THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

 

Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (2008-2023)

 

 

Chủ đề

“Hỡi Tông Đồ của tình thương Cha (TĐCTT), hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha.

Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải khi loan truyền tình thương của Cha.

Những khó khăn làm con rất đớn đau này cần phải có để thánh hóa con và như là chứng cớ cho thấy đó là công việc của Cha."

(Thánh Faustina - Nhật ký 1142). 

 

Chương Trình

 

Chiều Thứ Năm

3:00 - Sửa soạn phòng ốc (hội trường, phòng ăn và nhà nguyện - Ban Trang Trí)

5:00 - Qui tụ (Hành lang đầu cầu thang: nghênh đón, ghi danh, chỗ ngủ và tham quan - Ban Tiếp Tân)

6:00 - Dẫn nhập (Hội trường: chào mừng, nhận diện và tổng quan - MC)

7:00 - Bữa tối (Phòng ăn - Ban Ẩm Thực)

8:00 - Thánh Lễ khai mạc và Chầu Thánh Thể (Nhà Nguyện - Ban Phụng vụ)

9:30 - Vệ sinh

10:00 - Nghỉ đêm (xin giữ thinh lặng trong phòng ngủ để anh chị em có thể ngủ kẻo mệt ban ngày; ai khó ngủ hay muốn nói chuyện thì ra ngoài)

 

Ngày Thứ Sáu

Sáng

6:00 - Báo thức và sửa soạn

7:00 - Cầu Kinh Mân Côi (Nhà nguyện - Ban Kinh Nguyện và Ban Thánh ca)

7:30 - Thánh Lễ (Nhà nguyện - Ban Phụng vụ và Ban Thánh ca)

8:15 - Điểm tâm (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

9:00 - Sinh hoạt (Nơi chọn tùy nghi - Ban Sinh Hoạt)

9:15 - Đề tài 1 "Tông Đồ của tình thương Cha"

        - Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh hướng TĐCTT (Hội trường - MC)

10:00 - Giải lao

10:15 - Đề tài 2 "Hãy loan báo cho toàn thế giới biết tình thương khôn thấu của Cha"

         - Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh hướng TĐCTT (Hội trường - MC)

11:00 - Giải lao

11:15 - Hội thảo chung (Hội trường - MC)

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể và chụp hình (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

12:30 - Bữa trưa (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

13:15 - Nghỉ trưa

13:45 - Sinh Hoạt (Nơi chọn tùy nghi - Ban Sinh Hoạt)

14:00 - TĐCTT: Tổng Quan - Em tĩnh (Hội trường - MC)

14:45 - Giải lao

Chiều

15:00 - Đi Đường Thánh Giá (ngoài trời)

15:30 - Giải khát (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

16:00 - Chia sẻ sinh hoạt các nơi (Hội trường - MC)

17:00 - Tự do: đi dạo, tắm rửa, hay ai có thể cùng nhau leo đồi lên tới cây Thánh giá trên đỉnh đồi

18:00 - Bữa tối

Tối

19:00 - Ngợi Ca LTXC (hội trường)

20:00 - Chầu Thánh Thể - Chuỗi Thương Xót, và dâng đêm (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

21:00 - Một giờ với Thày: âm thầm cầu nguyện với LTXC, đền tạ LTXC hay hòa giải với Chúa

22:00 - Nghỉ đêm (xin giữ thinh lặng trong phòng ngủ để anh chị em có thể ngủ kẻo mệt ban ngày; ai khó ngủ hay muốn nói chuyện thì ra ngoài)

 

Ngày Thứ Bảy

Sáng

6:00 - Báo thức và sửa soạn

7:00 - Cầu Kinh Mân Côi (Nhà nguyện - Ban Kinh Nguyện và Ban Thánh ca)

7:30 - Thánh Lễ (Nhà nguyện - Ban Phụng vụ và Ban Thánh ca)

8:15 - Điểm tâm (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

9:00 - Sinh hoạt (Nơi chọn tùy nghi - Ban Sinh Hoạt)

9:15 - Đề tài 3 "Đừng thất đảm trước những khó khăn con gặp phải khi loan truyền tình thương của Cha"

         - Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh hướng TĐCTT 2009-2014 (Hội trường - MC)

10:00 - Giải lao

10:15 - Đề tài 4 "Những khó khăn làm con rất đớn đau này cần phải có để thánh hóa con và như là chứng cớ cho thấy đó là công việc của Cha."

          - Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh hướng TĐCTT 2009-2014 (Hội trường - MC)

11:00 - Giải lao

11:15 - Hội thảo chung (Hội trường - MC)

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Thánh Thể và chụp hình (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

12:30 - Bữa trưa (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

13:15 - Nghỉ trưa

13:45 - Sinh Hoạt (Nơi chọn tùy nghi - Ban Sinh Hoạt)

14:00 - TĐCTT: Ơn gọi và Sứ vụ - Em tĩnh (Hội trường - MC)

14:45 - Giải lao

Chiều

15:00 - Chuỗi Thương Xót (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

15:30 - TĐCTT: Nội Qui - Em tĩnh (Hội trường - MC)

17:00 - Tự do: đi dạo, tắm rửa hay trò chuyện với nhau

18:00 - Bữa tối

Tối

19:00 - TĐCTT Bầu Ban Phục Vụ Trung Ương (hội trường)

20:00 - Chầu Thánh Thể (Chuỗi Thương Xót - Hòa Giải với Chúa) và dâng đêm (Nhà nguyện - Ban Kinh nguyện và Ban Thánh ca)

21:00 - Một giờ với Thày: âm thầm cầu nguyện với LTXC, đền tạ LTXC hay hòa giải với Chúa (những ai chưa có thể hòa giải tối hôm qua)

22:00 - Nghỉ đêm (xin giữ thinh lặng trong phòng ngủ để anh chị em có thể ngủ kẻo mệt ban ngày; ai khó ngủ hay muốn nói chuyện thì ra ngoài)

 

Sáng Chúa Nhật

6:00 - Báo thức và sửa soạn

7:00 - Cầu Kinh Mân Côi (Nhà nguyện - Ban Kinh Nguyện)

7:30 - Thánh Lễ bao gồm cả nghi thức Tân Ban Phục Vụ Trung Ương tuyên thệ nhậm chức (Nhà nguyện - Ban Phụng vụ và Ban Thánh ca)

8:30 - Điểm tâm (Phòng ăn - Ban Ẩm thực)

9:15 - Thu dọn

10:00 - Bế mạc, chia tay lên đường loan truyền LTXC theo ơn gọi và sứ vụ của thành phần TĐCTT

 

Các ban ngành phục vụ sẽ được phân chia sau, bao gồm:

Ban Tiếp Tân: Chuyên chở, đưa đón quí anh chị ở phi trường từ xa tới, ghi danh và hướng dẫn phòng ốc

Ban Trang Trí: Sắp xếp và thu dọn hội trường cùng trưng bày những gì cần cho Đại Hội (banners, hình ảnh v.v.)

Ban Ẩm Thực: 8 bữa ăn - 3 điểm tâm, 2 bữa trưa và 3 bữa tối, kèm theo những thứ nhâm nhi và giải khát trong ngày

Ban Thánh Ca: Các giờ phụng vụ và kinh nguyện, bao gồm cả giờ Ngợi Ca LTXC

Ban Phụng Vụ: Các giờ phụng vụ - dọn lễ và chầu, cùng chia cắt đọc PVLC trong Thánh Lễ và thừa tác viên cho rước lễ

Ban Kinh Nguyện: Các giờ Cầu Kinh Mân Côi, Chuỗi Thương Xót và cả Đàng Thánh Giá

Ban Bầu Cử: Giữ chương trình, lo đủ phiếu bầu, kiểm phiếu, ghi nhận kết quả và công bố kết quả

 

 

Trung Tâm Tĩnh Tâm Dòng Ngôi Lời Riverside

 1- Phong Cảnh

 

Ngã Ba Đường

Ngôi nhà đầu tiên: đầu giẫy nhà 2 lầu bao gồm các phòng ốc tĩnh tâm

Tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời - 11316 Cypress Ave, Riverside, CA 92505

 

Từ bãi đậu xe gần tới ngã ba đường nhìn xuống là sân banh baseball và thung lũng Riverside

Ngã Ba Đường: quẹo trái là lối vào khu vực phòng ốc của các cha Dòng Ngôi Lời và đi thẳng lên là giẫy phòng ốc tĩnh tâm ở bên phải

 

Bên trái, phía bên phòng ốc của các Cha Ngôi Lời, là Stone House Chapel - Nguyện Đường Thạch Gia, và ngôi nguyện đường thạch gia này của nhà dòng

đã trở thành một di sản lịch sử chung của Riverside, nhà dòng là sở hữu cũng không được bán đi, hủy hoại, hay sửa chữa làm mất đi tính cách lịch sử của nó

Bên phải là khu từ hai lầu bên dưới và một lầu bên trên theo triền dốc, bao gồm các phòng ốc tĩnh tâm

Ở đầu bên dưới là 2 lầu: lầu dưới là Phòng Ăn bên ngoài và Nhà Bếp bên trong

lối đi từ parking và Ngã Ba Đường từ bên dưới dẫn lên cho tới dẫy nhà kỹ thuật và lồi lên đỉnh đồi, nơi được dựng cây Thánh Giá lớn

Ngã Ba Đường thay vì đi thẳng lên, cũng có thể quẹo trái sang khu vực phòng ốc của các cha và lối lên Nguyện Đường Thạch Gia

Lối từ con lộ xuất phát từ Ngã Ba Đường, tới lưng chừng có lối dẫn lên Nguyện Đường Thạch Gia

Ngôi Nguyện Đường Thạch Gia này có thể chứa hơn 100 người tham dự cử hành phụng vụ Thánh Thể là Thánh Lễ

Ngay trước tiền đường của Nguyện Đường Thạch Gia có lối lưu thông giữa khu vực phòng ốc của các cha với bên khu nhà tĩnh tâm

Từ trước cấp trên cùng của tiền đường Nguyện Đường Thạch Gia nhìn về phía trái là khu nhà tĩnh tâm

Từ trước cấp trên cùng của tiền đường Nguyện Đường Thạch Gia nhìn về phía phải là vùng thung lũng cùng với đồi núi Riverside

 

Trung Tâm Tĩnh Tâm Dòng Ngôi Lời Riverside

2- Phòng Ốc

 

Phòng ăn ở ngay bên phải từ cửa vào thuộc khu bên dưới dẫy nhà tĩnh tâm

Căn phòng bên phải đối diện với Phòng ăn là phòng để đồ, bao gồm các kệ nước lọc uống free cho các khóa tĩnh tâm

Cuối hành lang từ phòng ăn là nhà bếp, với đủ mọi thứ cần cho những nhóm nào muốn tự nấu ăn lấy

Riêng Nhóm TĐCTT sẽ order đồ ăn cho các bữa ăn từ 1 trong 3 tiệm Việt Nam được Cha Trịnh Vinh, SDV, Giám đốc Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời, giới thiệu

Phở DJ, Phở Koi, và Phở Anh, cả 3 nơi đều có liên hệ tốt với Cha - Chúng em đã liên lạc với từng tiệm và họ xác nhận họ nhận đặt làm món ăn cho chúng ta.

Từ lầu dưới bao gồm Phòng Ăn và Nhà Bếp có cầu thang ở giữa dẫn lên lầu hai, tới một hành lang bên trái là hội trường, phòng vệ sinh và phòng ngủ nam giới

Từ cầu thang lên tới hành lang, ngay bên trái, có lối ra bên ngoài, xuống đường và có thể sang Nguyện Đường Thạch Gia

Phòng tắm và vệ sinh bên nữ

Phòng nữ cón có kính trang điểm tối tân, có 3 nút bấm để điều chỉnh ánh sáng xem các nàng biến hình đã thành tiên nữ hay chưa?

Nàng Thúy Nga đang thực tập để trở thành huấn luyện viên cho các nàng TĐCTT tham dự Đại Hội 2023

Hành lang từ bên các phòng ngủ của nữ giới nhìn suốt sang bên nam giới

Trên đây là 58 giường bên các phòng của nữ giới: 1 phòng riêng 7 giường + 1 phòng riêng 4 + 1 phòng lớn 47 giường chia làm 4 ngăn (12 + 12 + 13 + 10)

và dưới đây là 43 giường bên các phòng của nam giới: 1 phòng riêng 14 giường + 1 phòng riêng 14 giường + 1 phòng riêng 15 giường

 

      Main Dormitory 

            (Maximum capacity of 125 people)

3 Nights:              $150/person (without meals)

2 Nights:              $100/person (without meals)

1 Night:                $60/person (without meals)
 

Giá ở Mater Dolorosa Retreat Center của Dòng Các Cha Thương Khó (Passionist) ở TGP LA, nơi TĐCTT Tĩnh Tâm 2017, hiện nay là 160 MK 1 đêm, bao gồm cả 3 bữa ăn, nhưng chỉ ở được có 105 người,

trong khi ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời Riverside chứa 125, thậm chí tới 150 người, (nếu kể cả St Joseph Hall 12 phòng 24 người nữa), giá hiện nay chỉ có 150 MK / 1 người, không bao gồm 3 bữa.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm chúng ta Đại Hội có thể giá lên 165 MK cho 3 đêm, và tiền 8 bữa ăn VN (3 điểm tâm, 3 bữa tối và 2 bữa trưa) được order, khoảng 75 MK nữa là 240 MK một người, rẻ hơn 480 MK!

 

Hội trường

Phòng Chầu ở cuối hành lang và ở bên phải, ngay góc với thư viện

Thư viện ngay góc hành lang kế ngay bên Phòng Chầu

Nhà Nguyện bên Khu Tĩnh Tâm, có thể chứa 70 người, từ góc hành lang ra tới cửa dẫn sang Nguyện Đường Thạch Gia

Nhóm TĐCTT tham dự Đại Hội II Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động phải sử dụng Nguyện Đường Thạch Gia mới đủ chỗ cho hơn 100 anh chị em

Sau đây là Khoản Nội Qui về Đại Hội cần phải lưu ý và

I-              Đại Hội

     1.     Thời hạn: Đại Hội cấp địa phương 3 năm một lần, và đại hội cấp trung ương cũng 3 năm một lần. 

           Nhưng năm 2023 này trở thành 5 năm.

2.     Thời điểm: Đại Hội cấp địa phương, được triệu tập vào dịp Lễ Thánh Quan Thày Faustina mùng 5/10, hay thời điểm cuối tuần gần lễ này. Đại Hội cấp trung ương, nên triệu tập vào Lễ Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II ngày 22/10, hay thời điểm cuối tuần gần lễ này. 

 

      Sở dĩ Đại Hội 2023 này không thể tổ chức vào cuối tuần lễ 19-22/10 là vì không book được chỗ cả một năm trước ở Trung Tâm Tĩnh Tâm Ngôi Lời,

     nơi chỉ còn chỗ vào cuối tuần đầu tháng, mở đầu là Lễ Thánh Faustina, 5-8/10.

3.     Tham dựĐại Hội cấp trung ương chỉ bao gồm Ban Phục Vụ trung ương đương nhiệm, các Ban Phục Vụ trung ương trong quá khứ,  các Ban Phục Vụ  địa phương, và 3 đại biểu của từng Nhóm TĐCTT địa phương. Đại Hội cấp địa phương bao gồm Ban Phục Vụ  đương nhiệm, các Ban Phục Vụ mãn nhiệm, Ban Phục Vụ trung ương đương nhiệm, các trưởng tiểu nhóm thuộc địa phương của mình. (Những Nhóm TĐCTT địa phương ít người và gần nhau, từ 72 trở xuống, con số 72 môn đệ - xem Luca 10:1, hợp lại thành một Nhóm TĐCTT địa phương của từng vùng, và có thể tổ chức Đại Hội theo vùng).

     Cho đến cuối năm 2022, tổng số TĐCTT là 830 phần tử, bao gồm cả các nơi lẻ tẻ, nhưng các Nhóm TĐCTT địa phương đang sinh hoạt và hội đủ con số 72 phần tử được liệt kê sau đây:

     GP Orange CA 218 phần tử, GP San Bernardino 23 TGP Los Angeles 32 - Thành phần cử tri: BPV GP Orange + 3 đại diện GP Orange + 1 đại diện GP San Bernardino + 1 đại diện TGP LA

     GP San Jose CA 82 phần tử - Thành phần cử tri: BPV GP và 3 đại diện GP San Jose

     TGP Galveston-Houston TX 79 phần tử - Thành phần cử tri: BPV TGP Galveston-Houston TX và 3 đại diện TGP Galveston-Houston TX

     GP Fort Worth 84 - Dallas TX 10, 2 GP sát nhau và GP Oklahoma OK 14 - Thành phần cử tri: BPV GP Fort Worth và 3 đại diện GP Fort Worth + 1 đại diện GP Dallas + 1 đại diện GP OK.

     GP Arlington VA 65 TGP Washington MD 29, 2 GP sát nhau - Thành phần cử tri: BPV GP Arlington VA và 3 đại diện GP Arlington VA + 3 đại Diện MD vì là 1 đoàn lớn mạnh.

     GP Rochester NY 40 phần tử: Thành phần cử tri: BPV GP Rochester NY + 0 đại diện, vì đoàn địa phương nhỏ bé này chưa đủ 72 phần tử, tuy nhiên, rất sinh động và tích cực.

     TGP Philadelphia PA 43 phần tử - Thành phần cử tri: BPV TGP Philadelphia PA + 0 đại diện, vì đoàn địa phương này chưa đủ 72 phần tử, tuy nhiên, vẫn tích cực sinh hoạt hàng tháng.

     TGP Seattle WA 56 phần tử - Thành phần cử tri: 3 đại diện vì đoàn này đã ngưng sinh hoạt từ năm 2015, nhưng một số phần tử vẫn còn tham gia sinh hoạt chung: truyền giáo, hành hương

     

4.     Mục đích: Đại Hội cấp trung ương hay Đại Hội cấp địa phương có mục đích ôn cố nhi tri ân, làm sao cho chung Nhóm càng yêu thương hiệp nhất với nhau hơn, và phục vụ đắc lực hơn, theo đúng ơn gọi và sứ vụ TĐCTT của mình. Ngoài ra, Đại Hội cũng là dịp để bầu chọn lại vai trò Tổng Vụ (cấp trung ương) hay vai trò Phận Vụ (cấp địa phương), một vai trò được bầu chọn từ 3 ứng cử viên được đề cử nhiều nhất. Ai trong 3 người được nhiều phiếu nhất trong Đại Hội là dấu hiệu người ấy được Chúa chọn để phục vụ anh chị em TĐCTT của mình theo gương nữ tỳ xin vâng Maria (xem Luca 1:38).

5.     Hiệu lựcĐại Hội phải hội đủ 2/3 tham dự viên (như ở số 3 trên đây), và phải có sự hiện diện của Cha Linh Hướng theo cấp. Các quyết định của Đại Hội phải được Cha Linh Hướng chuẩn nhn mới được ban hành.

 

II-            Tổng Vụ / Phận Vụ

1.     Vai trò Tổng Vụ trung ương cần phải hội đủ những điều kiện sau đây:

a-  Về tinh thần: sống LTXC gương mẫu

b-  Về liên hệ: biết hiệp nhất yêu thương 

c-  Về kiến thức: thông hiểu Sứ Điệp LTXC

d-  Về khả năng: biết quán xuyến và điều hành

e-  Về tuổi đời: từ 40 trở lên 

2.     Vai trò Phận Vụ ở địa phương chỉ cần tối thiểu 33 tuổi là đủ, nhưng cũng cần phải hội đủ các điều kiện khác như vai trò Tổng Vụ.

3.     Nhiệm kỳ của vai trò Tổng Vụ và Phận Vụ là 3 năm, và cả hai đều được tái nhiệm thêm 2 nhiệm kỳ, tức 3 nhiệm kỳ liên tục, bất kể tuổi đời, nếu còn được tín nhiệm và ủy nhiệm.

 

CHÚNG TA CÓ THỂ XEM LẠI ĐẠI HỘI TĐCTT I 2018 Ở NHỮNG CÁI LINKS SAU ĐÂY

 Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Sáu Ngày Thánh Tâm Chúa - Mầu Tím Thương Xót

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Bảy Ngày Khiết Tâm Mẹ - Mầu Xanh Thánh Mẫu

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Chúa Nhật Ngày Alleluia - Mầu Trắng Phục Sinh

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Thứ Hai Ngày 11/6 Ngày Chia Tay Hậu Đại Hội

Kỷ Yếu Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động

 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 17, 2023 at 12:46 PM
Subject: TĐCTT Đại Hội II 2023 Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

 

Em đã chính thức thông báo về Đại Hội TĐCTT II 2023 này ở trong email ngày 4/10/2022,

ngày áp Lễ Thánh Faustina, Quan thày của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Từ đó đến nay, em vẫn tiếp tục làm việc cho đại hội quan trọng 5 năm 1 lần này.

Ở chỗ, em (và nhà em) đã tham quan địa điểm tổ chức và em đã phác họa chương trình.

 

 

Hôm nay em tiếp tục phổ biến thêm về Đại Hội II TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động,

để quí AC nói chung, nhất là quí AC ở xa, liệu book ngày tháng và vé máy bay, cho đại cuộc này nhé.

 

 

Trong cái link dưới đây, Quí AC sẽ thấy 2 phần: 

Phần đầu là chương trình đại hội và phần sau là toàn bộ hình ảnh ở địa điểm đại hội.

TĐCTT Đại Hội II-2023 Mừng 15 Năm Khởi Động 5-8/10     

                                                            

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

 

em tĩnh

 

 

Trong cái link, ở phần cuối là khoản Nội Qui về Đại Hội liên quan đến việc bầu Ban Phục Vụ Trung Ương,

xin quí AC nói chung, nhất là quí Anh Chị đang đảm trách phục vụ các nhóm địa phương làm ơn chú ý và áp dụng cho đúng nhé.

Cám ơn quí AC.


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 17, 2023 at 5:17 PM
Subject: Re: TĐCTT Đại Hội II 2023 Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT rất thân thương,
Vì tính cách quan trọng của đại hội 5 năm mới có một lần của chúng ta,
Em xin bổ túc thêm 3 chi tiết đặc biệt cho quí AC tham dự bằng máy bay để quí AC dễ dàng thực hiện nhé:

1- Địa chỉ tổ chức đại hội:
11316 Cypress Ave, Riverside, CA 92505  

2- Phi trường:
Ontario (ONT) International Airport, cách địa điểm đại hội khoảng 30 phút lái xe.
Phi trường LAX cách 1 tiếng 30 phút
Phi trường John Wayne ở Orange County cách 1 tiếng 15 phút

3- Đưa đón:
Thường quí AC sẽ đến vào chiều Thứ Năm ngày 5/10/2023 và sẽ được Ban Tiếp Tân đón thẳng về địa điểm đại hội.
Nếu từ phi trường LAX ở Los Angeles vào giờ cao điểm kẹt xe sẽ mất 3 tiếng lái xe, phi trường John Wayne ở Orange County cũng thế.
Chúng ta cố gắng đến ngay chiều Thứ Năm để tham dự đầy đủ chương trình Đại Hội từ đầu đến cuối.
Anh chị em nào muốn thăm thân nhân hay thân hữu nên để sau Đại Hội nhé.

Xin Thánh Faustina Quan Thày và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập chuyển cầu cho Đại Hội II - 2023 của chúng ta được nên trọn Thánh ý Chúa!

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 4, 2022 at 11:32 AM
Subject: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (2008-2023)
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022       


Tạ ơn LTXC đã dùng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 17/8/2002 ở Balan để làm nên Nhóm TĐCTT của chúng ta,

từ ngày Thứ Sáu 11/4/2008, cho đến năm 2023 là đúng 15 năm, và vì thế chúng ta cùng nhau long trọng cử hành 15 Năm Ơn Khởi Động.

TĐCTT chúng ta không mừng 15 năm thành lập, từ Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, mà là 15 năm Ơn Khởi Động để tôn vinh và tri ân Ân Sủng Thần Linh. 


Trong những lần đi phục vụ các Khóa LTXC năm 2022 này, em thấy quí AC TĐCTT San Jose CA cũng như Arlington và Maryland tỏ ra hào hứng muốn về tham dự.

Do đó, Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động của chúng ta cần phải được book chỗ ở một nơi rộng hơn Đại Hội I 2018 (gần 100 người), và cần phải được thông báo sớm.

Vả lại, Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 là một đại hội bầu Ban Tổng Phục Vụ đầu tiên, bao gồm cả các Ban Phục Vụ địa phương nữa, nên mọi sự sẽ phải được sửa soạn kỹ lưỡng.


Em sẽ đích thân phác họa nội dung và chương trình Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Ơn Khởi Động 2023 này 

để bàn với Ban Phục Vụ Trung Ương lâm thời hiện nay biểu quyết vào buổi họp định kỳ lần 4 ngày 30/12/2022.

Sau đó em sẽ thông báo toàn bộ về nội dung và chương trình này tới chung nhóm nhé.


Trong khi chờ đợi đến ngày lịch sử hồng phúc ơn thiêng ấy, em xin chính thức thông báo quyết định của chung Ban Phục Vụ Trung Ương lâm thời,

sau 2 buổi hội ngộ định kỳ lần 2 (ngày 29/6 + 7/7/2022) và lần 3 (ngày 3/10/2022), về Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 như sau:


- Thời điểm: 5-8/10/2023 (từ chiều tối Thứ Năm ngày 5/10 cho đến sáng Chúa Nhật ngày 8/10);
- Địa điểm: Divine Word Retreat Center ở Riverside Nam California, nơi có thể dung nạp qua đêm tới 150 người;
- Lệ phí: $165.00 / 3 đêm / 1 người (without meals hay tự lo bữa ăn) 
                                    

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh