LƯỢC SỬ BIÊN NIÊN

 

Thiếu Nhi Fatima Thời Thơ Ấu

 

Thiếu Nhi Fatima Lên 10

 

Thiếu Nhi Fatima Tuổi 15

 

Thiếu Nhi Fatima Tuổi 20

 

Thiếu Nhi Fatima Tuổi 25

 

 

Thiếu Nhi Fatima Thời Thơ Ấu

 

1984:                 Thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, tại Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel, TGP/LA, năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Oâng Phaolô Nguyễn Hữu Toại và Giuse Nguyễn Văn Hoạt, hai vị đưa Phong Trào Đạo Binh Xanh vào cộng động Công Giáo Việt Nam hải ngoại, thành lập theo đường hướng Phong Trào Thiếu Sinh Quân Đạo Binh Xanh Hoa Kỳ (The Blue Army Cadet).

1986:                 Thành lập thêm
Đoàn West Covina, Liên Đoàn Trưởng thứ 1: Chị Maria Đặng Kim Nhung.

1988:                 Thành lập thêm
Đoàn Los Angeles, Liên Đoàn Trưởng thứ 2: Anh Đào Đức Hùng Long.

16-17/9/1989    
Trại Hè Fatima 1, tại Santa Fe Dam, Mustard Flat Area, Irwindale, Los Angeles County.

1990:                 Thành lập thêm
Đoàn Torrance (tháng 3), Đoàn El Monte (tháng 5) và Đoàn Pomona (tháng 10), Liên Đoàn Trưởng thứ ba: ông Nguyễn Văn Học, chủ tịch Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel.

3-5/8/1990       
 Trại Hè Fatima 2, tại Santa Fe Dam, Camping Area, Irwindale, Los Angeles County.

12-13/10/90       
Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Fatima 1 về Tổng Quát tại Giáo Xứ Thánh Nữ Catarina Labuarê Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance.

25/11/1990        
Đại Hội Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA 1, tại Giáo Xứ Nativity, Cộng Đoàn Thiếu Nhi Fatima Mẹ Thăm Viếng El Monte.

12-14/7/1991    
Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Fatima 2 Về Nguồn, tại Firestone Boy Scout, Diamond Bar, Los Angeles County.

3-8-1991            
Đại Hội Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA 2, tại Giáo Xứ Mẹ Mông Triệu, Claremont, thuộc Đoàn TNF Mân Côi Pomona: Bầu Liên Đoàn Trưởng.

30-8-1991          Ban Chấp Hành Liên Đoàn (theo văn thư bổ nhiệm tân LĐT của Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà ngày 22-8-1991, và văn thứ Quyết Định Thành Lập Thành Phần BCH/LĐ nhiệm kỳ 1991-1993 của tân LĐT Cao Tấn Tĩnh) họp bàn để phác họa một “Đường Hướng Sinh Hoạt và Phát Triển của Tân BCH LĐ”, trong đó, có mục “Hoàn Tất Nội Qui”. Theo quyết định chung, Nội Qui sẽ phải hoàn tất trong ṿng 3 tháng, kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức của Tân BCH/LĐ là ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, 8/9/1991, tức Nội Qui sẽ phải xong vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8/12/1991. Cũng theo quyết định chung, ba vị được ủy thác cho việc soạn thảo là Phaolô Nguyễn Hữu Toại (bấy giờ c̣n là LĐP Giáo Huấn), Gioan Boscô Hồ Văn Hoài (LĐP Điều Hành) và Đa-Minh Cao Tấn Tĩnh (LĐT).

31/08/1991       Ban hoàn tất Nội Qui họp với Cha Tuyên Uùy Lê Sơn Hà tại pḥng của Cha ở Pomona để bàn và chia việc hoàn tất Nội Qui.
- LĐT phụ trách soạn Nội Qui các phần: Chủ Trương và Mục Đích; Cơ Cấu và Tổ Chức; Quyền Hành và Trách Nhiệm.
- LĐP/GH phụ trách soạn Thủ Bản các phần; Lịch Sử của phong trào; Chương Tŕnh Thăng Tiến và những Biểu Hiệu của Phong Trào.
- LĐP/ĐH phụ trách Thủ Bản phần Nghiêm Tập.
- LĐT phụ trách Thủ Bản các phần linh tinh như: các kinh nguyện, các lễ nghi, các chương tŕnh sinh hoạt v.v…


6-8/9/1991           
Trại Hè Fatima 3, tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn 1991-1993 tuyên thệ nhậm chức. Liên Đoàn Trưởng 4: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

5-10-1991            BCH/LĐ, các vị Cố Vấn và ĐT họp biểu quyết Nội Qui. Bản Nội Qui do LĐT soạn đă được chính thức sửa chữa và bổ khuyết trong phiên họp này.

1/2/1992            
Lịch Sinh Hoạt Thiếu Nhi Fatima hằng năm bắt đầu được phổ biến trong nội san Tiếng Vọng Fatima 1, dịp Tết Nguyên Đán.
Các phần Thủ Bản của Cố Vấn Nguyễn Hữu Toại (là LĐP/GH ngày 31/08/1991) soạn được đem ra tŕnh bày tổng quát cho Cha Tuyên Úy, BCH/LĐ, qúi vị Cố Vấn và các Đoàn Trưởng.

27-2-1992         Bản Nội Qui được biểu quyết ngày 5-10-1991 được đệ tŕnh Cha Tuyên Úy duyệt xét và đă được Cha kư cho thử thi hành một thời gian cho đến ngày 8/9/1992 (cũng là thời gian chờ cho Thủ Bản được hoàn tất).

1-3-1992             Văn thư về việc
giữ Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng bắt đầu được Liên Đoàn thực hiện từ đó.
  Bản Nội Qui bắt đầu được phổ biến, như Quyết Định của BCH/LĐ trong phiên họp ngày 4/1/1992, trong thành phần lănh đạo Liên Đoàn là Cha Tuyên Uùy, BCH/LĐ, qúi vị Cố Vấn và BCH các Đoàn. Phần Nghiêm Tập do LĐP/ĐH soạn thảo được BCH/LĐ, quí vị Cố Vấn và các Đoàn Trưởng biểu quyết cho áp dụng một thời gian.

08/03/1992      V́ lư do đặc biệt, các phần Thủ Bản của Cố Vấn Nguyễn Hữu Toại được chuyển cho LĐT soạn thay, trừ phần Những Biểu Hiệu của Phong Trào, Phần Lịch Sử của phong trào, phần chương tŕnh thăng tiến do LĐT soạn.

5/4/1992             Tĩnh Tâm Fatima 1, tại Ḍng Don Bosco, Bellflower.

9-5-1992            
Tổ chức Mừng Ngọc Khánh Biến Cố Fatima, tại El Monte.

26-28/6/1992    
Trại Hè Fatima 4, tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County.

6-9/8/1992         Tham dự Ngày Thánh Mẫu tại Ḍng Đồng Công ở Carthage Missouri mừng Ngọc Khánh 75 năm Biến Cố Fatima. Liên Đoàn tŕnh diễn hoạt cảnh Fatima ở sân khấu Hội Trường Nhà Ba Lầu vào sáng Thứ Bảy và vũ khúc Trái Tim Mẹ Toàn Thắng vào đêm văn nghệ tối Thứ Bảy tại Lễ Đài. Cả hai cuộc tŕnh diễn này đă được Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu quay phim và phổ biến trong bộ video của Ngày Thánh Mẫu năm nay. TNF tham dự lần này khoảng 30 em. Có cả Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà. TNF đă phổ biến phong trào của ḿnh lần đầu tiên bằng flyer ở đây. Lều của TNF có một đặc điểm nổi bật là quả bong bóng lớn (có đề chữ TNF) bay phất phới trước lều bên cạnh cửa vào hầu trường Nhà Ba Lầu.

3/10/1992         Đại Hội Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA 3: tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles, với mục đích là để Canh Tân Phong Trào Thiếu Nhi Fatima (tổng duyệt và biểu quyết Nội Qui và Thủ Bản của Phong Trào, nhất là các khoản Nội Qui (10b và 10c) và Thủ Bản (Cẩm Nang trang 43- 44) liên quan đến điều kiện phải tham dự khóa tĩnh huấn, kể cả các trưởng vốn đeo khăn nâu từ trước, mới được chính thức tuyên hứa làm huynh trưởng Thiếu Nhi Fatima).

27-29/11/92    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 1, tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County.

5-12-1992      
Ban hành Nội Qui và Thủ Bản, tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles.

19-21/12/92    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 2, tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles.

2/1/1993        
Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng Fatima 3 về Điều Hành, tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles.

15-5-1993       Liên Đoàn tổ chức
tŕnh diễn Thánh Ca Hát Cho Sứ Điệp Fatima tại El Monte.

2-4/7/1993    
Trại Hè Fatima 5, tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County.

6/7/1993         Bắt đầu
thêm hai chức vụ phụ tá cho 2 Liên Đoàn Phó.

7/7/1993        Theo ư của Cha Tuyên Úy Liên Đoàn, LĐT viết một bức thư về "Tác Phong và Tinh Thần của Một Đoàn Trưởng" để gửi cho Đoàn Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Fatima Khiết Tâm Mẹ West Covina, có ư xây dựng cá nhân người đoàn trưởng này và chung đoàn TNF tại đây v́ những lộn xôn gây ra bởi đoàn này, nhất là những ǵ xẩy ra ở Trại Hè V vừa rồi. Không ngờ, bức thư này đă trở thành một cớ để cho vị linh mục Quản Nhiệm thay thế vào cuối năm 1993 đă biến đoàn Thiếu Nhi Fatima thành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể vào Tháng Giêng 2004, năm kỷ niệm Thiếu Nhi Fatima thành lập 10 năm.

17-7-1993       
Huynh Trưởng Đoàn Los Angeles bắt đầu sinh hoạt tối Thứ Bảy hằng tuần.

11-15/8/1993     Liên Đoàn tổ chức đi
tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII tại Denver, Colorado. Có cả Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà. Trong khi giới trẻ Nam California (giáo phận Orange và Los Angeles) đi chung trên những chiếc xe buưt du lịch lớn và ở chung với nhau, th́ TNF đi riêng bằng hai chiếc xe mỗi chiếc 15 người và một chiếc xe nhỏ. Tất cả phái đoàn TNF là 35 người. Ngoài việc tham dự những sinh hoạt theo chương tŕnh của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cũng như buổi gặp gỡ riêng Đức Thánh Cha của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, TNF c̣n kiếm giờ đi chơi Rocky Mountain và thăm địa điểm hành hương ḍng Thánh Francis Cabrini là nơi có ngọn đồi 14 chặng đường Thánh Giá.

2/10/1993    
Phổ biến Cuốn Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời, tài liệu học hỏi đúc kết của Khóa Tĩnh Huấn thứ 2, và bắt đầu phổ biến cho các khóa sinh tĩnh huấn 3, 17-19/12/1993.

6/11/1993    
Đại Hội Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA 4: tại Giáo Xứ Our Lady of The Assumption, Claremont, Tổng Giáo Phận Los Angeles, để Bầu Liên Đoàn Trưởng và Nghị Sự. Đây là Đại Hội đầu tiên theo Nội Qui (khoản 53) ấn định 3 năm một lần.
Liên Đoàn Trưởng tái nhiệm lần 2: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

17-19/12/93    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 3, tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County.

12-2-1994    
Huynh Trưởng Đoàn Pomona bắt đầu tổ chức sinh hoạt Tối Thứ Bảy hằng tuần, đầu tiên tại nhà thờ, sau tại nhà vị phụ trách đoàn từ năm 1996.

 

TOP

 

Thiếu Nhi Fatima Lên 10

 

7/5/1994     Tổ Chức Mừng Phong Trào Thiếu Nhi Fatima lên 10: tại El Monte. Vào dịp này, Liên Đoàn thay khăn quàng, cờ Đoàn, cờ Liên Đoàn theo logo mới. Cũng vào dịp này, Liên Đoàn có tượng Mẹ Fatima chính thức cho tới nay, (thay tượng cũ nhỏ hơn có từ năm trước). Đoàn West Covina không c̣n thuộc về Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles nữa, đă trở thành Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa được thành lập từ tháng 10/1994.

24-26/6/1994    
Trại Hè Fatima 6, tại Shoshonian Campsite, Norwalk, Los Angeles County. Bắt đầu mặc áo thun đồng phục theo logo mới.

19-21/8/1994    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 4, tại trụ sở tương lai của Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con thuộc Ḍng Đồng Công ở Corona, Riverside County.

10-9-1994    
Huynh Trưởng Đoàn El Monte bắt đầu tổ chức sinh hoạt tối Thứ Bảy hằng tuần tại nhà vị phụ trách Đoàn.

1-10-1994    
Thứ Bảy Đầu Tháng bắt đầu tăng số tham dự lên gấp đôi (47 người) bắt đầu vào 10/1994 tại El Monte, (62 người) vào tháng 11/1994 tại Đoàn San Gabriel, và (72 người) vào tháng 12/1994 dịp quan thày Liên Đoàn. Phổ biến cuốn Bí Mật Kinh Mân Côi cho chung các đoàn và riêng ngành Thiếu học hỏi.

16-18/6/1995    
Trại Hè Fatima 7, tại Lake Piru, Piru, Ventura County. Tượng Mẹ của Liên Đoàn về Đoàn TNF/ĐMSB San Gabriel, Đoàn đoạt giải danh dự đầu tiên trong Trại Hè Fatima.

18-20/8/1995    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 5, tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County.

12-14/4/1996    
Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Fatima 4 về Nghiêm Tập, tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Câu hô: “Thánh Tâm” - “Chúa” (để đứng lên) và “Khiết Tâm” - “Mẹ” (để ngồi xuống) được bắt đầu từ Trại Huấn Luyện Trưởng 4 này.

21-23/6/1996    
Trại Hè Fatima 8, tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Các huynh trưởng bắt đầu thay ban Chấp Hành Liên Đoàn điều hành trại theo hướng dẫn và cắt đặt của Liên Đoán Phó Điều Hành. Tượng Mẹ của Liên Đoàn như một phần thưởng danh dự của Trại Hè Fatima 8 về Đoàn TNF/ĐMC Los Angeles.

2/11/1996    
Đại Hội Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA 5: tại Giáo Xứ Saint Pius X, Santa Fe Springs, Tổng Giáo Phận Los Angeles, Cộng Đoàn Thánh Phêrô Norwalk do Cha Tuyên Úy Liên Đoàn làm quản nhiệm bấy giờ, để Bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng và Nghị Sự. Liên Đoàn Trưởng tái nhiệm lần 3: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

13/10/1996    
Ngày Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 1: tại Cộng Đoàn Nữ Vương Thiên Thần, Giáo Xứ Loretto Los Angeles vào Chúa Nhật đúng ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra ở Fatima lần cuối cùng, cho toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA.

29/11-1/12/96
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 6, tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Lần đầu tiên các khóa sinh Đi Đường Thánh Giá Giới Trẻ lên núi Ngôi Lời vào sáng Chúa Nhật.

23/3/1997    
Liên Đoàn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, lần 1, ngày Chúa Nhật Lễ Lá, phụ trách Đường Thánh Giá Giới Trẻ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Mẹ Thăm Viếng El Monte diễn xuất).

12-14/4/1997    
Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Fatima 5 về Sinh Hoạt: tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County.

4/7/1997    
Đoàn Los Angeles tổ chức giữ Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng tại nguyện đường của nhà ḍng Chúa Chiên Lành trong khu Giáo Xứ Loretto, (song chỉ kéo dài đến tháng 5/1998 v́ trở ngại nguyện đường).

11-13/7/1997    
Trại Hè Fatima 9, tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Tượng Mẹ của Liên Đoàn như một phần thưởng danh dự của Trại Hè Fatima 9 lại về Đoàn TNF/ĐMC Los Angeles.

15/8/1997    
Ban hành Khoản Nội Qui Qua Đời.

4/10/1997    
Ngày Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 2: Thứ Bảy Đầu Tháng tại Đoàn Torrance, cho toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA.

28-30/11/97    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 7, tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Lần đầu tiên các huynh trưởng tự nấu ăn cho khóa tĩnh huấn.

7/2/1998    
Phát hành cuốn Học Hỏi Thiếu Nhi Fatima tại Saint Paul High School, Thứ Bảy Đầu Tháng khi Liên Đoàn mừng tân niên Mậu Dần (28-1).

7/3/1998    
Tĩnh Tâm Fatima 2: Thứ Bảy Đầu Tháng, tại Saint Paul High School, Santa Fe Springs, Tổng Giáo Phận Los Angeles. Đây là lần tổ chức tĩnh tâm đầu tiên theo Thủ Bản (Cẩm Nang trang 60).

29/3/1998    
Liên Đoàn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, lần 2, ngày Chúa Nhật trước Chúa Nhật Lễ Lá, phụ trách Đường Thánh Giá Giới Trẻ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Mẹ Cát Minh Los Angeles diễn xuất).

1-3/5/1998    
Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Fatima 6, về Kỹ Thuật, tại Rio Camps, Silverwood Lake, San Bernadino County, California. Trại này có một đặc điểm rất đặc biệt là trại sinh các đoàn được chia nhóm lẫn lộn để ở cùng một lều, ăn cùng một chỗ, sinh hoạt cùng một nhóm.

20/6/1998    
Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ được thành lập ngày Thứ Bảy Lễ Trái Tim Mẹ Maria tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Côrôna, Giáo Phận San Bernađinô.

17-19/7/1998    
Trại Hè Fatima 10, tại Lake Perris, Moreno City, Reverside County. Tượng Mẹ của Liên Đoàn như một phần thưởng danh dự của Trại Hè Fatima 10 lại về Đoàn TNF/ĐMSB San Gabriel.

25-7-1998    
Huynh Trưởng Đoàn San Gabriel bắt đầu sinh hoạt Tối Thứ Bảy Hằng Tuần luân phiên từng nhà.

23/8/1998    
Huynh Trưởng Đoàn Torrance bắt đầu sinh hoạt thiêng liêng riêng vào mỗi ngày Chúa Nhật thứ ba hằng tháng, tại nhà vị phụ trách Đoàn.

29/8/1998    
Picnic Huynh Trưởng tại Whittier Narrow Recreation Park, Liên Đoàn bắt đầu tổ chức để cám ơn các huynh trưởng cộng tác điều hành Trại Hè hằng năm và để các huynh trưởng có giờ sinh hoạt vui chơi riêng với nhau.

10/10/1998    
Ngày Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 3: tại Đoàn El Monte, Giáo Xứ Nativity, Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu.

27-29/11/98    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 8: tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Các huynh trưởng bắt đầu cộng tác điều hành khóa và thay nhau chầu Thánh Thể luân phiên.

 

TOP

 

Thiếu Nhi Fatima Tuổi 156/3/1999    
Tĩnh Tâm Huynh Trưởng hằng năm lần thứ ba: Thứ Bảy Đầu Tháng, tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Truyền Tin Torrance, chủ đề: “ID (căn tính) Thiếu Nhi Fatima” nhân dịp năm mừng kỷ niệm 15 năm Phong Trào Thiếu Nhi Fatima được thành lập.

28/3/1999    
Liên Đoàn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles lần 3, Chúa Nhật Lễ Lá.

9-11/4/1999    
Trại Huấn Luyện Trưởng 7 về Cứu Thương: tại Valley Camps, Silverwood Lake, San Bernadino County, California.

1-5-1999    
Home Page của Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Sầu Bi San Gabriel bắt đầu được phổ biến trong Mùa Phục Sinh vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng.

13-5-1999    
Việc Lên Ngành bắt đầu được phát động và phác họa chính thức bằng văn thư trong năm mừng TNF lên 15 tuổi.

30-5-1999    
Home Page của Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Thăm Viếng El Monte bắt đầu được phổ biến vào dịp Quan Thầy và Sinh Nhật thứ chín của Đoàn.

3-5/9/1999    
Trại Hè Fatima XI tại El Dorado Regional East Park ở Long Beach, Los Angeles County: Liên Đoàn mừng thành lập 15 năm và mừng ngân khánh 25 năm linh mục của Cha Tuyên Uùy Liên Đoàn.

19/9/1999    
Khóa Học Hỏi Giáo Lư Sống Ngàn Năm Thứ Ba: được tổ chức bắt đầu tại San Gabriel, ngày Đoàn này mừng Quan Thày và Sinh Nhật 15 tuổi, vào mỗi chiều Chúa Nhật, từ 5:30 tới 7:00 PM, kéo dài 65 tuần lễ liền cho tới đúng Chúa Nhật 31/12/2000, để học hết cuốn Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo.

2/10/1999    
Đại Hội Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima VI: bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 1999- 2002. Liên Đoàn Trưởng tái nhiệm lần 4: Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

9/10/1999    
Lần Hạt Mân Côi Trọng Thể lần 4: Thứ Bảy (gần ngày 13) tại Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Đau Thương San Gabriel, để cùng Giáo Hội dọn mừng Năm Thánh 2000, riêng năm nay, để tạ ơn Chúa Mẹ cho Phong Trào TNF lên 15 tuổi. Nếu năm 1984, khi mừng TNF lên 10 tại El Monte, Liên Đoàn bắt đầu có Tượng Mẹ Fatima mới, cao 1 mét, th́ năm TNF lên 15 tuổi này, Liên Đoàn có Tượng Mẹ Fatima lớn giống Tượng Mẹ Thánh Du, do Đạo Binh Xanh TGP/LA tặng.

14/11/1999   
 Tŕnh diễn hoạt cảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trước Thánh Lễ mừng Quan Thầy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA, tại Hội Trường Pasadena Community College. Thiếu Nhi Fatima đă được khen tặng hết sức về việc tŕnh diễn có hồn và đồ hóa trang quá đẹp. Cộng đồng đă trích quĩ thưởng cho 400 Mỹ Kim, và trong phiên họp của Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng, Cha Đại Diện Liên Lạc Giuse Nguyễn Đức Minh đă trịnh trọng đứng lên đặc biệt cám ơn Thiếu Nhi Fatima về công tŕnh diễn xuất này.

26-28/11/99    
Khóa Tĩnh Huấn Fatima 9: tại Divine Word Seminary, Giáo Phận San Bernadino, Riverside County. Khóa này lấy chủ đề "Cầu Nguyện theo Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo", theo chiều hướng của Khóa Học Hỏi Giáo Lư Sống Ngàn Năm Thứ Ba của Liên Đoàn đă được bắt đầu từ giữa tháng 9/1999 đến cuối năm 2000.

4/12/1999     Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn tuyên thệ nhậm chức, nhiệm kỳ 1999-2002 và
phổ biến Web Site (trang mở đầu) của Liên Đoàn mừng Phong Trào TNF lên 15 tuổi.

10/12/1999    
Liên Đoàn tŕnh diễn màn đại Vũ Khúc Thiên Thần trong Đêm Thánh Ca Giáng Sinh tại nguyện đường San Gabriel Mission của Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel, một màn tŕnh diễn duy nhất là lạ và hấp dẫn trong Đêm Thánh Ca đă được hoan hô nhiệt liệt.

13/5/2000    
Ngày Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Mừng Năm Thánh 2000 tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona. Trong ngày này, Thiếu Nhi Fatima đă lần trọn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi, để đề pḥng không có Ngày Lần Hạt Mân Côi Tháng Mười như mọi năm, v́ có thể Ngày Tháng Mười này sẽ bị ngăn trở bởi dự định Đại Hoạt Cảnh Bêlem 2000 được tổ chức tại Long Beach Art Center, cho 3000 khán giả coi, với tốn kém lên đến 70 ngàn Mỹ Kim. Trong Thánh Lễ Mừng Năm Thánh 2000 này, nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ có thêm 8 Thiếu Nhi Fatima, 4 huynh trưởng và 4 nghĩa sinh, tuyên hứa gia nhập.

4-6/8/2000    
Trại Hè Fatima XII tại Cactaic Lake, bên xa lộ 5, xa hơn Magic Mountain năm dặm về phía bắc Los Angeles. Đặc điểm không giống ai ở đây là đêm không phải đắp mền, dù nằm ở ngoài trời hay trong xe. Một sự kiện đáng nhớ trong trại hè lần này nữa là lần đầu tiên không có Thánh Lễ vào Ngày Thứ Bảy. Phần thưởng danh dự lại về Đoàn San Gabriel lần nữa là lần thứ ba.

26/8/2000     Hơn 100 thành viên Thiếu Nhi Fatima
tham dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Liên Giáo Phận Nam California được tổ chức tại San Ana College để Mừng Năm Thánh 2000 và hiệp thông với Ngày Giới Trẻ XV bên Rôma. Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima đảm trách phần tŕnh diễn truyền thống Đường T́nh Thập Giá với Liên Đoàn Ra Khơi Thiếu Nhi Thánh Thể TGP/LA phụ trách phần tân diễn. Kết quả cho thấy tất cả cử tọa đă đứng lên vỗ tay rất lâu về cuộc tŕnh diễn có hồn và hóa trang công phu khéo léo.

7/10/2000     Thứ bảy Đầu Tháng cũng là Ngày Lễ Mẹ Mân Côi, Liên Đoàn tổ chức
Ngày Lần Hạt Mân Côi kính Mẹ lần thứ năm, tại Pomona. Buổi lần hạt này chỉ ngắm 5 Mầu Nhiệm Mùa Vui thay v́ cả 15 mầu nhiệm như 4 năm trước, v́ Liên Đoàn đă ngắm đủ 15 Mầu Nhiệm vào Ngày Mừng Năm Thánh 2000 của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima hôm 13/5/2000 tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con rồi.
 

24-26/11/2000     Khóa Tĩnh Huấn Fatima X, cũng vẫn tại một địa điểm cũ là Chủng Viện Ḍng Ngôi Lời bên Riverside. Khóa này có một đặc điểm là ôn lại tất cả những ǵ cần thiết về Biến Cố Fatima, v́ Đức Thánh Cha đă cho tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ ba vào chính Năm Thánh 2000 này. Ba đề tài chính của Khóa Tĩnh Huấn này là Bí Mật Fatima, Sứ Điệp Fatima và Thiếu Nhi Fatima. Chính v́ khóa này đào sâu vào Biến Cố Fatima như thế nên thành phần dự trưởng tham dự khóa này không cần phải dự riêng vào Ngày Chúa Nhật như các khóa trước nữa. Khóa này có tất cả 56 khóa sinh (17 nữ và 39 nam; 26 huynh trưởng + 30 dự trưởng) trong đó có 15 dự trưởng tuyên hứa thành tân huynh trưởng. Khóa nầy có những đặc điểm sau đây: mặc áo thun đồng phục vàng (thứ sáu), trắng (thứ bảy) và đồng phục có khăn quàng (Chúa Nhật); vừa leo núi vừa lần hạt 50 kinh và hội thảo trên núi; cầu kinh Mân Côi sáng Chúa Nhật cách đặc biệt: đọc ngắt kinh, thay lời trong kinh (Bà -> Mẹ) và tỏ cử chỉ ngồi, đứng, qú tuỳ kinh. Đặc điểm cuối cùng là sáng Chúa Nhật, các Đoàn họp nhau để kiểm điểm lại t́nh h́nh Đoàn ḿnh theo Thủ Bản Nội Qui và phác họa chương tŕnh cải tiến Đoàn: mục đích, hiện trạng, mục tiêu và kế hoạch. Sau hết, năm nay các khóa sinh được chia nhóm (Lucia, Francisco, và Jacinta) để sinh hoạt (hội thảo, chia sẻ, dọn dẹp bữa ăn) và vị trí (hội trường, nhà ăn, pḥng ốc).

5-5-2001    
Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng 8. Khóa này chỉ có một Ngày Thứ Bảu Đầu Tháng duy nhất và là khóa tóm tắt được dự định để ôn lại tất cả những ǵ các huynh trưởng đă được huấn luyện trước đây. Tuy nhiên, v́ không đủ giờ, các huynh trưởng chỉ ôn lại được phần nghiêm tập trong khóa này mà thôi.

10/6/2001    
Khóa Giáo Lư Sống Ngàn Năm Thứ Ba của Thiếu Nhi Fatima, được bắt đầu từ ngày 19/9/1999, sau 19 tháng, tức hơn một năm rưỡi, đă chính thức chấm dứt vào Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, cũng tại nơi mở màn khóa này là San Gabriel.

24-26/8/2001   
 Trại Hè Fatima XIII, tại Lake Perris. Năm nay đúng 10 năm (1991-2001) Thiếu Nhi Fatima lần đầu tiên đến cấm trại tại Lake Perris. Tuy nhiên, trong 10 năm này, Thiếu Nhi Fatima chỉ đến đây cấm trại có 7 lần, và cứ mỗi đợt là ba năm liền, theo thứ tự như sau: 1991-1993, (1994 ở Shoshonian Campsite và 1995 ở Lake Piru), 1996-1998, (1999 ở El Dorado Park và 2000 ở Cataic Lake), 2001-… Trại Hè Fatima XIII này được 126 em cả 5 đoàn. Huynh Trưởng Thiếu Nhi Fatima đă chứng tỏ tầm vóc trưởng thành của ḿnh ở chỗ, tuy không có chương tŕnh trại chi tiết do Liên Đoàn phác họa kịp thời, các trưởng cũng đă ngồi lại với nhau theo hướng dẫn của LĐT để phác họa kịp thời và cùng nhau thực hiện một cách tốt đẹp, nhất là không tỏ ra phàn nàn hay kêu ca ǵ về khiếm khuyết này của Liên Đoàn. Đoàn San Gabriel lại đoạt giải danh dự một lần nữa trong trại này. Giải Danh Dự bắt đầu có từ Trại Hè Fatima VII ở Lake Piru, và đoàn đầu tiên đoạt được là San Gabriel, sau đó tới Đoàn Los Angeles đoạt được hai năm liền (1996-1997), từ đó, 1998 cho tới 2001 này, vẫn rơi vào tay Đoàn San Gabriel.

 

9/9/2001     Một cuộc họp bất thường vào Ngày Chúa Nhật hôm nay lúc 5 giờ chiều tại nhà Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Nguyễn Hữu Toại. Phiên họp gồm có Cha Tuyên Úy Liên Đoàn, Ban Chấp Hành Liên Đoàn (chị Thủ Qũi Nguyễn Ngọc Anh bận trở đi xa), các phụ tá Liên Đoàn (trừ trưởng Kiệt, phụ tá điều hành ngành Nghĩa, trưởng Đào, phụ tá điều hành ngành Ấu, và trưởng Phượng, phụ tá giáo huấn ngành Thiếu), và các Đoàn Trưởng (trừ đoàn trưởng Hiếu San Gabriel bận lo tổ chức một việc tông đồ khác tại cộng đoàn). Quyết nghị của Phiên Họp đặc biệt này gồm có:

1) Mặc đồng phục chính thức của Phong Trào vào các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng (quyết định này là để phân biệt TNF với giới trẻ khác, liên quan đến vụ chạy xe ẩu trong sân nhà thờ Our Lady of The Assumption ở Pomona/Claremont hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 9 vừa rồi);

2) Trở về nguồn với Khóa Tĩnh Huấn với 15 bài hay 12 bài huấn đức về Sứ Điệp Fatima; do đó, mỗi Khóa Tĩnh Huấn sẽ chia ra làm hai thành phần, dự trưởng và huynh trưởng. Dự trưởng sẽ được học hỏi các đề tài Sứ Điệp Fatima, c̣n huynh trưởng sẽ học hỏi về chủ đề của sứ điệp ĐTC gửi giới trẻ thế giới hằng năm; chương tŕnh chung cho cả hai nhóm vào các giờ khác, kinh nguyện, dùng bữa, ngủ nghỉ v.v., trừ giờ học hỏi; các huynh trưởng, nếu không tham dự trọn khóa, cũng được kêu gọi và yêu cầu đến tham dự Khóa Tĩnh Huấn vào Ngày Chúa Nhật, v́ không sinh hoạt TNF tại cộng đoàn ngày này, cũng như đến để chẳng những cùng Đoàn ḿnh kiểm điểm hằng năm mà c̣n yểm trợ tinh thần cho dự trưởng của đoàn ḿnh nữa;

3) Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng hằng năm sẽ bao gồm cả phần học hỏi về kiến thức đạo đức nữa, như về Giáo Lư Căn Bản (cấp một), về Thánh Mẫu Học (cấp hai), về Thánh Kinh (cấp ba);

4) Thiếu Nhi Fatima sẽ bắt đầu dấn thân làm việc bác ái xă hội kể từ năm nay, năm thứ nhất của Ngàn Năm Thứ Ba Kitô Giáo, v́ các trưởng chứng tỏ đă trưởng thành (qua Trại Hè Fatima XIII vừa rồi) và việc đạo đức của TNF (giữ ngày thứ bảy hằng tuần tại Đoàn và Thứ Bảy Đầu Tháng với Liên Đoàn v.v.) cần phải sinh hoa kết trái nơi việc bác ái xă hội; để mở đầu, năm nay TNF sẽ t́m cách gây qũi, (rửa xe, bán lon v.v.), không phải để hưởng dùng cho Đoàn, mà là để mua quà đem đến tận nhà vào dịp Mùa Giáng Sinh tặng cho những em bị chậm phát triển ở Orange County, nơi LĐT đang phục vụ; năm tới sẽ phát triểm thêm lănh vực phục vụ, như tặng quà cho thành phần homeless ở downtown Los Angeles, giới trẻ phạm pháp đang ở trong các trại cải huấn, bệnh nhân trong các nhà thương v.v.

5) C̣n hai vấn đề liên quan đến liên hệ và thẩm quyền địa phương nơi Đoàn Torrance (về vị phụ trách do Cha Quản Nhiệm gửi thư đặc cử) và San Gabriel (về Lời Nguyện Thiên Thần đọc sau rước lễ và về vị tân phụ trách của Đoàn) cũng đă được giải quyết xong.

6) Các vị muốn làm phụ trách đoàn địa phương cần phải tham dự Khóa Tĩnh Huấn như các trưởng và phải đọc lời tuyên thệ phục vụ đặc biệt vào Thánh Lễ kết khóa, như các dự trưởng tuyên hứa làm huynh trưởng trong Thánh Lễ này vậy. Ngoài ra, nếu không có ǵ ngăn trở đặc biệt, các vị phụ trách cũng mặc đồng phục Thiếu Nhi Fatima như các em để ḥa đồng và gần gũi với các em, theo gương phục vụ của Chúa Kitô.

13/10/2001    
Ngày Mẹ Mân Côi được tổ chức tại Cộng Đoàn Mông Triệu El Monte, từ 10 giớ sáng đến 6 giờ chiều vào ngày Thứ Bảy, kỷ niệm đúng ngày Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng năm 1917. Chương tŕnh tổ chức khác với các năm trước (1996-2000), không c̣n tŕnh diễn 15 Mầu Nhiệm Mân Côi nữa, mà là học hỏi về Kinh Mân Côi. Cốt lơi của Ngày Mẹ Mân Côi này vẫn là lần hạt đủ 15 Mầu Nhiệm. Chương tŕnh nội dung gồm có 3 bài gợi ư, một của Cha Lê Ngọc Anh, SDB, quản nhiệm cộng đoàn Phục Sinh San Gabriel, về giá trị Kinh Mân Côi, một của Cha Vơ Hồng Khanh, OP, quản nhiệm cộng đoàn Mông Triệu El Monte, và một của LĐT Cao Tấn Tĩnh về tước hiệu Mẹ Mân Côi; ba giờ chia sẻ chung: một về lư do tại sao lần hạt Mân Côi hay chia trí, hai về cách thức lần hạt Mân Côi sốt sắng, và ba là về các ơn lạ Mẹ ban qua Kinh Mân Côi; năm màn vũ hoa dâng Mẹ của năm đoàn TNF; và Thánh Lễ kết thúc có vũ phụng vụ và nghi thức dâng Thế Giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để Mẹ ban ḥa b́nh cho thế giới, nhất là sau vụ Khủng Bố Hoa Kỳ ngày 11/9/2001 vừa qua.

23-25/11/01    
Khóa Tĩnh Huấn XI. Chủ Đề: “Các con là muối đất, là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13,14).
Khóa này có tất cả 46 khóa sinh: 23 huynh trưởng và 23 dự trưởng; San Gabriel 12, Los Angeles 6, Torrance 7, El Monte 14 và Pomona 8; 13 nữ (1 nữ là cựu huynh trưởng, Hoàng Quỳnh Như, thuộc đoàn San Gabriel bay từ Tennessee về) và 33 nam; có 11 dự trưởng tuyên hứa làm huynh trưởng (SG: 5; EM: 1; TR: 2; PN: 3); có vị phụ trách thứ hai của đoàn SG, Mai Tấn Phát, tuyện thệ nhậm chức.

8/12/2001     Hôm nay Thứ Bảy, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Liên Đoàn mừng Quan Thày tại Saint Paul HS. Các Đoàn đều đem quà tặng của ḿnh đến dâng trong Thánh Lễ để Cha ban phép lành trước khi đi làm quà giáng sinh cho một thân chủ bị chậm phát triển của TNF Cao Tấn Tĩnh ở Anaheim, Orange County. Đây phải nói là một Cuộc Hành Hương Giáng Sinh đầu tiên của Liên Đoàn.

12-14/4/2002    
Trại Huấn Luyện Fatima IX tại Silverwood Lake. Thời điểm muộn mất một tuần như đă được Lịch Sinh Hoạt ấn định, thường vào cuối tuần sau Lễ Phục Sinh (5-7/4/2002). Tất cả trại sinh là 43: Pomona 20, San Gabriel 10, El Monte 6, Torrance 4 và Los Angeles 3.

12-14/7/2002    
Trại Hè Fatima XIV tại Lake Elsinore. Qui tụ 162 trại sinh: 45 San Gabriel, 41 Pomona, 29 El Monte, 25 Los Angeles và 22 Torrance.

7/9/2002     Thứ Bảy Đầu Tháng,
Picnic Huynh Trưởng tại Park gần nhà thờ của đoàn Pomona. Trong buổi Picnic này có hai phần đặc biệt, phần LĐT Cao Tấn Tĩnh giải đáp những vấn nạn về Thánh Kinh do Trưởng Phương San Gabriel gợi lên qua email ngày 23/8/2002, và phần hai là phần rút kinh nghiệm Trại Hè Fatima XIV.

5/10/2002     Thứ Bảy Đầu Tháng tại San Gabriel. Hôm nay đáng lẽ là
Ngày Đại Hội Thiếu Nhi Fatima như đă thông báo, nhưng v́ thiếu Cha Tuyên Uư Liên Đoàn và Liên Đoàn Phó Giáo Huấn, và một số đông huynh trưởng v́ bận bịu các hoạt động ở cộng đoàn (như Torrance và El Monte có Fiesta bất ngờ vào ngày này, Đoàn Pomona tổ chức Lễ Quan Thày Cộng Đ̣n buổi tối v.v.), nên 26 huynh trưởng, trong đó có cả 4 người trong BCH/LĐ, đă đồng thanh dời lại vào Khóa Tĩnh Huấn, Chúa Nhật 1/12/2002 tại Ḍng Ngôi Lời, nơi vẫn có khóa tĩnh huấn hằng năm của Liên Đoàn.

26/10/2002     Thứ Bảy trong Tháng Mân Côi. Liên Đoàn đă
đóng góp các Vũ Hoa Dâng Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona trong cuộc Cùng Mẹ Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Cho Ḥa B́nh Thế Giới do Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống thực hiện để khai mạc cho Năm Mân Côi được Đức Thánh Cha công bố ngày 26/10/2002, ngày kỷ niệm Ngài được bầu làm giáo hoàng 24 năm trước. Nhiều người lần đầu tiên thấy các em Thiếu Nhi Fatima từ Giáo Phận Orange và San Bernadino đă tỏ ḷng cảm mến nét dễ thương và cảm phục ḷng đạo đức của các em.

29/11-1/12/02     Cuối tuần Lễ Thanksgiving,
Khóa Tĩnh Huấn XII tại Ḍng Ngôi Lời. Đây là lần thứ X Khóa Tĩnh Huấn được tổ chức tại địa điểm này. Như được vị phụ trách ở đây cho biết, năm tới cơ sở này sẽ được xây lại hoàn toàn mới. Khóa Tĩnh Huấn năm nay về chủ đề Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của ĐTC Gioan Phaolô II, do Cha Đỗ Quang Biên từ San Diego lên, như năm ngoái và để đáp lại thịnh t́nh của khóa sinh năm trước, giảng huấn. Ngài giảng thêm đề tài “Chúa muốn con làm ǵ?” vào buổi sáng Thứ Bảy. Năm nay con số khóa sinh tham dự là 33, ít hơn mọi năm, trừ năm đầu, 1/3 là dự trưởng. Chỉ có 3 em nữ tuyên hứa làm huynh trưởng, và một vị tuyên hứa làm phụ trách Đoàn San Gabriel (người đă từng là đoàn trưởng trước khi có Khóa Tĩnh Huấn). Các huynh trưởng tự nấu ăn, do Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung điều khiển.

21/12/2002     Phát Quà Giáng Sinh lần thứ 2: Hôm nay, ngày Thứ Bảy 21/12/2002, dù gần đến sát Lễ Giáng Sinh, mọi người đều bận sửa soạn Giáng Sinh cho ḿnh, cho gia đ́nh cũng như cho cộng đoàn, các em Thiếu Nhi Fatima từ các Đoàn San Gabriel, Los Angeles, Torrance, El Monte và Pomona đă bắt đầu tập họp tại sân nhà thờ San Gabriel Mission ở San Gabriel, địa sở của Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Sầu Bi San Gabriel, vào lúc 9 giờ, trước khi lên đường phát quà. Phái đoàn phát quà hôm nay có tất cả là 24 người (Liên Đoàn 2, San Gabriel 13, Los Angeles 1, Torrance 3, El Monte 2 và Pomona 3). Đúng 9 giờ 45 sáng, đoàn người trẻ này lái xe theo nhau đến The Alhambra Retirement Community, nhưng thăm cơ sở phục vụ của họ là Alhambra Health Center ở 2021 Carlos St (góc đường Carlos và Fremont) – (626) 570-5282. Rời dưỡng lăo viện này, chúng tôi tới địa điểm phát quà thứ hai trong năm 2002 này là gia đ́nh của em Lâm Phước Nguyên tại địa chỉ 500 E. Hellmen Ave – Monterey Park, CA 91755.

23-25/5/2003 Khóa Huấn Luyện X tại O’Neill Regional Park ở 30892 Trabuco Canyon – Trabuco Canyon, CA 92678 – (949) 858-9365, về cả nghiêm tập lẫn sinh hoạt, cho các huynh trưởng, nhưng nghĩa (lần đầu tiên được thử cho tham dự từ 14 tuổi trở lên) đi nhiều hơn trưởng. Tổng số trại sinh là 52, gồm có San Gabriel 10, Los Angeles 15, Torrance 3, El Monte 8, Pomona 16.

11-13/7/2003 Trại Hè Fatima XV tại El Dorado Park ở Long Beach. Đây là lần thứ hai Liên Đoàn đến đây cấm trại. Lần nhất vào cuối tuần lễ Labor Day 3-5/9/1999. Số trại sinh đông nhất, lên tới 169 em,  (đoàn đông nhất năm nay là Pomona với 53 em, tổng số trại sinh năm ngoái cho cả 5 đoàn là 162), năm nay có nhiều em Ấu tham dự hơn, (có mấy em ở đoàn El Monte đêm thút thít nhớ nhà nhưng rồi cũng dễ ngủ ban đêm và hào hứng chơi vui ban ngày - đó là lư do Liên Đoàn đang nghĩ đến việc tổ chức mỗi năm một ngày picnic cho riêng ngành Ấu và Thiếu);

19/7/2003, Picnic Huynh Trưởng sau Trại Hè Fatima XV đúng một tuần. Theo thông lệ hằng năm, sau Trại Hè Fatima sẽ có một buổi Picnic Sinh Hoạt Ngoài Trời cho riêng Ngành Huynh Trưởng là Ngành đă hy sinh vất vả cộng tác với Liên Đoàn để phục vụ Trại Hè Fatima, với mục đích để cùng nhau rút kinh nghiệm Trại Hè và để Liên Đoàn tạ ơn các Huynh Trưởng. Riêng năm nay, Buổi Picnic này sẽ được dùng để bàn đến những vấn đề liên quan đến sứ vụ Tông Đồ Giới Trẻ của TNF chúng ta trong Ngày Thánh Mẫu 2003 tới đây. Những vấn đề cần phải bàn bao gồm những khía cạnh sau đây:

1)    Tŕnh bày tổng quát về Chương Tŕnh Ngày Thánh Mẫu 2003.

2)    Thực hiện buổi Sinh Hoạt Giới Trẻ Ngày Thứ Năm 7/8/2003.

3)    Vấn đề thực hiện Đường Thánh Giá Giới Trẻ.

4)    Kiểm điểm đồ hóa trang cho Đường Thánh Giá Giới Trẻ.

5)    Chọn mời các vai tŕnh diễn Đường Thánh Giá Giới Trẻ.

6)    Địa điểm và lịch tŕnh tập dượt Đường Thánh Giá Giới Trẻ.

7)    Nghe CD Đường Thánh Giá Giới Trẻ và góp ư điều chỉnh.

7-10/8/2003, Tông Đồ Giới Trẻ trong Ngày Thánh Mẫu XXVI tại Chi Ḍng Đồng Công ở Carthage Missouri. Lần này, khác với năm 1992, Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà không tham dự, nhưng đầy đủ 5 người trong Ban Chấp Hành Liên Đoàn (LĐP/GH, LĐP/ĐH và TK/LĐ đi bằng máy bay, TQ/LĐ đi xe với Đoàn San Gabriel và LĐT đi xe với gia đ́nh). Đoàn San Gabriel 26 người, 19 nam 10 nữ chưa kể 2 phụ trách (tất cả đoàn này đi bằng 4 xe Minivan và một xe nhỏ); Đoàn Los Angeles 7 người, 4 nam 3 nữ chưa kể 1 phụ trách (Cô Toại thay cho Chú Toại) và 4 phụ huynh (tất cả đoàn này đi máy bay); Đoàn Torrance 2 trưởng nam (cả hai đi bằng máy bay); Đoàn El Monte 9 người 6 nam (1 ấu đi bằng máy bay) 3 nữ (1 đi bằng máy bay) chưa kể 1 phụ trách (đi bằng máy bay); Đoàn Pomona 20 người 11 nam 9 nữ (trong đó có 4 đi máy bay) chưa kể 3 phụ huynh (2 đi với Phương Xe Khách). Tổng số phái đoàn TNF tham dự cuộc hành tŕnh tông đồ giới trẻ này là 78 (42 nam, 25 nữ, 4 phụ trách và 7 phụ huynh), trong đó, 2/5 đi máy bay, c̣n bao nhiêu đi xe. Nếu kể cả thành phần Đạo Binh Xanh đi theo TNF bằng máy bay nữa th́ con số lên đến 100 người.

13/9/2003, Thứ Bảy, Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Lộ Đức có thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên tại nhà thờ Saint Kevin, nơi đoàn này đă sinh hoạt 12 năm trước khi xẩy ra vụ sát nhập 3 cộng đoàn nhỏ và gần nhau ở Los Angeles Downtown vào với nhau. V́ sát nhập 2 trong 3 (v́ một cộng đoàn không chịu sát nhập) cộng đoàn lại với nhau nên cộng đoàn mới này, cộng đoàn Nữ Vương Thiên Thần duy nhất trong toàn cộng đồng Công Giáo Việt Nam TGP/LA mới có 2 đoàn thiếu nhi khác nhau, Thiếu Nhi Thánh Thể và Thiếu Nhi Fatima. Qua 4 đời cha quản nhiệm khác nhau, không hề có chuyện sát nhập Thiếu Nhi Fatima vào Thiếu Nhi Thánh Thể, nhưng cho đến đời vị quản nhiệm thứ năm th́ vấn đề hoàn toàn đổi khác. Ngài đă tuyên bố trong nhà thờ là vào ngày 24/8/2003 là ngày cộng đoàn chỉ c̣n một đoàn thiếu nhi duy nhất, mà theo ư ngài đó là đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Sau khi đă tŕnh lên ngài bức thư để xin giải quyết không xong Thiếu Nhi Fatima đă phải ra đi về trụ sở cũ để giữ lấy đoàn.

1/11/2003, Thứ Bảy Đầu Tháng Lễ Các Thánh tại Đoàn Torrance, bắt đầu lệ Lần Hạt Mân Côi bằng việc suy ngắm 5 mầu nhiệm mân côi được suy diễn từ nội dung bài Phúc Âm của Chúa Nhật cuối tuần đó. Liên Đoàn bắt đầu ba lần liền, Thứ Bảy Đầu Tháng 11 (khởi xướng), Tháng 12 (quan thày của Liên Đoàn) và Tháng 1/2004 mừng tân niên Giáp Thân (22/1/2004). Ngoài ra, tới phiên đoàn nào phụ trách Thứ Bảy Đầu Tháng cũng sẽ làm như vậy. Ngoài ra, c̣n phải phụ trách một tṛ chơi sinh hoạt hợp với ư nghĩa của bài Phúc Âm nữa.

28-30/11/2003, Khóa Tĩnh Huấn XIII, tại Chủng Viện Ḍng Ngôi Lời Riverside. Khóa này do Liên Đoàn Phó Giáo Huấn Trần Đại tổ chức dưới sự cố vấn của LĐT trong một số điều cần thiết căn bản. Tất cả có 51 khóa sinh tham dự, trong đó có 27 từ Đoàn Torrance, chưa kể 2 vị phụ trách Đoàn Torrance (Đào Đức Hùng Long, LĐT thứ 2) và El Monte (Nguyễn Lộc).  Kết quả có 16 em tuyên hứa làm huynh trưởng (8 SG, 3 LA, 1 EM và 4 PN) và 2 vị lớn làm phụ trách (1 TR và 1 EM, cho tới khóa này Liên Đoàn có tất cả là 15 vị phụ trách). Tạ ơn Chúa-Mẹ.

6/12/2003: Phát quà Giáng Sinh Lần 3. Theo thông lệ hằng năm từ năm 2001, Liên Đoàn TNF/TGP/LA thực hiện việc phát quà Giáng Sinh vào Thứ Bảy Đầu Tháng 12, dịp mừng Lễ Vô Nhiễm Mẹ Maria 8/12. Đoàn Los Angeles phụ trách, TNF đă phát quà cho một trú sở của anh chị em bị bệnh tâm thần ở Los Angeles Downtown, Moriposa Guest Home (215N Mariposa, Los Angeles - 213-386-5886). Điểm phát xuất đi phát quà năm nay từ Precious Blood Catholic Church  435 Occidental Blvd. Los Angeles, CA 90057 Ph. 213-389-8439.

3/1/2004: Tập Sinh Hoạt hằng tháng cho các Đoàn, được hai LĐP Trần Đại (giáo huấn) và Đào (điều hành) biên soạn cho các Đoàn đă được chính thức phổ biến vào Thứ Bảy Đầu Tháng hôm nay, và sẽ tiếp tục như thế trong tương lai. Nội dung của tập sinh hoạt hằng tháng này bao gồm bản liệt kê ngày sinh nhật và quan thày của huynh trưởng trong Liên Đoàn mỗi tháng, các tṛ chơi Phúc Âm từng tuần, và các mục học hỏi kèm theo sinh hoạt lành mạnh cho từng ngành mỗi tuần trong tháng.

16-18/4/2004: Trại Huấn Luyện Fatima XI tại Malibu State Park 3133 Decker Canyon Road - Malibu. Không kể Ban Chấp Hành Liên Đoàn 5 người, và 3 phụ tá LĐP Điều Hành, tổng số trại sinh là 54 (SG 12, LA 5, TR 20, EM 5, PN 12).  Chủ đề của trại năm nay là "Gặp Gỡ Chúa Kitô", theo chủ đề ĐTC nêu lên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIX hôm Chúa Nhật Lễ Lá 4/4 tuần trước: "Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu".

 

TOP

 

Thiếu Nhi Fatima Tuổi 20

 

Ngày Thứ Bảy 19/6/2004 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, Đại Hội Mừng 20 Năm Thành Lập tại Saint Charles Barromeo Church: 10800 Moorpark Street - North Hollywood, CA 91602 - (818) 766-3838, giáo xứ Cha Tuyên Uư Liên Đoàn Phêrô Lê Sơn Hà đang phục vụ. Số người tham dự qui tụ đủ mọi ngành, nhất là Huynh Trưởng và Ban Chấp Hành Liên Đoàn và Các Đoàn, chưa kể một số phụ huynh. Thời gian kéo dài từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối. Có Hội Họp, ăn trưa và kết bằng Thánh lễ tối. Tất cả được 45 người. Mục đích là để "ôn cố nhi tri tân": kiểm điểm quá khứ, nhận định hiện tại và hướng về tương lai. Đại hội này cũng nhắm mục đích để sửa soạn cho Ngày Cử Hành Mừng 20 Năm Thành Lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima với chung Cộng Đồng Dân Chúa TGP/LA nói chung và các phụ huynh TNF nói riêng Thứ Bảy 24/7/2004, cũng tại cùng một địa điểm của Ngày Đại Hội đây.

Thứ Bảy 24/7/2004, Liên Đoàn cử hành Mừng Thành Lập 20 năm,  tại Saint Charles Borromeo ở 10800 Moorpark St. - North Hollywood, CA 91602 - (818) 766-3838, nơi cha tuyên úy liên đoàn Phêrô Lê Sơn Hà đang phục vụ. Chương Tŕnh được diễn tiến như sau: 6 giờ nghênh đón, 6 giờ 30 tôn vinh Mẹ ở Hội Trường rồi kiệu Mẹ vào Nhà Thờ với Thánh Lễ lúc 7 giờ, xong lễ gần 8 giờ 30 và Tiệc Mừng kéo dài đến 9 giờ 30, văn nghệ được kết thúc vào đúng 10 giờ 30 như đúng như ấn định. Số người tham dự ngoài dự tính, gần 250 người. Tạ ơn Chúa.

Cuối Tuần 20-22/8/2004, Trại Hè Fatima XVI tại Azusa Fellows Camp ở 23400 E. Fork Rd - Azusa, CA 91702 - (626) 910-1100 trong vùng National Forest thuộc Los Angeles County. Số trại sinh tham dự năm nay, ngoại trừ ban điều hành trại gần 10 người, là 166 em (SG: 45; LA: 17; TR: 31; EM: 32 và PN: 41). Các giải thưởng đă được phân phối như sau: Đoàn Los Angeles giải Danh Dự và Nấu Ăn, Đoàn Pomona giải Nghiêm Tập, Cổng Trại, và Thể Thao; Đoàn Torrance giải Kỷ Luật và Vệ Sinh, Đoàn El Monte giải Văn Nghệ; Đoàn San Gabriel giải Sinh Hoạt, Học Hỏi, Tṛ Chơi Lớn, Cổng Trại và Thể Thao. Trại Hè Fatima XVI c̣n được đánh dấu bằng 1 biến cố nữa là việc đụng xe của Đoàn Torrance trên đường về (freeway 10 và exit 4) vào lúc 6 giờ 15 chiều, nhưng không ai bị thương tích ǵ cả, dù xe có bị hư hại đằng trước không chạy được nữa, bởi trên chiếc xe này có tượng Mẹ Fatima nhỏ do đoàn đoạt được từ giải Kỷ Luật. Đáng lẽ tượng Mẹ ở trên một chiếc xe khác, xe của Đoàn Trưởng Chương, nhưng Trưởng Uyển là tài xế chiếc xe Toyota Previa đời 96 chở 5 em khác (1 trưởng - Hiếu, và 4 em gái 1 ngành Thiếu và 3 ngành Nghĩa họ hàng) lại bất ngờ lấy mang lên xe của ḿnh. Tạ ơn Chúa.

Cuối Tuần 26-28/11/2004, Tĩnh Huấn Fatima XIV tại giáo xứ Our Lady of the Valley Catholic Church (780 S. State Street - Hemet, CA 92543 - (951) 929-6131. Số tham dự viên năm nay kể là ít nhất, chỉ thua hai khóa đầu tiên và năm 2002, với con số ghi danh chính thức là 38 (TR 16, LA 9, PN 9, EM 5, SG 0). Đấy là chưa kể các trưởng được mời phụ khóa trong ban tổ chức (TR 2; PN 1; SG 1; LĐ 4) hay ẩm thực (SG 2; EM 1; LA/LĐ 1). Khóa này chỉ có 4 em dự trưởng (2 PN, 1 TR và 1 LA) trong số 19 em tham dự khóa tuyên hứa, con số ít tuyên hứa giống như năm 2002. Năm nay c̣n ba mục đặc biệt nữa vào ngày Thứ Bảy, sau các bài giảng chủ đề, đó là buổi đọc sách thiêng liêng riêng trong thinh lặng nữa tiếng, buổi cầu kinh Mân Côi với h́nh ảnh slide show về từng Mầu Nhiệm Ánh Sáng và mỗi người đọc một kinh Kính Mừng khi tới phiên theo chỗ ngồi chung quanh ṿng tim hoa hồng, và bữa tiệc ly với khung cảnh bàn ăn cùng với các món ăn đặc biệt bất ngờ.

Thứ Bảy Đầu Tháng 4/12/2004, Liên Đoàn mừng quan thày Lễ Mẹ Vô Nhiễm tại giáo xứ Saint Charles Borromeo, nơi cha Tuyên Úy Liên Đoàn Phêrô Lê Sơn Hà đang phục vụ, nơi LĐ tổ chức 20 năm. Như thường lệ 3 năm trước, các đoàn và liên đoàn mang quà đến dâng trong Thánh Lễ để cuối lễ cha ban phép lành cho trước khi mang đi tặng quà Giáng Sinh. Năm nay, nơi tặng quà do Đoàn Torrance chọn, và nơi đó ở downtown Los Angeles, chỗ thành phần vô gia cư (homeless) ở, như ở góc đường Wall và 4th hay đường Main và 3rd. Mỗi đoàn và Liên Đoàn mua 10 phần quà, thường là sleeping bags, khăn quàng cổ và bao tay để cho những người anh chị em vô gia cư khốn khổ lạnh lẽo này ấm thân một phần nào. Bởi thời giờ có hạn, v́ đoàn Torrance phải về sinh hoạt chiều, vả lại ở downtown LA không có chỗ đậu xe nhiều, do đó, sau khi ăn trưa, đoàn LA và Thư Kư Liên Đoàn ở lại thu dọn, c̣n đoàn Torrance (5 người), đoàn LA (2), Đoàn Pomona (5) và Liên Đoàn (2:LĐPGH và LĐT), đă đi tặng quà. Ba chiếc xe (LA, PN và LĐPGH) phải vào đậu ở Parking tốn tiền rồi đi bộ, c̣n chiếc xe Mini Van của Torrance chở các thứ quà tặng và chiếc của LĐT chạy t́m chỗ tặng quà. Có những người anh em nằm co quắp lạnh lẽo ở ven chân tường của các cửa tiệm trên hè phố, nhưng ngủ ngon lành không hay biết ǵ khi chúng tôi có người đến lay dậy để tặng món quà sleeping bag. Nhiều người anh chị em homeless thấy vậy chạy đến chiếc mini van đang đậu ở chỗ 15 phút only xin đúng những thứ TNF mua tặng cho họ. Trước đó, thấy môt ông già gầy g̣ chống gậy đứng ở góc đường run rẩy đôi chân như không bước đi được nữa, một em đă lấy 1 món quà xuống khi chiếc mini van chở đồ đang đứng chờ đèn đỏ tặng cho ông, khiến ông cảm thấy an ủi, chân ngay lúc bấy giờ không c̣n run nữa. Những người được TNF tặng quà hôm nay không hề biết đến TNF là thành phần nào, để mà cám ơn như những nơi TNF đă đến trong 3 năm trước đây. Hy vọng, qua những món quà nhỏ mọn này, một trong những người anh chị em hèn mọn ấy nhận ra Chúa Kitô là TNF đă trao tặng chính Chúa Kitô cho họ vậy. V́ Chúa Kitô chính là Tặng Ân Thiên Chúa quá yêu thương loài người đă ban tặng cho chung loài người qua Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh.

25/2/2005 Các Đoàn đă hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân Biển Động Sóng Thần Nam Á. Liên Đoàn $100 (cộng với số tiền $200 LĐ đại diện chung Các Đoàn biết Cha Hà để làm quà Tết ngài), Đoàn San Gabriel $200 (LĐ ứng trước theo lời yêu cầu của Đoàn Trưởng Phương và Đoàn San Gabriel sẽ trả lại cho LĐ), Đoàn LA $100 (tiền của cựu LĐP/ĐH Trần Hoàng Khải), Đoàn TR $100, Đoàn El Monte $400, Đoàn Pomona $100, Cha Hà $100, Trưởng Kiệt (gửi qua Đoàn Trưởng Đệ) $200, gia đ́nh LĐT Cao Tấn Tĩnh $250, Th Quĩ LĐ Kim Anh $100. Tất cả là 1.650,00 Mỹ kim.

Việc quyên góp này được thực hiện vào Thứ Bảy Đầu Tháng 5/2/2005, khi Liên Đoàn mừng Tân Niên Ất Dậu 9/2/2005. Và số tiền sẽ được gửi đi vào 25/2/2005, trực tiếp sang trương mục của Ṭa Thánh ở Rôma sau đây:

Pontifical Council Cor Unum
 Account No. 603035
 Bank: Banco Posta, Poste Italiane S.p.A.
 Address: Viale Europa, 175
 I-00144 Rome, Italy
 International Bank Code (IBAN): IT20 S 07601 03200 000000 603035
 Cause: "Emergency in Asia"

 

1-3/4/2005 Khóa Lănh Đạo Fatima I, tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona. Mục đích của khóa này là để truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm lănh đạo cho giới trẻ TNF. Bởi thế, giảng viên duy nhtấ là LĐT Cao Tấn Tĩnh. Nội dung của Khóa này bao gồm 5 lănh vực quan trọng là nhân bản, tín lư, tu đức, sứ vụ và phục vụ. Khóa này chỉ giới hạn cho thành phần đang lănh đạo trong Liên Đoàn và Các Đoàn mà thôi. Và tổng số khóa sinh đúng 12 người: LĐP/GH Trần Đại, LĐP/ĐH Nguyễn Xuân Đào Lily, TKLĐ Trần Thúy, TQLĐ Lương Kim Anh, ĐTLA Nguyễn Đ́nh Châu Phong, ĐTTR Mai Viết Chương, ĐTEM Vũ Thiên Đệ, ĐTPN Ngô Thế Vi, PtLĐP/GH Đinh Hài Linda LA, PtLĐP/ĐH Nguyễn Nhật Long SG, PtLĐP/ĐH Nguyễn Chí Hướng TR, và Tr. Nguyễn Nhật Phượng EM. Phương pháp của khóa này là tự nhận thức (bằng việc chia sẻ nhóm theo những câu gợi ư cho từng đề tài, căn cứ vào các bài Lời Chúa), sau đó là bài ư thức vấn đề của mỗi đề tài được chia sẻ. Đây là cách học hỏi một cách trưởng thành của khóa lănh đạo, chứ không phải theo đường lối của Khóa Tĩnh Huấn hằng năm chung cho các dư trưởng và huynh trưởng là đường lối nghe giảng xong rồi mới căn cứ vào đó để hội thảo chung về vấn đề đă nghe và chia sẻ cảm nghiệm riêng theo những ǵ đă nghe. Kỷ niệm nhất của khóa này là vào lúc 11:45 sáng Thứ Bảy 2/4, các khóa sinh viếng Chúa trước khi dùng bữa trưa, và đă hát cầu cho ĐGH Gioan Phaolô II đang bị bệnh kịch liệt từ hôm Thứ Sáu bằng bài "Này con là Đá..." lúc 11:57. Có ngờ đâu, ngài đă qua đi sau đó 40 phút, vào lúc 9 giờ 37 phút bên Rôma, tức 12 giờ 37 phút giờ California.

17-19/6/2005: Khóa Huấn Luyện Fatima XII tại Silverwood Lake. Trại sinh tất cả là 28 em (Pomona 11, El Monte 10, San Gabriel 5, Los Angeles 2, Torrance 0). Nghĩa (từ 14, lần đầu tiên châm chước cho Đoàn El Monte thiếu ngưIờ sinh hoạt) chiếm hơn một nữa. Đây là Trại Huấn Luyện Fatima đầu tiên được dời vào đầu hè giữa Tháng 6, thay v́ vào cuối tuần sau Phục Sinh như trước đây. V́ cuối tuần sau Phục Sinh đă được thay thế bằng Khoa Lănh Đạo Fatima bắt đầu từ năm 2005. Tuy đă vào mùa hè, khí hậu ở Silverwood Lake vẫn lạnh bắt đầu từ buổi chiều tối. Khóa huấn luyện lần này chú trọng đến vấn đề nghiêm tập, và được Trưởng Hoàng ở Torrance đang đi lính ở San Diego về giúp. Ngoài ra cũng có 3 vấn đề khác nữa. Tất cả trại sinh được chia thành 4 nhóm khác nhau, mỗi nhóm được huấn luyện viên về từng bộ môn riêng theo lịch tŕnh trong ngày. Tức là có 4 huấn luyện viên về 4 bộ môn khác nhau, Hoàng và Toàn  ởTorrance, Đào và Kim Anh ở LĐ, mỗi người đặc trách huấn luyện về bộ môn của ḿnh 4 lần cho 4 nhóm khác nhau. Trong trại huấn luyện lần này trại sinh cũng tập và hát 2 bài nhạc, một là bài "Chia Tay Lên Đường" của TNF do Bá Vũ Ly sáng tác cho TNF, như bài Dâng Mẹ Ngày Sống và Dâng Mẹ Vào Đêm đă sử dụng thành truyền thống. Bài Chia Tay Lên Đường đă được hát ở Trại Hè Fatima 1993 ở Lake Perris. Và bài "Chúc An Cho Nhau" trong Thánh Lễ, bằng cách vừa hát vừa làm 3 cử chỉ chúc an cho nhau theo bài hát.

Ngày 4-7/8/2005 Cử Hành Đường Thánh Giá Kính Ḷng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thể (10/2004-2005) tại Ngày Thánh Mẫu XXVIII với Chi Ḍng Đồng Công ở Carthage Missouri . Lần này không phải là Đường Thánh Giá giới trẻ như năm 2003, mà là Đường Thánh Giá Chúa Giêsu do vị sáng lập phong trào TNF là Phaolô Nguyễn Hữu Toại biên soạn và được thâu vào CD ở VN từ năm 2003 song chưa kịp thực hiện vào thời điểm đó. V́ ĐTG này được biên soạn công phu và thâu vào CD một cách hết sức chuyên nghiệp mà các đồ hóa trang đều phải làm lại hết, trong ṿng 3 tuần lễ (hơn 1 tuần lễ cuối c̣n làm cả ban ngày, kể cả những ngày trước đó một số người đến giúp đă phải liêm miên thức cho tới 2 hay 3 giờ sáng, có sự tham dự của một số phụ huynh) trước khi TNF lên đường sang Missouri. Về việc gây quĩ, tổng số tiền thu được cả trước, trong và sau Ngày Thánh Mẫu 2005 là 5.760 Mỹ Kim nhưng chi tiêu (không kể ông bầu bỏ thêm tiền túi chẳng biết là bao nhiêu) lên tới 6.009 Mỹ kim, hụt 249 Mỹ kim. Về số TNF tham dự tất cả là 55 người như sau: SG 8 (1 PT, TNF 6 nam và 1 nữ), LA 17 (TNF 2 nam và 6 nữ, người lớn 9), EM 5 (2 PT, TNF 3 nam và 1 nữ), TO 4 (nam), PO 13 (8 nữ và 5 nam), Liên Đoàn 2 (LĐT và cựu TK/LĐ), Thân Hữu 6 (1 Oklahoma, 1 Virginia, 1 Houston, 1 Rancho Cucamonga, 2 Pomona). Chỉ có Đoàn San Gabriel là lái xe, kể cả 1 xe chở đồ hóa trang của Liên Đoàn, và v́ thế sang muộn nhtấ, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Năm, và phái đoàn đến đống nhất với 5 xe mini van từ phi trường MCI Kansas vào lúc 4 giờ sáng Thứ Năm bao gồm TNF PO, TO, LA và EM. Ngoài ra c̣n có hai gia đ́nh TNF lái xe, 1 ở EM và 1 ở LA. Việc cử hành ĐTG cũng đă được tăng cường với cả chục người ngoài nữa trong các vai dân, lính và Pharisiêu. Đặc biệt là đoàn diễn viên cả gần 70 người này đă mất gần nửa tiếng diễn hành qua các ngơ ngách chính của địa điểm NTM để kêu gọi mọi người cùng tham dự.

Thứ Hai Labor Day 5/9/2005 tại Granada Park 2000 W. Hellman Ave - Alhambra. Buổi Picnic cả ngày, từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối này, cuộc picnic đầu tiên cho cả Liên Đoàn này, bao gồm đủ mọi ngành, ấu, thiếu, nghĩa và trưởng, lần đầu tiên này, để thay thế cho Trại Hè Fatima XVII, v́ bị trục trặc đất trại vào mấy tuần cuối cùng. Tất cả chính thức có 107 (SG 35, LA 5, TO 29, EM 10 và PO 28), chưa kể Liên Đoàn 1, các vị phụ trách (SG 3, EM 1, LA 2), TNF Kiệt, Cha Tuyên Úy SG. Tất cả đều mặc áo thun đồng phục trắng. Buổi picnic này bao gồm các sinh hoạt vui chơi lành mạnh và thi đua hào hứng.

Khóa Tĩnh Huấn XV, 25-27/11/2005, cũng vào dịp Lễ Tạ Ơn như mọi năm, và tại Chủng Viện Ḍng Ngôi Lời ở Riverside California. Khóa này có chương tŕnh Đại Hội Liên Đoàn IX vào sáng nguyên Chúa Nhật 27/11 (xin xem chi tiết ở trang Biến Cố Biên Niên).

Đại Hội Thiếu Nhi Fatima IX ngày Chúa Nhật 27/11/2005 để kiểm điểm quá khứ và thăng tiến tương lai cho Liên Đoàn, nhất là để bầu đề cử tân Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 2005-2008. (xin xem chi tiết ở trang Biến Cố Biên Niên).

Tặng quà Giáng Sinh Lần 5 vào Thứ Bảy Đầu Tháng 3/11/2005, 26 TNF (LĐ 2; SG 8; PN 7; TO 6; LA 2; EM 1) đă lên đường với 40 phần quà tới El Monte Care (5043 N. Peck Road - El Monte, CA 91732 - 626-579-1602). xin xem chi tiết ở trang Biến Cố Biên Niên.

Tân Linh Mục Tiên Khởi Thiếu Nhi Fatima: Antôn Lê Ngọc Đức Phúc, SVD, được thụ phong ngày Thứ Bảy 27/5/2006 và dâng Lễ Mở Tay ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 4/6/2006 với Liên Đoàn TNF/TGPLA ở Cộng Đoàn Pomona là nơi sinh hoạt của tân linh mục (Xin xem chi tiết ở phần Biến Cố Biên Niên)

Tri Hè Fatima XVIII từ ngày 21 đến 23 tháng 7 năm 2006 được tổ chức tại Ronald Caspers Wilderness Park, San Juan Capistrano. Tổng số trại sinh tham dự trại được 154 em từ 4 ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa, Trưởng chưa kể Ban Điều Hành và các Trưởng giúp trại. Đoàn San Gabriel 57 em, Đoàn Pomona 37 em, Đoàn El Monte 35 em, Đoàn Torrance 25 em, Đoàn Los Angeles v́ số các em tham dự khiêm nhường nên đă chia ra đi chung với các Đoàn bạn.

Khóa Tĩnh Huấn XVI, 24-26/11/2006, dịp Lễ Tạ Ơn và cũng tại Chủng Viện Ḍng Ngôi Lời Riverside. Chủ đề của năm nay cũng theo đề tài của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ năm 2006: "Lời Chúa là đèn soi bước con đi và là ánh sáng soi đường con bước" (Ps 119[118]:105). Con số tham dự khóa này, cho dù chỉ c̣n 4 đoàn chính thức, (v́ Đoàn LA kể như đă được nhập vào với Đoàn Torrance và giúp Đoàn El Monte), vẫn tương đương với con số của mọi năm, tất cả là  56 (mà 2/3 là dự trưởng). SG: 12  (8 nam, 4 nữ), TO: 18 (13 nam, 5 nữ), EM: 8 (5 nam, 3 nữ)  PM: 18 (11 nam, 7 nữ). Thành quả là 10 tân huynh trưởng (chỉ có 1 nữ đoàn TO): gồm có 2 SG, 3 TO, 2 EM, và 3 PN. Năm nay có điều đặc biệt là ẩm thực do các phụ huynh thay nhau giúp, như Đoàn Pomona Thứ Bảy và Đoàn LA Chúa Nhật. Và sau Khóa Tĩnh Huấn các khóa sinh được phát 1 tập h́nh ảnh cá nhân và sinh hoạt trong khóa.

Tặng quà Giáng Sinh Lần 6 vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2/12/2006, năm nay chưa vào Mùa Vọng, v́ ngày mai, Chúa Nhật 3/12 mới là CN I Mùa Vọng. Tuy nhiên, theo thường lệ, vào Thứ Bảy Đầu Tháng 12. Năm nay đoàn Pomona phụ trách t́m chỗ tặng quà, và địa điểm tặng quà là một văn pḥng nằm ké ở bên  trong hay ở đằng sau một tiệm xâm ḿnh, một văn pḥng của nhóm lo cho thành phần homeless ở downtown Pomona (799 N. Host Ave). Nhưng v́ hiểu lầm và trục trặc vào giờ chót, TNF đă quyết định trở lại nhà dưỡng lăo ở El Monte năm  ngoái để tặng quà cho đàng hoàng và thân mật hơn.  Tuy mất công và mất giờ hơn như thế, 55 người đă theo đuổi việc tặng quà Giáng Sinh đầy ư nghĩa này cho tới cùng.

Khóa Huấn Luyện Fatima XIII (13-15/4/2007) được tổ chức tại một khu trại có các cabins đó là Hawnthorne Youth Camp (22601 Big Pines Hwy -  Wrightwood, CA 92397 - 760-249-3661) ở vùng National Forest thuộc Los Angeles County (bên freeway 138, cách freeway 15 về hướng West khoảng 20 phút lái xe). Khóa Huấn Luyện này cũng vẫn được tổ chức vào cuối tuần lễ bát nhật Phục Sinh, và theo chủ đề Phúc Âm "V́ Ta chưa về cùng Cha Ta" (Jn 20:17), theo chiều hướng Về Nguồn. Thật vậy, nhân thời điểm sửa soạn mừng kỷ niệm 90 năm Biến Cố Fatima (5/1917-2007), Khóa Huấn Luyện XIII được tổ chức để giúp cho thành phần huynh trưởng (và những dự trưởng hay nghĩa sinh có thiện chí và khả năng) ư thức hơn về Fatima hầu có thể thực hiện vai tṛ lănh đạo của ḿnh theo tinh thần Fatima. Đó là lư do chủ đề chính yếu của khóa này là "the spirit of leadership according to Fatima". Khóa này có tất cả là 42 khóa sinh tham dự: San Gabriel 12 (8 nam và 4 nữ), Torrance 11 (7 nam và 4 nữ), El Monte (11 (2 nam và 9 nữ), và Pomona 8 (5 nam và 3 nữ).

 

Tri Hè Fatima XIX được tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 6 năm 2007. Số trại sinh tham dự năm nay đông nhất từ trước đến nay, tuy chỉ có 4 đoàn (SG, TO, EM, PO). Năm 2007 có tất cả là 174 trại sinh (EM 48, TO 45, SG 44 và PO 37), so với năm 2001 chỉ có 126, 2002 có 162, 2003 có 169, 2004 có 166, 2005 có 107 và 2006 có 154. TNF trở lại Lake Perris cắm trại sau 6 năm xa cách. Thứ tự những lần TNF cắm trại ở Lake Perris là 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2007.

Diễn Xuất Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô trong Ngày Thánh Mẫu XXX ở Chi Ḍng Đồng Công Carthage  Missouri Thứ Sáu 3/8/2007, từ 4 giờ 30 tới 6 giờ 15 tại Lễ Đài, trước Thánh Lễ trọng kính Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 7 giờ, để mừng Biến Cố Fatima 90 Năm. Năm 1992, để mừng Biến Cố Fatima 75 năm, Thiếu Nhi Fatima đă tŕnh diễn hoạt cảnh Fatima và vũ khúc Trái Tim Mẹ Toàn Thắng tại hội trường Nhà Ba Lầu. Năm 2007, để mừng Biến Cố Fatima 90 Năm, Thiếu Nhi Fatima muốn dẫn mọi người vào chính cốt lơi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima là Ḷng Thương Xót Chúa, qua Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô.

Thụ Phong Phó Tế 17/11/2007 của Phó Tế Giuse Nguyễn Tuấn Long và Gioan Baotixita Trần Chí Hiếu sửa soạn lănh chức LM ngày 31/5/2008 tại Nhà Thờ gần Đại Chủng Viện Saint John ở Camarillo.

Khóa Tĩnh Huấn XVII, 23-25/11/2007 ở Ḍng Ngôi Lời Riverside như mọi năm, với 65 khóa sinh, trong đó có 10 tân huynh trưởng, và với thành phần giảng huấn rất hùng hậu để mừng Biến Cố Fatima 90 Năm (1917-2007), với 1 Cha Ḍng Chúa Thánh Thần, 2 Sơ Ḍng Trinh Vương Thương Xót, 1 Thày Ḍng Đồng Công cựu huynh trưởng EM, và 3 Thày Đại Chủng Sinh Thánh Gioan TGP/LA, trong đó có hai tân Phó Tế của TNF.

Hoạt Cảnh trong Đại Nhạc Hội Giáng Sinh 2007 tại Đại Thính Đường Vic Lopez của Whittier High School Auditorium 12417 E. Philadelphia St - Whittier, CA 90601, vào 6 giờ chiều Thứ Bảy 1/12/2007, vọng áp Chúa Nhật I Mùa Vọng. Màn hoạt cảnh này đă gây một tiếng vang không nhỏ cho TNF trong nội bộ Cộng Đồng TNG/LA và c̣n cả ở dưới Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận Orange nữa.

Tặng Quà Giáng Sinh 2007 Thứ Bảy Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2007, cho 3 thân chủ Chậm Phát Triển ở Orange County, do chính Liên Đoàn đặc trách như năm 2001. Cuộc tặng quà năm nay đă gây xúc động không ít cho chính tâm hồn của những con người trẻ TNF đến tặng quà cho những người anh chị em đáng thương bất hạnh của ḿnh.

Trại Huấn Luyện Fatima XIV (18-20/4/2008) cũng được tổ chức tại một khu trại như năm ngoái có các cabins là Hawnthorne Youth Camp (22601 Big Pines Hwy -  Wrightwood, CA 92397 - 760-249-3661) ở vùng National Forest thuộc Los Angeles County (bên freeway 138, cách freeway 15 về hướng West khoảng 20 phút lái xe). Thời điểm năm nay, theo chương tŕnh thường lệ hằng năm vào cuối tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh, đáng lẽ là cuối tuần 28-30/3/2008, nhưng đă được dời lại 3 tuần. Có lẽ v́ thế mà số trại sinh tham dự so với năm ngoái (42) bị ít đi (31: SG 3 nam, LA 2 nam, TO 9 với 7 nam 2 nữ, EM 6 với 1 nam 5 nữ và PO 10 với 4 nam 6 nữ). Chiều hướng huấn luyện năm nay cũng nhấn mạnh tới khả năng lănh đạo nhiều hơn là thực hành sinh hoạt, với chủ đề  "Người Quản Gia" (Mt 25:14-30)

Thứ Bảy 26/4/2008, sau Trại Huấn Luyện đúng 1 tuần, hai vị Phó Tế của Thiếu Nhi Fatima là Nguyễn Tuấn Long và Trần Chí Hiếu đă thực hiện một buổi Picnic với TNF tại Granada Park 2000 Hellman Ave - Alhamra sát Freeway 10. Với mục đích để kết thân t́nh với TNF hơn, vào một thời điểm các Thày sắp sửa chịu chức linh mục song vẫn cố gắng giành giờ cho riêng TNF.

Thứ Bảy 31/5/2008, Lễ Mẹ Thăm Viếng và Trái Tim Mẹ, hai vị tân linh mục của Thiếu Nhi Fatima là Giuse Nguyễn Tuấn Long và Gioan Baotixita Trần Chí Hiếu đă được thụ phong linh mục tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Thiên Thần Tổng Giáo Phận Los Angeles trong số 12 vị, với trên 300 linh mục, 4 giám mục và 3 hồng y cùng trên 3000 giáo dân tham dự.

Tri Hè Fatima XX được tổ chức từ ngày 27 đến 29 tháng 6 năm 2008 tại Lake Perris. Tổng số người là 166, kể cả Liên Đoàn và các người đến phụ bếp cho các Đoàn. Riêng trại sinh chỉ có 145, bao gồm Đoàn SG 40, TO 32, EM 30, CP (Claremont - Pomona) 38 và LA 5. Các Giải trong Trại Hè Fatima XX 2008 được đoạt bởi các Đoàn như sau: Danh Dự: EM; Kỷ Luật: SG; Tinh Thần: EM; Học Hỏi: SG; Văn NGhệ: EM; Cổng Trại: SG; Thể Thao: TO; Tṛ Chơi Lớn: CP; Tṛ Chơi Thi Đua: TO; Nấu Ăn: SG; Vệ Sinh: EM; Tóm lại, SG đoạt 4/11; EM đoạt 3/11; TO đoạt 2/11; CP: đoạt 2/11.

Khóa Tĩnh Huấn XVIII và Đại Hội TNF X, 28-30/11/2008, dịp Lễ Tạ Ơn và tại Saint Joseph Renewal Center của Ḍng Don Bosco ở 8301 Arroyo Dr. - Rosemead (góc Freeway 60 and exit Paramount) TGP/LA 626-280-8622. Số tham dự viên năm nay nhiều nhất, v́ có thêm cả 8 em TNF chưa tới tuổi tham dự nhưng được phép tham dự v́ học lớp giáo lư của Cộng Đoàn Mân Côi Pomona được Cô Thúy Nga phụ trách giáo lư gửi đi. Tổng số khóa sinh là 70 bao gồm Đoàn SG 25, Torrance 20, Pomona-Claremont 20, El Monte 5. Số tân huynh trưởng là 22. Đây là con số đông dự trưởng tuyên hứa thứ 5 trong 18 Khóa Tĩnh Huấn. Đồng nhất là Khóa 1 với 28 tuyên hứa, khóa 2 với 23, khóa 3 với 26 và khóa 6 với 25 tuyên hứa. Ngoài ra, Khóa 18 có một vị phụ trách Đoàn LA tuyên hứa, vị đă ngỏ ư từ năm ngoái nhưng bị nhỡ bởi ban tổ chức. Trong số 22 tân huynh trưởng có 9 ở Đoàn SG, 7 ở Torrance, 4 ở Claremont Pomona và 2 ở El Monte. Chủ đề của Khóa Tĩnh Huấn 18 năm nay là Hăy rao giảng Chúa Kitô… niềm hy vọng ở nơi anh em - Proclaim the Lord Christ …  the hope that is within you" (1Pt 3:15), căn cứ vào bài ĐTC Biển Đức XVI đă nói với giới trẻ, chủng sinh trẻ của Hoa Kỳ ngày Thứ Bảy 19/4/2008 dịp ngài viếng thăm Mỹ quốc 4/2008. Phần Đại Hội được chia làm hai phần, phần nghị sự và phần bầu đề cử Liên Đoàn Trưởng nhiệm kỳ 2008-2011. Kết quả trong số 3 trưởng được đề cử nhiều phiếu nhất, Cha Tuyên Úy Lê Sơn Hà đă bổ nhiệm tân Liên Đoàn Trưởng Luca Trần Anh Kiệt (2008-2011), đương kim Liên Đoàn Phó Điều Hành, thay cho Liên Đoàn Trưởng Vinh Sơn Trần Đại (2005-2008), dù đương kim LĐT này vẫn được nhiều phiếu nhất (nhưng vị LĐT này v́ lư do công việc làm ở xa không thể chu toàn nhiệm vụ như hai năm đầu nhiệm kỳ của ḿnh). Phần nghị sự cũng được chia làm 2, phần đầu là phần tường tŕnh của Các Đoàn và Liên Đoàn trong 3 năm qua, và phần thứ hai là phần hướng về tương lai để thăng tiến phong trào TNF. Tuy nhiên, v́ không đủ giờ, phần nghị sự thứ hai được đại hội biểu quyết dời lại vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2/2009, và thành lập một ủy ban đặc nhiệm để lo nội dung của và h́nh thức cho biến cố này. 

Thứ Bày Đầu Tháng 6/12/2008, tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, Liên Đoàn (với khoảng 60 người) đă tham dự Thánh Lễ bàn giao Tuyên Úy Liên Đoàn, và tuyện thệ nhận chức của cả Tân Tuyên Úy Liên Đoàn lẫn Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn. Thánh Lễ dài 2 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ 15 sáng đến 12 giờ 15 trưa, v́ có lễ nghi tuyên thệ nhận chức cả hai Tuyên Úy lẫn Ban Chấp Hành Liên Đoàn sau bài giảng, và phần cám ơn cùng chúc mừng lẫn tặng quà trước phép lành kết lễ.  Trong phần dâng lễ cũng có lễ nghi dâng quà Giáng Sinh đặt trước bàn thờ, và cuối lễ các Cha đă ban phép lành trước khi được mang đi tặng. Sau lễ, sau tiệc mừng, vào lúc 1 giờ 30, các Đoàn, trừ Đoàn Torrance phải về sinh hoạt, đă đi tặng quà giáng sinh lần thứ 8. Đoàn San Gabriel đặc trách t́m nơi và chương tŕnh tặng quà năm nay 2008. Địa điểm đó là một Nhà Dưỡng Lăo ở 537 W Live Oak St, San Gabriel, Los Angeles, California 91776, 2 blocks đường từ nhà thờ ở cộng đoàn San Gabriel, nơi đang phục vụ với số người như sau: dưỡng lăo hay dưỡng sinh nhân nữ 59, nam 28, nhân viên nữ 16, nhân viên nam 7. Các em đa số không đồng ư với đề nghị nên tặng quà Giáng Sinh 2008 cho Việt Nam đang bị băo lụt theo như Liên Đoàn Công Giáo đang kêu gọi cứu trợ. V́ các em muốn đích thân đến trao tặng và cảm nhận t́nh thương yêu chia sẻ với anh chị em đáng thương của ḿnh nữa. Tạ ơn Chúa Mẹ. Các em nhất định không muốn bỏ qua lệ rất tốt lành này.

Trại Huấn Luyện Fatima XV (17-19/04/2009) cũng được tổ chức tại một khu trại như 2 năm trước có các cabins là Hawnthorne Youth Camp (22601 Big Pines Hwy -  Wrightwood, CA 92397 - 760-249-3661) ở vùng National Forest thuộc Los Angeles County (bên freeway 138, cách freeway 15 về hướng West khoảng 20 phút lái xe). Thời điểm năm nay, theo chương tŕnh thường lệ hằng năm vào cuối tuần sau Chúa Nhật Phục Sinh. Số trại sinh tham dự tất cả là 25 (SG 10, TO 5, EM 5 và PO 5). Chủ đề năm nay là "Đừng Sợ". Những đặc điểm của Trại Huấn Luyện năm nay là Thứ Bảy đi hiking ra bờ hồ và ăn trưa ở đó; Chầu Thánh Thể gần một tiếng đồng hồ. V́ thời tiết ấm áp nên cha Tuyên Úy có thể cữ hành hai thánh lễ ngoài trời. Trại dùng anh ngữ khoản 75% và việt ngữ 25%. Trại có thêm phần học hỏi tṛ chơi lớn với đương kim Thư Kư cũng là nguyên Liên Đoàn Phó Điều Hành Trương Phước Trung vào Sáng Chúa Nhật. Trại cũng ôn lại phần học hỏi hằng tuần của TNF tại các Đoàn do Liên Đoàn Phó Giáo Huấn phụ trách cùng với Cố Vấn Cao Tấn Tĩnh chiều Thứ Bảy.

TOP

 

Thiếu Nhi Fatima - Tuổi 25

 

15-16/5/2009 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) - Tôn Vinh Thánh Mẫu Fatima Thánh Du Quốc Tế mừng 25 năm thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Fatima trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam ở TGP/LA.

Mẹ đă đến viếng thăm chung đoàn con cái Mẹ thuộc Cộng Đồng này và riêng hai đoàn thể của Mẹ là Phong Trào Thiếu Nhi Fatima (TNF) và Phong Trào Tông Đồ Fatima (TĐF) Thế Giới Việt Nam, là hai phong trào đứng ra tổ chức nghênh đón và tôn vinh Mẹ nhân dịp mừng kỷ niệm thành lập 25 năm (1984-2009), từ chiều tối Thứ Sáu 15/5 cho tới đêm Thứ Bảy 16/5/2009.

Chiều tối Thứ Sáu, Tượng Mẹ đă được nghênh đón và tôn vinh ở Nhà Thờ Cổ của San Gabriel Mission Church, địa điểm truyền giáo thứ tư trong 21 địa điểm truyền giáo ở California, tính từ Nam lên Bắc, và địa điểm truyền giáo thứ tư này bắt đầu được xây cất từ năm 1796. Có một điều lạ là ngôi Nhà Thờ Cổ này hiện chỉ giành cho các “dịch vụ” có tính cách luxury của giáo xứ trong tuần, như để làm các thứ lễ cưới mà thôi, v́ ngay bên cạnh nhà thờ, sát với đường phố, có một khuôn viên thật đẹp để làm phong cảnh chụp h́nh. Thế mà Mẹ lại được ưu tiên đến ngự trị cả hai buổi chiều tối Thứ Sáu và Thứ Bảy. Thánh Lễ khai mạc vào lúc 5 giờ chiều, giờ mới tan sở, thế mà con cái Mẹ cũng đă qui tụ lại gần đầy nhà thờ. Sau đó là hai giờ Chầu đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ chung, giờ đầu do TNF phụ trách và giờ sau do TĐF phụ trách. Cuối cùng, kết thúc là giờ Cùng Mẹ đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể trước Mặt Nhật đặt trên bàn thờ, một giờ chầu c̣n đông hơn cả Thánh Lễ khai mạc.

Ngày Thứ Bảy, chương tŕnh được bắt đầu từ 12 giờ trưa tại một Pḥng Họp cho trên 110 người, giờ để những ai muốn đến kính viếng và cầu khấn cùng Mẹ riêng tư tùy ư cho tới 2 giờ chiều là giờ Hội Thảo Thánh Mẫu, với đề tài “Fatima: Mạng Lưới Cứu Rỗi trong Mùa Biển Động Diệt Vong”, do tháp tùng viên này chia sẻ, v́ không mời được các vị linh mục đặc trách. TNF đă đến chầu Mẹ nửa tiếng từ 1 giờ tới 1 giờ 30, rồi từ 4 giờ 30 tới 5 giờ TNF cắt bánh mừng sinh nhật cũng tại ngay đây với giáo dân với sự chủ tọa của 2 cha tuyên úy.

Tượng Mẹ được di chuyển vào Nhà Thờ Cổ vào lúc 5 giờ 30 chiều để con cái Mẹ tiếp tục tuốn đến cùng nhau và thay nhau đền tạ Mẹ cho tới cuộc cung nghinh Mẹ vào lúc 7 giờ 30 tối, do Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange chủ sự. Cuộc cung nghinh Mẹ kéo dài 1 tiếng đồng hồ, chung quanh khuôn viên cạnh Nhà Thờ Cổ. Bốn Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vui đầu đoàn kiệu cứ đi ṿng quanh khuôn viên. Tới cuối mỗi chục th́ tất cả đứng lại và TNF từng đoàn thay nhau thực hiện một bài Vũ Hoa Dâng Mẹ trên sân cỏ trước Kiệu Mẹ, mọi người đứng chung quanh khuôn viên đều nh́n thấy rơ ràng, không bị che khuất nếu đi thẳng. Chục cuối cùng th́ đoàn kiệu tiến từ khuôn viên này về và vào Nhà Thờ Chính, v́ con số tham dự lên tới trên 600, đầy nhà thờ. Trong Thánh Lễ đại trào kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ thật trang trọng, với 5 vị linh mục, 2 phó tế vĩnh viễn, bao gồm cả nghi thức tuyên hứa sống Sứ Điệp Fatima của TĐF sau bài giảng, vũ phụng vụ của TNF ở phần dâng lễ, và nghi thức tận hiến sống Ơn Gọi Fatima của TNF trước kết lễ. Không một ai ra về sớm, trái lại, tất cả đă ở lại tới cùng, để sau đó đông đảo con cái Mẹ kéo lên tận Kiệu Mẹ mà chiêm ngưỡng dung nhan Mẹ và cầu khấn cùng Mẹ...

26-28/6/2009 - Tri Hè Fatima XXI được tổ chức từ ngày tại Lake Perris. Chủ đề Trại Hè 2009 là "Khôn như rắn chân thật như bồ câu". Số trại sinh tham dự 163 được chia theo 4 đoàn như sau: SG 43 (24 nữ 18 nam); TO 32 (24 nam 8 nữ), El Monte 42 (22 nữ 20 nam) và Claremont/Pomona 46 (30 nam 16 nữ). Chưa kể ban tổ chức. Có khoảng 15 em Ấu. Tôi muốn biết chi tiết đặc biệt nhất là các phần thưởng. Tôi chỉ biết là Giải Danh Dự thuộc về Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont Pomona. Về các giải: PO: Danh Dự, Cổng Trại, Tṛ Chơi Lớn; SG: Kỷ Luật, Tinh Thần, Nghiêm Tập; EM: Học Hỏi, Thể Thao, Văn Nghệ; TO: Vệ Sinh

7/8/2009 - Diễn Xuất Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô trong Ngày Thánh Mẫu XXXII ở Chi Ḍng Đồng Công Carthage  Missouri Thứ Sáu, từ 4 giờ 30 tới 6 giờ 15 tại Lễ Đài, trước Thánh Lễ trọng kính Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 7 giờ.

27-29/11/1009 - Khóa Tĩnh Huấn XIX, dịp Lễ Tạ Ơn và tại Saint Joseph Renewal Center của Ḍng Don Bosco ở 8301 Arroyo Dr. - Rosemead , CA 91770-4219 - (626) 280-1241 (góc Freeway 60 and exit Paramount) TGP/LA 626-280-8622. Tất cả khóa sinh tham dự là 44: SG 5, EM 5, TO 14 và CL/PO 20. Liên Đoàn có thêm 8 Tân Huynh Trưởng (năm nay strictly trên 18 tuổi): CL/PO 5, TO 2 và EM 1. Chủ đề cho Khóa Tĩnh Huấn, như từ năm 2002, vẫn theo nhan đề Sứ Điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ hằng năm, và năm 2009 là "Chúng ta đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi vị Thiên Chúa hằng sống" (1Tim 4:10).

12/5/2009 - Tặng quà giáng sinh lần thứ 9, Thứ Bảy Đầu Tháng Clearview, Alzheimer's Care Facility ở địa chỉ 15823 S Western Ave - Gardena, CA 90247-3703 - (310) 538-2323. Thành phần tham dự thật đông đảo, tất cả là 53 người: TO 27, C/P 9, SG 7 và EM 7, LĐ 3.

4/9/10-4/11/10 - Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng XVI - “Yes, Lord!” tại Hawthorne Youth Camp, Wrightwood CA. Tổng số dự sinh là 29 em (San Gabriel 21 em, Claremont 7 em, El Monte 1 em). 

18-20/2010 - Tri Hè Fatima XXII: "Con có yêu mến Thày không?" (John 21:17) ở Silverwood Lake

26-28/11/2010 - Khóa Tĩnh Huấn XX , theo thông lệ hằng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving ở Ḍng Ngôi Lời Riverside. Các đề tài trở về nguồn với 3 Mệnh Lệnh Fatima được gọi là "Sống Đạo theo Sứ Điệp Fatima". Có tất cả 22 Tân Huynh Trưởng trong Khóa Tĩnh Huấn XX này. Tổng số tham dự khóa tĩnh huấn 2010 là 44 (SG 12: 5 Dự Trưởng và 7 Huynh Trưởng + Torrance 9 (5 Dự Trưởng và 4 Huynh Trưởng) + El Monte 5 (hoàn toàn là Dự Trưởng) + Claremont - Pomona 17 (9 Dự Trưởng, 3 Dự Thính, 5 Huynh Trưởng) + 1 chưa phải là TNF. Thành phần older generation phục vụ cho khóa này ở mọi lănh vực, từ chia sẻ chủ đề đến làm bếp tất cả là 10 người.

4/12/2010 - Tặng quà Giáng Sinh lần 10. Thứ Bảy Đầu Tháng , 48 TNF từ tất cả 4 đoàn và LĐ đă gặp nhau để: Dâng Thánh Lễ và Lần Hạt 50 Kinh Mân Côi đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ như thường lệ, và cũng theo thông lệ hằng năm, đi tặng quà Giáng Sinh cho những người anh chị em xấu số đáng thương. Đây là lần tặng quà Giáng Sinh thứ 10 của TNF. Thông lệ tặng quà Giáng Sinh hằng năm này được bắt đầu từ ngày Thứ Bảy 8/12/2001, mở đầu là Liên Đoàn, ở dưới Orange County, sau đó tiếp tục diễn tiến như sau: 2002 - San Gabriel, 2003 Los Angeles, 2004 Torrance, 2005 El Monte, 2006 Claremont Pomona; 2007 Liên Đoàn (cũng ở dưới Orange County); 2008 San Gabriel, 2009 Torrance, 2010 El Monte, 2011 Claremont Pomona.

27/2/2011 - Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Đaminh Đinh Minh Chuẩn, LC ở Nhà Thờ Saint Ann Los Angeles, nơi gia đ́nh ngài đang ở và sinh hoạt.

8-10/7/2011 - Tri Hè Fatima XXIII: “Totus Tuus” Lake Piru . Tổng số các em tham dự Trại Hè Fatima XXIII là 134 em chưa kể Ban Tổ Chức (San Gariel 40, Torrance 15, El Monte 26, và Claremont 53). Các Đoàn đă có một buổi ăn chung với nhau vào trưa thứ bảy tại trung ương trại, các em vừa ăn vừa thi nhau trả lời các câu hỏi về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolồ II và chủ đề trại “Totus Tuus” (Tất cả của con là của Mẹ) do hai anh Liên Đoàn Phó hướng dẫn. Các chương tŕnh thi đua gồm có Nghiêm Tập, Thể Thao, Nấu Ăn, Tṛ Chơi, Thủ Công Trại, Học Hỏi, Văn Nghệ, Tṛ Chơi Lớn, Vệ Sinh, Kỷ Luật, và Tinh Thần. Riêng phần thi đua Học Hỏi năm nay các em đoạt giải được thưởng “medal” cá nhân chứ không thi theo đơn vị Đoàn. Trong dịp này Liên Đoàn cũng tuyên dương và trao tặng medals cho 4 Trưởng xuất sắc nhất trong năm của 4 Đoàn (Huynh Trưởng of the year). 

30/9/2011 - Sáng Lập Viên Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Phaolô Nguyễn Hữu Toại qua đời, hưởng thọ 67 tuổi. Vị đồng sáng lập viên (1 trong 2) này đă theo đuổi phục vụ phong trào ḿnh sáng lập cho tới cùng, và thi thể của vị sáng lập này đă mặc bộ đồng phục Thiếu Nhi Fatima trong quan tài và vĩnh viễn nằm trong ḷng đất chờ ngày phục sinh.

25-27/11/2011 - Khóa Tĩnh Huấn Fatima XXI tại Divine Word Retreat Center ở Riverside. Tất cả có 43 em tham dự viên (San Gabriel 4 + Torrance 20 + El Monte 5 + Claremont Pomona 14), trong đó có 6 tân huynh trưởng. Chủ đề cho khóa tĩnh huấn năm nay là "Đâm Rễ Vươn Cao" (cf. Col 2:7).

27/11/2011: Đại Hội Thiếu Nhi Fatima XI. Đại Hội Liên Đoàn 11 này hơi phức tap và được tổ chức làm 3 lần trong 3 năm liền: Chúa Nhật 28/11/2010 trong Khóa Tĩnh Huấn XX để bầu tân liên đoàn trưởng; Chúa Nhật 27/11/2011 trong Khóa Tĩnh Huấn XXI để Liên Đoàn và Các Đoàn tường tŕnh về hiện t́nh và dự án của ḿnh; Thứ Bảy Đầu Tháng 4/2/2012 để tu chính Thủ Bản. Về vai tṛ Liên Đoàn Trưởng đă được thực hiện từ Chúa Nhật 28/11/2010 và Trưởng Trương Phước Trung đă được tín nhiệm của cả phiếu đề cử chung và sự chuẩn nhận của Cha Tuyên Úy cho vai tṛ Liên Đoàn Trưởng thứ 6 của Liên Đoàn TNF

 

3/12/2011: Tặng quà giáng sinh lần thứ 11 - do Đoàn TNF Đức Mẹ Mân Côi Claremont Pomona phụ trách. Tại Inland Valley Hope Partners. 1753 N. Park Avenue Room 20 - Pomona, California 91768

13-15/4/2012: Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng XVII - “Giaxinta 1.”: Ban tổ chức 10, trại viên 20 (10 từ Pomona và 10 từ Torrance).

22-24 tháng 6/2012 Tri Hè Fatima XXIV  (xin xem chi tiết trong mục Biến Cố Biên Niên)

23-25/11/2012: Khóa Tĩnh Huấn Fatima XXII (xin xem chi tiết trong mục Biến Cố Biên Niên)

1/12/2012: Tặng quà giáng sinh lần thứ 12 (xin xem chi tiết trong mục Biến Cố Biên Niên)

 

TOP

 

TNFatima.org do Thiếu Nhi Fatima chủ trương và thực hiện

Mọi ư kiến đóng góp xin gửi về Webmaster

 

all rights reserved TNFatima.Org © Copyright