NỘI DUNG


Phần Một

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

Thánh Ca Chúc Tụng Thánh Mẫu

Dẫn Nhập

Khai Mạc

1.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Chúa Kitô Giáng Sinh Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Vui Mừng Thánh Ca Chúc Nguyện Thánh Mẫu

2.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Chúa Kitô Vào Đời Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng Thánh Ca Chúc Nguyện Thánh Mẫu

3.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Chúa Kitô Khổ Giá Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Tử Nạn Thánh Ca Chúc Nguyện Thánh Mẫu

4.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Vinh Hiển Thánh Ca Chúc Nguyện Thánh Mẫu

 

Phần Hai

Suy Niệm Kinh Nguyện Mân Côi

về Mẹ Đầy Ơn, Việc Cầu Kinh Mân Côi

và Linh Đạo Maria;


Suy Niệm

 1.

Đầy Ơn Phúc:

Biệt Danh của Người Nữ mang tên Maria

(suy niệm Tín Lư Thánh Mẫu)

 2.

Giá Trị Kinh Mân Côi

nơi Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

(ư thức Giáo Huấn Mục Vụ) 

3.

Cách Thức Cầu Kinh Mân Côi theo Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria

(áp dụng Giáo Huấn Mục Vụ) 

4.

Đường Lối Maria

(cảm nghiệm Tu Đức Thánh Mẫu)

 

Tổng quan về Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria