THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

 

Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (2008-2023)

 

 

Chủ đề

“Hỡi Tông Đồ của tình thương Cha (TĐCTT), hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha.

Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải khi loan truyền tình thương của Cha.

Những khó khăn làm con nhức nhối ấy cần phải có để thánh hóa con và để chứng tỏ đó là công việc của Cha."

(Thánh Faustina - Nhật ký 1142). 

 

Chương Trình

 

Chiều Thứ Năm

3:00 - Sửa soạn phòng ốc (hội trường, phòng ăn và nhà nguyện - Ban Trang Trí)

5:00 - Qui tụ (Hành lang đầu cầu thang: nghênh đón, ghi danh, chỗ ngủ và tham quan - Ban Tiếp Tân)

6:00 - Dẫn nhập (Hội trường: chào mừng, nhận diện và tổng quan - MC)

7:00 - Bữa tối (Phòng ăn - Ban Ẩm Thực)

8:00 - Thánh Lễ khai mạc và Chầu Thánh Thể (Nhà Nguyện - Ban Phụng vụ)

9:30 - Vệ sinh

10:00 - Nghỉ đêm (xin giữ thinh lặng trong phòng ngủ để anh chị em có thể ngủ kẻo mệt ban ngày; ai khó ngủ hay muốn nói chuyện thì ra ngoài)

 

Ngày Thứ Sáu

Sáng

6:00 - Báo thức và sửa soạn

6:30 - Cầu Kinh Mân Côi (Nhà nguyện - Ban Kinh Nguyện và Ban Thánh ca)

7:00 - Thánh Lễ (Nhà nguyện - Ban Phụng vụ và Ban Thánh ca)

8:00 - Điểm tâm (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

8:45 - Sinh hoạt (Nơi chọn tùy nghi - Ban Sinh Hoạt)

9:00 - Đề tài 1 "Tông Đồ của tình thương Cha"

         - Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh hướng TĐCTT (Hội trường - MC)

9:45 - Giải lao

10:00 - Đề tài 2 "Hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha"

           - Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh hướng TĐCTT (Hội trường - MC)

10:45 - Giải lao

11:00 - Hội thảo chung (Hội trường - MC)

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể và chụp hình (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

12:30 - Bữa trưa (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

13:30 - Nghỉ trưa (tùy nghi)

13:45 - Sinh Hoạt (Ban Sinh Hoạt)

14:00 - Chia sẻ sinh hoạt các nhóm địa phương 

Chiều

15:00 - Đi Đường Thánh Giá (ngoài trời Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

15:45 - Giải khát (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

16:00 - TĐCTT: Tổng Quan - Em tĩnh (Hội trường - MC)

17:00 - Chia sẻ cảm nghiệm TĐCTT cá nhân (Hội trường - MC)

18:00 - Tự do: đi dạo, tắm rửa, có thể cùng nhau leo đồi lên tới cây Thánh giá trên đỉnh đồi, hay sửa soạn bữa tối

Tối

19:00 - Bữa tối

20:00 - Ngợi Ca tôn vinh cảm tạ LTXC (hội trường)

21:00 - Chầu Thánh Thể (Chuỗi Thương Xót - Hòa Giải với Chúa) và dâng đêm (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

22:00 - Nghỉ đêm (xin giữ thinh lặng trong phòng ngủ để anh chị em có thể ngủ kẻo mệt ban ngày; ai khó ngủ hay muốn nói chuyện xin ra ngoài)

 

Ngày Thứ Bảy

Sáng

6:00 - Báo thức và sửa soạn

6:30 - Cầu Kinh Mân Côi (Nhà nguyện - Ban Kinh Nguyện và Ban Thánh ca)

7:00 - Thánh Lễ (Nhà nguyện - Ban Phụng vụ và Ban Thánh ca)

8:00 - Điểm tâm (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

8:45 - Sinh hoạt (Nơi chọn tùy nghi - Ban Sinh Hoạt)

9:00 - Đề tài 3 "Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải khi loan truyền tình thương của Cha"

         - Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh hướng TĐCTT 2009-2014 (Hội trường - MC)

9:45 - Giải lao

10:00 - Đề tài 4 "Những khó khăn làm con nhức nhối ấy cần phải có để thánh hóa con và để chứng tỏ đó là công việc của Cha"

          - Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh hướng TĐCTT 2009-2014 (Hội trường - MC)

10:45 - Giải lao

11:00 - Hội thảo chung (Hội trường - MC)

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể và chụp hình (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

12:30 - Bữa trưa (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

13:30 - Nghỉ trưa

13:45 - Sinh Hoạt (Nơi chọn tùy nghi - Ban Sinh Hoạt)

14:00 - TĐCTT: Nội Qui - Em tĩnh (Hội trường - MC)

Chiều

15:00 - Chuỗi Thương Xót (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

15:30 - Giải khát (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

16:00 - TĐCTT: Ơn gọi và Sứ vụ - Em tĩnh (Hội trường - MC)

17:00 - TĐCTT Bầu Tổng Vụ Trung Ương (Hội trường - MC)

18:00 - Tự do: đi dạo, tắm rửa, trò chuyện với nhau hoặc tập văn nghệ hay sửa soạn bữa tối

Tối

19:00 - Bữa tối (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

20:00 - Văn nghệ Magnificat Ngợi Khen Chúa

21:00 - Chầu Thánh Thể (Chuỗi Thương Xót - Hòa Giải với Chúa) và dâng đêm (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

22:00 - Nghỉ đêm (xin giữ thinh lặng trong phòng ngủ để anh chị em có thể ngủ kẻo mệt ban ngày; ai khó ngủ hay muốn nói chuyện thì ra ngoài)

 

Sáng Chúa Nhật

6:00 - Báo thức và sửa soạn

6:30 - Cầu Kinh Mân Côi (Nhà nguyện - Ban Kinh Nguyện)

7:00 - Thánh Lễ bao gồm cả nghi thức Tân Ban Phục Vụ Trung Ương tuyên thệ nhậm chức (Nhà nguyện - Ban Phụng vụ và Ban Thánh ca)

8:00 - Điểm tâm (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

9:00 - Thu dọn

10:00 - Bế mạc, chia tay lên đường loan truyền LTXC theo ơn gọi và sứ vụ của thành phần TĐCTT

 

Các ban ngành phục vụ sẽ được phân chia sau, bao gồm:

Ban Tiếp Tân: Chuyên chở, đưa đón quí anh chị ở phi trường từ xa tới, ghi danh và hướng dẫn phòng ốc

Ban Trang Trí: Sắp xếp và thu dọn hội trường cùng trưng bày những gì cần cho Đại Hội (banners, hình ảnh v.v.)

Ban Ẩm Thực: 8 bữa ăn - 3 điểm tâm, 2 bữa trưa và 3 bữa tối, kèm theo những thứ nhâm nhi và giải khát trong ngày

Ban Thánh Ca: Các giờ phụng vụ và kinh nguyện, bao gồm cả giờ Ngợi Ca LTXC

Ban Phụng Vụ: Các giờ phụng vụ - dọn lễ và chầu, cùng chia cắt đọc PVLC trong Thánh Lễ và thừa tác viên cho rước lễ

Ban Kinh Nguyện: Các giờ Cầu Kinh Mân Côi, Chuỗi Thương Xót và cả Đàng Thánh Giá

Ban Bầu Cử: Giữ chương trình, lo đủ phiếu bầu, kiểm phiếu, ghi nhận kết quả và công bố kết quả

 

 

Trung Tâm Tĩnh Tâm Dòng Ngôi Lời Riverside

 1- Phong Cảnh

 

Ngã Ba Đường

Ngôi nhà đầu tiên: đầu giẫy nhà 2 lầu bao gồm các phòng ốc tĩnh tâm

Tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời - 11316 Cypress Ave, Riverside, CA 92505

Từ bãi đậu xe gần tới ngã ba đường nhìn xuống là sân banh baseball và thung lũng Riverside

Ngã Ba Đường: quẹo trái là lối vào khu vực phòng ốc của các cha Dòng Ngôi Lời và đi thẳng lên là giẫy phòng ốc tĩnh tâm ở bên phải

 

Bên trái, phía bên phòng ốc của các Cha Ngôi Lời, là Stone House Chapel - Nguyện Đường Thạch Gia, và ngôi nguyện đường thạch gia này của nhà dòng

đã trở thành một di sản lịch sử chung của Riverside, nhà dòng là sở hữu cũng không được bán đi, hủy hoại, hay sửa chữa làm mất đi tính cách lịch sử của nó

Bên phải là khu từ hai lầu bên dưới và một lầu bên trên theo triền dốc, bao gồm các phòng ốc tĩnh tâm

Ở đầu bên dưới là 2 lầu: lầu dưới là Phòng Ăn bên ngoài và Nhà Bếp bên trong

lối đi từ parking và Ngã Ba Đường từ bên dưới dẫn lên cho tới dẫy nhà kỹ thuật và lồi lên đỉnh đồi, nơi được dựng cây Thánh Giá lớn

Ngã Ba Đường thay vì đi thẳng lên, cũng có thể quẹo trái sang khu vực phòng ốc của các cha và lối lên Nguyện Đường Thạch Gia

Lối từ con lộ xuất phát từ Ngã Ba Đường, tới lưng chừng có lối dẫn lên Nguyện Đường Thạch Gia

Ngôi Nguyện Đường Thạch Gia này có thể chứa hơn 100 người tham dự cử hành phụng vụ Thánh Thể là Thánh Lễ

Ngay trước tiền đường của Nguyện Đường Thạch Gia có lối lưu thông giữa khu vực phòng ốc của các cha với bên khu nhà tĩnh tâm

Từ trước cấp trên cùng của tiền đường Nguyện Đường Thạch Gia nhìn về phía trái là khu nhà tĩnh tâm

Từ trước cấp trên cùng của tiền đường Nguyện Đường Thạch Gia nhìn về phía phải là vùng thung lũng cùng với đồi núi Riverside

 

Trung Tâm Tĩnh Tâm Dòng Ngôi Lời Riverside

2- Phòng Ốc

 

Phòng ăn ở ngay bên phải từ cửa vào thuộc khu bên dưới dẫy nhà tĩnh tâm

Căn phòng bên phải đối diện với Phòng ăn là phòng để đồ, bao gồm các kệ nước lọc uống free cho các khóa tĩnh tâm

Cuối hành lang từ phòng ăn là nhà bếp, với đủ mọi thứ cần cho những nhóm nào muốn tự nấu ăn lấy

Riêng Nhóm TĐCTT sẽ order đồ ăn cho các bữa ăn từ 1 trong 3 tiệm Việt Nam được Cha Trịnh Vinh, SDV, Giám đốc Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời, giới thiệu

Phở DJ, Phở Koi, và Phở Anh, cả 3 nơi đều có liên hệ tốt với Cha - Chúng em đã liên lạc với từng tiệm và họ xác nhận họ nhận đặt làm món ăn cho chúng ta.

Từ lầu dưới bao gồm Phòng Ăn và Nhà Bếp có cầu thang ở giữa dẫn lên lầu hai, tới một hành lang bên trái là hội trường, phòng vệ sinh và phòng ngủ nam giới

Từ cầu thang lên tới hành lang, ngay bên trái, có lối ra bên ngoài, xuống đường và có thể sang Nguyện Đường Thạch Gia

Phòng tắm và vệ sinh bên nữ

Phòng nữ cón có kính trang điểm tối tân, có 3 nút bấm để điều chỉnh ánh sáng xem các nàng biến hình đã thành tiên nữ hay chưa?

Nàng Thúy Nga đang thực tập để trở thành huấn luyện viên cho các nàng TĐCTT tham dự Đại Hội 2023

Hành lang từ bên các phòng ngủ của nữ giới nhìn suốt sang bên nam giới

Trên đây là 58 giường bên các phòng của nữ giới: 1 phòng riêng 7 giường + 1 phòng riêng 4 + 1 phòng lớn 47 giường chia làm 4 ngăn (12 + 12 + 13 + 10)

và dưới đây là 43 giường bên các phòng của nam giới: 1 phòng riêng 14 giường + 1 phòng riêng 14 giường + 1 phòng riêng 15 giường

 

      Main Dormitory 

            (Maximum capacity of 125 people)

3 Nights:              $150/person (without meals)

2 Nights:              $100/person (without meals)

1 Night:                $60/person (without meals)
 

Giá ở Mater Dolorosa Retreat Center của Dòng Các Cha Thương Khó (Passionist) ở TGP LA, nơi TĐCTT Tĩnh Tâm 2017, hiện nay là 160 MK 1 đêm, bao gồm cả 3 bữa ăn, nhưng chỉ ở được có 105 người,

trong khi ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời Riverside chứa 125, thậm chí tới 150 người, (nếu kể cả St Joseph Hall 12 phòng 24 người nữa), giá hiện nay chỉ có 150 MK / 1 người, không bao gồm 3 bữa.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm chúng ta Đại Hội có thể giá lên 165 MK cho 3 đêm, và tiền 8 bữa ăn VN (3 điểm tâm, 3 bữa tối và 2 bữa trưa) được order, khoảng 75 MK nữa là 240 MK một người, rẻ hơn 480 MK!

 

Hội trường

Phòng Chầu ở cuối hành lang và ở bên phải, ngay góc với thư viện

Thư viện ngay góc hành lang kế ngay bên Phòng Chầu

Nhà Nguyện bên Khu Tĩnh Tâm, có thể chứa 70 người, từ góc hành lang ra tới cửa dẫn sang Nguyện Đường Thạch Gia

Nhóm TĐCTT tham dự Đại Hội II Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động phải sử dụng Nguyện Đường Thạch Gia mới đủ chỗ cho hơn 100 anh chị em

Sau đây là Khoản Nội Qui về Đại Hội cần phải lưu ý và

I-              Đại Hội

     1.     Thời hạn: Đại Hội cấp địa phương 3 năm một lần, và đại hội cấp trung ương cũng 3 năm một lần. 

           Nhưng năm 2023 này trở thành 5 năm.

2.     Thời điểm: Đại Hội cấp địa phương, được triệu tập vào dịp Lễ Thánh Quan Thày Faustina mùng 5/10, hay thời điểm cuối tuần gần lễ này. Đại Hội cấp trung ương, nên triệu tập vào Lễ Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II ngày 22/10, hay thời điểm cuối tuần gần lễ này. 

 

      Sở dĩ Đại Hội 2023 này không thể tổ chức vào cuối tuần lễ 19-22/10 là vì không book được chỗ cả một năm trước ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời,

     nơi chỉ còn chỗ vào cuối tuần đầu tháng, mở đầu là Lễ Thánh Faustina, 5-8/10.

3.     Tham dựĐại Hội cấp trung ương chỉ bao gồm Ban Phục Vụ trung ương đương nhiệm, các Ban Phục Vụ trung ương trong quá khứ,  các Ban Phục Vụ  địa phương, và 3 đại biểu của từng Nhóm TĐCTT địa phương. Đại Hội cấp địa phương bao gồm Ban Phục Vụ  đương nhiệm, các Ban Phục Vụ mãn nhiệm, Ban Phục Vụ trung ương đương nhiệm, các trưởng tiểu nhóm thuộc địa phương của mình. (Những Nhóm TĐCTT địa phương ít người và gần nhau, từ 72 trở xuống, con số 72 môn đệ - xem Luca 10:1, hợp lại thành một Nhóm TĐCTT địa phương của từng vùng, và có thể tổ chức Đại Hội theo vùng).

     Cho đến cuối năm 2022, tổng số TĐCTT là 830 phần tử, bao gồm cả các nơi lẻ tẻ, nhưng các Nhóm TĐCTT địa phương đang sinh hoạt và hội đủ con số 72 phần tử được liệt kê sau đây:

     GP Orange CA 218 phần tử, GP San Bernardino 23 TGP Los Angeles 32 - Thành phần cử tri: BPV GP Orange + 3 đại diện GP Orange + 1 đại diện GP San Bernardino + 1 đại diện TGP LA

     GP San Jose CA 82 phần tử - Thành phần cử tri: BPV GP và 3 đại diện GP San Jose

     TGP Galveston-Houston TX 79 phần tử - Thành phần cử tri: BPV TGP Galveston-Houston TX và 3 đại diện TGP Galveston-Houston TX

     GP Fort Worth 84 - Dallas TX 10, 2 GP sát nhau và GP Oklahoma OK 14 - Thành phần cử tri: BPV GP Fort Worth và 3 đại diện GP Fort Worth + 1 đại diện GP Dallas + 1 đại diện GP OK.

     GP Arlington VA 65 TGP Washington MD 29, 2 GP sát nhau - Thành phần cử tri: BPV GP Arlington VA và 3 đại diện GP Arlington VA + 3 đại Diện MD vì là 1 đoàn lớn mạnh.

     GP Rochester NY 40 phần tử: Thành phần cử tri: BPV GP Rochester NY + 0 đại diện, vì đoàn địa phương nhỏ bé này chưa đủ 72 phần tử, tuy nhiên, rất sinh động và tích cực.

     TGP Philadelphia PA 43 phần tử - Thành phần cử tri: BPV TGP Philadelphia PA + 0 đại diện, vì đoàn địa phương này chưa đủ 72 phần tử, tuy nhiên, vẫn tích cực sinh hoạt hàng tháng.

     TGP Seattle WA 56 phần tử - Thành phần cử tri: 3 đại diện vì đoàn này đã ngưng sinh hoạt từ năm 2015, nhưng một số phần tử vẫn còn tham gia sinh hoạt chung: truyền giáo, hành hương

     

4.     Mục đích: Đại Hội cấp trung ương hay Đại Hội cấp địa phương có mục đích ôn cố nhi tri ân, làm sao cho chung Nhóm càng yêu thương hiệp nhất với nhau hơn, và phục vụ đắc lực hơn, theo đúng ơn gọi và sứ vụ TĐCTT của mình. Ngoài ra, Đại Hội cũng là dịp để bầu chọn lại vai trò Tổng Vụ (cấp trung ương) hay vai trò Phận Vụ (cấp địa phương), một vai trò được bầu chọn từ 3 ứng cử viên được đề cử nhiều nhất. Ai trong 3 người được nhiều phiếu nhất trong Đại Hội là dấu hiệu người ấy được Chúa chọn để phục vụ anh chị em TĐCTT của mình theo gương nữ tỳ xin vâng Maria (xem Luca 1:38).

5.     Hiệu lựcĐại Hội phải hội đủ 2/3 tham dự viên (như ở số 3 trên đây), và phải có sự hiện diện của Cha Linh Hướng theo cấp. Các quyết định của Đại Hội phải được Cha Linh Hướng chuẩn nhn mới được ban hành.

 

II-            Tổng Vụ / Phận Vụ

1.     Vai trò Tổng Vụ trung ương cần phải hội đủ những điều kiện sau đây:

a-  Về tinh thần: sống LTXC gương mẫu

b-  Về liên hệ: biết hiệp nhất yêu thương 

c-  Về kiến thức: thông hiểu Sứ Điệp LTXC

d-  Về khả năng: biết quán xuyến và điều hành

e-  Về tuổi đời: từ 40 trở lên 

2.     Vai trò Phận Vụ ở địa phương chỉ cần tối thiểu 33 tuổi là đủ, nhưng cũng cần phải hội đủ các điều kiện khác như vai trò Tổng Vụ.

3.     Nhiệm kỳ của vai trò Tổng Vụ và Phận Vụ là 3 năm, và cả hai đều được tái nhiệm thêm 2 nhiệm kỳ, tức 3 nhiệm kỳ liên tục, bất kể tuổi đời, nếu còn được tín nhiệm và ủy nhiệm.

 

CHÚNG TA CÓ THỂ XEM LẠI ĐẠI HỘI TĐCTT I 2018 Ở NHỮNG CÁI LINKS SAU ĐÂY

 Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Sáu Ngày Thánh Tâm Chúa - Mầu Tím Thương Xót

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Bảy Ngày Khiết Tâm Mẹ - Mầu Xanh Thánh Mẫu

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Chúa Nhật Ngày Alleluia - Mầu Trắng Phục Sinh

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Thứ Hai Ngày 11/6 Ngày Chia Tay Hậu Đại Hội

Kỷ Yếu Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 2, 2023 at 6:34 AM
Subject: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động: Tin Vui và Tin Nhắn 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

TIN VUI

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thấy dấu hiệu hiện diện và tỏ hiện của Người nơi Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023 của chúng ta.

Dấu hiệu trước hết là con số tối thiểu 50 tham dự viên ấn định vừa đủ để có thể chiếm trọn phòng ốc ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời, bằng không sẽ bị chia sẻ với nhóm khác.

Dấu hiệu thứ hai là bất ngờ xuất hiện nhà bảo trợ hào hiệp ủng hộ cho Đại Hội một số tiền, và số tiền này có thể trang trải cho gần hết những chi tiêu sau đây:

 

Lệ phí 3 đêm 165 MK / người, bao gồm các thứ phụ tùng được cung cấp (nước uống, giấy vệ sinh, bao rác, giấy lau tay): nhưng mỗi tham dự viên chỉ trả 150 MK, bớt 15 MK: 50 x 15 MK = 750 MK

Lệ phí xe thuê 14 ch của quí AC TĐCTT ở OC do Chị Trần Mỹ Dung đã sắp xếp sẽ không phải trả đồng nào cho phí tổn 35 MK của xe chuyên chở: 14 x 35 MK = 490 MK

Ấn phí 50 tập sách 100 trang được soạn dọn để sử dụng cho nhiều tiết mục của Đại Hội, phụng vụ và hội thảo v.v.: 50 x 2 MK = 100 MK  
Ấn phí kỷ yếu TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động cho khoảng 30 cuốn, mỗi cuốn khoảng 35 MK = 1050 MK 


Xin cám ơn nhà bảo trợ ngoại lệ bất ngờ từ LTXC xuất hiện, và xin LTXC vô biên bất tận tiếp tục phản ảnh LTXC qua tấm lòng quảng đại của người anh chị em TĐCTT hào hiệp này.


TIN NHẮN

 

Xin mặc đồng phục tham dự Đại Hội: 

Thứ Năm khai mạc chiều - tự do

Thứ Sáu - Mầu Tím Đau Thương

Thứ Bảy - Mầu Xanh Thánh Mẫu

Chúa Nhật - Mầu Trắng Phục Sinh


Trong phiên h
ọp Đúc Kết về việc sửa soạn cho Đại Hội chiều tối Thứ Bảy ngày 30/9/2023 ở tư gia cặp AC TĐCTT Dung Duy, đã đồng lòng với 2 quyết định sau đây: 

1- Đóng lệ phí 150 MK tại bàn kiểm danh, thay vì cho trưởng nhóm (như quyết định trong phiên họp Tổng Kết ngày 2/9/2023);
2- Đóng góp cho chi phí ẩm thực tùy nghi từ mỗi tham dự viên;

 

Ngoài ra, xin điều chỉnh 3 ban ngành sau đây:

Ban Tiếp Tân được AC Lung Mai đặc trách được điều chỉnh bởi Qúy Chị: Tuyết Mai, Nguyễn Ngát và Phạm Linh;

Ban Chương Trình và Ban Phụng Vụ thêm Anh Lê Tư (rung chuông giữ chương trình và giúp lễ)

 

Em xin nhắn thêm một số nhắc nhở cần lưu ý sau đây:

1- Mang chăn gối, còn những ai ngủ ở trong phòng riêng thì khỏi cần;  
2- Mang theo giầy bata, những ai muốn leo núi vào chiều Thứ Sáu;

3- Đóng góp truyền giáo hạn chót vào Chúa Nhật mùng 8/10/2023, ngày bế mạc đại hội.


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.  

em tĩnh  

 

Xin mời quí AC theo dõi những hình ảnh sinh hoạt trong buổi Họp Mặt Đúc Kết sửa soạn Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động sau đây:

 

Dạo khúc qui tụ và đợi chờ: 4:30 - 5:00 pm

Chuyện ẩm thực bên lề Đại Hội

Những giao đấu thân hữu của những tay đã lâu năm bỏ nghề bóng bàn (ping pong / table tennis)

 

Họp mặt Đúc kết sửa soạn Đại Hội: 5:00 - 6:30 pm

Tất cả là 19 anh chị em, tương đương với 2/5 tham dự viên Đại Hội

 

Bữa tối lấy sức phục vụ Đại Hội: 6:30 - 7:30 pm

 

 

Các ban ngành - chuyện hậu sự đúc kết: 7:30 - 8:00 pm

Ban ẩm thực bàn soạn không phải về thực đơn đã xong mà là về các đồ phụ tùng nhà bếp và trách nhiệm mang theo những thứ đồ phụ tùng đó v.v.

Các Ban Thánh Ca, Sinh Hoạt, Chương Trình và Văn Nghệ bàn soạn về hai mục "Ngợi Ca Tôn Vinh Cảm Tạ LTXC" (Tối Thứ Sáu) và "Văn Nghệ Magnificat Ngợi Khen Chúa" (Tồi Thứ Bảy)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 7:17 PM
Subject: Tuần 3 Ngày cầu cho Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Như chúng ta đều biết, Nhóm TĐCTT chúng ta cử hành Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 

từ chiều Thứ Năm đến sáng Chúa Nhật 5-8/10/2023 ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời Riverside.

 

Đây là một biến cố quan trọng 5 năm mới có một lần, chúng ta chẳng như phải kêu mời và sửa soạn mọi sự cho tốt đẹp bao nhiêu có thể,
nhất là phải dọn lòng xứng đáng để đáng Chúa thương tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta và qua chúng ta cho môi trường tông đồ của chúng ta.

Bởi thế, chúng ta cần hiệp thông với nhau để cầu nguyện cho đại hội, và chỉ xin cho đại hội được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý Chúa,

bằng cách mỗi người và mỗi ngày trong Tuần 3 Ngày này, 2-4/10, dâng thêm lên Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời một Kinh Lạy Cha thật sốt sắng.

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina 

đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh


Tiện đây em xin cập nhật bản liệt kê tham dự viên, hy vọng là cuối cùng, đã được cập nhật từ lần phổ biến đầu tiên ngày 29/9/2023.

Con số tham dự viên vẫn như từ đầu là 50+, nhưng tham dự viên lại khác: AC Đạt Hòa ở SJ được thay thế bởi Anh Lê Tư LA và Chị Phạm Nhàn OC

 

 
From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 30, 2023 at 6:15 AM
Subject: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động: Tình Nghĩa TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã cho xuất hiện trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng Nhóm TĐCTT được nhen nhúm 15 năm trước,

và đã được Giáo quyền của Giáo hội nơi Giáo phận Orange California công nhận ngày 17/7/2018, ngay Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 6/2018.

Từ đó, Nhóm TĐCTT - The Viet Apostolate of Divine Mercy đã trở thành một thực tế pháp nhân (legal entity) chẳng những trước Giáo quyền mà còn chính quyền nữa,

khi Tiểu bang California, năm 2019, công nhận The Viet Apostolate of Divine Mercy là một Hội Bất Vụ Lợi và Liên bang Hoa Kỳ liệt vào dạng Tax Exemption Status.

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ anh chị em TĐCTT của chúng ta khắp nơi đã về tham dự Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 2018, với 13 anh chị em ngoài California.

Rất tiếc Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 này chỉ cón 3 anh chị em ngoài Tiểu bang California, do đó Nhóm TĐCTT Nam California bị missed dịp phục vụ quí AC,

như những tấm hình trước và sau Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 2018 sau đây, những tấm hình sao mà tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời hơn bao giờ hết...!

Xin LTXC tiếp tục hiển linh nơi lòng tin tưởng của TĐCTT chúng con để bụi gai khổ nạn không bị thiêu rụi chúng con đây trở thành bụi lửa sức sống các linh hồn!

 

Mời quí AC xem lại một số hình ảnh sinh hoạt ngoại lệ trong dịp Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động, ở một số nơi ngoài hiện trường Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona: 

 

em tĩnh

Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/6/2018

 Một số hình ảnh tiêu biểu Trước và Sau Đại Hội

 

Thứ Hai 4/6/2018

Ngày sửa soạn phòng ốc

 

 

Anh Hồ Thông, TĐCTT XV - 2015 GP San Bernardino và Anh Lê Tư, TĐCTT II - 2011 TGP Los Angeles, đã cùng bé tĩnh nhỏ nga giúp sửa soạn phòng ốc cả một ngày.

Việc sửa soạn này đã được bắt đầu ngay sau Thánh Lễ 7 giờ sáng, và mãi đến 8:30 tối mới xong, bao gồm cả phòng ngủ (hình trên), hội trường và phòng Chầu (dưới). 

Phòng ăn đã có sẵn phông cảnh và bục kệ là những gì còn lại từ dịp mừng tân xuân của cộng đoàn Dân Chúa ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con

 

Thứ Năm 7/6/2018

Ngày đón tiếp và tham quan Los Angeles

 

 

Bé tĩnh (xe nhỏ) và Chị Tammie Thủy (xe mini-van) cùng Chị Nguyễn Ngọc Huệ đón 9 anh chị từ Virginia và Maryland xuống LAX lúc 10:30 am Thứ Năm ngày 7/6,

sau đó đưa về nhà cặp TĐCTT Thế Lan ở Gardena để dùng bữa trưa lúc 11:30 am - các chị tỏ ra thích thú với khu vườn rau quê hương nho nhỏ ở đằng trước nhà.

 

 

 

 

 

Kính viếng Nhà Thờ Chính Tòa TGP LA - lưu ảnh cả bên ngoài khuôn viên lẫn bên trong ở trên cung thánh

 

 

 

 

Bữa tối Thứ Năm trong nhà (trên) và vườn sau (dưới) tại nhà cặp TĐCTT Duy Dung ở Orange County

 

Sáng Thứ Sáu 8/6/2018

Ngày tham quan San Bernardino

 

Sáng Thứ Sáu, anh chị em thăm vườn ổi của cặp TĐCTT Linh Đạo rồi thăm khu vườn con gái của Chị TĐCTT Trần Kim Oanh, đều ở Riverside

 

1:00 pm, phái đoàn tham quan hãng rượu nho, nơi cung cấp rượu lễ cho các nhà thờ Nam CA, và là nơi gần nhà cặp TĐCTT tĩnh nga ở Rancho Cucamonga

 

"Bởi đâu (chúng) tôi được diễm phúc" (Luca 1:43) Quí TĐCTT khắp nơi lần đầu tiên ghé thăm tệ xá của bé tĩnh nhỏ nga TĐCTT như thế này!

Một đoàn xe 7 chiếc đã rời nhà bé tĩnh nhỏ nga để về Đền Thánh Mẹ Dâng Con sửa soạn nhập cuộc cử hành Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động

 

Thứ Hai 11/6/2018

Ngày Tạ Từ sau Đại Hội

 

Bữa brunch ở sau vườn nhà cặp TĐCTT Ngát Hương OC (bấy giờ Anh Hương còn sống, trước khi qua đời gần 2 năm sau)

 

Tham quan Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của GP Orange bấy giờ chưa khánh thành

 

Chia tay đầy luyến ái sau biến cố Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động và sau bữa trưa tạ từ tại Nhà cặp TĐCTT Tính Toàn ở OC

Hẹn tái ngộ dịp Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 nhé

Magnificat anima mea Dominum - Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa!

 From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 29, 2023 at 5:59 AM
Subject: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động: Danh Sách Tham Dự 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>, <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


H
ôm nay, Thứ Sáu ngày 29/9/2023 là Lễ Kính Các Vị Tổng Thần, trước hết xin Tổng Thần Micae đánh tan quyền lực ngụy thần đang khủng bố Giáo Hội hiện nay,

và hôm nay đồng thời cũng là hạn chót để các nơi báo cáo cho biết về số anh chị em TĐCTT tham dự Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động.

Cám ơn quí AC có trách nhiệm, trưởng vùng ngoài Nam CA và trưởng tiểu nhóm Nam CA, đã cho em biết số anh chị em TĐCTT ghi danh tham dự đúng thời hạn,

nhờ đó em mới có danh sách được tạm liệt kê dưới đây (trong khi vẫn chờ tăng thêm những anh chị em chưa kịp ghi danh).

Số anh chị ghi danh được liệt kê dưới đây vừa vặn chính xác với số lượng em đặt in tập sách Đại Hội từ 2 tuần trước đây!

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành 
với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh

 


Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu lưu niệm Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động trong Ngày Chúa Nhật bế mạc mùng 10/6/2018:

 

 

Kinh Mân Côi đầu ngày

Sinh hoạt ca 

Viếng Thánh Thể trong Phòng Chầu trước bữa trưa


                                                                                                                                                               Thánh lễ bế mạc

Tuyên hứa đợt 2 với 16 Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 10/6/2018 (đợt 1 có 47 HSTTM ngày 8/12/2017) cũng trong cùng nguyện đường Đền Thánh Mẹ Dâng Con này

Tạ ơn LTXC 10 Năm Ơn Khởi Động

Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!

Bữa tối tiệc ly

Ban Ẩm Thực

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 17, 2023 at 6:02 PM
Subject: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động: Chương Trình
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>, <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Em 
đang soạn dọn Tập sách cho Đại Hội để chúng ta cung nhau cử hành Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động của chúng ta được tốt đẹp bao nhiêu có thể.

Em cũng đã điều chỉnh lại một số tiết mục cùng giờ giấc trong toàn bộ chương trình 4 ngày; em đã liên lạc với 3 vị linh hướng của TĐCTT Nam CA:

3 Cha đều sẽ đến với chúng ta: Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH, Đức Ông Nguyễn Đức Minh (ở suốt đại hội giúp chúng ta phụng vụ), và Cha Nguễn Tuấn Long.

 

Về thành phần tham dự viên, có một số thân hữu của TĐCTT cũng ngỏ ý muốn tham dự, theo em, cũng OK, bởi vì mục đích chính yếu của Đại Hội là Mừng Ơn Khởi Động,

bởi thế có thêm cả quí thân hữu ngoài nhóm cùng với anh chị em TĐCTT chúng ta đến chung vui và cử hành mừng để tri ân cảm tạ LTXC thì càng tốt và càng vui thôi.

 

Về chương trình, có đủ giờ cho ban ẩm thực hâm nóng đồ ăn và dọn bữa, bữa trưa 12 giờ: nửa tiếng Viếng Chúa trước và bữa tối 7 giờ: một tiếng lúc tự do sinh hoạt cá nhân.

Ngoài ra, chương trình cũng bao gồm 2 mục đặc biệt vào lúc 8 giờ tối sau bữa tối: Thứ Sáu - Ngợi Ca Tôn Vinh Cảm Tạ LTXC, và Thứ Bảy - Văn Nghệ Magnificat Ngợi Khen Chúa.

Bởi thế cần phải có thêm Ban Văn Nghệ với trưởng ban là Anh Nguyễn Chí Long, với sự cộng tác của Ban Sinh Hoạt (CC Xuân Hồng và Ngô Trinh) và Ban Thánh Ca (Chị Mỹ Dung).

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina chuyển cầu cho Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Động được nên trọn theo Thánh Ý Chúa.

 

em tĩnh

 

Xin mời quí AC, với lòng tri ân cảm tạ LTXC, hãy nhìn lại một số hình ảnh thân thương từ Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động: Chiều Tối Thứ Sáu - Ngày Khai Mạc mùng 8/6/2018

 

Thánh Lễ Khai Mạc Tối Thứ Sáu ngày 8/6/2018 với Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn

(Tấm hình chụp hơi xế chiều nên đã được điều chỉnh ánh sáng cho rõ từng dung nhan thân yêu của anh chị em TĐCTT)

Sau Tiệc Thánh tới Tiệc Thân của anh chị em TĐCTT từ các nơi về tham dự Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động lần đầu tiên!

Vì ở qua đêm nên có thêm những sinh hoạt ban tối với nhau, cả về thể lý lẫn tâm linh, rất vui nhộn, trẻ trung và thân tình

Quí AC TĐCTT từ Virginia, Maryland, Houston TX và San Jose cả mười mấy người về tham dự Đại Hội, biến Nhóm TĐCTT trở thành đại đồng.

Tất cả đều hân hoan đồng hành lên đường loan truyền LTXC cho một thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao!

 

Chúa Giêsu đã ở giữa Đại Hội ngay từ 9 giờ Tối Thứ Năm 7/6 khi anh chị em TĐCTT từ xa vừa được đưa về trọ qua đêm ở Đền Thánh

để đêm đêm TĐCTT đến với LTXC nơi Bí Tích Tình Yêu, từ ngày đầu tới ngày cuối cùng của Đại Hội, tới tận 6 giờ sáng Thứ Hai 11/6,

ngày anh chị em TĐCTT lìa Đền Thánh lên đường về sau những ngày giờ tràn đầy Ân Tình Thánh Tuyệt Vời với LTXC và với nhau!

 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 20, 2023 at 6:06 PM
Subject: Họp Đúc Kết Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động
To: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>, TDCTT II CA OC - Ly Nguyen Oanh <lymeoanh@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Hoang Minh Mindy <hoatran1942@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Ngoc Nhung <hdtran88@hotmail.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>, TDCTT XX CA OC - Tran Kim Oanh <kimtran0305@gmail.com>, TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>
Cc: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>

Quí AC trong Tổng Ban Phục Vụ ở Nam California, BPV TĐCTT GP Orange, và Quí Chị tình nguyện cộng tác phục vụ Đại Hội rất thân mến của em,

Để cho việc tổ chức Đại Hội Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động của chúng ta, một sự kiện quan trọng, chúng ta cần sửa soạn một cách kỹ lưỡng bao nhiêu có thể.
Bởi thế, em xin trân trọng và tha thiết kính mời quí AC làm ơn bớt chút thời giờ đến tham dự Buổi Họp Đúc Kết (sau Tổng Kết hôm 2/9) như sau:

1- Thời điểm: Thứ Bảy ngày 30/9/2023, ngay sau ngày cuối cùng (29/9/2023) ghi danh tham dự Đại Hội, từ 4:30 pm đến 6:30 pm, sau đó dùng bữa tối;
2- Địa điểm: Tư gia của AC Duy Dung.
3- Nội dung: Duyệt lại các việc được phân nhiệm để thống nhất trong vấn đề điều hành một cách hòa hợp hiệu năng bao nhiêu có thể.
4- Bữa tối: Chúng em xin được khoản đãi từ tiệm mang về chung vui tại gia cho thân tình và kéo dài tùy nghi.

Xin Thánh Faustina Quan Thày TĐCTT và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập TĐCTT chuyển cầu cho Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động của chúng con!

em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 17, 2023 at 9:56 AM
Subject: Xin tường trình về Nhóm TĐCTT địa phương 
To: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>

Quí AC trong Tổng Ban Phục Vụ rất thân mến,
Cho đến nay em vẫn chưa thấy một anh chị nào ngoài Nam California báo cho em biết về việc tham dự Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động.
Mặc dù em đã lợi dụng các Khóa LTXC để chính thức và công khai mời từng Nhóm địa phương tham dự, chưa kể các emails em phát động và nhắc nhở.
Xin Quí AC Trưởng Vùng địa phương làm ơn tiếp lời mời của em cho nhóm của quí AC và cho em biết càng sớm càng tốt nhé.
Ngoài ra, Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động II 2023 này có một tầm vóc quan trọng cần có các nhóm địa phương tham gia nữa 
vì nó bao gồm cả biến cố bầu chọn vai trò Tổng Vụ TĐCTT đầu tiên để phục vụ cho chung Nhóm TĐCTT trong nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028.
Em cần biết sớm số anh chị ngoài Nam California tham dự để chẳng những lo đưa đón, chăn gối, in ấn tập sách đại hội, và tham phần phục vụ đại hội v.v.  
Trong Đại Hội có mục tường trình về Nhóm TĐCTT địa phương của mình, và những chi tiết tường trình này sẽ được lưu lại trong cuốn Kỷ Yếu hậu Đại Hội sẽ được in ấn làm tài liệu.
Xin Quí AC làm ơn viết cho em bản tường trình về Nhóm TĐCTT địa phương của quý AC nhé, trong đó bao gồm các sinh hoạt, nhân số và tình thần của anh chị em trong nhóm.
Em xin hết lòng cám ơn Quí AC đã dấn thân phục vụ Nhóm TĐCTT địa phương của qúy AC từ đầu đến nay và còn tích cực cộng tác với trung ương trong tất cả những gì cần thiết.
Xin LTXC là niềm vui yêu thương, "hiệp thông, tham gia và sứ vụ" TĐCTT của chúng ta theo chiều hướng của Giáo Hội đồng hành hiện nay nhé.
em tĩnh

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TĐCTT II – 2023

 

Chủ Đề:

“Hỡi Tông Đồ của tình thương Cha (TĐCTT), hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha.

Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải

khi loan truyền tình thương của Cha.

Những khó khăn làm con rất đớn đau này cần phải có để thánh hóa con và để chứng tỏ đó là công việc của Cha."

(Thánh Faustina - Nhật ký 1142)

 

Thứ Năm khai mạc, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật bế mạc

 

Gi

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

                                                                 Ngày bế mạc

Sáng

 

6:00

Báo thức

Báo thức

Báo thức

6:30

Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi

7:00

Thánh L

 

Thánh L

 

Thánh L

bế mạc

8:00

Điểm tâm và sinh hoạt

Điểm tâm và sinh hoạt

Điểm tâm, thu dọn và chia tay

9:00

Đề tài 1 

"Tông Đồ của tình thương Cha"

Đề tài 3 "Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải khi loan truyền tình thương của Cha"

 

9:45

Giải lao

Giải lao

 

10:15

Đề tài 2 

"Hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha"

Đề tài 4 "Những khó khăn làm con nhức nhối ấy cần phải có để thánh hóa con và để chứng tỏ đó là công việc của Cha"

 

11:00

Hội thảo chung

Hội thảo chung

 

12:00

Viếng Chúa

Viếng Chúa

 

12:30

Bữa trưa

Bữa trưa

 

 

Gi

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thứ Năm

 

                                                               Ngày Khai mạc

Chiều

 

 

1:30

Nghỉ trưa

Nghỉ trưa

 

1:45

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

 

2:00

Chia sẻ 

sinh hoạt

ở các nhóm

địa phương

TĐCTT:

Nội Qui 

 

 

3:00

 Đường Thánh Giá

Chuỗi

Thương Xót

 

Sửa soạn

phòng ốc

 

3:45

Giải khát

Giải khát

 

4:00

TĐCTT:

Tổng Quan

Chia sẻ 

cảm nghiệm TĐCTT

cá nhân

TĐCTT:

Ơn gọi và Sứ vụ

Bầu Tổng Vụ Trung Ương

 

 

 

5:00

Qui tụ

nghênh đón,

ghi danh,

chỗ ngủ,

tham quan

 

6:00

Tự Do:

nghỉ ngơi, tắm rửa, tập

văn nghệ, sửa soạn bữa tối

 

 

 

Dẫn nhập

Tự Do:

nghỉ ngơi, tắm rửa,  sửa soạn bữa tối

 

 

 

Tối

 

 

7:00

Bữa Tối  

Bữa Tối

Bữa Tối

 

8:00

Ngợi ca LTXC

Văn ngh

Chầu

Thánh Thể

Dâng đêm & nghỉ đêm

Thánh Lễ

khai mạc  

Chầu

Thánh Thể.

Nghỉ đêm

 

9:00

Chầu

Thánh Thể

 

10:00

Dâng đêm & nghỉ đêm

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 15, 2023 at 6:05 AM
Subject: TĐCTT GP Orange tham dự Đại Hội
To: <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>, <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>, <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>, TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>

Quí AC TĐCTT Giáo phận Orange rất thân mến của em, 
Trước hết, em xin chúc mừng Lễ Đức Mẹ Đau Thương 15/9, ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô, 14/9 hôm qua.
Chính vì Mẹ Maria đã đứng kề bên Thánh giá Chúa Kitô (xem Gioan 19:25) mà Giáo Hội đã đặt lễ Đức Mẹ Đau Thương ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô.
Xin Mẹ Maria Đau Thương Đồng Công Cứu Chuộc chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta cũng biết lợi dụng tất cả mọi đau thương trong đời cho phần rỗi của mình và của các LH cần đến LTXC hơn.

Nhóm TĐCTT được Ơn Khởi Động năm 2008 và được thành lập năm 2009 đều ở Nam California, và vì thế nên con số của TĐCTT ở Nam California này nhiều nhất, với 289 anh chị em.
Tuy nhiên, trong đó có 224 anh chị em TĐCTT ở Giáo Phận Orange, một Giáo phận đã hợp thức hóa cho Nhóm TĐCTT là một tổ chức Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Hội từ năm 2018.
Bởi thế, Nhóm TĐCTT GP Orange được coi là Tổng Hành Dinh (Headquarter) của toàn bộ Nhóm TĐCTT ở HK,
(cho tới nay, chưa kể Khóa LTXC 63 ở Fort Worth TX cuối tuần tới 22-23/9/2023, toàn thể TĐCTT là 861 phần tử đã ghi danh và tuyên hứa gia nhập).

Năm 2023 này là thời điểm 15 năm Ơn Khởi Động nên Nhóm TĐCTT không thể nào không qui tụ lại với nhau để tạ ơn LTXC,
cũng như để làm sao cúng nhau càng ngày càng xứng đáng hơn và đắc lực hơn với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta,
hầu đáp ứng trọn vẹn và thỏa đáng Thánh Ý Chúa, Đấng đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta bằng những lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày Thứ Bảy 17/8/2002 ở TGP Krakow Balan.
Nơi tổ chức Đại Hội II 2023 tới đây ở Nam California, bên vùng đất thuộc Giáo phận San Bernardino, nơi Nhóm TĐCTT được thành lập tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona Thứ Bảy 4/4/2009.

Nhóm TĐCTT GP Orange, Tổng Hành Dinh của toàn bộ TĐCTT, là một lực lượng mạnh nhất và nhiều nhất, bởi thế phải làm sao để tích cực tham dự và chủ động tiếp đón Quí TĐCTT ở xa đến.
Có hai lãnh vực quan trọng cần nhiều anh chị em có khả năng cộng tác, đó là chuyên chở và ẩm thực.
Phần ẩm thực đã có một phân bộ chuyên lo với nhau rồi, kể như tạm ổn; còn vấn đề chuyên chở cần thiết cho quí AC Nam CA  không có phương tiện đến tham dự và quí AC bay từ xa tới.
Hôm mùng 2/9/2023 khi họp đúc kết về Đại Hội II 2023 này, đã nói đến Ban Chuyên Chở: Anh Nguyễn Văn Thế (từ LAX), Anh Hà Đại Thắng (từ John Wayne), Chị Tammie Thủy (từ Ontario).

Riêng quí AC ở Orange County cũng cần có một Ban Phụ Chở; em xin quí Chị sau đây vốn có khả năng thích hợp (có xe riêng và lái được ở ngoài xa lộ) phụ giúp chuyên chở nhé:
Đó là Quí Chị Lưu Ngọc Trinh, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần Tuyết Hồng, Trần Kim Oanh, Đinh Tuyết Mai, Nguyễn Nancy v.v., và AC Hồng Phát (có thể cả ở phi trường).
3 AC trong Ban Chuyên Chở từ Phi trường có thể tiếp sức cho Ban Phụ Chở từ OC, bằng cách, chở từ 1:00 pm một số anh chị sang sớm, để sau đó 3 AC bắt đầu ra phi trường đón là vừa.
Nhưng trên hết xin quí anh chị ghi danh ngay, sớm bao nhiêu có thể, với các trưởng nhóm của mình, hay xin quí trưởng nhóm nhắc gọiđể biết bao nhiêu mà chia xe và giờ đón.

Trở lại vấn đề ẩm thực, thì xin quí Chị dấn thân phục vụ bằng tất cả khả năng và với thời giờ cùng hoàn cảnh của mình:
1- Cố giành giờ để tham dự Đại Hội hơn là chỉ lo nấu nướng trong bếp cho các bữa ăn;
2- Xin soạn dọn thực đơn cho từng bữa và toàn bộ các bữa (hình như các chị đã xong toàn bộ thực đơn);
3- Làm sẵn tại nhà các món ăn theo thực đơn cho toàn bộ các bữa ăn và đem lên hiện trường để trước bữa hâm lại và dọn ra thôi;
4- Chi phí cho các bữa ăn, được đóng góp công hay của hoặc cả công lẫn của bởi một số AC TĐCTT Nam California, để khoản đãi tất cả Quí AC tham dự, nhất là quí AC từ xa đến với nhiều tốn kém.
Nhưng trước tiên xin quí anh chị ghi danh ngay, sớm bao nhiêu có thể, với các trưởng nhóm của mình, hay xin quí trưởng nhóm nhắc gọiđể biết bao nhiêu mà mua và làm các bữa ăn.  

Xin quí AC nào ở xa đã mua vé máy bay làm ơn cho em biết sớm nhé, để lo sắp xếp xe đưa đón và tìm mượn chăn gối.
Xin chân thành cám ơn quí AC dần thân phục vụ và tích cực tham dự. 
Xin Hai Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II chuyển cầu cho Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động II (5-8/10/2023) được nên trọn theo Thánh Ý Chúa.

em tĩnh

Xin nhìn lại một số hình ảnh thân thương từ Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, nơi Nhóm TĐCTT được thành lập Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009,
nơi khi chúng ta tổ chức đại hội mừng 15 năm ơn khởi động mới có bức Tượng Mẹ Đau Thương mà chúng ta được chụp tấm hình chung với trước tượng Mẹ, Người Mẹ được Giáo Hội cử hành lễ hôm nay 15/9.
Xin Mẹ Maria là Mẹ Đồng Công Thương Xót biến TĐCTT chúng ta thành một Đạo Binh Thương Xót của LTXC trong và cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Amen.
6:00 thức giấc và 6:30 dâng mình cho Đức Mẹ và cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng chuỗi Kinh Mân Côi trước Thánh Lễ 7 giờ

Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH dâng lễ khai mạc tối Thứ Sáu và Cha Nguyễn Đức Minh PTLH dâng lễ bế mạc chiều Chúa Nhật, 

Cha Nguyễn Tuấn Long nguyên TLH dâng lễ sáng Thứ BảyBữa tối Thứ Sáu hôm qua có món bún riêu, bữa điểm tâm sáng Thứ Bảy có món cháo cá nóng do Chị Văn Thị Nguyệt nấuBài ca sinh hoạt Tôi Chọn Giêsu trước 1 trong 4 đề tài là "Thời Điểm Thương Xót", đề tài đầu tiên của Đại Hội

Đề tài thứ hai "Mục Vụ Thương Xót" được Cha Nguyễn Tuấn Long, tuyên úy hải quân Hoa Kỳ, chia sẻViếng Chúa trong phòng chầu trước bữa trưa


Tấm Hình gần 90 anh chị em với Cha Nguyễn Tuấn Long trước Tượng Đài Đức Mẹ Đồng Công, Một Mầu Xanh Thanh Mẫu tuyệt vời!From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 8, 2023 at 5:12 AM
Subject: Kính mời tham dự Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>, <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Xin ch
ào bình minh Quí TĐCTT của em từ San Jose Bắc California,

 

Trước hết, em xin gửi đến quí AC TĐCTT của em lời chúc mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ hôm nay, mùng 8/9/2023,

và chúng ta cùng nhau đồng thanh hô: 

HAPPY BIRTHDAY OUR DEARLY BELOVED MARY 

- KÍNH MỪNG SINH NHẬT CỦA MẸ CHÍ ÁI MARIA CỦA CHÚNG CON

 

Ngày Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8/9/2023 hôm nay, vào tháng 10, 

mà ngày mùng 8 này lại chính là ngày bế mạc Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động.

 

Chính vì thời điểm chỉ còn hơn 3 tuần lễ này, thời điểm để kịp mua vé máy bay với giá vé bình thường, 

đối với quí AC ở xa cần bay sang California để tham dự Đại Hội,

mà em gửi email này để, sau 5 emails trước đây (4/10/2022, 17/2/2023, 9/8/2023, 15/8/2023, 18/8/2023) về Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Ơn Khởi Động (2008-2023),

một lần nữa em xin trân trọng và tha thiết kính mời quí AC cố gắng tích cực về tham dự nhé.

 

Lý do duy nhất đó là để TĐCTT chúng ta cùng nhau tri ân cảm tạ LTXC, 

Đấng đã thiết lập Nhóm TĐCTT chúng ta 15 năm trước đây bằng một Ơn Khởi Động,

qua những lời của Vị đại diện Người trên trần gian này là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II 

vào thời điểm 17-18/8/2002 khi cung hiến Đền Thánh LTXC ở Krakow Balan.

Chính vì Nhóm TĐCTT được tác động và thành lập bởi chính Lời Chúa 

qua miệng lưỡi của Vị Thánh Giáo Hoàng của Thời Điểm LTXC mà nó đã được tồn tại và phát triển

qua biết bao thăng trầm và sinh hoạt xứng với ơn gọi thương xót cùng sứ vụ thương xót của mình 

hầu đáp ứng nhu cầu thương xót trong Thời điểm Thương xót ngày nay.

 

Chúng ta cần qui tụ lại trong Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 

chẳng những để cùng nhau tri ân cảm tạ LTXC mà còn để cùng nhau thăng tiến hơn nữa

nhờ đó một hội đoàn mang danh TĐCTT (The Viet Apostolate of Divine Mercy) đã được Giáo Hội, 

qua Giáo Phận Orange CA chính thức chuẩn nhận 

là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo Hội năm 2018 ngay sau Đại Hội mừng 10 năm Ơn Khởi Động 2018, 

và cũng đã được chính quyền công nhận là một Hội Bất Vụ Lợi năm 2019,

TĐCTT chúng ta càng ngày càng xứng đáng hơn với ơn gọi thương xót cao cả 

cùng sứ vụ thương xót khẩn trương của mình qua các sinh hoạt cầu nguyện, rao giảng và tông đồ bác ái.

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II, 

cùng với Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina, 

vị Thánh được Giáo hội tưởng kính vào ngày 5/10, ngày khai mạc Đại Hội 2023, 

đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con 

trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10  From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 18, 2023 at 6:05 AM
Subject: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động: Các Vấn Đề Nghị Sự và Chi Phí Tham Dự
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Để tiếp theo 2 emails mới đây về Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động, liên quan đến 

1- Thành phần Nghị viên bầu chọn Tổng Vụ viên và 

2- Các Ban Ngành, em xin tiến đến 

3- Các Vấn Đề Nghị Sự 

 

Bởi vì mỗi một Đại Hội 5 năm một lần để Mừng Ơn Khởi Động với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC,

TĐCTT chúng ta, ngoài việc bầu chọn vai trò tân Tổng Vụ của Nhóm, còn cần phải kiểm điểm lại bản thân từng phần tử cũng như chung Nhóm những gì cần thiết,

cần phải cải tiến về cả tinh thần, cơ cấu, sinh hoạt và hoạt động của mình, để ngày càng xứng với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của thành phần mang danh xưng TĐCTT. 

 

Các Vấn Đề Nghị Sự cho Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 này sẽ được bàn đến trong mục TĐCTT - Nội Qui vào lúc 3:30 đến 5:00 pm Thứ Bảy, bao gồm như sau:


Trước hết về Cơ cấu

1- Mừng Ơn Khởi Động: Hạn định 5 năm 1 lần thay vì 3 năm

2- Áo Polo Shirt đồng phục: Chuyển đổi Art Work và nơi đặt làm

3- Hiệu cờ và Hiệu ca: Áp dụng thực hành

4- Các Nhóm TĐCTT chọn Quan Thày và được gọi tên Nhóm theo Quan Thày kèm theo GP và tiểu bang

Sau nữa về Quĩ chung

5- Quỹ Sinh hoạt Phục vụ và Trợ giúp ngoại thường

6- Chủ trương gây Quĩ cứu trợ không bảo trợ và phải có tính cách quốc tế

7- The Viet Apostolate of Divine Mercy không nhận làm trung gian bác ái


Sau hết về Khóa LTXC

8- Khóa LTXC: Thời gian, cấp độ, đề tài, hợp tác

9- Mở Khóa LTXC trực tuyến / livestream hay online cho những tâm hồn nào khao khát LTXC ở những nơi không thể tham dự Khóa LTXC trực diện như chúng ta vẫn tổ chức hằng năm.

10- Lời Tuyên hứa TĐCTT: Có thể thêm hình thức vấn đáp khi cần


Chi Phí Tham Dự Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 bao gồm di chuyển và phòng ốc, không kể ẩm thực như sau:

Di chuyển: Máy bay (từ các tiểu bang khác xa ngoài California) hay xe hơi (từ San Jose California)

Phòng ốc: 150 MK cho 3 đêm, nghĩa là mỗi đêm 50 MK

                  Tuy nhiên, vị linh mục phụ trách Trung Tâm Tĩnh Tâm này là Cha Vinh cho chúng em biết có thể tăng mỗi đêm 5MK nữa, bởi ngài cung cấp free nước uống, giấy nhà cầu và bao rác v.v., còn được sử dụng bếp free nữa.

                  Các cặp TĐCTT có thể ngủ chung ở Saint Joseph Hall.

Ẩm thực: Nhóm TĐCTT Nam California xin khoản đãi quí AC TĐCTT ở xa tới (Bắc CA và Ngoài CA), nghĩa là qúi AC không phải lo chi phí về ẩm thực  

Ban Phục Vụ Đại Hội (Tiếp Tân và Ẩm Thực) cần biết chắc số anh chị em tham dự để sắp xếp phòng ngủ và mua thực phẩm, hạn chót để báo cáo là vào ngày 29/9/2023, Lễ Các Tổng Thần.


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con 
trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 15, 2023 at 6:12 AM
Subject: TĐCTT - Đại Hội Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023: Các Ban Ngành 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Quí TĐCTT rất thân thương của em trong LTXC vô biên,

 

Trước hết, em xin hân hoan gửi đến Quí AC lời nguyện chúc vĩnh phúc Thiên Đàng đến từng quí AC trong Lễ Đức Mẹ Mông Triệu Hồn Xác Lên Trời 15/8/2023 hôm nay nhé.

Sau nữa, em xin tiếp tục về biến cố trọng đại nhất trong năm của chung Nhóm TĐCTT chúng ta, đó là Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động.

Email lần trước, Thứ Tư mùng 9/8/2023, em đã xác định thành phần nghị viên chính thức để đại diện bầu chọn vai trò Tổng Vụ viên của Nhóm TĐCTT.

Email lần này, Thứ Ba 15/8/2023, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, em xin tạm chia các ban ngành phục vụ Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động như sau:

 

Các Ban Ngành

1.       Ban Ghi danh: Các Trưởng Nhóm địa phương ở các Giáo phận, bao gồm cả các tiểu bang ngoài California và trong California, để em lập danh sách và điểm danh tại hiện trường

2.       Ban Chuyên chở: Anh Nguyễn Văn Thế, Anh Hà Đại Thắng và Chị Tammie Thủy: chia nhau đưa đón quí AC TĐCTT bay tới phi trường LAX Los Angeles, John Wayne OC hay Ontario.

3.       Ban Tiếp tân: Anh Chị Vũ Lung và Tuyết Mai - Sắp xếp phòng ngủ, hướng dẫn phòng ốc và phân phối chăn gối cho quí AC bay từ xa tới

4.       Ban Phòng ốc: Aa. Thắng và Trương - Sắp xếp và thu dọn bàn ghế ở Nguyện đường, Hội trường và Phòng dùng bữa 

5.       Ban Trang trí: Quí Chị Nguyễn Nancy và Hà Mai Trang - Trưng bày hoa cảnh, hình ảnh và biểu ngữ

6.       Ban Phụng vụ: Anh Nguyễn Văn Thế - Dọn lễ, rao lễ, giúp lễ, cắt đặt các Bài Đọc

7.       Ban Kinh nguyện: Chị Nguyễn Nancy - Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót

8.       Ban Thánh ca: Chị Trần Mỹ Dung - Soạn các bản nhạc thích hợp cho Lễ, Chầu, kinh nguyện

9.     Ban Đàn hát: Anh Nguyễn Chí Long - đệm đàn kiêm âm thanh

10.  Ban Chương trình: Anh Nguyễn Việt Phát làm MC

11.   Ban Sinh hoạt: Quí Chị Xuân Hồng và Ngô Trinh - Hoạt ca, vui ca và văn nghệ

12.   Ban Bầu cử: Anh Nguyễn Điềm, Anh Nguyễn Luy và Chị Trần Phan Hòa - Thể lệ bầu chọn, ứng cử và đề cử, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu, kết phiếu

13.   Ban Ẩm thực: Chị Thúy Nga và Tammie Thủy - Các bữa sáng, trưa và tối, kèm theo những thứ giải khát cùng nhâm nhi.

14.   Ban Vệ sinh: Anh Tống Quang Minh - Dọn rửa sạch sẽ sau các bữa ăn ở phòng dùng bữa và nhà bếp, thu và đổ rác.

        Quí AC trưởng ban ngành trên đây có thể mời gọi thêm tình nguyện viên để phụ giúp nếu cần.

 

Biệt chú:

 

1.       Quí AC TĐCTT nào, bất cứ ở đâu, có khả năng và có thể tự đảm nhận và phụ giúp một ban ngành nào trong 14 ban ngành trên đây, hay kiêm nhiệm hơn một ban ngành xin làm ơn cho em biết;

2.       Quí AC TĐCTT di chuyển bằng máy bay cần đưa đón từ phi trường và ra phi trường xin làm ơn cho Ban Chuyên Chở hay em biết để liệu người và xe - 
        Quí AC đến bằng máy bay, nếu không có thân nhân hay thân hữu để thăm, có thể đến 1 trong 3 phi trường sau đây vào chiều Thứ Năm trong khoảng 2-4 giờ chiều

        LAX ở Los Angeles, John Wayne ở Orange County hay Ontario ở Riverside. 

        Nếu được quí AC đến gần giờ nhau như trên để chúng em đón nhiều người cùng một lúc thì quá tốt, bởi bấy giờ rất kẹt xe, khó có thể đưa đón nhiều chuyến khác nhau.

3.       Quí AC TĐCTT nào ngáy ban đêm, hay phải có đèn sáng mới ngủ được, hoặc có nhu cầu đặc biệt nào về ngủ đêm, xin làm ơn cho Ban Tiếp Tân hay em biết để đáp ứng bao nhiêu có thể;

4.       Quí AC TĐCTT nào ở Nam California (OC, San Bernardino và Los Angeles) có thể cho anh chị em ở xa tới tạm sử dụng chăn gối của gia đình mình xin làm ơn cho Ban Tiếp Tân hay em biết;

5.       Quí AC TĐCTT nào ở Nam California (OC, San Bernardino và Los Angeles) chuyên môn về một món ăn nào đó, và muốn đóng góp, xin làm ơn cho Ban Ẩm Thực biết.

Xin nhị vị Thánh LTXC Faustina, Quan Thày của TĐCTT và Gioan Phaolô II, Sáng Lập TĐCTT, chuyển cầu cho Đại Hội mừng 15 năm Ơn Khởi Động được nên trọn Thánh Ý Chúa.

em tĩnh


Sau email lần 1 ngày 9/8/2023 về Thành Phần Nghị Viên bầu chọn tân Tổng Vụ TĐCTT và 

Sau email lần 2 ngày 15/8/2023 về Các Ban Ngành trên đây, 

em sẽ phổ biến tiếp email lần 3 về Các Vấn Đề Nghị Sự cho Đại Hội Mừng 15 năm Ơn Khởi Động.

Phiên họp Tổng kết, bao gồm Tổng Ban Phục Vụ và các ban ngành được thực hiện vào lúc 5 đến 6 giờ chiều Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/9/2023 ở Saint Patrick và qua online.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 9, 2023 at 1:45 PM
Subject: TĐCTT - Đại Hội Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10/2023: Thành phần nghị viên chính thức
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Như chúng ta đã biết qua 2 emails thông báo của em trước đây: email ngày 4/10/2022 và email ngày 17/2/2023, 

đó là TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện Đại Hội TĐCTT II Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (2008 - 2023).

Đại Hội lần 2 năm 2023 này tiếp nối Đại Hội lần 1 năm 2018 đều có cùng một mục đích đó là TĐCTT chúng ta cùng nhau Mừng Ơn Khởi Động,

tức là cùng nhau cử hành Thanksgiving, tạ ơn LTXC đã qui tụ chúng ta lại thành một Nhóm TĐCTT nhỏ bé và mới mẻ cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay.
Thật vậy, Nhóm TĐCTT chúng ta đã được LTXC thành lập qua chính những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 17/8/2002 ở Balan.


Bởi thế, cứ 5 năm 1 lần, chúng ta cùng nhau cử hành LTXC nơi Nhóm TĐCTT, bằng việc ý thức lại ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng ta,

nhờ đó TĐCTT chúng ta mới xứng đáng và có thể đáp ứng Thời Điểm Thương Xót để LTXC càng được hiển linh trong tình trạng khốn cùng của nhân loại hiện nay.
Tuy nhiên, năm nay, 2023, trong Đại Hội lần 2, được tổ chức vào cuối tuần đầu Tháng 10, từ chiều tối Thứ Năm đến trưa Chúa Nhật, 5-8/10, 

chung Nhóm TĐCTT chúng ta còn có một biến cố đặc biệt nữa, khác với Đại Hội lần đầu 2018, đó là sự kiện Bầu lên một Tổng Vụ Viên cho Nhóm TĐCTT nhiệm kỳ 5 năm (2023 - 2028).


Theo Nội Qui (Khoản XV, 2-5) thì diễn tiến và cấu trúc Đại Hội cấp Trung Ương để bầu chọn tân Tổng Vụ Viên như sau:

Vào thời điểm: Khoảng vào dịp Lễ Thánh Sáng lập Gioan Phaolô II 22/10 - nhưng vì nơi tổ chức chỉ còn chỗ vào thời điểm đầu tháng, nên chúng ta phải tổ chức vào thời khoảng 5-8/10/2023;

Tham dự viên: Ban Phục Vụ (BPV) Trung Ương đương nhiệm, BPV địa phương (có 72 phần tử trở lên) và 3 đại biểu địa phương ngoài BPV địa phương;

Để Hiệu lực: Việc bầu vai trò Tổng Vụ Viên TĐCTT 

- Phải hội đủ 2/3 số tham dự viên thuộc BPV Trung Ương và BPV Địa Phương kèm theo các đại biểu địa phương

- Và phải có sự hiện diện của Cha Tổng Linh Hướng.


Ban Phục Vụ Địa Phương của những Nhóm từ 72 phần tử trở lên (Nội Qui XV.3)

California: GP Orange 224 (miền Nam California thuộc vùng Tây Nam HK) &

                 GP San Jose 82 (miền Bắc California cũng thuộc vùng Tây Nam HK)
Texas: TGP Galveston-Houston TX 81 &

            Fort Worth TX 84 (2 GP ở miền trung nam HK); 

 

Những Nhóm TĐCTT chưa đủ 72 phần tử:

California: GP San Bernardino 23 và TGP Los Angeles 32  

Washington: TGP Seattle 56 (đã tạm ngưng sinh hoạt từ năm 2014)

Oklahoma: TGP Oklahoma 14

Dallas: GP Dallas 10

Đông Bắc HK (từ bắc xuống nam): GP Rochester NY 40, TGP Philadelphia PA 50, TGP Washington MD 29 & GP Arlington VA 65 

 

Các nhóm không đủ 72 phần tử trên đây có thể ghép lại với nhau vì ở sát cận nhau hay/và với nhóm chính, như sau:

GP Rochester NY 40 + TGP Philadelphia PA 50 = 90
TGP Washington MD 29 + GP Arlington VA 65 = 94

TGP Oklahoma 14 + GP Dallas 10 được ghép với GP Fort Worth TX 84 = 108

GP San Bernardino 23 và TGP Los Angeles 32 được ghép với GP Orange 224 279  

                    

Tóm lại, cho đến thời điểm 2023 này, không kể các nhóm nhỏ ở những giáo phận khác nhau như

GP Phoenix AZ 6TGP Detroit MI 5GP Pensacola FL 5GP Honolulu HI 4GP Austin TX 3, GP San Diego CA 3...  

có tất cả 12+ Nhóm TĐCTT chính nhưng ghép lại với nhau chỉ còn 6 Nhóm để đại diện bầu chọn vai trò Tổng Vụ Viên

4 GP ở California Tây Nam HK 

GP ở Trung Nam HK (3 TX và 1 OK) 

4 GP ở Đông Bắc Hoa Kỳ. 

 

4 ở California Tây Nam HK
1- GP Orange và 2 GP Nam California 
(5 vị BPV ở GP Orange + 3 đại biểu từ GP San Bernardino và TGP Los Angeles), 

2- GP San Jose CA (5 vị BPV + 3 đại biểu), 


4 ở Trung Nam HK (3 TX và 1 OK)  
3- TGP Galveston-Houston TX (5 vị BPV + 3 đại biểu), 

4- 3GP Fort Worth TX + Dallas TX + Oklahoma OK (5 vị BPV GP Fort Worth + 3 Đại Biểu từ cả 2 GP Dallas và GP Oklahoma), 

 

4 ở Đông Bắc Hoa Kỳ
5- GP Arlington + TGP Washington
 (5 vị BPV GP Arlington VA + 3 Đại Biểu TGP Washington MD), 

6- GP Rochester NY + TGP Philadelphia PA (3 Đại Biểu GP Rochester NY và 3 Đại Biểu TGP Philadelphia PA)


Tổng số nghị viên TĐCTT để bầu chọn vai trò Tổng Vụ Viên như sau:

46 v chính thức ở các Địa phương trên đây

5 vị trong BPV Trung Ương 

3 vị trong Board of Directors của The Viet Apostolate of Divine Mercy 

54 nghị viên  

 

Nếu phải hội đủ tối thiểu 2/3 trong tổng số 54 vị này thì cần phải đạt được con số 36 nghị viên TĐCTT

Xin trân trọng kính mời quí AC trong BPV Trung Ương và Địa Phương (trên đây) 

cố gắng sắp xếp để tham dự Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động để Bầu tân Tổng Vụ Viên đầu tiên của Nhóm TĐCTT chúng ta nhé.


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành 

với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh

 

TB. Tuần tới em sẽ phổ biến thêm và riêng một email nữa về chính việc tổ chức Đại Hội này, 

bao gồm những chi tiết và tiết mục chính yếu sau đây:

- Các Ban ngành,

- Phi trường và vấn đề đưa đón,

- Phòng ngủ và chăn gối,

- Bữa ăn và nấu nướng

- Họp tổng kết 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 17, 2023 at 12:46 PM
Subject: TĐCTT Đại Hội II 2023 Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Em đã chính thức thông báo về Đại Hội TĐCTT II 2023 này ở trong email ngày 4/10/2022,

ngày áp Lễ Thánh Faustina, Quan thày của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Từ đó đến nay, em vẫn tiếp tục làm việc cho đại hội quan trọng 5 năm 1 lần này.

Ở chỗ, em (và nhà em) đã tham quan địa điểm tổ chức và em đã phác họa chương trình.

 

Hôm nay em tiếp tục phổ biến thêm về Đại Hội II TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động,

để quí AC nói chung, nhất là quí AC ở xa, liệu book ngày tháng và vé máy bay, cho đại cuộc này nhé.

 

Trong cái link dưới đây, Quí AC sẽ thấy 2 phần: 

Phần đầu là chương trình đại hội và phần sau là toàn bộ hình ảnh ở địa điểm đại hội.

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10   

                                                           

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh

 

Trong cái link, ở phần cuối là khoản Nội Qui về Đại Hội liên quan đến việc bầu Ban Phục Vụ Trung Ương,

xin quí AC nói chung, nhất là quí Anh Chị đang đảm trách phục vụ các nhóm địa phương làm ơn chú ý và áp dụng cho đúng nhé.

Cám ơn quí AC.


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 17, 2023 at 5:17 PM
Subject: Re: TĐCTT Đại Hội II 2023 Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT rất thân thương,
Vì tính cách quan trọng của đại hội 5 năm mới có một lần của chúng ta,
Em xin bổ túc thêm 3 chi tiết đặc biệt cho quí AC tham dự bằng máy bay để quí AC dễ dàng thực hiện nhé:

1- Địa chỉ tổ chức đại hội:
11316 Cypress Ave, Riverside, CA 92505  

2- Phi trường:
Ontario (ONT) International Airport, cách địa điểm đại hội khoảng 30 phút lái xe.
Phi trường LAX cách 1 tiếng 30 phút
Phi trường John Wayne ở Orange County cách 1 tiếng 15 phút

3- Đưa đón:
Thường quí AC sẽ đến vào chiều Thứ Năm ngày 5/10/2023 và sẽ được Ban Tiếp Tân đón thẳng về địa điểm đại hội.
Nếu từ phi trường LAX ở Los Angeles vào giờ cao điểm kẹt xe sẽ mất 3 tiếng lái xe, phi trường John Wayne ở Orange County cũng thế.
Chúng ta cố gắng đến ngay chiều Thứ Năm để tham dự đầy đủ chương trình Đại Hội từ đầu đến cuối.
Anh chị em nào muốn thăm thân nhân hay thân hữu nên để sau Đại Hội nhé.

Xin Thánh Faustina Quan Thày và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập chuyển cầu cho Đại Hội II - 2023 của chúng ta được nên trọn Thánh ý Chúa!

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 4, 2022 at 11:32 AM
Subject: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (2008-2023)
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022       


T
ạ ơn LTXC đã dùng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 17/8/2002 ở Balan để làm nên Nhóm TĐCTT của chúng ta,

từ ngày Thứ Sáu 11/4/2008, cho đến năm 2023 là đúng 15 năm, và vì thế chúng ta cùng nhau long trọng cử hành 15 Năm Ơn Khởi Động.

TĐCTT chúng ta không mừng 15 năm thành lập, từ Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, mà là 15 năm Ơn Khởi Động để tôn vinh và tri ân Ân Sủng Thần Linh. 


Trong nh
ững lần đi phục vụ các Khóa LTXC năm 2022 này, em thấy quí AC TĐCTT San Jose CA cũng như Arlington và Maryland tỏ ra hào hứng muốn về tham dự.

Do đó, Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động của chúng ta cần phải được book chỗ ở một nơi rộng hơn Đại Hội I 2018 (gần 100 người), và cần phải được thông báo sớm.

Vả lại, Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 là một đại hội bầu Ban Tổng Phục Vụ đầu tiên, bao gồm cả các Ban Phục Vụ địa phương nữa, nên mọi sự sẽ phải được sửa soạn kỹ lưỡng.

 

Em sẽ đích thân phác họa nội dung và chương trình Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Ơn Khởi Động 2023 này 

để bàn với Ban Phục Vụ Trung Ương lâm thời hiện nay biểu quyết vào buổi họp định kỳ lần 4 ngày 30/12/2022.

Sau đó em sẽ thông báo toàn bộ về nội dung và chương trình này tới chung nhóm nhé.

 

Trong khi chờ đợi đến ngày lịch sử hồng phúc ơn thiêng ấy, em xin chính thức thông báo quyết định của chung Ban Phục Vụ Trung Ương lâm thời,

sau 2 buổi hội ngộ định kỳ lần 2 (ngày 29/6 + 7/7/2022) và lần 3 (ngày 3/10/2022), về Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 như sau:

 

- Thời điểm: 5-8/10/2023 (từ chiều tối Thứ Năm ngày 5/10 cho đến sáng Chúa Nhật ngày 8/10);
- Địa điểm: Divine Word Retreat Center ở Riverside Nam California, nơi có thể dung nạp qua đêm tới 150 người;
- Lệ phí: $165.00 / 3 đêm / 1 người (without meals hay tự lo bữa ăn) 
                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh