NỘI DUNG

 

Phần Nhất

SỐNG LÀ CHÚA KITÔ

 

Vị Giáo Hoàng của “Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần”

 

1.
 “Một Tia Sáng Phát Hiện Từ Balan…”

2.
“Đừng Sợ… Hãy Mở Rộng Cửa cho Chúa Kitô!”

3.
Vị Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa

 

Vị Giáo Hoàng của “Vui Mừng và Hy Vọng”

 

4.
Nguyên Tố gây Sụp Đổ Đông Âu

5.
Sứ Giả Hòa Bình Thế Giới ở Thánh Địa và Iraq

6.
Khởi Xướng Chiến Dịch Bãi Nợ Quốc Tế

7.
Đẩy Mạnh Phong Trào Hủy Bỏ Án Tử Hình

8.
Vô Địch Thủ của Hội Nghị Dân Số Cairô

9.
Hiện Thân của Lòng Từ Ái Thứ Tha

 

Phần Hai

CHẾT LÀ VINH THẮNG

 

1.
Những Giây Phút Cuối Đời của Vị GH Lòng Thương Xót Chúa

2.
Những Lời Di Chúc của Vị Giáo Hoàng “Totus Tuus”

3.
Sự Nghiệp của Vị GH Áp Dụng Công Đồng Chung Vaticanô II

4.
Cầu Hồn, Kính Viếng và An Táng Vị Giáo Hoàng 264

5.
Bài Giảng Lễ An Táng Vị GH “Đứng Lên, Nào Chúng Ta Đi!”

6.
 Lịch Sử Thế Giới Vinh Danh Vị GH của “Văn Hóa Sự Sống”

7.
 Lịch Sử Thế Giới Vinh Danh Vị GH của “Văn Hóa Sự Sống”

8.
Những Dang Dở và Ước Nguyện của Vị GH “Duc In Altum”

 

Phụ Bản:
Những Tiên Báo về Dấu Chỉ Thời Đại Gioan Phaolô II

 

Tổng Kết:
 
“Sửa Soạn Thế Giới cho Lần Đến Cuối Cùng của Cha”