SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 


TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
HÌNH ẢNH "HÀNH HƯƠNG TIA SÁNG TỪ BALAN" 
12 NGÀY 24/4 - 5/5/2014
U.S - VATICAN - ROMA - LANCIANO - ASSISI - (VENICE - VIENNA) - KRAKOW - WADOWICE - WARSAW - U.S

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - chụp cảnh
, trình bày và biệt chú

 

HÌNH ẢNH


T
ừ U.S qua Thụy Sĩ tới Ý Quốc - Thứ Năm và Thứ Sáu 24-25/4/2014


VATICAN - Chúa Nhật 27/42014 
ROMA - Thứ Hai 28/4/2014


LANCIANO - Thứ Ba 29/4/2014 

ASSISI -
Thứ Ba và Thứ Tư 29-30/4/2014  


VENICE & VIENNA - Thứ Tư và Thứ Năm 30/4-1/5/2014  

KRAKOW - WADOWICE - AUSCHWITZ - Thứ Sáu và Thứ Bảy 3/5/2014 

KRAKOW - CZESTOCHOWA - Chúa Nhật 4/5/2014  

WARSAW - U.S - Chúa Nhật và Thứ Hai 4-5/5/2014