một mình LĐT Cao Tấn Tĩnh đặc trách hướng dẫn, chủ đề năm nay là "Người Quản Gia" (Mt 25:14-30) được chia thành 4 sessions huấn luyện: session # 1 Lesson Planning do Đoàn Trưởng Nguyễn Nhật Long, sessions # 2 về types of mediums, visual, audio, games, songs và session # 4 về management/official positions and duties do Cựu Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung, session # 3 về characteristics and traits/guidance, leader, perseverance do đương kim Liên Đoàn Phó Giáo Huấn, và cuối cùng là phút suy niệm về chính bài Phúc Âm Chủ Đề Người Quản Gia do Cựu LĐT Cao Tấn Tĩnh (xin xem thêm ý nghĩa về bài Phúc Âm chủ đề của Trại Huấn Luyện này ở Khóa Lãnh Đạo III dưới đây)

Trại Huấn Luyện 2008 còn một biến cố nổi bật nữa chưa từng có là được một vị chủ chiên là Đức Giám Mục McDonald, từ Canada sang đang hưu trí tại Giáo Xuư Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Lê Sơn Hà theo lời mời của Cha Hà đến thăm các em vào trưa Chúa Nhật để nói với các em về ơn gọi làm linh mục của ngài, cũng như về biến cố Mễ Du Nam Tư và Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cùng trả lời những câu hỏi của các em. Rất tiếc không còn đủ giờ cho mục DVD Nghiêm tập của Cựu LĐP Điều Hành Trần Khải.

15. Trại Huấn Luyện Fatima XV (17-19/04/2009) cũng được tổ chức tại một khu trại như 2 năm trước có các cabins là Hawnthorne Youth Camp (22601 Big Pines Hwy -  Wrightwood, CA 92397 - 760-249-3661) ở vùng National Forest thuộc Los Angeles County (bên freeway 138, cách freeway 15 về hướng West khoảng 20 phút lái xe). Thời điểm năm nay, theo chương trình thường lệ hằng năm vào cuối tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh. Số trại sinh tham dự tất cả là 25 (SG 10, TO 5, EM 5 và PO 5). Chủ đề năm nay là "Đừng Sợ". Những đặc điểm của Trại Huấn Luyện năm nay là Thứ Bảy đi hiking ra bờ hồ và ăn trưa ở đó; Chầu Thánh Thể gần một tiếng đồng hồ. Vì thời tiết ấm áp nên cha Tuyên Úy có thể cữ hành hai thánh lễ ngoài trời. Trại dùng anh ngữ khoản 75% và việt ngữ 25%. Trại có thêm phần học hỏi trò chơi lớn với đương kim Thư Ký cũng là nguyên Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung vào Sáng Chúa Nhật. Trại cũng ôn lại phần học hỏi hằng tuần của TNF tại các Đoàn do Liên Đoàn Phó Giáo Huấn phụ trách cùng với Cố Vấn Cao Tấn Tĩnh chiều Thứ Bảy.

16. Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng XVI (9-11/4/2010)

“Yes, Lord!”

Hawthorne Youth Camp, Wrightwood CA.

Tổng số dự sinh là 29 em (San Gabriel 21 em, Claremont 7 em, El Monte 1 em).  Cám ơn cha Hiếu đã giúp chúng con tìm được cha Damien thuộc dòng Benedictine ở Valyermo, tới để làm lễ cho chúng con thứ sáu và thứ bảy.  Lễ khai mạc hôm thứ sáu có sự hiện diện của chú Tĩnh và vợ chú, anh Kiệt, và anh Đại (đã ở lại trong ba ngày trại, và anh Đại đã giúp chúng em trong các phần đọc kinh và phụng vụ, & set up nhà tạm), và một số dự sinh.  Sau lễ mọi người cùng ăn tối, cơm gà,  do má của HT Nguyên thuộc đoàn SG nấu.  Vào khoảng 9 giờ tối, HT Nguyên thuôc đoàn Claremont đã hướng dẫn session #1: Communication & TeamBuilding.  Trong ngày thứ bảy chúng em có những sessions như Lesson Planning (anh Đoàn Trưởng Thảo SG), Sinh Hoạt Vòng Tròn & Ca Vui Sinh Hoạt (anh Phương & anh Kiệt), Leadership skills (anh HT Long Tran SG).  Cho session Lesson Planning, anh Thảo đã chi các HT theo ba nghành mà mình đang sinh hoạt tại đoàn (Ấu, Thiếu, Nghĩa), và các bạn trong nhóm đã ngồi lại với nhau chia sẽ những yếu tố cần thiết để soạn bài cho mỗi tuần.  Mỗi nhóm cũng có những người hướng dẫn viên  để giúp nhóm.  Các em đã có môt cuộc hiking ra ngoài lake vào khoảng 10 giờ ngày thứ bảy, cho session--Sinh Hoạt vòng tròn và ca vui sinh hoạt, các em có dịp tập lại những bài hát sinh hoạt và chơi lại những trò chơi vòng tròn để giúp các em  trong đoàn được một phần nào giữ được tiếng Việt Nam, truyền thống của phong trào TNF,… Vào lúc 5 giờ chiều, cha Damien đến làm lễ cho chúng em thật sốt sắng, cha giảng Chúa kêu gọi chúng ta là những người tội lỗi để đi rao giảng Tin Mừng, cha hỏi chúng em Tin Mừng là gì?  Và những lời rao giảng hay nhất là bằng cách sống hằng ngày của mỗi người,…  Khi cha nghe nói TNF sẽ có chầu Thánh Thể sau Văn Nghệ, cha cũng hăng say chịu ở lại để chầu Thánh Thể với chúng em.  Với chủ đề của trại “Yes, Lord!” năm đội đã tự đóng những vở kịch thật vui nhộn, theo những ý tưởng mình đã tiếp thu qua hai ngày trại, như ỳ tưởng của một người HT là phải “proactive”,…    Ngày Chúa Nhật, ngày cuối của trại, sau khi ăn sang, anh Trung đã cho chúng em tập thể dục, và  đã đi qua về phần lý thuyết của trò chơi lớn.  Sau đó anh Trung cho mỗi đội 30 phút để bàn thảo và làm ra những mật thư cần thiết cho cuộc trò chơi lớn chung với mọi người.  Các em đã học được rất nhiều qua cuộc chơi trò chơi lớn năm nay. 

Sau khi đúc kết trại, chúng em chia tay bằng những tiếng hô vang: “Thiếu Nhi Fatima—Yêu Thương!”  và “Trái Tim Mẹ-- Toàn Thắng!”

Tạ ơn Mẹ,

Phuong Dang.

17. Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng XVII (2011)

 

18. Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng XVIII (13-15/4/2012)

Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng kỳ XVII “Giaxinta 1.”

Ban tổ chúc gồm có anh LDT Trung, LDP Long, TQLD Hài, PT Hướng, PT Kim Anh, HT Dũng, HT Như, HT Hoàng và RN Thuỳ. Trại huấn luyện năm nay tổng cộng là 20 anh chi em tham dự.  10 A/C đến từ đoàn Claremont và 10 đến từ đoàn Torrance.

Trại huấn luyện bắt đầu vào chiều mưa thứ Sáu cách riêng với BCHLD cùng BTC và trại chính thức bắt đầu vào nắng sáng ban mai thứ Bảy.  Trại được khai mạc với Thánh Lễ do Cha Tuyên Uý Nguyễn Tuấn Long chủ tế.  Trại năm nay được các A/C huấn luyện viên đưa các em về nguồn với những kỹ thuật chuyên môn; như sinh hoạt vòng tròn, những bài ca hát sinh hoạt Việt Nam, trò chơi thi đua, thắt nút giây, nghiêm tập, cưú thương, dựng lều, và nấu ăn.  Cha Tuyên Uý Liên Đoàn cùng BTC đều có cùng một nhận định, đó là tinh thần các trại sinh năm nay thật cao so với mọi năm, hăng say trong những giờ luyện tập, và luôn sinh động trong mọi sinh hoạt. 

Thật khá là đặt biệt vì năm nay Cha Tuyên Uý đã có thể đến với các em không chỉ nhửng giờ phụng vụ, hoặc một ngày, nhưng Cha đã ở với các em trong suốt hai ngày trại.  Cộng vào đó, trưa Chúa Nhật các trại sinh được Bác Toại Gái và vợ chồng A/C Cao Tấn Tĩnh ghé thăm.

Con xin đại diện BCHLD và BTC gởi đến qúy Cha, và toàn thể qúy anh chị đã cầu nguyện cho trại năm nay.  Cám ơn tất cả quý ân nhân, dù không đến tham dự trại được nhương luôn nâng đỡ trong tinh thần và vật chất.  Cám ơn tất cả quý anh chị đã có phần hợp tác trong những bài huấn luyện.  Đặt biệt nhất cám ơn tất cả các trại sinh đã cho phép BCHLD và BTC vì đã cho chúng tôi có được cơ hội phục vụ và qua đó chúng tôi có phần góp tay với toàn thể Giáo Hội Công Giáo vinh quang Chúa và cùng “Làm Cho Mẹ Được Nhận Biết và Yêu Mến.”

Nicolas Nhat Long LDPDH

 

KHÓA LÃNH ĐẠO FATIMA - Top

1-3/4/2005 Khóa Lãnh Đạo Fatima I, tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona. Mục đích của khóa này là để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo cho giới trẻ TNF. Bởi thế, giảng viên duy nhất là LĐT Cao Tấn Tĩnh. Nội dung của Khóa này bao gồm 5 lãnh vực quan trọng là nhân bản, tín lý, tu đức, sứ vụ và phục vụ. Khóa này chỉ giới hạn cho thành phần đang lãnh đạo trong Liên Đoàn và Các Đoàn mà thôi. Và tổng số khóa sinh đúng 12 người: LĐP/GH Trần Đại, LĐP/ĐH Nguyễn Xuân Đào Lily, TKLĐ Trần Thúy, TQLĐ Lương Kim Anh, ĐTLA Nguyễn Đình Châu Phong, ĐTTR Mai Viết Chương, ĐTEM Vũ Thiên Đệ, ĐTPN Ngô Thế Vi, PtLĐP/GH Đinh Hài Linda LA, PtLĐP/ĐH Nguyễn Nhật Long SG, PtLĐP/ĐH Nguyễn Chí Hướng TR, và Tr. Nguyễn Nhật Phượng EM. Phương pháp của khóa này là tự nhận thức (bằng việc chia sẻ nhóm theo những câu gợi ý cho từng đề tài, căn cứ vào các bài Lời Chúa), sau đó là bài ý thức vấn đề của mỗi đề tài được chia sẻ. Đây là cách học hỏi một cách trưởng thành của khóa lãnh đạo, chứ không phải theo đường lối của Khóa Tĩnh Huấn hằng năm chung cho các dư trưởng và huynh trưởng là đường lối nghe giảng xong rồi mới căn cứ vào đó để hội thảo chung về vấn đề đã nghe và chia sẻ cảm nghiệm riêng theo những gì đã nghe. Kỷ niệm nhất của khóa này là vào lúc 11:45 sáng Thứ Bảy 2/4, các khóa sinh viếng Chúa trước khi dùng bữa trưa, và đã hát cầu cho ĐGH Gioan Phaolô II đang bị bệnh kịch liệt từ hôm Thứ Sáu bằng bài "Này con là Đá..." lúc 11:57. Có ngờ đâu, ngài đã qua đi sau đó 40 phút, vào lúc 9 giờ 37 phút bên Rôma, tức 12 giờ 37 phút giờ California.

13-15/4/2007 Khóa Lãnh Đạo Fatima II, cũng là Trại Huấn Luyện Fatima XIII, ở Hawnthorne Youth Camp (22601 Big Pines Hwy -  Wrightwood, CA 92397 - 760-249-3661) ở vùng National Forest thuộc Los Angeles County, do cựu LĐT Cao Tấn Tĩnh được mời đặc trách, và đã cố gắng chia sẻ những điểm chính yeêu sau đây:

Thứ nhất về định nghĩa tứ diện (fourfold definition) liên quan tới vai trò lãnh đạo: "According to Christianity, the true leader is a faithful stewart (in relation to God and in terms of Anthropology), a humble servant (in relation to self and in terms to Christology), a truthful witness (in relation to vocation and in terms of Ecclesiology) and a good shepherd (in ralation to subjects and in terms of Methodology)".

Thứ hai, về bốn yếu tố chính làm nên thực tại Fatima và sự liên hệ mật thiết giữa các yếu tố này (four different constructive components of Fatima and their mutual relationship): "Fatima Event is a Sign of the Time, which reveals the Divine Plan implied in the Secret of Fatima, a plan has been responded by the Marian Spirituality of Fatima Message, and realized by the Seers of Fatima as a Deploying Army of Our Lady of Triumphant Rosary".

Thứ ba, về hình ảnh rất đơn sơ nhưng bao gồm tất cả những gì chính yếu liên quan đến 3 Thiếu Nhi Fatima tiên khởi, thành phần được kêu gọi để làm nên như "a deploying army", có dính dáng tới ơn gọi của họ, tới Sứ Điệp Fatima và Bí Mật Fatima, đó là hình vòng tròn có tâm điểm (tiêu biểu cho Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng được TNF Phanxicô chuyên tâm đền tạ bằng chuỗi kinh Mân Côi luôn cầm trong tay), với đường ngoại biên (là thế giới tân tiến băng hoại nói chung và tội nhân đáng thương nói riêng là thành phần được TNF Giaxinta liên  lỉ dấn thân hy sinh cầu cho họ biết ăn năn cải thiện đời sống), và đường bán kính (tiêu biểu cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là đường đưa con người tội lỗi đến với Chúa hay về cùng Chúa, một Trái Tim mà  TNF Lucia đã bị đau khổ vì Biến Cố Fatima được Mẹ ban riêng để an ủi, nhưng cũng là Trái Tim cần chị "ở lại thế gian lâu hơn" với sứ mệnh "để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến").

Thứ bốn, về ý thức "love is the most powerful power over other four (political, economic, media and religious)", và vì thế "if the Divine Plan in the Secret of Fatima is peace of the world and salvation of the souls, and there is no peace and salvation without love, then the spirit of leadership according to Fatima is consisted in the emblem 'TNF- Yêu Thương'".

Thứ năm, về vai trò lãnh đạo của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, một phong trào chủ trương người lãnh đạo chính yếu (Tổng Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn trưởng và Đoàn Trưởng): "not only is selected by  vote from the community representatives but also comfirmed and assigned by authority above, so that they can serve their respective community according to the one who commits their mission". Bởi vậy, theo nguyên tắc bầu cử này thì thành phần lãnh đạo chính yếu của TNF là "a faithful steward" (in terms of being assigned) và "a humble servant" (in terms of not being served but to serving). Và nếu họ sống đúng nguyên tắc này, họ thực sự sẽ trở thành "a truthful witness" và "a good shepherd".

 

Following is the deep and authentic meaning of leadership which had been shared during Fatima Training Camp XIII 2007:

 

1.      “Whoever does not enter the sheepfold through the gate but climb in some other way is a thief and a marauder. The one who enters through the gate is shepherd of the sheep. The keeper opens the gate for him. The sheep hear his voice as he calls his own by name and leads them out. When he has brought out all those that are his, he walks in front of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice” (John 10:1-4)

 

2.      In fact, the term “leader” or “leadership” comes from verb “to lead”, and in reality “to lead” means “to walk in front” or “to walk ahead”, not behind or even beside. That’s why a leader is the one who walks in front of his own. How?

 

3.      First, in terms of what ahead, “walk in front” means knowing where to lead (the destiny) and how to lead (the way), and especially daring to confront or to encounter any danger even death for his own. (Áp dụng vào thực tế –  apply to reality: nếu việc lãnh đạo là vấn đề đi trước thì thói quen đi trễ – tardiness, hay thất hứa – not keep what promised, hoặc thái độ dễ dàng bỏ cuộc – easily give up when being challenged, thì không phải là tư cách của người lãnh đạo).

 

4.      Secondly, in terms of what behind, “walk in front” also means being trusted, attached and followed by his own (“because they recognize his voice”; “the sheep follow him”, “the sheep hear his voice”), not only in terms of his charismatic example full of life, but also because of his intimate relationship with his own (“he calls his own by name”) in order to respond properly and effectively whatever they need and whenever they need, even prior to their indication of what they want.

 

5.      So “according to methodology, the ideal leader is a good shepherd.

 

 

18-20/4/2008 Khóa Lãnh Đạo Fatima III, vẫn biết năm 2007 và 2008 là hai Trại Huấn Luyện hằng năm của TNF, song hai trại này có tính cách huấn luyện về khả năng lãnh đạo nhiều hơn là khả năng chuyên môn. Căn cứ vào bài Phúc Âm của năm 2008 về Người Quản Gia (Mt 25:14-30), thì chiều hướng huấn luyện lãnh đạo 2008 tiếp tục chiều hướng huấn luyện lãnh đạo 2007 (theo bài Phúc Âm Chúa Chiên Lành - John 10:1-18, nhất là câu 4). Có thể so sánh hai chủ đề huấn luyện lãnh đạo bằng hai câu định nghĩa sau đây: 2007 về leadership và năm 2008 về stewardship: while a leader is the wise guide who walks in front of the group in order to lead it toward its own destination, a steward is the faithful servant who is chosen not be served but to serve according to the given capability in order to respond effectively to the needs of the entrusted household. Về bài Phúc Âm chủ đề stewarship cho năm 2008, người hướng dẫn đặt ra những vấn nạn sau đây: 1) Tại sao phải làm cho những gì được trao phó cho mình sinh lợi? 2) Làm thế nào để biết được mình được trao cho bao nhiêu để làm lợi gấp trăm 2 thành 4 và 5 thành 10? 3) Tại sao người không làm cho những gì được trao phó cho mình sinh lợi (dù không làm lỗ đi hay hụt đi) lại bị phạt đời đời thật là vô cùng khủng khiếp? 4) Tất cả những gì được trao cho mình còn giữ nguyên để trả lại cho chủ đây nghĩa là gì? 5) Việc gửi vào nhà băng để lấy được cả vốn lẫn lời đây nghĩa là gì? 6) Nếu việc còn giữ nguyên những gì được trao phó cho mình mà còn bị trừng phạt đời đời thì trường hợp làm lỗ hay thiếu hụt đi hay hoàn mất mất đi thì số phận sẽ ra sao, vì nhân vô thập toàn, ai cũng phạm tội, ma phạm tội là làm lỗ lã thiếu hụt đi hay hại tới những gì được trao phó cho mình? 7) Làm sao có thể áp dụng bài Phúc Âm về Người Quản Gia vào vai trò làm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima?

 

    Trả Lời:

 

    1) Sở dĩ chúng ta phải làm lợi những gì được trao phó cho chúng ta là vì chúng ta là thành phần tôi tớ (servant) chứ không phải là chủ. Tất cả             những iừ chúng ta có được là do Chúa ban, như hồn xác, tài năng, tiền bạc, sự sống và tự do, bởi thế, vì chúng không phải tuyệt đối là của chúng ta như một vị chủ nhân của chúng mà chỉ là người đầy tớ được ban cho mà chúng ta phải sử dụng tất cả những của ấy theo ý chủ của mình, như một người quản gia, bất cứ khi nào chúng ta sử dụng chúng theo ý mình là chúng ta cướp quyền của Chúa, chúng ta đóng vai chủ nhân thay cho Chúa.

 

     2) Dù chúng ta không biết được mình được trao phó cho bao nhiêu, nhiều hay ít, chúng ta vẫn có thể trả về cho Ngài gấp trăm, bằng cách làm gì thì làm và sử dụng gì thì sử dụng, tất cả hoàn toàn vì Chúa mà thôi, ở chỗ kính mến Chúa hết mình và trên hết mọi sự.

 

     3) Sở dĩ người không làm lợi những gì được trao phó cho họ bị phạt đời đời trầm luân là vì họ không chấp nhận Thiên Chúa là chủ của họ, ở chỗ không chịu hy sinh phục vụ Ngài, tức là họ mặc nhiên hay minh nhiên cho họ là Chúa. Vậy thì thiên đàng của họ là ý riêng của họ, nơi họ là chúa. Vì họ không chấp nhận Chúa là Chúa của mình thì một là Thiên Đàng không có Chúa, hai là Thiên Đàng đó không phải là thiên đàng của họ, và ba là Thiên Đàng này sẽ có hai Chúa, trong đó có cả họ nữa.

                4) Tình trạng giữ nguyên những gì được trao phó cho mình để trả lại đây có thể hiểu là trường hợp những người chỉ vì sợ hay ngại trách nhiệm nuội

                con cái mà không chịu lập gia đình hay lập gia đình mà nhất định không thích có con.

 

                5) Việc gửi vào nhà băng để lấy được cả vốn lẫn lời đây có thể hiểu về trường hợp một người làm ăn vất vả đến không có giờ làm việc tông đồ

                truyền giáo mà Giaá Hội và từng Kitô hữu với bản chất "là ánh sáng thế gian", chỉ làm sao giữ được những gì tối thiểu nhất như đi lễ Chúa Nhật

                mà thôi, song họ biết dùng tiền của Chúa ban cho họ để quảng đại đóng góp vào việc truyền giáo và xây dựng Giáo Hội.

 

                6) Trường hợp phạm tội là làm lỗ lã hay mất đi hoặc hại tới những gì được trao phó cho mình cũng vẫn có thể bù đắp một cách dễ dàng, nếu

                biết nhận lỗi và xin lỗi với chủ, nghĩa là sống trong sự thật, vẫn tuyên nhận Chúa là chủ của mình chứ không phủ nhận Ngài như trường hợp còn giữ

                nguyên để trả về cho chủ. Đó là lý do mới có dụ ngôn Vua tha nợ cho người đầy tớ van xin ông. Nhưng vua sẽ không tha nữa nếu người đầy

                tớ này chấp nhất những lỗi phạm của tha nhân đối với họ. Đến đây mới thấy việc làm lợi ở đây là làm lợi cho tha nhân, là chia sẻ với tha nhân vậy.

 

                7) Nếu những người đầy tớ không tự động (vì chủ không hiển nhiên bảo phải làm như thế) làm lợi cho chủ những gì được trao phó cho mình đã bị

                trừng phạt đời đời vì bị cho là "vô ích - useless" thì những gì huynh trưởng TNF chúng ta tự nguyện hy sinh hằng tuần hằng tháng hằng năm, tốn tiền,

                mất giờ và phí sức, để phục vụ cho đoàn thể và cộng đoàn của mình là chúng ta đang làm lợi cho Chúa, cho Giáo Hội, cho các linh hồn giới trẻ. Chắc

                chắn phần thưởng của chúng ta ngay ở đời này như Chúa nói ngay trong bài Phúc Âm về người quản gia đó là kẻ đã có sẽ được ban thêm cho dư dật,

                đó là được mỗi ngày một gần Chúa hơn, tin Chúa hơn và dồi dào sinh lực để phục vụ Chúa hơn.


PICNIC HUYNH TRƯỞNG - Top

1.     Ngày 29/8/1998 tại Whittier Narrow Recreation Park.

2.     Thứ Bảy Đầu Tháng, 7/9/2002, Picnic Huynh Trưởng tại Larkin Park (763 W. Harrison - Claremont) gần nhà thờ của đoàn Pomona. Trong buổi Picnic này có hai phần đặc biệt, phần LĐT Cao Tấn Tĩnh giải đáp những vấn nạn về Thánh Kinh do Trưởng Phương San Gabriel gợi lên qua email ngày 23/8/2002, và phần hai là phần rút kinh nghiệm Trại Hè Fatima XIV.

3.    Thứ Bảy 19/7/2003, sau Trại Hè Fatima đúng một tuần. Theo thông lệ hằng năm, sau Trại Hè Fatima sẽ có một buổi Picnic Sinh Hoạt Ngoài Trời cho riêng Ngành Huynh Trưởng là Ngành đã hy sinh vất vả cộng tác với Liên Ðoàn để phục vụ Trại Hè Fatima, với mục đích để cùng nhau rút kinh nghiệm Trại Hè và để Liên Ðoàn tạ ơn các Huynh Trưởng. Riêng năm nay, Buổi Picnic này sẽ được dùng để bàn đến những vấn đề liên quan đến sứ vụ Tông Ðồ Giới Trẻ của TNF chúng ta trong Ngày Thánh Mẫu 2003 tới đây. Những vấn đề cần phải bàn bao gồm những khía cạnh sau đây:

1)    Trình bày tổng quát về Chương Trình Ngày Thánh Mẫu 2003.

2)    Thực hiện buổi Sinh Hoạt Giới Trẻ Ngày Thứ Năm 7/8/2003.

3)    Vấn đề thực hiện Ðường Thánh Giá Giới Trẻ.

4)    Kiểm điểm đồ hóa trang cho Ðường Thánh Giá Giới Trẻ.

5)    Chọn mời các vai trình diễn Ðường Thánh Giá Giới Trẻ.

6)    Ðịa điểm và lịch trình tập dượt Ðường Thánh Giá Giới Trẻ.

7)    Nghe CD Ðường Thánh Giá Giới Trẻ và góp ý điều chỉnh.

 

4.      Thứ Bảy 26/4/2008, sau Trại Huấn Luyện đúng 1 tuần, hai vị Phó Tế của Thiếu Nhi Fatima là Nguyễn Tuấn Long và Trần Chí Hiếu đã thực hiện một buổi Picnic với TNF tại Granada Park 2000 Hellman Ave - Alhamra sát Freeway 10. Với mục đích để kết thân tình với TNF hơn, vào một thời điểm các Thày sắp sửa chịu chức linh mục song vẫn cố gắng giành giờ cho riêng TNF. Cuộc Picnic với 2+2 Thày thật là thân tình và vui vẻ nếu không muốn nói là đầy cảm động. Tất cả số người tham dự là 32 (bằng con số tham dự Khóa Huấn Luyện cuối tuần vừa rồi), không kể tôi, Anh Trương Phước Trung ghé từ sớm rồi đi làm, Cô Ngọc Anh và Chị Chu Phương Thủy ghé vào buổi trưa, và Trưởng Trần Hoàng Khải ghé tới cũng vào buổi trưa nhưng bỏ về vì không thấy ai. Tính theo Đoàn thì El Monte 16 (5 nam + 6 nữ), Torrance 10 (6 nam và 4 nữ), Pomona 8 (4 nam và 4 nữ), San Gabriel 2 (Quân và Danh, Đoàn Trưởng Long bị liệt giuờng), và Los Angeles 1 (Đoàn Trưởng Phong). Tất cả có 4 Thày: Phó Tế Long, Phó Tế Hiếu, Thày Vũ và Thày Phi. Các Thày đến từ 8 giờ 30 sáng và chiếm được một chỗ còn lại duy nhất trong cái public park Granada ở Alhambra ngay sát freeway 10 nho nhỏ xinh xinh mà đầy đủ hết mọi sự này. Thực phẩm các Thày mang đến cho 60 người, cuối cùng phải chia nhau mang về vì còn dư khá nhiều. Cảm động hơn nữa là hai Thày Long và Hiếu tự bỏ tiền túi ra để mua đồ và tự đi sắm đồ ăn cho Thiếu Nhi Fatima trong lúc đang bận bịu để lo dọn mình chịu chức và những chi tiết tổ chức mừng v.v. Đồ ăn các Thày mang tới gồm có hamberger, hot dog, chips, salad, cà chua, juice v.v. Ngoài ra còn có dưa hấu, có nước lạnh v.v. Ngoài ra, qua các Thày, hội Chủng Sinh trên Chủng Viện Saint John còn tặng cho buổi Picnic này $150 nữa, và mỗi đoàn được tặng cho chi phí xăng nhớt là 25$ (vì kể như có 4 Đoàn), còn 50$ để làm phần thưởng đấu banh, cuối cùng không ai thắng nên số tiền này đã được gửi về cho Thủ Quĩ của Liên Đoàn qua Đoàn Trưởng Phong. Bù lại, tôi đã tặng cho mỗi Thày (4 Thày tổ chức Picnic hôm nay) và 9 Thày khác ở Chủng Viện mỗi vị một tờ Đặc San Tông Đồ Fatima vừa mới in xong với hai hình bìa trước và sau rất đẹp, với chủ đề "Chúa Muốn Dùng Con", trong đó có nói về Thiếu Nhi Fatima. Buổi Picnic được khai mạc vào lúc 11:00 sáng, với lời mở đầu của Phó Tế Long (nêu rõ lý do có buổi Picnic là để thắt kết tình thân mật với Thiếu Nhi Fatima), sau đó Phó Tế Hiếu đọc bài Phúc Âm hôm nay và chia sẻ Lời Chúa, và tôi bất ngờ được các Thày mời có mấy lời và đã lợi dụng để cám ơn các Thày và kêu gọi cầu nguyện cho các Thày, để chẳng những TNF có được hai vị linh mục một lúc mà còn là hai vị linh mục thánh thiện nữa. Sau bữa trưa, tiếp theo là cuộc tranh hùng thể thao bóng chuyền tới 2:00 chiều. Trước khi kết thúc vào lúc 3 giờ chiều, các em đã qui tụ lại lúc 2:45 để cám ơn các Thày, qua Đoàn Trưởng Phong đại diện và chúc các Thày dọn mình lãnh chức linh mục xứng đáng và hăng say phục vụ cộng đoàn Dân Chúa được trao phó cho các Thày. Cùng Mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa - Magnificat!

 

ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN THIẾU NHI FATIMA TGP/LA - Top

1.     Đại Hội Liên Đoàn I ngày 25/11/1990 tại Giáo Xứ Nativity, Cộng Đoàn Thiếu Nhi Fatima Mẹ Thăm Viếng El Monte, để bàn về Thủ Bản Nội Qui và bầu Liên Đoàn Trưởng Nguyễn Văn Học, chủ tịch Cộng Đoàn Phục Sinh San gabriel, cho thời kỳ chuyển tiếp 1 năm 1990-1991, tạm thay Liên Đoàn Trưởng Đào Đức Hùng Long.

2.     Đại Hội Liên Đoàn II ngày 3-8-1991 tại Giáo Xứ Mẹ Mông Triệu, Claremont, thuộc Đoàn TNF Mân Côi Pomona: Bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng. Tân Liên Đoàn Trưởng Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, và Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ hai năm 1991-1993 (theo qui lệ cũ) do Tân LĐT thành lập với sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn: Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Đang, Liên Đoàn Phó Điều Hành Hồ Văn Hoài, Thư Ký Chu Phương Thủy (sau 6 tháng được thay thế bởi Hoàng Vân Anh đoàn San Gabriel), và Thủ Quĩ Nguyễn Ngọc Anh.

3.     Đại Hội Liên Đoàn III ngày 3/10/1992 tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles: Canh Tân Phong Trào Thiếu Nhi Fatima (tổng duyệt và biểu quyết Nội Qui và Thủ Bản của Phong Trào, nhất là các khoản Nội Qui (10b và 10c) và Thủ Bản (Cẩm Nang trang 43-44) liên quan đến điều kiện phải tham dự khóa tĩnh huấn, kể cả các trưởng vốn đeo khăn nâu từ trước, mới được chính thức tuyên hứa làm huynh trưởng Thiếu Nhi Fatima). Bắt đầu thêm hai chức vụ phụ tá cho 2 Liên Đoàn Phó (văn thư ngày 6/7/1993).

4.     Đại Hội Liên Đoàn IV ngày 6/11/1993 tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles: Bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng và bàn luận về các vấn đề Nghị Sự. Đây là Đại Hội đầu tiên theo Nội Qui (khoản 53) ấn định 3 năm một lần. Liên Đoàn Trưởng tái nhiệm lần 2: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, và Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ ba năm 1993-1996 (theo nội qui mới) do Tân LĐT thành lập với sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn: Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Hữu Toại, Liên Đoàn Phó Điều Hành Hồ Văn Hoài (sau 1 năm phải di chuyển sang tiểu bang khác sinh sống và đã được thay thế bởi Trương Phước Trung, đoàn San Gabriel), Thư Ký Hoàng Vân Anh (cho tới sau hè 1994 và được thay thế bởi Phụ Trách Trần Anh Tuấn đoàn Pomona), và Thủ Quĩ Nguyễn Ngọc Anh.

5.     Đại Hội Liên Đoàn V ngày 7/12/1996 tại Trường Trung Học Saint Paul High School, Santa Fe Springs, Tổng Giáo Phận Los Angeles: Bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng và bàn đến các vấn đề Nghị Sự. Liên Đoàn Trưởng tái nhiệm lần 3: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh và Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ ba năm 1996-1999 do Tân LĐT thành lập với sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn: Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Hữu Toại, Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung, Thư Ký Trần Anh Tuấn, và Thủ Quĩ Nguyễn Ngọc Anh.

6.     Đại Hội Liên Đoàn VI ngày 2/10/1999 tại Giáo Xứ Saint Catarina Labuarê, Torrance, Tổng Giáo Phận Los Angeles: Bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng và bàn đến các vấn đề Nghị Sự. Liên Đoàn Trưởng tái nhiệm lần 4: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh. Theo đề nghị của Đại Hội, Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ 2001-2004 cũng là Ban Chấp Hành Liên Đoàn tái nhiệm với sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn: Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Hữu Toại, Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung, Thư Ký Trần Anh Tuấn, và Thủ Quĩ Nguyễn Ngọc Anh. Đại Hội lần này cũng bàn đến vấn đề
thêm 3 Điều Tâm Niệm (xin xem số 12 trong mục Ban Hành và Phổ Biến dưới đây), và đã tổ chức lại các phụ tá cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn như sau: Ba Phụ Tá Liên Đoàn Phó Giáo Huấn chuyên ngành được gọi là Phụ Tá Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Ngành Nghĩa, Phụ Tá Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Ngành Thiếu, Phụ Tá Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Ngành Ấu; và ba Phụ Tá Liên Đoàn Phó Điều Hành chuyên môn được gọi là Phụ Tá Liên Đoàn Phó Điều Hành Nghiêm Tập, Phụ Tá Liên Đoàn Phó Điều Hành Sinh Hoạt, Phụ Tá Liên Đoàn Phó Điều Hành Kỹ Thuật.

Ngày Chúa Nhật 9-9-2001, một cuộc họp bất thường vào lúc 5 giờ chiều tại nhà Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Hữu Toại. Phiên họp gồm có Cha Tuyên Úy Liên Đoàn, Ban Chấp Hành Liên Đoàn (chị Thủ Qũi Nguyễn Ngọc Anh bận trở đi xa), các phụ tá Liên Đoàn (trừ trưởng Kiệt, phụ tá điều hành ngành Nghĩa, trưởng Đào, phụ tá điều hành ngành u, và trưởng Phượng, phụ tá giáo huấn ngành Thiếu), và các Đoàn Trưởng (trừ đoàn trưởng Hiếu San Gabriel bận lo tổ chức một việc tông đồ khác tại cộng đoàn). Quyết nghị của Phiên Họp đặc biệt này gồm có:

Mặc đồng phục chính thức của Phong Trào vào các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng (quyết định này là để phân biệt TNF với giới trẻ khác, liên quan đến vụ chạy xe ẩu trong sân nhà thờ Our Lady of The Assumption ở Pomona/Claremont hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 9 vừa rồi);

Trở về nguồn với Khóa Tĩnh Huấn với 15 bài hay 12 bài huấn đức về Sứ Điệp Fatima; do đó, mỗi Khóa Tĩnh Huấn sẽ chia ra làm hai thành phần, dự trưởng và huynh trưởng. Dự trưởng sẽ được học hỏi các đề tài Sứ Điệp Fatima, còn huynh trưởng sẽ học hỏi về chủ đề của sứ điệp ĐTC gửi giới trẻ thế giới hằng năm; chương trình chung cho cả hai nhóm vào các giờ khác, kinh nguyện, dùng bữa, ngủ nghỉ v.v., trừ giờ học hỏi; các huynh trưởng, nếu không tham dự trọn khóa, cũng được kêu gọi và yêu cầu đến tham dự Khóa Tĩnh Huấn vào Ngày Chúa Nhật, vì không sinh hoạt TNF tại cộng đoàn ngày này, cũng như đến để chẳng những cùng Đoàn mình kiểm điểm hằng năm mà còn yểm trợ tinh thần cho dự trưởng của đoàn mình nữa;

Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng hằng năm sẽ bao gồm cả phần học hỏi về kiến thức đạo đức nữa, như về Giáo Lý Căn Bản (cấp một), về Thánh Mẫu Học (cấp hai), về Thánh Kinh (cấp ba);

Thiếu Nhi Fatima sẽ bắt đầu dấn thân làm việc bác ái xã hội kể từ năm nay, năm thứ nhất của Ngàn Năm Thứ Ba Kitô Giáo, vì các trưởng chứng tỏ đã trưởng thành (qua Trại Hè Fatima XIII vừa rồi) và việc đạo đức của TNF (giữ ngày thứ bảy hằng tuần tại Đoàn và Thứ Bảy Đầu Tháng với Liên Đoàn v.v.) cần phải sinh hoa kết trái nơi việc bác ái xã hội; để mở đầu, năm nay TNF sẽ tìm cách gây qũi, (rửa xe, bán lon v.v.), không phải để hưởng dùng cho Đoàn, mà là để mua quà đem đến tận nhà vào dịp Mùa Giáng Sinh tặng cho những em bị chậm phát triển ở Orange County, nơi LĐT đang phục vụ; năm tới sẽ phát triểm thêm lãnh vực phục vụ, như tặng quà cho thành phần homeless ở downtown Los Angeles, giới trẻ phạm pháp đang ở trong các trại cải huấn, bệnh nhân trong các nhà thương v.v.

Còn hai vấn đề liên quan đến liên hệ và thẩm quyền địa phương nơi Đoàn Torrance (về vị phụ trách do Cha Quản Nhiệm gửi thư đặc cử) và San Gabriel (về Lời Nguyện Thiên Thần đọc sau rước lễ và về vị tân phụ trách của Đoàn) cũng đã được giải quyết xong.

Các vị muốn làm phụ trách đoàn địa phương cần phải tham dự Khóa Tĩnh Huấn như các trưởng và phải đọc lời tuyên thệ phục vụ đặc biệt vào Thánh Lễ kết khóa, như các dự trưởng tuyên hứa làm huynh trưởng trong Thánh Lễ này vậy. Ngoài ra, nếu không có gì ngăn trở đặc biệt, các vị phụ trách cũng mặc đồng phục Thiếu Nhi Fatima như các em để hòa đồng và gần gũi với các em, theo gương phục vụ của Chúa Kitô.

7.     Đại Hội Thiếu Nhi Fatima VII tại Dòng Ngôi Lời bên Riverside vào Ngày Chúa Nhật 1/12/2002, ngày kết thúc Khóa Tĩnh Huấn XII. Tổng số nghị viên là 38, không kể Cha Tuyên Úy Liên Đoàn, nhưng bao gồm cả Ban Chấp Hành Liên Đoàn đương nhiệm. Quyết định đầu tiên của Đại Hội lần này là, như Liên Đoàn Trưởng Cao Tấn Tĩnh nhận định về tình hình “đâm rễ vươn cao” của riêng thành phần huynh trưởng và chung Liên Đoàn, nên để giới trẻ bắt đầu lãnh đạo Liên Đoàn dưới sự cố vấn và hướng dẫn của thành phần đi trước (Ban Chấp Hành trước), đó là việc đa số đồng ý cho thêm những huynh trưởng sinh vào những năm 1973-1975, tức từ 27 đến 29 tuổi, (dù chưa đủ 30), vào thành phần hợp lệ để được đề cử làm Liên Đoàn Trưởng. Kết quả của Đại Hội hoàn toàn hướng về tương lai và sửa soạn cho tương lai của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima này, đó là một tân Ban Chấp Hành toàn người mới trong huynh trưởng, để có thể thay thế Liên Đoàn Trưởng Cao Tấn Tĩnh nhiệm kỳ 5 vào khóa tới, và những vấn đề nhắm đến hoạt động tông đồ xã hội, hơn thăng tiến bản thân về đời sống thiêng liêng, vì sống đạo chân chính nhất là phải sinh hoa kết trái nơi việc tông đồ. Việc hiện diện của bốn huynh trưởng nắm giữ bốn chức vụ trong tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn cho thấy chung Liên Đoàn và riêng các huynh trưởng đã thực sự đã và đang “đâm rễ vươn cao”, đúng như nhận định và ước vọng của người phục vụ Liên Đoàn này qua 4 nhiệm kỳ và sẽ cố gắng hướng dẫn các huynh trưởng trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ này có thể tự điều hành Phong rào Giới Trẻ của mình cho Thiên Chúa thêm cả sáng nơi thành phần trẻ Ngài sử dụng trước những con mắt vẫn cho Thiếu Nhi Fatima là do “Anh Tĩnh và Ông Toại mới tồn tại”.
Liên Đoàn Trưởng tái nhiệm lần 5: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh và Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ ba năm 2002-2005 do Tân LĐT thành lập với sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn: Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Trần Đại (Đoàn San Gabriel); Liên Đoàn Phó Điều Hành Trần Hoàng Khải (Đoàn Los Angeles), sau 1 năm được thay thế bởi Nguyễn Xuân Đào (Đoàn Los Angeles); Thư Ký Trần Anh Kiệt (Đoàn El Monte), sau 1 năm được thay thế bởi Trần Thúy (Đoàn Pomona); và Thủ Quĩ Phạm Văn Hiếu (Đoàn San Gabriel), sau 1 năm được thay thế bởi Lương Kim Anh (Đoàn Pomona).

8.    Đại Hội Thiếu Nhi Fatima VIII, Ngày Thứ Bảy 19/6/2004 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Ðại Hội Mừng 20 Năm Thành Lập tại Saint Charles Barromeo Church: 10800 Moorpark Street - North Hollywood, CA 91602 - (818) 766-3838, giáo xứ Cha Tuyên Uý Liên Ðoàn Phêrô Lê Sơn Hà đang phục vụ. Số người tham dự qui tụ đủ mọi ngành, nhất là Huynh Trưởng và Ban Chấp Hành Liên Ðoàn và Các Ðoàn, chưa kể một số phụ huynh. Thời gian kéo dài từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối. Có Hội Họp, ăn trưa và kết bằng Thánh lễ tối. Tất cả được 45 người. Mục đích là để "ôn cố nhi tri tân": kiểm điểm quá khứ, nhận định hiện tại và hướng về tương lai.

Phần Hội Họp bao gồm những mục ý thức, cảm nghiệm, kiểm điểm và định hướng. Sau những lời mở đầu khai mạc của Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà, TNF/LÐT Cao Tấn Tĩnh đã phụ trách phần Ý Thức Fatima liên quan đến Biến Cố Fatima và Phong Trào Thiếu Nhi Fatima. Cựu Liên Ðoàn Phó Ðiều Hành Trương Phước Trung chia sẻ về ý nghĩa và cảm nghiệm sống Sứ Ðiệp Fatima. Cựu phụ tá Liên Ðoàn Phó Giáo Huấn Chu Phương Thủy chia sẻ về ý nghĩa Thiếu Nhi Fatima Là Một Ơn Gọi. Liên Ðoàn Phó Giáo Huấn Trần Ðại và Ðiều Hành Nguyễn Xuân Ðào kiểm điểm về việc huấn luyện Huynh Trưởng về cả phương diện tinh thần lẫn sinh hoạt. Các Ðoàn Trưởng lần lượt (San Gabriel với Hoàng Việt Phương, Los Angeles với Nguyễn Châu Phong, Torrance với Mai Viết Chương, El Monte với Vũ Thiên Ðệ và Pomona với Ngô Thế Vi) trình bày việc kiểm điểm Ðoàn của mình theo Thủ Bản Nội Qui, căn cứ vào tờ gợi ý của TNF/LÐT. Ngoài ra, các Huynh Trưởng đã tích cực chia sẻ cảm nghiệm của mình trong phần Ý Thức Fatima, qua vấn đề được Ðoàn Trưởng Phương nêu lên: "Biến cố Fatima đã tác dụng thế nào nơi đời sống của mình?", cũng như vấn đề được Trưởng Ngô Thế Vũ đặt ra liên quan đến Ơn Gọi và Sứ Mệnh của Thiếu Nhi Fatima ngoài việc Sùng Kính Mẹ Maria và Cầu Kinh Mân Côi. Trưởng Phong Ðoàn Los Angeles đã chia sẻ cảm nghiệm nhờ Mẹ đã đến với Chúa và Trưởng Phượng Ðoàn El Monte đã chia sẻ cảm nghiệm cần phải nhờ Mẹ Maria để có thể đến với Chúa.

Hướng về tương lai, từ năm 2005, TNF sẽ có thêm một Khóa Thăng Tiến Fatima (về nhân bản, luân lý, tín lý, tu đức và truyền giáo), vào cuối tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh, cho riêng các huynh trưởng để giúp giới trẻ Fatima Sồng Thánh Chứng Nhân và trở thành Tông Ðồ Giới Trẻ. Riêng thành phần Ban Chấp Hành Liên Ðoàn và Các Ðoàn cũng sẽ có Khóa Lãnh Ðạo vào đầu năm 2005 để sửa soạn cho các tân ban chấp hành các cấp nhiệm kỳ 2005-2008.

Ðại hội này cũng nhắm mục đích để sửa soạn cho Ngày Cử Hành Mừng 20 Năm Thành Lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima với chung Cộng Ðồng Dân Chúa TGP/LA nói chung và các phụ huynh TNF nói riêng Thứ Bảy 24/7/2004, cũng tại cùng một địa điểm của Ngày Ðại Hội đây.

9.    Đại Hội Thiếu Nhi Fatima IX ngày Chúa Nhật 27/11/2005 để kiểm điểm quá khứ và thăng tiến tương lai cho Liên Đoàn, nhất là để bầu đề cử tân Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 2005-2008.

Phần thứ nhất của Đại Hội, sau khi các trưởng trong BCH/LĐ và các Đoàn Trưởng đã trình bày xong phần của mình, LĐT Cao Tấn Tĩnh đã đứng lên bày tỏ cảm nhận của mình bằng câu mở đầu: "Thiếu Nhi Fatima chúng ta sống bởi phép lạ", rồi không thể nào nói được nữa, vì quá nghẹn ngào thổn thức chảy nước mắt ra trong vòng 3 phút đồng hồ. Sau đó, trong nghẹn ngào, đương kim LĐT đã bày tỏ lòng cảm thương giới trẻ Fatima đã chẳng những hy sinh dấn thân phục vụ trong thiếu thốn và yếu kém mà lại còn chịu nhiều cuộc tấn công bắt bớ nữa. Thế nhưng, phải cảm tạ Chúa-Mẹ vì dù TNF ít người và kém lực nhưng lại đầy tinh thần nên mới tồn tại cho tới nay. Bởi thế, đừng nản trước những yếu kém và thiếu thốn, trái lại, càng vì thế mà đoàn kết với nhau hơn, tin tưởng vào Chúa hơn, và chúng ta sẽ thấy thực sự là TNF sống bởi phép lạ. TNF Chu Phương Thủy, người đã tham dự khóa tĩnh huấn đầu tiên và đã phát động ngày Thứ Bảy hằng tuần trong Liên Đoàn, cũng đã chia sẻ cảm nhận phép lạ này. Chính Cha Tuyên Úy Liên Đoàn Phêrô Lê Sơn Hà cũng đã lập lại xác tín này ở lời kết Đại Hội.

Phận thứ hai của Đại Hội là phần bầu đề cử tân liên đoàn trưởng. Theo dự tính từ Đại Hội Liên Đoàn 2002, tiến trình tre già măng mọc đã được thực hiện như sau: Nhiệm kỳ 2002-2005, ban Chấp Hành Liên Đoàn nhiệm kỳ trước đó (1999-2002) đã nghỉ hết, chỉ còn lại nguyên LĐT Cao Tấn Tĩnh, để sửa soạn truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho liên đoàn trưởng và ban chấp hành nhiệm kỳ 2005-2008. Trong nhiệm kỳ 2005-2008, dù LĐT 1991-2005 nghỉ, nhưng vẫn còn Cha Tuyên Uý Lê Sơn Hà ở lại, để chờ cho TNF có hai tân linh mục ngay tại TGP/LA vào năm 2008, thời điểm nhiệm kỳ mới 2008-2011. LĐT còn lại của nhiệm kỳ 1999-2002 này đã chọn một Ban Chấp Hành mới mẻ trẻ trung hoàn toàn cho nhiệm kỳ 2002-2005. Và theo nhận thức của người LĐT 5 nhiệm kỳ liền 14 năm 3 tháng này (8/9/1991-3/12/2005), TNF đã có đủ lông cánh để tự lập vào thời điểm TNF lên 21 tuổi là tuổi trưởng thành này. Như người LĐT này phát biểu để khuyến khích Đại Hội bầu cho mình một LĐT trẻ trung thay thế, đã nhận định về thành phần lãnh đạo tương lai đã có đủ mọi điều kiện để làm Liên Đoàn Trưởng, chẳng hạn về kiến thức Fatima, về khả năng tổ chức, nhất là về tinh thần đạo đức (cầu nguyện với Chúa-Mẹ, hy sinh phục vụ, tuân phục, đoàn kết và thậm chí còn có thể chịu đựng khốn khó). Tuy nhiên, để có thể tạo một cuộc bầu đề cử hoàn toàn giới trẻ, đương kim LĐT đã đề nghị nên bỏ tên của mình cùng với tên của các vị phụ trách ra. Sau hai lần bỏ phiếu "yes-no" cho ý kiến này, số phiếu đồng ý "yes" cả 2 lần đều nhiều hơn (lần nhất với số phiếu, ngoại trừ số phiếu bất hợp lệ và phiếu trống, yes 23 và no 16, nhưng vì có 4 người bị lẫn lộn, cần phải bỏ phiếu lại, và lần hai với kết quả yes 22 no 20 và trống 1). Chỉ còn lại trong danh sách trên bảng 5 huynh trưởng, cuối cùng số phiếu cho 3 người nhiều nhất là 21, 12 và 5 (1 người được 4 và 1 người 0 phiếu).

Ngày Thứ Hai 28/11/2005, Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà đã bổ nhiệm người nhiều phiếu nhất là đương kim Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Trần Đại làm Tân Liên Đoàn Trưởng, và tân LĐT (đệ ngũ) này đã chọn thành phần trong Tân Ban Chấp Hành để cùng nhau chính thức tuyên thệ nhận chức vào Ngày Thứ Bảy 3/12/2005. Tân BCH/LĐ nhiệm kỳ 2005-2008 gồm có Tân Liên Đoàn Trưởng Vincentê Trần Đại; Tân Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Maria Chu Phương Thủy (người được nhiều phiếu thứ hai); Tân Liên Đoàn Phó Điều Hành Luca Trần Anh Kiệt (người được nhiều phiếu thứ 3); Tân Thư Ký Liên Đoàn Têrêsa Nguyễn Xuân Đào (LĐP/ĐH nhiệm kỳ 2002-2005), và Tân Thủ Quĩ Liên Đoàn Monica Trần Thanh Thúy (Tk/LĐ nhiệm kỳ 2002-2005). Tân Liên Đoàn Trưởng và Thư Ký Liên Đoàn đã lên trình diNệ và chào hỏi Cha Đại Diện Cộng Đồng Nguyễn Nhật Huy và các giới chức trong phiên họp Hội Đồng Mục Vụ Việt Nam TGP/LA ngày Chúa Nhật 4/11/2005 ở Gardena.

10.    Đại Hội Thiếu Nhi Fatima X ngày Chúa Nhật 30/11/2008. Sau điểm tâm Khóa Tĩnh Huấn XVIII là Đại Hội Thiếu Nhi Fatima X. Trong Đại Hội này, theo lệ, các đoàn và liên đoàn đã tường trình những gì đã diễn tiến trong 3 năm qua, tiếp theo là nhận định của các vị cố vấn và tuyên úy. Cha Nguyễn Tuấn Long hứa sẽ đến tham dự mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng với TNF. Cha Hà hứa sẽ đến đồng tế tại cộng đoàn có TNF hai tháng 1 lần luân phiên. Theo tường trình của các đoàn thì tổng số của TNF ở các Đoàn khoảng 550 (San Gabriel 80 với 18 huynh trưởng, Pomona Claremont 100 với 14 huynh trưởng, El Monte 170 với 15 huynh trưởng, Torrance 180 với 19 huynh trưởng, Los Angeles, Đoàn lưu động với 12 huynh trưởng lẫn phụ trách, chưa kể Liên Đoàn). Phần bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng có tất cả 9 người hội đủ điều kiện về tuổi, trong đó có hai lão nhi, những người đã từng phục vụ TNF nay chỉ làm cố vấn cho ban lãnh đạo trẻ như nhiệm kỳ vừa qua 2005-2008. Kết quả trong số 3 trưởng được đề cử nhiều phiếu nhất, Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà đã bổ nhiệm tân Liên Đoàn Trưởng Luca Trần Anh Kiệt (2008-2011), đương kim Liên Đoàn Phó Điều Hành, thay cho Liên Đoàn Trưởng Vinh Sơn Trần Đại (2005-2008), dù đương kim LĐT này vẫn được nhiều phiếu nhất (nhưng vị LĐT này vì lý do công việc làm ở xa không thể chu toàn nhiệm vụ như hai năm đầu nhiệm kỳ của mình). Tân Liên Đoàn Trưởng Luca Trần Anh Kiệt là một trong những khóa sinh tham dự Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên năm 1992 mà vẫn còn phục vụ LĐTNF cho tới nay. Liên Đoàn Trưởng Luca Trần Anh Kiệt là LĐT thứ 5, sau vị đầu tiên là Maria Đặng Kim Nhung (1986-1988), vị thứ hai là Gioan Baotixita Đào Đức Hùng Long (1988-1990), vị thứ ba là Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh (1991-2005), và vị thứ tư là Vincentê Trần Đại (2005-2008). Đại Hội TNF X lần này không đủ giờ để bàn luận và biểu quyết những gì cần thiết, nên đưọc Đại Hội biểu quyết dời phần này lại vào Thứ Bảy Đầu Tháng Hai, ngày Liên Đoàn mừng tân xuân Kỷ Sửu 2009, và đồng thời thành lập một Ủy Ban Đặc Nhiệm (Task Force) do Thư Ký Liên Đoàn đặc trách, bao gồm ban chấp hành Liên Đoàn và các Đoàn Trưởng, để lo soạn thảo những vấn đề nghị sự và việc tổ chức. Khóa Tĩnh Huấn năm nay, bao gồm Đại Hội X vào Chúa Nhật, đã được kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Thu dọn mọi sự đâu vào đấy cho địạ điểm tĩnh huấn lần đầu tiên của TNF năm nay trước khi lên đường về vào lúc 4 giờ 30 chiều. Cùng Mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa - Magnificat.

11-  Đại Hội Thiếu Nhi Fatima XI Chúa Nhật 27/11/2011 sau bữa trưa của Khóa Tĩnh Huấn XXI ở Divine Word Retreat Center. Đại Hội Liên Đoàn 11 này hơi phức tap và được tổ chức làm 3 lần trong 3 năm liền: Chúa Nhật 28/11/2010 trong Khóa Tĩnh Huấn XX để bầu tân liên đoàn trưởng; Chúa Nhật 27/11/2011 trong Khóa Tĩnh Huấn XXI để Liên Đoàn và Các Đoàn tường trình về hiện tình và dự án của mình; Thứ Bảy Đầu Tháng 4/2/2012 để tu chính Thủ Bản.


BAN HÀNH VÀ PHỔ BIẾN - Top

1.     Lịch Sinh Hoạt Thiếu Nhi Fatima hằng năm bắt đầu từ năm 1992 (phổ biến trong nội san Tiếng Vọng Fatima 1, dịp Tết Nguyên Đán 1/2/1992). Lịch Sinh Hoạt này bắt đầu phác chủ đề học hỏi theo chủ đề giới trẻ hằng năm do Đức Thánh Cha đề ra từ năm 1997. Lịch Sinh Hoạt này cũng bắt đầu có mục mừng sinh nhật và quan thày của thành phần lãnh đạo cũng như của mọi huynh trưởng từ năm 1999.

2.     Nội San Tiếng Vọng Fatima 1 bắt đầu ngày Liên Đoàn Mừng Tết Nguyên Đán Thứ Bảy Đầu Tháng 1/2/1992

3.     Thiếu Nhi Fatima Chỉ Nam: Thứ Bảy Đầu Tháng Mân Côi 7/10/1992.

4.     Nội Qui và Thủ Bản: được chính thức ban hành và phổ biến vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 5-12-1992 tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles, dịp mừng Quan Thày Mẹ Vô Nhiễm của Liên Đoàn. Thật ra Nội Qui và Thủ Bản đã được Ðại Hội Canh Tân Phong Trào chuẩn nhận từ Ngày Thứ Bảy 3/10/1992. Các Khoản Nội Qui Qua Đời bắt đầu được ban hành ngày 15/8/1997, và áp dụng đầu tiên dịp thân phụ của trưởng Mai/EM qua đời 9/1997, tới cựu huynh trưởng Bảo Toàn/LA qua đời 6/1998, rồi thân mẫu vị phụ trách Đang/TR qua đời 9/1998.

5.     Cuốn Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời: Thứ Bảy Đầu Tháng 2/10/1993, tài liệu học hỏi đúc kết của Khóa Tĩnh Huấn thứ 2, và bắt đầu phổ biến cho các khóa sinh tĩnh huấn 3, 17-19/12/1993.

6.     Cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi cho Các Đoàn học hỏi theo Nội Qui (khoản 6c) ấn định: Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1/10/1994.

7.     Ban hành Khoản Nội Qui Qua Đời ngày 15/8/1997.

8.     Cuốn Học Hỏi Thiếu Nhi Fatima: ngày Liên Đoàn Mừng Tết Nguyên Đán vào Thứ Bảy Đầu Tháng 7/2/1998 tại Saint Paul High School.

9.     Thực hiện khoản Nội Qui Lên Ngành, năm TNF lên 15 tuổi, theo văn thư ngày 13/5/1998.

10.     Home Page của Đoàn TNF/ĐMSB San Gabriel (1-5-1999), của Đoàn TNF/ĐMTV El Monte (30-5-1999)

11.    Home Page của Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Thăm Viếng El Monte 30-5-1999 bắt đầu được phổ biến vào dịp Quan Thầy và Sinh Nhật thứ chín của Đoàn.

12.   Web Site của chung Liên Đoàn mừng Phong Trào Thiếu Nhi Fatima thành lập 15 năm được phổ biến dịp Lễ Quan Thầy của Liên Đoàn TNF/TGP/LA, 8/12/1999. Sau đó, vào mùa hè 2001 đã được tạm hoàn thành và vào mùa hè năm 2002, đã được tân trang, và tái ra mắt ngày Lễ Mẹ Thai Lời 25/3/2003.

13.    Giới trẻ Thiếu Nhi Fatima còn tiến đến chỗ phổ biến Trò Chơi Phúc Âm hằng tuần từ Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A, 9/12/2001, qua hệ thống điện toán toàn cầu www.TNFatima.org của mình.

14.    Tập Sinh Hoạt hằng tháng cho các Ðoàn, được hai LÐP Trần Ðại (giáo huấn) và Ðào (điều hành) biên soạn cho các Ðoàn đã được chính thức phổ biến vào Thứ Bảy Ðầu Tháng 3/1/2004, và sẽ tiếp tục như thế trong tương lai. Nội dung của tập sinh hoạt hằng tháng này bao gồm bản liệt kê ngày sinh nhật và quan thày của huynh trưởng trong Liên Ðoàn mỗi tháng, các trò chơi Phúc Âm từng tuần, và các mục học hỏi kèm theo sinh hoạt lành mạnh cho từng ngành mỗi tuần trong tháng. Tuy nhiên, tập sinh hoạt hằng tunầ này chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm thì ngưng, vì hầu như không được hưởng ưứg.

15.    Tập Học Hỏi hằng năm do LĐT Cao Tấn Tĩnh tuyển soạn để học hỏi vào các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Bắt đầu từ năm 2005 là Năm Thánh Thể (17/10/2004-23/10/2005), với tập học hỏi thứ nhất theo chủ đề Thánh Thể của Ngày Giới Trẻ XX: "Chúng tôi đến triều bái Người" (Mt 2:2), bao gồm chẳng những giáo huấn của Giáo Hội về Thánh Thể, mà còn cả các gương thánh nhân tôn sùng Thánh Thể, các Phép Lạ Thánh Thể và giới trẻ sống Thánh Thể v.v. Tập học hỏi thứ hai cho năm 2006, mang tựa đề "Các Bạn là hy vọng của Giáo Hội và của thế giới", bao gồm 10 sứ điệp của ĐTC GPII gửi Giới Trẻ Thế Giới từ 1996-2005, và một bài về cảm nghiệm của ngài về giới trẻ liên quan đến câu chủ đề tập sách, cùng với phần tổng quan về nội dung Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

16.    Tập Thiếu Nhi Fatima Đâm Rễ Vươn Cao, một tập tài liệu bao gồm tất cả kinh nghiệm phục vụ TNF của Liên Đoàn Trưởng Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh keo dài qua 5 nhiệm kỳ (1991-1993, 1993-1996, 1996-1999, 1999-2002, 2002-2005) 14 năm 2 tháng (8/9/1991-8/12/2005), từ khi Thiếu Nhi Fatima chưa có thu ba3ủ nội qui sau 8 năm thành lập cho tới khi Thiếu Nhi Fatima thực sự trưởng thành về cả tinh thần lẫn khả năng lãnh đạo. Tập tài liệu này do chính Liên Đoàn Trưởng Cao Tấn Tĩnh bỏ tiền túi ra in, với đầy những hình mầu bên trong, dầy 152 trang, là để được lưu lại cho thành phần lãnh đạo Liên Đoàn TNF trong vie5ctêiếp tục phục vụ TNF theo chiều hướng Đâm Rễ Vươn Cao.

17.    Tu Chính Nội Qui được ban hành ngày Chúa Nhật 29/11/2009, trong Thánh Lễ Bế Mạc.


TỔ CHỨC CÔNG CỘNG - Top

1.     Mừng Ngọc Khánh 75 năm Biến Cố Fatima ngày 9-5-1992 tại El Monte.

2.     Tham dự Ngày Thánh Mẫu tại Dòng Đồng Công ở Carthage Missouri 6-9/8/1992, mừng Ngọc Khánh 75 năm Biến Cố Fatima. Liên Đoàn trình diễn hoạt cảnh Fatima và vũ khúc Trái Tim Mẹ Toàn Thắng.

3.     Hát Cho Sứ Điệp Fatima 15-5-1993 tại El Monte.

4.     Tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII tại Denver Colorado ngày 11-15/8/1993.

5.     Tổ Chức Mừng lên 10 (Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/5/1994 tại El Monte). Vào dịp này, Liên Đoàn bắt đầu thay khăn quàng, cờ Đoàn, cờ Liên Đoàn theo logo mới. Cũng vào dịp này, Liên Đoàn có tượng Mẹ Fatima chính thức cho tới nay, (thay tượng cũ nhỏ hơn có từ năm trước). Đoàn West Covina không còn thuộc về Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles nữa, đã trở thành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa được thành lập từ tháng 10/1994. (Sau Trại Hè này, vì công việc làm ăn, LĐP/ĐH Hồ Văn Hoài đã dọn nhà sang tiểu bang Virginia).

6.     Cộng tác tổ chức Ngày Mẹ Tháng Hoa 5/1995 lần cuối với Phong Trào Đạo Binh Xanh TGP/LA tại El Monte. 15 cờ Mầu Nhiệm Mân Côi được thực hiện vào dịp này, và sau đó, hằng năm 15 cờ này được dùng vào dịp Quan Thày Cộng Đồng tháng 11, từ năm 1995, và vào dịp Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể do Liên Đoàn tổ chức, từ năm 1996.

7.     Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 1: Chúa Nhật đúng ngày 13/10/1996 tại Đoàn Los Angeles.

8.     Tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles lần 1, ngày Chúa Nhật Lễ Lá 23/3/1997, tại Saint Paul High School ở Santa Fe Springs, phụ trách Đường Thánh Giá Giới Trẻ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Mẹ Thăm Viếng El Monte diễn xuất). (Sau Đại Hội này vị Phụ Trách của Đoàn TNF/ĐMSB San Gabriel Luca Trần Văn Tiến cùng gia đình dọn nhà sang Oklahoma City, Oklahoma, vì hoàn cảnh gia đình).

9.     Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 2: Thứ Bảy Đấu Tháng 4/10/1997 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance. Đoàn TNF Los Angeles phụ trách trình diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi.

10.     Liên Đoàn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles lần 2, ngày Chúa Nhật trước Lễ Lá 29/3/1998, tại Saint Paul High School ở Santa Fe Springs, phụ trách Đường Thánh Giá Giới Trẻ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Mẹ Cát Minh Los Angeles diễn xuất).

11.     Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 3: Thứ Bảy (gần ngày 13) 10/10/1998 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Thăm Viếng El Monte. Đoàn TNF El Monte phụ trách phần trình diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi.

12.     Liên Đoàn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles lần 3, ngày Chúa Nhật Lễ Lá 28/3/1999 tại Saint Paul High School ở Santa Fe Springs.

13.     Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 4: Thứ Bảy (gần ngày 13) 9/10/1999 tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Đau Thương San Gabriel. Đoàn TNF San Gabriel phụ trách phần trình diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi.

14.     Trình diễn hoạt cảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong chiều hướng Mẹ La Vang (Mẹ hiện ra với đoàn con bị bắt bớ) và cầu cho Quê Hương Việt Nam (vũ bài Tiếng Nhạc Oai Hùng của Hải Linh kết thúc), ngay trước Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles ngày 14-11-1999, tại Hội Trường Pasadena Community College.

15.     Trình diễn Vũ Khúc Tiếng Hát Thiên Thần trong buổi Thánh Ca Giáng Sinh của Ca Đoàn Tổng Hợp ở nhà thờ San Gabriel Mission Cộng Đoàn Phục Sinh vào tối Thứ Sáu 10-12-1999.

16.     Tham dự Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Gadalupe của Tổng Giáo Los Angleles: Thứ Bảy 11-12-1999.

17.     Hơn 100 thành viên Thiếu Nhi Fatima tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Liên Giáo Phận Nam California được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 26/8/2000 tại Santa Ana College để Mừng Năm Thánh 2000 và hiệp thông với Ngày Giới Trẻ XV bên Rôma. Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima đảm trách phần trình diễn truyền thống Đường Tình Thập Giá với Liên Đoàn Ra Khơi Thiếu Nhi Thánh Thể TGP/LA phụ trách phần tân diễn. Kết quả cho thấy tất cả cử tọa đã đứng lên vỗ tay rất lâu về cuộc trình diễn có hồn và hóa trang công phu khéo léo.

18.     Thứ bảy Đầu Tháng cũng là Ngày Lễ Mẹ Mân Côi, Liên Đoàn tổ chức Ngày Lần Hạt Mân Côi kính Mẹ lần thứ năm, tại Pomona. Buổi lần hạt này chỉ ngắm 5 Mầu Nhiệm Mùa Vui thay vì cả 15 mầu nhiệm như 4 năm trước, vì Liên Đoàn đã ngắm đủ 15 Mầu Nhiệm vào Ngày Mừng Năm Thánh 2000 của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima hôm 13/5/2000 tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con rồi.

19.     Ngày Mẹ Mân Côi được tổ chức tại Cộng Đoàn Mông Triệu El Monte, từ 10 giớ sáng đến 6 giờ chiều vào ngày Thứ Bảy, kỷ niệm đúng ngày Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng năm 1917. Chương trình tổ chức khác với các năm trước (1996-2000), không còn trình diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi nữa, mà là học hỏi về Kinh Mân Côi. Cốt lõi của Ngày Mẹ Mân Côi này vẫn là lần hạt đủ 15 Mầu Nhiệm. Chương trình nội dung gồm có 3 bài gợi ý, một của Cha Lê Ngọc Anh, SDB, quản nhiệm cộng đoàn Phục Sinh San Gabriel, về giá trị Kinh Mân Côi, một của Cha Võ Hồng Khanh, OP, quản nhiệm cộng đoàn Mông Triệu El Monte, và một của LĐT Cao Tấn Tĩnh về tước hiệu Mẹ Mân Côi; ba giờ chia sẻ chung: một về lý do tại sao lần hạt Mân Côi hay chia trí, hai về cách thức lần hạt Mân Côi sốt sắng, và ba là về các ơn lạ Mẹ ban qua Kinh Mân Côi; năm màn vũ hoa dâng Mẹ của năm đoàn TNF; và Thánh Lễ kết thúc có vũ phụng vụ và nghi thức dâng Thế Giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để Mẹ ban hòa bình cho thế giới, nhất là sau vụ Khủng Bố Hoa Kỳ ngày 11/9/2001 vừa qua.

20.     Thứ Bảy 26/10/2002 trong Tháng Mân Côi, Liên Đoàn đã đóng góp các Vũ Hoa Dâng Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona trong cuộc Cùng Mẹ Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Cho Hòa Bình Thế Giới do Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống thực hiện để khai mạc cho Năm Mân Côi được Đức Thánh Cha công bố ngày 26/10/2002, ngày kỷ niệm Ngài được bầu làm giáo hoàng 24 năm trước. Nhiều người lần đầu tiên thấy các em Thiếu Nhi Fatima từ Giáo Phận Orange và San Bernadino đã tỏ lòng cảm mến nét dễ thương và cảm phục lòng đạo đức của các em.

21.    Liên Ðoàn sang tham dự Ngày Thánh Mẫu 26, 7-10/8/2003, và đã thực hiện Ðường Thánh Giá Giới Trẻ vào trưa Ngày Thứ Sáu 8/8, tức vào giờ Chúa Khổ Nạn và Tử Giá, từ Lễ Ðài tới Ðồi Canvê, khu đồi vừa được thực hiện và sắp hoàn thành của Chi Dòng Ðồng Công Hoa Kỳ.

22.    Liên Ðoàn cử hành Mừng Thành Lập 20 năm, Thứ Bảy 24/7/2004, tại Saint Charles Borromeo ở 10800 Moorpark St. - North Hollywood, CA 91602 - (818) 766-3838, nơi cha tuyên úy liên đoàn Phêrô Lê Sơn Hà đang phục vụ. Nơi đây có Nhà Thờ cổ kính đẹp sang để cử hành Hiến Tế Tạ Ơn, có Social Center để đãi Tiệc Mừng sau lễ, và có Auditorium khang trang với hơn 500 ghế ngồi như trong rạp hát. Số người tham dự gần 250, 80 quan khách và phụ huynh, và khoảng 160 em TNF các đoàn. Có 2 linh mục đồng tế là Cha Ðinh Công Huỳnh ở Philadelphia, Pennsylvania, tân tổng tuyên úy Phong Trào Tông Ðồ Fatima Thế Giới Việt Nam ở Hoa Kỳ,  và Cha Nguyễn Văn Thịnh, SDB, quản nhiệm Cộng Ðoàn Phục Sinh San Gabriel. Số tiền nhận được trong chính ngày mừng (không hề xin tiền trong Lễ) là $1259 và số tiền cho qua thư hồi âm là $520. Tổng số tiền nhận được này chưa kể đến số tiền rửa xe gây quĩ 600$, tiền bán sách cho Ðức Cha Lương 50% (khoảng gần 300$), tiền các Trưởng trong BCH Liên Ðoàn đóng góp (700$) v.v. Chương Trình được diễn tiến như sau: 6 giờ nghênh đón, 6 giờ 30 tôn vinh Mẹ ở Hội Trường rồi kiệu Mẹ vào Nhà Thờ với Thánh Lễ lúc 7 giờ, xong lễ gần 8 giờ 30 và Tiệc Mừng kéo dài đến 9 giờ 30, văn nghệ được kết thúc vào đúng 10 giờ 30 như đúng như ấn định. Tạ ơn Chúa.

23.    Đại diện Liên Đoàn và các Đoàn tham dự Đại Hội Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA được tổ chức lần đầu tiên vào chiều tối (từ 5 đến 9 giờ, sau đó là văn nghệ mừng Xuân Bính Tuất đến nửa đêm) ngày Thứ Sáu 10/2/2006 tại Hội Trường Giáo Xứ Saint Joseph The Worker Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang, Winnetka, nơi cha Đại Diện Liên Lạc tạm thời là Augustine Nguyễn Nhật Huy đang phục vụ. Theo lịch trình thì mỗi cộng đoàn hay mỗi đoàn thể trong Cộng Đồng được phát biểu trình bày trong vòng 5 phút. Liên Đoàn Phó Điều Hành Trần Anh Kiệt đã nói thay cho Liên Đoàn Trưởng Trần Đại, nhấn mạnh đến một điểm trong bản "Dự Thảo Tiến Trình Xây Dựng Cộng Đồng CGVN/TGP/LA (sơ lược các Văn bản của các phiên họp định kỳ HĐLM / HĐMV) do Cha Phanxicô Bùi Ngọc Tỷ đúc kết, đó là điểm C về "Nhu Cầu Mục Vụ" ở phần II về "Thực Hiện", dưới tiêu đề "Tính liên kết trong sinh hoạt Mục Vụ", ở chi tiết "các đoàn thể này có những sinh hoạt hoàn toàn cá biệt nhưng lại liên kết chặt chẽ trong sinh hoạt mục vụ của Cộng Đoàn". Vấn đề được TNF, theo gợi ý trước của cựu LĐT Cao tấn Tĩnh, đó là nếu các đoàn thể có những sinh hoạt hoàn toàn cá biệt thì tại sao, TNF lại bị các cha quản nhiệm cứ muốn dẹp bỏ (như ở Cộng Đoàn Thánh Giuse West Covina năm 1994) hay sát nhập vào Thiếu Nhi Thánh Thể (như ở Cộng Đoàn Nữ Vương Thiên Thần Los Angeles năm 1993), trong khi TNF phục vụ rất đắc lực cho Cộng Đoàn cũng như Cộng Đồng từ trước đến nay, nhất là có nhiều ơn gọi tu trì giúp ích cho Giáo Hội? Cha Quản Nhiệm có quyền dẹp bỏ các đoàn thể trong cộng đoàn khi mình không thích (chứ không phải thật sự vì nhu cầu và lợi ích đích đáng về mục vụ)? Có cần phải phác họa một đường lối chung cho những quyết định mục liên quan tới vấn đề này hay chăng?

The purpose of the meeting with the collective Vietnamese Catholic Congregation on February 10, 2006 was to restructure and reorganize the congregation so that it will become stronger as a whole and to affirm consensus for the future vision of the Vietnamese Congregation. The vision is to build a Vietnamese Catholic community that will have a voice within the Los Angeles Archdiocese.  Following that voice will be hope for a Vietnamese Catholic Center, much like the one in Orange County. 

 

It is important to understand that there is flexibility for how the plans will proceed, but the vision will be left unchanged because there were endless meetings and brainstorming events over the past few years.  All ideas to and concerns regarding the vision were already entertained during those meetings. 

 

There was a great turnout, all fourteen churches were represented by cabinet members and there were an astounding numbers of priests and nuns present.  The meeting started with a few lectures/speeches addressing all the aspects concerning the fulfillment of the vision.  Following that was a break out session, so that the groups can meet amongst each other to come up with a speech.  Every group was allotted 3 minutes to speak.  The speakers will address 2 things, what the concerns/limitations of the group to effectively work with the community as a whole (restructuring) what ideas do you have that pertain to the vision?

 

The Fatima Youth Group had a total of 12 members present for the breakout session and meeting (more members showed up later on for the TET celebration).  The people in attendance included: Fr. Le Son Ha; Brother Hieu (Po); Brother Long (To); LDT Tran Dai;

LDPDH Tran Kiet; TQ Tran Thuy; TK Nguyen Dao; DT Vi (Po); HT Nguyen (Po)HT Chinh (Po); DT Long (SG); 1 HT (SG).

A Priest from Mary knoll Seminaries joined our group out of curiosity.   During the meeting, we went back and fourth about bringing up past injustices that were brought upon the Fatima Youth group.  With the advice from Fr. Ha and two TNF Seminarians and the Fr. from Mary knoll seminaries we decided to address past injustices, during our 3 minute allotment.   The reason we wanted to bring up the past was to ensure the well being of the future of the youth group. We were always willing to work with the community, but we have to try 10 times harder to please everyone because there are preconceived ideas about the youth group.  It all boils down to the unwillingness to accept change.   We want to emphasize past injustices and the need to reiterate or establish a due process in order for local priests to make decisions about the termination of local youth groups.  The reason why procedures need to be established is because the TNF youth group is a recognized group with in the Vietnamese Congregation that follow all the rules and regulations set fourth the Catholic Church, we no longer want to be outcasts because of personal preferences from local priests. In order for the youth group to continue working with the Vietnamese Community there needs to be a mutual understanding between TNF and local Priests and cabinet members.  

(English version from TKLĐ Lily Đào Nguyễn)

24.     Ngày 13/5/2007: Chúa Nhật kỷ niệm đúng 90 Năm Biến Cố Fatima. Tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona giáo phận San Bernadino, đã diễn ra một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt bao gồm 15 người: Ban Chấp Hành Liên Đoàn 5 người (LĐT Trần Đại, LĐPGH Chu Phương Thủy, LĐPĐH Trần Anh Kiệt, Thư Ký Nguyễn Xuân Đào, Thủ Quĩ Trần Thanh Thúy) và 5 Đoàn Trưởng (Nguyễn Nhật Long SG, Nguyễn Đình Châu Phong LA, Mai Viết Chương TO, Vũ Thiên Đệ EM, và Ngô Thế Vi PO), và 5 cố vấn  viên (Cựu LĐT Cao Tấn Tĩnh và phu nhân, cựu Thủ Quĩ LĐ Nguyễn Ngọc Anh và phu quân, và chị Thân, phu nhân vị sáng lập TNF kiêm Cựu Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Hữu Toại). Mục đích của cuộc họp đặc biệt này, chính yếu là để mừng kỷ niệm 90 Năm Biến Cố Fatima, hơợ nhau tạ ơn Chúa-Mẹ về Biến Cố Fatima, cũng như tạ ơn và xin ơn cho TNF trong quá khứ lẫn tương lai, bằng 50 Kinh Mân Côi Mùa Mừng, vì Kinh Mân Côi bao gồm cả 3 Mệnh Lệnh Fatima, đáp ứng Ơn Gọi Đền Tạ ở Fatima, và thực hiện Dự Án Fatima liên quan tới hòa bình thế giới và phần rỗi các linh hồn. Và mục đích phụ là để bàn đến vấn đề cử hành Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô trong Ngày Thánh Mẫu 2007 (về phương tiện chuyên chở liên quan tới 2 xe tour bus đời 2007 mới thuê với giá hạ cho 55 chỗ; vấn đề gây quĩ liên quan trực tiếp tới các Đoàn; và sửa soạn cho Cuộc Khổ Nạn liên quan tới việc chọn vai, lịch trình tập dượt, đồ hóa trang...). Cuộc hội ngộ này đã được bắt đầu từ 8 giờ 15 sáng và kết thúc lúc 10:45. Tất cả đã chụp hình kỷ niệm trước hang đá Đức Mẹ Fatima ở Đền Thánh và một nửa đã ở lại tham dự Thánh Lễ và gây quĩ sau Lễ.

Sau Thánh Lễ 11 giờ tại nguyện đường Đền Thánh, TNF bán hết 30 cuốn "Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời" (hai người mua sau cùng không còn sách, nhưng mỗi người đã ủng hộ 20 Mỹ kim cho TNF). Tổng cộng số tiền sách thu được, giá 10 Mỹ kim 1 cuốn, đó là 430 Mỹ kim, tức được ủng hộ 130 Mỹ kim. Cha Giám Đốc Đền Thánh Nguyễn Hải Dương đã chính thức giới thiệu cuốn sách này và kêu gọi mua để TNF gây quĩ cho NTM 2007. Chính ngài đứng bên bàn bán sách để kêu gọi mua cho TNF. TNF cảm thấy càng ngày Chúa-Mẹ càng có những signals thuận lợi cho ý định muốn làm một cái gì đó đặc biệt trong thời điểm Kỷ Niệm 90 Năm Biến Cố Fatima này. Thứ nhất là cho TNF được cử hành Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô vào giờ thuận tiện nhất, từ 4:30 đến 6:30 chiều Thứ Sáu, trước Lễ Các Thánh Tử Đạo 7 giờ (một đặc ân TNF không hề được vào năm 2003 và 2005). Thứ hai là vấn đề thuê được 2 chiếc xe tour bus rẻ, so với những hãng xe bus đã cố tìm kiếm trước đó. Thứ ba là vấn đề quay phim cho biến cố này, như được Cha Cao Vũ Nghi đồng ý thực hiện, vị linh mục đã được mời đến với cuộc họp này để confirm ý định của ngài, lấy hứng cho TNF, trong khi năm 2003 và 2005 TNF đã không được như vậy. Thứ bốn là chính cuộc họp vào ngay ngày kỷ niệm đúng 90 Năm  Biến Cố Fatima, với đầy đủ mọi thành phần lãnh đạo của TNF. Thứ năm là việc gây quĩ đầu tiên được thành đạt ngoài sức tượng tượng của mọi người.

Sở dĩ TNF thực hiện Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô thay vì Biến Cố Fatima trong Ngày Thánh Mẫu 2007, trong th2ơi điểm mừng kỷ niệm đúng 90 Năm Biến Cố Fatima, là vì, trọng tâm của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể, là Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ Maria hiện ra ở Fatima để kêu gọi con người hãy trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể, với Lòng Thương Xót Chúa. Đó là lý do, ngay trước khi hoàn toàn kết thúc Biến Cố Fatima ngày 13/10/1917, Mẹ Maria đã thảm thiết kêu gọi loài người rằng: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". "Chúa là Thiên Chúa" của chúng ta "bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" đây là ai, nếu không phải là chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã được Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3TNF năm 1916 để dạy cho các em biết cầu nguyện, hy sinh và đền tạ Người hay sao? Và ngay sau khi tiết lộ tất cả Bí Mật Fatima 3 phần, Mẹ Maria đã kêu gọi 3 TNF hãy đọc thêm lời nguyện vào sau mỗi chục kinh rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đền lòng Chúa thương xót hơn". Bởi thế, để làm cho con người nhận biết Lòng Thương Xót Chúa và trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể qua Bí Tích Hòa Giải, không gì bằng thực hiện việc cử hành Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô. Việc TNF cố gắng cử hành Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô này chẳng khác gì như làm âm vang những lời Mẹ Fatima kêu gọi và nhắn nhủ ở Fatima 90 năm trước đây liên quan đến Chúa Giêsu Thánh Thể và Lòng Thương Xót Chúa vậy.

Xin Mẹ Cùng Mẹ, TNF chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa - Magnificat. Amen.

25.    Ngày 1/12/2007, TNF diễn xuất Hoạt Cảnh Giáng Sinh trong Đại Nhạc Hội Giáng Sinh lần đầu tiên của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA. Tuy số người tham dự chỉ trên 1000, một nửa auditorium của Whittier High School, nhưng màn Hoạt Cảnh Giáng Sinh của TNF với khoảng 60 diễn viên, dài 25 phút, đã gaâ tác dụng khá mạnh nơi khán giả. Cha Mai Khải Hoàn là Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Giáo Phận Orange, vị đã chính thức mời TNF trình diễn ở Đại Nhạc Hội Giáng Sinh kỳ 11 ở Orange County Thứ Sáu 14/12/2007, qua email của ngài, rồi vào chính tối trình diễn, ngài cũng đã xuống tận hầm sân khấu là nơi TNF đang hóa trang để mời, và sau ngày diễn xuất ngài đã gửi email đến TNF. Những emails của ngài trước sau như thế này:

----- Original Message -----

From: Tinh Cao

To: Rev-HoanKMai

Cc: TNF TQLD Tran Thanh Thuy ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao ; 'TNF TKLD Nguyen Xuan Dao' ; TNF LDPDH Tran Anh Kiet ; TNF LDPGH Chu Phuong Thuy ; TNF LDT Tran Dai

Sent: Wednesday, November 28, 2007 2:17 PM

Subject: Xin Cha Thong Cam

 

Trọng kính Cha Mai Khải Hoàn,

Giám Đốc Trun g Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange,

 

Cha kính mến ,

 

Con có được các em Thiếu Nhi Fatima cho biết là Cha muốn mời Thiếu Nhi Fatima TGP/LA thực hiện hoạt cảnh Giáng Sinh dưới Cha. Thật là một vinh dự hết lớn lao cho TNF nhỏ bé của chúng con lắm lắm.

 

Và các em có nhờ con thưa lại với Cha là TNF chúng con rất cám ơn Cha đã ghé mắt tới TNF chúng con, nhưng rất tiếc lần này chúng con thật sự không thể đáp ứng lòng mong muốn của Cha. Rất mong Cha thông cảm cho chúng con.

 

Chúng con vẫn hy vọng, nếu Chúa muốn, sẽ có dịp được đến với Cộng Đồng đông đảo "đệ nhất thiên hạ" của Cha vào những dịp khác, như dịp Lễ Các Thánh Tử Đạo, Tuần Thánh hay Giáng Sinh.

 

Xin Cha cầu nguyện cho TNF chúng con. Kính chúc Cha được tràn đầy Bình An của Đêm Thánh Vô Cùng. Amen. 

 

TNF Cao Tấn Tĩnh

 

 

----- Original Message -----

From: Rev. KhaiHoan Mai

To: Tinh Cao

Cc: TNF TQLD Tran Thanh Thuy ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao ; TNF LDPDH Tran Anh Kiet ; TNF LDPGH Chu Phuong Thuy ; TNF LDT Tran Dai

Sent: Thursday, November 29, 2007 9:10 PM

Subject: RE: Xin Cha Thong Cam

 

Anh Cao Tan Tinh va cac em TN Fatima men,

Rat tiec ky nay cac em khong giup duoc cho chuong trinh Dai Nhac hoi Giang Sinh tai Orange. Hy vong trong tuong lai se co nhieu dip nho den anh Tan Tinh va cac em nha. Cha se toi du DNH/ Giang Sinh cua Cong Dong LA 1/12/07.

Chuc mua Giang Sinh tran day niem vui va An Thanh.

Cha Hoan

 

----- Original Message -----

From: Rev. KhaiHoan Mai

To: Tinh Cao

Cc: TNF TQLD Tran Thanh Thuy ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao ; TNF LDPDH Tran Anh Kiet ; TNF LDPGH Chu Phuong Thuy ; TNF LDT Tran Dai ; Rev. KhaiHoan Mai

Sent: Thursday, November 29, 2007 10:10 PM

Subject: RE: Xin Cha Thong Cam

 

Anh Tan Tinh oi,

 

Toi tin tuong Hoat Canh Giang Sinh cua cac em TN Fatima rat xuat sac va y nghia.

Day la dip de Cac Em dem Tin Mung Chua Giang Sinh den cho nhieu nguoi, truoc nhat la tai DNH/GS LA.

 

Sau do, neu co the duoc xin cho cac em trinh dien tai DNH/GS Orange vao chieu Thu Sau (14/12) tai Bill Medley Santa Ana High School 520 W. Walnut St Santa Ana, CA 92701 (goc First & Flower). Can cac dien vien chinh, cac dien vien khac duoc bao nhieu hay bay nhieu. Gio trinh dien co the sap xep luc thuan tien nhat cho cac em. San sang dai tho tat ca moi ton phi di chuyen, an uong va thu lao cho Ban Hoat Canh, xin anh cu cho biet anh em thong cam.

 

Than men

 

Cha Hoan

 

----- Original Message -----
From: Rev. KhaiHoan Mai
To: Tran Dai ; Anh Tinh ; Dao Liltia35
Cc: Tinh Cao ; Rev. KhaiHoan Mai
Sent: Tuesday, December 04, 2007 1:06 PM

Subject: RE: Hoat Canh Giang Sinh


 

Anh Dai, Anh Tinh va anh chi em thuoc phong trao Fatima rat men,

 

Chieu thu Bay vua qua cha va 2 cha tu Orange len tham du Dai Nhac Hoi Giang Sinh cua CDCG/LA. Chuong trinh rat xuat sac, nhat la hoat canh Giang Sinh rat de thuong voi dong dao dien vien cua phong trao Thieu Nhi Fatima, da loi keo cha va 2 cha du tu dau cho den het chuong trinh moi ve.

 

Hom qua cha lien lac voi Ban To Chuc Dai Nhac Hoi Giang Sinh cua CDCG/Orange de gioi thieu man Hoat Canh Giang Sinh cua LA. Ban To Chuc rat tiec ky nay khong duoc han hanh moi Ban Hoat Canh LA, vi ho moi hoan thanh Ban Hoat Canh Giang Sinh lien he trong tinh than “Bao Ve Su Song” (pro-life) la mot trong nhung muc tieu chinh ma buoi Dai Nhac Hoi nam nay nham toi.

 

Cha thanh that cao loi va cam on den anh Dai, anh Tinh va tat ca cac em trong man Hoat Canh Giang Sinh rat de thuong cua LA. Chac chan trong tuong lai se co nhieu dip duoc su dong gop cua PT Fatima.

 

Merry Christmas and Happy New Year

 

Cha Hoan

----- Original Message -----
From: Tran Dai
To: Tinh Cao
Cc: TNF TQLD Tran Thanh Thuy ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao ; TNF LDPGH Chu Phuong Thuy ; TNF LDPDH Tran Anh Kiet
Sent: Sunday, December 09, 2007 12:46 PM
Subject: Re: Urgent: Vietnamese Christmas Program Original Sound Track needed

 
Dear Quý Anh Chị,

Em mới gọi cho Chú Khương và được biết là CongDong sẽ làm cái DVD Dai Nhac Hoi Giang Sinh vừa qua để tặng mà thôi (ủng hộ) nên chúng ta không có gì phải lo về vấn đề này nữa. Chú Khương cũng bày tỏ lời khen tặng đến TNF qua hoạt cảnh vừa qua và có cho biết là nhiều người cũng rất là thích nữa. Tạ ơn Chúa!!!
 

 


GIỮ NGÀY THỨ BẢY ĐẦU THÁNG - Top

*     Bắt đầu được Liên Đoàn tổ chức từ năm 1992 (văn thư ban hành ngày 1-3-1992) liên tục cho tới bây giờ, không bỏ một Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng nào. Tăng số tham dự gấp đôi (47 người) bắt đầu vào 10/1994 tại El Monte, (62 người) vào tháng 11/1994 tại Đoàn San Gabriel, và (72 người) vào tháng 12/1994 dịp quan thày Liên Đoàn. Sau đó, thường con số tham dự trên 40 người, kể cả những ngày mưa bão như 2/1995 tổ chức ở Torrance và 2/1998 tổ chức tại Saint Paul High School.

*     Phát sinh các sinh hoạt khác:

1.     Thứ Bảy hằng tuần: do chính các đoàn tự động đứng ra tổ chức vào các buổi tối, với các mục qùi đọc kinh Mân Côi, chia sẻ Lời Chúa, bàn việc sinh hoạt đoàn trong Chúa Nhật. Bắt đầu là Đoàn TNF/ĐMC/LA năm 1993 (sau Khóa Tĩnh Huấn 1 và 2 năm 1992), làn sang Đoàn TNF/ĐMMC/PN năm 1994 (sau Khóa Tĩnh Huấn 3 năm 1993), tới Đoàn TNF/ĐMTV/EM năm 1995 (sau Khóa Tĩnh Huấn 4 năm 1994), rồi (sau Trại Hè Fatima 10 năm 1998), Đoàn TNF/ĐMĐT/SG và Đoàn TNF/ĐMTT/TR (riêng đoàn TR này làm vào Chúa Nhật thứ 3 trong tháng, vì phải sinh hoạt trước Thánh Lễ Tối Thứ Bảy hằng tuần). Đoàn TNF/LA và TNF/SG tổ chức đi luân phiên từng nhà huynh trưởng (vì hai đoàn này đoạt giải danh dự, được giữ tượng Mẹ của Liên Đoàn); còn Đoàn TNF/PN, TNF/EM và TNF/TR tổ chức tại chính nhà của vị phụ trách đoàn.

2.     Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào các tối Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng: Đoàn Los Angeles từ ngày 4/7/1997 (kéo dài đến tháng 5/1998 vì trở ngại nguyện đường). Sinh hoạt này được gợi ý từ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/6/1997 tổ chức tại Đoàn Los Angeles khi tham dự viên hôm đó được tặng cuốn “Fatima và Năm 2000” và được kêu gọi gia nhập nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ.

3.     Thành lập Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ vào ngày Thứ Bảy Lễ Trái Tim Mẹ, 20/6/1998, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona, Giáo Phận San Bernađinô, 13 TNF (1 phụ trách, 10 huynh trưởng và 2 nghĩa sinh) tuyên hứa; vào ngày Thứ Bảy Lễ Trái Tim Mẹ, 12/6/1999, tại Saint Paul HS, thêm 5 người tuyên hứa (1 phụ trách và 4 huynh trưởng). vào ngày Thứ Bảy 13/5/2000, Ngày Mừng Năm Thánh 2000 của Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, thêm 8 người, trong đó có 4 huynh trưởng và 4 nghĩa sinh.

4.    Thứ Bảy Đầu Tháng 3/2/2007, Tất Niên Bính Tuất (29/1/2006) và Tân Niên Đinh Hợi (18/2/2007), ngày Liên Đoàn tổ chức để gây quĩ sang tham dự Ngày Thánh Mẫu 2007 để cử hành Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô (khác với cử hành Đường Thánh Giá trong Ngày Thánh Mẫu 2003 và 2005). Ngày hôm nay, lần đầu tiên nhiều người tham dự nhất, qui tụ được cả 110 người tham dự, cả gần chục phụ huynh, và có cả ngành Ấu. Hai Đoàn đóng góp văn nghệ là Pomona (múa lân và màn vũ của nữ) và Torrance (2 màn vũ, 1 của ngành Ấu cả nam lẫn nữ, và 1 của ngành Nghĩa nam). Kết quả việc silent auction, với 40 trong 55 món đồ, thu được $728 (final bid) với starting bid là $474. Sau đây là English version của Liên Đoàn Phó Giáo Huấn
 

Let us give thanks to God and Our Lady for our First Saturday event yesterday, which was remarkable in several ways.  We had a full house of at least 110 participants, probably the most of any First Saturday gathering.  Our Mass was extra special not only due to a packed chapel, but also due to the beautiful performance by TNF's Music Group.  The Silent Auction generated an income of $728, with the highest bidding of $210 for an oil painting (Father Ha won the bid against his competitor, chu Toai!)

       "Van nghe" was surprisingly spectacular, opening with the Dragon Dance troupe from Pomona.  The following three dances:  The "retro" youngsters from Torrance, "umbrella" girls from Pomona, and "men in black" also from Torrance, all bedazzled the audience with their superific performances. 

        The "food committee" was at first worried that there wasn't enough for such a surprisingly large turn out, but by some miracle it turned out to be just enough.  Special thanks to chi Tan for the 300 egg rolls, anh Mai (Dao's dad) for the the "xoi", co chu Toai for the "heo quay" and "banh bao", and anh Dai for the 100 spring rolls, chi Thuy (thu quy) for all the fruits, drinks, utensils, and of course chi Dao for rounding up all the chefs.

      Maria C.P. Thuy

5.    Thứ Bảy Đầu Tháng 5/5/2007 tại Đoàn Torrance, với con số tham dự là 64 đoàn sinh, không kể 2 người lớn trong Liên Đoàn. Như Trại Huấn Luyện Fatima năm 2007 vừa rồi, Chúa đã đáp ứng những gì TNF mong ước. Nếu ở Trại Huấn  Luyện  2007, TNF tưởng không có chỗ cho Chúa Giêsu Thánh Thể cuối cùng đã tìm thấy chỗ xứng đáng thế nào, thì Ngày Thứ Bảy đầu tháng 5/2007 cũng thế, tưởng không có Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng, vì giáo xứ đã hết chỗ bởi biến cố rước lễ lần đầu hôm đó. Cuối cùng,  TNF vẫn có lễ ở đằng sau Trailer ở sân chơi của nhà trường, sau khi sắp xếp lại và trang trí đẹp đẽ hơn. Từ một chỗ tầm thường đã trở nên nơi cử hành Thánh Lễ vô cùng long trọng với đông đảo TNF tham dự và rước lễ. Sau Thánh Lễ TNF bàn tới vấn đề thủ tục hành chánh của TGP/LA liên quan tới vấn đề ngăn ngừa nạn lạm dụng tình dục thiếu niên, và tới cả vấn đề cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu ở Ngày Thánh Mẫu 2007. Các em cảm thấy rất hào hứng khi nghe thấy đã thuê được hai chiếc xe tour bus rẻ tiền cho cả TNF và phụ huynh.
 


BÁC ÁI TÔNG ĐỒ - Top

Tặng Quà Giáng Sinh lần 1:

Hôm nay Thứ Bảy, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8/12/2001. Liên Đoàn mừng Quan Thày tại Saint Paul HS. Các Đoàn đều đem quà tặng của mình đến dâng trong Thánh Lễ để Cha ban phép lành trước khi đi làm quà giáng sinh cho một thân chủ bị chậm phát triển của Liên Đoàn Trưởng Cao Tấn Tĩnh ở Anaheim, Orange County. Đây phải nói là một Cuộc Hành Hương Giáng Sinh đầu tiên của Liên Đoàn. Tại sao nói là “hành hương”? Nếu “hành hương” liên quan đến các nơi thánh, thì thành phần tật nguyền bệnh nạn cũng là một nơi thánh. Thật vậy, nếu nơi nào Chúa ở hay tỏ mình ra đều là “nơi thánh”, như địa điểm bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi trước mắt Moisen được thuật lại trong Sách Xuất Hành đoạn 3 câu 5. Mà chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa Nhập Thể đã đồng hóa mình với “những người anh em hèn mọn nhất” của Người, như được Phúc Âm Thánh Mathêu ghi nhận ở đoạn 25, câu 40 và 45. Vậy nếu Thiên Chúa Nhập Thể thực sự hiện diện nơi thành phần hèn mọn nhất ấy, như 5 thân chủ bị khuyết tật chậm phát triển hôm nay đây, thì khi Thiếu Nhi Fatima đi thăm và mang quà đến cho họ không phải là đi hành hương hay sao? Chuyến đi gồm có 44 người (Liên Đoàn 2, Đoàn San Gabriel 8, Đoàn Los Angeles 3, Đoàn Torrance 12, Đoàn El Monte 5 và Đoàn Pomona 14), trên 12 chiếc xe, nối đuôi nhau, đến từ nhà này sang nhà khác, kéo dài từ 2 giờ chiều tại Saint Paul đến 4 giờ 30, qua 5 gia đình khác nhau như sau:

Thứ nhất là em trai Trần Tường, 28 tuổi, Công Giáo, ở với chị ruột, bị câm điếc (deaf mute) và chậm trí vừa (moderate mental retardation): Quà tặng là một chiếc xe díp lớn được điều khiển bằng remote control, do Đoàn Los Angeles tặng, em tỏ ra rất thích và đã đưa ngón cái lên làm hiệu cho biết quà tặng này “hết xẩy” hay món đ chơi này “number one”. Người hết sức cảm động không nói lên lời.

Thứ hai là em trai Ngô Quang, 31 tuổi, ngoại giáo, cha mẹ gốc Tầu, bị chậm trí vừa (moderate mental retardation) và bị co bại tay chân nặng (severe spasticity quadriplegia cerebral palsy), phải ngồi trong xe lăn (non-ambulatory): Quà tặng là một máy nghe úp tai và một ống hút nước như em cần, do Đoàn Pomona tặng. Em đã tỏ ra rất thích, cười và nói nhiều lần “thank you” với cử chỉ giơ tay lên. Cha mẹ em hết sức cám ơn và đã đứng trước sân nhà giơ tay chào biệt từng chiếc xe rời khỏi nhà họ.

Thứ ba là em gái Nguyễn Tuyền, 27 tuổi, ngoại giáo, mồ côi bố, ở với mẹ, bị chậm trí khôn nặng (severe mental retardation) cũng như bị động kinh (seizure disorder), nước bọt luôn chảy ra ngoài miệng, cả ngày ngồi ôm chăn ở một góc sofa ngoài phòng khách hay trong giường ngủ: Quà tặng là một máy bao gồm cả Radio, CD và cassette cỡ vừa phải là món đồ người mẹ cho biết trước là thứ duy nhất Tuyền cần dùng, món quà này do Đoàn Torrance tặng.

Thứ bốn là em trai Bùi Thương, 23 tuổi, ngoại giáo, ở với bố mẹ, bị chậm trí khôn nặng vì hội chứng Down Syndrome và bị mù, cả ngày ngồi gù lưng một mình và không thiết chơi đùa gì cả: Quà tặng là ba hộp banh nhẹ, mỗi hộp hai trái, một trái to gấp đôi trái basketball và một trái bé bằng basketball, do Đoàn San Gabirel tặng, món quà người mẹ nói trước là em chẳng biết chơi gì cả hay chẳng thiết gì hết, cùng lắm chỉ biết đẩy banh chơi trên sàn vậy thôi.

Thứ năm là em trai Liêu Mậu Đạt, 29 tuổi, Công Giáo, ở với cha mẹ, bị chậm trí nhẹ (mild mental retardation) và bị co bại tứ chi nặng (severe spasticity quadriplegia cerebral palsy), ngôi trong xe lăn (non-ambulatory): Quà tặng là một chiếc áo lạnh mầu trắng và một đồng hồ đeo tay là thứ người cha nói trước là em thích, món quà do Đoàn El Monte tặng. Cha mẹ em rất vui mừng cảm động, đã trao cho Liên Đoàn Trưởng một tấm thiệp chúc Giáng Sinh và một trái ổi quí đáp lễ vội vàng, sau đó, hai ông bà ra ngoài cửa vẫy tay chào từng chiến xe ra về.

Lịch trình ở từng nhà như sau: trước hết, LĐT là người môi giới đã giới thiệu chủ khách với nhau, sau đó nói mấy lời mở đầu, mỗi Đoàn tặng quà cho thân chủ mình đã rút thăm mùa quà, thân chủ mở quà, thân chủ ngỏ lời cám ơn hay cha mẹ nói thay, tất cả hát một bài mừng Giáng Sinh thân chủ và gia đình họ, sau hết tạ từ.

Trước khi vào nhà cuối cùng, tất cả đã họp nhau để chia sẻ cảm nghiệm, và cảm thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, (đến nỗi, một huynh trưởng nữ và một số khác được chứng kiến thấy chảy nư ớc mắt nơi một số nhà này), nên tiếp tục làm hằng năm, vì, theo một em cho biết, mình chẳng những cho quà mà còn được quà nữa, đó là thấy người mình cho quà cảm thấy hạnh phúc! Tạ ơn Chúa!

Tặng Quà Giáng Sinh lần 2:

Hôm nay, ngày Thứ Bảy 21/12/2002, dù gần đến sát Lễ Giáng Sinh, mọi người đều bận sửa soạn Giáng Sinh cho mình, cho gia đình cũng như cho cộng đoàn, các em Thiếu Nhi Fatima từ các Đoàn San Gabriel, Los Angeles, Torrance, El Monte và Pomona đã bắt đầu tập họp tại sân nhà thờ San Gabriel Mission ở San Gabriel, địa sở của Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Sầu Bi San Gabriel, vào lúc 9 giờ, trước khi lên đường tặng quà. Phái đoàn phát quà hôm nay có tất cả là 24 người (Liên Đoàn 2, San Gabriel 13, Los Angeles 1, Torrance 3, El Monte 2 và Pomona 3). Năm ngoái, để mở màn cho chương trình phát quà Giáng Sinh này, Liên Đoàn đã phụ trách tìm chỗ tặng quà, đề nghị mua các loại quà và phần quà, hướng dẫn lộ trình và điều khiển chương trình. Năm nay tới đoàn kỳ cựu nhất là Đoàn San Gabriel lo phối trí việc phát quà như Liên Đoàn năm ngoái. Rồi cứ thứ tự theo tuổi đời các đoàn khác sẽ phụ trách việc này hằng năm. Năm ngoái Liên Đoàn đã dẫn các Đoàn đến năm gia đình có con em bị chậm phát triển (mental retardation) ở Orange County. Năm nay Đoàn San Gabriel dẫn đến hai nơi, một việc dưỡng lão nursing home của Mỹ và một nhà tư Việt Nam trong cộng đoàn.

Đúng 9 giờ 45 sáng, đoàn người trẻ này lái xe theo nhau đến The Alhambra Retirement Community, nhưng thăm cơ sở phục vụ của họ là Alhambra Health Center ở 2021 Carlos St (góc đường Carlos và Fremont) – (626) 570-5282. Đây là một viện dưỡng lão tư của anh em tin lành Lutheran từ thập niên 1940, hiện có 13 nhân viên chăm sóc cho 45 dưỡng lão nhân, toàn ngồi trên xe lăn và đa số là nữ giới. Chúng tôi đã ở đây từ 10 giờ đến 11 giờ 45. Năm nay chúng tôi có người đóng bộ Santa Claus đàng hoàng. Đa số dưỡng lão nhân đã tụ họp ở phòng ăn để chờ chúng tôi. Qui tụ trước mặt họ, chúng tôi đã chào mừng họ và hát cho họ nghe cả chục bài Thánh Ca Giáng Sinh quen thuộc, bằng 3 thứ tiếng, Mỹ, Việt và Mễ, có bài bằng tiếng này, có bài bằng tiếng kia, có bài bằng cả hai thứ tiếng, như bài Đêm Thánh Vô Cùng – Silent Night. Bài cuối cùng là bài We wish you a merry Christmas… and happy New Year, trước khi chúng tôi tặng mỗi người một món quà. Vì biết trước được số người, chúng tôi đã chia nhau ra mỗi Đoàn đem 8 phần quà, kể cả Liên Đoàn là 48 phần quà. Món quà của chúng tôi là quần áo, khăn quàng cổ, dép ấm mùa đông, đồ trưng bày, hộp bánh v.v. những món quà cho cả nam lẫn nữ đều xài được. Có vị mở quà lấy được, đa số phải có người mở cho. Ai cũng thích. Chúng tôi đã mang quà đến tận phòng của những vị không ra tham dự chung được để tặng các vị ấy. Một bà già đến làm việc tình nguyện tại đây và một ông gìa đến thăm vợ của mình cũng được chúng tôi trao tặng quà. Sau khi chúng tôi tặng quà xong, chúng tôi đích thân đẩy xe lăn của từng vị ra ngoài sảnh đường chung của dưỡng lão viện này để trò chuyện với từng vị. Bà y tá người Nhật cho tôi biết rằng chưa bao giờ bà thấy những vị dưỡng lão nhân ở đây cười như ngày hôm nay, và không ai đã đến tặng quà cho họ như chúng tôi cả. Một?số ị dưỡng lão cố gắng hỏi thăm chúng tôi là ai, từ đâu tới, và khuyến khích chúng tôi hãy tiếp tục làm những việc như chúng tôi đang làm cho các vị.

Rời dưỡng lão viện này, chúng tôi tới địa điểm phát quà thứ hai trong năm 2002 này là gia đình của em Lâm Phước Nguyên tại địa chỉ 500 E. Hellmen Ave – Monterey Park, CA 91755. Em Nguyên bị chứng tật liệt bại từ hồi lên 10 tháng, chỉ nằm trên giường, không đi đứng gì được. Ăn bằng ống. Luôn có bình hút đờm ra khỏi miệng. Trong căn phòng khách đã vốn chật hẹp của nhà em, em lại còn được nằm trên chiếc giường ở ngay giữa phòng. Chúng tôi đã phải đứng xích vào nhau cho đủ chỗ. Em nằm nghiêng đầu về phía bên phải, ngước mắt lên coi TV trong góc nhà ở đầu giường. Lúc chúng tôi vào thì bấy giờ em đang hào hứng chăm chú coi tuồng cải lương video. Sau lời chào hỏi, chúng tôi đã trao quà cho em, món quà làm em mỉm cười thích chí, đó là một bộ 5 cuốn băng video văn nghệ để em giải trí. Sau đó chúng tôi đã hát một bài Thánh Ca Giáng Sinh và cùng nhau đọc một Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho riêng em cũng như cho cả gia đình em, dâng em và gia đình em cho Cha trên trời qua bàn tay Mẹ Maria. Cuộc cử hành Mầu Nhiệm Thánh này đã được kết thúc vào lúc 12 giờ 15 trưa. Cùng Mẹ chúng con xin tạ ơn Chúa!

Tặng quà Giáng Sinh Lần 3

Thứ Bảy Ðầu Tháng 6/12/2003: Theo thông lệ hằng năm từ năm 2001, Liên Ðoàn TNF/TGP/LA thực hiện việc tặng quà Giáng Sinh vào Thứ Bảy Ðầu Tháng 12, dịp mừng Lễ Vô Nhiễm Mẹ Maria 8/12. Nếu Mùa Chay có Tĩnh Tâm Huynh Trưởng thì Mùa Vọng có sinh hoạt tặng quà này. Bởi vì, Thiên Chúa đã ban Con Ngài cho loài người, Kitô hữu là thành phần đã lãnh nhận tặng ân này qua Phép Rửa, cũng có nhiệm vụ phải chia sẻ tặng ân ấy cho anh chị em đồng loại chưa nhận được đặc ân này. Qua hành động bác ái này, anh chị em nhận quà tặng vật chất nhận ra Chúa Kitô nơi TNF thì không phải là TNF đã trao tặng chính tặng ân Chúa Kitô cho anh chị em đồng loại của mình hay sao? Năm 2001, do Liên Ðoàn phụ trách, TNF đã tặng quà cho 5 người bị chậm phát triển ở Orange County; năm 2002, do Ðoàn San Gabriel phụ trách, TNF đã tặng quà cho một nhà hưu dưỡng; và năm 2003, do Ðoàn Los Angeles phụ trách, TNF đã tặng quà cho một trú sở của anh chị em bị bệnh tâm thần ở Los Angeles Downtown, Moriposa Guest Home (215N Mariposa, Los Angeles - 213-386-5886). Trú sở này do một phụ nữ người Nga là bà Mariana Slater mở ra để phục vụ 10 năm trước. Hiện nay có 5 nhân viên phục vụ cho 40 người, 4 nữ và 36 nam, trẻ nhất là 28 tuổi và già nhất là 70 tuổi. Mỗi đoàn, kể là Liên Ðoàn là 6 nhóm, mỗi nhóm đã mang theo 7 phần quà để phân phát. Theo thông lệ, những món quà này được dâng lên trong Thánh Lễ ở phần dâng lễ, rồi được cha chủ tế Tuyên Úy ban phép lành vào lúc cuối lễ, và trước khi lên đường, đoàn TNF còn lĩnh phép lành của cha nữa. Ðoàn TNF đi phát quà hôm nay gồm có 47 người (LÐ 2, phụ trách 3, phụ huynh 2, SG 4, LA 11, TR 7 chưa kể Vũ, Em 4 và PN 13). Tiến trình tặng quà cũng giống như hai năm trước, gồm những mục chính như, chào mừng, hát mừng, tặng quà và chia nhau đến ngồi tâm sự với từng người. Ðiểm phát xuất đi tặng quà năm nay từ Precious Blood Catholic Church  435 Occidental Blvd. Los Angeles, CA 90057 Ph. 213-389-8439.

Tặng quà Giáng Sinh Lần 4

Thứ Bảy Đầu Tháng 4/12/2004, Liên Đoàn mừng quan thày Lễ Mẹ Vô Nhiễm tại giáo xứ Saint Charles Borromeo, nơi cha Tuyên Úy Liên Đoàn Phêrô Lê Sơn Hà đang phục vụ, nơi LĐ tổ chức 20 năm. Như thường lệ 3 năm trước, các đoàn và liên đoàn mang quà đến dâng trong Thánh Lễ để cuối lễ cha ban phép lành cho trước khi mang đi tặng quà Giáng Sinh. Năm nay, nơi tặng quà do Đoàn Torrance chọn, và nơi đó ở downtown Los Angeles, chỗ thành phần vô gia cư (homeless) ở, như ở góc đường Wall và 4th hay đường Main và 3rd. Mỗi đoàn và Liên Đoàn mua 10 phần quà, thường là sleeping bags, khăn quàng cổ và bao tay để cho những người anh chị em vô gia cư khốn khổ lạnh lẽo này ấm thân một phần nào. Bởi thời giờ có hạn, vì đoàn Torrance phải về sinh hoạt chiều, vả lại ở downtown LA không có chỗ đậu xe nhiều, do đó, sau khi ăn trưa, đoàn LA và Thư Ký Liên Đoàn ở lại thu dọn, còn đoàn Torrance (5 người), đoàn LA (2), Đoàn Pomona (5) và Liên Đoàn (2:LĐPGH và LĐT), đã đi tặng quà. Ba chiếc xe (LA, PN và LĐPGH) phải vào đậu ở Parking tốn tiền rồi đi bộ, còn chiếc xe Mini Van của Torrance chở các thứ quà tặng và chiếc của LĐT chạy tìm chỗ tặng quà. Có những người anh em nằm co quắp lạnh lẽo ở ven chân tường của các cửa tiệm trên hè phố, nhưng ngủ ngon lành không hay biết gì khi chúng tôi có người đến lay dậy để tặng món quà sleeping bag. Nhiều người anh chị em homeless thấy vậy chạy đến chiếc mini van đang đậu ở chỗ 15 phút only xin đúng những thứ TNF mua tặng cho họ. Trước đó, thấy môt ông già gầy gò chống gậy đứng ở góc đường run rẩy đôi chân như không bước đi được nữa, một em đã lấy 1 món quà xuống khi chiếc mini van chở đồ đang đứng chờ đèn đỏ tặng cho ông, khiến ông cảm thấy an ủi, chân ngay lúc bấy giờ không còn run nữa. Những người được TNF tặng quà hôm nay không hề biết đến TNF là thành phần nào, để mà cám ơn như những nơi TNF đã đến trong 3 năm trước đây. Hy vọng, qua những món quà nhỏ mọn này, một trong những người anh chị em hèn mọn ấy nhận ra Chúa Kitô là TNF đã trao tặng chính Chúa Kitô cho họ vậy. Vì Chúa Kitô chính là Tặng Ân Thiên Chúa quá yêu thương loài người đã ban tặng cho chung loài người qua Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh.

Cứu trợ nạn nhân Biển Động Sóng Thần Nam Á.

Các Đoàn đã hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân Biển Động Sóng Thần Nam Á. Liên Đoàn $100 (cộng với số tiền $200 LĐ đại diện chung Các Đoàn biết Cha Hà để làm quà Tết ngài), Đoàn San Gabriel $200 (LĐ ứng trước theo lời yêu cầu của Đoàn Trưởng Phương và Đoàn San Gabriel sẽ trả lại cho LĐ), Đoàn LA $100 (tiền của cựu LĐP/ĐH Trần Hoàng Khải), Đoàn TR $100, Đoàn El Monte $400, Đoàn Pomona $100, Cha Hà $100, Trưởng Kiệt (gửi qua Đoàn Trưởng Đệ) $200, gia đình LĐT Cao Tấn Tĩnh $250, Th Quĩ LĐ Kim Anh $100. Tất cả là 1.650,00 Mỹ kim.

Việc quyên góp này được thực hiện vào Thứ Bảy Đầu Tháng 5/2/2005, khi Liên Đoàn mừng Tân Niên Ất Dậu 9/2/2005. Và số tiền sẽ được gửi đi vào 25/2/2005, trực tiếp sang trương mục của Tòa Thánh ở Rôma sau đây:

Pontifical Council Cor Unum
Account No. 101010
Bank: Banca di Roma
International Bank Code (IBAN): IT93 J 03002 05008   000000 101010
SWIFT Code: BROMITR1204
Cause: "Emergency in Asia"

Tặng quà Giáng Sinh Lần 5

Thứ Bảy Đầu Tháng 3/12/2005, sau khi trên 40 TNF cả LĐ và 5 Đoàn cầu Kinh Mân Côi, dâng Thánh Lễ Mừng Quan Thày trong nguyện đường nhỏ ở Saint Charles Borromeo North Hollywood, giáo xứ Cha Tuyên Uý Liên Đoàn Phêrô Lê Sơn Hà đang phục vụ trên 3 năm, và ăn mừng bữa trưa no thỏa, 26 TNF (LĐ 2; SG 8; PN 7; TO 6; LA 2; EM 1) đã lên đường với 40 phần quà tới El Monte Care (5043 N. Peck Road - El Monte, CA 91732 - 626-579-1602) là một viện dưỡng lão do Đoàn El Monte đặc trách tìm và điều hành việ ctnặg quá Giáng Sinh năm nay. Như thường lệ, TNF có mấy lời ngỏ, sau đó là hát mừng và trao tặng quà đến tận tay từng người già (có 30 nam và 29 nữ), hầu hết tại hội trường, một số còn nằm tại phòng. TNF đã đem quà đến tận phòng. Rồi thăm hỏi từng người, cắt nguyên tấm bánh mừng Quan Thày của TNF hôm nay cho họ ăn, bưng đến cho họ, cả giấy chùi và nước uống. Quà hầu hết là khăn quàng cổ, dép ấm hay bao tay, vì người già, nhất là những người ở trong các dưỡng lão viện, chẳng những cảm thấy cô đơn trong tâm hồn tự nhiên về phần xác còn cảm thấy dễ lạnh lẽo nữa. Năm 2006 sẽ tới Đoàn Pomona phụ trách tìm nơi và điều hành việc tặng quà Giáng Sinh, tiếp tục truyền thống rất tốt lành của Liên Đoàn được khởi xướng từ năm 2001, sau Đại Năm Thánh 2000.

Tặng quà Giáng Sinh Lần 6

Thứ Bảy Đầu Tháng 2/12/2006, năm nay chưa vào Mùa Vọng, vì ngày mai, Chúa Nhật 3/12 mới là CN I Mùa Vọng. Tuy nhiên, theo thường lệ, vào Thứ Bảy Đầu Tháng 12, tại Pomona, thay vì ở trên chỗ Cha Tuyên Úy LĐ (không còn chỗ), 60 người (trong đó có 2 phụ huynh) tham dự Thánh Lễ do chính Cha Hà chủ tế, và làm phép quà Giáng Sinh cuối lễ và ban phép lành cho mọi người trước khi lên đường. Năm nay đoàn Pomona phụ trách tìm chỗ tặng quà, và địa điểm tặng quà là một văn phòng nằm ké ở bên  trong hay ở đằng sau một tiệm xâm mình, một văn phòng của nhóm lo cho thành phần homeless ở downtown Pomona (799 N. Host Ave). Theo họ thì mỗi ngày họ có 200 người vô gia cư đến xin đồ. Tuy nhiên, khi mọi người đến đó, với cả chục chiếc xe chở trên 50 người trẻ, đồng phục đàng hoàng, đậu chật cả con đường nằm ở góc đường Host theo địa chỉ của văn phòng trên, mới vỡ lẽ ra là người liên lạc của đoàn Pomona đã hiểu lầm, tưởng là 200 người homeless đến  một lúc để TNF có thể tặng quà Giáng Sinh cho họ. Căn cứ vào thái độ của bà xếp ở đó, TNF đã quyết định trở lại nhà dưỡng lão ở El Monte năm  ngoái để tặng quà cho đàng hoàng và thân mật hơn.  Tuy mất công và mất giờ hơn như thế, 55 người đã theo đuổi việc tặng quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa này cho tới cùng. 40 dưỡng lão nhân, chưa kể 4 nhân  viên phục vụ tại đây, đã tề tựu ở hội trường trong vòng nửa tiếng để TNF vào tặng quà. TNF đã hát 7 bài, cả Mỹ, Việt và Mễ tại đây, rồi đến  tặng quà cho từng người, sau đó còn đến tận giường của từng người không thể chỗi dạy đến phòng hội như những người khác để tặng hết quà cho từng người. Tạ ơn Chúa.

Tặng quà Giáng Sinh Lần 7

 

Thứ Bảy Lễ Mẹ Vô Nhiễm, 8/12/2007, TNF sang Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con bên Corona để giữ Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng thay tuần trước, vì thứ bảy đầu tháng tuần trước TNF bận với việc trình diễn Hoạt Cảnh Giáng Sinh trong Đại Nhạc Hội Giáng Sinh của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA. TNF đã tham dự Thánh Lễ trọng buộc kính Mẹ Vô Nhiễm vào lúc 10 giờ sáng tại nguyện đường ở đây, trong Thánh Lễ, các em đã đem quà tặng Giáng Sinh lên cung thánh trong phần Dâng Lễ để chủ tế ban phép lành cho những quà tặng này cuối lễ trước khi mang đi trao tặng cho những người anh chị em bất hạnh đáng thương của mình. Sau Thánh Lễ, 40 TNF (LĐ 2, Cố Vấn 2, SG 5, LA 2 - thêm 2 mang đồ ăn tới nhưng không đi tặng quà, TO 5 - lúc đi tặng quà thêm 3 nữa, 8 EM, và Pomona 11) đã tập trung tại một trong những Phòng Họp chính của Đền Thánh để tập dượt bài hát, dặn dò nhau và ăn mừng Quan Thày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Theo lịch trình thì năm nay tới phiên Liên  Đoàn tìm chỗ tặng quà. Và cuối cùng quyết định đã được thực hiện là TNF đến với những người anh chị em bị chậm phát triển trong caseload của nguyên LĐT Cao Tấn Tĩnh, như năm 2001, ở Orange County. Năm 2001, TNF đã từ nhà nguyện của Saint Paul HS gần Norwalk đến tặng quà cho 5 thân chủ, năm 2007 TNF từ Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona đến tặng quà cho 3 thân chủ, trong đó có 2 thân chủ cũ (2 và 3 dưới đây) từ năm 2001. Sau đây là tên tuổi và tật nguyền của họ:

 

1) Đỗ Ying, female, 25 years old, severe Mental Retardation, Cerebral Palsy and Seizure Disorder - gift: anything Tặng Quà GS Đỗ Ying  12.

 

2) Nguyễn Lâm Tuyền, female, 33 years old, moderate Mental Retardation, and Cerebral Palsy - gift: anything Tặng Quà GS Lâm Tuyền  3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

3) Ngô Quang, male, 38 years old, moderate Mental Retardation and Grand Mal Seizure - gift: headphone Tặng Quà GS Ngô Quang 910, 11, 12.

Mổi Đoàn có một món quà trị giá khoảng 25 Mỹ kim cho từng người anh chị em trên đây, cộng với gift certificate cũng khoảng đó của Liên Đoàn. Tất cả là 14 chiếc xe chạy đến từng nhà đã được ấn định. Phải công nhận là cuộc viếng thăm và tặng quà lần thứ 7 này, cũng như lần đầu tiên, qua những gì thấy được và nghe được nơi các em, đã thực sự gây tác dụng không nhỏ tới tâm hồn của các em TNF, khi các em trông thấy những con người thật, trẻ trung bề ngoài như các em, tuy lớn tuổi hơn nhưng trẻ con hơn về mặt tâm trí, và bất lực hơn về mặt thể lý. Có nhiều em đã bày tỏ niềm xúc động gần khóc của mình. TNF đã đến không phải chỉ tặng quà cho cá nhân của những người anh chị em xấu số này và còn tặng chính Chúa Kitô cho gia đình của họ nữa, ngược lại, TNF đã nhận lại được món quà của chính họ là kẻ bất hạnh, là thành được được Chúa Kitô gọi là " the least brother", và gia đình họ là những người đã phải hy sinh cả đời cho họ, tặng lại cho món quà cảm nhận yêu thương và ơn gọi làm người. Ở đâu TNF cũng bắt đầu bằng màn giới thiệu giữa đôi bên bởi TNF Cao Tấn Tĩnh, rồi các em hát mấy bài Giáng Sinh Mỹ Việt, sau đó là đại diện TNF (LĐP Giáo Huấn Chu Phương Thủy) nói vài lời với gia đình, tiếp theo là mục các Đoàn tặng quà và hỏi thăm gia đình, sau hết TNF hát một bài Giáng Sinh kết thúc. TNF chính thức lên đường đi tặng quà Giáng Sinh từ Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona lúc 12 giờ 30, và kết thúc vào lúc 3 giờ chiều, sau khi tập trung ở ngoài nhà của gia đình Ngô Quang chia sẻ cảm nghiệm cuối cùng và dâng lời nguyện kết thúc.

Người anh em Ngô Quang đã sử dụng hai bàn chân cong queo tật nguyện của mình tự đẩy chiếc xe lăn ra ngoài cửa để dùng bàn tay co bại của mình vẫy mời khách vào nhà thế nào thì cũng cố gắng đẩy chiếc xe lăn ra trước cửa một lần nữa để vẫy chào khách ra về như vậy. Nếu người chị em Đỗ Ying là "baby forever" của bà mẹ và người chị em Lâm Tuyền "suốt ngày chùm mền exercise trên sofa" thì người anh em Ngô Quang đã "sửa soạn đón khách từ tối hôm trước", và có  thể nói đã đại diện cho hai người chị em Đỗ Ying và Lâm Tuyền không nói được của mình, lên tiếng một cách ngọng nghẹo mừng chúc "merry Chirstmas" cho đám khách TNF trẻ trung cùng chào biệt đám khách TNF của mình.

 

----- Original Message -----

From: Mary Hiu

To: Tinh Cao ; Tran Dai ; Kiet Tran

Cc: TNF TQLD Tran Thanh Thuy ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao

Sent: Tuesday, December 11, 2007 6:05 AM

Subject: Re:

Gap hai co gai dang thuong nay xong, tu nay het dam than van moi khi chiu kho mot chut.  Gap hai ba me vat va nuoi con cuc nhoc gap mot ngan lan hon em nuoi hai dua chau, tu nay het dam nghi minh nuoi con cuc nhoc.  Thu that tu hom no den nay hinh anh hai co gai nay cu hien len trong dau, nhat la cai co "chum men".  Toi nghiep qua di.  Gia ma em thanh thien cau xin Chua cai gi cung cho, em uoc gi cho co ay tro lai binh thuong lien tuc khac. 

Thu?y

Tặng quà giáng sinh lần thứ 8

Cũng như nam ngoái, Thứ Bày Đầu Tháng 6/12/2008, cũng tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, Liên Đoàn (với khoảng 60 người) đã tham dự Thánh Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng. Thánh Lễ năm nay khác ở chỗ có lễ nghi bàn giao Tuyên Úy Liên Đoàn, và tuyện thệ nhận chức của cả Tân Tuyên Úy Liên Đoàn lẫn Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn. Thánh Lễ dài 2 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ 15 sáng đến 12 giờ 15 trưa, vì có lễ nghi tuyên thệ nhận chức cả hai Tuyên Úy lẫn Ban Chấp Hành Liên Đoàn sau bài giảng, và phần cám ơn cùng chúc mừng lẫn tặng quà trước phép lành kết lễ.  Tuy nhiên, trong phần dâng lễ cũng có lễ nghi dâng quà Giáng Sinh đặt trước bàn thờ, và cuối lễ các Cha đã ban phép lành trước khi được mang đi tặng. Sau lễ, sau tiệc mừng, vào lúc 1 giờ 30, các Đoàn, trừ Đoàn Torrance phải về sinh hoạt, đã đi . Đoàn San Gabriel đặc trách tìm nơi và chương trình tặng quà năm nay 2008. Địa điểm đó là một Nhà Dưỡng Lão ở 537 W Live Oak St, San Gabriel, Los Angeles, California 91776, 2 blocks đường từ nhà thờ ở cộng đoàn San Gabriel, nơi đang phục vụ với số người như sau: dưỡng lão hay dưỡng sinh nhân nữ 59, nam 28, nhân viên nữ 16, nhân viên nam 7. Các em đa số không đồng ý với đề nghị nên tặng quà Giáng Sinh 2008 cho Việt Nam đang bị bão lụt theo như Liên Đoàn Công Giáo đang kêu gọi cứu trợ. Vì các em muốn đích thân đến trao tặng và cảm nhận tình thương yêu chia sẻ với anh chị em đáng thương của mình nữa. Tạ ơn Chúa Mẹ. Các em nhất định không muốn bỏ qua lệ rất tốt lành này.

 

Tặng quà giáng sinh lần thứ 9
 

Xin cảm tạ ngợi khen Chúa đã ban cho TNF chúng ta sống một Thứ Bảy Đầu Tháng 12 ngày 5 ở Đoàn Torrance thật ý nghĩa và đầy tinh thần yêu thương phục vụ. Thành phần tham dự thật đông đảo, tất cả là 53 người: TO 27, C/P 9, SG 7 và EM 7, LĐ 3. Sau 50 Kinh Mân Côi từ 9 giờ 40 ở một phòng ấm cúng cuối nhà thờ, Thánh Lễ vào lúc 10 giờ với Cha Gioan Võ Hồng Khanh, vị đã chẳng những kể lại "cái duyên" giữa ngài và Đạo Binh Xanh ngay từ đầu khi TNF mới thành lập, mà còn khuyên TNF hãy bắt chước Mẹ Maria chờ đón Chúa bằng tinh thần cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và đáp ứng Lời Chúa. 11:15 trở về căn phòng ban đầu để sinh hoạt tiếp, với một trò chơi do đoàn Torrance phụ trách, sau đó là phần chia sẻ của LĐ về 3 điều: 1) Lệ tặng quà Giáng Sinh bắt đầu có từ năm 2001, và đi tặng quà là tặng chính Chúa Kitô qua món quà nhỏ với tất cả lòng yêu thương, vì qua đó anh chị em xấu số nhận biết Chúa Kitô, Đấng đến với họ qua cử chỉ yêu thương bác ái tặng quà Giáng Sinh của chúng ta; 2) Giáng Sinh có 3 biểu hiệu liên quan tới sự sống: biểu hiệu thứ nhất là cây Noel xanh tươi đầy sức sống trong mùa đông chết chóc; biểu hiệu thứ hai là ánh sáng xua tan bóng tối tăm chết chóc, và biểu hiệu thứ ba là quà tặng là những gì phát xuất từ yêu thương, ngược lại với hận thù chỉ gây ra chết chóc. Chúa Giêsu Giáng Sinh để mang lại sự sống cho con người. 3) Lễ Mẹ Vô Nhiễm bao giờ cũng ở vào đầu Mùa Vọng, biểu hiệu cho 2 điều: Thứ nhất, chín tháng sau Đức Mẹ được sinh ra, Lễ ngày 8/9, tức là 9 tháng trước khi được sinh ra, Mẹ đã được hoài thai vô nhiễm tội ngay từ lúc được thụ thai; thứ hai, Mẹ Vô Nhiễm báo hiệu Chúa Kitô là Mặt Trời Công Chính sắp tới, vì Mẹ được hưởng trước (anticipation) ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, được gìn giữ (preservation) cho khỏi nguyên tội. Ơn Vô Nhiễm của Mẹ là do Chúa Kitô mà có, mà khi Mẹ được Ơn Vô Nhiễm thì Chúa Kitô chưa sinh ra và cứu chuộc nhân loại, vậy Ơn Vô Nhiễm như là ánh sáng ban mai cho thấy mặt trời của một ngày sắp lên. "Ôi Maria Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô" như lời ca trong Kinh Dâng Ngày của TNF là như thế. Bởi vậy, để đón chờ Chúa Kitô Giáng Sinh, đúng hơn (vì Chúa Kitô đã thực sự Giáng Sinh rồi), để cử hành Mầu Nhiệm Giáng Sinh, không gì bằng than thở câu: "Hỡi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa". Sau khi dùng bữa trưa với Pizza do Liên Đoàn khoản đãi vừa đủ no để đi tặng quà Giáng Sinh, và tập dượt các bài hát giúp vui khi tặng quà, tất cả đều lên đường tới Clearview, Alzheimer's Care Facility ở địa chỉ 15823 S Western Ave - Gardena, CA 90247-3703 - (310) 538-2323, cách nhà thờ Thánh Phêrô Torrance gần 2 miles về phía Đông. Tất cả 42 món quà từ 4 đoàn, mỗi đoàn 13 gói, đều được đưa cho 2 nữ nhân viên phục dịch ở đây, vì không đủ cho 178 patients được trên 100 nhân viên chăm sóc chia làm 3 shifts liên tục một ngày. TNF chia làm các nhóm đến các nhà ăn của các khu để hát mừng Giáng Sinh và thăm hỏi. Ông Giá Noel (tân huynh trưởng Trần Hoàng Paul ở Torrance) đóng bộ đàng hoàng và doing very good job. Facility này lúc nào cũng cửa khóa then cài, với các song sắt và cửa ra vào kiên cố. Việc tặng quà được kết thúc vào lúc 1 giờ 30 chiều. TNF chụp cung 2 tấm hình trướcc khuôn viên của facility này để làm kỷ niệm. Hẹn gặp nhau năm tới với Đoàn El Monte phụ trách tìm chỗ tặng quà Giáng Sinh.

 

Tặng quà giáng sinh lần thứ 10

 

"Thiếu Nhi Fatima - Yêu Thương!"

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 12 ngày 4 năm 2010, 48 TNF từ tất cả 4 đoàn và LĐ đã gặp nhau để: Dâng Thánh Lễ và Lần Hạt 50 Kinh Mân Côi đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ như thường lệ, và cũng theo thông lệ hằng năm, đi tặng quà Giáng Sinh cho những người anh chị em xấu số đáng thương.

 

Trước khi Lần Hạt Mân Côi, các em đã được nhắc nhớ 2 điều căn bản liên quan tới việc tặng quà Giáng Sinh:

 

1) Chúng ta đi tặng quà Giáng Sinh (presentation of Christmas gifts) chứ không phải phát quà (distribution of Christmas gifts). Vì phát quà có vẻ cho mình ngon lành hơn người khác và làm như một cái máy đưa quà vậy thôi, còn tặng quà có tính cách trân trọng và bằng cả tấm lòng yêu thương quí mến của mình.

 

2) Khi đi tặng quà, vì yêu thương như thế, chứ không phải phát quà có vẻ lạnh lùng, chúng ta chẳng những cho những người anh chị em đáng thương món quà vật chất mà còn tặng cho họ cả Chúa Giêsu là Món Quà cao quí nhất Thioên Chúa đã tặng cho chung loài người và riêng Kitô hữu, vì khi những người anh chị em được chúng ta tặng quà, nhờ cử chỉ bác ái của chúng ta, có thể nhận biết Chúa Kitô, nghĩa là Chúa Kitô được sinh ra trong lòng họ và trở thành món quà thiếng liêng bất hủ của họ.

 

Vì các món quà mang đi tặng chưa được làm phép như các năm trước, khi Liên Đoàn mừng lễ Quan Thày, và trong lễ các phần quà được mang lên cung thánh trong phần dâng của lễ để Cha Tuyên Úy Liên Đoàn ban phép lành trước khi kết lễ, hôm nay TNF đã dùng 50 Kinh Mân Côi để dấng lên Mẹ Maria các phần quà và xin Đức Mẹ chúc lành cho các phần quà ấy.

 

Vào khoảng 10 giờ 15 sáng, 13 chiếc xe chở 48 người (LĐ 4, SG 7, TO 12, EM 15, C/P 10; với 33 khăn nâu, 14 khăn xanh và 1 thân hữu TNF EM) đã theo nhau lên đường, cách nhà thờ khoảng 1 dặm về phía đông bắc, tới địa điểm để tặng quà là Hope House ở 4215 N. Peck Road - El Monte, CA 91732.

 

Hope House, như chị manager người Mễ cho biết chung riêng, là nơi phục vụ cho 40 em bị Autism (hội chứng Tự Kỷ - Kỷ là mình và Tự là riêng, tức bị hội chứng sống một mình - withdrawal, kèm theo bị speech problem và behavior problems), những em bị cha mẹ abuse vì không handle nổi các behavior problems của các em. Bởi thế, Hope House cũng có thể được coi như một trung tâm phục vụ các em mồ côi bất đắc dĩ. Vì các em bị Autism này có nhiều behavior problems như vậy mà nơi này phải thuê tới 65 nhân viên để coi 40 em, vì ratio là 3:1, tức một nhân viên coi 3 em, có 3 em severe tới độ cần ratio 1:1. Tuy nhiên, khi TNF tới tặng quà thì chỉ có 26 em (20 boys và 6 girls), số còn lại đang bận chơi play off soccer ball không có nhà. Nơi này có thể sẽ bị đóng cửa trong vòng 2 năm nữa vì thiếu ngân quĩ.

 

TNF được nhân viên quản trị (manager) nói cho biết sơ qua về trung tâm phục vụ này và dẫn đi coi một vòng trung tâm. Sau đó TNF đến gặp gỡ các em bị Autism ở một căn phòng chung. Các em ngồi và TNF đứng. Trước hết, TNF đã hát những bài Noel vui tươi đầy an bình và hy vọng. Cựu Đoàn Trưởng SG Trần Trung Thảo chơi Guitar, Cựu Đoàn Trưởng C/P Ngô Thế Vi chụp hình, phu quân của Thủ Quĩ LĐ là Nguyễn Chí Hướng làm Ông Già Noel trong bộ áo formal với chuông rung nghe vui nhộn. Tiếp theo là mục trao tặng quà tận tay cho từng em hiện diện, kể cả những phần quà cho chung facility ca các em, nhất là hai bao thư cuối cùng, một của LĐ ($100.00) và một của Đoàn Trưởng C/P Bùi Quang Trung ($250.00 từ những đóng góp nơi sở làm của Trung và gia đình Trung). Sau hết, có một em tên là Jay đã đại diện chung các em đứng lên nói mấy chữ vắn gọn cám ơn TNF.

 

Khoảng 11 giờ 30 sáng, TNF trở về lại Nhà Thờ El Monte để ăn trưa. Nhưng trước khi ăn trưa, các em được gợi ý để reflection như sau: 1) Giới trẻ TNF vừa tới tặng quà cho giới trẻ Autism bất hạnh và nhờ đó thấy được mình lucky; 2) Tuy nhiên, cái lucky theo trần gian này cũng bao gồm cả những nguy hiểm trong đó, vì trong khi các em bị Autism hoàn toàn innocent ngây thơ vô tội như trẻ nhỏ, đáng được hưởng Nước Trời, thì giới trẻ TNF lành mạnh và khôn ngoan vẫn có thể phạm tội và hư đi đời đời; 3) Bởi thế, TNF cần phải biết ơn Chúa đã ban cho mình cái lucky và sống xứng đáng với ơn Chúa, bằng cách lấy cái lucky của mình bù lại những bất hạnh của người khác; 4) Nếu ý thức được như vậy, thì TNF đi tặng quà hôm nay cũng đã nhận lại được quà tặng từ các em bị Autism, vì nhờ các em bất hạnh này mà giới trẻ TNF cảm thấy mình lucky và sống tốt lành hơn, yêu thương và phục vụ hơn.

 

Đây là lần tặng quà Giáng Sinh thứ 10 của TNF. Thông lệ tặng quà Giáng Sinh hằng năm này được bắt đầu từ ngày Thứ Bảy 8/12/2001, mở đầu là Liên Đoàn, ở dưới Orange County, sau đó tiếp tục diễn tiến như sau: 2002 - SG, 2003 LA, 2004 TO, 2005 EM, 2006 C/P; 2007 LĐ (cũng ở dưới Orange County); 2008 SG, 2009 TO, 2010 EM. Năm tới 2011 tới C/P.

 

Tặng quà giáng sinh lần thứ 11

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/12/2011.

Do Đoàn TNF Đức Mẹ Mân Côi Claremont Pomona phụ trách.

Từ 11:00 am - 12:30 pm.

Tại Inland Valley Hope Partners.

1753 N. Park Avenue Room 20

Pomona, California 91768

(909) 622-3806 X234 Fax (909) 622-0484

www.InlandValleyHopePartners.org

Phân nhiệm: Có 10 em nhỏ,

San Gabriel: Deshawn William & Rian Norris

El Monte:  Trinity Norris & Coryn Colombel

Torrance:  Ray Ramirez & Amayllis Fierro

Claremont: Alessa Mejia & Kenitra Walker

Lien Doan;  Amanda & Jacqueline

Tặng quà giáng sinh lần thứ 12

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 12/2012, theo thường lệ, TNF cử hành Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, và cũng là dịp hướng về mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, ngày 8/12, là Quan Thày của Liên Đoàn.

 

Cũng theo thông lệ hằng năm, vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 12 này, TNF còn thực hiện việc tặng quà Giáng Sinh, một lệ bắt đầu có từ Thứ Bảy ngày 8/12/2001, cách đây đúng 12 năm, nên lần tặng quà Giáng Sinh này là lần thứ 12, thứ tự như sau: Liên Đoàn 2001 và 2007; San Gabriel 2002 và 2008; Los Angeles 2003; Torrance 2004 và 2009, El Monte 2005 và 2010, Claremont-Pomona 2006 và 2011. Đáng lẽ năm 2012 này tới Liên Đoàn chứ không phải San Gabriel đặc trách nếu tính theo thứ tự trên đây.

 

Các gói quà đã được để hết ở dưới gầm bàn để Tượng Mẹ Fatima và cuối lễ đã được Cha Tuyên Úy Nguyễn Tuấn Long làm phép lành trước khi mang đi tặng cho những người anh chị em đáng thương của mình, và qua cử chỉ bác ái yêu thương này, TNF trao tặng chính Chúa Giêsu Kitô là Quà Tặng quí nhất Thiên Chúa đã ban cho chung nhân loại.

 

Tất cả 54 TNF, 2/5 là Nghĩa Sinh, đã đến địa điểm để tặng quà Giáng Sinh đó là:

Alderwood Manor Convalescent

115 Bridge Street

San Gabriel, CA 91775

 

Địa điểm năm nay do Đoàn San Gabriel chọn: đó là một viện dưỡng lão có 47 phòng, mỗi phòng có 2 người nằm, trong đó có khoảng 5-6 người Việt Nam, căn cứ vào tên ở ngoài cửa. Vì số người già ở đây tới con số 94 nên số quà các đoàn mang tới không đủ cho  các phòng ở gần cửa vào và một phòng ăn thứ hai.

 

Các em tập trung ở phòng ăn đầu tiên ở gần phòng cuối cùng số 47 để ca hát (khoảng 6-7 bài) và tặng quà Giáng Sinh. Trưởng Trà My ở Claremont-Pomona đặc trách ca hát, Em Kenny Cường và Trần Minh Anh (AKA "Bờm") cũng Đoàn Claremont-Pomona đánh Guitar. Còn Paul ở Đoàn Torrance đóng vao Ông Già Noel. Anh Cựu Liên Đoàn Trưởng Trần Đại chụp hình và hy vọng sẽ phổ biến hình ảnh sau khi nhận được email tường trình này.

 

Các em TNF đã đưa quà tới tận từng phòng cho những ai không có mặt ở phòng ăn thứ 1. Thậm chí còn vào 1 trong các phòng (phòng số 4) để ca hát chức mừng Giáng Sinh. Cảm động nhất khi thấy một số người già ở phòng ăn thứ nhất đã cố gắng đứng lên vừa hát vừa vỗ tay vui vẻ với Thiếu Nhi Fatima như thể muốn cải lão hoàn đồng như các em. Tạ ơn Chúa. Chớ gì những người anh chị em đáng tuổi ông bà của TNF ấy trở thành món quà Giáng Sinh để các em dâng lên Chúa Hài Đồng trong Mùa Vọng nhất là trong chính Đêm Giáng Sinh.

 

NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH - Top

Tham dự Ngày Thánh Mẫu tại Dòng Đồng Công ở Carthage Missouri mừng Ngọc Khánh 75 năm Biến Cố Fatima ngày 6-9/8/1992. Liên Đoàn trình diễn hoạt cảnh Fatima ở sân khấu Hội Trường Nhà Ba Lầu vào sáng Thứ Bảy và vũ khúc Trái Tim Mẹ Toàn Thắng vào đêm văn nghệ tối Thứ Bảy tại Lễ Ðài. Cả hai cuộc trình diễn này đã được Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu quay phim và phổ biến trong bộ video của Ngày Thánh Mẫu năm nay. TNF tham dự lần này khoảng 30 em. Có cả Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà. TNF đã phổ biến phong trào của mình lần đầu tiên bằng flyer ở đây. Lều của TNF có một đặc điểm nổi bật là quả bong bóng lớn (có đề chữ TNF) bay phất phới trước lều bên cạnh cửa vào hầu trường Nhà Ba Lầu.

Tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII tại Denver, Colorado, ngày 11-15/8/1993, có cả Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà. Trong khi giới trẻ Nam California (giáo phận Orange và Los Angeles) đi chung trên những chiếc xe buýt du lịch lớn và ở chung với nhau, thì TNF đi riêng bằng hai chiếc xe mỗi chiếc 15 người và một chiếc xe nhỏ. Tất cả phái đoàn TNF là 35 người. Ngoài việc tham dự những sinh hoạt theo chương trình của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cũng như buổi gặp gỡ riêng Ðức Thánh Cha của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam, TNF còn kiếm giờ đi chơi Rocky Mountain và thăm địa điểm hành hương dòng Thánh Francis Cabrini là nơi có ngọn đồi 14 chặng đường Thánh Giá.

Tông Ðồ Giới Trẻ trong Ngày Thánh Mẫu XXVI với Chi Dòng Ðồng Công ở Carthage Missouri ngày 7-10/8/2003. Lần này Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà không tham dự, nhưng đầy đủ 5 người trong Ban Chấp Hành Liên Ðoàn (LÐP/GH, LÐP/ÐH và TK/LÐ đi bằng máy bay, TQ/LÐ đi xe với Ðoàn San Gabriel và LÐT đi xe với gia đình). Ðoàn San Gabriel 26 người, 19 nam 10 nữ chưa kể 2 phụ trách (tất cả đoàn này đi bằng 4 xe Minivan và một xe nhỏ); Ðoàn Los Angeles 7 người, 4 nam 3 nữ chưa kể 1 phụ trách (Cô Toại thay cho Chú Toại) và 4 phụ huynh (tất cả đoàn này đi máy bay); Ðoàn Torrance 2 trưởng nam (cả hai đi bằng máy bay); Ðoàn El Monte 9 người 6 nam (1 ấu đi bằng máy bay) 3 nữ (1 đi bằng máy bay) chưa kể 1 phụ trách (đi bằng máy bay); Ðoàn Pomona 20 người 11 nam 9 nữ (trong đó có 4 đi máy bay) chưa kể 3 phụ huynh (2 đi với Phương Xe Khách). Tổng số phái đoàn TNF tham dự cuộc hành trình tông đồ giới trẻ này là 78 (42 nam, 25 nữ, 4 phụ trách và 7 phụ huynh), trong đó, 2/5 đi máy bay, còn bao nhiêu đi xe. Nếu kể cả thành phần Ðạo Binh Xanh đi theo TNF bằng máy bay nữa thì con số lên đến 100 người.

Về sinh hoạt giới trẻ chiều Thứ Năm tại Hội Trường Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, với khoảng 150 người tham dự, trong đó 1/5 là Thiếu Nhi Fatima. Tuy bị trục trặc về âm thanh lúc đầu, song buổi sinh hoạt về các Vấn Ðề Giới Trẻ chính như peer pressure và parent pressure, cũng hết sức sinh động vối tài điều khiển của LÐP Ðiều Hành Trần Hoàng Khải và Thư Ký Liên Ðoàn Trần Anh Kiệt, với sự cộng tác của Trưởng Phượng (EM) và Ðào (LA), cũng hào hứng với mục nhạc Rap do Vũ và Minh Kha (PN) trình bày, cũng vui nhộn với mục góp vui đột xuất của Ðoàn San Gabriel dưới sự điều khiển của Thủ Quĩ Liên Ðoàn Phạm Hiếu, và thấm thía đối với giới trẻ thiện chí tham dự bấy giờ được bộc lộ trên khuôn mặt của họ, qua chia sẻ cảm nghiệm rất thực tế của Nguyên (Pomona), của Phượng (El Monte) và lời nhắn nhủ của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II được LÐT Cao Tấn Tĩnh nêu lên và dẫn giải: "Ðừng chấp nhận những gì là sự thật nếu sự thật này thiếu yêu thương, và đừng chấp nhận những gì là yêu thương nếu nó không có sự thật. Thiếu một trong hai điều này chỉ là một sự gian dối tai hại" (Do not accept anything as the truth if it lacks love [chẳng hạn như ly dị hay phá thai]. And do not accept anything as love which lacks truth [chẳng hạn như hôn nhân đồng phái tính hay làm tình trước hôn nhân v.v.]. One without the other becomes a destructive lie.) Tuy nhiên, để có thể khôn ngoan và can đảm thực hiện nguyên tắc thực tế này, LÐT/TNF đề nghị giới trẻ cần phải làm sao nghe được tiếng Chúa, phải làm sao để tâm linh của họ đừng trở thành một chiếc hand phone hết battery, tức một lương tâm mất ý thức tội lỗi, hay một chiếc hand phone còn battery nhưng "off" nên hay bị missed calls, tức không luôn chuyên chú vào đời sống thiêng liêng đạo đức cho lắm, do đó không đáp ứng kịp thời những gì Chúa muốn, hoặc một chiếc hand phone chẳng những còn battery mà lại luôn "on" (in sound, not in vibration) song ở một nơi ồn ào nhộn nhịp, tức ở trong tình trạng ham mê lo lắng trần gian nên cũng không nghe được tiếng Chúa gọi, ý Chúa muốn, trái lại, tâm linh họ lúc nào cũng phải làm sao để có thể nghe được tiếng Chúa và đáp lại ý Ngài.

Về Ðường Thánh Giá Giới Trẻ, được TNF thực hiện lần đầu tiên trong Ngày Thánh Mẫu để mừng Dòng Ðồng Công thành lập 50 năm (1/2/1953-2003), vào giữa trưa nắng nóng, từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiếu, 8 chặng đầu tại lễ đài và trước lễ đài, còn 6 chặng cuối tại Ðồi Canvê, cách lễ đài nửa mile. Dự tính đầu tiên là làm tại lễ đài và trước lễ đài. Sau đó thấy Nhà Dòng xây đồi Canvê thì lại dự tính làm bên đồi Canvê. Cuối cùng mới hợp cả hai tư tưởng này lại, tức là 8 chặng đầu bên này và 6 chặng cuối ở bên kia. Nhưng lại lo không biết tham dự viên có chịu đi từ bên này sang bên kia xa cả nửa dặm đường. Sở dĩ thực hiện cả hai bên tại một chỗ chứ không đi từ bên này sang bên kia là để tránh cảnh dân chúng chạy theo Ðường Thánh Giá, sẽ sinh ra cảnh lộn xộn và chỉ được một số người coi thôi. Và sở dĩ phải làm vào giờ trưa vừa nắng và nóng này là vì đó là giờ khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô. Thiếu Nhi Fatima đã phải sửa soạn thay đồ hóa trang từ 12 giờ trưa ở sau Lễ Ðài và cứ mặc như thế tới sau 3 giờ chiều. Ngoài ra, cuộc tập dượt Ðường Thánh Giá này cũng hết sức gay go phức tạp đầy lủng củng nội bộ cho tới giây phút cuối cùng ngay trước khi đến giờ trình diễn. Thánh Giá mãi cho tới khi trình diễn mới xong. Chưa kịp tập đóng đanh với ba cây thập giá mới xong này v.v. Thế mà, mọi sự xẩy ra hết sức tốt đẹp ngoài ý muốn. Dân chúng cầm dù kéo sang Ðồi Canvê tham dự còn nhiều hơn bên Lễ Ðài. Rất nhiều người đã không cầm được mình chảy nước mắt khóc, kể cả chính các em Thiếu Nhi Fatima đóng vai dân chúng hay Ðức Mẹ, lẫn dân chúng tham dự. Chuyên viên quay video cho Nhà Dòng tuyên bố chỉ quay đại khái để lấy hình ảnh tài liệu thôi, nhưng cuối cùng đã quay từ đầu tới cuối, lại còn phỏng vấn những vai Chúa Giêsu (Vũ), Ðức Mẹ (Thúy), Ðại Ðội Trưởng (Kiệt) và LÐT sau khi kết thúc Ðường Thánh Giá. Ðường Thánh Giá Giới Trẻ không ngờ đã thành công đến nỗi cả những cha Dòng Ðồng Công nằm trên giường bệnh hay những người phục vụ tại các quán ăn không hề tham dự tí nào cũng ngỏ lời chúc mừng khen ngợi.  Cha Ðỗ Cao Tùng, Giám Tỉnh Dòng Ðồng Công, vị vẫn đại diện Chi Dòng để chào mừng các Ðức Cha trước mỗi Thánh Lễ Ðại Trào, đã gửi email cho LÐT vào lúc 9 giờ 4 phút sáng ngày 13/8/2003 đã viết: "Ðường Thánh Giá có nhiều người hâm mộ, công phu, hy sinh, khâm phục!" Một khách hành hương ở Houston Texas hôm 12/8 đã email cho Nhà Dòng đề nghị: "Xin quay và chụp hình đưa lên website về 14 chặng đàng Thánh Giá sống. Xin đưa 14 Ðàng Thánh Giá vào chương trình, vì 14 Ðàng Thánh Giá năm nay thật tuyệt vời". (Xin xem 2 emails về Ðường Thánh Giá này dưới đây). Tạ ơn Chúa. Cám ơn Mẹ Maria. Ðây là việc Chúa-Mẹ làm qua Thiếu Nhi Fatima.

----- Original Message -----
From: "tung do" <franciscaotungc@yahoo.com>
To: <HailMaryQueen@thoidiemmaria.net>
Sent: Wednesday, August 13, 2003 8:32 AM
Subject: Re: tham

... dang thanh gia co nhieu nguoi ham mo, cong phu, hy sinh, kham phuc!...

FX.caotungcmc

Title: OÂng
Username: Hien Houston
UserEmail: petertrent41@yahoo.com
Date: Tuesday, August 12, 2003
Time: 02:18 PM
Comments (ve ngay ThanhMau) Kinh Cha phu trach v/v quayPhim. -Xin quay va chuphinh dua len Webside ve 14 dang ThanhGia song. -Xin dua 14 dang TG vao chuongtrinh, vi 14 dang TG namnay that tuyetvoi.... nguyenxin Chua chuclanh cho nhadong. Phero Hien

Có một sự trùng hợp là vào chính ngày Thứ Sáu là ngày TNF cử hành Ðường Thánh Giá Giới Trẻ lại xẩy ra một cuộc đánh nhau gây nên án mạng vào lúc 5 giờ 37 phút sáng tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình gần trạm cảnh sát kiểm soát. Nếu Ðường Thánh Giá Giới Trẻ là biến cố đầu tiên trong 26 năm tổ chức Ngày Thánh Mẫu thì án mạng xẩy ra sáng hôm đó cũng là lần thứ nhất. Theo tin tức trực tiếp từ cảnh sát Joplin tại hiện trường hôm ấy cũng như theo website The Joplin Globe thì cuộc ẩu đả gây án mạng này xẫy ra giữa hai băng đảng Việt Nam, LSB ở Oklahoma City OK với 4 em nam (1 em 18, 1 em 19 và 2 em 20, chưa kể 1 em gái 16), và Viet Boy ở Wichita TX cũng có 4 em nam (1 em 22 và 3 em dưới 18). Bên Wichita bị nạn: 1 em chết 22 tuổi là Phạm Phú Quốc (vào lúc 6 giờ sáng vì vết dao đâm vào ngay tim khi nhân viên cứu thương sắp đưa em đi nhà thương), 1 em 17 tuổi bị trọng thương được trực thăng đưa đến Joplin cấp cứu, và 2 em bị thương nhẹ. Theo cảnh sát cho biết diễn tiến nội vụ là đầu tiên hai bên cãi cọ nhau về một em gái, rồi sau đó nhào vô đánh nhau. Cũng theo nhân viên cảnh sát thì mãi đến 1 giờ trưa mới tìm ra mẹ của em bị tử thương, người mẹ bấy giờ đang cầu nguyện trong nguyện đường Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Không ngờ lều và xe của gia đình LÐT/TNF lại ở ngay bên cạnh và trước hai lều của nhóm băng đảng Oklahoma City. Sau Ðường Thánh Giá Giới Trẻ, hai lều của nhóm băng đảng này bị cảnh sát hạ xuống và thu đi vào lúc 5 giờ 30 chiều, trên đất ở chiếc lều nhỏ sau lều gia đình LÐT còn lại một bộ bài nằm dưới bao thuốc lá, và trên đất của chiếc lều lớn là một chai bia vỡ phần đuôi, chai bia theo cảnh sát cho biết đã được sử dụng vào cuộc ẩu đả. Biến cố giới trẻ (băng đảng) ẩu đả đến gây án mạng vào buổi sáng và biến cố giới trẻ (TNF) hy sinh thực hiện Ðường Thánh Giá Giới Trẻ vào buổi trưa nắng bức phải chăng là một chứng cớ hùng hồn cho thấy giới trẻ cần phải được hướng dẫn, để máu hung hăng hoang dại của họ trở thành lòng nhiệt thành phục vụ.

Về các Thánh Lễ Ðại Trào tại Lễ Ðài, Thiếu Nhi Fatima đã tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Kính Mình Thánh Chúa vào lúc 7 Tối Thứ Năm, với áo thun đồng phục mầu vàng (mặc với quần và giầy đồng phục) rất nổi, Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam vào lúc 7 giờ, với áo thun mầu trắng, và Thánh Lễ Kính Mẹ Mông Triệu vào lúc 8 giờ tối, sau cuộc Cung Nghinh Tượng Mẹ Thánh Du Fatima vào lúc 5 giờ, với bộ áo đồng phục chính thức của Phong Trào. Thiếu Nhi Fatima là phái đoàn đầu tiên của cuộc cung nghinh 2 tiếng đồng hồ qua 2 blocks đường này. Có 4 em không có đồng phục chính thức, đã mặc áo thun xanh thiên thanh thay thế và em nữ đã cầm cờ Liên Ðoàn đi trước, sau đó đến 2 em nam cầm biểu ngữ "Trái Tim Mẹ Thắng" và một em ấu đi sau biểu ngữ này. Cảm động nhất là Nguyên (Pomona đang bị thương ở chân vì chơi bóng rổ trước khi đi) đã khập khễnh không chống nạng tí nào đi theo Kiệu Mẹ từ đầu đến cuối. Trước và sau mỗi Thánh Lễ đại trào trên đây, cùng với Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi Fatima đã dàn chào linh mục đoàn suốt đoạn đường các ngài tiến lên lễ đài và trở về phòng áo.

Ðể tỏ lòng biết ơn các em đã cộng tác với Liên Ðoàn trong việc thực hiện chuyến hành hương tông đồ giới trẻ rất vất vả và đầy hy sinh này, Liên Ðoàn đã tặng cho từng em một chiếc áo thun mầu xanh thiên thanh và một bữa ăn vào tối Thứ Bảy tại nhà hàng Cây Dừa. Sau bữa ăn này, tất cả họp nhau trong Hội Trường Nhà Ba Lầu để Liên Ðoàn tạ ơn các em, rồi sau đó tất cả kéo nhau lên nguyện đường Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ để tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ. Ðoàn Pomona phải lên đường ra về vào lúc 2 giờ sáng Chúa Nhật. Ðoàn San Gabriel lên đường vào sáng Chúa Nhật sau Lễ bế mạc. Và các người đi máy bay, sau khi vào nhà ăn của Nhà Dòng dùng bữa trưa, đã lên đường vào lúc 2 giờ chiều. Gia đình LÐT lên đường lúc 4 giờ 30 chiều, đã vòng xe sang bên Ðồi Canvê để ngắm lại lần cuối 3 cây thập giá của TNF vẫn còn trên ấy, một biểu hiệu hy sinh đầy yêu thương của phái đoàn Thiếu Nhi Fatima nhỏ bé của Mẹ Mân Côi Fatima.
 

Cử Hành Đường Thánh Giá Kính Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thể (10/2004-2005) tại Ngày Thánh Mẫu XXVIII với Chi Dòng Ðồng Công ở Carthage Missouri ngày 4-7/8/2005. Lần này không phải là Đường Thánh Giá giới trẻ như năm 2003, mà là Đường Thánh Giá Chúa Giêsu do vị sáng lập phong trào TNF là Phaolô Nguyễn Hữu Toại biên soạn và được thâu vào CD ở VN từ năm 2003 song chưa kịp thực hiện vào thời điểm đó. Vì ĐTG này được biên soạn công phu và thâu vào CD một cách hết sức chuyên nghiệp mà các đồ hóa trang đều phải làm lại hết, trong vòng 3 tuần lễ (hơn 1 tuần lễ cuối còn làm cả ban ngày, kể cả những ngày trước đó một số người đến giúp đã phải liêm miên thức cho tới 2 hay 3 giờ sáng, có sự tham dự của một số phụ huynh) trước khi TNF lên đường sang Missouri. Về việc gây quĩ, tổng số tiền thu được cả trước, trong và sau Ngày Thánh Mẫu 2005 là 5.760 Mỹ Kim nhưng chi tiêu (không kể ông bầu bỏ thêm tiền túi chẳng biết là bao nhiêu) lên tới 6.009 Mỹ kim, hụt 249 Mỹ kim. Về số TNF tham dự tất cả là 55 người như sau: SG 8 (1 PT, TNF 6 nam và 1 nữ), LA 17 (TNF 2 nam và 6 nữ, người lớn 9), EM 5 (2 PT, TNF 3 nam và 1 nữ), TO 4 (nam), PO 13 (8 nữ và 5 nam), Liên Đoàn 2 (LĐT và cựu TK/LĐ), Thân Hữu 6 (1 Oklahoma, 1 Virginia, 1 Houston, 1 Rancho Cucamonga, 2 Pomona). Chỉ có Đoàn San Gabriel là lái xe, kể cả 1 xe chở đồ hóa trang của Liên Đoàn, và vì thế sang muộn nhtấ, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Năm, và phái đoàn đến đống nhất với 5 xe mini van từ phi trường MCI Kansas vào lúc 4 giờ sáng Thứ Năm bao gồm TNF PO, TO, LA và EM. Ngoài ra còn có hai gia đình TNF lái xe, 1 ở EM và 1 ở LA. Việc cử hành ĐTG cũng đã được tăng cường với cả chục người ngoài nữa trong các vai dân, lính và Pharisiêu. Đặc biệt là đoàn diễn viên cả gần 70 người này đã mất gần nửa tiếng diễn hành qua các ngõ ngách chính của địa điểm NTM để kêu gọi mọi người cùng tham dự.

Ngày Thánh Mẫu XXVIII (1978-2005) do Chi Dòng Đồng Công tổ chức vào thời khoảng 4-7/8/2005 vẫn đông như mọi năm. Tuy nhiên, năm nay, trời mưa nửa tiếng trước giờ khánh thành Đồi Canvê được dự trù theo chương trình vào 4 giờ 30 chiều. Thứ Sáu, trời mát như lưỡng lự muốn mưa mà không đành, giúp cho việc cử hành Đường Thánh Giá kính Lòng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thể (10/2004-2005) do Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, được thập phần thuận lợi; bằng không, với những bộ hóa trang nóng bức mặc suốt 6 tiếng liền (từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều), gặp trận mưa nhẹ như ngày hôm trước, các em sẽ bị cảm rất nặng vì mồ hôi tắm mưa, và nếu gặp trận mưa ngày hôm sau thì chắc chắc những em đóng những bộ đồ lính La Mã đầy những thứ kim loại sắt trên đầu (ở mũ) và thân (ở áo) nhất định sẽ khó lòng mà thoát được bị sét đánh. Thứ Bảy, vào lúc sau 5 giờ chiều một chút, sau vũ hoa dâng Mẹ mở đầu và ngay khi cuộc Cung Nghinh Mẹ được tiến hành, chưa kịp ra khỏi cổng thì trời đổ mưa tới tấp, kéo dài cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ, có lúc nắng lên sáng ngời mà mưa vẫn cứ nặng hạt tuôn xuống, chớp vẫn cứ không ngừng tung tóe trên bầu trời, đến nỗi có 4 người bị sét đánh, trong đó có một người được trực thăng chở đi nhà thương, và cuộc cung nghinh Mẹ đành phải bãi bỏ (lần thứ hai trong lịch sử Ngày Thánh Mẫu Missouri, lần đầu vào năm 1989, và cả hai lần đều trùng hợp với sự có mặt của ĐTGM Saint Louis ở Missouri). Tuy nhiên, Thánh Lễ Đại Trào vẫn tiếp tục đúng như dự định, chỉ sớm hơn 15 phút.

Thành quả của việc TNF cử hành ĐTG 2005 còn hơn cả năm 2003 nữa.

Cha Tuấn Bình dòng Đồng Công, vị phụ tránh Trật Tự Ngày Thánh Mẫu 2005 kiêm dongcong.net webmaster đã gửi email cho TNF ngày 20/8/2005 với những lời lẽ như sau:

"Dang Thanh Gia rat dac biet, ai cung khen ngoi va rat cam dong, nhieu cong phu va ky thuat cao... Hy vong se tro thanh truyen thong cho chuong trinh NTM.
Trong Chua Kito,
Tuan Binh, CMC"

Chính cha Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2005 đã gửi cho TNF 1 bức thư kèm theo tấm ngân phiếu 500 Mỹ kim như sau:

 

Carthage ngày 10 tháng 8 năm 2005

 

Kính gửi:

Tâm Phương

12173 Highgate Ct.

Rancho Cucamonga, CA 91739

 

Tâm Phương mến,

 

Xin đại diện Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2005 chân thành cám ơn Tâm Phương và các em Thiếu Nhi Fatima đã quảng đại sang trình diễn Đàng Thánh Giá. Vì lòng yêu mến Đức Mẹ, sự ưu ái đối với khách hành hương và Nhà Dòng nên Đoàn Thiếu Nhi đã vượt qua mọi khó khăn vất vả để đến đóng góp vào Ngày Thánh Mẫu. Chắc chắn việc trình diễn Đàng Thánh Giá đã đem lại lợI ích cho khách hành hương. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ LaVang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả ơn bội hậu cho Tâm Phương và Đoàn Thiếu Nhi Fatima.

 

Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Đoàn Thiếu Nhi Fatima để các hoạt động tông đồ của đoàn làm sáng danh Chúa và đem lại nhiều ích lợi cho các linh hồn.

 

Chân thành trong Chúa Kitô,

 

(ký tên)

 

LM. Isiđôrô Đinh Thành Bắc, CMC

Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2005

 

(cuối thư có những chữ viết tay như sau:)

 

Xin đóng góp với Đoàn Thiếu Nhi Fatima chút xăng nhớt.

 

(đính kèm theo bức thư này là tấm ngân phiếu 500 Mỹ kim)

Tại chính Ngày Thánh Mẫu, trước khi TNF cử hành tiếp tục (sau bên Lễ Đài) những chặng cuối cùng của Đường Thánh Giá bên Đồi Canvê, một tham dự viên đã đưa cho TNF 50 Mỹ kim vì "tôi cảm thấy rất xúc động". Và trong khi TNF đang cử hành những chặng cuối cùng ở trên Đồi Canvê, vị chủ tịch Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (tức Đạo Binh Xanh cũ) đã đưa cho TNF tấm ngân phiếu 500 Mỹ kim. Chính vị này, Phó Tế Nguyễn Sĩ Hiệp ở New Orleans, trước khi kết thúc Thánh Lễ cho phonmg trào của mình tại nguyện đường Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ đã chia sẻ cùng nhà thờ chật người rằng: "Khi xem phim Passion tôi không khóc, nhưng xem các em TNF cử hành ĐTG tôi đã khóc... và tôi cũng thyấ những người quanh tôi cũng khóc nữa..."
 

Diễn Xuất Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô trong Ngày Thánh Mẫu XXX ở Chi Dòng Đồng Công Carthage  Missouri Thứ Sáu 3/8/2007, từ 4 giờ 30 tới 6 giờ 15 tại Lễ Đài, trước Thánh Lễ trọng kính Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 7 giờ, để mừng Biến Cố Fatima 90 Năm. Năm 1992, để mừng Biến Cố Fatima 75 năm, Thiếu Nhi Fatima đã trình diễn hoạt cảnh Fatima và vũ khúc Trái Tim Mẹ Toàn Thắng tại hội trường Nhà Ba Lầu. Năm 2007, để mừng Biến Cố Fatima 90 Năm, Thiếu Nhi Fatima muốn dẫn mọi người vào chính cốt lõi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima là Lòng Thương Xót Chúa, qua Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô. Đó là lý do, kết thúc Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô là việc Mai Đệ Liên và tên Trộm Lành khiêng tấm hình lớn Chúa Tình Thương của chị Thánh Faustina.

Theo quan phòng thần linh thì năm 2003 và 2005 TNf đã thực hiện Đường Thánh Giá Giới Trẻ và Đường Thánh Giá Chúa Giêsu, cả hai lần đều từ Lễ Đài chính sang khu Đồi Canvê, nhưng năm 2007 TNF chỉ thực hiện ngay tại Lễ Đài, vào giờ thuận tiện nhất để có đông đảo người tham dự. Thành quả của lần thực hiện này còn mạnh mẽ và rộng lớn hơn cả hai lần trước. Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô này đã được ban tổ chức chính thức quay phim (với 4 máy, chứ không phải 1 máy như 2 lân trước). Và Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ phổ biến DVD Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô này bằng việc tặng không cho những ai có tên trong danh sách của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Cha Vũ Minh Nhiên, trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu 2007, trong Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 355 Tháng 7/2007, ở trang 37, đã viết giới thiệu cho biến cố Thiếu Nhi Fatima 2007 này như sau:

"Cũng như năm 2005, năm nay Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP/LA sẽ công phu diễn lại Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô trước lễ đài chính vào chiều thứ Sáu.  Đây là những cố gắng tột bực đầy hy sinh của nhóm khi đề cập đến chi phí vé máy bay, nơi ăn chỗ ngủ, y phục hoá trang. Những hình ảnh sống động đầy cảm động trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô mời gọi suy nghĩ về sự bội phản của mỗi người qua hình ảnh của Giuđa, và đặc biệt về tình yêu thương hy sinh vô cùng của một Thiên Chúa làm người".

Trong Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số 357-358 cho Tháng 9-10, bài "Ngày Thánh Mẫu 30", ở trang 6, người ta đọc thấy những giòng chữ này: "Năm nay kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nên mọi người chờ đợi các em thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles diễn lại Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô vì ai cũng khen show này rất hay và công phu. Thật là danh bất hư truyền! Gần 70 diễn viên, đa số là các em, trong những bộ y phục xùng xình của dân Do Thái thật là tội nghiệp vì chính lúc các em trình diễn, mặt trời thật chói chang tỏa cái nóng và mồ hôi hột. Nhiều người đã không cầm được nước mắt trước cảnh tượng Chúa Giêsu phải chịu nhiều roi vọt rồi cuối cùng chịu đóng đanh và treo trên thập giá cùng với hai tên trộm. Đặc biệt có cái cảnh tên Giuđa treo cổ tự tử trên cành cây y như thiệt làm mấy bà ngồi cạnh tôi tưởng Giuđa chết thật nên la lớn: "Mau tới giúp hạ nó xuống nếu không nó sẽ chết thật đấy!!!", làm mọi người cười ồ...

Chưa hết, trong Thánh Lễ Bế Mạc Sáng Chúa Nhật 5/8/2007, ngài còn trịnh trọng cám ơn Thiếu Nhi Fatima trước cả Thúy Nga By Night và quên cả Thiếu Nhi Thánh Thế.

Năm nay, TNF đã đi 2 chiếc xe tour buses, mỗi xe 56 chỗ ngồi. 2/3 là Thiếu Nhi còn lại là phụ huynh hay người lờn trong/ngoài cộng đoàn của Thiếu Nhi. Một điều hết sức lạ lùng ở đây là sau chuyến đi, TNF nhận được bức thư của hãng xe bus nói rằng họ đã tính nhầm, thay vì 16 ngàn một xe thì họ lại tính 16 ngàn 2 xe. Nếu ngay từ đầu mà tiền xe mắc như thế, như đã khảo giá ở 4 hãng khác trước đó, thì TNF chắc không thực hiện nổi dự định của mình. Đó là chưa kể đến một số trục trặc nội bộ khác cũng không kém phần nghiêm trọng liên quan đến việc bãi bỏ ý đồ hết sức tốt lành đầy hy sinh công sức này của TNF. Ngoài ra, còn một xe 15 chỗ ngồi để chở những đồ dài nữa. Chua hết, cả chục người đi máy bay sang. Tổng cộng con số lên tới khoảng trên 130 người.

Ban Tổ Chức đã cung cấp free cho TNF hai lều lớn nhất, mỗi lều ở trên  50 người, và một lều nhỏ ở 20 người, chưa kể số tiền 2,000 Mỹ kim cho TNF để ăn uống trong những ngày ở đây, và Liên Đoàn đã đãi TNF 3 bữa free và 1 bữa ăn mừng tạ ơn tại Los Angeles. Ngoài ra, TNF cũng nhận được 2 vị linh mục mỗi vị cho 500 Mỹ kim, đó là Cha Đinh Công Huỳnh, Tổng Linh Hướng Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Hoa Kỳ, và Cha Đinh Quang Huy, CSSp, Tuyên Úy Liên Đoàn Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Giáo Phận Houston-Galveston Texas. TNF còn nhận được DVD Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô để chẳng những tặng cho mọi người tham gia vào cuộc diễn xuất này mà còn để biếu tặng gây quĩ nữa.

Theo dự tính, Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ ở trung tâm Chi Dòn g Đồng Công Hoa Kỳ sẽ gửi biếu tặng 25 ngàn DVD theo danh sách của Đền Thánh DVD Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô này vào Mùa Chay 2008. Việc diễn xuất của các em TNF đã có một tiếng vang rất lớn, đến nỗi, đã được Cha Giám Tỉnh Micae Trần Minh Duệ, CMC, chính thức mời diễn xuất Đại Hoạt Cảnh Tử Đạo cho/trong Ngày Thánh Mẫu 2008, kỷ niệm 20 năm phong Thánh, như TNF gợi ý cho ngài sau Ngày Thánh Mẫu 2007. Sau đây là email của ngài:

----- Original Message -----

From: due tran

To: Louis Nhien

Sent: Friday, August 31, 2007 8:39 PM

Subject: Re: Fwd: Xin Hoi

 

Anh Phuong quy men,

 

Tat ca nhung y kien cua anh em xin ghi nhan.  Rat hay, rat tot, rat thuc te.  Nhung de thuc hien duoc nhung y kien nay can phai noi chuyen va ban hoi voi nhau nhieu hon nua roi moi quyet dinh lam.

 

2.  Em rat uoc ao anh va TNF lam hoat canh tu dao nam toi.  Nam nay rat nhieu nguoi thich va cam dong ve viec cua anh va TNF dien.  Em rat hoan nghenh su cong tac cua cac giao xu. Vâng, TNF sẽ cố gắng hết sức để có thể tạo được thêm một truyền thống tốt lành cho Ngày Thánh Mẫu, một khởi động và gợi ý cho các giáo xứ, các cộng đoàn sau này v.v. Em nghĩ sẽ không thiếu các cộng đoàn hay giáo xứ VN hăng say cộng tác, nếu họ thấy Ban Tổ Chức kêu gọi trên báo chí về việc này.

 

Em Due

 

Chính nhân vật edit DVD này cũng gửi nhận định cho TNF như sau:

 

----- Original Message -----

From: Tuy Le

To: Tinh Cao

Cc: Michael Nguyen ; Nghi Vu CMC ; louvmn@yahoo.com

Sent: Thursday, October 18, 2007 11:54 PM

Subject: Re: Xin Dieu Chinh

 

Anh Tâm Phương,


...Bottom line thì phải công nhận dù có những mistakes, nhưng "Cuộc Vượt Qua" rất có
giá trị về mọi mặt ...  

thân chào trong Mẹ

MinhThao

 

----- Original Message -----

From: Tuy Le

To: Tinh Cao

Sent: Monday, August 20, 2007 11:52 PM

Subject: Re: Thanks

 

Anh Tâm Phương,

... Em phải khâm phục các anh đã tốn công, của để có vở kịch Cuộc Vượt Qua
trong NTM năm nay.  Chỉ tiếc là em phải busy với editing cho 4 DVDs Hội Thảo
Thăng Tiến Hôn Nhân & Giới Trẻ nên không có gọi cameras và giúp được.
Chính vì thế khi edit gần xong em phải re-edit again để mong rằng có được cuốn
DVD thật ý nghĩa cho Đền Thánh và cho các anh em trình diễn....

thân chào trong Mẹ
minhthao

Sau đây là danh sách các diễn viên và cộng tác viên thực hiện, một danh sách cũng đã được ban quay phim yêu cầu cho vào phần cuối của DVD Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô. Xin xem hình ảnh được mạng điện toán của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ www.dongcong.net phổ biến sau đây: Hoạt cảnh: Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô

Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô 

Do Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angelos thực hiện

Vào Ngày Thánh Mẫu XXX, Thứ Sáu 3/8/2007

Để Mừng Biến Cố Fatima 90 Năm (1917-2007)

Kịch Bản :                               Nguyễn Hữu Toại

Đạo Diễn :                              Nguyễn Xuân Đào, Nguyễn Hữu Toại, Trần Anh Kiệt

Cố Vấn :                                  Cao Tấn Tĩnh

Tổng Điều Hành :                  Trần Đại

Phối Hợp Âm Thanh :          Trần Anh Kiệt

Đồ Hóa trang và kịch dụng : Chu Phương Thủy, Đinh Thị Hạnh, Hoàng Mệnh Chi, Lê Jenny, Nguyễn Xuân Đào, Nguyễn Hữu Toại, Nguyễn Thị Thân, Trần Quang Hưng

Trang Điểm :                          Lương Mai Anh, Nguyễn Như Anh, Nguyễn Xuân Đào, Nguyễn Thị Thân, Randy Aloveo

Hậu Trường :                         Hoàng Mệnh Chi, James Morgan, Mai Viết Bính, Nguyễn Hữu Toại, Trần Quang Hưng  

Vai Chúa Giêsu :                    Cao Bùi Minh-Kha

Vai Đức Mẹ :                          Nguyễn Linh

Vai Tông Đồ Gioan :              Trần Trung Thảo

Vai Giuđa Íchca :                   Nguyễn Nhật Long

Nhóm Môn Đệ :                     Nguyễn Phước Ân, Nguyễn Cảnh John, Nguyễn Nhật Long, Phạm Anh Tuấn, Trần Mỹ, Trần Quang Thịnh, Trương Timonthy

Vai Mai Đệ Liên :                   Phạm Quỳnh Như

Vai Matta :                              Phạm Võ Anh Thư

Vai Lazarô:                             Trần Trung Thảo

Vêrônica :                               Trần Kiều Chinh

Vũ công :                                Cao Bùi Thiên Sa, Chang Kammy, Đỗ Thanh Tâm Lily, Hoàng Bích Trâm Tyffanye, Lê Mỹ Huyền, Lê Mỹ Nga, Lưu Nam Anh Alyssa, Lưu Diệu Hiền Kelly, Lưu Giáng Hường Emily, Lưu Bích Ngọc, Lưu Nhã Uyên, Phạm Võ Anh Thy, Trương Victoria

Nhóm Tỳ Nữ:                        Cao Thanh Hương, Cao Thanh Mai, Phan Kim Hồng       

Nhóm Thiên Thần:                Cao Thanh Hương, Cao Thanh Mai, Phan Kim Hồng

 

Vai Philatô :                            Vũ Kim Nguyên

Đại Đội Trưởng Longinus :   Trần Anh Kiệt

Quân Lính La Mã :                 Đỗ San, Hoàng Tuấn Anh Michael, Lê Charle, Mai Matthew, Ngô Trung, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Huy, Nguyễn Louis, Nguyễn Mark, Nguyễn Matt, Nguyễn Minh, Nguyễn Mỹ, Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Vương, Trần Đắc, Trần Long, Trần Michael, Trần Duy Phương, Trần Thanh, Trần Thức, Võ Phúc Christopher

Trộm Lành :                           Nguyễn Hữu Hoàng

Trộm Dữ :                              Nguyễn Ngọc Uyển

Simon :                                   Hồ Danh

 

Vai Caipha :                            Phạm Hữu Tiến

Anna :                                     Nguyễn Paul

Hêrôđê :                                  Nguyễn Bình

Nicôđêmô :                             Mai Viết Chương

Giuse Arimathia :                   Nguyễn Mai

Gamaliel :                               Đặng Hoàng Viết Phương

Nhóm Pharisiêu :                   Lê Cường, Nguyễn Kim Hàm, Vũ Thiên Đệ, và 3 tình nguyện viên ẩn danh tại chỗ

Trưởng Vệ Binh Do Thái :    Nguyễn Lộc Thiện

Nhóm Vệ Binh Do Thái :      Lê Christopher, Lưu Andy, Lưu Duy, Nguyễn Viễn Duy, Nguyễn Jimmy, Nguyễn Tommy, Phan Hồ Thiên Phúc, Tô Minh Đạt, Tô Minh Thức

Dân Chúng :                           Bùi Quỳnh, Cao Phi Yến, Đinh Thị Hạnh, Đinh Thị Sa, Đinh Thị Tâm, Farida, Hoàng Lê, Mai Thị Cúc, Mai Thị Tốt, Ngô Thanh Lựu, Nguyễn Phước Ân, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Hữu Hình, Nguyễn Hồng, Nguyễn Janet, Nguyễn Cảnh John, Nguyễn Đỗ Xuân Lan, Nguyễn Hải Ly, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Quyên, Nguyễn Thị Thân, Nguyễn Thúy, Nguyễn Tiffany, Nguyễn Viết Trường, Phạm Minh, Phạm Thị Soi, Phạm Thiết, Phạm Anh Tuấn, Trần Catherine, Trần Thị Dung, Trần Thùy Dung, Trần Xuân Mai, Trần Mỹ, Trần Thị Sen, Trần Quang Thịnh, Trần Thị Tơ, Trương Timonthy, Vũ Thị Thanh Vân.

 

Diễn Xuất Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô trong Ngày Thánh Mẫu XXXII ở Chi Dòng Đồng Công Carthage  Missouri Thứ Sáu 7/8/2009, từ 4 giờ 30 tới 6 giờ 15 tại Lễ Đài, trước Thánh Lễ trọng kính Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 7 giờ.

----- Original Message -----

From: Tinh Cao

To: TNF chung

Sent: Sunday, August 16, 2009 3:34 PM

Subject: Thap Gia Dam Mau Tren Dat Viet

 

"Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

 

Các em TNF rất quí mến,

 

Cùng Mẹ chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ngợi khen Chúa vì Chúa là Đấng Toàn Năng đã làm những sự lạ lùng nơi chúng ta và qua chúng ta trong Ngày Thánh Mẫu lần thứ 32 vừa rồi, với màn đại hoạt cảnh Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt.

 

Tôi mới từ Houston về được 1 tiếng, và trước khi đi lễ Chúa Nhật chiều nay, tôi xin gửi đến các em lời chào rất thân ái trong niềm tin yêu Chúa Giêsu là Đấng "muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến".

 

Qua màn đại hoạt cảnh Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt vừa qua, tất cả mọi người và từng người chúng ta, trẻ cũng như già, kỳ cựu cũng như mới mẻ, đều cảm thấy một điều không thể chối cãi, đó là Thiên Chúa đã ở cùng chúng ta. Trước cuốc tổng dượt lần cuối cùng ở San Gabriel Chúa Nhật 2/8, các em đã nghe tôi mạnh mẽ tuyên bố một cách công khai: "Tôi đã thấy được sự thành công của chúng ta rồi, ở chỗ chúng ta yêu thương nhau và đoàn kết với nhau!".

 

Và điều đó quả thực đã xẩy ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Như năm 2003, 2005 và 2007, chúng ta thành công rực rỡ nhưng vẫn không kiêu ngạo được. Đối với tôi, cái cảm nghiệm thần linh khiêm nhượng và tin yêu này mới là cái thành công chính yếu và trên hết.

 

Mọi sự đã qua đi nhưng cái còn lại nơi chúng ta là lòng khiêm nhượng và tin yêu này mới là cái vô giá mà thôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng cho chúng ta thấy được hoa trái của tình yêu thương đoàn kết với bao mồ hôi lẫn nước mắt hòa với máu của một số tâm hồn chỉ có Chúa biết. Nhiều Cha (trong đó có Cha Vũ Minh Nhiên, trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu và Cha Đinh Công Huỳnh, Tổng Linh Hướng Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Hoa Kỳ) đã thú nhận là các ngài đã khóc. Bạn bè của tôi (2 người trong nhóm Thân Hữu Đồng Công, một ở Fort Worth Texas và 1 ở New Orleans LA) thú nhận với tôi là họ đã khóc. Thân thuộc của tôi (chị của đứa em dâu ở Lincoln NE) cho tôi biết là họ đã khóc v.v. khi xem màn trình diễn Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt.

 

Tôi là người duy nhất trong TNF ngồi coi từ đầu đến cuối ngay trước lễ đài đã thấy được cái thành công về diễn xuất hết sức có hồn của TNF chúng ta. Tất cả mọi diễn viên và từng diễn viên đều diễn xuất thật là "hết xẩy". Chỉ có vài chỗ hơi nhỡ nhàng một chút ở đầu màn thứ tư và cuối màn thứ năm, nhưng chỉ ai ở trong cuộc mới biết và là những chỗ có thể được các chuyên viên về DVD hoàn chỉnh. Một số người chứng kiến và tham dự cuộc tổng dượt của chúng ta từ 10 giờ đêm Thứ Năm tới 4 giờ 30 sáng Thứ Sáu tại ngay Lễ Đài đã nản chí bỏ về sớm, thế mà sau cuộc trình diễn đã đến ngỏ lời khen tặng chúng ta hết sức.

 

Hy vọng chúng ta sẽ có DVD Thập Giá Đẫm máu Trên Đất Việt kịp lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11/2009 tới đây. Năm 2009 tất cả 6 máy của nhóm quay video quay màn đại hoạt cảnh của chúng ta, trong khi năm 2007 chỉ có 4 máy. Nhóm quay video cũng hết sức khen tặng cuộc trình diễn của chúng ta.

 

Tóm lại, xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành với TNF nhỏ bé chúng ta trong mọi hoạt động tông đồ bằng tinh thần tôi tớ XIN VÂNG của Mẹ và bằng tâm tình vui trong Chúa MAGNIFICAT của Mẹ. Amen.

 

"Thiếu Nhi Fatima - Yêu Thương".

 

TNF ctt

 

CÁC VAI DIỄN XUẤT

“Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt”

 

Vai

Tên

Phone

Mở

Màn 1

Màn 2

Màn 3

Màn 4

Màn 5

Kết

Đc Mẹ Lavang

Cao Mai

 

X

 

 

 

 

 

 

Đoàn Vũ TNF

danh sách riêng

 

X

 

X

 

 

 

X

Cha Triệu 42

Cha Trần Hiếu

 

 

X

 

 

 

 

 

Mẹ Cha Triệu 65

Cố Lưu Thị Tn

 

 

X

 

 

 

 

 

Mẹ Bề Trên

Têrêsa Linh

 

 

X

 

 

 

 

 

5 Chị Dòng

Nhóm nữ tu

 

 

X

 

 

 

 

 

20 bổn đo

danh sách riêng

 

X

X

 

 

 

X

 

QuanBinh/Võ/hầucn

Tun (1)/Kiệt (3-5)

 

 

X

 

X

X

X

 

ĐGM Labartette

Thiên Phúc

 

 

X

 

 

 

 

 

Quan Án

Phạm Hu Tiến

 

 

X

 

X

 

 

 

Binh Lính

Nhóm 20 lính

 

 

X

 

X

 

X

 

Lý hình

Nguyễn Nguyên;

Nguyễn Vương

 

 

X

 

X

X

 

 

Vua Minh Mạng

Nguyễn Mai

 

 

 

X

 

X

 

 

Quan hầu/khiêng kiệu vua

danh sách riêng

 

 

 

 

 

X

 

 

TĐ Tr Q Khanh

Vũ Nguyên

 

 

 

X

 

X

X

 

Lính thanh lọc

danh sách riêng

 

 

 

X

 

X

 

 

Lính Bùi đức Thể 47

Hoàng Khải

 

 

 

X

X

X

 

 

Lính Phan viết Huy 44

Nhật Long

 

 

 

X

X

X

 

 

Lính Đinh Đạt 36

Thiên Đ

 

 

 

X

X

X

 

 

vợ, con trai, Lính Huy,

v lính Th

Quyønh Nhö,

Trần Michael 

 

 

 

 

 

X

 

 

Cha Năm, Cha Tuyên

Cha Thanh Vân

 

 

 

X

 

X

 

 

Lãnh Đốc Lê văn Đức

Trần Hùng

 

 

 

 

X

 

 

 

Thày Chiểu 41

Trn Đi

 

 

 

 

X

 

 

 

ĐC Henares/Minh/Hiển

Việt Phương

 

 

 

 

X

 

 

 

ĐCInaXu/Delgado/TrùmCả

Bùi Cư

 

 

 

 

X

 

 

 

5 lính bị giam

Nhóm 20 lính

 

 

 

 

X

 

 

 

1/10 n giáo dân

Phạm Lan

 

 

 

 

X

 

X

 

Lm Thừa sai Galy Lý 27

Viết Chương

 

 

 

 

 

 

X

 

Trùm Cơ 60

Lê Cường

 

 

 

 

 

 

X

 

Bà Lê Thị Thành/Đê  60

Mai Loan

 

 

 

 

 

 

X

 

LuxiaNụ30congái Bà Đê

Thúy Nga

 

 

 

 

 

 

X

 

Cố Bẹt-Nơ-Nhân

Thiên Phúc

 

 

 

 

 

 

X

 

Cai Tổng Thức

Trn Đi

 

 

 

 

 

 

X

 

Inê Thanh 19

Bạch Hường

 

 

 

 

 

 

X

 

AnnaKhiêm 18

Võ Như-Anh

 

 

 

 

 

 

X

 

Vợ Tổng Trn 45

Xuân Sharon

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Diễn Viên Từng Màn:

Màn 1- Cha Hiếu, Bà C Tn, Ch Linh, Ch Lan, 4 ch OC, nhóm bn đo, Lê Tun, Thiên Phúc, Phm Tiến, Uyn và nhóm lính bt đạo, lý hình, nhóm giáo dân.

Màn 2- Michael, Vũ Nguyên, Đoàn Vũ TNF, Khải, Long, Đ và Nhóm Lính b thanh lc, Cha Thanh Vân

Màn 3- Trần Hùng, Kit, Phm Tiến, Uyn, Nguyên và Vương lý hình, Anh Cư, Trần Đi, Phương, Long, Khải, Đệ, Ch Lan, Nhóm giáo dân

Màn 4- Kiệt, Nguyên và Vương lý hình, Anh Mai vua Minh Mạng, Vũ Nguyên, Long, Khải, Đệ, Cha Thanh Vân, Quỳnh Như, Michael, nhóm lính khiêng kiu và nhóm quan theo hu vua.

Màn 5- Chương, nhóm giáo dân, Lê Cường, Bà Mai Loan, Thúy Nga, Võ Như Anh, Bch Hường, Trn Đi, Ch Lan, Xuân, Thiên Phúc.

 

Nhóm Chuyên Viên

 

Kịch bản: Nguyễn Hữu Toại

Điều Hợp: Cao Tấn Tĩnh

Âm Thanh: Trần Anh Kiệt

Đạo Diễn: Cao Tấn Tĩnh, Trần Anh Kiệt, Phạm Anh Thư và Phạm Anh Thy

Kịch dụng và đồ hóa trang: Nguyễn Hữu Toại, Nguyễn Anna, Phạm Tiến, Lê Tư, Mai Viết Chương, Huỳnh Vân Gái, Nguyễn Như Anh

 

Nhóm Hậu Trường

 

- Hóa trang: Nguyễn Anna, Nguyễn Linh, Huỳnh Vân Gái, Như Anh, Anh Thư, Thúy Nga

- Kịch dụng: Trương Phước Trung, Lê Tư, Mai Viết Chương, Đỗ Nguyễn Anh Dũng

 

Nhóm Diễn Viên Chính

 

Đức Mẹ Lavang: Cao Mai (kiêm vũ màn 3 và 5)

Thánh Tử Đạo Thày Cả Emmanuel Nguyễn Văn Triệu: Cha Trần Chí Hiếu

Đức Cha Labertette: Trương Thiên Phúc (kiêm vai Cố Bẹc Nơ Nhân màn 5)

Mẹ Cha Triệu: Bà Cố Lưu Thị Tốn, mẹ Cha Hiếu

Mẹ Bề Trên: Nguyễn Linh

Quan Chức: Lê Tuấn và Trần Kiệt

Lính chính: Nguyễn Uyn

Vua Minh Mạng: Nguyễn Mai

Tổng Trấn Trịnh Quang Khanh: Vũ Nguyên

Thánh Quân Nhân Phan Viết Huy: Nguyễn Nhật Long

Thánh Quân Nhân Bùi Đức Thể: Trần Hoàng Khải

Thánh Quân Nhân Đinh Đạt: Vũ Thiên Đệ

Vợ Lính Huy: Quỳnh Như

Con Lính Huy: Trần Michael (kiêm thái giám màn 3)

Cha Năm và Cha Thuyên: Cha Nguyễn Thanh Vân

Lãnh Đốc Lê Văn Đức: Trần Hùng

Thánh Thày Giảng Đỗ Văn Chiểu: Trần Đại (kiêm vai Tổng Thức màn 5)

Đức Cha Henares Minh: Đặng Hoàng Việt Phương

Đức Cha Delgado: Bùi Cư

Linh mục Thừa Sai Galy Lý:  Mai Viết Chương

Trùm Cơ: Lê Cường

Thánh Nữ Anê  Lê Thị Thành: Mai Loan

Luxia Nụ con Bà Thánh Đê: Thúy Nga

Vợ Tổng Trấn Trịnh Quang Khanh: Sharon Sou Xuân

 

Nhóm Vũ

 

Anh Thy, Kiều Chinh, Kim Thúy, Lê Hạnh, Lê Hoa; Cao Hương, Cao Mai, Phan Hồng, Kim Hà, Lê Lysa, Thiên-Sa và Kim Dung

Aileen and Aimee Huynh

 

Nhóm Lý Hình

 

Nguyễn Nguyên và Nguyễn Vương

 

Nhóm 12 Lính bắt đạo (màn 1)

 

Nguyễn Uyển, Phạm Thịnh, Phạm Thuấn, Nguyễn Nghĩa, Phạm Peter, Lương Minh Anh, Lưu Hùng, Ngô Trung, Trần Tình, Nguyễn Tommy, Nguyễn Trác, Nguyễn Uy

 

Nhóm 15 Lính bị Thanh Lọc (màn 3)

 

Nguyễn Nhật Long, Vũ Thiên Đệ, Trần Hoàng Khải; Nguyễn Tommy, Nguyễn Trác, Nguyễn Uy; Phạm Thịnh, Phạm Thuấn, Nguyễn Nghĩa, Phạm Peter, Lương Minh Anh, Lưu Hùng, Ngô Trung, Trần Tình (8 tên in nghiêng sẽ đóng vai khênh kiệu vua ở màn 4).

 

Nhóm 8 Lính khiêng kiệu vua (màn 5)

 

Phạm Thịnh, Phạm Thuấn, Phạm Peter, Lương Minh Anh, Lưu Hùng, Ngô Trung, Nguyễn Nghĩa, Trần Tình.

 

Nhóm 38 bổn đạo

 

Nguyễn Như Anh, Bùi Thúy Nga, Nguyn Ngọc Anh; Nguyễn Linh, Nguyễn Lê Đào, Nguyễn Thị Hải, Đỗ Liên Phương, Bùi Minh Tâm, Bạch Hường, Võ Như Anh, Phạm Lan; (8 tên in nghiêng đóng vai nữ tu, 6 ở màn 2 và 2 ở màn 5), Ông Cố Trần Hùng Sanh và Bà Cố Lưu Thị Tốn, Lại Nancy 11 và Lại Peter 14, Trần Thị Kim Phương 14 tuổi và mẹ là Nguyễn Thị Hiệp, Anh Đào Văn Hớn, Lê Thị Liễu & Đào Huy Alexandre, ÔB Nguyn Xuân Uyết & Nguyễn Cao Nhiên, ÔB Hoàng Đình Giảng & Nguyễn Thị Bảo, ÔB Phạm Thái & Phạm Thị Xuân, ÔB Đoàn Nguyễn Cừ & Mai Xuân Kiều, ÔB Viễn Văn Khiết & Vũ Thị Đoan, AC Vũ Minh & Đinh Trân, AC Phạm Sinh, Nguyễn Thị Hiệp, Ngô Thị Trinh, Phạm Thế Hoạt & Nguyễn Thị Phương (9 tên nam in nghiêng sẽ đóng vai quan hậu kiệu vua ở màn 4).

 

Nhóm 8 Nữ Tu

 

Nguyễn Linh, Nguyễn Lê Đào, Nguyễn Thị Hải, Đỗ Liên Phương, Bùi Minh Tâm, Bạch Hường, Võ Như Anh và Phạm Lan.

 

Nhóm 8 Quan Hầu Kiệu Vua

 

Phạm Thái, Đoàn Nguyễn Cừ, Trần Văn Sanh, Phạm Thế Hoạt, Nguyễn Hòa, Nguyễn Văn Huấn, Phạm Bá Thản, Nguyễn Thông.

----- Original Message -----

From: Tran Dai

To: TNF

Sent: Tuesday, August 18, 2009 3:53 PM

Subject: [TNFATIMA] Hinh Anh Hoat Canh Tu Dao _ Missouri

 http://dongcong.net/NTM/NTM2009/thu_sau/hoatcanh_web/

http://s139.photobucket.com/albums/q302/tnfdt/TNF_TuDao09/

Con xin kính gởi đến Quý Cha, quý Tu Sĩ cùng toàn thể gia đình TNF hình ảnh của buổi Hoạt Cảnh "Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt" do TNF thực hiện vừa qua.

Xin cám ơn anh cựu HT Đỗ Cao Đại, người đã ghi nhận biến cố này qua những hình đẹp và rõ nét.

TNF Tran Dai

TB: Hình ảnh upload có một số trở ngại về hình ảnh chạy loạn xạ mà không biết tại sao. Muốn xem từ đầu đến cuối search theo tên của ManI..., ManII..., ManIII..., ManIV....

 


ƠN GỌI TU TRÌ (của các Huynh Trưởng TNF đã dự Tĩnh Huấn và Tuyên Hứa) - Top

1.     Tháng 5/1988, ơn gọi thứ 1 là Liên Đoàn Trưởng LĐ/TNF/TGP/LA đầu tiên Maria Đặng Kim Nhung (khóa 1986-1988), cũng là Đoàn Trưởng đầu tiên của Đoàn TNF/ĐMĐT/SG, vào dòng kín Carmêlô ở Alhambra, đã khấn trọn ngày 30/4/1994, năm TNF lên 10, cũng là năm các trưởng TNF (4/5 đoàn trưởng) bắt đầu lập gia đình.

2.     Năm 1993, ơn gọi thứ 2 là Huynh trưởng Giuse Lê Dũng TNF/ĐMC/LA vào dòng Đồng Công ở Missouri (và đã về sau một năm tìm hiểu); ơn gọi thứ 3 là Huynh Trưởng Giuse Lê Hồng Khanh TNF/ĐMC/LA vào dòng Gioan Tẩy Giả ở Đài Loan; ơn gọi thứ 4 là Huynh Trưởng Giuse Nguyễn Đức Tri TNF/ĐMTV/EM vào dòng Đồng Công ở Carthage, Missouri, và đã được đổi tên là Kỷ.

3.     Năm 1996, ơn gọi thứ 5 là Trưởng Giuse Phan Thanh Hoàn (em của Trưởng Giuse Phan Qúi Công) TNF/ĐMC/LA vào dòng Chúa Cứu Thế ngày 1/7/1996.

4.     Năm 1998, ơn gọi thứ 6 là Trưởng Đaminh Nguyễn Ngọc Khuê TNF/ĐMTV/EM đầu năm 1998 đã vào dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Iowa (và đã trở về sinh hoạt lại với Đoàn sau một năm tìm hiểu); ơn gọi thứ 7 là Trưởng Maria Nguyễn Thị Kim Hương TNF/ĐMTV/EM vào dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm ở Orange County, sau Trại Hè Fatima 10; ơn gọi thứ 8 là Trưởng Maria Đỗ Ngọc Mai TNF/ĐMMC/PN vào dòng nữ Đaminh ở Houston, Texas sau Trại Hè Fatima 10 (và đã trở lại sinh hoạt với đoàn sau một năm tìm hiểu); ơn gọi thứ 9 là Trưởng Giuse Nguyễn Tuấn Long TNF/ĐMTT/TR vào Đại Chủng Viện Thánh Gioan, TGP/LA; ơn gọi thứ 10 là Trưởng Antôn Lê Ngọc Đức Phúc TNF/ĐMMC/PN vào dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Iowa, sau khi ra trường Đại Học Berkeley.

5. Năm 1999, ơn gọi thứ 11 là Trưởng Đaminh Đinh Minh Chuẩn, TNF/ĐMLĐ/LA, vào dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaires of Christ) ở Connecticut ngày 19-6-1999, sau khi ra trường Đại Học CSULA; ơn gọi thứ 12 là Trưởng Đaminh Nguyễn Chí Hướng, TNF/ĐMTT/Torrance, nhập Đại Chủng Viện Thánh Gioan TGP/LA, cuối tháng 8/1999. Tuy nhiên, sau một năm, Hướng đã hoàn tục và đi Thủy Quân Lục Chiến.

6. Năm 2000, ơn gọi thứ 13 là Trưởng Anna Hoàng Thị Quỳnh Như, phụ tá Liên Đoàn Phó Giáo Huấn ngành Aáu, vào dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm ở Orange County, California ngày 13/8/2000. Tuy nhiên, Như cũng đã hoàn tục sau một năm tìm hiểu. Tổng kết ơn gọi của Thiếu Nhi Fatima từ khi có Khóa Tĩnh Huấn hằng năm (năm 1992) cho tới cuối Năm Thánh 2000 là 12 huynh trưởng chính thức đã tuyên hứa của Liên Đoàn, trong số đó có 7 đang tiếp tục đời tận hiến tu trì, 5 đã trở lại song có 4 vẫn còn sinh hoạt tại đoàn mình ở .

7. Ơn gọi 14 là Đoàn Trưởng Trần Chí Hiếu của Pomona, đã nhập Đại Chủng Viện Thánh Gioan của TGP/LA ngày Thứ Ba 27/8/2002.

8.  Ơn gọi 15 là phụ tá LÐP Ngành Nghĩa Ngô Thế Vũ đoàn Pomona, đã gia nhập Ðại Chủng Viện Thánh Gioan của TGP/LA ngày 23/8/2003, sau khi Liên Ðoàn đi tham dự Ngày Thánh Mẫu 26 ở Missouri về. Tuy nhiên, Vũ không ở trực tiếp trong Ðại Chủng Viên như Hiếu hay Long (năm thần học 1), vì TGP/LA vừa bỏ trường triết. Chủng sinh thay vào đó ở một trong hai Nhà Luyện Tập (Formation House), rồi đi học ở đại học ngoài như thường, mỗi tháng trả cho việc ăn ở là 100 Mỹ kim. Chủng sinh sẽ học 4 lớp triết lý căn bản thay cho 3 năm triết cần thiết cho 4 năm thần học sau này. Trưởng Ngô Thế Vũ, đang theo đuổi ơn gọi làm linh mục ở TGP/LA đã tham dự Trại Hè Fatima XVI 20-22/8/2004 cho tới giây phút cuối cùng của mình, tức cho tới tối Thứ Bảy, mới về để lên đường tiếp tục đời tu tại chỗ ở Dòng Biển Ðức gần Portland tiểu bang Oregon.
 

ƠN GỌI HÔN NHÂN GIA ĐÌNH (của các Huynh Trưởng TNF đã dự Tĩnh Huấn và Tuyên Hứa)

Kể từ sau khi có Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên cuối năm 1992, các huynh trưởng sau đây đã thứ tự lập gia đình: 1- Huỳnh Vân Gái (Đoàn trưởng San Gabriel) ngày 5/2/1994 với kỹ sư Bạch, 2-3 Phạm Hữu Tiến (Xử Lý Thường Vụ Đoàn Trưởng El Monte) và Lê Thị Hường (Huynh Trưởng El Monte) lấy nhau ngày 23/4/1994, 4- Vũ Thị Hường (Đoàn Trưởng Pomona) ngày 7/5/1994 với Lương là người cùng cộng đoàn Mân Côi Pomona, và 5-6 Chu Phương Thủy (Đoàn trưởng Los Angeles) ngày 22/10/1994 với Michael Hiu ( bấy giờ chưa tuyên hứa huynh trưởng). Tất cả 5 trưởng này (thành phần tham dự khóa tĩnh huấn đầu tiên 27-29/11/1992) đã lập gia đình cùng vào năm 1994, năm TNF lên 10.

Tuy nhiên, trong 6 trưởng (thành phần tham dự khóa tĩnh huấn đầu tiên 27-29/11/1992) này chỉ có 2 cặp huynh trưởng lập gia đình với nhau đó là 1 Tiến với Hường Đoàn El Monte và 2 Thủy với Michael Đoàn LA.

Cặp huynh trưởng thứ 3 lập gia đình với nhau là huynh trưởng 7-8 Phương và Anh ở đoàn San Gabriel vào cuối tháng 26/7/2003: Đặng Hoàng Việt Phương, đoàn trưởng, tham dự khóa tĩnh huấn V, 18-20/1995; và Nguyễn Thị Như Anh, khóa tĩnh huấn VI, 29/11-1/12/1996.

Cặp huynh trưởng thứ 4 lập gia đình với nhau là huynh trưởng 9-10 Công LA và Hiền EM ngày 4/12/2004: Phan Quí Công, huynh trưởng Los Angeles tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn III, 17-19/12/1993; Nguyễn Thị Hiền huynh trưởng El Monte, tuyên hứa trong khoa tĩnh huấn III như trưởng Công.

Huynh trưởng thứ 11 lập gia đình là Lê Hoàng Vũ Vy ở Torrance với phu quân là Đoàn Tuấn ngày 1/1/2005. Trưởng Lê Hoàng Vũ Vy tuyên hứa trong Khóa Tĩnh Huấn II - 20/12/1992.

Cặp huynh trưởng thứ 5 lập gia đình với nhau là huynh trưởng 12-13 Khải và Hà cùng ở Đoàn LA ngày 3/9/2005: Trần Hoàng Khải, cựu Đoàn Trưởng LA và Cựu Liên Đoàn Phó Điều Hành, tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn III, 17-19/12/1993; Nguyễn Thái Hà, huynh trưởng LA, tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn VI, 29/11-1/12/1996.

Cặp huynh trưởng thứ 6 lập gia đình với nhau là huynh trưởng 14-15 Đệ và Hương cùng ở Đoàn EM ngày 11/2/2006, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, quan thày Đoàn LA: Vũ Thiên Đệ, đương kim Đoàn Trưởng đoàn EM, tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn IV, 18-20/8/1994; và Nguyễn Kim Hương, tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn VI, 29/11-1/12/1996 (Hương đã vào Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm ở Orange County năm 1998, sau Trại Hè Fatima X, sau đó một năm đã hồi tục. Tính theo thứ tự cho tới 2006 thì Hương là trưởng TNF thứ 8 trong 15 đi tu, và là trưởng nữ thứ 2 trong 4 dâng mình cho Chúa).

Cho tới nay, trong 6 cặp huynh trưởng lập gia đình với nhau này, chỉ có một cặp huynh trưởng chéo, còn 5 cặp kia thẳng. Chéo là ở chỗ lấy nhau ở 2 đoàn khác nhau, là cặp Công-Hiền (LA-EM), còn 4 cặp kia lấy nhau trong cùng 1 đoàn (EM 2, SG 1 và LA 1). Nếu cộng với 3 đoàn trưởng lập gia đình trong cùng năm 1994 nữa, tất cả số ơn gọi hôn nhân của TNF tới đây là 13 huynh trưởng.

Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 3/6/2006, huynh trưởng thứ 16 lập gia đình là đương kim Thủ Quĩ Liên Đoàn (nhiệm kỳ 2005-2008) Monica Trần Thanh Thúy (tuyên hứa 1/12/1996, khoá tĩnh huấn VI), thành hôn với Daniel Thammanukultorn (người Thái Lan). Thúy tuyên hứa làm huynh trưởng ngày 7/9/1996, tại Khóa Tĩnh Huấn VI, và rất hăng say phục vụ cả Đoàn lẫn Liên Đoàn từ ngày tuyên hứa.

Thứ Bảy Đầu Tháng 5/8/2006, huynh trưởng 17 lập gia đình là Têrêsa Nguyễn Phượng Catherine (Đoàn El Monte, tuyên hứa 1/12/1996, khoá tĩnh huấn VI), với một người ngoại giáo là Michael Dương Thoại.

Thứ Bảy Đầu Tháng 2/6/2007, cặp huynh trưởng thứ 7 lập gia đình chéo nhau (như cặp Hiền EM và Công LA) là cặp huynh trưởng 18-19 Trần Thị Quỳnh Hương (Đoàn Torrance, tĩnh huấn năm 1997) và Qui Mẫn (Đoàn El Monte, tĩnh huấn 1996). 

Thứ Bảy Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 16/6/2007, huynh trưởng TNF 20 (trong BCHLĐ) lập gia đình là Luca Trần Anh Kiệt (khoá tĩnh huấn 1992), với người bạn trăm năm Nguyễn Thị Thu Hồng.

Thứ Bảy 10/11/2007, cặp huynh trưởng thứ 8 lập gia đình với nhau là huynh trưởng 21-22 Lương Kim Anh, huynh trưởng Pomona, tuyên hứa Khóa Tĩnh Huấn VII ngày 21/12/1997, và Nguyễn Thái Tony, huynh trưởng Pomona, tuyên hứa Khóa Tĩnh Huấn XIII ngày 30/11/2003.

Thứ Bảy 15/11/2008, huynh trưởng Nguyễn Xuân Đào Lily, huynh trưởng 23 (tuyên hứa 29/11/1998, KTH VIII), Đoàn Los Angeles kiêm Thư Ký Liên Đoàn, lập gia đình với Guise San, Loc De, một chàng rể người Tầu.

Thứ Bảy 20/6/2009, huynh trưởng Đào Vũ Tuấn, huynh trưởng 24 (tuyên hứa 30/11/2003, KTH XIII), Đoàn Claremont / Pomona, lập gia đình với Anna Nguyễn Bích Vy, sau khi Tuấn vừa ra trường bác sĩ.

Thứ Bảy 25/7/2009, cặp huynh trưởng thứ 9 lập gia đình với nhau là huynh trưởng 25-26 Đinh Hài Kathy (tuyên hứa 30/11/2003, KTH XIII) và Nguyễn Chí Hướng/Max (tuyên hứa 21/12/1997, KTH VII), cùng huynh trưởng Đoàn Los Angeles.

Thứ Bảy 1/8/2009, huynh trưởng Sharon Sou (Xuân), Đoàn EM, huynh trưởng 27 (KTH 18, tuyên hứa ngày 30/11/2008), lập gia đình với Trương Thiên Phúc.

Thứ Bảy 16/4/2009, huynh trưởng Nguyễn Vương Đoàn LA (KTH X, tuyên hứa ngày 26/11/2000), huynh trưởng 28, lập gia đình với Hân.

Thứ Bảy 25/6/2009, cặp huynh trưởng thứ 10 Nguyễn Nhật Long (KTH VII, tuyên hứa ngày 21/12/2000), và Hoàng Quỳnh Như (KTH IX, tuyên hứa ngày 28/11/1999), cùng Đoàn SG, thành hôn, hai huynh trưởng lập gia đình thứ 29-30.

Thứ Bảy 16/7/2009, Trần Ngọc Dung (KTH X, tuyên hứa ngày 11/3/2000), Đoàn Torrance, huynh trưởng 31, lập gia đình với Bảo.

Thứ Bảy 23/7/2009, Mai Viết Chương (KTH III, tuyên hứa ngày 19/12/1993), cựu Đoàn Trưởng và Phụ Trách Đoàn Torrance, huynh trưởng thứ 32, lập gia đình với Bùi Hồng Diễm Chi.

Riêng Đoàn Torrance còn một số huynh trưởng đã lập gia đình mà người viết không được biết tới nên không được liệt kê nơi đây cho tới khi được thông báo theo lời mời gọi để cập nhật hóa.

TNF chẳng những phát triển theo hàng ngang (ơn gọi hôn nhân gia đình) mà còn theo hàng dọc (ơn  gọi tu trì) nữa; nhưng phát triển theo hàng dọc trước (từ năm 1988), theo đúng luật tự nhiên là phải cắm rễ trước rồi mới trổ sinh hoa lá cành (ơn  gọi hôn nhân gia đình từ năm 1994). 

Thiếu Nhi Fatima cho tới nay đầu tư vào Nhà Chúa 15 huynh trưởng chính thức9 ơn gọi tu trì của Thiếu Nhi Fatima chúng ta còn tồn tại cho tới nay (kể cả Sơ Đặng Kim Nhung là đệ 1 LĐT; Nguyễn Thanh Thảo, CMR, đoàn PO, và Thày Trần Thái Hòa, LC, đoàn  LA, cả ba đi tu khi chưa chính thức tuyên hứa làm huynh trưởng. Tất  nhiên, nếu không đi tu sẽ tuyên hứa thôi. Sơ Thảo khấn trọn 6/2006 và Thày Hòa đi tu vào mùa hè năm 2003 và khấn lần đầu năm 2007), là:

Tháng 5/1988, ơn gọi thứ 1 là Liên Đoàn Trưởng LĐ/TNF/TGP/LA đầu tiên Maria Đặng Kim Nhung (khóa 1986-1988), cũng là Đoàn Trưởng đầu tiên của Đoàn TNF/ĐMĐT/SG, vào dòng kín Carmêlô ở Alhambra, đã khấn trọn ngày 30/4/1994, năm TNF lên 10, cũng là năm các trưởng TNF (4/5 đoàn trưởng) bắt đầu lập gia đình.

Năm 1993, ơn gọi thứ 4 là Huynh Trưởng Giuse Nguyễn Đức Tri TNF/ĐMTV/EM (tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn II, 19-20/12/1992) vào dòng Đồng Công ở Carthage, Missouri, và đã được đổi tên là Kỷ.

Năm 1998, ơn gọi thứ 9 là Trưởng Giuse Nguyễn Tuấn Long TNF/ĐMTT/TR (tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn V, 18-20/8/1995) vào Đại Chủng Viện Thánh Gioan, TGP/LA; ơn gọi thứ 10 là Trưởng Antôn Lê Ngọc Đức Phúc TNF/ĐMMC/PN (tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn I, 27-29/11/1992) vào dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Iowa, sau khi ra trường Đại Học Berkeley.

Năm 1999, ơn gọi thứ 11 là Trưởng Đaminh Đinh Minh Chuẩn, TNF/ĐMLĐ/LA, (tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn VI, 29/11-1/12/1996) vào dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaires of Christ) ở Connecticut ngày 19-6-1999, sau khi ra trường Đại Học CSULA.  

Năm 2002, ơn gọi thứ 14 là Đoàn Trưởng Trần Chí Hiếu của Pomona, (tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn III, 17-19/12/1993) đã nhập Đại Chủng Viện Thánh Gioan của TGP/LA ngày Thứ Ba 27/8/2002.

Năm 2003, ơn gọi thứ 15 là phụ tá LÐP Ngành Nghĩa Ngô Thế Vũ đoàn Pomona, (tuyên hứa trong khóa tĩnh huấn XI, 23-25/11/2001) đã gia nhập Ðại Chủng Viện Thánh Gioan của TGP/LA ngày 23/8/2003, sau khi Liên Ðoàn đi tham dự Ngày Thánh Mẫu 26 ở Missouri về, ngày Thánh Mẫu chính trưởng Vũ đóng vai Chúa Giêsu trong Đường Thánh Giá Giới Trẻ 2003 do TNF lần đầu tiên thực hiện ở đây.

Tạ ơn Chúa đã cho Thiếu Nhi Fatima chúng ta "Đâm Rễ Vươn Cao" cả bề dọc lẫn bề ngang: Bề dọc trước, với 15 ơn gọi tu trì, bắt đầu từ năm 1988, và bề ngang sau với 17 ơn gọi hôn nhân, bắt đầu từ năm 1994. Như thế là tương đối cân bằng.

Xin Chúa thánh hóa các ơn gọi của chúng ta, cả hôn nhân lẫn tu trì và linh mục. Chớ gì sống ơn gọi nào thì sống, Thiếu Nhi Fatima chúng ta vẫn liên lỉ sống Linh Đạo Fatima, Linh Đạo sống Ơn Gọi Thiếu Nhi Fatima là Ơn Gọi Đồng Công Cứu Chuộc, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bao giờ cũng là nơi nương náu và là đường đưa chúng ta đến với Chúa vậy. Amen.

Năm 2009, ngày 23/8/2009, một tân huynh trưởng của Pomona 2008 là Trần Michael, vào dòng của Ngôi Lời như Cha Phúc.

Đoàn El Monte còn có 2 ơn gọi nữ nữa, cũng ở vào trường hợp như Sơ Thảo Dòng Trinh Vương, nghĩa là chưa tuyên hứa làm huynh trưởng. Hai Sơ thuộc Đoàn El Monte này, đã từng sinh hoạt TNF, một thuộc Dòng Salesiô (Don Bosco) và một thuộc Dòng Đaminh.

Linh mục đầu tiên xuất thân từ Phong trào Thiếu Nhi Fatima

VietCatholic News (05/06/2006)


 

CLAREMONT -- Sau 22 năm thành lập, lần đầu tiên Thiếu Nhi Fatima CĐ Mân Côi có một tân linh mục, đó là Cha Antôn Lê Ngọc Đức Phúc, Dòng Truyền giáo Ngôi Lời. Trước niềm vui này, Phong trào Thiếu Nhi Fatima Liên Đoàn Tổng Giáo Phận Los Angeles đã tổ chức Lễ Tạ Ơn với Cha Mới tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont, Los Angeles vào ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 4/6/2006.

 

Trước đây Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima Antôn Lê Ngọc Đức Phúc đã sinh hoạt với Thiếu Nhi Fatima tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont từ năm 1990, tức năm lớp 9, cho tới khi lên Đại Học California Berkerly. Để rồi, sau khi ra trường với cấp bằng lưỡng cử nhân Sinh Hóa học và Châu Á học (1988), người huynh trưởng đầy năng động và lý tưởng này đã theo đuổi ơn gọi truyền giáo nơi Dòng Ngôi Lời ở Illinois.


Thầy Phúc học triết học một năm (1998-1999), rồi tập viện (1999-2000), và đã hoàn tất chương trình thần học tại Catholic Theological Union ở Chicago Illinois (2000-2002, 2004-2006). Sau 2 năm tiếp tục chương trình giúp xứ ở Việt Nam (2002-2004), cuối cùng đã khấn trọn ngày 17/9/2005 và lãnh chức phó tế ngày 2/10/2005. Rồi vào ngày 27.5.2006, thầy Phúc trong số 10 phó tế (trong đó có 6 Việt Nam) đã được Đức Tổng Giám Mục Michael A. Blume, SVD, Khâm Xứ Tòa Thánh tại Togo và Benin, Phi Châu, truyền chúc linh mục tại Techny, Illinois.

 

Hơn 100 em Thiếu Nhi Fatima lớn nhỏ đã đứng hai bên lối giữa từ cuối nhà thờ lên cung thánh để dàn chào linh mục đồng tế đoàn tiến lên bàn thánh. Linh mục đoàn đồng tế trong Thánh Lễ Tạ Ơn này gồm 7 vị linh mục, ngoài vị tân linh mục chủ tế Antôn Lê Ngọc Đức Phúc, SVD, trong đó có linh mục quản nhiệm cộng đoàn này là LM Trần Công Nghị, linh mục Lê Sơn Hà tuyên úy của Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, linh mục Trần Đình Huệ, SVD, giám đốc trung tâm Tĩnh Tâm của Dòng Ngôi Lời ở Riverside California, linh mục Trần Thanh Tâm, SVD từ Úc về Mỹ sau 8 năm phục vụ truyền giáo ở Úc, linh mục Trần Minh Phú ở Long Thành Việt Nam sang, và linh mục Mai Thanh Vọng thuộc Tòa Giám Mục Phát Diệm Việt Nam.

Trên cung thánh còn có hai Thày Đại Chủng Sinh Thần Học thuộc Đại Chủng Viện Thánh Gioan thuộc TGP/LA phụ lễ nữa là Thày Nguyễn Tuấn Long và Trần Chí Hiếu, hai Đại Chủng Sinh cũng đã lên đường theo đuổi ơn gọi làm linh mục khi đang sinh hoạt như những người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima, và nếu không gì thay đổi sẽ được thụ phong vào 6/2008.

Bài giảng đầu tay của vị tân linh mục cho Lễ Thánh Thần Hiện Xuống đã được cả nhà thờ vỗ tay hoan nghênh, chẳng những vì Cha mới nói lưu loát, khôi hài, mà còn chất chứa đầy ý nghĩa tu đức và đậm mầu sắc văn hóa Việt Nam. Nhiều người đã tỏ ra rất cảm phục vị tân linh mục trẻ trung mới 31 tuổi đầu này, vị linh mục cuối năm mất nước, cùng với gia đình sang Mỹ vào năm 10 tuổi, vì ngài có thể giảng rất sõi chẳng những bằng Việt ngữ mà còn biết hội nhập tu đức Kitô Giáo liên quan đến Lễ Thánh Thần Hiện Xuống với văn chương Việt Nam nữa.

 

Thiếu Nhi Fatima rất vui mừng về tặng ân tân linh mục này, và còn vui mừng hơn nữa khi thấy vị tân linh mục của mình tiếp tục sống câu tâm niệm đầu tiên trong 10 Điều Tâm Niệm của Thiếu Nhi Fatima, đó là câu tâm niệm: “Hy sinh là thân phận của Thiếu Nhi Fatima”.

 

Thiếu Nhi Fatima cũng hãnh diện coi là đặc ân được tổ chức Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa cùng với tân linh mục một cách long trọng và sau đó Tiệc Mừng, nhất là Buổi Văn Nghệ mừng Cha mới sau lễ, vì cảm thấy tặng ân linh mục vô cùng cao cả được Thiên Chúa ban cho riêng cá nhân và gia đình vị tân linh mục, mà còn ban cho chung Thiếu Nhi Fatima và Cộng Đồng Dân Chúa nữa. Thiếu Nhi Fatima cảm tạ Thiên Chúa món quà là LM Antôn Lê Ngọc Đức Phúc, SVD, là muốn nói lên lòng biết ơn và khuyến khích ơn gọi linh mục và tu sĩ, nhất là trong nội bộ giới trẻ Thiếu Nhi Fatima của mình. Hội Trường đã không đủ chỗ ngồi, vì được sự tham gia nồng nhiệt của các bạn trẻ và những người thân quen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được biết vào đầu tháng tới Cha Phúc sẽ qua Thái Lan làm việc tông đồ, Cha cho biết: “Hội Dòng Ngôi Lời hiện nay có mặt ở tại 65 quốc gia trên thế giới được chia ra thành các ‘Tỉnh Dòng’. Tỉnh Dòng Úc bao gồm 3 nước: Úc, Tân Tây Lan, và Thái Lan. Thái Lan đang nằm dưới sự quản lý của Úc vì ở đây là một điểm truyền giáo khá mới mẻ của Hội Dòng, chưa đủ nhân sự hay điều kiện vật chất để tự mình quản lý. Và tôi đã chọn Tỉnh Dòng Úc vì muốn được qua phục vụ tại Thái Lan. Hiện nay, tại Thái Lan có 3 Sư Huynh Ngôi Lời đang phục vụ tích cực trong lĩnh vực HIV/AIDS ở miền đông bắc nước này. Tôi muốn qua Thái Lan để cộng tác với các Sư Huynh vì tôi rất quan tâm đến đại dịch HIV/AIDS đang lan tràn ở nước này, cũng như ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và tôi thấy họ rất cần có những người đồng hành với họ, vì thế thấy mình được kêu gọi để phục vụ trong lĩnh vực này”.

 

Hy vọng sự hiện diện sống động của vị tân linh mục trẻ này, cùng với những lời giảng thu hút và sự dấn thân can đảm của ngài, chẳng những tác động người lớn mà còn tác động được nơi một số tâm hồn trẻ ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ, nhất là trong thành phần Thiếu Nhi Fatima.

 

Liên Đoàn TN Fatima

 

----- Original Message -----
From: Tinh Cao
To: TNFATIMA@yahoogroups.com
Sent: Sunday, June 17, 2007 11:16 AM
Subject: On Goi TNF

 
Các em TNF rất thân mến,
 
Hôm qua là ngày thành hôn của LĐP/ĐH Trần Anh Kiệt.
Hôm nay là Ngày Thân Phụ (Father's Day).
Nhân dịp này, chúng ta ôn lại Ơn Gọi của Thiếu Nhi Fatima chúng ta một chút, cả về ơn gọi sống đồi hôn nhân gia đình và ơn gọi tu trì.
 
Ơn Gọi Hôn Nhân Gia Đình có tất cả 18, thứ tự như sau:
 
1- Huỳnh Vân Gái (SG) ngày 5/2/1994
2-3 Tiến (EM) và Hường (EM) 23/4/1994
4- Vũ Thị Hường (PO) ngày 7/5/1994
5-6 Thủy (LA) và Michael Hiu (LA) ngày 22/10/1994
7-8 Việt-Phương (SG) và Như-Anh (SG) ngày 26/7/2003
9-10 Công (LA) và Hiền (EM) ngày 4/12/2004
11-12 Khải (LA) và (LA) ngày 3/9/2005
13-14 Đệ (EM) và Hương (EM) ngày 11/2/2006
15 Monica Trần Thanh Thúy (LĐ) ngày 3/6/2006
16  Nguyễn Phượng Catherine (EM) ngày 5/8/2006
17-18 Hương (TO) và Mẫn (EM) ngày 2/6/2007 
19 Luca Trần Anh Kiệt (LĐ) ngày 16/6/2007

TNF chẳng những phát triển theo hàng ngang (ơn gọi hôn nhân gia đình) mà còn theo hàng dọc (ơn  gọi tu trì) nữa; nhưng phát triển theo hàng dọc trước (từ năm 1988), theo đúng luật tự nhiên là phải cắm rễ trước rồi mới trổ sinh hoa lá cành (ơn  gọi hôn nhân gia đình từ năm 1994). 

Thiếu Nhi Fatima cho tới nay đầu tư vào Nhà Chúa 15 huynh trưởng chính thức9 ơn gọi tu trì của Thiếu Nhi Fatima chúng ta còn tồn tại cho tới nay, thứ tự như sau:

1. LĐT1 Maria Đặng Kim Nhung (SG) 5/1988 vào tu Dòng Carmêlô ở Alhambra, khấn trọn ngày 30/4/1994

2. Trưởng Giuse Nguyễn Đức Tri (EM) vào Dòng Đồng Công năm 1993, được đổi tên là Kỷ và khấn trọn năm 2000. 

3. Trưởng Giuse Nguyễn Tuấn Long (TO) vào Đại Chủng Viện Thánh Gioan năm 1998

4. Trưởng Antôn Lê Ngọc Đức Phúc (PO) vào dòng Truyền Giáo Ngôi Lời ở Iowa, sau khi ra trường Đại Học Berkeley, năm 1998 và đã chịu chức Linh Mục ngày 27/5/2006. 

5. TNF Nguyễn Thanh Thảo (PO) vào Dòng Trinh Vương Thương Xót (CMRM) năm 1998, và đã khấn trọn 6/2006

6. Trưởng Đaminh Đinh Minh Chuẩn (LA) vào dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaires of Christ) ở Connecticut ngày 19-6-1999 sau khi ra trường Đại Học CSULA, đã tuyên khấn  trọn đời năm 2007 và đang học làm linh mục ở Rôma.  

7. Trưởng Trần Chí Hiếu (PO) đã nhập Đại Chủng Viện Thánh Gioan của TGP/LA ngày Thứ Ba 27/8/2002.

8. Trưởng Ngô Thế Vũ (PO), đã gia nhập Ðại Chủng Viện Thánh Gioan của TGP/LA ngày 23/8/2003, sau khi Liên Ðoàn đi tham dự Ngày Thánh Mẫu 26 ở Missouri về, ngày Thánh Mẫu chính trưởng Vũ đóng vai Chúa Giêsu trong Đường Thánh Giá Giới Trẻ 2003 do TNF lần đầu tiên thực hiện ở đây.

9. TNF Trần Thái Hòa (LA) vào dòng Đạo Binh Chúa Kitô mùa hè năm 2003 và khấn lần đầu năm 2007.

Tạ ơn Chúa đã cho Thiếu Nhi Fatima chúng ta "Đâm Rễ Vươn Cao" cả bề dọc lẫn bề ngang: Bề dọc trước, với 15 ơn gọi tu trì, bắt đầu từ năm 1988, và bề ngang sau với 19 ơn gọi hôn nhân, bắt đầu từ năm 1994. Như thế là tương đối cân bằng.

Xin Chúa thánh hóa các ơn gọi của chúng ta, cả hôn nhân lẫn tu trì và linh mục. Chớ gì sống ơn gọi nào thì sống, Thiếu Nhi Fatima chúng ta vẫn liên lỉ sống Linh Đạo Fatima, Linh Đạo sống Ơn Gọi Thiếu Nhi Fatima là Ơn Gọi Hy Tế Cứu Đời, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bao giờ cũng là nơi nương náu và là đường đưa chúng ta đến với Chúa vậy. Amen.

TNF Cao Tấn Tĩnh

 

----- Original Message -----
From: Tinh Cao
To: TDF Nguyen Quang Hung ; TDF Tran Van Luan ; TDF Rev Nguyen Duc Vuong ; TDF Rev Dinh Quang Huy ; TDF Rev Dinh Cong Huynh ; TDF Nguyen Ngoc Anh ; TDF Luong Ngoc Thanh ; TDF Huynh An Ninh ; TDF Dinh Dong Phuong ; TDF Cao Tan Tinh ; TDF Nguyen Ngoc Long
Cc: TNF TQLD Tran Thanh Thuy ; TNF TKLD Nguyen Xuan Dao ; 'TNF TKLD Nguyen Xuan Dao' ; TNF LDPDH Tran Anh Kiet ; TNF LDPGH Chu Phuong Thuy ; TNF LDT Tran Dai ; TNF
Sent: Saturday, November 17, 2007 6:00 PM
Subject: Cung Me Cam Ta Ngoi Khen Chua

 
Kính Cha Tổng Linh Hướng, Quí Cha và Quí Anh Chị TĐF Trung Ương và Các Liên Đoàn
 
Con xin hân hoan kính báo là hôm nay Thứ Bảy 17/7/2007, TNF chúng con đã được Chúa ban thêm cho 2 vị tân  Phó Tế là Thày Nguyễn Tuấn Long và Thày Trần Chí Hiếu. Hai Thày sẽ trở thành Linh Mục của Chúa vào Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5/2008. Ngày 2/10/2005, TNF đã có vị Phó Tế đầu tiên v à Thày Phó Tế đầu tiên này của TNF đã trở thành vị Linh Mục tiên khởi của TNF vào ngày 27/5/2006, đó là Cha Lê Ngọc Đức Phúc, SVD (Ngôi Lời). Nếu không gì thay đổi, 3 năm nữa, TNF sẽ có thêm 2 tân linh mục, một ở TGP/LA và 1 ở Dòng LC (Đạo Binh Chúa Kitô).
 
Hiện nay TNF còn 2 nữ tu đã khấn trọn đời, một trong Dòng Kín Carmêlô ở Alhambra TGP/LA và một trong Dòng Trinh Vương ở Lincoln Nebraska, cùng một tu sĩ vĩnh thệ thuộc Dòng Đồng Công ở Carthage Missouri. Hai tân Phó Tế và hai tu sĩ Đồng Công và Trinh Vương sẽ tới giúp Khóa Tĩnh Huấn vào cuối tuần tới cho các em TNF, có cả Cha Đinh Quang Huy Dòng Chúa Thánh Linh từ Houston Texas về giảng huấn nữa.
 
 Ơn gọi tu trì bắt đầu nẩy nở từ các Khóa Tĩnh Huấn này, bắt đầu từ năm 1993, ngay sau Khóa Tĩnh Huấn cuối năm 1992. Thày Nguyễn Tri Kỷ, CMC, tu sĩ vĩnh thệ của Dòng Đồng Công hiện nay là một khoa sinh của Khóa Tĩnh Huấn đầu tiên 1992.
 
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho ơn gọi tu trì của TNF chúng con đã có, hiện có và sẽ có, và cầu cho Khóa Tĩnh Huấn của chúng con .
 
TNF/TĐF Cao Tấn Tĩnh

 

 

27/2/2011 Tân Linh Mục Đaminh Đinh Minh Chuẩn, LC

 

 

From: Tinh Cao

To: TNFATIMA@yahoogroups.com

Cc: Chu Chuan

Sent: Tuesday, February 15, 2011 9:45 AM

Subject: Re: [TNFATIMA] Cha Chuan's Thanksgiving Mass 

Cùng Mẹ Maria chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa - Maginificat. 

TNF Đaminh Đinh Minh Chuẩn đã tham dự Khóa Tĩnh Huấn 16 và tuyên hứa làm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima ngày 1/12/1996. 

Trưởng Chuẩn là trưởng đầu tiên và duy nhất (cho tới nay) đã đoạt giải Huynh Trưởng Danh Dự trong Trại Huấn Luyện VI Ngày 1-3/5/1998 tại Rio Camps, Silverwood Lake, San Bernadino County, California. 

Là trưởng thứ 11 được Chúa gọi theo Chúa (kể từ sau 2 Khóa Tĩnh Huấn năm 1992), Trưởng Đaminh Đinh Minh Chuẩn thuộc Đoàn TNF Đức Mẹ Lộ Đức LA đã đáp lại tiếng Chúa kêu gọi (sau chuyến đi hành hương Rôma với vợ chồng cặp huynh trưởng Chu Phương Thủy và Michael Hiu) và vào dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC: Legionaires of Christ) ở Connecticut ngày 19-6-1999, sau khi ra trường Đại Học CSULA. 

Tân Linh Mục Đaminh Đinh Minh Chuẩn, LC, là vị linh mục thứ 4 xuất thân từ TNF chúng ta, chịu chức Phó Tế (deacon) ngày 15/8/2010 ở Nhà Thờ Chính Tòa (cathedral) Rio de Janeiro ở Ba Tây (Brasil) và đã thụ phong linh mục ngày 24/12/2010 tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành ở Rôma. Vị linh mục xuất thân từ TNF chúng ta đầu tiên là Cha Antôn Lê Hồng Phúc Đức, SVD (Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời - Divine Word), chịu chức ngày 27/5/2006, sau đó tới hai vị linh mục triều thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles là Cha Giuse Nguyễn Tuấn Long và Cha Martin Gioan Batixita Trần Chí Hiếu cùng chịu chức một lúc vào Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cũng là Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng 31/5/2008. 

Hy vọng từ năm 2011 tới 2017 là năm kỷ niệm 100 năm Biến Cố Fatima, chúng ta có thêm 2 vị linh mục nữa là Thày Nguyễn Tri Kỷ, CMC (Dòng Đồng Công) và Thày Hòa (em của Trưởng Hà, vợ của Trưởng Khải), cùng Dòng LC với Cha Chuẩn.  

Xin Mẹ Maria giúp Giới Trẻ Thiếu Nhi Fatima chúng ta luôn "đâm rễ vươn cao" trong lòng Giáo Hội để Nước Mẹ trị đến, Nước Chúa vinh quang và nhiều linh hồn được cứu độ. Amen. 

TNF cao tấn tĩnh

 

 

From: Tinh Cao

To: TNFATIMA@yahoogroups.com

Sent: Monday, February 28, 2011 1:52 PM

Subject: Re: [TNFATIMA] Thank you and Great Job! 

Magnificat - Cùng Mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa về cuộc mừng vị tân linh mục thứ 4 xuất thân từ TNF chúng con. 

Số người tham dự có thể lên tới khoảng 400, chật cả ngôi nhà thờ bé nhỏ, đứng dọc cả hai bên và đầy nhóc trên gác đàn, chỉ sợ bị sập bất ngờ khi động đất đột xuất xẩy ra. 

TNF chúng ta chiếm 1/4, tức khoảng 100 em, từ 4 đoàn hiện nay, bao gồm cả Đoàn LA nhỏ bé về nhân số nhưng hùng hậu về tinh thần xưa kia, đã từng đoạt giải danh dự mấy lần ở Trại Hè Fatima như vào những năm 1996, 1997 và 2004.  

Theo tân linh mục Đaminh Đinh Minh Chuẩn, LC, chia sẻ cho biết trong mục TNF tặng quà diễn ra ở tiệc mừng, thì chính Mẹ Fatima đã cho ngài 1 dấu chỉ đi tu làm linh mục. Đó là, vào năm 1997, khi ngài học năm thứ 3 đại học, Tượng Mẹ Fatima (do Đoàn LA được giải danh dự) đến với nhà của ngài. Khi chỉ có một mình ngài với Tượng Mẹ, ngài đã cầu xin cho biết ý Chúa xem Chúa có gọi ngài đi tu hay chăng, và nếu có, ngài xin Mẹ cho ngài một dấu hiệu (sign). Và dấu hiệu ngài muốn thấy Mẹ làm đó là nếu triều thiên của Mẹ có những hạt mầu đính chung quanh, nhưng ngài thích hạt mầu đỏ nhất, mà nếu hạt mầu đỏ hướng về phía ngài (chắc bấy giờ, vào lần ngài cầu thì hạt mầu đỏ này không ở ngay trước trán Tượng Mẹ và do đó không ở ngay trước mặt ngài), thì đó là dấu hiệu Con Mẹ muốn ngài đi tu làm linh mục. Thế rồi mấy ngày sau, ngài lại một mình đứng trước tượng Đức Mẹ, trong nhà bấy giờ chẳng có ai. Ngài cũng âm thầm cầu nguyện, hoàn toàn quên những gì ngài đã giao hẹn với Đức Mẹ cách đó mấy hôm. Cho đến khi ngẩng lên tượng Mẹ thì lạ thay ngài thấy hạt mầu đỏ hướng về phía ngài. Không biết có ai điều chỉnh triều thiên Tượng Mẹ trong vòng mấy ngày đó hay chăng, nhưng sự kiện hiển nhiên là ngài đã nhận thấy dấu hiệu Chúa muốn gọi ngài đi tu làm linh mục. Đó là lý do trong email ngày 21/2/2011 gửi cho chung TNF, ngài đã viết: "God has granted to me personally and the whole family of TNF this great gift of the priesthood. Our Lady of Fatima plays an important role in my vocation".   

Sự kiện Thiếu Nhi Fatima đã đến tham dự đông đảo: 1- dàn chào hai bên hàng ghế trong nhà thờ cho linh mục đoàn 7 vị (trong đó có tân linh mục chủ tế và hai vị linh mục TNF đồng tế), 2- đặc trách toàn phần của chương trình văn nghệ trong bữa tiệc mừng, với các màn vũ đặc sắc của các đoàn, mở đầu bằng màn múa lân, 3- kiêm phần phục vụ phân phối thức ăn, 4- và tặng món quà đắt giá bao gồm hộp đồ lễ gọn nhỏ xinh xinh tiện dụng cùng với bình xông hương, chưa kể những món quà riêng của các lão nhi Fatima và huynh trưởng TNF, đã đủ cho thấy TNF từ trước đến nay rất lưu ý đến ơn gọi tu trì và rất mừng khi được Chúa ban cho mình một linh mục hay tu sĩ dấn thân theo Chúa. Thiếu Nhi Fatima "đâm rễ vươn cao" trước hết và trên hết là ở các ơn gọi tu trì. Mỗi ơn gọi tu trì hiện nay của TNF và trong tương lai đều là như những nén bạc TNF deposit vào Bank of Heaven để lấy lời là một Phong Trào "Thiếu Nhi Fatima - Yêu Thương"!  

Cha Chuẩn có ngỏ ý sẽ dâng một Thánh Lễ với Thiếu Nhi Fatima vào ngày mai Thứ Ba, 1/3/2011 (vì Thứ Năm ngài đi rồi, không thể ở cho tới Thứ Bảy Đầu Tháng). Hy vọng BCH LĐ sẽ thông báo sớm chương trình (giờ giấc và địa điểm) của mục đặc biệt này. Nếu vào 7 giờ 30 tối thì nhà thờ nào cũng available, và tiện nhất là nhà thờ ở San Gabriel.  

TNF cao tấn tĩnh

 

----- Original Message -----

From: Tinh Cao

To: TNF chung

Sent: Thursday, March 03, 2011 8:34 AM

Subject: Vi Tan Linh Muc cua Duc Me Fatima


 

Magnificat - cùng Mẹ Maria chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa với tân Linh Mục Đaminh Đinh Minh Chuẩn. L.C.

 

Tối hôm qua, tại căn nhà nguyện nhỏ ở Saint Joseph's Center của Đan Viện Dòng Carmelo Alhambra, một đan viện Sơ Mary Đặng Kim Nhung (Sr. Mary Kim), Liên Đoàn Trưởng đầu tiên (1986-1988) của Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, đã tận hiến đời mình cho Chúa tu từ tháng 5 năm 1988 và khấn trọn ngày 30/4/1994, tân linh mục Đaminh Đinh Minh Chuẩn, LC, vị linh mục thứ 4 xuất thân từ TNF, đã dâng Thánh Lễ với 12 người trong Liên Đoàn. Trước khi đến dâng lễ, ngài đã ghé thăm Sơ Nhung và chuyển lời hỏi thăm và nguyện cầu của Sơ đến TNF. Qua bài giảng, ngài đã tiết lộ toàn bộ từ đầu đến cuối về tiến trình ơn gọi linh mục của ngài như sau.

 

Mới đầu ngài cảm thấy có 2 dự tính: lấy vợ và đi tu. Tuy nhiên, ngài không đặt nặng đến dự tính đi tu cho lắm, vì ngài thấy mình không có tài ăn nói trước công chúng. Sau đó, qua thời gian làm tutor theo ngành học của mình và dạy giáo lý ở cộng đoàn, ngài trở lại với dự tính đi tu khi thấy mình ăn nói cũng không đến nỗi nào.

 

Thế rồi biến cố Tượng Mẹ Fatima, do Đoàn TNF Los Angeles được giải danh dự của Trại Hè Fatima 1997 đến và ở tại nhà của ngài, ngài đã thấy được dấu hiệu Trời Cao muốn ngài đi tu làm linh mục, đó là hạt mầu đỏ mà ngài thích ở trên triều thiên tượng Mẹ quả thực đã hướng về ngài như ngài mong muốn.

 

Thế nhưng ngài vẫn hầu như muốn lãng quên dấu chỉ ơn gọi linh mục này đi. Cho tới lúc người chị cuối cùng của ngài lập gia đình và dọn đi xa, một mình ngài ở nhà với người mẹ góa để lo giúp mẹ lo việc nhà. Một lần kia ngài đã thu dọn nhà cửa, và trong số đồ đạc bị ngài vứt vào thùng rác có một cái hộp cũ kỹ nhưng không ngờ nó lại cất giấu những thứ quí báu của mẹ ngài đã giành dụm bấy lâu nay.

 

Sau đó, trong một Thánh Lễ ngài dự ở nhà thờ Saint Ann gần nhà, ngài đã nghe thấy bài Phúc Âm về người thanh niên giầu có không thể theo Chúa và nên trọn lành vì giầu có và tiếc của, ngài cảm thấy ơn gọi theo Chúa trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bấy giờ ngài không biết bắt đầu từ đâu, tu dòng nào...?

 

Thế rồi thời cơ đã đến. Ở Trại Huấn Luyện VI năm 1998, trại ngài đoạt giải Huynh Trưởng Gương Mẫu đầu tiên, ngài đã bất ngờ có được trong tay tài liệu về Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaries of Christ). Ngài đã mượn mang về nhà thêm 1 tuần để đọc kỹ lưỡng và liên lạc.

 

Ngài đã liên tục gọi suốt mấy ngày trời 6 lần liền nhưng không có ai trả lời. Đến lần thứ 7 ngài nói cùng Đức Mẹ rằng nếu lần thứ 7 ngài gọi mà không có ai trả lời thì kể như ngài chẳng còn nợ nần gì với ơn gọi linh mục nữa và không cần giữ lời hứa với Mẹ nữa. Đức Mẹ đã cho ngài một dấu hiệu thứ hai nữa đó là điện thoại ngài gọi cho Dòng L.C. lần thứ 7 đã được lắng nghe.

 

Và theo hẹn hò, ngài đã đến nhà dòng để "come and see" nguyên một tuần lễ và cảm thấy sinh hoạt của các tu sĩ ở đây rất "yêu đời" chứ không như quan niệm tu trì ngặt nghèo đầy khổ chế của ngài. Ngài bắt đầu cảm thấy được lôi cuốn.

 

Và biến cố cuối cùng đã khiến ngài dứt khoát lên đường là chuyến hành hương Giáo Đô Rôma và Linh Địa Thánh Mẫu Lộ Đức, một chuyến đi ngài tính bãi bỏ để lấy tiền bù lại cho những gì mẹ bị mất mát bởi việc ngài vất bỏ "gia tài" giấu kỹ của mẹ ngài trước đó. Chuyến hành hương này đã khiến ngài cảm thấy Giáo Hội Công Giáo thật là tuyệt vời. Thế là ngài đã lên đường theo Chúa vào mùa hè năm 1999.

 

Ngài cảm thấy Mẹ Fatima luôn gần gũi ngài trong suốt 12 năm theo đuổi ơn gọi linh mục, nhất là trong thời gian ngài gần làm linh mục. Chẳng hạn ngày ngài chịu chức phó tế ở Brasil, sau khi đã mặc áo xong, ngài tìm một chỗ riêng để cầu nguyện, thì lại đến ngay trước tượng Mẹ Fatima giang tay ra trước mặt ngài. Hay trong chuyến bay từ Brasil về Rôma để dọn mình sửa soạn chịu chức linh mục, nhân cơ hội chờ chuyển máy bay 10 tiếng đồng hồ ở Portugal (Bồ Đào Nha), ngài đã được dịp ghé thăm Linh Địa Thánh Mẫu Fatima lần đầu tiên, được phụ tế ở ngay địa điểm Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1917.

 

Ngoài ra, ngài còn biết tiếng Bồ Đào Nha là thổ âm Đức Mẹ sử dụng để nói với 3 Thiếu Nhi Fatima năm 1917, một ngôn ngữ ngài đã đọc cho mọi người nghe Kinh Kính Mừng và Kinh Lạy Cha trước khi kết lễ. Cuối cùng, chính buổi tối ngài dâng lễ tại Saint Joseph's Center vào ngày Thứ Tư mùng 2 tháng 3 năm 2011 này, một dấu hiệu về Mẹ Fatima nữa cũng bám sát ngài, đó là con số 13, 12 người dự lễ cùng với ngài là 13.

 

Điều cuối cùng ngài chia sẻ đó là những hy sinh phục vụ ngài giành cho Thiếu Nhi Fatima với tư cách là huynh trưởng trước đây lại là những gì đã khiến ngài gần với Đức Mẹ, Vị đã dẫn ngài đến với Chúa. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Fatima luôn là nơi cho ngài nương náu và là đường cho ngài đến với Chúa suốt cuộc đời linh mục của ngài trên trần gian và cho tới muôn đời. Amen.

 

TNF cao tấn tĩnh