TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

(Ảnh của TĐCTT Trần Vũ Kim Liên ở Honolulu Hawaii ngày 22/7/2021)

 

Trang Web Tin Mừng Sự Sống này là nơi TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót

"Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường".

Thánh Vịnh 144:1

Mùa Đại Dịch Covid-19 không ngờ đã chẳng những công hãm Nhóm TĐCTT đến độ phải hủy bỏ các Khóa LTXC (tất cả 10 khóa) và Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 10/2020.

Nhưng Nhóm TĐCTT đã biến thời gian bị phong tỏa theo lệnh chính quyền dân sự, từ giữa tháng 3/2020,

thành một Mùa Vọng Phục Sinh và Mùa Gặt Nước Trời, bằng cách sống Giáo Hội Liên Gia,

qua 2 giờ kinh  hằng ngày: Giờ Kinh Trưa - cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi 35 phút, và Giờ Kinh Chiều - cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 45 phút.

Sau mỗi giờ kinh hằng ngày này, anh chị em tham dự còn có những giây phút chia sẻ và học hỏi thêm để trau dồi LTXC trong thời gian dừng bước giang hồ và biệt tích giang hồ nhưng bế quan luyện công.

Không có một thứ chưởng lực nào, tức không có một quyền lực nội công lẫn tấn công, vừa thâm hậu, vừa lợi hại và vừa quyết thắng như Chưởng Lực LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

TĐCTT không thể nào có thể loan truyền LTXC mà thiếu Chưởng Lực LTXC, bằng cách chia sẻ những bài giảng hay huấn từ của ĐTC Phanxicô, các đề tài tĩnh tâm, các vấn đề về đức tin và các câu chuyện thương xót v.v.

Như được liệt kê dưới đây, tất cả đều đã được thâu âm dạng audio mp3 và một số còn thêm ở dạng video youtube nữa, rất thích hợp với nhu cầu truyền thông được mọi người hầu như mong muốn và chấp nhận.

 

 

Nội Dung

 

- Phụng Vụ Lời Chúa

 

- Phụng Vụ Các Thánh

 

- Thánh Mẫu Maria

 

Đức Thánh Cha Phanxicô

 

- Giáo Hội Hiện Thế

 

- Đại Dịch Toàn Cầu Covid-19

 

- Đời Thiêng và Đời Thường

 

- Khủng Hoảng Đông Âu