THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt Năm Bí Mật Thương Xót 2019

 

TĐCTT - Tất Niên 2019 và Lịch Sinh Hoạt 2020

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

Mừng 60 Năm Thành Hôn TĐCTT Tống Thanh Liên

TĐCTT - Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội

Hội Ngộ Tang Chế - Hậu Sự TĐCTT Võ Tấn Hải

TĐCTT - Những Lần Hội Ngộ Viếng Thăm Nội Bộ

Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn TĐCTT - Một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi

Hội Ngộ Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania

Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ

Thứ Bảy Đầu Tháng 4-5: Đền Tạ và Cầu Hồn

Hội Ngộ Tang Chế 2019

Các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Thuần Túy Trong Năm

Các Cuộc Hội Ngộ Nhóm Hằng Tháng Trong Năm

Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót

Thứ Bảy Đầu Tháng 2 Ngày 2-2019

Mừng Tân Xuân 2019 Ngày 1-2

Sinh Hoạt vừa Lễ Cầu Hồn và Hội Ngộ Tiểu Nhóm

Gặp gỡ Quí Sơ và Quí Cha quen biết qua các chuyến truyền giáo xuyên việt từ VN sang HK

Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 1 Ngày 1-2019

 

Các Khóa LTXC cho Cộng Đồng

và Các Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy 7/12/2019

Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh Thứ Bảy 5/10/2019

Khóa LTXC XXXXII - GP Rochester NY 23-24/8/2019

Khóa LTXC XXXXI - GP Arlington VA 9-10/8/2019

Khóa LTXC XXXX - GP San Jose CA 26-27/7/2019

Khóa LTXC XXXIX - TGP Philadelphia PA 21-22/6/2019

Khóa LTXC XXXVIII - GP Orange CA 7-8/6/2019

Ngày Tĩnh Tâm Lòng Thương Xót Chúa Chúa Nhật 28/4/2019

Khóa LTXC XXXVII - Jerusalem, Israel 20-21/4/2019

Khóa LTXC XXXVI - TGP Dallas TX 15-16/3/2019

Khóa LTXC XXXV - TGP Galveston-Houston TX 9-10/3/2019

Các đề tài chia sẻ phụ họa chủ đề 2019

Lịch Trình Các Khóa LTXC 2019

 

Sinh Hoạt Bác Ái

 

Homeless by Christmas Night 2019 - Vô Gia Cư Đêm Giáng Sinh 2019

Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 17/11/2019

Một Chiến Lợi Phẩm TĐCTT của Mẹ Mân Côi cho LTXC

Hội Ngộ Yêu Thương - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước

Hội Ngộ Yêu Thương - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Hội Ngộ Yêu Thương - Cảm Nghiệm Thần Linh

Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội

Hội Ngộ Yêu Thương - Dự Mừng Khấn Dòng

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Nhập Cuộc

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Dẫn Nhập

Tặng Quà Homeless Phục Sinh Thứ Bảy Tuần V PS Ngày 18-5-2019

 

TĐCTT Hành Hương

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019: Kỷ Yếu

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Hồi Ký

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Nhập Cuộc

Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua: Dẫn Nhập

 

TĐCTT: Tư Liệu

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trụ Sở Pháp Nhân và Trung Tâm LTXC

Nhóm TĐCTT: Một Thực Thể Pháp Lý hay Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

Nhóm TĐCTT và CTT - Sứ Vụ Tông Đồ Giáo Dân

(được truyền hình qua làn sóng VNA TV 57.3 ở Orange County ngày 4 và 11/7/2019)

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2018-2019 chi tiết

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)

TĐCTT - Các Tiểu Nhóm ở Nam California 2018-2019

(được cập nhật từng năm)

TĐCTT - Danh Sách toàn bộ

(được liên tục updated sau mỗi Khóa LTXC)