KINH MN CI

cầu cho

 Ha Bnh Thế Giới
Soạn dọn cho Ngy Tn Vinh Thnh Mẫu 16/5/2009 TGP/LA

 

Chỉ: Lần hạt suy gẫm 5 Mầu Nhiệm Nhập Thể để xin ơn ha bnh cho chung thế giới v cho ring Việt Nam.
Cử Hnh: từng mầu nhiệm 1- Trnh thuật Phc m; 2) Suy niệm mở đầu; 3) Lần hạt; 4) Lời nguyện kết.

Mầu Nhiệm Nhập Thể 1
Mẹ Maria được tổng thần Gabin truyền tin thụ thai Con Thin Cha

Phc m thnh Luca (1:26-28,31,34-35,37-38)

Đến thng thứ su Thin Cha sai thin thần Ga-bơ-rin đến thnh Na-gia-rt trong xứ Ga-li-la, để gặp một trinh nữ, đ đnh hn với ng Giuse, thuộc dng di vua Đavt; trinh nữ ấy tn l Maria. Sứ thần vo nh trinh nữ v ni: "Knh cho B đầy ơn phc, Cha ở cng B... B sẽ thụ thai v sinh con trai v B sẽ đặt tn cho con trẻ ấy l Gisu". B Maria thưa với sứ thần rằng: "Điều ấy xẩy ra thế no được v ti giữ mnh đồng trinh". Sứ thần đp: "Cha Thnh Thần sẽ đến với B v quyền php của Đấng Tối Cao sẽ ph hộ B. V thế trẻ Thnh sinh ra bởi B sẽ được gọi l Con Thin Cha. Ka b -li-gia-bt, chị họ B, tuy đ gi, m cũng vừa thụ thai, tuy mang tiếng l son sẻ, m đ c mang được su thng. V khng c g m Thin Cha khng lm được". Bấy giờ Maria thưa: "Ti l ti t Thin Cha, ti xin vng lời sứ thần truyền".

 Suy Niệm

Nam: i Lời Nhập Thể l Thin Cha hằng hữu,/ ton thiện,/ v cng uy nghi cao cả/ đ ha thnh nhục thể/ bởi quyền php Thnh Linh,/ trong lng dạ của một người phụ nữ/ l thụ tạo v cng thấp hn của mnh,/ một Người Nữ l đệ nhất tạo vật về n sủng,/ khng hề biết đến nam nhn,/ đ hon ton xin vng/ đp ứng dự n cứu độ của tnh yu v cng nhn hậu Cha./

 

Nữ: Xin Cha l Đấng đ muốn thiết lập/ lng tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết v yu mến trn thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi v thế giới c ha bnh,/ một thế giới cng văn minh con người cng bạo loạn/ bởi khuynh hướng duy nhn bản,/ một khuynh hướng vừa tn thờ quyền lm người của kẻ mạnh/ vừa ch đạp quyền lm người của kẻ yếu,/ một thế giới khng thể c ha bnh thực sự trong cng l/ nếu khng quay về với Lng Thương Xt Cha,/ với Cha l Thin Cha của chng ta,/ Đấng đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

 

 Lần Hạt
 
1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Knh Mừng; 1 Kinh Sng Danh
Lời Nguyện Kết

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dng ln Cha Mnh Mu,/ Linh Hồn v Thin Tnh Con Ch i Cha l Cha Gisu Kit Cha chng con,/ để đền b tội lỗi của chng con v của thế giới.  
Nữ
:    V việc nhập thể thấp hn của Người,/ xin Cha thương đến Gio Hội v Tổ Quốc Việt Nam chng con v ton thế giới.  
Chung:  
Lạy Cha Gisu,/ xin tha tội cho chng con./ Xin cứu chng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem cc linh hồn ln thin đng,/ nhất l những linh hồn cần đến lng Cha thương xt hơn.    

Mầu Nhiệm Nhập Thể 2
Mẹ Maria đi thăm chị họ Isave đang mang thai hi nhi thnh Gioan
Phc m thnh Luca
(1:39-42,45-56) 

Khi ấy B Maria ra đi, vội v xuyn qua rừng ni đến một thnh xứ Giu-đa. B vo nh ng Gia-ca-ria, v cho b -li-gia-bt. B -li-gia-bt vừa nghe lời cho ấy, th con trong lng liền nhẩy mừng v b được đầy ơn Cha Thnh Thần. B lớn tiếng ku ln rằng: "Chị thật c phc hơn mọi người nữ v con trong lng chị được chc tụng... Thật chị c phc v chị đ tin rằng những lời Cha phn cng chị sẽ ứng nghiệm". Bấy giờ Maria ni: "Linh hồn ti ngợi khen Cha..." 

Suy Niệm 

Nam: i Lời Nhập Thể,/ Đấng hằng hữu cng với Cha v hằng ở nơi Cha,/ đ trở thnh một phi thai/ pht triển trong lng dạ của một người mẹ trần gian,/ hon ton lệ thuộc vo dưỡng chất của mẹ/ để c thể trở thnh một thai nhi,/ một người Mẹ lun ấp ủ trong lng/ tất cả những g được Cha mạc khải,/ nhất l tất cả Mạc Khải Thần Linh của Ngi l Thai Nhi Gisu,/ Quả Phc của Lng Mẹ!/

 

Nữ: Xin Cha l Đấng đ muốn thiết lập/ lng tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết v yu mến trn thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi v thế giới c ha bnh,/ một thế giới cng văn minh con người cng bạo loạn/ bởi chủ nghĩa c nhn pro choice,/ một chủ nghĩa chống lại sự sống/ v chỉ muốn hoan hưởng lạc th xc thịt,/ bằng việc ngừa thai nhn tạo v ph thai,/ một thế giới khng thể c ha bnh thực sự trong yu thương/ nếu khng quay về với Lng Thương Xt Cha,/ với Cha l Thin Cha của chng ta,/ Đấng đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen. 

Lần Hạt
 
1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Knh Mừng; 1 Kinh Sng Danh

Lời Nguyện Kết
 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dng ln Cha Mnh Mu,/ Linh Hồn v Thin Tnh Con Ch i Cha l Cha Gisu Kit Cha chng con,/ để đền b tội lỗi của chng con v của thế giới.  
Nữ
:    V việc nhập thể thấp hn của Người,/ xin Cha thương đến Gio Hội v Tổ Quốc Việt Nam chng con v ton thế giới. 
Chung:  
Lạy Cha Gisu,/ xin tha tội cho chng con./ Xin cứu chng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem cc linh hồn ln thin đng,/ nhất l những linh hồn cần đến lng Cha thương xt hơn. 

Mầu Nhiệm Nhập Thể 3
Mẹ Maria sinh Con Đấng Tối Cao trong chuồng b mng cỏ ở Blem

 Phc m thnh Luca
(2:1-7)

Khi ấy, hong đế X-gia Au-gu-t ra chiếu chỉ kiểm tra dn số trong cả thin hạ. Việc kiểm tra ny l lần đầu tin v xẩy ra đang lc ng Qui-ri-ni lm tổng trấn xứ Xy-ria. Ai nấy đều phải về qu qun m khai tn mnh. Vậy ng Giu-se v thuộc ging tộc Đa-vt nn đ từ thnh Na-gia-rt thuộc xứ Ga-li-la ln thnh vua Đa-vt thuộc xứ Giu-đa, gọi l B-Lem, để ghi tn mnh v bạn mnh l Maria đang c mang. Đang khi hai người ở đ th B Maria đến ngy sinh. B sinh con đầu lng, B lấy khăn bọc con v đặt con nằm trong mng cỏ, v hai ng b khng tm được chỗ trọ.

Suy Niệm

Nam: i Lời Nhập Thể l Thin Cha ton năng v ton mn,/ khng thiếu thốn v cần một sự g,/ l chnh Sự Sống,/ đ trở thnh một hi nhi nhỏ b hết sức thấp hn/ trong hang lừa mng cỏ,/ được hạ sinh bởi một người nữ,/ được ẵm bế nng niu trn tay của một người mẹ,/ hon ton bất lực,/ v được nui dưỡng bằng nguồn sữa trinh nguyn của Người Mẹ lun cảm tạ ngợi khen Thin Cha l Đấng cứu chuộc Mẹ./

 

Nữ: Xin Cha l Đấng đ muốn thiết lập/ lng tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết v yu mến trn thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi v thế giới c ha bnh,/ một thế giới cng văn minh con người cng bạo loạn/ bởi chủ trương ton cầu ha đặc biệt về kinh tế/ theo chiều hướng c lợi cho cc cường quốc/ đ giầu cng giầu thm/ v bất lợi cho cc nước ngho,/ đ ngho lại cng ngho hơn,/ một thế giới khng thể c ha bnh thực sự trong tương trợ/ nếu khng quay về với Lng Thương Xt Cha,/ với Cha l Thin Cha của chng ta,/ Đấng đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen.

 
Lần Hạt

1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Knh Mừng; 1 Kinh Sng Danh

Lời Nguyện Kết

 Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dng ln Cha Mnh Mu,/ Linh Hồn v Thin Tnh Con Ch i Cha l Cha Gisu Kit Cha chng con,/ để đền b tội lỗi của chng con v của thế giới.  
Nữ
:    V việc nhập thể thấp hn của Người,/ xin Cha thương đến Gio Hội v Tổ Quốc Việt Nam chng con v ton thế giới. Chung:   Lạy Cha Gisu,/ xin tha tội cho chng con./ Xin cứu chng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem cc linh hồn ln thin đng,/ nhất l những linh hồn cần đến lng Cha thương xt hơn.  

 Mầu Nhiệm Nhập Thể 4
Mẹ Maria hiến dng Con Trai Đầu Lng của mnh cho Thin Cha theo luật Moisen
Phc m thnh Luca
(2:22,25,26,28,34-35) 

Khi đ hết ngy king cữ theo luật Mai--sen dạy, th hai ng b đem con trẻ ln thnh Gi-ru-sa-lem để dng cho Cha... Bấy giờ ở thnh Gi-ru-sa-lem c một người tn l Si-m-on. ng được Cha Thnh Thần cho biết mnh sẽ xem thấy Cha Kit trước khi chết. Vậy nhờ ơn Cha Thnh Thần thc giục, ng vo đền thờ vừa lc cha mẹ con trẻ Gisu đến, hầu lm trọn mọi điều như luật qui định về con trẻ... ng ẵm bế con trẻ... chc phc cho hai ng b v ni: "Con trẻ ny l duyn cớ cho nhiều người trong dn t-ra-en hư hỏng hay được cứu rỗi v sẽ l dấu hiệu gy mu thuẫn. Cn b, một lưỡi gươm sẽ đm thu qua lng B! Như vậy, những tư tưởng kn đo của nhiều người sẽ phải thố lộ ra". 

Suy Niệm 

Nam: i Lời Nhập Thể l trưởng tử của mọi tạo vật,/ đ nn giống con người mọi bề ngoại trừ tội lỗi,/ đến nỗi đ trở thnh sở hữu của loi người,/ để được loi người dng về lại cho Đấng đ ban Người cho họ,/ qua trung gian của một người nam v một người nữ/ l B Giuse v Mẹ Maria,/ một người mẹ c tri tim bị đm thu qua/ v Người Con đầu lng duy nhất ny của Mẹ/ nn cớ vấp phạm cho nhiều người.

 

Nữ: Xin Cha l Đấng đ muốn thiết lập/ lng tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết v yu mến trn thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi v thế giới c ha bnh,/ một thế giới cng văn minh con người cng bạo loạn/ bởi con người lộng hnh/ dm ngang nhin cho php phn ly/ những g Thin Cha đ rng buộc/ bằng ơn gọi v  đời sống hn nhn bất khả phn ly,/ một thế giới khng thể c ha bnh thực sự trong hiệp nhất/ nếu khng quay về với Lng Thương Xt Cha,/ với Cha l Thin Cha của chng ta,/ Đấng đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen. 

Lần Hạt
1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Knh Mừng; 1 Kinh Sng Danh
Lời Nguyện Kết 

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dng ln Cha Mnh Mu,/ Linh Hồn v Thin Tnh Con Ch i Cha l Cha Gisu Kit Cha chng con,/ để đền b tội lỗi của chng con v của thế giới.  
Nữ
:    V việc nhập thể thấp hn của Người,/ xin Cha thương đến Gio Hội v Tổ Quốc Việt Nam chng con v ton thế giới. 
Chung:  
Lạy Cha Gisu,/ xin tha tội cho chng con./ Xin cứu chng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem cc linh hồn ln thin đng,/ nhất l những linh hồn cần đến lng Cha thương xt hơn. 

Mầu Nhiệm Nhập Thể 5
Mẹ Maria tm thấy Con Trẻ Gisu trong đền thnh Gia-Lim sau ba ngy lạc Con
Phc m thnh Luca
(2:41-49) 

Hằng năm, cha mẹ Cha Gisu thường đến thnh Gi-ru-sa-lem để mừng lễ Vượt Qua. Khi Cha Gi-su ln 12 tuổi, cả gia đnh ln Gi-ru-sa-lem để mừng lễ như đ quen. Những ngy lễ đ hết, hai ng b trở về, cn cậu b Gi-su th ở lại Gi-ru-sa-lem m hai ng b khng biết, v tưởng con mnh ở trong đon lữ hnh. Sau một ngy đường, hai ng b mới đi tm con trong đm họ hng, quen thuộc. Khng thấy con đu, hai ng b trở về Gi-ru-sa-lem để tm. Sau ba ngy, hai ng b mới thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa cc thy tiến sĩ, vừa nghe họ, vừa hỏi lại họ. Những ai nghe cậu ni đều cảm phục tr minh mẫn v lời đối đp khn ngoan của cậu. Vừa thấy con, hai ng b hết sức cảm động, v mẹ cậu ni: "Con ơi, sao con lm như vậy? Cha con v mẹ đ rất lo lắng tm con". Cậu đp: "Thy mẹ tm con lm g? Thy mẹ khng biết rằng con phải thu xếp cc cng việc cho Cha con ư?"  

Suy Niệm 

Nam: i Lời Nhập Thể l Thin Cha v cng khn ngoan thượng tr,/ thng biết mọi sự,/ v l Tn Sư của mọi tn sư/ Tn Sư của mọi dn nước,/ l chnh Chn L,/ l nh Sng thế gian,/ đ ngoan ngon vng lời cha mẹ của mnh trong mọi sự,/ lun lắng nghe lời chỉ vẽ của cc vị,/ như một thiếu nin cần học nghề với B Giuse/ v học đạo với Mẹ Maria,/ một người mẹ lun lắng nghe/ v tun giữ những g Thin Cha muốn. 

 

Nữ: Xin Cha l Đấng đ muốn thiết lập/ lng tn sng Tri Tim V Nhiễm Nguyn Tội Mẹ/ để Mẹ được nhận biết v yu mến trn thế giới,/ cho nhiều linh hồn được cứu rỗi v thế giới c ha bnh,/ một thế giới cng văn minh con người cng bạo loạn/ bởi chủ nghĩa tương đối/ một chủ nghĩa định đoạt thiện c,/ chn giả,/ theo nghĩ v muốn chủ quan/ của loi người thụ tạo xc thịt m qung,/ một thế giới khng thể c ha bnh thực sự trong chn l/ nếu khng quay về với Lng Thương Xt Cha,/ với Cha l Thin Cha của chng ta,/ Đấng đ bị xc phạm đến nhiều lắm rồi./ Amen. 

Lần Hạt
1 Kinh Lạy Cha; 10 Kinh Knh Mừng; 1 Kinh Sng Danh

Lời Nguyện Kết

Nam:   Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dng ln Cha Mnh Mu,/ Linh Hồn v Thin Tnh Con Ch i Cha l Cha Gisu Kit Cha chng con,/ để đền b tội lỗi của chng con v của thế giới.  
Nữ
:    V việc nhập thể thấp hn của Người,/ xin Cha thương đến Gio Hội v Tổ Quốc Việt Nam chng con v ton thế giới. 
Chung:  
Lạy Cha Gisu,/ xin tha tội cho chng con./ Xin cứu chng con khỏi lửa hỏa ngục/. Xin đem cc linh hồn ln thin đng,/ nhất l những linh hồn cần đến lng Cha thương xt hơn.