THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Tổng Hợp từ Năm 2011 đến 2016

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

TĐCTT - Các Khóa LTXC Bình Thường Trở Lại
Các Khóa LTXC:
 Chủ Đề và Đề Tài


Nếu hôn nhân gia đình là trung tâm yêu thương và sự sống của xã hội loài người,
thì trung tâm yêu thương và sự sống này đã và đang bị khủng hoảng đến phá sản hơn bao giờ hết!
Con người càng văn minh về vật chất và văn hóa về nhân bản, yêu thương càng băng hoại và sự sống càng tàn rụi hơn bao giờ hết!

Ngày 3/10/2020, ĐTC Phanxicô ban hành Thông Điệp Fratelli Tutti về Tình Huynh Đệ của nhân loại,
như một đường lối giúp con người vị kỷ và lãnh đạm có thể vượt thoát các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay.
Ngày 19/3/2021, thời điểm kỷ niệm 5 năm Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương về Hôn Nhân Gia Đình,
được ĐTC Phanxicô ban hành ngày 19/3/2016, ngài đã mở Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương cho đến 26/6/2022.
Theo chiều hướng Giáo Hội, Nhóm TĐCTT đã hưởng ứng và nỗ lực thực hiện
Các Khóa LTXC chủ đề theo Tông Thư 2016: "Niềm Vui Yêu Thương - Amoris laetitia"Online event, papal message to mark opening of 'Amoris laetitia' year |  CBCPNews


Các Đề Tài đều về Hôn Nhân Gia Đình và Tình Huynh Đệ:

4 Đề Tài Thánh Kinh

1. 
Hôn nhân - M
ầu Nhiệm Cao Cả: "Chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta... có nam có nữ" (Khởi Nguyên 1:26-27; Epheso 5:32) 
2. Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống: "Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi" (Khởi Nguyên 7:1) 
3. Anh Em - Chăm Sóc Lẫn Nhau"Phải chăng con là người giữ em con?" (Khởi Nguyên 4:9)
4. Chị Em - Sống Chết Có Nhau: "Nếu Thày có mặt ở đây thì em con đâu có chết!" (Gioan 11:21,32)


3 Đề Tài Thời Sự

5- Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

 

6- Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

7- “Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II - 17/8/2002)Các Khóa LTXC: Thời Điểm và Địa Điểm

Tháng 8

GP Orange Nam California
Thứ Sáu - Thứ Bảy 13-14/8   
 
         GP Rochester NY: Thứ Sáu - Thứ Bảy 27-28/8 


Tháng 9
 
GP San Jose CaliforniaThứ Sáu - Thứ Bảy 10-11/9 
GP Pensacola FloridaThứ Sáu - Thứ Bảy 17-18/9
Tháng 10 
Maryland và Virginia: Thứ Sáu - Thứ Bảy 8-9/10 
Các GP Fort Worth - Dallas TX và Oklahoma OKThứ Sáu - Thứ Bảy 22-23/10 
1- GP Orange Nam California

(Bản Thông Báo trên đây để tiện phổ biến qua text hay facebook hoặc email)

 

 

THÔNG BÁO

(Chính thức trên các bản tin hằng tuần: Hiệp Thông GP Orange, Hiệp Nhất GP San Diego và Mục Vụ TGP Los Angeles)

Nếu hôn nhân gia đình là trung tâm yêu thương và sự sống của xã hội loài người,
thì trung tâm n
ền tảng của xã hội này đã và đang bị khủng hoảng đến phá sản:
Con người càng văn minh về vật chất và văn hóa về nhân bản, yêu thương càng băng hoại và sự sống càng tàn rụi!
Ngày 19/3/2021 ĐTC Phanxicô đã mở Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương.
Nhóm TĐCTT xin kính mời cộng đồng Dân Chúa tham dự Khóa LTXC 2021 "Niềm Vui Yêu Thương"
Tại Giáo Xứ Saint Columban Garden Grove, 2 ngày 13-14/8/2021 không qua đêm.
Đóng góp tùy lòng. Xin liên lạc: marietn58@gmail.com, Đinh Tuyết Mai 714-768-7797, Đ Kim Liên 714-710-2430.

 

CN 18-7-2021 + CN 01-8-2021

(Tờ Hiệp Thông của CĐ CG VN GP Orange đã Thông Báo 2 lần ở 2 cái links trên đây)

 

Chương Trình

 

Thứ Sáu ngày 13/8/2021

 

Sáng

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

8:30 – Chào mừng và dẫn nhập

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 1 

Hôn nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả:

"Chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta... có nam có nữ"

(Khởi Nguyên 1:26-27, 2:18-25; Epheso 5:32)

Giảng huấn: Cha Phạm Ngọc Tuấn

10:30 - Giải lao

10:45 - Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 2

Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống: 

"Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi... hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều" 

(Khởi Nguyên 7:1-5; 8:15-18; 9:1-7) 

Giảng huấn: Đức Ông Nguyễn Đức Minh

11:45 - Giải lao

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể, Chuỗi Thương Xót và chụp hình

 

Chiều

12:30 - Bữa trưa 

1:30 - Hội thảo chủ đề

2:15 - Tổng kết hội thảo

2:45 - Giải lao

3:00 - Chia sẻ đề tài thời sự 1

Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

4:00 - Giái lao

4:15- Chia sẻ đề tài thời sự 2

Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

5:15 - Giải lao và lên nhà thờ

5:30 - Thánh Lể

6:30 - Về nghỉ qua đêm

 

Thứ Bảy ngày 14/8/2021

 

Sáng

8:30 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 3 

Anh Em - Chăm Sóc Lẫn Nhau

"Phải chăng con là người giữ em con?" 

(Khởi Nguyên 4:9)

Giảng huấn: Cha Nguyễn Tuấn Long

10:30 – Giải lao

10:45 - Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 4 

Chị Em - Sống Chết Có Nhau

"Nếu Thày có mặt ở đây thì em con đâu có chết!"

(Gioan 11:21,32)

Giảng huấn: Cha Nguyễn Tuấn Long

11:45 - Giải lao 

12:00 - Kinh Truyền Tin + Viếng Chúa và chụp hình

 

Chiều

12:30 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:30 - Hội thảo chủ đề

2:15 - Đúc kết hội thảo

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ đề tài thời sự 3

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”

(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II - 17/8/2002)

4:30 - Giải lao

4:45 - Tâm sự kết khóa

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ vọng Chúa Nhật và tuyên hứa

7:00 - Tiệc mừng Tân TĐCTT

 

 

2- GP Rochester New York

 

 

 

Chương Trình

 

Thứ Sáu ngày 27/8/2021

 

Sáng

 

 

8:30 - Thánh lễ và điểm tâm nhẹ

9:30 – Dẫn nhập

 

9:45  

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 1 

Hôn nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả:

"Chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta... có nam có nữ"

(Khởi Nguyên 1:26-27, 2:18-25; Epheso 5:32)

Giảng huấn: Cha Trương Thịnh Đạt, CRM

10:45 - Giải lao

11:00

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 2

Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống: 

"Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi... hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều" 

(Khởi Nguyên 7:1-5; 8:15-18; 9:1-7) 

Giảng huấn: Phó tế Nguyễn Bình Yên

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

 

3:30

Chia sẻ đề tài thời sự 1

Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

4:30 - Giải lao

4:45

Chia sẻ đề tài thời sự 2

Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 28/8/2021

Sáng

8:00 - Sừa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 3 

Anh Em - Chăm Sóc Lẫn Nhau

"Phải chăng con là người giữ em con?" 

(Khởi Nguyên 4:9)

Giảng huấn: Cha Trương Thịnh Đạt, CRM

10:30 – Giải lao

10:45

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 4 

Chị Em - Sống Chết Có Nhau

"Nếu Thày có mặt ở đây thì em con đâu có chết!"

(Gioan 11:21,32)

Giảng huấn: Phó tế Nguyễn Bình Yên 

11:45 - Giải lao

 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể và chụp hình

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Sinh hoạt

1:45- Gặp gỡ chia sẻ sinh hoạt trong nhóm

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30

Chia sẻ đề tài thời sự 3

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”

4:30 - Tâm sự kết khóa chung

5:30 - Xưng tội

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

 

Điều Chỉnh cho thích hợp với giáo xứ và cộng đoàn

 

Chương Trình Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXXXIV – 2021 ở GP Rochester, NY

Chương Trình

Thứ Sáu ngày 27/08/2021

Sáng:

8:00 AM         -           Sửa soạn và qui tụ

8:30 AM         -           Điểm Tâm nhẹ

9:00 AM         -           Chào đón & dẫn nhập

9:15 AM         -           Kinh Mân Côi

9:45 AM         -           Giảng Huấn đề tài I         -         Hôn Nhân – Mầu Nhiệm Cao Cả

                              Giảng Huấn:  Cha Trương Thịnh Đạt, CRM.

10:45 AM       -           Giải lao

11:00 AM       -           Giảng Huấn đề tài II        -         Gia Đình – Mầm Mống Sự Sống

                              Giảng Huấn:  Thầy Phó Tế Nguyễn Bình Yên.

Chiều:

12:00 PM        -           Viếng Thánh Thể

12:15 PM        -           Bữa trưa

01:15 PM        -           Hội thảo chủ đề

02:15 PM        -           Đúc kết

02:45 PM        -           Giải lao

03:00 PM        -           Cử hành LTXC – Chuỗi Lòng Thương Xót

03:30 PM        -           Chia sẻ đề tài thời sự 1

                                    Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng – “Họ hết rượu rồi.” (Gioan 2:3)

04:30 PM        -           Giải lao

04:45 PM        -           Chia sẻ đề tài thời sự 2

                                    Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - “Hãy đổ nước đầy các chum” (Gioan 2:7)

06:00 PM        -           Tham dự Thánh Lễ chung với cộng đoàn & Giải tán.

 

Thứ Bảy ngày 28/08/2021

Sáng:

8:00 AM         -           Thánh Lễ chung với cộng đoàn

8:45 AM         -           Điểm Tâm nhẹ & giao lưu

9:45 AM         -           Giảng Huấn đề tài III       -         Hôn Nhân & Đức Tin

                              Giảng Huấn:  Cha Trương Thịnh Đạt, CRM.

10:45 AM       -           Giải lao

11:00 AM       -           Giảng Huấn đề tài IV       -         Chị em – Sống chết có nhau

                              Giảng Huấn:  Thầy Phó Tế Nguyễn Bình Yên.

Chiều:

12:00 PM        -           Kinh Truyền Tin - Viếng Thánh Thể - Chụp Hình

12:30 PM        -           Bữa trưa

01:30 PM        -           Sinh hoạt

01:45 PM        -           Sinh hoạt theo nhóm

02:45 PM        -           Giải lao

03:00 PM        -           Cử hành LTXC – Chuỗi Lòng Thương Xót

03:30 PM        -           Chia sẻ đề tài thời sự 3

                                    Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao.

04:30 PM        -           Tâm sự kết khóa

05:30 PM        -           Chầu Thánh Thể  &  Xưng Tội

06:15 PM        -           Phép Lành Thánh Thể & Kết thúc.

 

 

3- GP San Jose California

 

 

 

Chương Trình

Thứ Sáu ngày 10/9/2021

 

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 1 

Hôn nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả:

"Chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta... có nam có nữ"

(Khởi Nguyên 1:26-27, 2:18-25; Epheso 5:32)

Giảng huấn: Cha Phan Thế Lực

10:45 - Giải lao

 

11:00

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 2

Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống: 

"Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi... hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều" 

(Khởi Nguyên 7:1-5; 8:15-18; 9:1-7) 

Giảng huấn: Cha Phan Thế Lực

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

 

3:30

Chia sẻ đề tài thời sự 1

Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

4:30 - Giải lao

4:45

Chia sẻ đề tài thời sự 2

Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 11/9/2021

 

Sáng

8:30 - Điểm tâm nhẹ  

9:00 - Kinh Mân Côi

 

9:30

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 3 

Anh Em - Chăm Sóc Lẫn Nhau

"Phải chăng con là người giữ em con?" 

(Khởi Nguyên 4:9)

Giảng huấn: Cha Lưu Đình Dương

10:30 – Giải lao

 

10:45

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 4 

Chị Em - Sống Chết Có Nhau

"Nếu Thày có mặt ở đây thì em con đâu có chết!"

(Gioan 11:21,32)

Giảng huấn: Cha Lưu Đình Dương

11:45 - Giải lao

 

Chiều

 

12:30 - Viếng Thánh Thể và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

 

2:00

Chia sẻ đề tài thời sự 3

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”

3:00 - Chầu Thánh Thể cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót và Tuyên Hứa TĐCTT

3:45 - Tâm sự giao duyên trong nội bộ TĐCTT (cũ và mới)

4:30 - Bế mạc - hẹn tái ngộ 202

 

 

 

4- GP Pensacola Florida

 

(Khóa LTXC "Niềm Vui Yêu Thương" 2021 trên đây được điều chỉnh cho nơi lần đầu tiên mở Khóa LTXC như ở Florida này

bằng chủ đề "Hội Ngộ Thương Xót" giữa "Chúa Giêsu động lòng thương" và "Con tin tưởng vào Chúa")

 

KHÓA LTXC 2021 Ở GP PENSACOLA FLORIDA - "HỘI NGỘ THƯƠNG XÓT"

giữa "Chúa Giêsu động lòng thương" và "Con tin tưởng vào Chúa"

 

Chương Trình

 

Thứ Sáu ngày 17/9/2021

 

Sáng

 

8:00 - Sừa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

 

9:45  

Chúa Giêsu động lòng thương con người đói khổ (Mathêu 14:14)

Giảng huấn: Cha Vũ Đình Huyến, CRM

10:45 - Giải lao

11:00

Lạy Chúa Giêsu - con tin tưởng vào Chúa khi may lành phúc hạnh (Luca 19:8)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

 

3:30

Chúa Giêsu động lòng thương con người nạn nhân (Luca 10:33)

4:30 - Giải lao

4:45

 

Lạy Chúa Giêsu - Con tin tưởng vào Chúa trong quằn quại khổ đau (Luca 15:18)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 18/9/2021

Sáng

8:00 - Sừa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30

Chúa Giêsu động lòng thương con người chết chóc (Gioan 11:35)

Giảng huấn: Cha Vũ Đình Huyến, CRM

10:30 – Giải lao

10:45

Lạy Chúa Giêsu - Con tin tưởng nơi Chúa trong tận cùng khốn nạn (Luca 23:42)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

11:45 - Giải lao

 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Chúa và chụp hình

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Sinh hoạt

Chúa Giêsu động lòng thương con người tội lỗi (Mathêu 18:27)

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30

Lạy Chúa Giêsu - Con tin tưởng nơi Chúa với tấm lòng tan nát khiêm cung (Luca 7:38)

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan ngày 17/8/2002)

Phụ họa: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

 

Cha Lêô Vũ Huyến, CRM, chiều ngày 12/8/2021 đã vừa gọi điện thoại vừa nhắn tin (text) "tin khẩn"

không thể tổ chức nữa bởi cộng đoàn VN ở đó đã bị quái dịch delta-21 tấn công!

 

 

5- Maryland TGP Washington

 

 

Chương Trình

 

Thứ Sáu ngày 8/10/2021

 

Sáng

 

8:00 - Sửa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

 

9:30

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 1 

Hôn nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả:

"Chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta... có nam có nữ"

(Khởi Nguyên 1:26-27, 2:18-25; Epheso 5:32)

Giảng huấn: Cha Trần Xuân Tâm

10:30 - Giải lao

 

10:45

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 2

Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống: 

"Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi... hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều" 

(Khởi Nguyên 7:1-5; 8:15-18; 9:1-7) 

Giảng huấn: Cha Trần Xuân Tâm

11:45 - Giải lao

 

Chiều

 

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể và chụp hình

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Sinh hoạt

1:45 - Hội thảo chủ đề   

2:45 - Hội thảo đúc kết

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30

Chia sẻ đề tài thời sự 1

Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

4:30 - Giải lao

 

4:45

Chia sẻ đề tài thời sự 2

Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

5:45 - Giải lao và lên nhà thờ

6:00 - Kinh Mân Côi

6:30 - Chầu Thánh Thể

7:00 - Thánh Lễ

 

 

Thứ Bảy ngày 9/10/2021

 

Sáng

 

8:30 - Qui tụ và Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

 

9:30

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 3 

Anh Em - Chăm Sóc Lẫn Nhau

"Phải chăng con là người giữ em con?" 

(Khởi Nguyên 4:9)

Giảng huấn: Cha Vũ Minh Tiến, OP

10:30 – Giải lao

10:45

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 4 

Chị Em - Sống Chết Có Nhau

"Nếu Thày có mặt ở đây thì em con đâu có chết!"

(Gioan 11:21,32)

Giảng huấn: Cha Vũ Minh Tiến, OP

11:45 - Giải lao

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

 12:30 - Bữa trưa

1:30 - Sinh hoạt

1:45  

Hội ngộ sinh hoạt nhóm

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30

Chia sẻ đề tài thời sự 3

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”

4:30 - Giải lao

4:45 - Tâm sự kết khóa

5:45 - Giải lao và Thu dọn

6:30 - Chầu Thánh Thể   

7:00 - Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật

8:00 - Chia tay và lên đường

 

 

6- GP Dallas Texas

 

 

 

Chương Trình

Thứ Sáu ngày 22/10/2021

 

Sáng

8:00 - Thánh Lễ chung với Giáo Xứ

8:40 - Điểm tâm

9:15 – Chào mừng và Dẫn nhập

9:45

 Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 1 

Hôn nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả:

"Chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta... có nam có nữ"

(Khởi Nguyên 1:26-27, 2:18-25; Epheso 5:32) 

 Cha Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

10:45 - Giải lao

11:00

 Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 2

Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống: 

"Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi... hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều" 

(Khởi Nguyên 7:1-5; 8:15-18; 9:1-7) 

 Cha Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Đúc kết hội thảo

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30

 Chia sẻ đề tài thời sự 1

Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

4:30 - Giải lao

4:45

 Chia sẻ đề tài thời sự 2

Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

5:45 - Giải lao

6:00 - Kinh Mân Côi

6:30: Bữa tối

 

Thứ Bảy ngày 23/10/2021

 

Sáng

8:00: Điểm danh (người mới) và Điểm tâm nhẹ

8:30: Kinh Mân Côi

9:00

 Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 3 

Anh Em - Chăm Sóc Lẫn Nhau

"Phải chăng con là người giữ em con?" 

(Khởi Nguyên 4:9)

Cha Giuse Trịnh Đức Hòa

10:15 – Giải lao

10:30

 Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 4 

Chị Em - Sống Chết Có Nhau

"Nếu Thày có mặt ở đây thì em con đâu có chết!"

(Gioan 11:21,32)

 Cha Giuse Trịnh Đức Hòa

11:45 - Giải lao

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15

 Chia sẻ đề tài thời sự 3

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”

(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II - 17/8/2002)

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Thánh Lễ vọng Chúa Nhật; tuyên hứa tân TĐCTT

5:00 - Chia tay lên đường

(kết thúc sớm để cho Nhóm TĐCTT Oklahoma ở xa còn về đường xa hơn 3 tiếng lái xe)

Anh Vũ Kỳ, trưởng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX đã gọi điện thoại trưa ngày 19/8/2021 báo tin không có chỗ,

sau khi Cha Trịnh Đức Hòa đã báo tin không thể tổ chức ở Giáo Xứ Tổng Thần Micae của Cha 2 tuần trước

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 23, 2021 at 10:09 AM
Subject: Khóa LTXC XXXXIV - 2021 New York: Tuần 3 Ngày - Khóa LTXC Florida 9/2021 và Khóa LTXC Dallas 10/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã giúp cho Nhóm TĐCTT chúng ta đã tái xuất giang hồ từ Thứ Sáu Đầu Tháng 6 ngày 4 tới nay,

Nhầt là được phục vụ CĐCGVN GP Orange dịp Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ Lavang Thứ Bảy 17/7, kỷ niệm đúng 3 năm TĐCTT được GP Orange công nhận.

Và còn thực hiện được Khóa LTXC XXXXIII ở GX Saint Columban GP Ọrange đông vui và tràn đầy phấn khởi, với 14 tân TĐCTT và Ơn Lạ Thuơng Xót cho TĐCTT.


Ngày từ đầu năm nay, khi thấy tình hình bắt đầu sáng sủa theo chiều hướng chích ngừa ồ ạt ban đầu, em đã chộp bắt ngay cơ hội để phác họa 8 Khóa LTXC ở các nơi.

Tuy nhiên, chỉ còn lại 6 nơi, vì TGP Galveston-Houston TX chưa sẵn sàng, và TGP Philadelphia PA thiếu mất một yếu tố thiết yếu để có thể thực hiện.

Tới Tháng 8 này, hai nơi thuộc các bang miền nam HK tiêm chủng thấp bị quái dịch delta-21 tấn công đó là Florida và Texas (với Louissiana, Georgia, Alabama, Missisipi v.v.. )

Do đó, Khóa LTXC ở Florida 17-18/9/2021 và Khóa LTXC ở Dallas 22-23/10/2021 tạm dời sang năm 2022 và sẽ được thông báo sau.


Như thế, chúng ta còn lại 4 Khóa (kể cả Khóa XXXXIII ở GP Orange CA vừa rồi), và tình hình cho thấy có thể thực hiện được, theo thứ tự thời gian sau đây:

Khóa LTXC XXXXIV GP Rochester NY 27-28/8/2021

Khóa LTXC XXXXV GP San Jose CA 10-11/9/2021

Khóa LTXC XXXXVI cho 3 nhóm TĐCTT thuộc TGP Washington, TGP Baltimore và GP Virginia tại GX Đức Mẹ Việt Nam Maryland 8-9/10/2021


Ngay cuối tuần này, 27-28/8/2021, chúng ta có Khóa LTXC XXXXIV ở GP Rochester NY tại GX Saint Jude, sáng sớm Thứ 5 ngày 26/8 em bay sang bên đó.

Theo thông lệ, trước mỗi Khóa LTXC, chúng ta đều hiệp thông cầu nguyện một Tuần 3 Ngày, từ Thứ Ba 24/8 đến hết Thứ Năm 26/8/2021.

Mỗi ngày chúng ta chỉ cần nhớ dâng khóa này cho LTXC để xin LTXC chúc lành cho tất cả những vị giảng huấn, các tâm hồn tham dự và quí TĐCTT phục vụ.nhé.

Em sẽ ở lại thêm Chúa Nhật để cùng quí TĐCTT địa phương này đi phục vụ ẩm thực cho House of Mercy như năm 2019.


em tĩnh