THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2021

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

(Ảnh của TĐCTT Trần Vũ Kim Liên ở Honolulu Hawaii ngày 22/7/2021)

 

Trang Web Tin Mừng Sự Sống này là nơi TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót

"Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường".

Thánh Vịnh 144:1

Mùa Đại Dịch Covid-19 không ngờ đã chẳng những công hãm Nhóm TĐCTT đến độ phải hủy bỏ các Khóa LTXC (tất cả 10 khóa) và Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 10/2020.

Nhưng Nhóm TĐCTT đã biến thời gian bị phong tỏa theo lệnh chính quyền dân sự, từ giữa tháng 3/2020,

thành một Mùa Vọng Phục Sinh và Mùa Gặt Nước Trời, bằng cách sống Giáo Hội Liên Gia,

qua 2 giờ kinh  hằng ngày: Giờ Kinh Trưa - cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi 35 phút, và Giờ Kinh Chiều - cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 45 phút.

Sau mỗi giờ kinh hằng ngày này, anh chị em tham dự còn có những giây phút chia sẻ và học hỏi thêm để trau dồi LTXC trong thời gian dừng bước giang hồ và biệt tích giang hồ nhưng bế quan luyện công.

Không có một thứ chưởng lực nào, tức không có một quyền lực nội công lẫn tấn công, vừa thâm hậu, vừa lợi hại và vừa quyết thắng như Chưởng Lực LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

TĐCTT không thể nào có thể loan truyền LTXC mà thiếu Chưởng Lực LTXC, bằng cách chia sẻ những bài giảng hay huấn từ của ĐTC Phanxicô, các đề tài tĩnh tâm, các vấn đề về đức tin và các câu chuyện thương xót v.v.

Như được liệt kê dưới đây, tất cả đều đã được thâu âm dạng audio mp3 và một số còn thêm ở dạng video youtube nữa, rất thích hợp với nhu cầu truyền thông được mọi người hầu như mong muốn và chấp nhận.

 

 

Nội Dung

 

Tin Mừng Sự Sống 2020

 

NHỮNG BÀI GIẢNG VÀ HUẤN TỪ CỦA ĐTC PHANXICÔ

NHỮNG MẠC KHẢI VỀ ĐỜI SỐNG TRẦN GIAN CỦA MẸ MARIA

 PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

HẠNH CÁC THÁNH THEO NGÀY TRONG PHỤNG NIÊN

Năm Gia Đình

Năm Thánh Giuse

Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si

NHỮNG THÁCH ĐỐ THỜI ĐẠI CHO HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

NHỮNG BÀI CHIA SẺ TĨNH TÂM ONLINE NỘI BỘ

NHỮNG YOUTUBES TƯỞNG NIỆM QUA ĐỜI NỘI BỘ TĐCTT

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC CON CHIÊN THƯƠNG XÓT

 

Trang Web này ngưng cập nhật từ ngày Chúa Nhật XIX Thường Niên 8/8/2021

xin xem tiếp từng đề mục trong 6 đề mục khác nhau ở trang Web

TĐCTT - TMSS

 

 

 PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

MTN.CNXIX-B.mp3 / https://youtu.be/iOhPOypC4sA

 

MTN.CNXVIII-B.mp3 / https://youtu.be/2EQ_ZY6w5Cg

 

MTN.CNXVII-B.mp3 / https://youtu.be/iSk2I8S63Rc

 

MTN-CNXVI.B.mp3 / https://youtu.be/fkfSY4Lz5T8

 

TN-XV.B.mp3 / https://youtu.be/WWElzZr442c

 

MTN.CN XIV-B.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=3un_HT16N84 / https://youtu.be/s7zul3CSPxY

 

MTN.CNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/sHbk42TEeNY

 

 MTN.CNXII-B.mp3 / https://youtu.be/k8p1AvimYSY / https://youtu.be/TYYuU4Soe34

 

MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk

 

ThuBayTTM.mp3 / https://youtu.be/Z0c09X-WBfU

 

LeThanhTamChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/8A-ro3O8Jpc

 

CN.LeMinhMauThanhChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/AdBOsjfmexc (2021)

 

CNLeChuaBaNgoi-B.mp3 / https://youtu.be/keGa7BbxtVQ

 

CNLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/Ch9JiIBoftU

 

PS,CNVIIPS-B.mp3 / https://youtu.be/fpSL1JsRZiM

 

LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=XRWp-qJFNvk

 

PS-CNVI.mp3 / https://youtu.be/B06O-zNjtBo

PS-CNV.B.mp3 / https://youtu.be/3xS1ZhAylfQ

PS.IV-B.mp3 / https://youtu.be/Lc009tth094

 

PS.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/vPHuASBI_uM
"Tự luận phạt - Thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng"
PS-TuanIIThu4.mp3 / https://youtu.be/-rguUt8B-0k  
"Tái Sinh bởi trời - bởi Nước và Thánh Thần"
PSII-2.mp3 / https://youtu.be/qQuIIv-ytD8  

Cảm Nghiệm Chứng Nhân Phục Sinh

TDCTTHoiNgoSinhHoatOnline-CNLTXC.mp3 / https://youtu.be/5ySdyk4a0-g

PS-CNII.mp3 / https://youtu.be/OMaBnbNlubY / https://youtu.be/aUa-Cymklyw (TV Show)

Chúa Kitô Phục Sinh  - Một Giáo Hội Phẩm Trật và Đặc Sủng

BatNhatPS-ThuBay.mp3 / https://youtu.be/-rguUt8B-0k  

"Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây"  
PS.BatNhat-6.mp3 / https://youtu.be/wwUs2gOEvvc  

PS.ChúaNhậtPS.mp3 / https://youtu.be/9dl_fY6JMLw  

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/iiWgKVNM87M (TV Show)

TuanThanhCNLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/XxCTwbWV_BY / https://youtu.be/zp0qQSh8iAc (TV Show)

MC.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/4zXJX3NXaT8 / https://youtu.be/yxX3FgTu_mM (TV Show)

MC.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/jbCUxxgGaVE / https://youtu.be/l3VCwoqIlaY (TV Show)

MC.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/J7EK1VEg92Y

MC.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/ht2n2Yeco0U

MC.CN1-B.mp3 / https://youtu.be/g7GJVrBDIGY / https://youtu.be/i-B30WnqXVw (TV Show)

MC.LeTro.mp3 / https://youtu.be/krR6-bUvQ_k

MTN.VI-B.mp3 / https://youtu.be/lz5iCKpaQaQ  

MTN.CNV-B.mp3 / / https://youtu.be/yy9vGUa88PU

 

MTN-CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/g6htAsAJ9zQ

MTN.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/Fwr-zR1-_qE

MTN.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/5Y87hHibjTw

LeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 / https://youtu.be/6KG9p1LPWZU

 

PVLC-TongDienMuaVong-MuaGiangSinh.mp3 / PVLC Tổng Diện Mùa Vọng Mùa Giáng Sinh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - YouTube

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3 / https://youtu.be/b2870n552Qc

LeThanhGia-NamB.mp3 / https://youtu.be/eflpk1Y2Yk4

LeGiangSinhCa3ChuKyA-B-C.mp3 / https://youtu.be/OO9mjZn2xwk

GS.25-12.mp3 (Đêm) / https://youtu.be/eJj2STyuXP4

 

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3 / https://youtu.be/-C6UIyejkiA

MV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/Dt2b0ooQIsU

TuNhapTheDenGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/FmPn3g9t9Bg

 

(Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

TienHoGioanTayGia-DauBaoDangThienSai.mp3  / https://youtu.be/77iPhEdK3bU

(8 ngày trước Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

MV.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/t0RUOkki6KM

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C) /

https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV) / https://youtu.be/3zLd6KYXTqA (Cả Tuần 1, 2 và 3 MV)

MV-CNII.B.mp3 / https://youtu.be/bSidQ4riwMA

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

MV-CNI.B.mp3 / https://youtu.be/DU0FK0VaPHA

NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY

CN.XXXIV.A-LeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/2NtH2-t6DIc

MTN.CNXXXIII-A.mp3 / https://youtu.be/zKaSywAUTy8

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

TN.XXXIL-3.mp3 / https://youtu.be/6sxyam07gJo

LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE

LeChuThanh.mp3 / https://youtu.be/FeFUHIGJyMM

Thu.7.XXX.mp3 / https://youtu.be/7P8oudj492w

 

 

 

HẠNH CÁC THÁNH THEO NGÀY TRONG PHỤNG NIÊN

 

Tháng 8

 

 

ThanhDaminh.mp3 / https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (8/8)

 

ThanhSixtusIIGiaoHoangTuDao-ThanhCatejanoLinhMuc.mp3 / https://youtu.be/Q-ozjTqo8YU (7/8)

 

LeChuaGiesuBienHinh.mp3 / https://youtu.be/h8VqWJJnBF4 (6/8)

 

ThanhGioanVianney.mp3 / https://youtu.be/HtYpJP-dBOo (4/8)

 

ThanhEusebioGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/0tK6r9XjnDw (2/8)

 

ThanhPheroJulianoEymard.mp3 / https://youtu.be/_aCVRts2iYY (2/8)

ThanhAnphongso.mp3 / https://youtu.be/yEiODVJ4jI4 (1/8)

 

Tháng 7

 

ThanhIgnatio.mp3 / https://youtu.be/C6vRRULW-1Y

ThanhPheroKimNgon.mp3 / https://youtu.be/hOP_t-0klt4 (30/7)

ThanhMatta.Maria.Lazaro.mp3 / https://youtu.be/FP7EtLF6_ZM (29/7)

ThanhGioakim-Anna.mp3 / https://youtu.be/ewzCgcpQn48 (26/7)

LeThanhGiacobeTien.mp3 / https://youtu.be/DXMBVfWx1DA (CN 25/7)

ThanhBrigitta.mp3 / https://youtu.be/S0GJqY2eVcE (23/7)

ThanhMaiDeLien-TongDoCacTongDo.mp3 / https://youtu.be/6SPFMr7vWMw (22/7)

ThanhLaurensoBrindisi.mp3 / https://youtu.be/sHDa_A0OzGo (21/7)

ThanhCamiloLellis.mp3 / https://youtu.be/uipRsWbmRbY (18/7)

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7)

LeThanhBonaventura.mp3 / https://youtu.be/lvB9-kBiC2k (15/7)

ThanhHenryIIHoangDeDucQuoc.mp3 / https://youtu.be/J3nT59pXPJI (13/7)

  ThanhBenedict.mp3 / https://youtu.be/ECDkOPHn_Tc (11/7)

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7)

 ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7)

 ThanhAntonZacaria.mp3 / https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7)

LeThanhTomaTD.2021.mp3 / https://youtu.be/R2qceVQOp5o (3/7)

 

Tháng 6

 

CacThanhTuDaoTienKhoiCuaGiaoDoanRoma.mp3 / https://youtu.be/Lj9kHTz6HaQ (30/6)

LeThanhPheroPhaolo.mp3 https://youtu.be/E0SmZAYy9F8 / https://youtu.be/JRtMLiCCn7k (29/6)

ThanhIreneGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/NTUMYBEQw7E (28/6)

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / https://youtu.be/DGd18f3wAwQ  (27/6)

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 / https://youtu.be/xNBhej6o0rY (24/6)

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 / https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6)

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6)

ThanhRomulaldoVienPhu.mp3 / https://youtu.be/1BHtC7ItbYs (19/6)

ThanhAnTonPadua.mp3 / https://youtu.be/V_PLNJZTAE4 (13/6)

ThanhBarnabaTongDo.mp3 / https://youtu.be/qOYZSJNMq8c (11/6)

 ThanhEphremNguoiSyriaPhoTeTienSiHoiThanh.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=jHI8PFWftOY (9/6)

ThanhNobertoGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/JFW9KxmFYis (6/6)

 ThanhBonifacioGiamMucTuDao.mp3 (5/6)

ThanhCoroloLoangaVaCacBanTuDao.mp3  / https://youtu.be/5PXT8aPRejM (3/6)

ThanhMarcellino-PheroTuDao.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=ALxaiyegNWk (2/6)

ThanhJustinoTuDao.mp3 / https://youtu.be/FnM-3tVwwpo (1/6)

 

Tháng 5

 

ThanhAugustinoCanterbury.mp3 / https://youtu.be/K_Ce7wT5NgQ (27/5)

ThanhPhilipheNeri.mp3 / https://youtu.be/H0MtkmzeWYU (26/5)

ThanhBedaLm.ThanhGHGregorioVII.ThanhMadalenaPazzi.mp3 / https://youtu.be/_nIq3mgmjeA (25/5)

ThanhRitaCascia-phan1.mp3 + ThanhRitaCascia-phan2.mp3 / https://youtu.be/X-6Y9YL0BRo (22/5)

ThanhRita.3.mp3 & ThanhRita-4.mp3 & ThanhRita-5.mp3 / https://youtu.be/UbdqBG42xyA

ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5)

 ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5) & (22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38

ThanhMatthiaTongDo.mp3 / https://youtu.be/eQEG9PCiqzw (14/5)

ThanhCorona.mp3 / https://youtu.be/N1pXy9ZK4NE (14/5)

BaThanhTuDao-Nero.Archelio.Pancrasio.mp3 / https://youtu.be/pOKB-P2q4Uw (12/5)

ThanhDamienMolokai.mp3 / https://youtu.be/TQRVDJ5kebk (10/5)

ThanhPhilipe-GiacobeHau.mp3 / https://youtu.be/wqSG0tJD7ws (3/5)

ThanhAthanasioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/bUYTgEB2NNk (2/5)

 

 

Tháng 4

 

 ThanhGiaoHoangPioV.mp3 / https://youtu.be/7MxI4rOv47I (30/4)

ThánhCatarinaSienna.mp3 / https://youtu.be/GxtzHgPPMZE (29/4)

ThanhPheroChanel-ThanhLouisMontfort.mp3 / https://youtu.be/NGDiSf0tloo (28/4)

ThanhMacoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/3uXODGUMYXM (25/4)

ThanhFideleSigmarinaLmTuDao.mp3 / https://youtu.be/8oGvTNGTJwY (24/4)

ThanhGiorgioQuanNhanTuDao.mp3 / https://youtu.be/dof5-YL7_9c (23/4)

ThanhAnselmoGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/iIVYt41X60Y
(21/4)

ThanhGHMartinoITuDao.mp3 / https://youtu.be/DpWjL66j8A4 (13/4)

Thánh StanislasGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/UuZiYVljWpM (11/4)

ThanhGioanLasan.mp3 / https://youtu.be/IC42SdJ8tIE (7/4)

ThanhVincentFerrier.mp3 / https://youtu.be/klHNK7Rer4w (5/4)

ThanhIsidoreGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/YDvBDYkIqlQ (4/4)

 

Tháng 3

 

 LeMeThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / https://youtu.be/XWAu1KMIhy4

ThanhTuribioMongrovejo.mp3 / https://youtu.be/FXus0U4rQng (23/3)

ThanhCyriloGierusalem.mp3 / https://youtu.be/eXpVQM2vAeA (18/3)

ThanhPatrick.mp3 / https://youtu.be/d2KBXbiyADc (17/3)

 

ThanhPhanxicaRomana.mp3 / https://youtu.be/eM82RLH70Vg (9/3)

 

ThanhGioanThienChua.mp3 / https://youtu.be/k5FkeuSFwns (8/3)

 

ThanhPerpetuaVaFecilita.wav / https://youtu.be/I9vVThCUp4w (7/3)

ThanhCaximia.mp3 / https://youtu.be/GTa4jy5qEbw (4/3)

 

Tháng 2

 

ThanhGregoryNarek.mp3 / https://youtu.be/ohJnx-3lvc0  (27/2)

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 / https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2)

NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2)

ThanhPheroDamiano.mp3 / https://youtu.be/pCrlvflDxy0 (21/2)

 ThanhPhanxico-Giaxinta.mp3 / https://youtu.be/h5bF_kC2Gz4 (20/2)

BayThanhLapDongToiToDucMe.mp3 / https://youtu.be/R9BgxNDsCFQ (17/2)

ThanhValentine.mp3 https://youtu.be/qCFBml-YlWw / https://youtu.be/TVIRa5Zh4XA (14/2)

ThanhCyrilo-ThanhMethodio.mp3 / https://youtu.be/g_HlHQhPSUU (14/2)

MeLoDuc.mp3 / https://youtu.be/mSCBGQZxENM (11/2)

ThanhScolastica.mp3 / https://youtu.be/Fmd-n3MevBM (10/2)

ThanhGieronimoGiuliano-ThanhJosephineBakhita.mp3 / https://youtu.be/Nx04dIZ4dfA (8/2)

ThanhPhaoloMiki-CacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/L4KH8wjptiw (6/2)

ThanhAgathaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/tIomI_yLLJo (5/2)

ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 / https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2)

 

 

Tháng 1

 

ThanhGioanBosco.mp3 / https://youtu.be/0hYiZSPVIc0 (31/1)

ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/tGf8zgExMWo (28/1)

ThanhAngelaMerici.mp3 / https://youtu.be/NfoE1NN5DkM (27/1)

ThanhTimotheu-ThanhTito.mp3 / https://youtu.be/j7W2JJF1jAg (26/1)

ThanhPhaoloTroLai.mp3 / https://youtu.be/7iXTM5bj6rQ (25/1)

ThanhPhanxicoSalesio.mp3 / https://youtu.be/MS8BBglM0ic (24/1)

ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (23/1)

ThanhAne-Agnes.mp3 / https://youtu.be/X1cFrKQV28Y (21/1)

ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1)

ThánhAntonVienPhu.mp3 / https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1)

  ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1)

ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1)

ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1)

ThanhBasilioVaGregorio.mp3 / https://youtu.be/v7GxT8u4uAs

ThanhBasilio-Gregorio.mp3 / https://youtu.be/Pbwtj9xuKLo (2/1)

 

Tháng 12

 

ThanhGiaoHoangSylvester1.mp3 / https://youtu.be/mswBepOKeYk (31/12)

ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc (29/12)

ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/_h-gnH3wWw4 (27/12)

  ThanhStephano-ThanhGuomHaiLuoi.mp3 / https://youtu.be/bn7ygOTBVkc

ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp / https://youtu.be/-hq1jDR8TSA (26/12)

ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0 (23/12)

 ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk (21/12)

ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/12)

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/12)

DucMeGualalupe.mp3 / https://youtu.be/82IM5oftXjs (12/12)

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12)

ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12)

ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12)

ThanhPhanxicoXavier-LinhDaoTruyenGiaoXavier.mp3 / https://youtu.be/47HLVxC8_cs

ThanhPhanxicoXavier-ThuaSaiTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/ACHslb2EkyQ

ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12)

 

Tháng 11

 

ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11)

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11)

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11)

ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11)

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11)

LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11)

ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11)

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11)

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/1_9O9tdXPDo (12/11)

TDCTT-2020/DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

(phụ đề Đại Kết Kitô Giáo cho Truyện Thánh Giosaphat)

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11)

ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11)

LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11)

ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY (4/11)

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 / https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ / DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 / https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11)

 

Tháng 10

 

 LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://youtu.be/OZW1qowunJY (28/10)

ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10)

ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10)

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME

Thánh Gioan Phaolô II - Thừa Sai Thương Xót / https://www.youtube.com/watch?v=XCzFjFeC_W8 (22/10)

ThanhPhaoloThanhGia.mp3 (19-10)

ThanhIgnatioAntiokiaGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/IHmLsVPiOb8 (17/10)

ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg  (16/10)

ThanhMargarita-CamNghiemThanhTam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=k1x_n3fFRKw (16/10)

ThanhMargarita-NhapCuocThanhTam.mp3 / https://youtu.be/0VTiulMyrPM (16/10)

ThanhMargarita-DaoKhucThanhTam.mp3 / https://youtu.be/qwhCR0x1hnk  (16/10)

ThanhHedviga.mp3 / https://youtu.be/tEGXz34s5Io (16/10)

ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 (15/10)

ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3 (14/10)

ThanhGHGioanXXIII.mp3 / https://youtu.be/k9uylYUZ5q4 / ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3 (11/10)

ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3 (9/10)

LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 (7/10)

ThanhBruno.mp3 (6/10)

ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=Xysioo3kMI0

ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / https://youtu.be/9qBoyWSP27g

ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 / https://youtu.be/pB_XPtCJiaU

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / https://youtu.be/9qTcMuWEehg

Thánh Faustina - Ơn Gọi Thương Xót / https://youtu.be/3OzekBVK0xg

ThanhFaustina-CuocDoiSuGia.mp3 / https://youtu.be/-4HszwU_vVI  (5/10)

ThanhPhaxicoAssisi.mp3 / ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 / ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 (4/10)

ThienThanHoThu.mp3 (2/10)

ThanhTeresaNhoGiesuHaiDong.mp3 (1/10)

 

Tháng 9

 

ThánhGieronimo.mp3 (30/9)

BaTongLanhThan.mp3 (29/9)

ThanhVinhSonPhaolo.mp3 (27/9)

HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3 (26/9)

ThanhPioNamDau.mp3 + ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 (23/9)

ThanhMatheuTD-TS.mp3 (21/9)

ThanhRobertoBelamino.mp3 (17/9)

ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 (16/9)

ThanhPheroClaver.mp3 (9/9)

MeThanhTeresaCalcutta.mp3 (5/9)

ThanhGregorioCa.mp3 (3/9)

 

 

Tháng 8

 

 ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 (29/8) / ThanPhanThienSaiNgonSu.mp3

ThanhAugustino.mp3 (ngày 28/8)

ThanhMonica.mp3 (27/8)

ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 (ngày 25/8)

ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 (ngày 24/8)

 ThanhRosaLima.mp3 (ngày 23/8)

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 (ngày 21/8)

 ThanhBenado.mp3 (ngày 20/8)

ThanhMaximilianKolbe.mp3 (ngày 14)

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (ngày 12)

ThanhClara.mp3 (ngày 11)

 LeThanhLaurensoPTTD.mp3 (ngày 10)

ThanhDaminh.mp3 (ngày 8)

ThanhGioanVianney.mp3 (ngày 4)

ThanhAnphongso.mp3 (ngày 1)

 

Tháng 7

 

ThanhIgnatio.mp3 (ngày 31)

LeThanhGiacobeTien.mp3 (ngày 25)

LeThanhMaiDeLien.mp3 (ngày 22)

ThanhBrigitta.mp3 (ngày 21)

LeMeCarmelo.mp3 (ngày 16)

 LeThanhBonaventura.mp3 (ngày 15)

ThanhBenedict.mp3 (ngày 11)

ThanhMariaGoretti.mp3 (ngày 6)

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (ngày 3)

 

Tháng 6

 

LeThanhPheroPhaolo.mp3 (ngày 29)

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 (ngày 24)

 

 

 

 

NHỮNG MẠC KHẢI VỀ ĐỜI SỐNG TRẦN GIAN CỦA MẸ MARIA

 

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7)

DucMeThamVieng.mp3 / https://youtu.be/v_FXnxJQQoU

CuocVuotQua-PhucSinhVinhHien.mp3 / https://youtu.be/WI21Ufh6Ca4

TiengGoiTinhYeu TuThanhTheVoi5LoaiLinhHon.mp3 / https://youtu.be/1odkhVy9usA

CuocVuotQua-TuGiaVaAnTang.mp3 / https://youtu.be/ctdjz9jMmsk

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-YeuDenCung.mp3 / https://youtu.be/V9Y-6tYUaVs

CuocVuotQua-VacThapGia.BiDongDanh.mp3 / https://youtu.be/kFj3_SKPhio

CuocVuotQua-DonDanhMaoGai.mp3 / https://youtu.be/nmIzeYoNV9I

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-DinhPhilato.mp3 / https://youtu.be/W4VcRbnKn_c

CuocVuotQua-TruocChinhQuyenRoma.mp3 / https://youtu.be/PSV8g0Yzi-Q

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-DinhCaipha.mp3 / https://youtu.be/y240TDkkAMM

CuocVuotQua-TruocGiaoQuyenDoThai.mp3 / https://youtu.be/wq12Yzsm9pI

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-VuonCayDau.mp3 / https://youtu.be/RdG21YOv7Nc

CuocVuotQua-ThongKhoNguyenCauTrongVuonCayDau.mp3 / https://youtu.be/PZxFYHAOedo

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-BuaTiecLy.mp3 / https://youtu.be/YmguFgrgjF0

CuocVuotQua-RuaChanVaThietLapBiTichThanhThe.mp3 / https://youtu.be/fwRPxtHytXI

 

Fatima - Trái Tim Thương Xót  / https://youtu.be/JLFF_bbV12k & https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ (phần kết)

Fatima-OnGoiThuongXot.13-5.mp3 

LeMeGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/b3dpPA4AZ7c

DayOnPhuc-BietDanhcuaNguoiNuTenMaria.mp3 / https://youtu.be/PBN77-u8Izg

MeMariaDuocThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / https://youtu.be/_J7BW_eE5fo (25/3)

MeDangChuaTrongDenTho.mp3 / https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2)

MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY (1/1)

DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12)

LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

LeMeDauThuong.mp3 (15/9)

LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 (14/9)

LeThanhDanhMe.mp3 (12/9)

LeMeSinhNhat.mp3 (8/9)

Điềm Lạ Maria - Mông Triệu Nữ Vương (15/8)

Điềm Lạ Maria - Những Ngày Cuối Đời (13/8)

Điềm Lạ Maria - Cuối Đời, Mông Triệu và Nữ Vương

Thần Nhiệm Đô

 

 

FATIMA - THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

1- Fatima - Ơn Gọi Thương Xót

https://youtu.be/xsgjlcdLQh4 

Livestream ngày 13/5/2021 Thứ Năm

 

2- Fatima - Trái Tim Thương Xót

https://youtu.be/JLFF_bbV12k 
https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ 
(phần kết)
Livestream ngày 13/6/2021 Chúa Nhật

 

3- Fatima - Bí Mật Thương Xót

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM

Livestream ngày 13/7/2021 Thứ Ba

 

4- Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://youtu.be/YkEAIS7Wk-4

Livestream ngày 19/8/2021 Thứ Năm

 

5- Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót

https://youtu.be/K5cmNVA_udQ

Livestream ngày 13/9/2021 Thứ Hai

 

6- Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

https://youtu.be/btwyEJIFLD8 

Livestream ngày 13/10/2021 Thứ Tư

 

 

 

 

 

NĂM GIA ĐÌNH NIỀM VUI YÊU THƯƠNG

(19/3/2021 - 2022)

 

NiemVuiYeuThuong-MotKetCuocCoHau.mp3 / https://youtu.be/qksV0c1o1-o

NiemVuiYeuThuong-ThucTrangGiaDinh.mp3 / https://youtu.be/6o7Ypa3jJh0

NiemVuiYeuThuong-CoTichDoiThuong.mp3 / https://youtu.be/g3PLgr_-iu8

NiemVuiYeuThuong-ChapChonSangToi.mp3 / https://youtu.be/A2qN3bpPLvQ

NiemVuiYeuThuong-QuaTangSuSong.mp3 / https://youtu.be/n25PuEMx_SY

 TongHuanNiemVuiYeuThuong-HieuUngvaDienDan.mp3 / https://youtu.be/G41OSzMmOvE

TongHuanNiemVuiYeuThuong-TongLuocDaiQuan.mp3 / https://youtu.be/5CHGJvA3IsU

TongHuanNiemVuiYeuThuong-VanDeCotLoi.mp3 / https://youtu.be/2DLrmMgGnf4

 

 

NĂM THÁNH GIUSE

(8/12/2020 - 2021)

 

NamThanhGiuse-1.TraiTimHienPhu.DTGMKiet.mp3 / https://youtu.be/V6MLlDAnLsA

NamThanhGiuse-2.TamLongNguoiCha.DTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/Il5ScKzUkPo

NamThanhGiuse-3.ThanhGiuseGiaTruong.mp3 / https://youtu.be/wzgQWwJKGuE

NamThanhGiuse-4.ThanhGiuseSongDucTin.mp3 / https://youtu.be/E55ZlTU4dGI

NamThanhGiuse-5.ThanhGiuseNoiCacViGiaoPhu.mp3 / https://youtu.be/QDgnET-p2cI

NamThanhGiuse-6.ThanhGiuseNoiCacViGiaoHoang.mp3 / https://youtu.be/7X1YkXIPFQA

NamThanhGiuse-7.ThanhGiuseNoiCacThanhNhan.mp3 / https://youtu.be/5jfBMG7z2OM

NamThanhGiuse-8.ThanhGiuseNguoiDiTrongDemToi-Trinh_mejt.mp3 / https://youtu.be/LO3LG0QLtVs

NamThanhGiuse-TamNhatMungThanhGiuse.mp3 / https://youtu.be/B3aXtm4WwJY

ĐTGM Ngô Quang Kiệt: Những Giấc Mơ của Thánh Giuse: https://youtu.be/0Xl4nrxA9Zg

NamThanhGiuse-9.ThanhGiusePhuQuanTrinhNuMariaThienMau.mp3 / https://youtu.be/pDn1xTaysYc

NamThanhGiuse.10-ThanhGiuseKhaiTrieuGiaoHoangDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/_u7lij89wkM

NamThanhGiuse.11-KinhCauThanhGiuseDuocCapNhat.mp3 / https://youtu.be/xNghprI9Uko

NamThanhGiuse.12-CuuGiupDoiSongHonNhanGiaDinh-TruyenKe.mp3 / https://youtu.be/0kez1MxwS5I

 

 

NĂM CHÚC TỤNG CHÚA LAUDATO SI' VỀ HỆ SINH THÁI CỦA NGÔI NHÀ CHUNG TRÁI ĐẤT

(24/5/2020 - 2021)

 

Haiti động đất và A-Phú-Hãn vỡ tổ - Dấu Chỉ Thời Đại toàn cầu nguy vong mất rồi..

Haiti-Aphhan.dauchithoidai.mp3 / https://youtu.be/5VoK9dq5WYs

HeSinhThaiNgoiNhaChungTraiDat-CangNguyBien.mp3 / https://youtu.be/-ZpnxBQYv5A

BoMatTraiDat-ThamThuong.mp3 / https://youtu.be/08RIIGOVsDU

NhungAnhSaoSangSoiChieuTrenBauTroiDaiDichCovidAmUMuMit.mp3 / https://youtu.be/6eweOTBoReQ

ThongDiepLaudatoSi-Chuong6.mp3 / https://youtu.be/GqTNsPpIgrI

ThongDiepLaudatoSi-Chuong5.mp3 / https://youtu.be/zG9NOKaYPFM

ThongDiepLaudatoSi-Chuong4.mp3 / https://youtu.be/eopX_WZj9Lk

ThongDiepLaudatoSi-Chuong3.mp3 / https://youtu.be/vduMScTOhwo

ThongDiepLaudatoSi-Chuong2.mp3 / https://youtu.be/L_fXGbTTaWY

ThongDiepLaudatoSi-ChuongMot.mp3 / https://youtu.be/eagoCkl0cqQ

ThongDiepLaudatoSi-DanNhap.mp3 / https://youtu.be/A7skCwpWWUk

ThongDiepLaudatoSi-TongQuan.mp3 / https://youtu.be/209o90DE6F0

SongConVoiCovid-19ToanCau-4.mp3 / https://youtu.be/Jnk474aNT-M 

SongConVoiCovid-19ToanCau-3.mp3 / https://youtu.be/Z7iDnMOP3RQ

SongConVoiCovid-19ToanCau-2.mp3 / https://youtu.be/pkSQC7-l-Cw

Sống Còn Với Đại Dịch Covid 19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta phần 1 - YouTube

SongConVoiCovid-19ToanCautrongNgoiNhaChungTraiDatcuaChungTa.mp3 / https://youtu.be/wgKT_eawfi4

Sống Còn Với Đại Dịch Covid 19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta phần 1 - YouTube

 

 

ĐTC PHANXICÔ - NHỮNG BÀI GIÁO LÝ CỦA

 

DTCPhanxico.ThuGalata-3.mp3 / https://youtu.be/8J5VYE6cblA

DTCPhanxico-GiaoLyThuGalataBai.2.mp3 / https://youtu.be/oC7prJLfZgM

DTCPhanxico.ThuGalata-1.mp3 / https://youtu.be/NOHgYc6w7L8

 

DTCPhanxico-GiaoLyCauNguyen.ChuaGiesuCauNguyenLienHeThayTro.mp3 / https://youtu.be/lxIaVGNDvGk

 

DTCPhanxico-CauNguyenBangLongTinTuong.mp3 / https://youtu.be/eZn83twodgA

 

DTCPhanxico-CauNguyenChiaTri.KhoKhan.UeOai.mp3 / https://youtu.be/BuBlDabVfvo

/

DTCPhanxico-CauNguyenVoiGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/3AhpmoWrGoc

DTCPhanxico-TamNhatPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/2ov2lwrjgY8 

DTCPhanxico-CauNguyenVoiMeMaria.mp3 / https://youtu.be/O_vE2DJsnM8

DTCPhanxico - GiaoLyCauNguyenDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/5UAeFu_cxv0

DTCPhanxico-GiaoLyVeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/W_FGAmjzoCw

DTCPhanxico - GiaoLyCauNguyenChuyenCau.mp3 / https://youtu.be/zhBo9ZqtSIU

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3 / https://youtu.be/j2MICwNr2O4

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.9-CamNhanThucTaiTaoVat.mp3 / https://youtu.be/AkzqtlYg614

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.8-ThucHienNguyenTacBoTro.mp3 / https://youtu.be/PpcOVacuhOA

 DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.7-NgamNhinChamSocThienNhien.mp3 / https://youtu.be/_hJqffWm5xc

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanh.6-YeuThuongTimKiemCongIch.mp3 / https://youtu.be/4A6jNMoK9PQ

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.5-LienKetHoaHop.mp3 / https://youtu.be/aBCJuXxsCzA

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.4-NiemHyVongKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/7uRgDZPEyeA

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.3-QuanTamNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/2cctpxePLEQ

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.2-NhanPhamConNguoi.mp3 / https://youtu.be/STYl6o74eeU

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.1-MuaDaiDichCovid19.mp3 / https://youtu.be/iyHeizzxAyQ

 

 

ĐTC PHANXICÔ - NHỮNG BÀI GIẢNG

 

DTCPhanxico-BaiGiang-HuanTuTruyenTinNgayTGOngBa-BoLao.mp3 / https://youtu.be/gmlkaZlAVKw

DTCPhanxico-GiảngLeVaHuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/c2F1uOYi9fs

DTCPhanxico-GiangLeThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/Xkbw6OfLd6Y

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.mp3 / https://youtu.be/5Yiz1bfqV2s

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeDemVongLePhucSinh.mp3 / https://youtu.be/x-br1i1tpcg

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/eTJSlWjXq2g

DTCPhanxico-BaiGiangLeTro.mp3 / https://youtu.be/fASLLAYUo5M

DTCPhanxico-BaiGiangLeHienLinh.mp3 / ĐTC Phanxico Bài Giảng Lễ Hiễn Linh, Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - YouTube / https://youtu.be/ctp2N7tqOa8

ĐTCPhanxicoGiangSinh2020.GiangLeVaSuDiep.mp3 / https://youtu.be/fpHOJ0vKsKk

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 / https://youtu.be/scEEujLTQj8

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 / https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w 

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

DTCPhanxico-GiangLe.HuanTuTruyenTinLeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/SWGg_-BBHz8

QuaTangThuongXot.mp3 / https://youtu.be/5KDEkHtrGR4

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Lễ Chúa Kitô Vua 22/11/2020)

DTCPhanxico.NgayTGNguoiNgheo-HuanTuTT.SuDiep.BaiGiang.mp3 / https://youtu.be/oG4kyrtf0Q0  

NenBacNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/wd4m8fZnxIQ

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 15/11/2020)

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhPheroPhaolo.2019.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhThanHienXuong2020.mp3

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeVongDemPhucSinh2020.mp3

 

 

 

ĐTC PHANXICÔ - NHỮNG HUẤN TỪ TRUYỀN TIN

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXB.mp3 / https://youtu.be/ERjocLiJFl8

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XVIII-TN.B.mp3 / https://youtu.be/fFBZciVVLNk

 

DTCPhanxico-BaiGiang-HuanTuTruyenTinNgayTGOngBa-BoLao.mp3 / https://youtu.be/gmlkaZlAVKw

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI-B.mp3 / https://youtu.be/rX5NfseF9g8

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXV -B.mp3 / https://youtu.be/_Fxc1T1oT34

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXIV.B.mp3 / https://youtu.be/6hkzPnMlt-E

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/q2oPqZOpM-M

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/eLFaihDpzYA

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXII-B.mp3 / https://youtu.be/3r92FvLu1Ug


DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXI-B.mp3 / https://youtu.be/rmmjVs3tmzU

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNLeMinhMauChua.mp3 / https://youtu.be/1jGvS2vf21s

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNChuaBaNgoi.mp3 / https://youtu.be/X53H66IbkXA

 

DTCPhanxico HuanTuLayNuVuongLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/hBhbgBbXX1A

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNThangThien-B.mp3 / https://youtu.be/ScNz1ZWhfEY

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVIPS-B.mp3 / https://youtu.be/FsZGKmvbJW8

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVPS-B.mp3 / https://youtu.be/MJEAKoLHz8s

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIVPS-B.mp3 / https://youtu.be/CZKhl3CCpWw

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIIIPS-B.mp3 / https://youtu.be/6GBRsLiI81s

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNVMC.B.mp3 / https://youtu.be/_2CYlr9DxMc

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIVMC-B.mp3 / https://youtu.be/38JyIMXGDj0

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIIMC-B.mp3 / https://youtu.be/sqfQYCkhhKU

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCN1MC-B.mp3 / https://youtu.be/1TW4vmVRBgY

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMTN.CNVI-B.mp3 / https://youtu.be/iznmRrNTo0U

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/GquoNLRGv_k

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIV.MTN.B.mp3 / https://youtu.be/Ccv_yfv-3w0

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCN.III-B.CN-LC.mp3 / https://youtu.be/z-yO5jgqpg0

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIITN.B.mp3 / https://youtu.be/SKxRXYzS9Vk

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 / https://youtu.be/dzowVUMD1xI

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/vTcXLVM81Dw

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/CYFkqePm10U

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIII.MV.B.mp3 / https://youtu.be/r5SmDunbdrY

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3 / https://youtu.be/a9r_fmRwvXE

https://youtu.be/tiBFsYkhubE (cả huấn từ kèm chia sẻ) / ChiaSe-HuanTuTruyenTinDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/gVjoaT05Hho (chỉ bài chia sẻ)

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXII-A.mp3 / https://youtu.be/-Nk0SXdSV6Q

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3 / https://youtu.be/fvn3i32qmqo

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3 / https://youtu.be/j2MICwNr2O4

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIX-A.mp3 / https://youtu.be/5ACEInHElFg  

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII-A.mp3 / https://youtu.be/bDJTuR3xz5o 

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTin.CNXXVII-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVI-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXX.A.mp3

DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXA.mp3

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin  Chúa Nhật XVIII A

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVII.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXV-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-CNXIV.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3

 

 

ĐTC PHANXICÔ - NHỮNG LINH TINH KHÁC

 

DTCPhanxico-ThuGuiDTGMHYMarxDucQuoc.mp3

TongDuIraq-DTCPhanxicoCamNhan.mp3 / https://youtu.be/ZLIOuXP3VBA

TongDuIraq.DTCPhanxico-VanDapTruyenThong.mp3 / https://youtu.be/CRUIaLTiCC0

 TongDuIraq.ThamViengCacDiaDanhThamHoaKhungBo.mp3

TongDuIraq.DTCPhanxicoTamTinhThuongCam.mp3 / https://youtu.be/Kp5-JNRm6EA

TongDuIraq.HoiNgoLienTon.mp3 / https://youtu.be/eWyKe09btks

TongDuIraq.SuDiepLienTon.mp3

TongDuIraq.DTCPhanxicoCungChinhQuyenVaGiaoQuyen.mp3 / https://youtu.be/Cyt7Nl80eE4

 TongDuIraq.BoiCanhDatNuocVaSuDiepHiepThong.mp3

DTCPhanxico-DienTuTanNienNgoaiGiaoDoanChuQuoc.mp3 / https://youtu.be/l2Y_iCpZUkE

DTCPhanxico-DienTuTanNienNgoaiGiaoDoanChuQuoc.ChaSe.mp3 / https://youtu.be/gzvx8sp2Q38

DaiDichCovid.19 - HuanDuChuaLanhCuaDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/AgjWaqUBNu8

DaiDichConid.19-VanDapVoiDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/6nY7OCvpjzA / https://youtu.be/NNvPzciwFXA

SuyDienSuDiepHoaBinh2021.mp3 / https://youtu.be/oVrFDYLlTKs

DTCPhanxico-SuDiepHoaBinh.2021.mp3 / https://youtu.be/kzIPuQamDQ0

DTCPhanxico-VanDeKhungHoang.mp3 / https://youtu.be/_oB63BChbUc

 ThanhBoTLDT-NguoiSamaritanoNhanLanh.mp3

TrietSinhAnTuvaTroTu-HuanQuyen.mp3 / https://youtu.be/NhH7XYSM_TM

DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3

 

 

NHỮNG THÁCH ĐỐ THỜI ĐẠI CHO HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

 

Âm Mưu Hỏa Ngục

 

Âm Mưu Hỏa Ngục - Đại Hội Đồng Quỉ / https://youtu.be/MY0K-FQuwoY (mở)

Âm Mưu Hỏa Ngục - 1. Satan Bị Khủng Bố / https://youtu.be/p4jSrgaI2h0

Âm Mưu Hỏa Ngục - 2. Satan Vùng Vẫy Thoát / https://youtu.be/B9gHN8mhunQ

Âm Mưu Hỏa Ngục - 3. Satan Chịu Đầu Hàng / https://youtu.be/bSgSJkrKad8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 4. Satan Quyết Phản Công / https://youtu.be/jYeIriJk9Q8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 5. Satan Muốn Tuyệt Vọng / https://youtu.be/uS1Gbm37zZ8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 6. Satan Bị Tiêu Diệt / https://youtu.be/3chaFPgP9qk

Âm Mưu Hỏa Ngục - 7. Satan Van Xin Tha / https://youtu.be/s1t2MX8l7g8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 8. Satan Đầu Dập Nát / https://youtu.be/2X4WR7wxKZA

Âm Mưu Hỏa Ngục - 9. Lòng Thương Xót Chúa / https://youtu.be/UW4YeXL50Mc

Âm Mưu Hỏa Ngục - 10. Vết Tử Thương Đã Được Chữa Lành / https://youtu.be/mMPM4V2_Fyw

Âm Mưu Hỏa Ngục - 11. Cái Nhầm Lẫn Khốn Đốn Cực Hình / https://youtu.be/TL5stgt8v2Q

Âm Mưu Hỏa Ngục - 12. Người Khiêu Chiến và Người Đã Thắng / https://youtu.be/0zZd31qBtPw

Âm Mưu Hỏa Ngục - 13. Cuộc Chiến Khốc Liệt Đến Tận Thế / https://youtu.be/deOvLMdjchM

Âm Mưu Hỏa Ngục - Đạo Binh Thương Xót / https://youtu.be/pLCTNkVE6wk (kết)

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Tàn Phá của Satan / https://youtu.be/ZMIcp-fo4Nw

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Thương Xót của Thiên Chúa / https://youtu.be/IMllqQzWAZ8

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Con Tin Hỏa Ngục - Con Mồi Cứu Rỗi / https://youtu.be/WRl1Uuk6DCo

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Hận Thù Quyết Thắng - Ma Quỉ Thảm Bại; Hỏa Ngục Phục Hận / https://youtu.be/MY0K-FQuwoY

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Gót Chân Toàn Thắng - Chiến Thuật Thương Xót; Chiến Thắng Thương Xót / https://youtu.be/guZ0sPezsWE

 

 

SuGheTomdienratrennoithanh.mp3

 

 

 

Fake News

 

 

 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3

 

 FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3

 

FakeNews-DeNhatChungNgua.LoiChua.mp3

 

 

 

NHỮNG BÀI CHIA SẺ TĨNH TÂM ONLINE NỘI BỘ

 

Chia sẻ Online với Cộng Đồng Dân Chúa về Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót & Thời Điểm Thương Xót 2021

Fatima - Ơn Gọi Thương Xót / https://youtu.be/xsgjlcdLQh4  
Fatima - Trái Tim Thương Xót / https://youtu.be/JLFF_bbV12k + https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ (phần kết)

 

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay Tháng 2 và 3/2021

DungPhamToiNua-ChaHaDangDoan.TTMCOnline.mp3 / https://youtu.be/HuKfpDU4Hk0 (26/3)

ChaHaDangDoan-BaiGiangTinhTamOnlineMuaChay.2021.mp3

https://youtu.be/rXVRrbv950o (19/3) Cha Nguyễn Đức Minh Orange County CA

TDCTT-2021/Tĩnh tâm 18-03-2021 - Cha Vu Minh Tien.mp3 (audio)

 

https://drive.google.com/file/d/1rpVw5n4YNOL7__9HiMyT7wEypfZyvYcA/view?ts=6054f3aa (video) Cha Tiến 18/3

 

https://facebook.com/congdoanfatima (12/3) Cha Phan Thế Lực, San Jose CA

 

 https://youtu.be/f1abfBAryVM (5/3) Cha Vũ Đình Huyến, CRM, Pensacola Florida

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHDHiIp4V-w (26/2) Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, Dallas TX


https://youtu.be/ipfEsfNYUNE  Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, Dallas TX (chỉ riêng phần tĩnh tâm)

 

https://youtu.be/Ue17vv7fTus (19/2) Cha Phạm Ngọc Tuấn Orange County CA

Tĩnh Tâm Nên Thánh 10/2020

MeDongTrinhSinhLoiNhapThe-ChaPhamHuuDat.mp3 (19/12 - Tuần III Mùa Vọng)

https://www.facebook.com/CongdoanFatima/videos/655166928491042 (11/12 - Cha Phêrô Phan Thế Lực)

https://www.youtube.com/watch?v=Dgc2EHNgAco (5/12 - Tuần 1 Mùa Vọng - Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR)

NenThanhTheoGuongThanhGHGioanPhaoloII.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=Bci5XjnMC7k (22/10 - Cha Giuse Vũ Minh Tiến, OP)

NenThanhVoiThanhFaustina-ChaQuocLinh.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=t1oQUph8NB4 (5/10)

Tĩnh Tâm Mừng Lễ Mẹ Fatima 5/2020 & 10/2020

MeLaMeManCoi.mp3 (13/10)

FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3 (13/7)

Chúa Là Thiên Chúa của chúng ta (13/5)

Nhiều Linh Hồn Bị Hư Đi (13/5)

Fatima Đạo Binh Dàn Trận (13/5)

Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC 4/2020

TDCTT KinhNguyenThuongXot.mp3 / https://youtu.be/H6MGh-b75P0

TDCTT-DieuNhacLoiCaChuDeNhoMeDenChua.mp3

Ơn Cứu Độ - Ơn Tòan Xá

Ơn Cứu Độ - Tất Cả LTXC

Cử Hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-2.mp3 / https://youtu.be/s1lEp2Xwu-o

DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-1.mp3 / https://youtu.be/ZN-6Kv-mj2w

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Cách Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Tông Sắc của ĐTC Phanxicô

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Vấn Đáp và Áp Dụng

Phụ Đề

SongConVoiCovid-19ToanCau-5.mp3 / https://youtu.be/tinyzXJIVrE (Rạng Ngời LTXC)

CuuMaTruQui.mp3 / https://youtu.be/oTWuDywsxe4 (30-11, ngày kết thúc Tháng Các Đẳng Linh Hồn)

AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (Thanksgiving 26/11/2020)

NuocSauThuongXot.mp3 / https://youtu.be/3RDiEZLkXKc

NenBacNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/wd4m8fZnxIQ

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 15/11/2020)

Linh Đạo Homeless - Nơi Thiên Chúa và Kitô Hữu /

Homeless - Niềm Vui Phúc Âm /

Homeless - Một Chúa Kitô Lạc Loài /

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp /

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3 /

Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ / DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

MangLuoiThuongXot.mp3

BatKhaVuotThoat.mp3

BienChetCuuDo.mp3

HamMoBungSong.mp3

CacViThuaSaiPhucVuTraiCuiDiLinh.mp3

TĐCTT: Hai Giờ Kinh - Hai Lần Tiên Tri Hồi Sinh Cánh Đồng Xương Khô Covid-19

Thiên Chúa "mưu mẹo"?

TĐCTT Tường Trình về Covid-19 ở địa phương của mình

 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC CON CHIÊN THƯƠNG XÓT

 

Những Con Chiên Cần Tìm Về

 

NguoiKhachNuaDemVeSang.mp3

 

Những lời thú nhận kinh hoàng của tên sát thủ giết hơn trăm người / https://youtu.be/_mI7h3dRirU

Tên cướp 'bận bịu' nhất nước Mỹ / https://youtu.be/9JS6L47rNSo

TenCuopCaoBoi-TenCuopLaoNhan.mp3 / https://youtu.be/3L5LLUjdl70

Cựu cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California / https://youtu.be/MDPB59toal0

 

 

Tên sát nhân dị biệt chỉ thích giết tội phạm

 

HaiTaySatNhanQuaiAc.mp3 / https://youtu.be/W2cExwtC3B4

 

Tên sát nhân bệnh hoạn có di truyền thể DNA "khác thường" khiến cảnh sát điên đầu  

 

HaiTaySatNhanTamThanDienDauCanhsat.mp3 / https://youtu.be/vvB3p55me7w

 

Tuổi thơ bị lạm dụng, đau đớn đến hóa điên của kẻ sát nhân  

Đứa trẻ sống với mẹ trầm cảm thành sát nhân ghê sợ nhất nước Mỹ  

HaiTaySatNhan-NanNhanThoiCuoc.mp3 / https://youtu.be/3nvVZqMy8dk

 

 

Những Con Chiên đã tìm thấy

Mạc Khải Thần Linh Đánh Tan Bóng Tối Vô Thần Cộng Sản Bằng Khoa Học / https://youtu.be/A2ojxzLNOoI

Một khám phá mới / https://youtu.be/PNPAkdAOU5w

Tại sao tôi theo đạo Công Giáo? / https://youtu.be/xew1zERc1d8

DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

Cuộc Hành Trình Đời Tôi / https://youtu.be/HzKCkHLTmiU

"Nếu các con theo đạo ấy thì các con không còn là con của mẹ nữa" / https://youtu.be/3VWQVE_x76g

DunCatLunCuaMotBaiBunLay.mp3 / https://youtu.be/NjEDJWFmFEU

Từ đảng viên cộng sản tới linh mục chui 

 

Những Mảnh Đời Bất Hạnh

Đời Người Như Lục Bình Trôi / https://youtu.be/cHpNqbe0pgw

Một Em Gái 8 Tuổi Mồ Côi Bẩm Sinh Tự Lo Hậu Sự / https://youtu.be/EktXF__iaig

HocLamNguoi.BeDanhGiay-NguoiAnXin.mp3 / https://youtu.be/IKZVsiql-m4

Thằng Bé Đánh Giầy Người Nghĩa Lộ 

ConRuoi.mp3 / https://youtu.be/CS_MiiW7I8M

 

NguoiNuTuAnhHung.mp3 / https://youtu.be/mfh960spuvA

 

 

CHIA SẺ NỘI BỘ

 

MTN.CNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/sHbk42TEeNY

MTN.CNXII-B.mp3 / https://youtu.be/k8p1AvimYSY / https://youtu.be/TYYuU4Soe34

MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk

CN.LeMinhMauThanhChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/AdBOsjfmexc

CNLeChuaBaNgoi-B.mp3 / https://youtu.be/keGa7BbxtVQ

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-HienXuong.mp3 / https://youtu.be/khRrvWILEMQ

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-ThangThien.B.mp3 / https://youtu.be/fyjvTVJLmPA

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-ThangThien.B.mp3 / https://youtu.be/Zj82LFLkxyU

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-CNVI.B.mp3 / https://youtu.be/JjsYocwkI3c (Thứ Năm 6/5/2021)

TDCTTHoiNgoSinhHoatOnline-CNLTXC.mp3 / https://youtu.be/5ySdyk4a0-g (8/4/2021)

 

TĐCTT Mùa Chay 2021

 

TamAnhLTXC.mp3 / https://youtu.be/lxRNrAbSm2M (22/2/2021)

CaiThien-TaiSao.mp3 / https://youtu.be/UB3dgLFm5ic / Cải Thiện Tại Sao mp4 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh - YouTube 

CaiThien-OChoNao.mp3 / https://youtu.be/str8rauvmzY

CaiThien-NhungGi.mp3 / https://youtu.be/9gW9ZrEwHDc

CaiThien-BangCachNao.mp3 / https://youtu.be/_HlDJv4jiBU

CaiThien-ToiNhanBangHySinhCauNguyen.mp3 / https://youtu.be/ZybwdX8D29k

 TDCTTCauKinh-ChiaSeLoiChuaVaThoiSu.mp3 /

 

 

TĐCTT Mừng Xuân 2018

ChucXuan-ChucTuoi-ChucTho.mp3 / https://youtu.be/y2ZttFKIh_Y

MuaXuanMuonThuoMaria.mp3 / https://youtu.be/pSXsuFmWu6M

BonMuaCuuDo.PhungVu.TuDuc.mp3 / https://youtu.be/aA009TsrGKA

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 2019 và Giáng Sinh 2019

Linh Đạo Homeless - Nơi Thiên Chúa và Kitô Hữu (audio)

https://youtu.be/I1RMfcvdzIE

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 2017 và 2019

NenBacNguoiNgheo.mp3

https://youtu.be/q86zo37f-kA

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving 2014

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp (audio)

https://youtu.be/SXz5HP39bgY

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Đêm Giáng Sinh 2016-2019

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3  

https://youtu.be/NDwW9WfWMEM

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Tân Niên 2014

Homeless - Niềm Vui Phúc Âm (audio)

https://youtu.be/n-GF15TFWgo

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Phục Sinh 2017

Homeless - Một Chúa Kitô Lạc Loài (audio)

https://youtu.be/O7JcOduFzAc

 

 

Lời Giới Thiệu và Nhạc Nền cho Youtube Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

Lời Giới Thiệu cho Youtube Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

Nhạc Nền Youtube - Đâu Có Tình Yêu Thương

Nhạc Nền Youtube - Kinh Hòa Bình

Nhạc Nền Youtube - Hiện Thân Từ Ái

Nhạc Nền Youtube - Tình Người

Nhạc Nền Youtube - Người Mù Vệ Đường

Nhạc Nền - Xin Mở Rộng Tay