THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

(bổ túc cho website của Nhóm TĐCTT đã tạm ngưng hoạt động từ 2014)

http://www.giesucontinthac.com/index.html
 

sẽ được cập nhật hóa thường xuyên cho tới khi website hoạt động trở lại

 

SINH HOẠT

 

TĐCTT Lịch Sinh Hoạt 2017 - Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên

TĐCTT Nam California Mừng Giáng Sinh - Thứ Năm 14/12/2017

Lễ Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 và TĐCTT Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 8/12/2017

Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa - Thứ Bảy 2/12/2017

Khóa Trao Dồi Phụng Vụ Lời Chúa 1 (YouTube)

Một Ngày Cử Hành và Thăm Viếng

TĐCTT - Hội Ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

TĐCTT - Hội Ngộ Mừng Tân 21 TĐCTT Khóa LTXC XXV - 2017 Nam California

TĐCTT - Ngày 13 Fatima trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

TĐCTT - Hội Ngộ Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục Quí Cha Linh Hướng Nam California

TĐCTT Tham Phần Đại Hội LTXC XVII Chúa Nhật 23/4/2017

TĐCTT - hội ngộ các nhóm

TĐCTT Nam California - chầu Thánh Thể hằng tháng

TĐCTT Nam California Mừng Tết ngày 31-1-2017

 

 

Bác Ái Cứu Trợ

 

Homeless by Night 24/12/2017

TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - 19/11/2017

Quà Tặng cho các nạn Nhân ở Việt Nam 2017

Biếu Quà Phục Sinh Homeless ở Downtown Los Angeles

 

 

TĨNH TÂM

Khóa LTXC XXVII 22-24/9/2017 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Jose CA

Khóa LTXC XXVI 18-19/8/2017 ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Arlington VA

Khóa LTXC XXV 14-16/7/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

Khóa TĐCTT VIII 30/6 - 2/7/2017 ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center

Khóa LTXC XXIV - GP Fort Worth TX 2-4/6/2017

Khóa LTXC XXIII - TGP Galveston-Houston TX 29-30/4/2017

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Thứ Bảy 22/4/2017 Dọn Mừng Lễ LTXC Chúa Nhật 23/4/2017

Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXII 2017 Hawaii

 

HÀNH HƯƠNG

TĐCTT Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 40 Mừng Kỷ Niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 2017

TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria - Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Thánh Mẫu Fatima