TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

ƠN GỌI THƯƠNG XÓT

 

 Mạc Khải Thương Xót

 

Phúc Âm Thương Xót

(Giáo Huấn của ĐTC Phanxicô trong/cho Năm Thánh Thương Xót 2016

 

Dung Nhan Tình Thương

(Cẩm Nang Năm Thánh Thương Xót)

 

Lòng Thương Xót Chúa trong Hồn Con

(Chúa Giêsu với Chị Faustina)

 

Tội Tràn Lan... Phúc Ngập Lụt

(Chúa Giêsu với các Nữ Thụ Khải)


 Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu gửi các hồn nhỏ

(Chúa Giêsu với nữ sứ giả Maguerite người Bỉ)

 

Những Mồi Ngon của LTXC