THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

2020, 2021

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 30, 2022 at 7:38 PM
Subject: TĐCTT Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023 (phần 1)
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022,  


Hôm nay, 30/12, ngày áp cuối của năm 2022, một năm sẽ vĩnh viễn qua đi trong lịch sử nhân loại, mang theo biết bao nhiêu là biến loạn kinh hoàng và hung tàn đầy huyết lệ và chết chóc trên thế giới này về cả thiên tai lẫn nhân tai. 

Trong khi đó, tạ ơn LTXC, bản thân chúng ta và chung Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tồn tại và còn "sống LTXC hơn" nữa, như em sẽ đề cập đến trong bản tổng hợp tất niên hàng năm "tống cựu 2022 và nghinh tân 2023" sau đây.

 


Tống cựu 2022


Các Khóa LTXC (1), Góp Các Thứ Quĩ (2), Ban Tổng Phục Vụ hội ngộ định kỳ (3), Đầu tư dài hạn số tiền mua trụ sở (4), Nhóm TĐCTT OC với CĐCGVN GP Orange (5), Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái (6)


1- Các Khóa LTXC 


Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho TĐCTT chúng ta thực hiện được 8 Khóa LTXC ở 8 nơi khác nhau: 

1- Pensacola FL 8-9/4, 2- San Jose CA 11-12/6; 3- Nam California 24-25/6; 4- Houston TX 15-16/7; 5- Virginia 5-6/8; 6- Rochester NY 26-27/8; 7- Philadelphia PA 16-17/9; 8- Fort Worth TX 23-24/9

Có 2 trong 8 Khóa LTXC tưởng bị thất bại, thậm chỉ hủy bỏ, nhưng nhờ lòng tin vào LTXC, dấu TĐCTT "sống LTXC hơn", lại thành công hơn bao giờ hết và hơn ở đâu hết, đó là Khóa ở Philadelphia PA và Fort Worth TX.


2- Góp Các Thứ Quĩ  


$11,202.00 - Quĩ Bác Ái xã hội (Tháng 2)  

$10,610.00 - Quĩ Hiệp thông với Giáo hội (Quĩ Thánh Phêrô Tháng 6): 
$28,100.00 - Quĩ Truyền giáo  (Tháng 10)
$15,390.00 - Quĩ Cứu trợ đợt 1 (từ cuối năm 2021) dân nước Phi Luật Tân siêu bão Rai (Tháng 1) 

$18,635.00 - Quĩ Cứu trợ đợt 1 (từ Tháng 4) dân nước Ukraine chiến tranh (Tháng 5).  

$83,937.00 - Tổng số tiền gần 84 ngàn MK đóng góp trong năm 2022, một dấu chứng thực nữa cho thấy TĐCTT "sống LTXC hơn"


3-  Ban Tổng Phục Vụ hội ngộ định kỳ   


Ban Tổng Phục Vụ (BTPV) bao gồm: 1- BPV Trung Ương; 2- Ban Giám Đốc The Viet Apostolate of Divine Mercy; 3- BPV GP Orange CA; 4- Các Trưởng Vùng Địa Phương sinh hoạt có vị linh hướng

Hội ngộ định kỳ của BPV Trung Ương 3 tháng 1 lần, vào cuối tháng 3, 6, 9 và 12, và vào một ngày lễ như 25/3 Lễ Truyền Tin, 29/6 Lễ Thánh Phêrô Phaolô, 29/9 Lễ Tổng Thần và 30/12 Lễ Thánh Gia (hay CN sau Giáng Sinh)

BTPV hội ngộ định kỳ tam cá nguyệt bằng phương tiện Online về các vấn đề phục vụ chung TĐCTT, liên quan đến các sinh hoạt của Nhóm và bàn quyết các vấn đề cần được sự đồng ý chung, chẳng hạn như 2 vấn đề sau đây:

1- Thời điểm và địa điểm tổ chức Đại Hội TĐCTT mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 2023 (như sẽ nói đến trong phần Nghinh tân 2023 dưới dây)

2- Đầu tư dài hạn số tiền tổng quĩ 70 ngàn MK trong nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy để mua trụ sở của Nhóm TĐCTT nhưng hiện chưa cần dùng tới (xin xem mục 4 tường trình riêng ngay dưới đây)

 


4- Đầu tư dài hạn số tiền mua trụ sở 


Sau đây là những chi tiết đã được TBPV bàn quyết trong 2 buổi họp định kỳ 29/6 và 3/10/2022 như sau:

Lý do đầu tư dài hạn? - Là vì: 1- số tiền này chưa cần xài tới, bởi giá nhà muốn tậu mãi hiện quá cao so với số tiền này; 2- tránh tình trạng bị lạm phát mất giá; 3- giúp số tiền gia tăng nhờ được hưởng phân lời cao vì gửi dài hạn;

Đầu tư dài hạn được phân lời cao ở đâu và bao lâu, với tiền lời ra sao? Xin thưa: 

- Thời điểm: 30/8/2022 (ngày bắt đầu được hưởng phân lời)
- Địa điểm: Midland National (một hãng bảo hiểm về annuity, tức là về tiền trả hằng năm theo phân lời khi ký gửi)
- Phân lời: 3.4% (sau 3 năm liền số tiền 70 ngàn MK của Nhóm TĐCTT đang chờ thời cơ sẽ tăng lên trên 77 ngàn MK)

 

5- Nhóm TĐCTT OC với CĐCGVN GP Orange 


Nhóm TĐCTT ở Orange County là nơi đông TĐCTT nhất, theo danh sách tuyên hứa được ghi nhận, chiếm 1/4 trong tổng số TĐCTT, đặc biệt là nơi được GP Orange công nhận là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo Hội.

Tuy nhiên, Nhóm TĐCTT GP Orange, cho dù được Giáo quyền công nhận từ ngày 17/7/2018, sau Đại Hội mừng 10 năm ơn khởi động, chỉ bắt đầu ra mắt CĐCGVN GP Orange ngày 21/6/2022 và sinh hoạt chung từ ngày 1/7/2022.

Vì tầm vóc cộng đồng như thế, Nhóm TĐCTT GP Orange cần có một BPV địa phương riêng, bao gồm Trưởng BPV (Anh Văn Thế), 2 Phó BPV (Chị Tuyết Mai & Anh Đại Thắng), Thư ký (Chị Tammie Thủy) và Thủ quĩ (Chị Mỹ Dung).

Thật ra, từ ngày 17/7/2021, Nhóm TĐCTT GP Orange đã phụ giúp CĐCGVN GP Orange trong việc được ban tổ chức Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Tượng Đài Mẹ Lavang cậy nhờ, như để từ từ hộp nhập sau này.

Sau khi chính thức ra mắt ngày 21/6/2022 trong cuộc bầu tân BTVCĐ này, và sinh hoạt chung đầu tiên Ngày Thánh Mẫu 1/7/2022 đầu tiên của Cộng đồng, BPV TĐCTT GP Orange liên tục tham gia các buổi hợp chung cộng đồng, 

và tham dự Lễ Các TTĐVN của cộng đồng ngày 26/11/2022, một biến cố bao gồm một tập Kỷ yếu được in ấn, trong đó những gì liên quan đến Nhóm TĐCTT, do nhóm cung cấp, cũng được phổ biến cho cộng đồng dân Chúa biết.


6- Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái  

 

Theo lịch trình ngũ niên được phác họa và phổ biến từ năm 2018, Nhóm TĐCTT, vào năm chẵn là năm thực hiện 1 chuyến hành trình Truyền giáo, Năm 2022 là năm được ấn định cho chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái.

Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái này diễn ra ở Calcutta Ấn độ, nơi được Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, vì thừa sai bác ái gương mẫu của Kitô giáo, đã hết tình yêu thương và hết mình phục vụ những người nghèo nhất ở đây.

TĐCTT được chỉ định 2 nhà, 4 người 1 nhà, cần đến thành phần tình nguyện viên như TĐCTT là Nirmal Hriday và Prem Dan, 2 nơi phục vụ anh chị em người lớn nghèo khổ tật nguyền vô gia cư, để được chết xứng với nhân phẩm.

Chỉ có 7/8 TĐCTT tham gia chuyến đi 14 ngày (11-24/10/2022): 4 California (2 Nam CA là vợ chồng em và 2 Bắc CA là Quí Chị Phan Hòa và Bích Phượng) + 4 Houston TX (Quí Chị Tự Hồng, Phan Thanh, Hoàng Thành và Vũ Mùi).

Tuy nhiên, nhờ lòng tin vào LTXC, Đấng đã giúp cho phái đoàn TĐCTT thiểu số này đã vượt qua được ải visa nhập cảnh Ấn Độ, bằng không, chuyến đi hiếm quí này đã bị hủy bỏ oan uổng như trường hợp đi Bolivia Nam Mỹ 2016.


Trong lần chia sẻ cảm nghiệm vào tối cuối cùng 23/10 trước khi trở về HK, quí chị đã cảm thấy

1- Bất chấp cảm giác e sợ "Ấn độ" như nhiều bạn bè và bị ngăn cản, cứ đi; 

2- Tuy nhiên, khi đụng chạm với thực tế, với môi trường và dân chúng ở Calcutta, nhất là với thành phần anh chị em khốn khổ tại chính nơi mình được chỉ định tình nguyện phục vụ thì mới cảm thấy ghê sợ lúc ban đầu;

3- Thế rồi nhờ ơn Chúa, quí chị đã vượt qua được tất cả mọi sự mà bản tính tự nhiên và khuynh hướng vị kỷ của con người không thể nào làm đượcđến độ, quí chị đã cảm thấy thương nhớ và lưu luyến những anh chị em ấy.

4- Riêng em, như em đã tường trình, em cảm thấy Calcutta là Thánh Địa Thương Xót, nơi thực sự chảy Sữa Yêu Thương và Mật Phục Vụ, từ chính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, cũng như Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ ở Calcutta.

5- Không như 2 Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, TĐCTT đóng vai trên ban phát cho người dưới khốn khổ bần cùng, ở Calcutta này TĐCTT là vai dưới, là đầy tớ phục vụ người trên là Chúa Kitô nơi người hẹn mọn.

6- Với những cảm nhận đột xuất đầy thần hứng như thế, em đã quyết tâm cùng với Nhóm TĐCTT thực hiện chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái lần 2 vào năm 2028, đúng 80 năm Mẹ Têrêsa sống ơn gọi Calcutta này!


Phái đoàn 7/8 TĐCTT trong chuyến Hành trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái năm 2022 như thế, đã chứng thực hơn ai hết và hơn lúc nào hết TĐCTT "sống LTXC hơn"

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí TĐCTT đã đáp ứng và hợp tác trong năm 2022, về đủ mọi phương diện: sinh hoạt, góp quĩ, tổ chức, tham gia, nhất là, về tinh thần, nơi những tâm hồn TĐCTT "sống LTXC hơn".


em tĩnh


(Xin xem tiếp ngày mai - Phần 2: Nghinh tân 2023)


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 31, 2022 at 4:24 PM
Subject: TĐCTT Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023 (Phần 2)
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Quí TĐCTT rất thân thương của em,


Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho ngày 31/12, ngày cuối cùng của một năm như năm 2022 này, lại là về một thực tại thần linh như thế này: "Từ ban đầu đã có Ngôi Lời" (Gioan 1:1).

Cũng thế, hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2022, cũng là thời điểm cho một khởi đầu, do đó, chúng ta lại nói đến những gì là mới mẻ, những gì bắt đầu cho tương lai, đó là "Nghinh tân 2023",

phần thứ hai của toàn bộ email "Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023" em xin được cùng với Quí TĐCTT của em vừa nhìn lại (hôm qua) để cảm tạ LTXC vừa hướng đến tương lai hôm nay, với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC.


Nghinh tân 2023


Các Khóa LTXC (7), Đại Hội TĐCTT II mừng 15 Năm Ơn Khởi Động (8); Nhóm TĐCTT Nam California: Chương trình sinh hoạt trọn năm 2023 (9)Hành hương Truyền giáo - Ánh sáng Muôn dân (10)7- Các Khóa LTXC 


Năm 2023, Giáo Hội hoàn vũ có một biến cố quan trọng, đó là Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường lệ lần thứ XVI vào Tháng 10, về chủ đề: "For a synodal Church: communion, participation and mission”   - "Để có được một Giáo Hội đồng hành thì cần phải Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo". Theo truyền thống luôn theo dõi để có thể hưởng ứng theo chiều hướng của chung Giáo Hội mà mình là một phần tử, Nhóm TĐCTT hầu như bao giờ cũng lấy chủ đề như Chỉ Nam cho chung Nhóm Sống Từng Năm, cũng như cho các Khóa LTXC được Nhóm tổ chức. Năm 2021, Giáo Hội hoàn vũ Sống Năm Gia Đình "Niềm vui Yêu thương - Amoris Laetitia" nên chủ đề của các Khóa LTXC trong năm 2021 cũng là "Niềm Vui Yêu Thương". Năm 2023, Nhóm TĐCTT cũng lấy chủ đề rút gọn như sau: "Hiệp Thông Tham gia Truyền Giáo"


Thế nhưng, muốn Hiệp thông Tham gia Truyền giáo của Giáo Hội và với Giáo Hội, trước hết và trên hết, phải Hiệp thông Tham gia Truyền giáo với Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội, nhờ đó chi thể của Nhiệm Thể Giáo Hội mới như cành nho dính liền với thân nho mà trổ sinh hoa trái (xem Gioan 15:1-2). Đó là lý do chủ đề Hiệp thông Tham gia Truyền giáo này mới bao gồm 4 đề tài chính yếu sau đây: 

1- Cùng Thày lên núi Trọn lành như Cha trên trời để biết xót thương như Cha là Đấng thương xót (xem Mathêu 5:48; Luca 6:36)
2- Cùng Thày ra khơi thả lưới Đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:4)
3- Cùng Thày hành trình lên Giêrusalem để hiến mạng sống cho người mình yêu (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13)
4- Cùng Thày cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu để cảm nghiệm được lòng thương xót của Đấng đã yêu cho đến cùng (xem Luca 22:39-46; Gioan 18:1; Mathêu 26:38; Gioan 13:1)

Các Khóa LTXC sẽ được tổ chức vào thời điểm và địa điểm thứ tự như sau:
Pensacola FL 17-18/4; Nam CA 10-11/6; Philadelphia PA 22-23/7; Maryland-Virginia 12-13/8Rochester NY 25-26/8; San Jose CA 8-9/9; Fort Worth TX: 22-23/9; Houston vẫn đang tìm kiếm thời điểm...


8- Đại Hội TĐCTT II mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 


Tổng Ban Phục Vụ, trong phiên họp định kỳ tháng 6 và tháng 9, đã rút kinh nghiệm về số tham dự viên Đại Hội I 2018 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona và so sánh các địa điểm khả dĩ tổ chức lần II này,

thì đã đi đến quyết định Đại Hội TĐCTT II 2023 mừng 15 Năm Ơn Khởi Động sẽ được tổ chức như sau:


- Thời điểm: 5-8/10/2023 (từ chiều tối Thứ Năm ngày 5/10 cho đến sáng Chúa Nhật ngày 8/10);
- Địa điểm: Divine Word Retreat Center ở Riverside Nam California, nơi có thể dung nạp qua đêm tới 150 người;
- Lệ phí: $165.00 / 3 đêm / 1 người (without meals hay tự lo bữa ăn)  


9- Nhóm TĐCTT Nam California: Chương trình sinh hoạt trọn năm 2023 


Từ sau khi tái sinh hoạt khi Đại dịch covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, vào Thứ Sáu đầu tháng năm 2021, Nhóm TĐCTT Nam CA chỉ sinh hoạt với nhau

1- Thời điểm: Thứ Bảy Đầu Tháng, chung với nhau, chứ không từng lần theo nhóm nhỏ như trước năm 2020; và 

2- Địa điểm: Brothers of Saint Patrick, chứ không ở các tư gia TĐCTT mỗi khi tới phiên họp nhóm hằng tháng nữa.

3- Ngoại lệ: Trong năm cũng có một số đặc biệt: Ngày mừng Tân Xuân tháng 1 / tháng 2, Ngày Tĩnh Tâm LTXC tháng 4; Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh tháng 10, và Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh tháng 12.


Sau đây là những ngày đã được giữ chỗ (booked) trong suốt năm 2023 cho Nhóm TĐCTT Nam CA sinh hoạt tại Brothers of Saint Patrick:

1- Các Thứ Bảy đầu tháng: 7/1; 4/2; 4/3; 1/4; 6/5; 3/6; 1/7; 5/8; 2/9; (Tháng 10 không có, vì trùng với Đại Hội 5-8/10); 4/11 và 2/12.

2- Các Ngày đặc biệt, nhưng cũng chỉ vào Thứ Bảy cuối tuần: 14/1 Mừng Tân Xuân 2023; 15/4 Tĩnh Tâm LTXC; (Tháng 10 không có Tĩnh Tâm Nên Thánh vì đã có Đại Hội); 16/12 Tĩnh Tâm Thánh Mẫu

 


10- Hành hương Truyền giáo - Ánh sáng Muôn dân   


Theo truyền thống lịch trình sinh hoạt chung có tính cách quốc tế và cách năm của Nhóm TĐCTT: 

- Năm lẻ hành hương (2014 Roma - Balan; 2015 Đông Bắc HK đón ĐTC Phanxicô, 2017 Fatima, Lộ Đức, La Salette, Paris; 2019 Thánh Địa, 2021 Ý Roma) và 

- Năm chẵn truyền giáo (Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2016 và 2018; Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 2022) 


Nhóm TĐCTT từ năm 2018 đã phác họa lịch trình quốc tế ngũ niên cách năm và đã hầu như đạt được đúng như dự định

2019 - Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua:  

2020 - Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt III (bị hủy bởi đại dịch); 

2021 - Hành hương Đức tin Chứng tích Phục sinh ở Ý quốc và Roma:  

2022 - Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái ở Calcutta:  

2023 - Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ theo chân truyền giáo cho dân ngoại của Thánh Phaolô Tông đồ, 12 ngày: Thời điểm từ 18-29/10/2023. Trong Tháng 1/2023, bắt đầu phát động.


Trong tương lai, lịch trình sinh hoạt quốc tế ngũ niên của Nhóm TĐCTT sẽ được thực hiện thứ tự như sau:

2024 - Hành trình Truyền giáo tận cùng Trái đất ở Phi Châu

2025 - Hành hương Năm Thánh - Vui mừng và Hy vọng (từ Ai Cập dân ngoại, qua Núi Sinai giải phóng, về Giêrusalem Do Thái giáo, đến Roma Kitô giáo)

2026 - Hành trình Truyền giáo Văn hóa Á Đông (3 tuần, mỗi tuần 1 nước, tại 3 nước tiêu biểu theo Khổng giáo và Phật giáo ở Á Đông, đó là Đài Loan, Nhật Bản và Thái Lan)

2027 - Hành hương Thánh Mẫu Mẹ Dân Nước Việt (kính viếng tất cả 10 Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu khác nhau ở Việt Nam, từ Đức Mẹ Lavang tới Đức Mẹ Núi Cúi)

2028 - Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái II ở Calcutta Ấn Đ, thời điểm 80 Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta sống ơn gọi Calcutta của Mẹ, đồng thời cũng là thời điểm kỷ niệm 20 năm Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT.                                        


Cám ơn Quí AC đã theo dõi 2 emails tất niên "Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023" hôm qua và hôm nay.


em tĩnh


 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 24, 2022 at 6:00 AM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh TĐCTT và TĐCTT Mừng Giáng Sinh
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,

Cho dù đất nước và thế giới chúng ta đang sống hôm nay đây đang xẩy ra đầy những biến động về cả thiên tai lẫn nhân tai, gây ra bởi chính con người càng văn minh về vật chất và càng văn hóa về nhân bản thì càng trở nên như vô thần duy vật, quay cuồng với trào lưu hiện sinh hưởng thụ, tôn sùng nữ thần tự do như Chúa tể của mình, chúng ta vẫn đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2022 và Tân Niên 2023, và càng vì thế mà Giáng Sinh cần phải được chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng cử hành để nhờ Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, mới có được một "bình an dưới thể cho người Chúa thương" (Luca 2:14). 

Với tất cả Niềm vui Emmanuel ấy, em xin gửi đến toàn thể và từng TĐCTT thiệp Chúa Giáng Sinh sau đây, kèm, theo món Quà Giáng sinh ở cái link kèm theo email này:


TĐCTT Mừng Giáng Sinh 2022 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 15, 2022 at 10:41 PM
Subject: Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương chúc Giáng Sinh TĐCTT
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Dòng Nữ Tỳ <nutylsqn12@gmail.com>, Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>

Quí AC TĐCTT rất thân thương của em,

Tối hôm nay, em mới nhận được thiệp Giáng sinh của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương do Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn của chúng ta thành lập và đã được chính thức hóa bới Giáo phận Qui Nhơn từ năm 2012, 10 năm trước đây - hiện nay tất cả phần tử của nhà dòng là 126. Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho Dòng của Cha để ai vào hội dòng này đều trở thành "Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương" như Nữ Tỳ Xin Vâng Maria nhé.

em tĩnh

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 24, 2022 at 12:31 AM
Subject: Fwd: Happy Thanksgiving - Xin Tri Ân Cảm Tạ
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đ
ấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                            

 

Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ hôm nay, Thứ Năm 24/11/2022, em xin:


Trước hết, 

Con xin vô cùng tri ân cảm tạ LTXC đã đoái thương hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT của chúng con liên tục từ trước đến nay, nhất là từ sau Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020-2021, nhất là qua hai buổi kinh nguyện hằng ngày của chúng con, cũng như qua các lần gây quĩ trong năm nay: 3 quĩ định kỳ - Bác ái $11,202.00 + Phêrô $10,610.00 + truyền giáo $28,100.00, và 1 quĩ cứu trợ Ukraine $18,635.00 = $68,547.00.


Đồng thời con cũng xin hết lòng tri ân cảm tạ TMTX Maria đã giúp Nhóm TĐCTT chúng con xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện, và Nhị Vị Thánh LTXC Balan: Thánh Faustina Quan Thày TĐCTT và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập Nhóm TĐCTT, đã đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng con trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót tiếp nối các vị trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


Sau nữa, 

Con xin thành kính cám ơn tất cả mọi sự chỉ dạy và hướng dẫn chúng con của Quí Cha Linh Hướng

Cha Phạm Quốc TuấnTổng Linh Hướng chung TĐCTT, kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT Nam California 

Đức Ông Nguyễn Đức MinhPhó Tổng Linh Hướng chung TĐCTT, kiêm phó linh hướng Nhóm TĐCTT Nam California

Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên Tổng Linh Hướng (từ năm 2009-2014);

Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng chung Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (từ năm 2/2013, khi mới có 2 nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA

Cha Lê Thanh Huấn, CSsR (từ năm 2021), vị hướng dẫn tinh thần cho Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania 

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, vị đã giúp chúng con tổ chức Khóa LTXC XXXIX - 2019 để phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia

Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston, Texas, và 

Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, nguyên Linh Hướng của nhóm (bắt đầu có từ 3/2013-2019);

Cha Nguyễn Ngọc Thụ, vị linh mục chủ tịch cộng đồng dân Chúa đã đón nhận cho Nhóm TĐCTT được hình thành ở TGP Galveston-Houston TX từ 3/2013

Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Seattle Washington (bắt đầu có từ 7/2013);

Cha Vũ Minh Tiến, OP, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia (bắt đầu có từ 9/2013); 

Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester Nerw York;

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester Nerw York;  

Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, nguyên linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino (bắt đầu có từ 6/2014)

Cha Vũ Đình Huyến, CRM, khởi xướng và nguyên linh hướng của nhóm TĐCTT Rochester NY (từ 8/2014) và Pensacola FL (4/2012);

Cha Trịnh Đức Hòa, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth Texas (bắt đầu có từ 4/2016)

Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose California (bắt đầu có từ 10/2016)

Cha Nguyễn Văn Tịnh, tự nguyện gia nhập nhóm từ khóa LTXC 2017, nhưng không nhận làm linh hướng mà chỉ là phần tử tầm thường, hiện đang hưu trí ở San Jose và đang ở vào tuổi 89 năm 2020 này

Cha Nguyễn Hoàn Lương, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Honolulu Hawaii (bắt đầu có từ 2/2017, dù đã có một cuộc tĩnh tâm 2016 ở Đảo Maui)

Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas Texas (bắt đầu có từ 3/2018)

Cha Trần Xuân Tâm, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Washington (bắt đầu hình thành từ 8/2018)


Đồng thời em cũng xin chân thành cám ơn sự cộng tác và phục vụ của Quí AC Trưởng Nhóm khắp nơi:

Ban Phục Vụ trung ương TĐCTT: Anh Nguyễn Việt Phát, Chị Thư Ký Nguyễn Vũ Thủy Tammie, và Chị Thủ Quĩ Trần Mỹ Dung

Ban Giám Đốc The Viet Apostolate of Divine Mercy: President Mrs. Thuy-Nga Cao-Bui, Secretary Mrs Tammie Vu Nguyen và Treasurer Mrs Rosalie Xuan-Hong Bui

Nhóm TĐCTT GP Orange CA: Chị Mỹ Dung (Nhóm 1), Chị Nguyễn Vũ Thủy (Nhóm 2), Chị Tuyết Mai (Nhóm 3), Anh Đại Thắng (Nhóm 4)

Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA: AC Trinh Tâm

Nhóm TĐCTT GP San Jose CA: AC Đạt Hòa

Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA: AC Hùng Hát

Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX: AC Điềm Hoa

Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia: AC Quang Dậu

Nhóm TĐCTT GP Arlington VA: Anh Nguyễn Luy

Nhóm TĐCTT GP GP Rochester NY: AC Thông Nha
Nhóm TĐCTT Maryland TGP Washington: Chị Nguyễn Thị Nghĩa
Nhóm TĐCTT GP Forth TX
: AC Tín Khương (GX Chúa Kitô Vua) và AC Kỳ Nga (GX Các Thánh Tử Đạo) 


Em cũng không quên được Quí anh chị TĐCTT thuộc các ban ngành đã từng hợp tác với em trong việc tích cực và chủ động phục vụ:

Ban Thánh Ca và Kỹ Thuật âm thanh ánh sáng: Chị Trần Mỹ Dung và Anh Nguyễn Chí Long;

Ban Sinh Hoạt: AC Hồng Phát;

Ban Phụng Vụ: Anh Nguyễn Văn Thế và Anh Hà Đại Thắng;

Ban Kinh Nguyện: Chị Nguyễn Nancy;

Ban Ẩm Thực: Chị Lý Nguyễn Oanh cùng quí anh chị trong ban;

Ban Xã Hội - tặng quà homeless: Chị Phạm Ngọc Anh;

Ban Trang Trí: Chị Nguyễn Nancy;

Ban Chuyên Chở: Các trưởng tiểu nhóm và các tìng nguyện viên

Ban Truyền Thông: Chị Nguyễn Thy làm youtube, và Chị Nguyễn Bích Phượng quay DVD Khóa LTXC San Jose và Hành trình Calcutta


Sau hết, 

Em sâu xa cám ơn tất cả và từng TĐCTT rất thân yêu của em đã cho em được phục vụ quí anh chị 

Tận đáy lòng của em, Quí TĐCTT thật là niềm phấn khởi cho em phục vụ, là ân phúc cho em sống thánh, là "phần tốt hơn" (Luca 10:42) cho em hoan hưởng trong những ngày cùng tháng tận của cuộc đời tông đồ giáo dân của em.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã mau mắn và quảng đại đóng góp vào những lần em phát động chung nhóm cho việc truyền giáo, cho việc bác ái cứu trợ, cho việc tặng quà homeless, cho trụ sở TĐCTT v.v.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã đông đảo và liên tục tham dự hai giờ kinh nguyện trưa và chiều hằng ngày của nhóm, nhất là giờ kinh trưa từ 18/3/2020 cho tới nay đã 2 năm 8 tháng, cho phần rỗi của bản thân cũng như cho thế giới.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã đón nhận những emails của em, đã lắng nghe các mp3 em gửi, hay đã xem các youtubes kèm theo, đã bày tỏ các lợi ích tâm linh cho em biết về những gì em nỗ lực giành riêng cho nhóm.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã thông cảm bỏ qua sự thiếu sót nếu có của em trong việc liệt kê các tên tuổi trên đây song quên mất một ai, trong đó có quí anh chị, mà đáng lẽ nên hay cần được lưu ý, hoàn toàn ngoài ý muốn của em.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã chỉ bảo em bằng tình yêu thương và với tinh thần xây dựng công ích cho chung nhóm, một cách riêng tư, thậm chí dù là bất ngờ và công khai chăng nữa, theo ơn Chúa soi động về kiểu cách tốt nhất.
Em xin cám ơn Quí TĐCTT đã quảng đại thông cảm và tha thứ bỏ qua cho em những thiếu sót hay lầm lỗi trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót cũng như vai trò phục vụ nội bộ nhóm của em. Xin tiếp tục thương cầu cho em.

Em xin lỗi những anh chị em nào gửi tin nhắn cho em từ ngày 23/11/2022 mà không nhận được hồi âm của em là vì phone của em đã bị hư, không xài được nữa, phải dùng chung phone của nhà em để chụp hình hằng ngày trong chuyến đi truyền giáo của em với THĐC này.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con

thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 14, 2022 at 7:24 PM
Subject: TĐCTT đi vào mainstream - tham gia sinh hoạt với Cộng đồng Công giáo Việt nam GP Orange
To: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>, <tdctt-gporangeca@googlegroups.com>, <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng ta từ từ hội nhập với Cộng đồng Dân Chúa GP Orange, thủ phủ của Người Việt hải ngoại nói chung và của Người Việt Công giáo nói riêng.
Nhóm TĐCTT ở Cộng đoàn Công giáo Việt Nam GP Rochester New York từ năm 2014 đã là 1 trong 2 hội đoàn chính yếu và lớn nhất của cộng đồng dân Chúa ở đây.
Nhóm TĐCTT ở Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt nam Giáo phận Arlington Virginia cũng được công nhận từ năm 2017 và được tham gia sinh hoạt với cộng đoàn giáo xứ từ năm 2022 này.
Nhóm TĐCTT ở Giáo xứ Mẹ Việt Nam Maryland TGP Washington là hội đoàn chính thức đại diện Giáo xứ làm việc bác ái xã hội theo chỉ thị của Cha Chánh Xứ.
Nhóm TĐCTT ở TGP Galveston-Houston TX đã được chính vị linh mục đại diện Nguyễn Ngọc Thụ cho phép thành lập từ năm 2013 và trở thành một hội đoàn trong cộng đồng với vị linh hướng do Hội đồng LM phân nhiệm.

Nhóm TĐCTT ở GP Orange Nam California, sau khi Cha Tổng Linh hướng Phạm Ngọc Tuấn của Nhóm TĐCTT chính thức giới thiệu Nhóm TĐCTT với hội đồng linh mục Việt Nam GP Orange trong phiên họp của các vị ngày 19/5/2022,
Nhóm TĐCTT đã được chính thức mời tới tham dự buổi họp khoáng đại đầu tiên với Hội đồng Mục vụ Cộng đồng để bầu tân Ban Thường Vụ ngày 21/6/2022 ở Trung Tâm Công Giáo.
Để rồi sinh hoạt đầu tiên của Nhóm TĐCTT với Cộng đồng CG VN GP Orange là Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Lavang Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/7/2022, như được thấy ở cái link dưới đây: 
TĐCTT Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu Lavang với CĐ CG VN GP Orange 2022.
Sinh hoạt thứ hai của Nhóm TĐCTT với Cộng đồng CG VN GP Orange theo văn thư email chính thức mời là Thánh lễ nhậm chức của Tân Ban Thường vụ Cộng đồng tại TTCG CN 14/8/2022, như hình ảnh dưới đây.

Ban Phục Vụ TĐCTT GP Orange CA
sau Thánh lễ nhậm chức của tân Ban Thường vụ Cộng đồng CG VN GP Orange 2022-2024
chụp chung với vị tân chủ tịch cộng đồng Trần Anh Kiệt và gia đình, vì Anh Trần Anh Kiệt (áo vest đen), trong thời gian làm phó chủ tịch CĐ này 2019-2022 và làm chủ tịch Cộng đoàn St Columban,
với tư cách phó ngoại vụ cộng đồng, đã tự động kêu gọi Nhóm TĐCTT, qua mối thân tình với em tĩnh, vì ngày xưa Anh Kiệt là 1 trong các huynh trưởng TNF của TGP LA từ giữa thập niên 1990 đến 2000,
xuất hiện trong cộng đồng dân Chúa, vì Nhóm TĐCTT - The Viet Apostolate of Divine Mercy, đã được Giáo phận Orange công nhận là một hội đoàn Công giáo Tiến hành trong Giáo hội từ ngày 17/7/2018,
cần phải từ từ hội nhập với Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam, bắt đầu với biến cố Khánh thành và Cung hiến Tượng đài Đức Mẹ Lavang ngày 17/7/2021, sau đúng 3 năm Nhóm TĐCTT được công nhận.

Từ trái sang phải, hàng trên
: Chị TĐCTT Đỗ Thị Lan, phu nhân Anh Nguyễn Văn Thế, gia đình con - vợ - con - Anh Kiệt, vợ chồng AC TĐCTT Nguyễn Chí Long - Hoa vẫn dự lễ ở TTCG.
Hàng dưới: Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng vụ, Chị Lê Thị Ghi (đi với Chị Tammie Thủy), Chị Trần Mỹ Dung, thủ quĩ vụ, Chị Nguyễn Tammie Thủy, thư ký vụ, chúng em tĩnh nga.
Trong Ban Phục Vụ TĐCTT GP Orange vắng mặt Chị Đinh Tuyết Mai, phó nội vụ, bận họp với Legio Mariae, và Anh Hà Đại Thắng, phó ngoại vụ.
Sinh hoạt thứ ba tiếp tới của Nhóm TĐCTT với Cộng đồng sẽ vào ngày Thứ Ba 16/8/2022 trong cuộc họp Hội đồng Mục vụ Cộng đồng tại TTCG
để bàn về các ngày lễ cần phải bàn quyết để cùng nhau tổ chức từ sau lễ nhậm chức của tân BTVCĐ hôm nay cho tới hết năm 2022.

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 11, 2022 at 9:07 AM
Subject: Fwd: Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo-GP Orange
To: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN QUÍ ANH CHỊ TRONG BAN PHỤC VỤ NHÓM TĐCTT GP ORANGE EMAIL DƯỚI ĐÂY CỦA BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐỒNG CGVNGP ORANGE,
THÀNH PHẦN SẼ TUYÊN THỆ NHẬN CHỨC VÀO CHÚA  NHẬT 14/8/2022 Ở TTCGVN LÚC 8 GIỜ 30 SÁNG MÀ CHÚNG TA SẼ ĐẾN THAM DỰ.

SAU ĐÓ 2 NGÀY, TÂN BAN THƯỜNG VỤ NÀY SẼ HỌP CHUNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐỒNG VỀ NHỮNG SỰ KIỆN DIỄN TIẾN TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NĂM 2022,
NHƯ CHÚNG TA THẤY LIỆT KÊ TRONG PHẦN NỘI DUNG CỦA NGHỊ SỰ CẦN PHẢI BÀN QUYẾT TRONG PHIÊN HỌP VÀO THỨ BA TUẦN TỚI.

VẬY XIN BAN PHỤC VỤ NHÓM TĐCTT GP ORANGE CÓ THỂ CỬ ĐẠI DIỆN, CHỨ KHÔNG CẦN ĐI HẾT, CÒN ĐỂ CÁC LẦN SAU NỮA THAY NHAU MÀ DỰ.
LẦN ĐẦU TIÊN NÀY EM ĐỀ NGHỊ ANH NGUYỄN VĂN THẾ TRƯỞNG VỤ, CHỊ ĐINH TUYẾT MAI PHÓ NỘI VỤ VÀ CHỊ NGUYỄN THỦY TAMMIE THƯ KÝ VỤ.

SAU PHIÊN HỌP XIN CHỊ THƯ KÝ TAMMIE THỦY LÀM ƠN CHO CHUNG BAN PHỤC VỤ TĐCTT GP ORANGE VÀ BAN PHỤC VỤ TRUNG ƯƠNG BIẾT NỮA NHÉ.
XIN LTXC LUÔN LÀ NIỀM VUI YÊU THƯƠNG CỦA TÂM HỒN CHÚNG TA CŨNG LÀ NIỀM VUI PHỤC VỤ CỦA CUỘC ĐỒI TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN CHÚNG TA NHÉ.

em tĩnh


---------- Forwarded message ---------
From: Ban Thuong Vu Cong Dong <btvcongdong@gmail.com>
Date: Wed, Aug 10, 2022 at 1:24 PM
Subject: Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo-GP Orange
To: Cha Giám Đốc Phạm Hùng Vincent <fr.vincent.pham@oc.rcbo.org>, Chủ Tịch- Anh Kevin Kiệt Trần <gioitre@yahoo.com>, PCT-Ngoại Vụ : Ông Sỹ Văn Nguyễn <synlmtt@yahoo.com>, PCT-Nội Vụ : Ông Bảo Ngọc Nguyễn <baongocnguyen@yahoo.com>, Tổng-ThưKý: Chị Thu Oanh Vũ <thuoanhvu2022@gmail.com>, Tổng-ThủQũy:Chị Phương Chi Nguyễn <truongchi74@gmail.com>

Kính Gửi :
-Cha Giám Đốc TTCG Phạm Hùng Vincent
-Anh Chủ Tịch & BTV Cộng Đồng
-Quý Chủ Tịch & BTV Các Cộng Đoàn
-Ban Chấp Hành Các Cộng Đoàn Thể Ban Ngành Cấp Cộng Đồng

Trân trọng kính mời Cha Giám Đốc và quý vị đến tham dự phiên họp thường kỳ của Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng vào lúc 7:00 chiều thứ Ba ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại Trung Tâm Công Giáo : 1538 Century Blvd. Santa Ana , Ca 92703.

Nghị Trình :

* Lễ Giỗ ĐHY Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại TTCG
* Lễ Mừng  26 năm Cung Hiến Trung Tâm Công Giáo tại TTCG
* Lễ Cầu cho Các Linh Hồn tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành
* Thánh Ca Vinh Danh Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam tại TTCG
* Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam tại Nhà Thờ Chính Toà 
   Linh Đài Đức Mẹ La Vang
* California Proposition 1 Luật cho Phá Thai 

Kính mong quý vị sắp xếp thời giờ đến tham dự thật đông đủ và cùng nhau cộng tác làm việc để các sinh hoạt cộng đồng được tốt đẹp trong tinh thần phụng sự Thiên Chúa và hiệp nhất.

-- Thay Mặt Ban Thường Vụ Cộng Đồng CGGP Orange
Thân Kính,

Thu Oanh Vũ
Tổng Thư Ký 
BCHCĐCGVN Giáo Phận Orange 
Cell Phone (714) 385-7172


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 8, 2022 at 4:46 PM
Subject: Fwd: Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Nhậm Chức
To: <tdctt-bpvgporange@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-banphucvu@googlegroups.com>

XIN MỜI QUÍ ANH CHỊ TRONG BAN PHỤC VỤ GP ORANGE SẮP XẾP TỚI THAM DỰ LỄ NHẬM CHỨC CỦA TÂN BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐỒNG CGVN GP ORANGE 
CHÚA NHẬT 14/8/2022 TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO. 
EM SẼ THAM DỰ VÀ CÙNG NHAU MẶC ĐỒNG PHỤC MẦU TRẮNG PHỤC SINH NHÉ. 
CÁM ƠN QUÍ ANH CHỊ.From: Ban Thuong Vu Cong Dong <btvcongdong@gmail.com>
Date: Fri, Aug 5, 2022 at 2:51 PM
Subject: Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Nhậm Chức
To: Chủ Tịch : Anh Kevin Kiệt Trần <gioitre@yahoo.com>, PCT Nội Vụ : Ông Bảo Ngọc Nguyễn <baongocnguyen@yahoo.com>, PCT-Ngoại Vụ : Ông Sỹ Văn Nguyễn <synlmtt@yahoo.com>, Tổng Thư Ký : Chị Thu Oanh Vũ <thuoanhvu2022@gmail.com>, Tổng Thủ Quỹ : Chị Phương Chi Nguyễn <truongchi74@gmail.com>, Anh Trường Đặng <littletieutho@yahoo.com>, Anh Đăng Duy Nguyễn <dangcdbocap@gmail.com>, Ông Francis Lộc Lê <letamloc@icloud.com>, Chị Nguyễn Huyền Hoàng <hoangkyelsa@gmail.com>, Ông Hoàng Xuân Lai <laixhoang@yahoo.com>, A. Đặng Thế Châu Calvin <dang.calvin@gmail.com>, C. Trần Nguyễn Mộng Liên <monglientran@yahoo.com>, C. Đặng Trinh <tiffanytrinhdang@gmail.com>, Ô. Jim Hùng Nguyễn <jaw0310@yahoo.com>, Ô. Mai Công Chính <chinhcongmai@yahoo.com>, Ô. Mai Viết Phi <phimai20022002@yahoo.com>, Ô. Nguyễn Danh <dailanelectric@yahoo.com>, Ô. Peter Hưng Nguyễn <hungjacks62@gmail.com>, Ô. Pham Ngọc Anh <apham06@gmail.com>, Ô. Phạm Văn Ry <ryanpham70@yahoo.com>, Ô. Trần Gia Phong <phong63tran@yahoo.com>, Ô. Trần Đức Hòa <hoathi@yahoo.com>, Ô. Tạ Sơn <jasontaca@yahoo.com>, Ô. Vũ Viết Quyền <quyenvu878@gmail.com>, Ô. Đinh Văn Hào <joachimdinh@yahoo.com>, Ô. Đặng Đắc Thắng <thangdang4002@yahoo.com>, A. Jimmy My Lam <jimmy.lammy@gmail.com>, B. Nguyễn Thị Phụng <nguyenphung1948@yahoo.com>, B. Trần Bạch Yến <ytran5960@gmail.com>, B. Vũ Thanh Huệ <huehbm@yahoo.com>, C. Trần Lệ Hằng <helentran100@gmail.com>, Ô. Cao Tấn Tĩnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Ô. Lương Văn Thanh <thanhhuong4745@yahoo.com>, Ô. Nguyễn Huệ <quynhhuyduy@gmail.com>, Ô. Nguyễn Liêm <liemvannguyen@yahoo.com>, Ô. Nguyễn Quế William <williamngocnguyen@gmail.com>, Ô. Nguyễn Thanh Bình <briantbmhnguyen@gmail.com>, Ô. Nguyễn Tử Quý <joequylan@gmail.com>, Ô. Nguyễn Văn Nhàn <vannhan@att.net>, Ô. Nguyễn Văn Rung <rnguyen9021@yahoo.com>, Ô. Nguyễn Văn Sỹ <synlmtt@gmail.com>, Ô. Tiến Nguyễn <nguyenabc@gmail.com>, Ô. Trần Ngọc Chiệu <dovuivhntv@gmail.com>, Ô. Trần Văn Minh <tranvminh77@gmail.com>, Ô. Vũ Văn Thọ <thovu3901@yahoo.com>, ÔB. Lê John Mừng & Maria Lan <johnle11@cox.net>

Thánh Lễ Nhậm Chức

Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 

(2022-2024)


Kính gửi: Hội Đồng Mục Vụ 

Được sự chấp thuận của Cha Giám Đốc Vincente Phạm Ngọc Hùng nay ban Tân Thường Vụ trân trọng kính mời các quý chức đến tham dự thánh lễ nhậm chức vào lúc 08:30 sáng Chúa Nhật ngày 14 tháng 8, 2022 tại Trung Tâm Công Giáo. Thánh Lễ sẽ do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.  Kính mời các quý chức đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho Ban Thường Vụ được luôn nhiệt thành hăng say và làm sáng danh Chúa.


Thân Kính,

Thu Oanh Vũ
Tổng Thư Ký 
Ban Chấp Hành CĐCG Việt Nam
Giáo Phận Orange 
Cell Phone (714) 385-7172
Email: btvcongdong@gmail.com 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 1, 2022 at 6:17 PM
Subject: Fwd: Thông Báo Quan Trọng về Vấn Đề Email của Nhóm TĐCTT
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Em xin tiếp tục cập nhật về sự kiện tái thiết hệ thống email của Nhóm TĐCTT,

liên quan đến: Các email groups (1) và Các vấn đề liên hệ đến group email (2)


1- Các Email Groups:


Cho d
ù thời gian này em rất bận bịu, nhưng em vẫn có gắng thực hiện từ từ hệ thống email mới của TĐCTT chúng ta.

 

Các emails group đã xong và đã được sử dụng
Email group đang làm cho chung nhóm,gần 500 emails:

Email groups sẽ làm:

Các groups đang chờ được set up, vì mỗi tuần google chỉ cho set up 6 groups thôi:

 

TDCTT - TGP Philadelphia PA
TDCTT - TGP Washington-Baltimore MD
TDCTT - GP Rochester NY  
TDCTT - TGP Seattle WA  
TDCTT - Cac noi khac (HI, OK, AU, MI, AZ)


2- Các vấn đề liên hệ đến group emails  

 


- Quí anh chị sẽ nhận được email báo từ google về email groups quí anh chị thuộc về, thường là 2: chung nhóm và địa phương;
- Chỉ có những anh chị trưởng nhóm địa phương mới có thể sử dụng email group của nhóm mình, nghĩa là dùng nó để gửi cho nhóm không cần từng emails nữa;
- Theo kinh nghiệm khi gửi email bằng group email chung sẽ có một số email bị thất lạc;
- Nếu quí anh chị bất chợt không còn nhận được email nữa thì có thể là email box is full cần xóa bớt, hay bị vào spam hoặc trash;
- Anh chị nào vẫn muốn nhận được đầy đủ tất cả mọi email như trước đây của nhóm, không trừ một email nào, thì có 2 cách như sau:
- Xin báo riêng cho em biết hay vào trong chính trang web của nhóm: http://www.thoidiemmaria.net/TDCTT-TaiLieu/000.TDTX-TrangWebTongHopTDCTT.html

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 29, 2022 at 11:00 AM
Subject: Thông Báo Quan Trọng về Vấn Đề Email của Nhóm TĐCTT
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Tạ ơn LTXC đã tạo cho chúng ta có những phương tiện truyền thông tân tiến như email, internet, text, teleconferencecalls v.v. 

đặc biệt là nhờ bất ngờ xẩy ra đại dịch toàn cầu covid-19 mà chúng ta có thêm cả livestream và zoom hay googlemeet v.v.,

nhờ đó có thể liên lạc với nhau thường xuyên, dù ở xa cách nhau, từ HK về VN và Úc, từ Đông Bắc Mỹ, qua Trung Nam Mỹ tới Tây Nam Mỹ v.v.


Tuy nhiên, dường như chính truyền thông đa dạng và quá phổ thông này lại khiến chúng ta càng bận rộn hơn với đủ mọi thứ tin tức, 

đến không còn đủ giờ để hoan hưởng nữa, đành phải make choice chọn những gì cần nhất, quan trọng nhất và hợp với mình nhất thôi.


Đó là một trong những lý do em muốn đặt lại vấn đề email nội bộ với quí anh chị, cho dù là phương tiện để chúng ta cùng nhau liên lạc và sinh hoạt chung.

Bởi vậy, nhân dịp hệ thống emails của Nhóm TĐCTT chúng ta bị trục trặc trầm trọng từ ngày 2/3/2022, và em hiện đang phải tái thiết toàn bộ hệ thống email của nhóm,

em xin thông báo cùng quí anh chị về vấn đề điều chỉnh việc gửi email như sau: 1- Email gửi chung nhóm; 2- Email gửi chuyên biệt; 3- Email bị thất lạc; 4- Email không muốn nhận.


1- Email gửi chung nhóm 

- Về Các Khóa LTXC (1 năm 1 lần khi thông báo)

- Về Chiến Dịch Gây Quĩ (1 năm ít là 3 lần cho 3 lần gây quĩ được ấn định và sau đó là các tường trình đóng góp)

- Về Hành Trình Truyền Giáo (2 năm một lần, vào năm chẵn, và sau đó là các emails follow ups liên hệ);

- Về Các Chuyến Hành Hương  (2 năm 1 lần, vào năm lẻ, và sau đó là các emails follow ups liên hệ);

- Về Phần Tử Qua Đời (bất cứ khi nào một anh chị nào được kêu gọi ra đi trước chúng ta);

- Về Thông Báo Đại Hội (5 năm 1 lần, như năm 2018 và 2023, và sau đó  là các emails follow ups liên hệ);

- Về Kỷ Niệm Chung Nhóm (1 năm mấy lần, như Nhóm được Giáo quyền hoặc chính quyền công nhận, được thành lập v.v.);

- Về Ngày Mừng Chung Nhóm (1 năm mấy lần: Thánh Quan Thày Faustina 5-10, Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II 22-10, Lễ LTXC thường vào Tháng 4);

- Về PVLC Hàng Ngày (gửi chung với Cộng đồng Dân Chúa, chứ không riêng gì cho nhóm);

- Về Giáo Huấn của ĐTC (gửi chung với Cộng đồng Dân Chúa, chứ không riêng gì cho nhóm);

- Về Giáo Hội Hiện Thế (tin tức về riêng Giáo hội hay về Thế giới bao gồm cả Giáo hội, gửi chung với Cộng đồng Dân Chúa, chứ không riêng gì cho nhóm).


2- Email gửi chuyên biệt 

- Về Chúc Mừng Sinh Nhật (em sẽ cố, cho tới khi bất khả, gửi riêng cho những AC đến ngày của mình, nhưng ngày nào em cũng dâng lời cầu đích danh quí anh chị mừng BD vào giờ kinh chiều của nhóm từ 1/1/2015)

- Về Hội Ngộ Địa Phương (email chỉ trong nội bộ nhóm liên hệ địa phương)

- Về Kỷ Niệm Tuyên Hứa (email chỉ trong nội bộ nhóm liên hệ địa phương)

- Về Thân Nhân Qua Đời (email chỉ trong nội bộ nhóm liên hệ địa phương)

- Về Thông Báo Sinh Hoạt (email chỉ trong nội bộ nhóm liên hệ như Ban Phục Vụ, Nhóm PVLC Online Hàng Tuần, Nhóm Hai Giờ Kinh, Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ v.v.)


3- Email bị thất lạc 

- Nếu vẫn nhận được emails hằng ngày, bỗng nhiên không nhận được nữa,

- Thì trước hết hãy check trong spam hay trash;

- Nếu không có cả trong 2 chỗ này, xin báo cho em sau 2 ngày không nhận được email,

- Em sẽ cho email của anh chị bị thất lạc vào group bcc


4- Email không muốn nhận  

- LTXC không loại trừ một ai, do đó Nhóm TĐCTT không tự động loại trừ một anh chị em nào đã tuyên hứa gia nhập nhóm;

- Cho đến khi chính đương sự công khai và chính thức ngỏ ý không còn muốn tiếp tục sinh hoạt với nhóm nữa.

- Vấn đề email cũng vậy, cho dù là để liên lạc với nhau, liên kết với nhau hơn và phục vụ lợi ích thiêng liêng của nhau trong nội bộ,

- Nhưng anh chị nào cảm thấy không cần thiết với mình, hay thậm chí còn bị "bất an", thì cứ việc cho em biết để nhóm khỏi làm phiền qúi anh chị nhé.


Hy vọng những điều chỉnh về vấn đề emails trên đây sẽ làm cho chúng ta bớt phiền toái mà 


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 24, 2022 at 9:30 PM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông và theo dõi Biến Cố Thánh Mẫu Fatima ở Vatican ngày 25-3-2022
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Như chúng ta đã biết, ngày mai , Thứ Sáu 25/3/2022, Lễ Đức Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể, Giáo hội Công giáo chúng ta có một biến cố rất quan trọng, liên quan chúng đến thế giới và riêng 2 nước Ukraine và Nga.

Đó là việc ĐTC Phanxicô, cùng với các vị Giám mục trên thế giới, hiệp dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican.

ĐTC Phanxicô đã gửi thư đề ngày 21/3/2022, để mời gọi các vị Giám mục trên thế giới hiệp dâng với ngài, trong thư có kèm theo cả bản kinh dâng hiến 2 đất nước này nữa.
Chúng ta có thể theo dõi để hiệp thông với ĐTC Phanxicô cử hành lễ nghi dâng hiến long trọng này ở cái link https://youtu.be/2fUsZwnt-uM    

được bắt đầu vào lúc 6:30 chiều Roma, tức 1:30 pm New York, 12:30 pm Texas hay 10:30 am California.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh


Chúng ta có thể đọc bản kinh dâng hiến của ĐTC và cùng với ĐTC khi ngài hiến dâng, theo bản dịch của Vatican News Việt ngữ sau đây:


Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy. Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.

Nhưng chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình. Chúng con đã quên bài học về những thảm kịch của thế kỷ trước, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới. Chúng con đã bỏ qua những cam kết được đưa ra với tư cách là một Cộng đồng các Quốc gia. Chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ. Chúng con đã mắc bệnh tham lam, chúng con đã tự nhốt mình trong lợi ích quốc gia dân tộc, chúng con đã để mình bị khô cằn bởi sự thờ ơ và tê liệt bởi sự ích kỷ. Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí. Chúng con quên rằng mình là người bảo vệ cho người lân cận và cho ngôi nhà chung của chúng con. Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời, Đấng muốn chúng con trở thành anh chị em của nhau. Chúng con đã trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình. Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!

Lạy Mẹ rất thánh, trong nỗi khốn cùng vì tội lỗi, trong nỗi khó nhọc và yếu đuối của chúng con, trong mầu nhiệm sự dữ của tội ác và chiến tranh, xin Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đến chúng con bằng tình yêu thương, mong muốn tha thứ cho chúng con và một lần nữa nâng chúng con dậy. Chính Người đã ban Mẹ cho chúng con và đã làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ thành một nơi nương náu cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại. Bởi ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ ở với chúng con và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử, Mẹ đã hướng dẫn chúng con bằng tình yêu dịu dàng.

Vì vậy giờ đây chúng con chạy đến với Mẹ và gõ cửa Trái tim Mẹ. Chúng con là những người con yêu dấu của Mẹ và Mẹ chẳng bao giờ mệt mỏi viếng thăm và mời gọi hoán cải. Trong giờ phút đen tối này, xin đến giúp đỡ và an ủi chúng con. Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: “Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?” Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con. Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ. Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.

Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ đầu tiên tại đây. Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt. Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình. Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt. Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ.

Vì vậy, Lạy Mẹ, xin đón nhận lời cầu xin này của chúng con.
Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.
Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.
Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.
Xin giải phóng chúng con khỏi chiến tranh, xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân.
Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin đánh thức trong chúng con nhu cầu cầu nguyện và yêu thương.
Lạy Nữ vương của gia đình nhân loại, xin chỉ cho các dân tộc con đường của tình huynh đệ.
Lạy Nữ vương Hòa bình, xin mang lại hòa bình cho thế giới.

Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình. Xin bàn tay mẫu tử của Mẹ xoa dịu những người đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa đạn. Xin vòng tay mẫu tử của Mẹ an ủi những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. Xin Trái tim Sầu bi của Mẹ lay động lòng trắc ẩn của chúng con và thúc đẩy chúng con mở rộng cánh cửa và chăm sóc những người bị thương và bị từ chối.

Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn thấy người môn đệ bên cạnh Mẹ, đã nói với Mẹ: “Này là con bà” (Ga 19,26): như vậy Người đã giao phó mỗi người chúng con cho Mẹ. Rồi với môn đệ, với từng người chúng con, Người nói: “Này là mẹ của anh” (c. 27). Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.

Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới. Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến. Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con. Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con. Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con. Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen.

Xin theo dõi biến cố này ở cái links hình ảnh kèm theo youtube này: ĐTC Phanxicô Hiến Dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 13, 2022 at 11:18 AM
Subject: Tiền Xin Lễ về VN cho Quí Cha
To: HDVC-HHCC 2013 Peter Ho Trong <Kuyen9@yahoo.com>, <Vdp705@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Chúng em đã nhận được tín nhắb của chị hôm qua, 12/3/2022 như sau:

Hi chị
Em biết chị và A Tĩnh có về vn mấy lần để làm từ thiện nên em muốn hỏi AC có biết 
cha già hoặc các cha ở vùng xa xôi hẻo lánh đang cần ý lễ thì xin chị cho em biết 
vì em đang muốn tìm những cha đó để xin lễ và giúp cha luôn. 
Cám ơn chị
God bless.   

Trước hết tạ ơn LTXC đã ban cho chị một tâm hồn bác ái yêu thương.
Năm ngoái, khi NHóm TĐCTT gửi 25 ngàn MK về VN cứu trợ nạn nhân đại dịch thuộc TGP Sài Gòn,
có một sơ Dòng Thánh Phaolô là Ánh Hoa đã xin chúng ta giúp cho một dòng của quí cha khổ tu Cát Minh ở Thủ Đức,
không coi xứ nên chẳng có tiền lễ, và chúng ta đã giúp quí cha 1 ngàn MK qua Caritas GP Xuân Lộc.

Xin chị cứ liên lạc với Cha Dương Đức Nghĩa, OCD, ở địa chỉ email <duongducnghia84@gmail.com>  
Hay gọi trực tiếp cho Cha Giuse Nguyễn Bình, OCD, bề trên ở số điện thoại: 028 37251607

Xin LTXC là niềm vui thương xót của anh chị em TĐCTT chúng ta nhé.

em tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 5:25 AM
Subject: Tham dự Tĩnh Tâm Mùa Chay qua Livestream
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Hôm nay, Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 6/3/2022, em xuống chia sẻ tĩnh tâm với Cộng đoàn Oceanside thuộc GP San Diego như họ mời.

Em sẽ chia sẻ với họ về đề tài: "Satan, tên cám dỗ tất cả thế gian" - "Cha của những gì là dối trá" (Khải Huyền 12:9; Gioan 8:44)


Xin quí AC cầu cho em, và nếu được, xin mời quí AC theo dõi qua trực tuyến ở cài link sau đây nhé: https://youtu.be/zfcs395EM7c

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 7, 2022 at 9:20 PM
Subject: TĐCTT giúp chia sẻ tĩnh tâm Mùa Chay ở Cộng đoàn Thánh Giuse GP San Diego
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được dịp đến giúp một cộng đoàn VN tĩnh tâm Mùa Chay,

đó là Cộng đoàn Thánh Giuse thuộc Nhà Thờ Saint Thomas Moore GP San Diego ở Oceanside,
hôm Chúa Nhật mùng 6/3/2022, sau lễ 1 giờ chiều, từ 2:30 đến cùng lắm 4 giờ theo chương trình ấn định.

Đó là lý do em đã gửi đi cái link livestream trực tuyến cho chung Nhóm TĐCTT theo dõi từ 2:30 pm.

Tuy nhiên, vì cộng đoàn này mới được nghênh đón 1 vị linh mục là Cha Nghĩa Dòng Phanxicô,

nhưng chỉ với tư cách làm Tuyên Úy chứ không phải là Quản nhiệm, 

và ngài thay Cha Nguyễn Tuấn Long của chúng ta, đã từ giã cộng đoàn này từ cuối Tháng 12/2021 để trở về TGP LA,

sau thời gian hơn 4 năm phục vụ quân đội Hoa Kỳ với tư cách là tuyên úy hải quân (navy) 2 năm đầu với những chuyến lênh đênh trên biển cả,

và thủy quân lục chiến (marine) 2 năm sau thì được đóng đô ở ngay San Diego, nên ngài đã đến giúp cộng đoàn này cho tới cuối năm 2021.


Đầu lễ và cuối lễ Cha mới nói 4-5 lần với cộng đoàn, rồi cộng đoàn welcome Cha, nên lễ kéo dài gần 1 tiếng rưỡi, sau đó còn break 15 phút trước giờ tĩnh tâm.
Em đâu có làm gì được, đành chịu, và cứ tiếp tục livestream buổi tĩnh tâm như thường.

Phần mở đầu em có giới thiệu về mình, vì chẳng có ai nói năng gì hết, trong đó em có mời cộng đoàn tham dự Khóa LTXC 2022 vào 2 ngày 24-25/6 ở OC.

Em cũng đề cập tới Chị tân TĐCTT Lê Khánh Mai, Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở OC, người đã tham dự Khóa LTXC năm 2021, và cũng đang tham dự tĩnh tâm với cộng đoàn bấy giờ.


Không ngờ bài nói của em kéo dài 1 tiếng 30 phút, rồi sau đó nhiều câu vấn đáp hào hứng kéo dài thêm nửa tiếng nữa,

cuối cùng không thể tiếp tục hơn, cho dù còn nhiều câu hỏi, bởi vị chủ tịch cần phải về bởi nhà có khách, nên đành phải chấm dứt.

Nếu được xin mời quí AC theo dõi bài chia sẻ tĩnh tâm này của em, với tư cách là một TĐCTT, được cộng đoàn này mời, 

ở cái link youtube em đã phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa ngay tối hôm qua.

Cám ơn quí anh chị đã theo dõi trực tuyến chính lúc chia sẻ tĩnh tâm, hay theo dõi qua youtube sau đó.


Giờ đây, xin mời quí AC theo dõi các hình ảnh cùng cái links youtube dưới đây.


em tĩnh

 

Nhà thờ Saint Thomas Moore mới, chưa được 10 năm, nơi sinh hoạt của Cộng đoàn Thánh Giuse GP San Diego

Thánh Lễ Chúa Nhật hàng tuần, khoảng 250 người, kể cả ca đoàn

Chính vị tân linh mục Tuyên úy của cộng đoàn khai mạc buổi tĩnh tâm Mùa Chay cho cộng đoàn được ngài làm Tuyên Úy

Giới trẻ đã sang hội trường để được hướng dẫn riêng bởi 1 huynh trưởng TNF TGP Los Angeles ở San Gabriel

được em mời đến giúp các em tĩnh tâm.

Phải cảm phục cộng đoàn này, vì một giáo dân xa lạ như em chia sẻ tĩnh tâm, chứ không phải là linh mục,

thế mà họ vẫn ở lại tham dự khá đông, cả gần 100 người.

Xin mời quí TĐCTT theo dõi bài chia sẻ tĩnh tâm ở cái link youtube sau đây:

https://youtu.be/zfcs395EM7c

Vì em được mời với tư cách là TĐCTT, nên số tiền 400 MK là của Nhóm TĐCTTFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 8, 2022 at 10:15 AM
Subject: Fwd: TĐCTT giúp chia sẻ tĩnh tâm Mùa Chay ở Cộng đoàn Thánh Giuse GP San Diego
To: <minhhoang18@yahoo.com>

Anh Minh mến,

Như đã hứa hẹn, trước hết, xin chuyển đến anh email tôi gửi cho chúng nhóm TĐCTT mới hôm qua về buổi tĩnh tâm hôm CN vừa rồi ở cộng đoàn anh đang phục vụ.
Trong email này, bao gồm cả cái link youtube về bài chia sẻ của tôi hôm ấy.

Còn về Bí Mật Fatima phần thứ ba, tôi xin chuyển đến Anh
http://www.thoidiemmaria.net/THANHMAU/Tat%20Ca%20Bi%20Mat%20Fatima/index.htm  (Sách)
Tất Cả Bí Mật Fatima  (CD)
https://youtu.be/aTp26vjhAA0 (TV Show)

Sau hết, về Khóa LTXC 2022 ở OC tôi đã đè cập đến và mời cộng đoàn vào ngày 24-25/6/2022, Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa và Thứ Bảy Lễ Trái Tim Đức Mẹ.
Tuy nhiên, tôi trộm nghĩ và đề nghị với anh như thế này: chúng ta có thể tổ chức một Khóa LTXC 2022 riêng tại ngay cộng đoàn Thánh Giuse St Thomas Moore của anh,
chẳng những cho cả cộng đoàn của anh lẫn các cộng đoàn khác ở dưới GP San Diego nữa, thay vì lên OC xa xôi và phiền toái qua đêm.

Chỉ cần 2 ngày Thứ 6 và Thứ 7 thôi, không đụng đến CN vì CN giáo xứ và nhà thờ nào cũng bận hết.
Và nếu anh đồng ý thì mình xin gợi ý về thời điểm rất thích hợp đó là 2 ngày ngay trước CN Lễ LTXC 24/4/2022, như là để dọn mừng Lễ LTXC vậy:
Hai ngày đó là Thứ Sáu 22 và Thứ Bảy 23/4/2022. Mình biết rằng Thứ Sáu ít hơn Thứ Bảy, nhưng không đến nỗi nào, như kinh nghiệm cho thấy ở các nơi,
vì ai có lòng họ đều có thể sắp xếp để đến tham dự đầy đủ bao nhiêu có thể.

Mình sẽ gửi toàn bộ chương trình tĩnh tâm cho Anh, bao gồm cả các vị linh mục giảng huấn nữa.
Mọi sự đã sẵn sàng, vì chỉ còn hơn 1 tháng rưỡi nữa thôi, tùy anh và cộng đoàn.
Buổi tĩnh tâm hôm CN 1 MC vừa rồi kể như là một dạo khúc cho Khóa LTXC 2022 lần đầu tiên ở GP San Diego Nam CA, nếu đã đến giờ của LTXC ở đây và năm nay.
Xin LTXC luôn ở cùng mọi sinh hoạt tông đồ giáo dân của anh em chúng ta nhé.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 9:58 PM
Subject: Fwd: Now live on your channel: Satan: Cha đẻ dối trá - chuyên lừa dối thiên hạ!
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng Kính Cộng đồng Dân Chúa,

Mùa Chay không phải là mùa hủy diệt bằng những việc chay tịnh hy sinh từ bỏ khổ chế, mà là một mùa mục nát đi để nhờ đó hạt lúa miến mụa nát đi ấy có thể trổ sinh muôn vàn hoa trái phục sinh.
Thiên nhiên cũng cho thấy điều ấy, Mùa Vọng bao giờ cũng rơi vào cuối mùa đông chết chóc khô cằn, nhưng cuối mùa lại sang mùa xuân tươi sáng sự sống.

Phúc Âm cho Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Chay, dù là chu kỳ phụng niên A, B hay C, bao giờ cũng về biến cố Chúa Giêsu ở trong hoang địa 40 đêm ngày và chịu ma quỉ cám dỗ,
một biến cố báo trước cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô sống lại từ cõi chết để chiến thắng tội lỗi và sự chết do ma quỉ gây ra cho con người ngay từ ban đầu và tái sinh con người vào sự sống mới.

Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô chẳng những là tột đỉnh của phụng niên mà còn là cốt lõi của đức tin Kitô giáo, một cuộc Vượt Qua đã thiết lập vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này.
Tuy nhiên, "ma quỉ hay Satan" (Khải huyền 12:7), cho dù vương quốc của nó đã bị phá hủy bởi cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, nhưng vẫn còn tồn tại trên trần gian này, nhất là nơi những ai theo Satan.
Thậm chỉ cả Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô vẫn có thể trở thành kitô giả hay phản kitô (anti-christ), làm tay sai cho ma quỉ thay vì làm tông đồ chứng nhân của Chúa Kitô. 

Đó là lý do Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong thời điểm toàn là fake công khai và trắng trợn hiện nay, lại càng cần phải vạch trần tất cả những gì về "ma quỉ hay Satan", chẳng hạn như:
1- Satan: Chân Tướng
2- Satan: trong Thánh Kinh
3- Satan: trong đời thường
4- Satan: với Kitô hữu

Những vấn đề về Satan trên đây đã được cô đọng trong bài chia sẻ cho buổi tĩnh tâm Mùa Chay hôm nay, Chúa Nhật 6/3/2022 ở Cộng đoàn Oceanside GP San Diego CA, và được trực tuyến được kèm theo dưới đây:
Xin trân trọng kính mời cùng theo dõi để hiệp thông sống Mùa Chay Vượt Qua của Chúa Kitô và với Chúa Kitô.
bé tĩnh

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 3, 2022 at 6:33 AM
Subject: Tâm Sự Đầu Năm - Ngày mùng 3 Tết về Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái 2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Đầu năm 2022 này, quí TĐCTT thân yêu của em đã đọc được 2 bài tâm sự đầu năm của em, một vào ngày mùng 1 Tết  hôm kia, và 1 vào ngày mùng 2 Tết hôm qua,
và hôm nay là bài thứ 3 vào ngày mùng 3 Tết, về một vấn đề cũng thuộc về năm 2022 của chúng ta, đó là Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái.


Như chúng ta đã biết, em đã từng nói đến chuyến Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái này từ chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018.

Bởi vì hành trình truyền giáo 2022 này là một hành trình truyền giáo có tính cách "công giáo" đầu tiên của TĐCTT, vì chúng ta bắt đầu, sau 3 năm về VN, "đi khắp các dân nước" (Marco 16:15),

và nơi đầu tiên chúng ta nhắm tới là một nơi thuộc về thế giới Ấn giáo và Phật giáo, nhưng lại là một nơi có vị thánh thời đại lừng danh, tiêu biểu cho Đức Ái Trọn Hảo Kitô Giáo, đó là Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.


Chắc nơi truyền giáo đầu tiên ngoài VN chúng ta nhắm tới này là một nơi đặc biệt nên việc sửa soạn cho chuyến đi cũng không dễ dàng gì, nhưng em vẫn cố gắng hết sức cho tới cùng.

Ngày 1/1/2022, em đã liên lạc với Cha Hoàng Gary vị linh mục Ấn Độ biết tiếng Việt ở San Gabriel TGP LA 

để xin ngài đi theo với chúng ta hướng dẫn chúng ta, nhưng ngài bị trục trặc về visa.

Ngày 17/1, em liên lạc với Cha Felicks, một linh mục Ấn Độ nữa biết nói tiếng Việt, ngài đang ở Roma,

cũng không thể nào giúp được chúng ta.

Ngày 18/1, em đã nghiên cứu và nhờ văn phòng hành hương Nawas International Travel 

đã từng giúp chúng ta thực hiện hành hương 2014, 2017, 2019 và 2021 nhưng cũng không thành công qua ngả vừa du lịch Ấn Độ vừa truyền giáo.

Ngày 20/1, em đã liên lạc với Sr Alphonse Dòng Thánh Anna Tỉnh Dòng Mẹ Thương Xót ở Miền Nam Ấn Độ,

nơi chúng ta đã chuyển ngân cho họ năm 2021 để họ phân chia quà cứu trợ covid-19 của chúng ta để giúp chúng ta, cũng chẳng thấy trả lời gì cho tới nay.

Ngày 26/1, em viết email cho Sr Marie Juan Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta,

nơi chúng ta cũng đã gửi tiến về cứu trợ các nạn nhân ở Ấn độ bị covid-19 năm 2021, và cũng chẳng nhận hồi âm gì cho tới nay.

Ngày 3/2, em phải gửi thư (vì họ không có email, dù có phone mà gọi không được) cho sơ phụ trách tình nguyện viên - Sister in-charge of volunteers 

để ngỏ lời muốn làm tình nguyện viên cho nhà dòng 1 tuần lễ, và chờ thư trả lời của sơ phụ trách.


Nếu thật sự phái đoàn tình nguyện viên được các Sơ Thừa Sai Bác Ái chấp nhận và chỉ dẫn, để nhờ đó có thể đồng hành với các Sơ phục vụ những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô thì còn gì bằng.

Căn cứ vào website chính thức của Dòng Thừa Sai Bác Ái thì chuyện làm tình nguyện viên phục vụ ở các nhà phục vụ của Dòng Thừa Sai Bác Ái ở Calcutta Ấn Độ là như thế này:


Điều kiện: "Tấm lòng yêu thương và bàn tay phục vụ - Hearts to love and hands to serve" (Mother Teresa)
Ghi danh: Chỉ cần đến, với thẻ thông hành, dự hướng dẫn và ghi danh vào lúc 3 giờ chiều các ngày chẵn trong tuần, ở Nirmala Shishu Bhavan (Nhà Cho Trẻ Em - Home for Children) tại địa chỉ: 78, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700016

Công tác: Tham dự vào các công việc làm yêu thương ở những Nhà cho người hấp hối, cho trẻ em, cho những trẻ em gặp khó khăn về thể lý và tâm lý.

Phụng vụ: Tại Nhà Mẹ có Thánh lễ lúc 6 giờ sáng, sau đó là điểm tâm; và chiều tối có Giờ Thánh vào lúc 6:30 pm (Thứ 5 và Chúa Nhật 6:00 pm)

Kính viếng: Mộ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta vào các Thứ Sáu hằng tuần lúc 4:30 chiều với Thánh Lễ và Phép Lành.

Tham quan: Bảo Tàng và Phòng Mẹ Têrêsa từ 8:00 am tới 12 giờ trưa, và từ 3 giờ tới 5:30 chiều; thời giờ tham quan sáng chiều này cũng áp dụng cho các nhà phục vụ được liệt kê trên đây cho tình nguyện viên.

Trách nhiệm: Tự lo di chuyển và chỗ trọ (có thể ở những khách sạn gần nhất sau đây:)

Hotel Circular, 177, A.J.C. Bose Road

Monica House, St. James’s Church, A.J.C. Bose Road

YMCA, 25, Chowringhee Road,

Hotel Maria, Center Point, Modern Lodge, Salvation Army Hostel, Sudder Street

Baptist Mission, near Baptist Church A. J. C. Bose Road

 

 

 

Hình ảnh tình nguyện viên đang phục vụ tài một trong các nơi họ được dẫn đến phụ giúp các sơ và họ được dùng bữa do các sơ phục vụ tại nơi phục vụ.


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)

 

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 2, 2022 at 6:47 PM
Subject: Tâm Sự Đầu Năm - Ngày Mùng 2 Tết về Các Khóa LTXC 2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Như Quí AC đã biết, hằng năm, cứ vào Thánh 12 là em đã bắt đầu sửa soạn phác họa đủ mọi thứ sinh hoạt cho chung nhóm,

để có thể phổ biến vào ngày tất niên hay tân niên cho chung nhóm toàn bộ những gì về tương lai trong tân niên của chúng ta.

 

Tuy nhiên, chưa bao giờ em trải qua trục trặc như cuối năm 2020 và 2021.

Căn cứ vào kinh nghiệm: nếu trục trặc liên tục xẩy ra ở hầu hết các nơi một cách bất ngờ, như cuối năm 2020, 

đến độ không thể thực hiện, không phải vì không thể giải quyết, thì đó là dấu chỉ cho thấy sắp sửa có biến động, như đại dịch toàn cầu bất ngờ xẩy ra, phải bãi tất cả 10 khóa (2 khóa ở VN).

Cuối năm 2021 gần như tương tự như thế, như cuối năm 2020, cũng đủ mọi thứ trục trặc không ngờ xẩy ra, nhưng vẫn còn có thể giải quyết được, chỉ cần nhẫn nại và mất giờ chờ đợi thôi.


Đúng thế, từ cuối Tháng 12/2021 cho đến nay là đầu tháng 2/2022, các Khóa LTXC 2022 ở 8 nơi khác nhau vẫn chưa hoàn toàn xong, còn phải chờ đợi thêm ít là 1 tuần nữa:
Cho đến nay chỉ còn 1 trong 8 khóa cần phải chờ đợi, dù đã hơn 1 tháng nay rồi, đó là Khóa ở GP Fort Worth TX, 

còn 3 khóa nữa kể như gần xong, đó là Khóa ở GP Arlington VA, Khóa ở Houston TX và ở Khóa ở GP Orange CA.

Các khóa đã xong theo thứ tự thời gian như sau: 1- Khóa ở GP Pensacola FL; 2- Khóa ở GP San Jose CA; 3- Khóa ở GP Rochester NY; 4- Khóa ở TGP Philadelphia PA.


Để phác họa các Khóa LTXC nói chung, cần phải trải qua 5 giai đoạn như sau:

1- Chọn chủ đề và các đề tài thích hợp với từng năm.

2- Chọn địa điểm tổ chức và book chỗ sớm

3- Phác họa chương trình tùy theo địa phương hay nơi chốn tổ chức

4- Mời các vị giảng huấn (thường là 2 vị linh mục, mỗi vị 2 đề tài một lúc) hợp với chủ đề và đề tài trong năm,

5- Phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa và nội bộ trước khóa 1 tháng.


Căn cứ vào 5 giai đoạn sửa soạn trên đây thì khóa ở GP Fort Worth TX đang trong giai đoạn 3  3 Khóa ở GP Arlington VA, ở Houston TX và ở GP Orange CA đang trong giai đoạn 4.

Tạ ơn LTXC đã tin tưởng chọn chúng con trong sứ vụ thương xót bằng cách tổ chức các Khóa LTXC hằng năm, nhất là tạ ơn LTXC đã sự dụng chính việc thực hiện việc tổ chức các Khóa LTXC này để thánh hóa chúng con,

cho chúng con càng ngày càng xứng đáng với sứ vụ thương xót cao cả và trọng đại LTXC ủy thác cho chúng con.

Chớ gì LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng và là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen


em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 1, 2022 at 11:46 AM
Subject: Tâm Sự Đầu Năm - Ngày mùng 1 Tết về Việc Thiết Lập Các Quĩ TĐCTT Hằng Năm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Cung Chúc Tân Xuân quí TĐCTT rất thân thương của em một lần nữa, vào ngày đầu tân xuân âm lịch 2022 hôm nay, ngày 1/2/2022,

một biến cố mới mẻ về thời gian, tươi trẻ nơi không gian và vui vẻ nơi nhân gian.


Trước hết, chúng ta tạ ơn LTXC đã cho mỗi người chúng ta đã được sinh ra trên trần gian này và đã quan phòng cho chúng ta còn sống tới nay.

Sau nữa, chúng ta xin LTXC luôn bù đắp cho tất cả những gì là bất toàn, bất xứng, bất hạnh và bất lực của chúng ta, để chúng ta được vui sống cho đến khi được hiệp thông thần linh với Người trên quê trời.


Riêng bản thân em, em phải tạ ơn LTXC đã ban Quí TĐCTT cho em như "Phần Tốt Hơn" (Luca 10:42) trong những ngày cùng tháng tận của cuộc đời sang 74 tuổi của em, gần 3/4 cuộc đời trăm năm trần thế.

Cám ơn Quí TĐCTT của em đã đón nhận emails hằng ngày của em, đã hưởng ứng những phát động cần thiết của em, đã đóng góp cứu trợ khi có dịp, đã cộng tác phục vụ với em ở các sinh hoạt chung nhóm trung ưong và địa phương v.v.


Em cảm thấy rõ một điều là LTXC thật sự hiện diện với và tỏ hiện qua Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng ta, nhất là ở các cuộc hành trình truyền giáo hay hành hương, ở các Khóa LTXC, ở các lần đóng góp cứu trợ, ở hai giờ kinh hằng ngày...

LTXC luôn hướng dẫn chúng ta tùy từng lúc, điển hình như những trường hợp sau đây:


1- Các Khóa LTXC được bắt đầu bừng lên ngay sau ngày vị sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta là ĐTC Gioan Phaolô II được Giáo Hội tôn phong Chân phước ngày 1/5/2011, trước hết ở GP Orange CA, tại Marywood Retreat Center, cứ thế ở các nơi cho tới nay...

2- Các cuộc hành hương của chúng ta được bắt đầu từ năm 2014, vì được bất ngờ gợi hứng từ biến cố ĐTC Gioan Phaolô II được Giáo Hội tôn phong hiển thánh ngày Chúa Nhật 27/4/2014 ở Vatican, rồi sau đó là các chuyến hành hương 2017, 2019, 2021...

3- Các chuyến truyền giáo của chúng ta cũng được bắt đầu từ năm 2016, vì được bất ngờ gợi hứng bởi Năm Thánh Thương Xót ngoại lệ 2016 của ĐTC Phanxicô, rồi cứ thế vào các năm chẵn sau đó, như năm 2018, năm 2020, rồi tiếp tục với năm 2022...

4- Các Ngày Tĩnh Tâm nội b ở Nam CA, từ sau Đại Hội 10 Năm Ơn Khởi Động 2018: Tĩnh Tâm Tháng 4 về LTXC dịp Lễ LTXC, Tĩnh Tâm Nên Thánh Tháng 10 vì có lễ 2 vị thánh LTXC Balan Faustina và GPII, và Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Tháng 12 mừng Giáng Sinh;

5- Nhóm TĐCTT chúng ta, ngay sau Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (2008-2018) thì được LTXC đóng ấn tín ngày 17/7/2018, khi Giáo quyền GP Orange CA công nhận The Viet Apostolate of Divine Mercy là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong GH;

6- Biểu hiệu Logo con mắt - con ngươi - con người của Nhóm TĐCTT là hình ảnh về Người Samaritano nhân lành "nhìn thấy thì động lòng thương" (Luca 10:33) không ngờ lại hợp với TĐCTT từ bài ca 1981: "Xin cho con mắt thương xem ... Xin cho con tim cao cả...".


Hôm nay, trong Thánh Lễ đầu năm, lúc cám ơn rước lễ, tự nhiên em nghĩ đến Nhóm TĐCTT, đến Việt Nam, đến đồng loại trên thế giới, đến Giáo Hội v.v., và từ đó em cảm thấy như được LTXC tác động về việc chính thức ấn định việc gây quĩ hằng năm 3 lần như sau:


1- Quĩ Bác Ái vào Tháng 2 là Tháng có Lể Đức Mẹ Lộ Đức 11/2 được Thánh GH GPII thiết lập làm Ngày Thế Giới Bệnh Nhân từ năm 1992.

    Lý do: Nhóm TĐCTT chúng ta, qua hai Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, cũng như qua chuyến Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 2019, và Hành Trình Truyền Giáo Ấn Độ 2022, chúng ta đã ghé thăm các trung tâm phục vụ bệnh nhân như:

    Trung Tâm Khuyết Tật 19/3 được Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh phục vụ ở Nghệ An, Trại Phong Di Linh của các Sơ Bác Ái Vincent Phaolô, hay Những Người Nghèo Nhất trong Các Người Nghèo của Các Sơ Thừa Sai Bác Ái Mẹ Têrêsa Calcutta Ấn Độ.

    Với quĩ bác ái này, chúng ta sẽ gửi đến hỗ trợ cho các dòng tu đang phục vụ ở những nơi tiêu biểu trên đây, hay ở những nơi nào khác nữa, ở Việt Nam hay trên thế giới, được LTXC chỉ điểm hướng chúng ta tới.   


2- Quĩ Thánh Phêrô vào đầu Tháng 6, trong vòng 3 tuần, để kịp gửi sang Tòa Thánh vào dịp Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6 là dịp các Giáo Hội địa phương (bao gồm các giáo xứ) đóng góp cho Quĩ Peter's Pence:

    Lý do: Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn gắn bó với Giáo Hội nơi vị giáo hoàng đương kim Phanxicô, hằng ngày chúng ta vẫn cầu cho ngài trong giờ kinh chiều, vẫn nghe lời ngài 2 lần một tuần, cần phải đóng góp với ngài để ngài có quĩ bác ái và sinh hoạt tòa thánh;

    Mấy năm nay quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô đã vì đại dịch sút giảm, và cuối năm 2020 Tòa Thánh đã phải cắt bớt lương của các viên chức phục vụ ở Tòa Thánh. Năm 2021 chúng ta đóng góp 7,300.00 MK, nhờ đó chúng ta đã gián tiếp giúp các nơi được ĐTC cứu trợ.

Số tiền quyên góp cho Tòa Thánh trong năm 2021 giảm 15%

   

3- Quĩ Truyền Giáo vào đầu Tháng 10 là Tháng có Chúa Nhật Truyền Giáo - Chúa Nhật 4 trong tháng, tháng chúng ta cũng thực hiện hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016, 2018 và 2020, ở Ấn Độ năm 2022, ở Phi Châu 2024 v.v.

    Lý do: Chúng ta có lệ thực hiện Hành Trình Truyền Giáo vào năm chẵn và vào Tháng 10, nhưng sau 3 chuyến về VN, chúng ta không còn về nữa, thì những năm lẻ là năm hành hương, chúng ta có quĩ gửi về cho các giáo điểm truyền giáo chúng ta đã đến và thầy cần,

    như ở Sapa  Lào Cai, nơi Dòng MTG Hưng Hóa phục vụ; hay ở Kontum, nơi các Cha Đồng Công truyền giáo; hoặc ở Ban Mê Thuật, nơi các Sơ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình phục vụ; hay ở Di Linh, nơi GP Đà Lạt có trung tâm truyền giáo v.v.

    Với quĩ truyền giáo này, chúng ta có thể thường xuyên đóng góp vào việc truyền giáo ở các giáo điểm tiêu biểu trên, hay ở các giáo điểm nào khác, ở Việt Nam hay trên thế giới, được LTXC chỉ điểm hướng chúng ta tới.


4- Quĩ Cựu Trợ: Chúng ta  sẽ tùy cơ ứng biến theo tác động của LTXC cho từng trường hợp thiên tai, như chúng ta đã thực hiện cứu trợ VN bão lụt, đại dịch, hay các nước trên thế giới như Bolivia đại dịch, Lebanon nổ thủ đô, Ấn độ đại dịch, Haiti động đất, PLT siêu bão v.v.

    Tiện đây em cũng xin thông báo một tin mừng cho quí AC nào muốn đóng góp nhanh chóng, tiện lợi, khỏi mất công qua bưu điện là chúng ta có thể chuyển tiền trực tiếp vào nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy, chúng em sẽ báo sau.


Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen


em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 31, 2022 at 1:05 PM
Subject: Cung Chúc Tân Xuân CĐDC, Lễ Đầu Năm Âm Lịch và PVLC Thứ Ba Tuần IV Thường Niên
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 


Tân Niên - Lời Chúc Xuân lợi hại nhất

 

Phi Thuyền bay vào Cõi Vĩnh Hằng

 

LeDauNamAmLich.mp3  

 
rom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 25, 2022 at 10:18 PM
Subject: Bộ Test Covid-19 của Chính Phủ Hoa Kỳ cung cấp cho từng gia đình cần xin
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Tạ ơn LTXC. Gia đình chúng em đã nhận được 4 bộ test covid-19 từ chính phủ liên bang gửi về cho chúng em hôm qua, Thứ Hai ngày 24/1/2022.

Chúng em xin phổ biến hình ảnh liên quan đến việc gửi cũng như vật gửi chúng em nhận được để Quí AC rõ, kèm theo những gì chúng em đã nhận được warning trước đó.


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


chúng em tĩnh nga

Những tin nhắn, được gán cho là của Police mà chẳng có dấu hiệu Police hay có tin chính thức gì từ Police,

chúng em nhận được từ các nơi sau khi em tung ra cái link để xin chính phủ 4 bộ tự test covid-19 free,

và đều là những tin không biết nguồn gốc từ đầu do ai và theo kiểu tuyên tuyền "Made in China" v.v.,

trong khi chưa biết gì về cách thức bộ tests này gửi cho ai xin, nên chỉ gây hoang mang lo sợ cho những ai yếu vía

 

Fwd:
Emphasized “Fwd:
*POLICE BULLETIN* 
*Warning!!!* 

People are going door to door handing out masks, they say it’s a new initiative from local government. They will always ask you to please put it on to see if it fits you. It has been doused with chemicals which knocks you out cold and once you're knocked out they proceed to rob you. *Please do not accept masks from strangers.* Remember, we are living in critical times and  people are desperate to take advantage with the aim of making money. Crime rate has skyrocketed, so pleasae be cautious and play safe! 

Please send to all your friends, colleagues and loved ones so as to help them stay vigilant in this adverse situation. 

*Remember, sharing is caring!*” 

 

 

Chúng em đã nhận được bộ test này từ hôm qua, Thứ Hai 24/1/2022, sớm hơn 1 ngày như email rất chuyên nghiệp dưới đây báo trước.

 

From: <auto-reply@usps.com>
Date: Sat, Jan 22, 2022, 12:23 AM
Subject: USPS® Expected Delivery by Tuesday, January 25, 2022 arriving by 9:00pm 4209173991329200190314716300370390
To: <MARIETN58@gmail.com>
 
USPS Logo

Hello COVID Test Recipient,

USPS expects to deliver your package by Tuesday, January 25, 2022 arriving by 9:00pm.

Tracking Number: 4209173991329200190314716300370390

Expected Delivery By

25

Jan

 

 

 

 

By 9:00pm

By 9:00pm

Tracking & Delivery Options

Visit USPS Tracking® to check the most up-to-date status of your package. Sign up for Informed Delivery® to digitally preview the address side of your incoming letter-sized mail and manage your packages scheduled to arrive soon! To update how frequently you receive emails from USPS, log in to your USPS.com account.

Want regular updates on your package? Set up text alerts.

 
Image of Facebook social media icon     Image of Pinterest social icon.     Image of Youtube social media icon.     Image of Twitter social media con.    

Download USPS Mobile®
Get it on Google Play Image of the App Store Icon.


USPS.com | Privacy Policy | Customer Service | FAQs

Delivery date and time depends on origin, destination and Post Office acceptance time and is subject to change. Delivery options are subject to restrictions and may not be available for your item.

This is an automated email; please do not reply to this message. This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have received it in error, please delete. Any other use of the email by you is prohibited.

Copyright © 2017. All rights reserved.

 

Email báo trước cho người nhận, bao gồm cả số tracking để kiểm xem có đúng vật được gửi đến hay chăng, bao gồm cả ngày nhận, giờ nhận v.v. Thật là kỹ lưỡng!

Bao thư gửi cho người nhận bên trong có 2 hộp (như dưới đây)

22 con số USPS tracking # eVS đúng hệt như 22 con số cuối của hàng 34 số trong email gửi báo trước cho người nhận

để người nhận xem có đúng như những gì được chính quyền gửi cho hay chăng?

Bên trong bao thư có 2 hộp được quấn bằng một mảnh sốp clear, được chằng bằng một sợi giây cao su

Mặt trước của mỗi hộp 2 TESTS giống nhau

2 gáy giữa mặt trước (trên đây) và mặt sau (dưới đây) cho biết bên trong có những gì và cách lấy chỉ dẫn từ Scan the QR code

Mặt sau của 1 trong 2 hộp giống nhau, có những chỉ dẫn cẩn thận kèm theo cả scan code lẫn mã hiệu đàng hoàng

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 18, 2022 at 10:14 AM
Subject: Re: Ngay bây giờ có thể xin chính quyền liên bang bộ tự xét nghiệm đại dịch covid-19 - mỗi gia đình 4 bộ
To: Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

TẠ ƠN LTXC.

Ở MỸ CHÚNG TA QUÁ SƯỚNG.
NHƯNG ĐỪNG ĐỂ THIÊN ĐƯỜNG MỸ QUỐC TRỞ THÀNH PHÁP TRƯỜNG 
GIẾT CHẾT ĐỨC TIN VÀ ĐỨC ÁI CỦA KITÔ HỮU TĐCTT CHÚNG TA NHÉ.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 18, 2022 at 9:48 AM
Subject: Ngay bây giờ có thể xin chính quyền liên bang bộ tự xét nghiệm đại dịch covid-19 - mỗi gia đình 4 bộ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quý AC TĐCTT thân thương của em ơi, ai cần tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà thì chính phủ cho mỗi gia đình 4 bộ, 
và có thể xin ngay bây giờ ở cái website này covidtests.gov   
Em đã ordered cho gia đình em 15 phút trước đây.
Tạ ơn LTXC.
em tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 13, 2022 at 6:26 AM
Subject: Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa 2022
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cùng với Giáo Hội, chúng ta đã cử hành Chúa Nhật Lời Chúa 2 lần rồi: năm 2020 và 2021, năm 2022 này là lần thứ 3.
ĐTC Phanxicô đã thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa hằng năm này bằng Tông sắc "Aperuit Illis - Người đã mở tâm trí của các vị", 
và ngài đã ban hành tông sắc này vào chính ngày 30/9/2019, lễ Thánh Jerome, vị thánh giáo phụ tiến sĩ Hội Thánh về Thánh Kinh.
Mục đích chính yếu ĐTC Phanxicô thiết lập Chúa Nhật Lời Chúa vào mỗi Chúa Nhật III Thường Niên có thể được thấy ở câu sau đây trong tông sắc này:


"
Nếu không có Thánh Kinh, thì các biến cố về sứ vụ của Chúa Giêsu cũng như của Giáo Hội Người trên thế gian này vẫn bất khả thấu
. Bởi thế, Thánh Giêrônimô có lý chủ trương rằng: 'Vô thức về Thánh Kinh là vô thức về Chúa Kitô' (Dẫn Giải Sách Isaia, Lời Ngỏ: PL 24,17B). Khi kết thúc Năm Thánh Ngoại Lệ về Lòng Thương Xót, tôi đã giành riêng 'một Chúa Nhật hoàn toàn chú trọng đến lời Chúa, để cảm nhận được những gì là phong phú khôn lường được chất chứa trong cuộc đối thoại liên lỉ giữa Chúa và dân Ngài' Misericordia et Misera, 7). Giành riêng một Chúa Nhật đặc biệt trong phụng niên cho lời Chúa là những gì giúp Giáo Hội có thể cảm nghiệm được một cách mới mẻ tác động Vị Chúa Phục Sinh mở ra cho chúng ta kho tàng lời của Người, và giúp chúng ta có thể loan truyền tính chất phong phú khôn lường của lời Người trước thế giới....  
Với Bức Thư này, tôi muốn đáp ứng nhiều lời yêu cầu tôi đã nhận được từ dân Chúa đó là toàn thể Giáo Hội cùng nhắm một mục đích cử hành một Chúa Nhật Lời Chúa... Do đó mà tôi tuyên bố Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên được giành cho việc cử hành, học hỏi và truyền đạt lời Chúa". 

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa, theo thứ tự thời gian, là ngày đặc biệt thứ 2 trong 3 ngày được ĐTC Phanxicô thiết lập.
Thứ nhất là Ngày Thế Giới Người Nghèo năm 2015 vào Chúa Nhật 33 Thường Niên, vì Chúa Nhật 34 có bài Phúc Âm (Năm A) về chung thẩm liên quan đến "những người anh em hèn mọn nhất của Ta" (Mathêu 24:40,45),
Thứ ba là Ngày Ông Bà và Bô Lão vào Chúa Nhật cuối Tháng 7 là vì sát với ngày lễ Thánh Gioakim và Anna là Ông Bà của Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, chúng ta có thể thắc mắc là tại sao ĐTC lại chọn thời điểm Chúa Nhật III Thường Niên này cho Chúa Nhật Lời Chúa, mà không vào một Chúa Nhật khác mà ai cũng hiểu được như Ngày Thế Giới Người Nghèo hay Ngày Ông Bà và Bô Lão?  
Thế rồi trong 2 Chúa Nhật Lời Chúa 2020 và 2021 ngài đã hướng dẫn chúng ta về Lời Chúa ra sao?? Chủ đề cho Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ 3 Năm 2022 là gì?
Lời Chúa trong Thánh Kinh hay Phúc Âm có thể hiểu giống như Lời Chúa trong phần Phụng vụ Lời Chúa được Giáo Hội soạn dọn cho từng mùa phụng vụ hay từng thánh lễ đặc biệt hay chăng??? 

Xin mời Cộng đồng Dân Chúa theo dõi những chia sẻ trực tuyến vào Thứ Bảy ngày 22/1/2022 lúc 6:00 pm CA, 8:00 TX, 9 pm NY, 9:00 am Việt Nam (đúng Chúa Nhật Lời Chúa 23/1/2022), ở cái link youtube sau đây:
https://youtu.be/zmCqe1SIggU

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

ĐTC Phanxicô: Tông Sắc Thiết Lập Chúa Nhật Lời Chúa  

ĐTC sẽ trao thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên trong Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa

 

Đức Thượng phụ Giêrusalem mời gọi tín hữu tham gia Chúa Nhật Lời Chúa

 

From: thanh kham <thanhankham@gmail.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 5:34 PM
Subject: Re: Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa 2022
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn anh Tĩnh
đã nhắc nhớ về Chúa nhật Lời Chúa
và gửi lại Tông thư về cư hành này
Rất hay và hữu ích
nqk
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 14, 2022 at 7:02 PM
Subject: Re: Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa 2022
To: thanh kham <thanhankham@gmail.com>

Con xin cám ơn Đức Tổng đã email cho con.
Xin Đức Tổng tiếp tục cầu cho con.
Nhờ Dòng Đồng Công mà một trong những vốn liếng con mang ra đời để sống và sinh hoa trái đó là lòng tôn sùng ĐTC,
Vị thừa kế Thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô trên trần gian, vì chủ chiên mà tín hữu Công giáo cần phải gắn bó, lắng nghe và tích cực đáp ứng,
như "chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi" (Gioan 10:27), nhờ đó mới không sợ bị sai lạc, trái lại, được dẫn đến "đồng có xanh rì" "sự sống và sự sống viên mãn" (Gioan 10:10).
Xin Chúa luôn ở cùng Đức Tổng để Đức Tổng tiếp tục phục vụ cộng đồng dân Chúa bằng lời cầu nguyện âm thầm của Đức Tổng.
con tĩnh

 

 

From: hoach hoang <mariaplan121283@gmail.com>
Date: Wed, Jan 5, 2022 at 12:32 AM
Subject: Re: Xin Đa Tạ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con chào bác Tĩnh
Con xin tạ ơn Chúa đã tác động để những cánh tay nối dài của Ngài là bác Tĩnh và anh các chị em trong nhóm TDCTT để các thành viên trong Nhóm tiếp tục lời mời gọi của Chúa trong tin mừng MC 6, 37: "...chính anh em hãy cho họ họ ăn đi!" 
Tạ ơn Chúa và cám ơn sự hy sinh, tấm lòng quảng đại trao ban của bác Tĩnh cũng như các thành viên trong Nhóm đã trao ban để những người cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn được lãnh nhận.
Con hiệp ý cầu nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành và thánh hóa những công việc của Bác và nhóm đã, đang và tiếp tục thực hiện để loan truyền Lòng Chúa Thương Xót nơi tha nhân, cụ thể nơi những cảnh đời gặp khó khăn.
Con kính chúc bác và gia đình mạnh khoe, bình an, dồi dào ơn Chúa. Qua bác cho con gửi lời kính chúc tới các thành viên trong nhóm TDCTT nhé.
Xin bác và nhóm cũng hiệp ý cầu nguyện cho con cũng như Hội dòng và quê hương Việt Nam.
Kính chúc
Sr: M. Hoàng Hoạch

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 5, 2022 at 6:07 AM
Subject: Fwd: Xin Đa Tạ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Xin chào bình minh quí TĐCTT của em từ sa mạc San Bernardino Nam CA hôm nay, Thứ Tư ngày 5/1/2022, Lễ Thánh Gioan Neumann Dòng Chúa Cứu Thế,
một trong 11 vị Thánh ở Hoa Kỳ, và là vị có Đền Thánh Gioan Neumann ở TGp Philadelphia, nơi Nhóm TĐCTT đã tổ chức Khóa LTXC XXXIX - 2019.

Em xin chuyển đến Quí TĐCTT của em email của Sơ Hoàng Hoạch, một nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã từng giúp Nhóm TĐCTT chúng ta 
trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 và II - 2018 trong việc viếng thăm và tặng quà truyền giáo cho các giáo điểm ở Miến Tây Thượng Du Bắc Việt.

Dòng MTG Hưng Hóa rất quí mến Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Sơ Tổng Phụ Trách đương kim Mai Thị Hà nữa, như chúng ta đã thấy.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Dòng MTG Hưng Hóa nhé, một hội dòng phục vụ ở các giáo điểm truyền giáo trong cánh đồng truyền giáo phải nói là bao rộng nhất VN.

em tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 13, 2022 at 1:02 PM
Subject: Fwd: Xin Book Linh Đài Mẹ Lavang 6 Ngày 13 Năm 2022
To: TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>

Anh Thế ơi, người Anh đã gợi ý về ngày 13/5 ở Linh Đài Mẹ Lavang GP Orange CA,

Người chị em tên Jennifer mà em liên lạc (căn cứ vào số điện thoại liên lạc cho linh đài này), người làm văn phòng cho Đức Cha Thành này đã gọi trả lời cho em về ý của Đức Cha Thành này là:
Chưa có lệ cho hội đoàn nào book linh đài Mẹ Lavang hết.
Để Đức Cha bàn lại với cộng đồng và vị linh mục Việt Nam (Cha Cris) quản nhiệm Cộng đoàn Tam Biên (Nhà Thờ Chính Tòa) xem sao?
Em có xin cho chúng ta biết kết quả thì không biết sẽ ra sao, như vấn đề chúng ta xin phép được làm lễ tại gia mà ngài cho tới nay cũng không trả lời hơn 2 năm rồi.
Bởi thế, chúng ta cứ coi như Chúa Mẹ đã đẹp lòng vì ý muốn của chúng ta rồi, dù thực tế bất khả, nghĩa là "bất chiến tự nhiên thành" - thì còn gì bằng nữa phải không anh!

em tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 3, 2022 at 11:29 AM
Subject: Xin Book Linh Đài Mẹ Lavang 6 Ngày 13 Năm 2022
To: sb <jpham@rcbo.org>

Xin chào Chị,

Cám ơn Chị đã gọi lại cho tôi về vấn đề book Linh Đài Đức Mẹ Lavang ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange CA, và theo yêu cầu của chị, tôi viết email gửi đến chị đây.
Vâng, chúng tôi là Nhóm TĐCTT, một nhóm sau 10 năm ơn khởi động, đã được GP Orange công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội từ ngày 17/7/2018, 
thời điểm đúng 3 năm trước khi Tượng Đài Đức Mẹ Lavang được cung hiến và khánh thành hôm 17/7/2021, ngày Nhóm TĐCTT chúng tôi cũng được hân hạnh cộng tác để phục vụ.
GP Orange CA đã công nhận Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng tôi dưới danh xưng theo tiếng Mỹ là the Viet Apostolate of Divine Mercy.
Vào Tháng 10/2021, khi thấy Đức Cha Nguyễn Thái Thành cử hành Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng đầu tiên ở Linh Đài Đức Mẹ Lavang này, sau đó Thứ Bảy Đầu Tháng nào cũng có Lễ như thế,
và sau khi dò hỏi thì được nghe từ 1 vị trong BCH Cộng Đồng CG GP Orange cho biết rằng chỉ có cộng đoàn trong Giáo phận mới được book Thứ Bảy Đầu Tháng thôi,
Nhóm TĐCTT chúng tôi mới nghĩ đến việc book vào các ngày 13 trong 6 tháng, từ Tháng 5 đến Tháng 10, thời điểm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima năm 1917.
Mỗi ngày 13 này, trong vòng 2 tiếng, từ 8:00 - 10:00 am, chúng tôi sẽ: 1- Cầu Kinh Mân Côi, 2- Dâng Thánh Lễ và 3- Chầu Thánh Thể để đền tạ LTXC và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
để cầu cho một "thế giới cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - Balan 17/8/2002).

Xin LTXC, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Lavang Việt Nam của chúng ta, chúc lành cho mọi việc tông đồ của anh chị em giáo dân chúng ta.

Trân trọng

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
909-974-9520