THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

TĐCTT - Tất Niên 2019 và Lịch Sinh Hoạt 2020

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

TĐCTT Cầu Nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Hội Ngộ Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi 12 Giờ Trưa trong Mùa Đại Dịch Covid-19

TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương Tạ Thế

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế

TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Mừng Tân Xuân 2020

TĐCTT cử hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

Hội Ngộ Hằng Tháng

Thứ Sáu Đầu Tháng

 

Các Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ và Tẩm Bổ Thiêng Liêng

 

TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót

TĐCTT Lương Thực Tâm Linh

TĐCTT - Tĩnh Tâm trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Trận Chiến Thiêng Liêng

Âm Mưu Hỏa Ngục

Hận Thù Quyết Thắng

Ứng Nghiệm Thánh Kinh

Lịch Trình Các Khóa LTXC 2020

 

Sinh Hoạt Bác Ái

 

Chiến Dịch và Đồng Hành Bác Ái Cứu Trợ Bão Lụt Việt Nam 10-11/2020 ONLINE

Quà Tết cho Người Việt Tha Hương cùng khổ ngay trên Đất Việt của mình

 

TĐCTT Truyền Giáo

 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III - 2020 ONLINE

TĐCTT Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ trong Mùa Đại Dịch Covid-19

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III - 2020

 

 

TĐCTT: Tư Liệu

 

TĐCTT: Trung Tâm LTXC ở Orange County CA

TĐCTT Trụ Sở: Ban Điều Nghiên và Việc Tìm Kiếm

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trụ Sở Pháp Nhân và Sinh Hoạt

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trung Tâm và Đền Thánh LTXC

Nhóm TĐCTT: Một Thực Thể Pháp Lý hay Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

Nhóm TĐCTT và CTT - Sứ Vụ Tông Đồ Giáo Dân

(được truyền hình qua làn sóng VNA TV 57.3 ở Orange County ngày 4 và 11/7/2019)

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2018-2019 chi tiết

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)

TĐCTT - Các Tiểu Nhóm ở Nam California 2018-2019

(được cập nhật từng năm)

TĐCTT - Danh Sách toàn bộ

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)