Một Thoáng Suy Tư trong Tháng Các Linh Hồn – 5

 

     Các Linh Hồn Hư đi nhiều hay ít?

                                             (x. Luca 13:23)

 

 

Vấn đề được một người trong Phúc Âm Thánh Luca ở đoạn 13 câu 23 đặt ra không phải đơn giản như vấn nạn được nêu lên ở đây. Câu họ hỏi Chúa Giêsu bấy giờ đang trên đường lên Giêrusalem là một câu nghi vấn khẳng định, nghĩa là một câu hỏi được trả lời sẵn. Nguyên văn câu hỏi của "một người nào đó" là: "Phải chăng số những người được rỗi th́ ít?"

 

Chúng ta không biết người nêu lên thắc mắc này là ai, nhưng chắc chắn là một người Do Thái (x câu 28 và 29), thậm chí thuộc thành phần trí thức về đạo nghĩa trong dân. Và chúng ta không biết quan niệm của con người có thể đại diện cho dân Do Thái này về ơn cứu độ như thế nào, nhưng chúng ta, căn cứ vào các câu Phúc Âm sau đó (như câu 26 và 29) có thể thấy được rằng họ có vẻ tự cao tự đại, bởi cho rằng chỉ có họ mới được cứu rỗi, c̣n tất cả dân ngoại tôn thờ tà thần ngẫu tượng ô uế, đều bị hư đi, phần họ được rỗi là v́ họ chẳng những là dân Chúa chọn mà c̣n là thành phần công chính nhờ việc tuân giữ lề luật của họ.

 

Để trả lời cho thắc mắc đầy tự đắc này, Chúa Giêsu đă không công nhận hay phủ nhận vấn đề được đặt ra, trái lại, Người nhấn mạnh đến vấn đề đường lối để có thể được cứu rỗi, một đường lối không như con người đặt vấn đề với Người suy nghĩ. Căn cứ vào câu trả lời của Chúa Giêsu: "Hăy gắng mà vào qua cửa hẹp. Tôi nói cho mà biết sẽ có nhiều người cố vào mà không được" (câu 24). "Nhiều người" đây là ai mà "cố vào song không được", nếu không phải là chính nhiều người trong dân Do Thái, chẳng hạn nhóm luật sĩ và Pharisiêu "giả h́nh" (xem Lk 11:37-52), tự cho ḿnh là công chính mà khinh người khác, như dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện cho thấy (x Lk 18:9-14).

 

Phải, "cửa hẹp" mà "nhiều người cố vào mà không được" như thành phần dân Do Thái tự công chính hóa đây là ǵ, nếu không phải là "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" (Mt 18:3), v́ chỉ có trẻ nhỏ mới chui được vào "cửa hẹp" mà thôi, c̣n hạng người lớn tự cho ḿnh là công chính th́ to con lớn tướng không thể nào chui lọt. Nếu chỉ có những ai "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" mới có thể chui vào "cửa hẹp" th́ "cửa hẹp" đây có thể hiểu là "đức tin tuân phục" (Rm 1:5) nơi những ai tin vào Chúa Kitô, v́ Chúa Kitô cũng đă tự xưng: "Tôi là cửa chiên" (Jn 10:7). Tức là chỉ có Chúa Kitô mới là Đấng Cứu Thế duy nhất, ngoài ra không một ai khác dưới gầm trời này (xem Acts 4:12): "Thiên Chúa yêu thế gian đến ban Con Một Ngài để ai tin Con th́ không phải chết nhưng được sự sống..." (Jn 3:16).

 

Tuy nhiên, cho tới nay, vào cuối Tháng 10/2011 vừa qua, tổng dân số trên thế giới lên tới 7 tỉ người, trong đó, dân Công Giáo chiếm khoảng hơn 1/7 một chút (khoảng 1 tỉ mốt), và cứ cho rằng tất cả mọi người Công Giáo đều được cứu rỗi hết, hay thậm chí tất cả mọi Kitô hữu (bao gồm cả Chính Thống Giáo, Anh Giáo và mọi cộng đồng Tin Lành), lên tới khoảng trên 2 tỉ một chút, v́ "ai tin vào tin mừng và lănh nhận phép rửa th́ được cứu rỗi" (Mk 16:16), vậy th́ "những ai không tin th́ bị luận phạt" (Mk 16:16). Căn cứ vào cách tính toán gọn ghẽ này th́ thành phần được cứu rỗi ít hơn thành phần được rỗi, tức 5 tỉ người bị hư mất đời đời. Chưa hết, nếu "không phải kẻ nào kêu lên 'Lạy Chúa, Lạy Chúa' mà được vào Nước Thiên Chúa, nhưng chỉ có những ai làm theo Ư Cha Thày trên trời" (Mt 7:21), và "chỉ có ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi" (Mt 24:13), th́ trong số những kẻ lănh nhận phép rửa lại càng ít hơn nữa.

 

Vậy th́ công ơn cứu chuộc vô cùng quí giá và vô cùng khốn khổ của một Vị Thiên Chúa hóa thân làm người chẳng bơ, nếu không muốn nói là vô cùng uổng phí, thậm chí phải nói rằng Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng đă hoàn toàn thua Satan, v́ hắn chẳng cần phải làm ǵ đến độ trở nên khốn cùng như Đấng đă hóa thân làm người vô cùng hèn hạ và đă chịu treo trên cây thập tự giá vô cùng nhục nhă, ngoài vai tṛ "ngư ông đắc lợi", mà cũng chiếm được, theo cách tính toán gọn ghẽ trên đây, hơn gấp đôi Đấng được gọi là Tối Cao, Đấng quan pḥng mọi sự theo ư của ḿnh, Đấng làm chủ lịch sử loài người v.v.

 

Đúng thế, nếu loài người c̣n biết chân nhận rằng "người tính không bằng trời tính", "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", "ai khôn th́ dại, ai dại th́ khôn" v.v. và họ không khi nào làm ǵ mà không có lợi cho họ, và dùng hết cách để chiếm lợi, đến độ bất chấp thủ đoạn, th́ thử hỏi Thiên Chúa lại không biết tính toán những ǵ có lợi nhất cho Ngài, và cách thức làm sao để đạt được mục đích tối hậu của ḿnh là phần rỗi các linh hồn được Ngài yêu thương dựng nên theo h́nh ảnh và tương tự như Ngài hay sao (x Gen 1:26)? Chỉ cần căn cứ vào nguyên lập luận tự nhiên này thôi, Thiên Chúa khôn hơn loài người trong vấn đề mưu tính lợi lộc cũng như trong cách thức sử dụng phương tiện đạt đích cũng đă đủ cho thấy Thiên Chúa chắc chắn phải cứu được nhiều linh hồn hơn, đúng như Chúa Giêsu đă khẳng định với nữ sử giả biệt danh Marguerite người Bỉ của Người trong Thông Điệp T́nh yêu Nhân hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 4/10/1967: “Hỏa ngục chỉ thu nhặt được những cặn bă xấu nhất của nhân loại. Con hăy tin rằng trước khi đành bỏ cho hỏa ngục một linh hồn, Cha đă thử dùng mọi phương thế theo ḷng thương xót của Cha, để cứu rỗi linh hồn ấy”.

 

Cụm từ "cặn bạ xấu xa nhất của loài người" đây đă cho thấy chỉ một số rất ít bị hư đi: "cặn bă" có thể hiểu cả về phẩm lẫn về lượng. Về phẩm, "cặn bă" tức là những ǵ cần phế thải, không sử dụng được nữa; về lượng, "cặn bă" tức là một chút cấn cuối cùng trong một ly nước hay trong một b́nh đựng, nghĩa là chỉ có một chút xíu chẳng đáng bao nhiêu. H́nh ảnh "cặn bă" liên quan tới lượng số này cũng phản ảnh sự thật trong mạc khải thánh kinh về con số thành phần được cứu rỗi. Trước hết, trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu đă xác quyết rằng: "Con Người đến để hiến mạng sống ḿnh cho nhiều người được cứu rỗi" (Mt 20:28): "nhiều" chứ không "ít". Nhưng “nhiều” đến đâu? Câu trả lời được t́m thấy trong Cựu Ước, ở chỗ, chính Thiên Chúa đă hứa với tổ phụ Abraham của dân Do Thái đồng thời cũng là cha của các kẻ tin th́ gịng dơi thiêng liêng về đức tin của ông sẽ đông đúc "muôn vàn như sao trời cát biển" (Sáng Thế Kư 22:17).

 

Vẫn biết trong Thư thứ nhất gửi cho Timôthêu, ở câu 5-6, Thánh Phaolô viết như thế này: “Sự thật đó là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và một Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và  loài người là Con Người Giêsu Kitô, Đấng đă hiến ḿnh làm giá cứu rỗi tất cả mọi người”. “Tất cả mọi người” trong câu này của Thánh Phaolô có nghĩa là tất cả mọi người thực sự đă được cứu rỗi bởi công ơn cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, một công ơn cứu chuộc được cả trăm ngàn triệu tỷ thế  giới này chứ không phải chỉ có một thế giới này mà thôi, nhưng thực tế th́ chỉ có những ai tin tưởng “chấp nhận Người” (Jn 1:12,3:16), tức chấp nhận công ơn cứu chuộc của Người mới được cứu độ, và thành phần chấp nhận Người như thế th́, như chính Người khẳng định, “nhiều” chứ không “ít”, “nhiều” đến độ “vô số kể - countless” (Sáng Thế Kư 22:17).

 

Thế nhưng, thực tế cho thấy, trong một thế giới càng ngày càng "mất ư thức tội lỗi", như Đức Thánh Cha Piô XII nhận định trong sứ điệp truyền thanh gửi cho Hội Nghị Giáo Lư Toàn Quốc Hoa Kỳ ở Boston ngày 26/10/1946, cũng như được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô lập lại với các vị giám mục Hoa Kỳ trong dịp viếng thăm ngũ niên của các ngài ngày 31/5/1988, một t́nh trạng đă đi đến chỗ nguy hiểm hơn nữa, đến độ trở thành, như từ ngữ được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sử dụng, "văn hóa sự chết", nhất là ở thế giới Tây phương Kitô giáo như hiện nay, một t́nh ttrạng đáng bị Trời Cao hủy diệt từ đầu thế kỷ 20, như thị kiến của phần ba Bí Mật Fatima cho thấy, th́ làm thế nào con số được cứu rỗi lại có thể nhiều hơn con số bị hư đi được chứ?

 

Xin xem tiếp Một Thoáng Suy Tư 6 trong Tháng Các Linh Hồn về vấn đề "làm thế nào để có thể hiệu nghiệm cứu các linh hồn?"

 

 

 

Tông Đồ Chúa T́nh Thương Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Chia sẻ với Nhóm Tông Đồ Chúa T́nh Thương

 

 

Một Thoáng Suy Tư trong Tháng Các Linh Hồn 1, 2, 3 và 4 

 

4- Tại sao Chúa Giêsu khóc khi Người biết Người sắp làm cho Lazarô sống lại?

3- "Cái chết lần hai - the second death"

2- Nếu Kitô hữu chúng ta không quan tâm đến phần rỗi của anh chị em ḿnh th́ đừng ḥng được cứu rỗi - hăy coi chừng phần rỗi của chính bản thân ḿnh?
1- Nếu chúng ta tin có đời sau th́ chúng ta đang t́m kiếm những ǵ ở đời này?

 

Xin đón đọc tiếp Một Thoáng Suy Tư:

 

6- Làm sao có thể hiệu nghiệm cứu được các linh hồn? 

7- Chân tướng của tên phản kitô - the anti-christ...