Bông Hồng 7
 


Triều Thiên Hoa Hồng

 


Ngay từ khi chân phước Alan de la Roche tái lập việc tôn sùng kinh Mân Côi th́ ngôn ngữ của loài người cũng như ngôn từ của Thiên Chúa, đă gọi kinh này là “Mân Côi”. Chữ “Mân Côi” có nghĩa là “Triều Thiên Hoa Hồng”. Tức là mỗi lần người ta đọc kinh Mân Côi sốt sắng là họ đội triều thiên cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, triều thiên 150, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 16 bông hồng trắng. Là những bông hoa thiên đường, chúng sẽ không bao giờ tàn phai hương sắc tuyệt vời của chúng.

Đức Mẹ đă tỏ ra hoàn toàn ưng ư với cái tên “Mân Côi” này. Người đă cho một số người biết rằng, mỗi lần họ đọc một kinh Kính Mừng là họ dâng cho Người một bông hồng đẹp, và mỗi khi họ đọc xong một tràng Mân Côi là họ
làm cho Người một ṿng vương miện hoa hồng.

Thày Alphôngsô Rodriguez là một tu sĩ nổi tiếng của ḍng Tên, thường đọc kinh Mân Côi sốt sắng đến nỗi, thày thấy bông hồng đỏ thoát ra từ miệng thày mỗi khi thày đọc kinh Lạy Cha, và thấy hoa hồng trắng cũng từ miệng thày mà ra mỗi khi thày đọc kinh Kính Mừng. Những bông hồng đỏ và trắng này đều có hương sắc tương đương nhau, chỉ khác nhau về mầu sắc mà thôi.

Những tích truyện về thánh Phanxicô cũng kể rằng, có một thày ḍng trẻ tuổi có thói quen lần hạt một ṿng hoa hồng, tức một tràng Mân Côi, mỗi ngày trước bữa tối. Một ngày kia, v́ một lư do nào đó, thày chưa làm xong việc này. Mặc dù chuông báo hiệu bữa tối đă điểm, thày cũng đến xin phép bề trên cho thày làm xong việc này trước khi dùng bữa; được phép, thày lui về pḥng của ḿnh để cầu nguyện.

Thày đi được một lúc lâu, bề trên sai một thày khác đi t́m, và thày được sai này thấy thày ấy trong pḥng đầy những ánh sáng, đang đối diện với Đức Mẹ có hai thiên thần hầu cận. Những bông hồng xinh đẹp cứ phát ra từ miệng thày ấy mỗi khi thày ấy đọc kinh Kính Mừng; hai thiên thần cấm lấy từng bông một, đặt lên đầu Đức Mẹ, và Đức Mẹ tươi cười nhận lấy chúng.

Sau cùng, hai thày khác được bề trên sai đi t́m hai thày trước cũng thấy cùng một cảnh đằm thắm dễ thương như vậy, và Đức Mẹ chỉ biến đi cho đến khi thày ấy lần xong trọn một tràng kinh Mân Côi.

Bởi thế, một tràng kinh Mân Côi là triều thiên hoa hồng lớn và một chuỗi kinh Mân Côi là một chùm hoa hay một triều thiên hoa hồng nhỏ mà chúng ta đội lên đầu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Bông hồng là nữ vương của loài hoa, kinh Mân Côi là hoa hồng của mọi việc tôn sùng, do đó, cũng là việc tôn sùng quan trọng nhất.
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria