THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tổng Hợp từ Năm 2011 đến 2016

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Sinh Hoạt Bác Ái và Truyền Giáo

 

Bác Ái Cứu Trợ Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô - Peter Pence của ĐTC và Tòa Thánh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 4, 2021 at 9:42 AM
Subject: Chứng Nhận Thư của Tòa Thánh về Số Tiền Đóng Góp của Nhóm TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tổng số tiền chúng ta đang đóng góp cứu trợ Việt Nam hiện nay trong vòng 3 tuần lễ, theo bản tường trình hôm qua, mới được 1 tuần, đã lên đến gần bằng số tiền chúng ta đóng góp cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô - Peter Pence trong vòng 2 tuần lễ.


Hôm nay chúng em đã nhận được chứng nhận thư của Tòa Thánh về số tiền 7,300 MK chúng ta đã đóng góp như ở cuối email này. Tạ ơn LTXC và cám ơn tất cả quí TĐCTT đã tích cực đóng góp cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô này. Em cũng thông cảm là có một số TĐCTT đã đóng góp ở các giáo xứ hay cộng đoàn Việt Nam vào Lễ Thánh Phêrô Phaolô hằng năm. 


Tuy nhiên, với tư cách là một đoàn thể Công giáo tiến hành, chúng ta cũng có một chút bày tỏ lòng chúng ta gắn bó và đáp ứng nhu cầu truyền giáo cũng như công cuộc bác ái xã hội của ĐTC, trong khi công quĩ của Tòa Thánh đang bị thiếu hụt bởi tình trạng đại quái dịch toàn cầu covid-19 đã kéo dài hơn 1 năm rưỡi nay và còn kéo dài không biết tới bao giờ. 


Hành Trình Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh của Nhóm TĐCTT chúng ta 12 ngày (8-19/11/2021) tới đây cũng theo chiều hướng, gián tiếp, ủng hộ cho ngân quĩ của Tòa Thánh, và không ngờ chuyến hành hương này phái đoàn TĐCTT chúng ta, như quí TĐCTT đã thấy phủ giáo hoàng đã chấp nhận cho chúng ta được trực diện gặp gỡ ĐTC Phanxicô trong vòng mấy phút trước buổi triều kiến chung Thứ Tư 17/11/2021. Tạ ơn LTXC.


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm thương xót hiện nay.


em tĩnhFrom: Ufficio dell'Obolo di San Pietro <obolo@spe.va>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 11:47 PM
Subject: Acknowledgement of the Donation to Peter's Pence
To: Marie Cao <marietn58@gmail.com>

Dear Madam,

I am sending you, attached to this message, the official acknowledgement of the donation of the Viet Apostolate of Divine Mercy.

Thank you very much for your generosity!

God bless,

Msgr. Tullio Poli
Office for Peter's Pence
Secretariat for the Economy

The information contained in this email message is intended only for use of the individual or organization named above. If you are not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you should be aware that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. I apologize if you have received this communication in error. Please notify us immediately and destroy the original message. Thank you for your assistance !”

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 25, 2021 at 4:48 PM
Subject: Quĩ Thánh Phêrô - Tường Trình 4 và cuối cùng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta hoàn tất chiến dịch đóng góp vào Qũi Thánh Phêrô của ĐTC 

để ngài có thể thực hiện việc bác ái cứu trợ và phụ thêm chi tiêu của Tòa Thánh đang bị thiếu hụt bởi đại dịch covid-19.


Việc đóng góp của chúng ta đây, nhờ liên hệ trực tiếp với ĐTC là Đầu của Giáo Hội mà nó trở thành của Giáo Hội và có tính cách Giáo Hội.

Một chút tiền đóng góp của chúng ta trở thành tiền của ĐTC, của chung Giáo Hội, và số tiền ấy được chính ĐTC sử dụng với tư cách Giáo Hội.

Quả thật việc đóng góp của chúng ta vào Quĩ Thánh Phêrô biến đồng tiền bà góa của chúng ta trở thành vô cùng giá trị như thế đó. Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta cơ hội này.


Với ý thức như thế nên có một tấm check 1 ngàn MK đã được kèm theo mấy chữ xác tín siêu nhiên sau đây:

"Tất cả các anh chị em chúng ta đang thi đua nhau mở nhà băng trên Nước Trời..."

Sau đây là những đóng góp cuối cùng chúng em nhận được:


$1,000.00 - Chị TĐCTT Nguyễn Thu Hải Maryland

$0,100.00 - Chị Nguyễn Nancy GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Nguyễn Thủy GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Phượng Vũ GP Orange CA

$1,500.00 - Tộng cộng lần tường trình thứ 4 hôm nay 25/7/2021

$5,820.00 - Số quĩ từ 3 lần tường trình trước

$7,320.00 - Tổng Kết Quĩ Thánh Phêrô cả 4 lần tường trình


Chúng em sẽ chuyển ngân trọn số tiền tống kết này, trực tiếp từ nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy vào nhà băng của Tòa Thánh.

Chúng em sẽ kính báo quí anh chị biết khi Tòa Thánh trả lời về số tiến đóng góp của chúng ta sau nhé.

Tạ ơn LTXC - Xin LTXC luôn tăng bội trong tấm lòng bé nhỏ và bất xứng của chúng ta chỉ biết tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 18, 2021 at 11:12 AM
Subject: Quí Thánh Phêrô: Tường Trình 3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục gia tăng Quĩ Thánh Phêrô của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh.

Trong tuần vừa qua nói chung và ngày hôm qua, Thứ Bảy 17/7/2021 nói riêng,

chúng em đã nhận được những đóng góp thêm sau đây:


$0,100.00 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ GP Orange đã nhận được từ đợt tường trình 2 nhưng quên chưa ghi nhận

$0,100.00 - Chị Trần Xuân Hoa GP Orange CA ngày 14/7 qua bưu điện

$0.100.00 - AC Duy Dung đưa tay ngày 17/7 kèm theo một số chị TĐCTT dưới đây:

$0,100.00 - Chị Nguyễn Kim Ngân GP Orange CA

$0,100.00 - Chị Trần Thị An GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Đỗ Thoa Catherine GP Orange CA

$0,600.00 - Chị Nguyễn Thị Ngàn GP San Jose CA ngày 17/7 qua bưu điện 

$1,300.00 - Tổng số đóng góp cho lần tường trình ngày 18/7/2021

$4,520.00 - Tổng số đóng góp cả 2 lần tường trình trước

$5,820.00 - Tổng Quĩ Thánh Phêrô cho cả 3 lần tường trình cho đến hôm nay 18/7/2020


Cám ơn Quí TĐCTT đã hưởng ứng và đáp ứng Quĩ Thánh Phêrô đang cần hơn bao giờ hết gây ra bởi đại dịch trong lúc này cho việc bác ái cứu trợ của ĐTC và sinh hoạt của Tòa Thánh.

Quĩ Thánh Phêrô sẽ chấm dứt vào Chúa Nhật 25/7/2021, Ngày Ông Bà và Bô Lão lần đầu tiên của Giáo Hội Chúa Nhật tuần tới.

Những ai muốn đóng góp thì xin cứ việc tiếp tục nhé.

Xin LTXC càng mở rộng con mắt và lòng cảm thương của chúng ta trước tất cả những gì cần thiết hiện nay cả trong lẫn ngoài Giáo Hội.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 10, 2021 at 5:54 AM
Subject: Quí Thánh Phêrô - Peter Pence: Tường trình 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã gia tăng thêm Quĩ Thánh Phêrô chúng ta đang thực hiện.

Xin cám ơn Quí AC đã đóng góp đợt 2 cho lần tường trình 2 này:


$2,820.00 - Quĩ tưòng trình lần 1 ngày 4/7/2021

$0,500.00 - Chị Đỗ Thị Sương New Jersy NJ (chị ruột của Chị TĐCTT Đỗ Lan TGP Los Angeles)

$0,500.00 - Một TĐCTT ẩn danh ở TGP Baltimore Maryland

$0,500.00 - AC Trần Đạt và Phan Hòa San Jose CA

$0.100.00 - Chị Phạm Thị Liên San Jose CA

$0,100.00 - Chị Nguyễn Thị Hoa (bạn của Chị TĐCTT Phạm Liên) San Jose CA

$4,520.00 - Tổng quĩ cho đến Thứ Sáu ngày 9/7/2021, bao gồm cả lần tường trình thứ nhất ngày 4/7/2021


Xin LTXC bù đắp cho thiện chí đóng góp của chúng ta, bằng cách làm cho lòng quảng đại của chúng ta bao la như LTXC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 4, 2021 at 6:17 PM
Subject: Quí Thánh Phêrô - Peter Pence: Tường trình 1
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Nhân dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Chúa Nhật mùng 4/7/2021 đềy ý nghĩa này,

chúng em xin tường trình số tiền đóng góp cho Quí Thánh Phêrô Peter Pence của ĐTC Phanxicô và Tòa Thánh Vatican,

từ một số anh chị đầu tiên mà chúng em đã nhận được, qua cả bưu điện lẫn trực tiếp. Xin hết lòng cám ơn quí anh chị.

 

 

Em tin chắc rằng LTXC rất hài lòng với anh chị em TĐCTT chúng ta trong việc chúng ta tỏ ra gắn bó với vị chủ chiên đại diện Chúa Kitô đang chăn dắt chúng ta:

trước hết, hằng ngày chúng ta vẫn đọc kinh Cầu Cho ĐTC vào giờ kinh chiều từ ngày 1/1/2005, khi chúng ta bắt đầu giờ kinh này cho tới nay,

sau nữa, hàng tuần chúng ta đọc cho nhau nghe kèm theo chia sẻ các bài huấn dụ truyền tin cho Chúa Nhật và giáo lý cho Thứ Tư của ngài;

sau hết, cho đến nay, chúng ta còn bắt đầu hỗ trợ quí bác ái xã hội và phụ chi cho Tòa Thánh ở Quĩ Thánh Phêrô hằng năm của ngài.


Đó là lý do không lạ gì LTXC vẫn tiếp tục hiện diện nơi chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta mỗi lần chúng ta gây quĩ bác ái cứu trợ!
Chớ gì LTXC là tất cả những gì chúng ta tin tưởng và là niềm vui thương xót của chúng ta.

Xin TMTX Maria giúp TĐCTT chúng ta thực sự trở thành Chuyên Gia Thương Xót trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 


No. NAMES (First, Last)    Peter Pence    
           
    Date Cash / Amount Sub-total
    Recd/Ck Check    
           
1 Cao, Tĩnh T & Thúy-Nga 06/29/21 ck#5191 $1,000.00 $1,000.00
2 Huỳnh, Teresa Thanh 07/01/21 ck#1636 $50.00 $1,050.00
3 Trần, Xuânhuệ Lily 07/01/21 cash $150.00 $1,200.00
4 Hà, Thắng Đ + Mai Trang 07/02/21 ck#3231 $200.00 $1,400.00
5 Nguyễn, Thế V + Đỗ, Lan 07/03/21 cash $500.00 $1,900.00
6 Nguyễn, Long + Hoa 07/03/21 cash $100.00 $2,000.00
7 Lý, Tư Thị 07/03/21 cash $50.00 $2,050.00
8 Trịnh, Hồng Thị 07/03/21 cash $200.00 $2,250.00
9 Nguyễn, Mary 07/03/21 cash $100.00 $2,350.00
10 Trần, Huệ Ngọc 07/03/21 cash $100.00 $2,450.00
11 Đặng, Tammie 07/03/21 cash $100.00 $2,550.00
12 Nguyễn, Hải Thị 07/03/21 cash $50.00 $2,600.00
13 Phạm, Ngọc-Anh 07/03/21 cash $50.00 $2,650.00
14 Nguyễn, Tammy Thủy Vũ 07/03/21 cash $50.00 $2,700.00
15 Phan, Nhàn Thị 07/03/21 cash $20.00 $2,720.00
16 Trần, Kim-Oanh 07/04/21 cash $100.00 $2,820.00
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 29, 2021 at 5:58 AM
Subject: TĐCTT đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô của ĐTC và Tòa Thánh - Peter Pence
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Ngày Lễ Trọng Thánh Phêrô và Phaolô 29/6 hằng năm là ngày Giáo Hội trên toàn thế giới được kêu gọi đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô - Peter Pence.

Tuy nhiên, trong năm 2021 này, theo em biết, hầu như chẳng thấy các giáo xứ kêu gọi gì hết, như các năm trước, từ 2019 trở về trước.


Trong khi đó, Tòa Thánh Roma vì đại dịch lại bị thiếu hụt ngân quĩ phục vụ chung Giáo Hội hoàn vũ, như các bản tin ở 2 cái links ngay dưới đây

 

Đại dịch khiến ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh sẽ bị thâm hụt

Do khủng hoảng Covid, Toà Thánh cắt giảm lương của các Hồng y, linh mục và tu sĩ  


Thú thật, khi em vừa đọc thấy những tin tức trên đây, em đã có ý định phát động TĐCTT đóng gọp hỗ trợ Tòa Thánh từ tháng 3/2021 này, như một số quí TĐCTT tham dự giờ kinh chiều đã nghe thấy.

Chính trong 2 emails về chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 em cũng đã kèm thêm mục đích đi để gián tiếp đóng góp cho Tòa Thánh.

 

 

Nhưng sau khi đọc những tin tức mới đây về Quĩ Thánh Phêrô - Peter Pence ở những cái links dưới đây, em cảm thấy không thể không phát động chung nhóm đóng góp cho Tòa Thánh của chúng ta.

Em đã có ý lấy số tiền đang chờ chuyển nốt, trong 37 ngàn MK, để cứu trợ nhân dân Ấn Độ bị covid-19 kinh hoàng này; nhưng quĩ nào ra quĩ đấy, không nên lẫn lộn và không nên giới hạn lòng quảng đại của TĐCTT.


Vậy, kể từ hôm nay, lễ Trọng Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2021, cho tới Chúa Nhật 25/7/2021 là Ngày Ông Bà lần đầu tiên trong Giáo Hội, Nhóm TĐCTT chúng ta nối vòng tay lớn đóng góp cho Tòa Thánh.

Tại sao chúng ta cứu trợ các nơi được (Việt Nam, Bolivia, Lebanon và Ấn Độ) mà lại bỏ qua chính Tòa Thánh của chúng ta, nơi phục vụ Giáo Hội hoàn vũ, trong đó có chúng ta, đang bị thiếu hụt chứ!

 

 

Xin quí anh chị đóng góp viết check / money order payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy  gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739. Riêng chúng em, xin đóng góp $1,000.00 mở màn. 

Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đồng hành với thiện chí và nỗ lực đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô - Peter Pence của Nhóm TĐCTT chúng ta, một nhóm được lời ngài tác động thành lập để làm chứng cho LTXC.


em tĩnh


Ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng: 27/6/2021

Phỏng vấn Bộ trưởng Kinh tế Toà Thánh về Quỹ “Đồng tiền thánh Phêrô”

Hãy giúp ĐTC giúp đỡ người khác! Lời kêu gọi quyên góp vào dịp lễ hai thánh Phê-rô và Phaolô


By contributing to Peter’s Pence, we can all together support the Pope's mission through the activities of the Holy See and the initiatives of solidarity in favor of the most needy, to whom the Church’s attention has been traditionally directed.

THANK YOU


Câu tiếng Anh trên đây là lời của ĐTC Phanxicô, có chữ ký của ngài đàng hoàng:


"Bằng việc đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô - Peter Pence, tất cả chúng ta có thể cùng nhau nâng đỡ hỗ trợ sứ vụ của Giáo Hoàng qua các hoạt động của Tòa Thánh cùng với các khởi động của tình đoàn kết đặc biệt nhất là những ai thiếu thốn nhất, những con người vẫn được Giáo Hội theo truyền thống quan tâm nhắm tới. Cám ơn anh chị em".TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 30, 2021 at 9:46 AM
Subject: Fwd: TĐCTT đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô của ĐTC và Tòa Thánh - Peter Pence
To: Rev 23

Kính Cha Trần Đức Anh, OP

Cha ơi, chúng con bắt đầu quyên góp cho quĩ Peter pence của ĐTC trong nội bộ nhóm,
Từ Lễ Thánh Phêrô - Phaolô tới Chúc Nhật 25/7/2021 là Ngày Ông Bà đầu tiên hằng năm  trong Giáo Hội,
vào Chúa Nhật 4 trong Tháng 7, sát với Lễ Ông Bà Ngoại Giokim và Anna.(26/7) của Chúa Giêsu
Con rất hoan hô Ngày Ông Bà này của ngài, 
cũng như Ngày Thế Giới Người Nghèo vào CN 33 Thường Niên hằng năm được ĐTC Phanxicô thiết lập khi bế mạc Năm Thương Xót 2016.

Riêng gia đình chúng con, từ năm 2009, chúng con đã cử hành cả ngày con cái nữa, vào Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5, giữa Mother Day CN 2 Tháng 5 và Father day CN 3 Tháng 6.
Thế giới đang phá thai hiện nay cần phải tôn trọng sự sống và con cái là quà tặng Chúa ban, theo chúng con, cần phải cử hành ngày con cái này.
Con có ý định trình lên ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng lưu ý đến cả 2 đầu (end) của đời sống con người là giới già và giới trẻ, ý nguyện xin ngài thành lập Ngày Con Cái - Children Day này.
Vậy, xin Cha chỉ cho chúng con cách gửi thư đến ĐTC: địa chỉ nào và qua ai hay trực tiếp đến thẳng Santa Matta là nơi ngài đang cư ngụ?
Chúng con xin cám ơn Cha nhiều. Xin Chúa luôn ở cùng Cha và xin Cha cầu cho chúng con.

con tĩnh

From: Duc Anh Tran 
Date: Fri, Jul 2, 2021 at 8:13 PM
Subject: Re: TĐCTT đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô của ĐTC và Tòa Thánh - Peter Pence
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Anh Cao Tan Tinh men

 

Chuc mung anh Tinh da quang dai giup do DGH.

Vi Anh Tinh va cong doan o My, toi nghi la nen nho Toa Su Than Toa Thanh

chuyen ve Vatican cho DGH la tien va bao dam nhat.

Toa Su Than co Duc Ong Phạm Mạnh Cương

lam viec o do, chac ngai co the chi dan cho Anh Tinh

cach gui tien, check de ten the nao.. v.v.

Neu can, Anh Tinh noi la cha Anh OP gioi thieu 

 

Rev. Msgr. John Cuong Pham

Apostolic Nunciature of the Holy See

3339 Massachusetts Avenue, NW

Washington, DC 20008

 

email: cuongy3k@hotmail.com

 

Cuong Pham

345 2415853 • Mobile

 

Neu Duc Ong Cuong khong giup duoc, thi anh Tinh

vao thang Web cua Toa Thanh o dia chi kem day

va gui thang tien vao

 

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/index_en.htm

 

men


 

From: Duc Anh Tran 
Date: Fri, Jul 2, 2021 at 9:30 PM
Subject: Re: TĐCTT đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô của ĐTC và Tòa Thánh - Peter Pence
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Anh Tinh men

 

Neu de trinh thu truc tiep len DTC thi toi khong biet. Toi da da tung dich va tom nhung thu nhung nguoi o VN gui ve Vatican va de ngoai thu la kinh gui DGH..

cac thu tieng ngoai quoc thi co 1 LM hay DO phu trach tieng do doc, va tom.. neu thay co gi quan trong thi ho bao cho DTC qua 1 trong hai LM bi thu cua ngai..

vay thoi, chu DTC dau co gio ma doc cac thu do. Nhu trong cac buoi tiep kien chung co nhung nguoi trao thu cho DTC ngai cam lay va giao cho may nhan vien an ninh di sau ngai.

Toi khong biet DTC co dich than doc hay khong

 

men tham anh Tinh nhe