THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA - TUẦN THÁNH VƯỢT QUA

(12-22/4/2019)

Biên soạn - TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

kèm theo hình ảnh trong máy chụp điện thoại sumsung 8 của mình

 

Nhập Cuộc

 

 

Thứ Sáu và Thứ Bảy Ngày 12-13/4

Lên Đường ... về nguồn Kitô giáo - Đất Hứa

Chúa Nhật Thương Khó Ngày 14/4

Từ ngoại biên Biển Hồ Galilêa và

Thành Caphanaum

Rồi về Cana

Thứ Hai Tuần Thánh Ngày 15/4

Thăm Nazarét, Lên Núi Tabor,

Ghé Meggido,

Thăm Cánh Đồng Belem, Về Ở Jerusalem

Thứ Ba Tuần Thánh Ngày 16/4

Phần 1

 Đi Đường Thánh Giá Nội Bộ

Phần 2

 Kính Viếng Các Nơi Thánh ở Cổ Thành Jerusalem 

Thứ Tư Tuần Thánh Ngày 17/4

Tham quan Giuđêa

Lễ ở Betania, Ngắm Núi Cám Dỗ,

Ghé Thành Jericho, Đến Sông Jordan,

Ngắm Hang Qumran, Chơi ở Biển Chết

Thứ Năm Vượt Qua Ngày 18/4

Phần 1  

Sáng: Hang Belem,

Trưa: Cổ Thành Jerusalem,

Chiều: Nhà Thờ Kinh Lạy Cha trên Núi Cây Dầu;

Phần 2

 Cử Hành Thứ Năm Tuần Thánh:

Chiều: Lễ Ở Nhà Thờ Chúa Khóc và Kính Viếng Vườn Câu Dầu;

Tối: Nghi Thức Đêm Thứ Năm Tuần Thánh Ở Nhà Thờ Vườn Nhiệt;

 Đêm: Theo Con Đường Bắt Giải Chúa từ Vườn Nhiệt đến Dinh Caipha

Thứ Sáu Vượt Qua Ngày 19/4

Sáng: Đi Đường Thánh Giá Cộng Đồng và

Chiều: Tham dự Cử Hành Phụng Vụ Cuộc Thương Khó

Thứ Bảy Vượt Qua Ngày 20/4

Ngày: Tĩnh Tâm Khóa LTXC "Vượt qua sự chết vào sự sống"

 Tối: Dự Lễ Vọng Phục Sinh;

Đêm: Canh Thức bên Mồ Chúa

Chúa Nhật Phục Sinh Ngày 21/4

Sáng: Mua sắm kỷ vật quà tặng Đất Thánh ở Jerusalem

 Chiều: Cử hành Lễ Phục Sinh và Tuyên hứa TĐCTT ở Nhà Thờ Tiệc Ly

Thứ Hai Bát Nhật Ngày 22/4

Trở lại ... tiếp tục Hành Trình Đức Tin:

Sống Đức Tin hơn là chỉ Cảm Nhận Đức Tin

 


Lịch trình sinh hoạt du hành ngoài Hoa Kỳ 6 năm liền,
từ 2020 đến 2015 là Năm Thánh của Giáo Hội:


2020
Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III

2021Hành Hương Kitô Giáo - "Đức tin tuân phục" (Roma 1:5 - Vatican, Roma và Ý quốc, có thể bao gồm  c  Fatima và Lộ Đức liên quan đến Người Mẹ có đức tin diễm phúc

2022Hành Trình Truyền Giáo - "Những người anh em hèn mọn nhất của Ta" (Mathêu 25:40,45 - với Thánh Têrêsa ở Calcutta Ấn Độ)

2023Hành Hương Truyền Giáo - "Ánh sáng chư dân" (Tông Vụ 13:47 - với Vị Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ)

2024Hành Trình Truyền Giáo - "Tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8 - ở Châu Phi)

2025Hành Hương Năm Thánh - "Xuất Ai Cập" (Lịch Sử Cứu Độ - với Dân Chúa), có thể trở lại Roma và Jerusalem để Mừng Năm Thánh ở 2 nơi chính của Kitô giáo này.

 

Riêng chuyến 2021: Hành Hương Kitô Giáo - "Đức tin tuân phục" (Roma 1:5) là chuyến Hành Hương bất khả thiếu và bất khả phân ly với chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019. Bởi vì, nếu Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua là đến một nơi (Đất Hứa của dân Do Thái) được Thiên Chúa chọn để tỏ thực hiện tất cả mạc khải thần linh về Ngài, mà tột đỉnh là Biến Cố Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô, thì Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục là đến một nơi (Giáo đô Vatican ở Roma nói riêng và Ý quốc nói chung) cho thấy đức tin của con người (lương dân, không phải dân Do Thái), tiêu biểu nơi 2 vị tông đồ Phêrô và Phaolô, trong việc đáp ứng mạc khải thần linh của Thiên Chúa, một đức tin bất khuất trung kiên còn tỏ tường lưu dấu (ở những nơi chúng ta sẽ đến kính viếng và cảm nhận thêm đức tin sau đây):

1- Nơi một đế quốc Roma đệ nhất thiên hạ đã bị tàn rụi; 

2- Nơi các vị Thánh Kitô giáo lừng danh ở Ý Quốc: như Thánh Biển Đức, tổ phụ đời đan tu, sáng lập Đan Viện đầu tiên ở Monte Cassino và quan thày Châu Âu, liên quan đến ĐTC Biển Đức XVI; Thánh Phanxicô Assisi, vị sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn, liên quan tông hiệu của ĐTC Phanxicô; và Cha Thánh Piô 5 Dấu, vị thánh thời đại đã nói tiên tri về vị linh mục trẻ Karol Wojtyla từ tháng 11/1946 là vị linh mục Balan ấy sẽ làm giáo hoàng; và

3- Nơi các vết tích thần linh khác liên quan đến đức tin vẫn còn đó: như Khăn Liệm Thành Turin; như Nhà Đức Mẹ ở Loretto; như Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena liên quan đến Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô của Giáo Hội hoàn vũ, và nơi Phép Lạ Máu Chảy của Thánh Januarius  ở Naples v.v.