THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CÁC KHÓA LTXC

2020, 2021

 

NĂM KHỔ NẠN THƯƠNG XÓT 2022

 

Chủ đề "Này là Người"

(Gioan 19:5)

Image result for ecce homo

 

 

Dẫn Nhập

 

Chủ đề "Này là Người" (Gioan 19:5) thật ra đã được chọn cho năm 2020, thời điểm kỷ niệm 1800 tuổi (220 - 2020) Khăn Liệm Thành Turin được các khoa học gia Ý quốc khám phá, và 1700 năm (320 - 2020) Thánh Giá Chúa Kitô được Hoàng Thái Hậu Helena của Hoàng Đế Contanstine tìm thấy ở Jerusalem. Tuy nhiên, năm 2020 bất thành nên chủ đề ấy được chọn lại cho năm 2022 này, vì nó rất thích hợp với tình trạng "khổ nạn" hơn bao giờ hết nơi loài người hiện nay, một thế giới càng văn minh về vật chất, càng văn hóa về nhân bản, lại càng bạo loạn và bất hạnh chưa từng thấy, gây ra bởi cả nhân tai lẫn thiên tai, bất ngờ, dồn dập và cực độ, nhất là vào lúc đại dịch toàn cầu covid-19 xuất hiện từ cuối năm 2019 tới nay.

Tuy nhiên, nếu thế giới loài người tội lỗi càng khốn khổ vì phải gánh chịu cái vạ bất khả tránh về nhân tai và thiên tai, thì lại càng đáng "thương xót" hơn đối với Vị Thiên Chúa đã từng hạ giáng làm người như con người trên trần gian này, Đấng đã tự nguyện gánh lấy cả tội lẫn vạ của con người, bao gồm tất cả mọi tội lỗi từ hai nguyên tổ cho tới tận thế, và đã sử dụng chính nhân tính của mình để đền vạ và tha tội cho con người, bằng cuộc Vượt Qua của Người, nhờ đó, con người tạo vật tội lỗi đáng thương của Người chẳng những được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, mà còn được sự sống thần linh, một sự sống đã trực diện với sự dữ khi nhập thể, đã chiến thắng sự chết khi tử giá, và đã biến đổi tối tăm thành ánh sáng khi phục sinh.

Như thế, nơi cuộc Vượt Qua cứu độ của mình, Đấng Thiên Sai Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô đã gánh lấy đủ mọi thứ tội lỗi của con người văn minh và văn hóa ngày nay: tội phá thai, tội triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, tội khủng bố, tội diệt chủng, tội buôn người, tội kỳ thị, tội đồng tính hôn nhân v.v., và đồng thời Người cũng đã gánh chịu hết mọi khốn khổ của thành phần nạn nhân của thiên tai lẫn nhân tai, như thể, với họ, chính Người cũng đang bị đại dịch, cũng phải di cư tỵ nạn, cũng trở thành vô gia cư, cũng bị đàn áp bóc lột, cũng bị hất hủi bỏ rơi v.v. Thế nhưng, vì Người đã sống lại từ trong cõi chết mà tất cả những "khổ nạn" của con người và nơi con người bất hạnh ngày nay đã trở thành các dấu thánh "thương xót" của Người.

Thật vậy, Đấng Thiên Sai Cứu Thế Giêsu, nơi nhân tính của mình, chẳng những để gánh tội trần gian của tất cả mọi tội nhân, cũng như để đền tội với các nạn nhân phải chịu đủ mọi thứ khổ nạn, mà còn để chữa lành và hồi sinh những thân xác đau thương cùng những tâm hồn tan nát khiêm cung, nơi việc tân tâm tận lực phục vụ về cả thể chất lẫn tinh thần: của các chuyên viên trong ngành y tế, của các chính trị gia và kinh tế gia biết đoàn kết xây dựng công ích cho chung xã hội loài người, của các bàn tay tình nguyện viên bất chấp nguy hiểm bản thân, của các tấm lòng bác ái cứu trợ, của các vị mục tử Kitô giáo, của các lời cầu nguyện kèm theo hy sinh hãm mình khổ chế xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới v.v.  

Chính vì thế, như thân xác phục sinh của Chúa Kitô vẫn còn Năm Dấu Thánh thế nào, những Dấu Thánh như chứng từ đích thực và sống động nhất cho thấy Người quả thật đã chịu khổ nạn và tử giá, nhưng nhờ đó Người chẳng những đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và nơi con người, mà còn biến tội lỗi và sự chết trở thành ân sủng và sự sống: "Ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội" (Roma 5:20). Như vậy, có thể nói rằng, với LTXC vô cùng bất tận nơi cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô thì cả tội lẫn vạ của con người, nhất là ở vào thời điểm họ đang "khổ nạn thương xót" này, đã vĩnh viễn trở thành các Dấu Thánh Phục Sinh của Vị Thiên Chúa ở cùng chúng sinh (Gioan 1:14).

Chủ đề "Này là Người", bao gồm 4 đề tài chính yếu và 3 đề tài phụ họa, là những gì thiết yếu bất khả thiếu cho thấy chẳng những LTXC nơi cuộc "khổ nạn thương xót" của chính Đấng Thiên Sai Cứu Thế, Đấng đã và đang tiếp tục chịu "khổ nạn thương xót" nơi con người và với con người đang cùng với "mọi tạo vật quằn quại rên xiết" (Roma 8:22) trên  trái đất là ngôi nhà chung của cả con người lẫn tạo vật, đang bị chính bàn tay lông lá vị kỷ hưởng thụ của con người tàn phá, do đó chính thiên nhiên đã dở chứng hung dữ hơn bao giờ hết, quay ra khủng bố tấn công chính con người, viên quản lý bất lương của nó, thành phần vừa là phạm nhân gây ra thiên tai, vừa là nạn nhân của một cuộc "khổ nạn thương xót".

 

Các đề tài cho Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022:

Các đề tài chính yếu theo chủ đề "Này là Người"

1- "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6)

2- "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8)

3- "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7)

4- "Này là Người": "Không thể xuống khỏi thập giá" (Marco 15:31)

Các chia sẻ phụ họa thời sự về LTXC

"Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34)

"... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34)

"Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37)

 

Những địa điểm tổ chức Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

1- GP Pensacola, FL: 8-9/4 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo

2- GP San Jose CA: 11-12/6 (Thứ Bảy - Chúa Nhật) ở Dòng Xitô Thiên Ân Monterey   

3- GP Orange Nam CA: 24-25/6 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Lambertian Ministry Center / Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng MTG LA

4- TGP Galveston-Houston TX: 15-16/7 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể

5- GP Arlington VA: 5-6/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

6- GP Rochester NY 26-27/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Jude Rochester                                                                       

7- TGP Philadelphia PA: 16-17/9 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Trung Tâm Đền Thánh Gioan Neumann

8- GP Fort Worth TX: 23-24/9 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(8 Khóa = 1 trong Tháng 4 + 2 trong Tháng 6 + 2 trong Tháng 7 + 2 trong Tháng 8 + 1 trong Tháng 9)

 

Các Ngày Tĩnh Tâm 2022 cho riêng Nội Bộ TĐCTT

24/4 (Chúa Nhật): Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC - Đề tài: Dấu Thánh Thương Xót / Lỗ Hổng Thương Xót

2/10 (Chúa Nhật): Tĩnh Tâm Nên Thánh Mừng Nhị Vị Thánh LTXC Balan Faustina (5/10) và Gioan Phaolô II (22/10) - Đề tài: Trận chiến thiêng liêng / Thánh nhân dị chúng nhân

4/12 (Chúa Nhật): Tĩnh Tâm Thánh Mẫu (8/12) Mừng Giáng Sinh (25/12) - Đề tài: Trinh Nữ Sinh Con / "Một điềm lạ vĩ đại trên không trung" (Khải Huyền 12:1)

 

 

 

 1- GP Pensacola, FL

8-9/4/2022

(Thứ Sáu - Thứ Bảy)

 Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo

3295 Barrancas Ave, Pensacola, FL 32507

 

Chương Trình

 

Thứ Sáu ngày 8/4/2022

 

Sáng

 

8:00 - Sừa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

 

9:45  

Chúa Giêsu động lòng thương con người đói khổ (Mathêu 14:14)

Giảng huấn: Cha Vũ Đình Huyến, CRM

10:45 - Giải lao

11:00

Lạy Chúa Giêsu - con tin tưởng vào Chúa khi may lành phúc hạnh (Luca 19:8)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

 

3:30

Chúa Giêsu động lòng thương con người nạn nhân (Luca 10:33)

4:30 - Giải lao

4:45

 

Lạy Chúa Giêsu - Con tin tưởng vào Chúa trong quằn quại khổ đau (Luca 15:18)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 9/4/2022

Sáng

8:00 - Sừa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30

Chúa Giêsu động lòng thương con người chết chóc (Gioan 11:35)

Giảng huấn: Cha Vũ Đình Huyến, CRM

10:30 – Giải lao

10:45

Lạy Chúa Giêsu - Con tin tưởng nơi Chúa trong tận cùng khốn nạn (Luca 23:42)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

11:45 - Giải lao

 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Chúa và chụp hình

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Sinh hoạt

Chúa Giêsu động lòng thương con người tội lỗi (Mathêu 18:27)

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30

Lạy Chúa Giêsu - Con tin tưởng nơi Chúa với tấm lòng tan nát khiêm cung (Luca 7:38)

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan ngày 17/8/2002)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

Cha Chánh Xứ Vũ Đình Huyến, CRM

 

 

2- Khóa LTXC 2022 GP San Jose CA

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Bảy ngày 11/6/2022

Sáng

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) - Cha Linh hướng TĐCTT Phan Thế Lực

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Linh hướng TĐCTT Phan Thế Lực

Trưa

12:00 - Thánh lễ: Cha Linh hướng Phan Thế Lực, và chụp hình

12:45 - Bữa trưa

1:30 - Hội thảo - từng nhóm 

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Viếng Thánh Thể

6:00 - Tham dự viên nghỉ ngơi (tắm rửa, đi dạo, cầu nguyện, đọc sách thiêng liêng v.v.)

6:30 - Nhóm TĐCTT hội ngộ nội bộ

Tối

7:00 - Bữa tối

8:00 - Ca hát suy tôn và chúc tụng LTXC

9:00 - Chầu Thánh Thể

10:00 - Nghỉ đêm

 

Chúa Nhật ngày 12/6/2022

Sáng

7:00 - Kinh Ban Mai Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

7:30 - Suy gẫm PVLC Lễ Chúa Ba Ngôi

8:00 - Điểm tâm  

8:30 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Bề trên Nguyễn đình Nguyên, OCist

9:30 - Giải lao

9:45 – Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Bề trên Nguyễn đình Nguyên, OCist

10:45 - Giải lao

11:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3"Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin và Chầu Thánh Thể

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Hội thảo - từng nhóm

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Tâm sự kết khóa

4:00 - Giải lao

4:15 - Thánh lễ Chúa Ba Ngôi và Tuyên Hứa TĐCTT: Cha Bề trên Nguyễn đình Nguyên, OCist

5:00 - Bữa mừng tân TĐCTT

6:00 - Bế mạc - hẹn tái ngộ 2023

CN 4474: ĐAN VIỆN XITO THIÊN PHƯỚC, MONTEREY, CALIFORNIA, HOA KỲ - Giờ Kinh  Phụng Vụ - Huynh Đoàn Đa Minh Cộng Đoàn Thánh Linh

Đan Viện Xitô Bắc California ra đời sau 3 năm

 

 

 

3- Khóa LTXC 2022 GP Orange

 

   

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 24/6/2022 - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sáng

8:00 - Qui tụ

8:30 – Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:30 - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Chuỗi Mân Côi

10:00 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) - Cha Ngô Thái Phong

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Ngô Thái Phong

11:45 - Chụp hình và giải lao 

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin và cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót (thay Viếng Thánh Thể vì hiện nay chưa có Nhà Tạm ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert này)

12:30 - Bữa trưa (catering - nấu ở nhà hay order mang tới, vì không/chưa được sử dụng bếp)

1:15 - Sinh hoạt

1:30 - Hội thảo - từng nhóm  

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:00 - Giải lao

4:15 - Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:15  - Giải lao

5:30 - Thánh lễ: Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng Nhóm TĐCTT

6:00 - Hẹn tái ngộ ngày tĩnh tâm hôm sau Thứ Bảy 25/6/2022 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

Thứ Bảy ngày 25/6/2022 - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Sáng

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:00 - Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Kinh Mân Côi

9:30 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Nguyễn Minh Viện, SBD

10:15 - Giải lao

10:30 – Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Nguyễn Minh Viện, SBD

11:15 - Giải lao và chụp hình

11:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

Trưa

12:30 - Bữa trưa (catering - nấu ở nhà hay order mang tới, vì không/chưa được sử dụng bếp)

1:15 - Sinh hoạt

1:30 - Hội Thảo - từng nhóm

2:15 - Hội Thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

4:30 - Tâm sự kết khóa

5:15 - Thánh Lễ - Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh hướng Nhóm TĐCTT, chủ tế và chủ sự nghi thức tuyên hứa cho các tham dự viên muốn tham gian Nhóm TĐCTT

6:00 - Bữa mừng Tân TĐCTT (catering - nấu ở nhà hay order mang tới, vì không/chưa được sử dụng bếp)

6:30 - Bế mạc và thu dọn

 

 Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng MTG Los Angeles GP Orange

    Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles khánh thành cơ sở mục vụ ...

 

 

Lambertian Ministry Center Open House by LHC - YouTube

Đầu tiên nhóm đã booked Youth Room ở sâu bên trong và ở trên lầu (như biên nhận trên đây),

nhưng ngay sau đó đã booked ở Lambert Hall khang trang và thuận lợi hơn nhiều, mà chỉ hơn nhau 400 MK

 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương / The Viet Apostolate of Divine Mercy

When
Fri Jun 24 12am – Sun Jun 26, 2022 12am Pacific Time - Los Angeles
Where
Lambertian Ministry Center-1-Hall (300) (map)
Who
Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương / The Viet Apostolate of Divine Mercy
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
9099749520
daminhmariacaotantinh@gmail.com
80 people
Ages: 50-80
Deposit $100.00 cash - Sr. Phuongthao received Saturday, January 15, 2022

 

 

 

4- Khóa LTXC 2022 TGP Galveston-Houston TX

15-16/7/2022

(Thứ Sáu và Thứ Bảy)

          Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể 

8503 S Kirkwood Rd, Houston, TX 77099

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 15/7/2022 

Sáng

8:30 -  Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Chào đón và dẫn nhập

9:45 -  Giảng huấn Đề tài 1 - "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) - Cha Phạm Duy Khánh, OP

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 - "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Phạm Duy Khánh, OP

12:00 - Kinh Truyền Tin và giải lao

Trưa

12:15 - Viếng Chúa và chụp hình

12:45 - Bữa trưa

1:30 - Hội thảo - từng nhóm   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Đường Thánh Giá và Chầu Thánh Thể

7:00 - Thánh lễ Thứ Sáu theo chương trình của chung Giáo xứ

 

Thứ Bảy ngày 16/7/2022 

Sáng

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Kinh Mân Côi

9:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

10:30 – Giải lao

10:45 - Hội thảo nhóm

11:30 - Đúc kết hội thảo nhóm

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin và Viếng Chúa cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Tâm Sự kết khóa

2:15 - Giải lao

2:30 - Giảng huấn Đề tài 3 - "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Nguyễn Cát, CSsR

3:30 - Giải lao

3: 45 - Giảng huấn Đề tài 4 - "Này là Người": "Không thể xuống khỏi thập giá" (Marco 15:31) - Cha Nguyễn Cát, CSsR

4:45 - Giải lao

5:00 - Lễ Chúa Nhật (Cha Linh hướng Bùi Quang Tuấn, CSsR), trong lễ có nghi thức tuyên hứa TĐCTT

6:00 - Nhóm TĐCTT (cả cũ lẫn mới) hội ngộ

 

                                       

5- Khóa LTXC 2022 GP Arlington VA

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Sáu ngày 5/8/2022

Sáng

8:00 - Thánh Lễ hằng ngày theo chương trình của giáo xứ

8:45 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:15 - Chào đón và dẫn nhập

9:30 – Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) - Cha Nguyễn Thanh Bình

10:30 - Giải lao

10:45 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Nguyễn Thanh Bình

11:45 - Chụp hình, Kinh Truyền Tin, Viếng Chúa, Chuỗi Mân Côi

Trưa

12:30 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo - từng nhóm

2:00 - Hội thảo - đúc kết   

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 - Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 – Giải lao

6:00 – Kinh Mân Côi

6:30 - Ca hát suy tôn và chúc tụng LTXC

7:00 - Bữa tối

8:00 - Hẹn tái ngộ ngày mai

 

Thứ Bảy ngày 6/8/2022

Sáng

8:00 - Thánh lễ Thứ Bảy theo chương trình của giáo xứ

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Vũ Minh Tiến, OP

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Vũ Minh Tiến, OP

11:15 - Giải lao

11:30 - Viếng Chúa, Kinh Mân Côi và chụp hình

Trưa

12:00 - Bữa trưa

1:00 - Ca hát suy tôn và chúc tụng LTXC

1:30 - Hội thảo - từng nhóm

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

4:30 - Giải lao

4:45 - Tâm sự kết khóa

5:30 - Giải lao   

6:00 - Thánh Lễ Chúa Nhật và Tuyên hứa TĐCTT

7:00 - Bữa tối mừng Quí tân TĐCTT

8:00 - Chia tay lên đường phục vụ LTXC

 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

 

6- Khóa LTXC 2022 GP Rochester NY

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

  

Thứ Sáu ngày 26/8/2022

Sáng:

8:00 AM         -           Sửa soạn và qui tụ

8:30 AM         -           Điểm Tâm nhẹ

9:00 AM         -           Chào đón & dẫn nhập

9:15 AM         -           Kinh Mân Côi

9:45 AM         -           Giảng huấn đề tài I -  "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6)

                                    Giảng Huấn:  Cha Trương Thịnh Đạt, CRM.

10:45 AM       -           Giải lao

11:00 AM         -           Giảng huấn đề tài II -  "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8)

                                    Giảng Huấn:  Thầy Phó Tế Nguyễn Bình Yên.

Chiều:

12:00 PM        -           Viếng Thánh Thể

12:15 PM        -           Bữa trưa

01:15 PM        -           Hội thảo - từng nhóm

02:15 PM        -           Hội thảo - đúc kết

02:45 PM        -           Giải lao

03:00 PM        -           Cử hành LTXC – Chuỗi Lòng Thương Xót

03:30 PM        -           Chia sẻ đề tài thời sự về LTXC 1

                                     "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

04:30 PM        -           Giải lao

04:45 PM        -           Chia sẻ đề tài thời sự về LTXC 2

                                     "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

06:00 PM        -           Tham dự Thánh Lễ chung với cộng đoàn & Giải tán.

 

Thứ Bảy ngày 27/8/2022

Sáng:

8:00 AM         -           Thánh Lễ chung với cộng đoàn

8:45 AM         -           Qui tụ và điểm Tâm nhẹ

9:45 AM         -           Giảng huấn đề tài III - "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7)

                                    Giảng Huấn:  Cha Trương Thịnh Đạt, CRM.

10:45 AM       -           Giải lao

11:00 AM       -           Giảng huấn đề tài IV - "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31)

                                    Giảng Huấn:  Thầy Phó Tế Nguyễn Bình Yên.

Chiều:

12:00 PM        -           Kinh Truyền Tin - Viếng Thánh Thể - Chụp Hình

12:30 PM        -           Bữa trưa

01:30 PM        -           Sinh hoạt

01:45 PM        -           Sinh hoạt theo nhóm

02:45 PM        -           Giải lao

03:00 PM        -           Cử hành LTXC – Chuỗi Lòng Thương Xót

03:30 PM        -           Chia sẻ đề tài thời sự về LTXC 3

                                    "Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

04:30 PM        -           Tâm sự kết khóa

05:30 PM        -           Chầu Thánh Thể  &  Xưng Tội

06:15 PM        -           Phép Lành Thánh Thể kết thúc và tuyên hứa TĐCTT

 

Giáo Xứ Thánh Jude Rochester NY

 

 

7- Khóa LTXC 2022 TGP Philadelphia PA

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

   Thứ Sáu ngày 16/9/2022

 

Sáng

 

8:30 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn đề tài I - "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) - Cha Trần Minh Đức

10:45 - Chụp hình và giải lao

11:00 - Viếng Thánh Thể

11:30 - Giảng huấn đề tài II - "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Hà Đăng Đoàn

12:30 - Chụp hình và giải lao 

 

Chiều


12:45 - Bữa trưa

13:45 - Hội thảo - từng nhóm

14:30 - Hội thảo - đúc kết

15:00 - Cử hành LTXC: Chuỗi Kinh Thương Xót

15:30 - Chia sẻ đề tài thời sự về LTXC 1:

                "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh                                   

16:30 - Giải lao

16:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: 

                  "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

17:45 - Giải lao

18:00 - Chầu Thánh Thể đền tạ - và ai cần có thể lãnh nhận Bí Tích hòa giải

18:30 - Thánh lễ  

 

 

Thứ Bảy ngày 17/9/2022

 

Sáng

 

8:00 - Điểm danh và Điểm tâm nhẹ

8:30 - Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Cầu Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 - "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR 

10:00 - Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 - "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR 

11:15 - Chụp hình và giải lao

11:30 - Chầu Thánh Thể

 

Chiều

 

12:00 - Bữa trưa

1:00 - Hội thảo - từng nhóm

1:45 - Hội thảo - đúc kết

2:15 - Tâm Sự cảm nghiệm LTXC

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ đề tài thời sự về LTXC 3 "Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

4:30 - Giải lao

4:45 - Tâm sự kết khóa

5:30 - Thánh lễ Chúa Nhật bao gồm cả nghi thức tuyên hứa TĐCTT

6:15 - Bế mạc và thu dọn

7:00 - Chia tay lên đường làm chứng cho LTXC - hẹn tái ngộ Khóa LTXC 2021

 

Trung Tâm Đền Thánh Gioan Neumann

 

 

8- Khóa LTXC 2022 GP Fort Worth TX

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 23/7/2022

Sáng

8:30 - Thánh lễ

9:15 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:45 - Chào đón và dẫn nhập

10:00 - Giảng huấn Đề tài 1 - "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) - Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM

11:00 - Giải lao

11:15 - Giảng huấn Đề tài 2 - "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM

Trưa

12:15 - Giải lao

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Cảm nghiệm sống LTXC: Cùng nhau chia sẻ - Phó tế Hoàng Quý

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1"Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đâm vào cạnh sườn của Người" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Chuỗi Mân Côi 

6:30 - Hẹn tái ngộ ngày mai

 

Thứ Bảy ngày 24/9/2022

Sáng

8:30 - Thánh lễ Thứ Bảy chung với giáo xứ

9:15 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:45 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Nguyễn Châu Hy, CRM

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Trần Đình Diễm, CRM

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Chúa và Kinh Mân Côi

12:30 - Bữa trưa

1:45 - Hội thảo - từng nhóm

2:30 - Hội thảo - đúc kết

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3"Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

4:30 - Giải lao

4:45 - Tâm sự kết khóa

5:45 - Giải lao 

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật chung với Giáo Xứ và trong lễ có nghi thức tuyên hứa TĐCTT

 

 

 

 

Các Ngày Tĩnh Tâm 2022 cho riêng Nội Bộ TĐCTT

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chia sẻ phụ họa các đề tài thời sự về LTXC và về TĐCTT

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC

 Thư Bảy 23/4/2022 ở Saint Patrick

(2:00 pm - 6:00 pm)

 

 

Lỗ Hổng Thương Xót - Dấu Chứng Phục SinhChương trình Mừng Lễ LTXC được diễn tiến như sau:

2:00 - Qui tụ

2:15 - Đề tài chia sẻ: Lỗ Hổng Thương Xót - Dấu Chứng Phục Sinht

3:00 - Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

3:15 - Giải lao

3:30 - Kiểm điểm về Ơn Gọi Thương Xót của TĐCTT

4:00 - Thánh lễ LTXC

5:00 - Tiệc mừng Lễ LTXC

6:00 - Lên đường loan truyền LTXC

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II

 Chúa Nhật 2/10/2022 ở Saint Patrick

(1:00 pm - 6:00 pm)

 

 

Hai Con Mãnh Thú và Dấu Ấn 666 (Khải Huyền 13:1-18)

 

Chương trình Mừng Lễ Nhị Vị Thánh LTXC Balan được diễn tiến như sau:

1:00 - Qui tụ

1:30 - Chuỗi Thương Xót

1:45 - Đề tài chia sẻ: Hai Con Mãnh Thú và Dấu Ấn 666

2:45 - Giải lao

3:00 - Lễ Tôn kính Nhị Vị Thánh LTXC Balan

3:45 - Chầu Thánh Thể đền tạ LTXC

4:00 - Kiểm điểm về Sứ Vụ Thương Xót của TĐCTT

5:00 - Tiệc mừng Lễ Nhị Vị Thánh LTXC Balan

6:00 - Lên đường loan truyền LTXC

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh

 Thứ Bảy 3/12/2022 ở Saint Patrick

(3:00 pm - 8:00 pm)

 

 

Điềm Lạ Maria

 

Chương trình Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm được diễn tiến như sau:

3:00 - Qui tụ

3:30 - Chuỗi Mân Côi

4:00 - Đề tài chia sẻ: Điềm Lạ Maria

5:00 - Giải lao

5:15 - Kiểm điểm về Vai Trò Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ

6:00 - Thánh Lễ trọng Kính Mẹ Vô Nhiễm

7:00 - Tiệc mừng Giáng Sinh

8:00 - Lên đường loan truyền LTXC

 

 

CÁC NGÀY THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Hội Ngộ Đền Tạ và Sinh Hoạt Chung

 

1:45 - Qui tụ

2:00 - Chia sẻ PVLC Chúa Nhật

3:00 - Sinh hoạt TĐCTT

3:45 - Giải trí

       4:00 - Chầu Thánh Thể để cùng Mẹ đền tạ Thánh Tâm Chúa bằng Chuỗi Mân Côi, Chuỗi Thương Xót và hòa giải (vừa Chầu vừa Xưng Tội)

5:00 - Thánh Lễ Chúa Nhật

6:00 - Hẹn tái ngộ hằng tháng

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 2, 2022 at 6:47 PM
Subject: Tâm Sự Đầu Năm - Ngày Mùng 2 Tết về Các Khóa LTXC 2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Như Quí AC đã biết, hằng năm, cứ vào Thánh 12 là em đã bắt đầu sửa soạn phác họa đủ mọi thứ sinh hoạt cho chung nhóm,

để có thể phổ biến vào ngày tất niên hay tân niên cho chung nhóm toàn bộ những gì về tương lai trong tân niên của chúng ta.

Tuy nhiên, chưa bao giờ em trải qua trục trặc như cuối năm 2020 và 2021.

Căn cứ vào kinh nghiệm: nếu trục trặc liên tục xẩy ra ở hầu hết các nơi một cách bất ngờ, như cuối năm 2020, 

đến độ không thể thực hiện, không phải vì không thể giải quyết, thì đó là dấu chỉ cho thấy sắp sửa có biến động, như đại dịch toàn cầu bất ngờ xẩy ra, phải bãi tất cả 10 khóa (2 khóa ở VN).

Cuối năm 2021 gần như tương tự như thế, như cuối năm 2020, cũng đủ mọi thứ trục trặc không ngờ xẩy ra, nhưng vẫn còn có thể giải quyết được, chỉ cần nhẫn nại và mất giờ chờ đợi thôi.


Đúng thế, từ cuối Tháng 12/2021 cho đến nay là đầu tháng 2/2022, các Khóa LTXC 2022 ở 8 nơi khác nhau vẫn chưa hoàn toàn xong, còn phải chờ đợi thêm ít là 1 tuần nữa:
Cho đến nay chỉ còn 1 trong 8 khóa cần phải chờ đợi, dù đã hơn 1 tháng nay rồi, đó là Khóa ở GP Fort Worth TX, 

còn 3 khóa nữa kể như gần xong, đó là Khóa ở GP Arlington VA, Khóa ở Houston TX và ở Khóa ở GP Orange CA.

Các khóa đã xong theo thứ tự thời gian như sau: 1- Khóa ở GP Pensacola FL; 2- Khóa ở GP San Jose CA; 3- Khóa ở GP Rochester NY; 4- Khóa ở TGP Philadelphia PA.


Để phác họa các Khóa LTXC nói chung, cần phải trải qua 5 giai đoạn như sau:

1- Chọn chủ đề và các đề tài thích hợp với từng năm.

2- Chọn địa điểm tổ chức và book chỗ sớm

3- Phác họa chương trình tùy theo địa phương hay nơi chốn tổ chức

4- Mời các vị giảng huấn (thường là 2 vị linh mục, mỗi vị 2 đề tài một lúc) hợp với chủ đề và đề tài trong năm,

5- Phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa và nội bộ trước khóa 1 tháng.


Căn cứ vào 5 giai đoạn sửa soạn trên đây thì khóa ở GP Fort Worth TX đang trong giai đoạn 3  3 Khóa ở GP Arlington VA, ở Houston TX và ở GP Orange CA đang trong giai đoạn 4.

Tạ ơn LTXC đã tin tưởng chọn chúng con trong sứ vụ thương xót bằng cách tổ chức các Khóa LTXC hằng năm, nhất là tạ ơn LTXC đã sự dụng chính việc thực hiện việc tổ chức các Khóa LTXC này để thánh hóa chúng con,

cho chúng con càng ngày càng xứng đáng với sứ vụ thương xót cao cả và trọng đại LTXC ủy thác cho chúng con.

Chớ gì LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng và là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen


em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 7, 2022 at 11:12 AM
Subject: Khóa LTXC Tháng 7-2022 Texas
To: <tdctt-tgphoustontx@googlegroups.com>, <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>, <tdctt-AusFlHiOkKsMiOr@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022     


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta thực hiện được 3/8 Khóa LTXC trong năm 2022 rồi: Tháng 4  một khóa ở Florida và Tháng 6 hai khóa ở California.

Sang Tháng 7 chúng ta có 1 khóa, thay vì 2 khóa ở Texas như đã phác họa và phổ biến trước đây, như sau:


Khóa LTXC XXXXXI ở TGP Galveston-Houston TX vào cuối tuần Thứ Sáu và Thứ Bảy 15-16/7/2022 tại Giáo xứ Ngôi Lời;

Khóa LTXC ở GP Fort Worth TX đáng lẽ vào cuối tuần ngay sau đó là 22-23/7/2022, tuy nhiên, vì tổ chức ở GX CTTĐVN vào ngay thời điểm bận sửa soạn cho Ngày Thánh Mẫu đầu Tháng 8,

nên đã dời lại sau đúng 2 tháng, tức là vào cuối tuần 23-24/9/2022, tại Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ trong cùng GP Fort Worth.  


Quí AC TĐCTT ở Oklahoma có thể tham dự Khóa LTXC ở GP Fort Worth, còn quí Chị TĐCTT GP Austin TX có thể tham dự một trong 2 nơi, một là ở TGP Galveston-Houston TX hay ở GP Fort Worth TX.

Em xin gửi kèm theo đây bản đính kèm cho cả 2 Khóa LTXC ở Texas nàyđể nội bộ TĐCTT địa phương nắm bắt và phổ biến cho thân nhân và thân hữu của mình tham dự nếu có thể nhé.                                 

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

em tĩnh