THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM THÁNH GIA HUYNH ĐỆ 2021

 

 

TĐCTT Ứng Biến trong Mùa Đại Dịch Covid-19

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 31, 2021 at 4:35 PM
Subject: ĐTC Phanxicô - Ý Chỉ Từng Tháng trong Năm 2022
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin kính gửi đến Cộng đồng Dân Chúa vào ngày cuối cùng của năm 2021 này toàn bộ 12 tháng năm 2022 các ý chỉ từng tháng của ĐTC Phanxicô,

d8ể chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện với ngài, cách riêng để cho những ai muốn hưởng ơn toàn xá cần phải biết ý chỉ của ĐTC vào thời điểm muốn hưởng ơn toàn xá.

Tháng 1:

Cầu cho tình huynh đệ nhân loại đích thực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị kỳ thị và bách hại; 
Xin cho quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, những quyền lợi và phẩm giá xuất phát từ thân phận là anh chị em trong gia đình nhân loại.

Tháng 2:

Cầu cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những phụ nữ thánh hiến; bằng việc cám ơn họ về sứ vụ của họ và lòng can đảm của họ;
Xin cho họ tiếp tục tìm được các đáp ứng mới trước các thách đố của thời đại chúng ta.

Tháng 3:

Cầu cho Kitô hữu biết đáp ứng với những thách đố về đạo đức sinh học

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu đang phải đối diện với những thách đố mới về đạo đức sinh học;
Xin cho họ tiếp tục bênh vực phẩm vị của tất cả sự sống con người bằng cầu nguyện và hành động.

Tháng 4:

 

Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe

Chúng ta hãy cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những nhân viên phục vụ bệnh nhân và già lão, nhất là ở các xứ sở nghèo khổ nhất;
Xin cho họ được các chính quyền và các cộng đồng địa phương nâng đỡ hỗ trợ một cách thích đáng.

Tháng 5:

Cầu cho giới trẻ được tràn đầy đức tin

Chúng ta hãy cầu cho tất cả mọi con người trẻ, được kêu gọi để sống sự sống trọn vẹn nhất;
Xin cho họ thấy được nơi đời sống của Đức Maria cách thức lắng nghe, sâu xa nhận thức, can đảm theo đức tin, và dấn thân phục vụ.


Tháng 6:

Cầu cho các gia đình

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô hữu trên thế giới;

Xin cho họ biết hiện thực và cảm nghiệm thấy được một tình yêu vô vị lợi và tiến triển trên con đường thánh đức nơi đời sống hằng ngày của họ.

Tháng 7:

Cầu cho các vị lão thành

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị lão thành, những vị là tiêu biểu cho cội rễ và ký ức của một dân tộc;
Xin cho những gì các vị kinh nghiệm và khôn ngoan giúp cho giới trẻ biết hy vọng và đảm trách hướng tới tương lai 

Tháng 8:

 

Cầu cho các ngành tiểu thương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngành thương mại cỡ nhỏ và trung bình;

Xin cho họ, giữa cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội, được tìm thấy những đường lối để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.

Tháng 9:

Cầu cho việc hủy bỏ án tử hình

Chúng ta hãy cầu xin để án tử hình, một bản án tấn công phẩm giá của con người;

Xin cho nó bị hủy bỏ về pháp lý nơi hết mọi xứ sở

Tháng 10:

Cầu cho Giáo Hội biết cởi mở với hết mọi người

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm rao giảng Phúc Âm;

Xin cho Giáo Hội trở thành mối hiệp thông của tình liên kết, huynh đệ và đón nhận, luôn sống trong một bầu khí đồng hành với nhau.

Tháng 11:

Cầu cho các trẻ em đang chịu khổ đau

Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em, nhất là những em vô gia cư, đang bị mồ côi và là các nạn nhân của chiến tranh;

Xin cho các em có thể được bảo đảm việc học hành và có cơ hội cảm nghiệm thấy tình cảm trong gia đình.

Tháng 12:

Cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi
Chúng ta hãy cầu cho các tổ chức tự nguyện bất vụ lợi dấn thân cho việc phát triển con người 
Xin cho họ gặp được những người biết dấn thân cho công ích và không ngừng tìm kiếm những đường lối mới cho việc hợp tác quốc tế.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh chuyển dịch
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-monthly-prayer-intentions-2022.html  
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 3:54 PM
Subject: Chúc Mừng Giáng Sinh 2021 TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: kim maria <mdtkim@gmail.com>, thu huong nguyen <nguyenthithuhuongmtg@gmail.com>, mai ha <ha_mtg@yahoo.co.uk>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta năm 2021 này được Mừng Giáng Sinh trực diện với nhau, như ở Nam CA ngày 4/12, ở Virginia ngày 5/12 và ở San Jose CA ngày 10/12 v.v.

trong khi đó năm 2020 chúng ta chỉ mừng với nhau Online thôi, kể cả chung Giáo Hội cũng thế, hay dân sự cũng vậy.


Cho dù tình hình thế giới cho thấy càng ngày nhân loại chúng ta càng tiến đến một giai đoạn lịch sử tàn tạ và suy vong hơn bao giờ hết, chẳng những bởi đại dịch toàn cầu,

bởi thiên tai dồn dập xẩy ra suốt năm 2021, nhất là vào tháng 12 cuối cùng của năm này, như dấu báo một năm 2022 đầy những bắt trắc và nguy khốn, 

mà còn bởi những biến động và "biến thể" nguy hiểm chưa từng thấy trong lòng người và xuất phát từ lòng người, 

một tình hình vì thế lại càng cần phải "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28) hơn bao giờ hết và hơn ai hết, nhất là đối với thành phần sống đức tin tuân phục (đứng thẳng) và đức ái trọn hảo (ngẩng đầu lên) 

như Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn đang cố gắng và thực hiện ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhờ đó chúng ta chẳng những có thể sống bằng an mà còn hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa, với Chúa và như Chúa!


Với thái độ "đứng thẳng và ngước đầu lên" như thế, vì "Ơn Cứu Độ của các con đã gần đến" (Luca 21:28), một ơn cứu độ đã được hiện thực nơi Lời Nhập Thể mà chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành ngay từ chiều áp vọng hôm nay, 24/12/2021,

em xin trân trọng kính gửi đến Quí TĐCTT thân yêu của em Thiệp Chúc Giáng Sinh 2021 của hai vợ chồng chúng em, kèm theo cái link Mừng Giáng Sinh của các em ở Việt Nam được Dòng MTG Huế phục vụ, do Sơ Thu Hương gửi cho em sáng hôm nay.


Sơ Thu Hương Dòng Mến Thánh Giá Huế, người nữ tu có tài sinh hoạt mà phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt  2016 tại Linh Địa Thánh Mẫu Lavang ngày 25/9/2016,

 Sơ Maria Kim Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, người nữ tu đã phục vụ phái đoàn TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 ở Phù Mỹ Qui Nhơn ngày 29/9/2016:

Cả Sơ đều gửi lời chúc Giáng Sinh đến chung Nhóm TĐCTT chúng ta qua email của quí Sơ gửi cho em hôm nay.

Ngoài ra Sơ Mai Thị Hà, tổng phụ trách Dòng MTG Hưng Hóa, một hội dòng đã từng giúp phái đoàn TĐCTT chúng ta hai chuyến hành trình truyền giáo xuyên việt 2016 và 2018 ở Miền Tây Thượng Du Bắc Việt,

 cũng mất công gửi Thiệp Giáng Sinh làm bằng tay qua bưu điện, như năm 2020, cho em và em mới nhận được chiều áp 24/12/2021 hôm nay.

 

 

Chúng con xin hết lòng cám ơn Quí Sơ đã nhớ đến Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng con. 

Xin LTXC được tỏ hiện nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh luôn là lý tưởng và mẫu gương sống đức ái trọn hảo của Quí Sơ.

Xin Quí Sơ tiếp tục nhớ đến chúng con trong những lúc các Sơ gần Chúa nhé.


em tĩnh

 

Các Em Hát Mừng Giáng Sinh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 1:12 PM
Subject: Chúa Mừng Giáng Sinh giữa Đại dịch và Thiên tai
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cho dù năm nay, 2021, chúng ta có được mừng Giáng Sinh thực sự, hơn là trực tuyến online như năm 2020,
chúng ta vẫn chẳng những chưa thoát được đại dịch mà còn đang bị khủng bố tấn công thậm chí hơn cả năm 2020,
với những biến chủng càng ngày càng lây lan nguy hiểm và nguy tử hơn khắp thế giời, đến độ, chúng ta chỉ còn biết cố gắng chống đỡ và đành phải bất đắc dĩ chung sống với đại dịch thôi.
Ngoài ra, nhân loại chúng ta, sống trong ngôi nhà chung là trái đất này còn đang bị thiên tai dồn dập khủng bố tấn công nữa, hầu hết là bất ngờ, như đã thực sự xẩy ra trong năm 2021 này (xin xem một list dài theo thứ tự thời gian ở cuối email này):


 M - quá lạnh ở Texas vào mùa đông 2021,  hay quá nóng ở Oregon và Washington vào mùa hè 2021, 

Vào chính tháng 12 cuối năm 2021 đây bao gồm cả những nơi khác nữa:

ngày 10/12 bão lốc 6 tiểu bang ở Mỹ sát hại trên 100 mạng và cùng ngày ở Úc vừa cháy vừa lụt; 

ngày 14/12 - động đất 7.3 gây sóng thần ở Nam Dương; 

ngày 17/12 - ngập lụt  nhận chìm Mã Lai; 

ngày 18/12 bão t tàn phá và sát hại Phi Luật Tân.

ngày 25/12 động đất 5.5 ở Lào mà Hà Nội cũng bị ảnh hưởng


Đấy là chưa kể đến những bão lốc hận thù càng ngày càng trầm trọng giữa hai khối Hoa Kỳ với Liên Âu và Nga với Trung cộng liên quan đến chiến tranh có thể xẩy ra ở Ukraine và Đài Loan,
hay những trận động đất chính trị như đảo chính ở Miền Điện 2/2021 và ở A Phú Hãn 9/2021, hay những trận động đất fake news, như tin ĐTC Phanxicô nằm nhà thương nên đang có mật nghị hồng y bầu giáo hoàng v.v.

hoặc những bão lụt hiện sinh hưởng thụ đang tàn phá những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, bao gồm cả thành phần trẻ em mới sinh v.v.


Bởi thế, không còn lời chúc Giáng Sinh nào ý nghĩa nhất và thích hợp nhất vào lúc này đây ngoài bình an, vui mừng và hy vọng.

Kèm theo lời chúc mừng này, cũng xin kính tặng Cộng đồng Dân Chúa 2 cái links liên quan đến Giáng Sinh: "Hài Nhi Giêsu - Những hài nhi đồ bỏ" sau đây: 

HaiNhiGiesu-NhungHaiNhiDoBo.mp3 / https://youtu.be/lvz6oeiWWy0  
Chính vì "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" mới cần đền Ơn Cứu Độ hơn bao giờ hết, bởi Vị Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, trái lại, lại càng trở thành cơ hội để Ngài tỏ thương xót vô cùng bất tận của Ngài ra.
Do đó, xin mời theo dõi tiếp "Con Đường Cứu Độ", được Chi Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Đồng Công) Hoa Kỳ thực hiện hằng năm ở Carthage Missouri, để cộng đồng tín hữu (kể cả anh chị em Tin Lành chiếm đa số ở thành phố này hay các thành phố lân cận) cùng suy niệm và cử hành Tình Yêu của Thiên Chúa Giáng Sinh, từ Lễ Tạ Ơn năm trước tới 5/1 năm sau, ở cái link sau đây:
https://youtu.be/gH5CQmZL7Pg   
Đaminh Maria cao tấn tĩnh

27/9: Động đất ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sóng thần 

26/9: Lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực ở Thái Lan 

1/9: Lũ lụt lịch sử nhấn chìm New York 


30/8: Mỹ: Bão Ida gây mất điện ở New Orleans, lụt ở bang Louisiana 

14/8   

Động đất Haiti: 2.189 người chết, 12.000 người bị thương


10/8: Nắng nóng thiêu đốt Italy 

10/8: Cháy rừng tàn phá Algeria, 42 người chết 

3/8: Cháy rừng Hy Lạp là thực tế nghiệt ngã của biến đổi khí hậu như hỏa ngục tàn phá hòn đảo lớn thứ hai Hy Lạp suốt 7 


25/7: Bão In-Fa đổ bộ, Thượng Hải tê liệt 

23/7 Mưa lũ khiến ít nhất 125 người chết ở Ấn Độ mưa lớn nhất vào tháng 7 trong vòng 4 thập kỷ trở lại đây

22/7 Lũ lụt ảnh hưởng hơn 7,5 triệu người Trung Quốc 

14/7: Hơn 1.000 người mất tích khi lũ lụt càn quét Đức

2/7: 80 người mất tích sau thảm họa lở đất Nhật Bản 

19/2: Núi lửa mạnh nhất thế giới phun trào gây hàng trăm trận động đất nhỏ 
13/2: Động đất 7.3 Richter xảy ra ở Nhật, hơn 50 người bị thương
7/2: Hà Lan gặp bão tuyết lớn 10 năm mới có một lần, Bắc Âu lạnh giáCả nước Hà Lan chìm trong tuyết trắng do bị trận bão tuyết lớn nhất trong 10 năm qua đổ bộ

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 23, 2021 at 6:33 AM
Subject: Fwd: Con chào chú, chúng con xin chúc mừng Giáng Sinh gia đình chú và quý hội nhé
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Chào bình minh Quí TĐCTT rất thân thương của em từ vùng sa mạc San Bernardino Nam CA,

Tối hôm qua, em nhận được Thiệp Giáng Sinh của Trung Tâm Khuyết Tật 19.3 của Quí Sơ Thừa Sai Bác Ái GP Vinh Việt Nam,
nơi chúng ta đã đến thăm viếng và tặng quà cả 3 lần về VN: 2016 và 2019, và cả năm 2020 nữa chúng ta cũng tặng quà dù chúng ta không thể về như đã dự định.

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 - Chúa Nhật 25/9/2021

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019: ngày 6/7Em cũng đã thay mặt chung nhóm để hồi âm cho Quí Sơ như ở email ngay dưới đây.From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 23, 2021 at 6:07 AM
Subject: Re: Con chào chú, chúng con xin chúc mừng Giáng Sinh gia đình chú và quý hội nhé
To: Trung Tâm 19/3 <trungtamkhuyettat19.3@gmail.com>

Kính Sơ Thân Thị Ý,
Chúng con, chung Nhóm TĐCTT và gia đình con, xin cám ơn Sơ đã nhớ đến chúng con vào dịp Đại Lễ Giáng Sinh 2021 này,
trong thời điểm cả thế giới chẳng những đang phải liểng xiểng chống chọi với đại dịch toàn cầu covid-19 kèm theo những biến chủng delta và omicron nguy tử của nó,
mà còn đang chịu bao tang thương gây ra bởi thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới, liên tục suốt năm 2021 này, hầu như toàn là bất ngờ, một dấu báo cho thấy thế giới loài người càng nguy vong,
gây ra bởi chính tội lỗi của họ, khiến họ trở thành phạm nhân lẫn nạn nhân của chính bản thân họ, cần thành phần môn đệ Chúa Kitô chúng ta luôn phải "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28).

Xin Vị Thiên Chúa hóa thân làm người Emmanuel, Đấng ở cùng loài người tạo vật vô cùng hèn hạ, khốn nạn và tội lỗi, tiếp tục Vượt Qua nơi lịch sử của loài người, 
nhờ đó họ mới có thể vượt qua từ tối tăm đến ánh sáng, từ chết chóc tối trường sinh.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của Sơ cũng như của và cho các Sơ Thùa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh ở Trung Tâm Khuyết Tật 19-3 nhé.
Xin Quí Sơ tiếp tục thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con để chúng con xứng đáng hiện thực ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm thương xót hiện này. Amen.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 18, 2021 at 12:57 PM
Subject: Đại Dịch Toàn Cầu Covid-19: Trong Hai Năm Qua
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Nhân loại chúng ta vẫn đang cố gắng chống chọi với một đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng thấy, 
không biết cho tới bao giờ mới có thể khống chết nó hay đành phải sống chung với nó, thậm chí càng bị nó khủng bố tấn công càng dữ dội kinh hoàng hơn nữa bởi các thứ biến chủng mới của nó v.v.

Trong khi chúng ta vừa cùng nhau phòng chống, cầu nguyện và tin tưởng vươn lên, chúng ta có thể dừng bước nhìn lại 2 năm qua và hướng tới tương lai... ở bài viết rất hữu ích ở những cái links tùy nghi dưới đây.
Xin LTXC đã không bao giờ bỏ rơi con người được Ngài tạo dựng, trái lại, 
Ngài còn chấp nhân sự dữ của con người bằng Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh, khống chế sự dữ của họ bằng Mầu Nhiệm Khổ Giá, và biến đổi sự dữ của họ bằng Mầu Nhiệm Phục Sinh.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Hai năm Covid-19 hoành hành thế giới

DaiDichToanCau-DaHaiNamQua.mp3 
https://youtu.be/Q-v00wjnWG8  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 17, 2021 at 6:22 AM
Subject: Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương - Thiệp Mừng Giáng Sinh Nhóm TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, Dòng Nữ Tỳ <nutylsqn12@gmail.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021,


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT nhỏ bé mới mẻ của chúng ta được một số Dòng nữ nhớ đến chúng ta vào những dịp lễ đặc biệt trong năm.

Trước đây, Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã bao gồm chúng ta trong Tuần Cửu Nhật đầu Mùa Vọng 2021 này,

nay tới Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Cha Tổng Linh Hướng TĐCTT Phạm Ngọc Tuấn của chúng ta gửi Thiệp Mừng Giáng Sinh 2021 và Tân Niên 2022.

Chúng ta sẽ nhớ đến Quí Sơ ttrong Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh 2021 này trong buổi kinh Thương Xót 3 giờ chiều hằng ngày.

Và em cũng đã đại diện cho chung Nhóm TĐCTT ngỏ lời cám ơn Quí Sơ rồi.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 17, 2021 at 6:13 AM
Subject: Re:
To: Dòng Nữ Tỳ <nutylsqn12@gmail.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>

Trọng Kính Sơ Phụ Trách và Quí Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.

Thay mặt chung nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), con xin cám ơn Quí Sơ đã nhớ đến Nhóm TĐCTT chúng con, và cả gia đình nhỏ bé của con nữa, trong những dịp đại lễ trong năm như Giáng Sinh này
Trong niềm hân hoan của chung nhân loại và của riêng những ai được kêu gọi làm con cái Thiên Chúa là Vị Emmanuel, con xin kính chúc Quí Sơ một Đêm Thánh Vô Cùng với Mẹ Maria và Thánh Giuse nhé.
Chúng con sẽ không quên Quí Sơ trong Lễ Giáng Sinh, Mùa Giáng Sinh và Tân niên Tây lịch. Xin Nữ Tỳ Maria luôn sống động nơi đời tận hiến tu trì của mỗi nữ tu Dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương. Amen.

con TĐCTT Đa Minh Maria cao tấn tĩnh


From: Dòng Nữ Tỳ <nutylsqn12@gmail.com>
Date: Thu, Dec 16, 2021 at 7:31 PM
Subject: 
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính thưa Thầy
Chúng con kính nhờ  Thầy chuyển Thiệp Mừng Chúa Giáng Sinh và Năm mới 
đến các thành viên trong Hội Chúa Tình Thương
Chúng con kính cám ơn Thầy nhiều
Kính

Chúng con : Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương.

 
From: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 28, 2021 at 8:35 AM
Subject: Re: Trông đợi mùa hy vọng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>

Chân thành cảm ơn anh Tĩnh,
Xin để dành cho hai em hai chỗ nhé. Chúng em mong sẽ tham gia chuyến Hành Trình Truyền Giáo năm tới. 
Hy vọng lúc đó đại dịch sẽ hoàn toàn được khống chế và thế giới sẽ trở lại sinh hoạt bình thường.

Đầu mùa Vọng, mến chúc quý anh chị luôn vững mạnh niềm hy vọng trong Chúa và Mẹ Ngài.

Hai em Hiẹp Vân


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 12:14 PM
Subject: Re: Trông đợi mùa hy vọng
To: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Cám ơn AC Hiệp Vân, cặp TĐCTT vẫn còn đang tiếp tục truyền giáo ở Bolivia.
Sau khi đọc được thông báo của AC là không còn là giáo dân thừa sai của Dòng Maryknoll nữa thì tưởng AC đã giải nghệ và về lại Mỹ rồi chứ.
Ai dè AC vẫn còn hành nghề thừa sai, một nghề đã mà anh chị đã nghiện ngập từ năm 2000 đến nay.
Tạ ơn LTXC đã ban cho Giáo Hội những tâm hồn giáo dân thứa sai như AC.
Nhóm TĐCTT rất hân hạnh có cặp giáo dân thừa sai như AC.

Năm tới, 2022, nếu Chúa muốn, như Người đã cho nhóm hiện thực được chuyền Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 11/2021 vừa qua,
nhóm chúng ta sẽ thực hiện chuyến Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái ở Ấn Độ, thế giới Ấn giáo của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta,
không biết AC có thể tham gia được không? Về thời điểm thì em đang nghĩ như thế này: 
một là vào Tháng 10/2022, vì là Tháng truyền giáo của Giáo Hội, quanh Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội 23/10;
hai là vào dịp kỷ niệm Mẹ được Giáo Hội tôn phong hiển thánh ngày 4/9, và lễ về Mẹ ngày 5/9 ngay hôm sau.
Một chút tâm tình hồi âm và thông báo với AC nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của AC và cho AC trong vai trò thừa sai thương xót nhé.
em tĩnhFrom: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 6:31 AM
Subject: Trông đợi mùa hy vọng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>

Các anh chị quý mến.


Chỉ còn hai ngày nữa trước khi năm phụng vụ này kết thúc;  chúng ta sẽ tập trung sự chú ý vào điều gì?


 So với vĩnh viễn, chỉ còn lại một thời gian ngắn trong cuộc đời của chúng ta;  cho đến khi chúng ta chết hoặc cho đến khi Chúa Giê-xu tái lâm, bạn sẽ tập trung chú ý vào điều gì? Đó sẽ là kiếm tiền, quyền lực, khoái lạc, cơm ăn, áo mặc?  (Mt 6, 24-34) 

Những sự việc trên đời này mà chúng ta dành nhiều tâm huyết sẽ qua đi (Lc 21,33).  "Vì mọi thứ sẽ bị phá hủy theo cách này, bạn không được trở thành loại người nào? Cách cư xử và sự tận tâm của bạn thánh thiện biết bao, đang tìm kiếm ngày Chúa đến và cố gắng đẩy nhanh nó!"


Vì vậy, chúng ta hãy đặt lòng mình vào những gì ở trên cao, chứ không phải những gì ở dưới đất (Cl 3, 1-2).  Với Thánh Phaolô, chúng ta hãy tuyên xưng: "Tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô, và cuộc sống tôi đang sống bây giờ không phải là của riêng tôi; Chúa Kitô đang sống trong tôi. Tôi vẫn sống cuộc sống con người của tôi, nhưng đó là cuộc sống đức tin trong  Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu thương tôi và hiến chính Ngài vì tôi ”(Gl 2,19-20).  Chúng ta hãy kết thúc năm Giáo hội này tập trung vào những gì sẽ tồn tại, chứ không phải những gì sẽ qua đi.


Đại dịch hiện tại này đang ảnh hưởng chúng ta về tinh thần và đời sống, nhưng vẫn còn đó "sự tươi mát thân yêu nhất, điều sâu thẳm nhất."  Một số người coi sự xuất hiện của vi rút như một hình phạt và những người khác như một lời mời để tin tưởng vào khả năng sống của Chúa.  Tôi đề xuất rằng sức chịu đựng là một trong nhiều khả năng của con người như sự càu nhàu, như sự chán nản và rút lui khỏi Chúa.  Bản thân tôi cũng đã từng nhấm nháp từ những chiếc cốc đầy cám dỗ như vậy.  Chúa Giê-su luôn mang đến khả năng hy vọng mời gọi chúng ta không chỉ để tồn tại, mà còn để chiến thắng bóng tối và sự tuyệt vọng của bản thân.  Khả năng mang lại sự sống, đáng ngạc nhiên và tuyệt vời nhất, nhiều hơn bất kỳ loại vắc xin nào, sẽ lại xuất hiện.  Chúng ta chỉ cần cho phép linh hồn của chúng ta được Kitô giáo hóa những ngày cầu nguyện của Mùa Vọng.  Để ý các dấu hiệu và lời mời cá nhân để nhận Shots. 

Trích từ bài chia sẻ của cha Lary Gillick, S.J.


Hiệp Vân gửi đến các anh chị lời chia sẻ này cùng với lời chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc trong mùa Tạ Ơn.

Hai em vẫn ở Bolivia và làm việc giúp các sơ dòng truyền giáo “Niño Jesus De Praga”. 


Xin Chúa đến và ở cùng chúng ta để sửa soạn cho mùa Vọng với niềm xác tín tin yêu.


Tình thân trong Chúa và Mẹ,


Hai em Hiệp Vân

From: My dung <trungduc_0507@yahoo.com>
Date: Fri, Nov 26, 2021 at 2:00 PM
Subject: Re: TĐCTT - Tạ Ơn Chúa và Cám Ơn Nhau
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em chào Anh Tĩnh!
Em xin Tạ Ơn Chúa , Đức Mẹ & cảm ơn Anh rất nhiều!
Em là người mới gia nhập vào nhóm TDCTT. Và, em đọc tất cả các email Anh gởi cho nhóm, em rất ngưỡng mộ tinh thần yêu thương hy sinh phục vụ của Anh. Anh được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, những từ ngữ Anh thốt ra cũng như những lời văn Anh viết trong các email em chỉ thấy toát lên những điều thiện hảo mà Chúa đã ban cho Anh, phải nói là quá hay, Anh thông thạo, hiểu biết, khôn ngoan, tinh tế như một vị ngôn sứ của Chúa ở trần gian! 
Em đọc qua các trình thuật chuyến hành hương của Anh cùng nhóm TDCTT đến Roma, em thấy mê quá! Em ước ao sau này em có điều kiện để được đi cùng Anh Chị & nhóm TDCTT đến nơi đất hứa như các AC đã đi vừa rồi! Thật là quá hạnh phúc khi có được chuyến hành hương như vậy!
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Anh với tất cả những sự hy sinh phục vụ của Anh để tôn vinh ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa. Anh là tấm gương cho em học hỏi noi theo, để làm sáng danh Chúa & cứu rỗi các linh hồn.
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa luôn ở cùng Anh & gd, ban cho Anh được tràn đầy ân sủng của Chúa, để càng ngày Anh càng mở mang nước Chúa đến với nhiều người hơn, cho tất cả mọi người trên thế giới này nhận ra được tình yêu bao la của Chúa để luôn biết sống tri ân, cảm tạ, ngợi khen LTXC & làm cho danh Chúa được cả sáng!🙏🙏🙏

Em Mỹ Dung


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 25, 2021 at 5:46 AM
Subject: TĐCTT - Tạ Ơn Chúa và Cám Ơn Nhau
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


HAPPY THANKSGIVING - TẠ ƠN CHÚA


Theo tinh thần của Hiến Tế Tạ Ơn trong phụng vụ mỗi ngày,

chúng ta cùng nhau tạ ơn LTXC về tất cả mọi ơn lành chúng ta bất xứng nhận được từ lòng từ ái của Người.

Đặc biệt là năm 2021 này, Người đã cho chúng ta:

1- Thực hiện được 4 Khóa LTXC rất tốt đẹp.

2- Theo đuổi liên tục không mệt mỏi 2 giờ kinh hằng ngày

3- Đóng góp bác ái cứu trợ được 87 ngàn MK

4- Tái sinh hoạt thiêng liêng vào hai ngày đầu tháng từ Tháng 6

5- Hiện thực Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 11/2021


HAPPY THANKSGIVING - CÁM ƠN NHAU


Với tâm tình Ngợi Khen Chúa - Magnificat của Mẹ Maria, xin được chân thành và hết lòng cám ơn:

1- Cha Tổng Linh Hướng, Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng và Quí Cha Linh Hướng của Nhóm TĐCTT;

2- Quí TĐCTT Ban Chấp Hành Trung Ương, Board of Directors / The Viet Apostolate of Divine Mercy 

3- Quí TĐCTT Trưởng Vùng cùng với BCH ở từng vùng 

4- Quí TĐCTT tham dự hai giờ kinh hằng ngày của TĐCTT

5- Quí TĐCTT tham dự PVLC trực tuyến hằng tuần

6- Quí TĐCTT tham dự 2 ngày đầu tháng ngọc ngà

7- Quí TĐCTT theo dõi emails hằng ngày của nhóm

8- Quí TĐCTT tích cực đóng góp bác ái cứu trợ của nhóm và với nhóm

9- Quí TĐCTT mới gia nhập Nhóm ở các Khóa LTXC 2021

10- Quí TĐCTT trong các ban ngành phục vụ sinh hoạt chung ở Nam California


Xin Mẹ Maria đầy ơn phúc giúp chúng con biết làm cho các nén bạc ân sủng Chúa ban cho chúng con được sinh muôn vàn hoa trái xứng với lòng LTXC vô cùng bất tận. Amen.


em tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 6, 2021 at 8:00 AM
Subject: TĐCTT Hân Hoan Chúc Mừng Tân LM Giuse Lê Thanh Huấn, CSsR
To: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>, tuan bui <revtuanbui@gmail.com>, Cha Nguyen Phi Long <longcssr@gmail.com>

NHÓM TĐCTT CHÚNG CON XIN TẠ ƠN LTXC ĐÃ BAN CHO CHUNG GIÁO HỘI VÀ RIÊNG DÒNG CHÚA CỨU THỂ VIỆT NAM 2 TÂN LINH MỤC,

CHÚNG CON HÂN HOAN CHÚC MỪNG TÂN LINH MỤC GIUSE LÊ THANH HUẤN, CSsR, VỊ TÂN HƯỚNG DẪN TINH THẦN CHO NHÓM TĐCTT TGP PHILADELPHIA PA CHÚNG CON

Đại diện Nhóm TĐCTT

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Vì tân Linh mục của chúng ta được trở thành Linh mục trong Thánh lễ 10 giờ sáng  PA nay là dung lúc theo giờ địa phương để chúc mừng ngài. 


 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 2, 2021 at 1:46 PM
Subject: Vấn đề Ơn Toàn Xá trong Tháng 11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Vấn đề được đặt ra ở đây là Thánh 11 là Tháng Các Linh Hồn năm 2021 này có phải ngày nào cũng được lĩnh 1 Ơn Toàn Xá hay chăng?


Căn cứ vào văn thư chính thức của Tòa Thánh, và nếu đọc kỷ, chúng ta có thể khẳng định rằng: 


CHỈ ĐƯỢC LĨNH 8 ƠN TOÀN XÁ VÀO BẤT CỨ NGÀY NÀO TRONG THÁNG 11/2021.


CÂU VĂN CHÍNH YẾU ĐỂ KHẲNG ĐỊNH NHƯ THẾ NHƯ SAU:


“Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, 

thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. 

Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau”  


Vấn đề thứ 2 là việc làm để lĩnh Ơn Toàn Xá cho 8 lần này, cũng căn cứ vào cùng văn thư ấy, 

Chính Ngày 2/11 thì viếng nhà thờ hay nhà nguyện; còn các ngày khác thì viếng nghĩa trang.


Mời quí anh chị đọc nguyên trọn bản tin từ Vatican News ở cái link sau đây:


Năm nay, việc lãnh Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đã qua đời cũng được kéo dài...


em tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 2, 2021 at 10:03 AM
Subject: Tường Trình Đóng Góp
To: TDCTT XXI CA SJ - Nguyen Thi Ngan <nhatngan1966@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Khong Thi Nhan <khongnhan48@gmail.com>, <nycara58@gmail.com>, <trachau43@gmail.com>, Tuyết Trinh.Ng <annakha530@gmail.com>, TDCTT XIX VA - Ngo Kim Dan <tanxuanvu1@gmail.com>, <hoanngo@gmail.com>, TDCTT IX VA - Pham Nguyen Tuan <marynpham@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí AC TĐCTT rất thân thương của em,

Trước hết xin lỗi quí Chị vì cho tới bây giờ em mới có thể tường trình đến riêng quí AC tổng số tiền quí Chị đã đóng góp.
Em không tường trình cho chung nhóm, vì đây không phải do em phát động cho một việc bác ái cứu trợ nào,
mà hoàn toàn do quí Chị tự nguyện đóng góp cho người nghèo hay cho chung nhóm hoặc cho truyền giáo hay tùy nghi sử dụng, như quí Chị đã cho chúng em biết.

Tuy nhiên, chúng em vẫn cho chung vào một quĩ bác ái cứu trợ / truyền giáo dự trữ cho tương lai, 
và chúng em đã deposit trọn số tiền này vào nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy rồi.
Khi nào sử dụng đến số tiền này chúng em sẽ tường trình: một là riêng cho quí Chị, hai là cho chung nhóm nếu số tiền này được nhập chung vào một biến cố đại thể.

Xin LTXC bù đắp cho tấm lòng rộng rãi của Quí Chị để tấm lòng của quí Chị càng ngày càng trở nên giống LTXC bao la bất tận nhé.

em tĩnh

1 Nguyễn, Ngàn Thị (SJ) 09/10/21 cash $300.00 $300.00    
2 Lê, Quế Thị 10/03/21 cash $1,000.00 $1,300.00 2622 S.EvergladeSt.SA,92704; muốn giúp VN  
3 Trần, Ni Hồng 10/03/21 cash $100.00 $1,400.00    
4 Châu, Trà Thị  (VA) 10/08/21 cash $200.00 $1,600.00   người nghèo
5 Nguyễn, Trinh Thị  (MD) 10/09/21 cash $200.00 $1,800.00   góp với TĐCTT 
6 Ngô, Hoan Thị  (MD) 10/09/21 cash $100.00 $1,900.00    
7 Trần, Tuấn Thị  (VA) 10/09/21 cash $100.00 $2,000.00   Truyền giáo VN
8 Ngô, Đan Kim  (MD) 10/10/21 cash $200.00 $2,200.00   Người nghèoFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 22, 2021 at 5:42 AM
Subject: TĐCTT: Tổng Nhóm, Đại Hội và BCH Trung Ương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay là ngày 22/10/2021, Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đấng sáng lập Nhóm TĐCTT của chúng ta. Vì nếu không có lời của ngài, chúng ta đã không được hình thành và phát triển cho tới nay.

Nhân ngày lễ về Vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT của chúng ta hôm nay, em xin trân trọng thông báo cùng Quí TĐCTT thân yêu của em 3 điều chính yếu về cơ cấu tổ chức của chúng ta là: Tổng Nhóm, Đại Hội và Ban Chấp Hành.


Trước hết về Tổng Nhóm, nghĩa là bao gồm tất cả mọi phần tử TĐCTT khắp nơi, hay các nhóm TĐCTT địa phương và các TĐCTT ở lẻ tẻ làm nên Tổng Nhóm. 

Cho đến nay, sau Khóa LTXC XXXXVI 8-9/10/2021 vừa qua, chúng ta đã có được tất cả là 766 phần tử, chưa trừ đi một số rất nhỏ ngỏ ý xin thôi (11) và qua đời (24)

Bao gồm 7 TGP (Los Angeles LA, Seattle WA, Galveston-Houston TX, Detroit MI, Philadelphia PA, Baltimore, Washington) và 

15 GP (Orange CA, San Bernardino, CA, San Diego CA, San Jose CA, Phoenix AZ, Fort Worth YX, Dallas TX, Austin TX, Oklahoma OK, New Jersy NJ, Arlington VA, Rochester NY, Haiwaii HI, Portland OR, Las Vegas NE)


Sau nữa về Đại Hội thì theo Nội Qui 3 năm một lần, áp dụng cho cả Tổng Nhóm lẫn các Nhóm Địa Phương (ở từng Giáo Phận và có từ 72 phần tử trở lên - Nội Qui XV - 3).

Tuy nhiên, nếu Đại Hội TĐCTT I - 2018 để mừng 10 năm ơn khởi động thì 3 năm sau là năm 2021 này sẽ có Đại Hồi II, nhưng vì đại dịch chúng ta không thể tổ chức được.

Bởi vậy xin dời vào năm 2023, tức 5 năm sau, và từ đó về sau Tổng Nhóm cứ 5 Năm mới có Đại Hội 1 lần, còn địa phương (có 72 phần tử trở lên) cứ tiếp tục 3 năm 1 lần.

Tổng Nhóm cứ 5 Năm Đại Hội một lần mới hợp tình hợp lý hơn, ở chỗ, 10-15-20-25-30-35-40-45-50 năm mừng ơn khởi động, hơn là 10-13-16-19-21-24-27-30 v.v. Vậy năm 2023 là Đại Hội lần II nhé.


Sau hết, về Ban Chấp Hành Trung Ương, được gọi là Ban Phục Vụ Tổng Nhóm (Nội Qui XIV - 2), trong khi chờ đợi Đại Hội TĐCTT II - 2023,

em xin phép được tiếp tục phục vụ quí TĐCTT với tư cách là một Tổng Vụ, viên phục vụ chung nhóm với Ban Phục Vụ, 

và Ban Phục Vụ bao gồm tất cả 4 vai trò Tổng Vụ, Phó Vụ, Ký Vụ và Quĩ Vụ (Nội Qui XIV - 2). 

Tuy nhiên, để phục vụ Tổng Nhóm, còn có Board of Director - Ban Giám Đốc của The Việt Apostolate of Divine Mercy nữa.

Chưa hết, Ban Phục Vụ Trung Ương cũng cần phải có sự cộng tác đắc lực của các Nhóm TĐCTT địa phương (trên 72 phần tử) nữa. 


Ban Phục Vụ của Nhóm TĐCTT trước Giáo quyền bao gồm: Tổng Vụ - em tĩnh + Phó Vụ - Anh Nguyễn Việt Phát + Ký Vụ - Chị Nguyễn Thy (đang phụ giúp truyền thông cho chung TĐCTT)

+ Quĩ Vụ - Chị Trần Mỹ Dung (đang làm thủ quĩ cho Nhóm Nam California)

Ban Giám Đốc The Viet Apostolate of Divine Mercy trước chính quyền bao gồm: 1- President: Chị Thuy-Nga Cao-Bui ; 2- Secretary: Chị Tammie Vu Nguyen; 3- Treasurer: Chị Rosalie Xuan Bui

Ban Cố Vấn ở các địa phương có từ 72 phần tử trở lên1. Anh Nguyễn Luy và Chị Nguyễn Nghĩa (64 VA + 26 MD = 90) + 2. Anh Nguyễn Điềm (75 Houston TX) + 3. Anh Vũ Kỳ và Chị Đinh Tina (86 Fort Worth và Dallas TX) + 4. Chị Trần Phan Hòa (78 San Jose CA) + 5. Chị Đinh Tuyết Mai (OC)Anh Nguyễn Văn Thế (LA) và Chị Ngô Thị Trinh (SB), đại diện chung Nhóm TĐCTT Nam California (268 = 210 GP Orange + 35 TGP Los Angeles + 20 GP San Bernardino + 3 GP San Diego


Còn 2 Nhóm TĐCTT nữa là Nhóm GP Rochester NY, tuy mới có 42, vì là một cộng đoàn nhỏ và xa xôi hẻo lánh, nhưng lại là một nhóm mạnh về tinh thần tông đồ phục vụ và đóng góp của chúng ta,

cũng cần phải được bao gồm A/C Thông Nha Trưởng Nhóm.

Riêng Nhóm TGP Seattle WA, với con số 53 anh chị em, tuy tạm dừng sinh hoạt từ sau năm 2014 tới nay, nhưng một số anh chị em vẫn liên lạc và tham gia sinh hoạt chung, hy vọng sớm phục hồi vào thời điểm nào đó của LTXC.

Còn Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia có từ năm 2011, vươn lên năm 2012 và 2013, rồi tạm dừng từ năm 2014, lại tái bùng lên năm 2019, với con số 32 anh chị em cho tới nay, đang cố gắng vươn lên... 

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho cả 2 Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA và TGP Philadelphia PA nhé.


Mỗi cuộc họp chung Ban Phục Vụ Tổng Nhóm, sẽ bao gồm cả Ban Giám Đốc và Ban Cố Vấn, tức bao gồm đầy đủ 17 anh chị em TĐCTT được liệt kê trên đây. 

Cám ơn quí AC đã nhận lời phục vụ trong Ban Phục Vụ Trung Ương, hay đang phục vụ ở trong Ban Giám Đốc,

hoặc đang phục vụ ở các địa phương nay trở thành Ban Cố Vấn để cùng nhau phục vụ chung Nhóm TĐCTT thân yêu của chúng ta.

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh


From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 21, 2021 at 4:16 PM
Subject: Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia: Vị hướng dẫn tinh thần của/cho nhóm
To: <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>
Cc: Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, Rev Quoc Linh <quoclinhcssr@gmail.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT TĐCTT TGP Philadelphia chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021,


Em xin hân hoan thông báo đến quí anh chị là Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA đã được LTXC ban cho một vị hướng dẫn tinh thần, sau 2 năm chờ đợi.

Đó là Thày Giuse Lê Thanh Huấn, CSsR, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc tỉnh dòng Hoa Kỳ, sẽ phục vụ ở Đền Thánh Gioan Neumann sau khi được thụ phong linh mục vào Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 6/11/2021 tới đây.

Thay vì trân trọng giới thiệu về Thày, em xin trích lại một số tin nhắn Thày gửi cho em hôm nay, và cả chính những gì Thày viết về Thày, là đủ biết, 

để chúng ta tạ ơn LTXC và cầu cho Thày, nhất là trong thời gian Thày đang dọn mình thụ phong linh mục này nhé.


1- "Chú ơi! CN này là CN thứ 4 của tháng. Không biết mọi người đã muốn bắt đầu họp chưa ạ?"

2- "Con quyết định sẽ không nhận danh xưng linh hướng cho nhóm gì cả. Nhưng con sẽ giúp mọi người hết sức trong khả năng của mình. Có gì thì mọi người cho con biết tin nhé"

--> Con xin hết lòng cảm ơn Thầy đã nhận lời giúp chúng con về tinh thần.

 nếu trong thời gian Thầy đang cần để don mình làm linh mục mà cũng sẵn sàng gặp gỡ chúng con thì quá là ưu ái với chúng con.
Vậy để con thăm dò anh chị em con xem sao đã rồi con sẽ trình lại Thày ngay nhé.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn Thầy.  
-->  Kính Thầy Huấn, 
Con đã liên lạc với Anh Quang và anh em chúng con rất vui mừng trước tấm lòng của Thầy với chúng con
Tuy nhiên, Chúa Nhật tới đây, 31.10.2021, lại là Chúa Nhật thứ 5 trong tháng.
Bởi vậy, chúng con sẽ gặp nhau vào Chúa Nhật thứ tư ngày 28.11.2021, được Thầy hướng dẫn tinh thần cho chúng con nhé.   
3-  "Để con lấy phòng và chuẩn bị cho nhóm". From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 13, 2021 at 10:20 AM
Subject: Thành Mẫu Thương Xót Fatima 5- Kinh Nguyện Thương Xót
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tạ ơn LTXC và TMTX Fatima đã tiếp tục ban cho chúng ta một buổi livestream nữa, lần thứ 5 trong loạt 6 bài chủ đề Fatima Thánh Mẫu Thương Xót,
vào mỗi ngày 13, từ tháng 5 đến hết tháng 10, năm 2021 đang bị dịch bệnh toàn cầu càng ngày càng dữ dội hơn hiện nay, 
từ đại dịch corona-19 đến quái dịch delta-21, rồi đã thấp thoáng thấy đại quái dịch MU-22 bất chấp chủng ngừa v.v.

Cám ơn Quí con cái Mẹ đã tham dự buổi trực tuyến về đề tài thứ 5- Fatima Kinh Nguyện Thương Xót hôm nay,
13/9/2021, đúng 104 năm trước đây Mẹ Maria đã hiện ra ở Fatima 13/9/1917.
Xin Thánh Mẫu Thương Xót Fatima tiếp tục làm cho chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của Chúa Kitô:
"Khi các con thấy những điều ấy xẩy ra thì hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì giờ cứu độ của các con gần tới" (Luca 21:28)

"Đứng thẳng" và "ngước đầu lên" là thế đứng của Mẹ Đồng Công dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô Con Mẹ.
Một thế đứng của đức tin tuân phục ("đứng thẳng") và của đức ái trọn hảo ("ngẩng đầu lên" chiêm ngưỡng LTXC vô cùng bất tận),
để "Xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới!", như Chuỗi Thương Xót Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong "thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014):
"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Balan ngày 17/8/2002).

Giờ đây, xin trân trọng kính mời quí con cái Mẹ trong Cộng đồng Dân Chúa theo dõi lại đề tài 5- "Fatima Kinh Nguyện Thương Xót" ở cả cái link bài viết lẫn cái link youtube ở cuối email này.
Chân thành và hết lòng đa tạ.

TĐCTT - HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 12, 2021 at 5:06 AM
Subject: Thánh Mẫu Thương Xót Fatima: 5- Kinh Nguyện Thương Xót
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Như đã kính bào hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/9/2021 vừa rồi về buổi chia sẻ trực tuyến lần thứ 5 về chủ đề Thánh Mẫu Thương Xót Fatima, với đề tài thứ 5 trong loạt 6 đề tài cùng một chủ đề.
Hôm nay, ngày 12/9/2021, Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ, Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B, một lần nữa, xin trân trọng và tha thiết kinh mời theo dõi đề tài "Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót" như sau:

Thứ Hai 13/9/2021 vào lúc 7:00 am California, 9:00 am Texas, 10:00 am New York và 9:00 pm Việt Nam cùng ngày, Ở cái link trực tuyến youtube này
https://youtu.be/hUAqA489BNA  

TĐCTT-HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 9, 2021 at 8:22 AM
Subject: Chúa Kitô Vượt Qua nơi Nạn Nhân Thời Cuộc và Chứng Nhân Yêu Thương
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tình hình đại dịch covid-19 không ngờ, từ cuối tháng 5/2021 tới nay đã trở thành quái dịch delta-21 khủng bố thứ tư dân nước chúng ta,
đến độ, theo các tin tức mới nhất hôm qua, thì VN ta năm 2020 thuộc các quốc gia "ngôi sao" đầu hạng nay tụt xuống hạng bét trong 121 quốc gia trên thế giới.

Vấn đề ở đây là chính sách và kế hoạch cùng đường lối phòng chống dịch bệnh của chính quyền vốn cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người cứ làm cho dân chúng quay cuống đến độ bị chết đói, chết khổ trước khi bị chết dịch.
Tuy nhiên, tất cả mọi sự không ngoài sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Vị "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16), đến độ, với con mắt đức tin chúng ta vẫn thấy được hết sức hiển nhiên rằng:

Chúa Kitô tiếp tục và liên tục Vượt Qua trong giòng lịch sử chẳng những ở nơi thành phần nạn nhân thời cuộc (gây ra bởi thiên tai hay nhân tai) mà còn đồng thời ở cá thành phần chứng nhân bác ái yêu thương của Người nữa.
Như những trướng hợp điển hình  được tổng hợp ở những cái links (tin tức cho những ai muốn đọc và mp3 cho những ai chỉ muốn nghe) sau đây:

Xin tiếp tục hiệp thông cầu nguyện và cứu trợ đồng hương nạn nhân Việt Nam trong lúc khẩn trương hiện nay.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

TDCTT-2021/ChuaKitoVuotQua.NanNhan-DanThan.1.mp3 

TDCTT-2021/ChuaKitoVuotQua.NanNhan-DanThan.2.mp3 

TDCTT-2021/ChuaKitoVuotQua.NanNhan-DanThan.3.mp3 

Hết 'bộ đội đi chợ' đến 'vàng, cam, xanh', VN đang rối bời ...

  

Covid : ''Mô hình'' quân đội đi chợ cho dân Sài Gòn thất bại - RFI

  

Covid ở Sài Gòn: Các dòng tu Công giáo cứu trợ dân nghèo

  
Cảm nhận của một bạn trẻ trong chuyến đi thiện nguyện  
Nhật ký tu sĩ thiện nguyện: “Hãy đến mà xem”  
Chia sẻ của một bác sĩ tuyến đầu từng là F0  


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 4, 2021 at 5:12 AM
Subject: Thánh Mẫu Thương Xót Fatima - Kinh Nguyện Thương Xót
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tạ ơn TMTX Fatima đã tạo cơ hội cho một bộ 6 đề tài về Thánh Mẫu Fatima liên quan đến LTXC trong năm 2021 này,
từ Tháng 5 tới hết Tháng 10, thời khoảng Mẹ Maria muốn chọn để hiện ra ở Fatima 104 năm trước đây.

Xin cám ơn Cộng đồng Dân Chúa đã theo dõi trực tuyến và còn theo dõi qua youtube trực tuyến được phổ biến sau đó.
Để tiếp theo 4 đề tài đã hoàn thành tốt đẹp, xin mời Cộng đồng Dân Chúa theo dõi tiếp đề tài thứ 5 vào thời điểm sau đây.

Thứ Hai 13/9/2021 vào lúc 7:00 am California, 9:00 am Texas, 10:00 am New York, và 9:00 tối cùng ở Việt Nam.
Xin theo dõi ở cái link trực tuyến youtube này: https://youtu.be/hUAqA489BNA  

Trân trọng kính mời từ Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 4/9/2021 hôm nay đây.

TĐCTT-HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4 đề tài đã được chia sẻ thứ tự sau đây, bao gồm cả links bài viết và trực tuyến:

1- Fatima - Ơn Gọi Thương Xót

https://youtu.be/xsgjlcdLQh4 

Livestream ngày 13/5/2021 Thứ Năm

 2- Fatima - Trái Tim Thương Xót

https://youtu.be/JLFF_bbV12k 
https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ 
(phần kết)
Livestream ngày 13/6/2021 Chúa Nhật

 3- Fatima - Bí Mật Thương Xót

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM

Livestream ngày 13/7/2021 Thứ Ba

 4- Fatima - Sứ Vụ Thương Xót

https://youtu.be/YkEAIS7Wk-4

Livestream ngày 19/8/2021 Thứ Năm From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 13, 2021 at 5:24 AM
Subject: Fatima Thánh Mẫu Thương Xót: 4- Sứ Vụ Thương Xót
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng Kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Thương Xót Fatima đã giúp thực hiện 3 buổi trực tuyến trong loạt bài 6 đề tài 
về chủ đề Fatima Thời Điểm Thương Xót cũng là chủ đề Fatima Thánh Mẫu Thương Xót, lần nào cũng vào ngày 13 trong tháng, từ tháng 5 đến tháng 10/2021.
Ngoài trừ Tháng 8 này lại vào ngày 19/8, bởi vì Mẹ không hiện ra khi các em đang bị chính quyền địa phương lừa chở về văn phòng hạch hỏi về Bí Mật Fatima.
Thế nhưng Mẹ vẫn đã hiện ra, vào ngày 19/8/1917, nhưng ở một chỗ khác, gần với địa điểm Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 em vào Mùa Hè và Mùa Thu 1916.

Nếu lần hiện ra đầu tiên ngày 13/5/1917 về Ơn Gọi Thương Xót liên quan đến ơn gọi và sứ vụ của Thánh Thiếu Nhi Fatima Phanxicô đối với Chúa Giêsu Thánh Thể;
Fatima - Ơn Gọi Thương Xót / https://youtu.be/xsgjlcdLQh4 
và lần hiện ra thứ hai 13/6 về Trái Tim Thương Xót và lần hiện ra thứ ba 13/7/1917 về Bí Mật Thương Xót liên quan đến ơn gọi và sứ vụ của Thiếu Nhi Fatima Lucia,
Fatima - Trái Tim Thương Xót / https://youtu.be/JLFF_bbV12k / https://youtu.be/KxjOw_p0PwQ  Fatima - Bí Mật Thương Xót / https://youtu.be/HO5pGaO3aTM
thì lần hiện ra thứ tư ngày 19/8/1917 về Sứ Vụ Thương Xót lại liên quan đến ơn gọi và sứ vụ của Thánh Thiếu Nhi Fatima Giaxinta đối với các linh hồn tội nhân đáng thương.
Hôm nay, ngày 13/8/2021, xin trân trọng và tha thiết kính mời chung cộng đồng Dân Chúa, nhất là những tâm hồn sống ơn gọi và sứ vụ thương xót trong "thế giới cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002) như hiện nay!

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Xin theo dõi buổi chia sẻ trực tuyến thứ 4 này ở cái link youtube này:
https://youtu.be/GByUWdBs8KE

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 30, 2021 at 10:35 AM
Subject: TĐCTT - Sống Còn với Đại Quái Dịch Toàn Cầu Covid-19: Inventory / kiểm điểm quân số
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã gìn giữ anh chị em TĐCTT chúng ta, trên 700 phần tử, ở nhiều nơi khác nhau trên Mỹ quốc này,

một đất nước đã từng bị (2020) vẫn còn bị (2021) đại quái dịch toàn cầu covid-19 khủng bố tấn công nhất thế giới.

Bởi thế, chúng ta có chết nhiều nhất, 12 người, trong 15 tháng hơn một năm qua (3/2020 - 6/2021), vẫn chưa có ai bị đại dịch mà chết!

Và trong số 17 phần tử bị dương tính (positive) với đại dịch, như được liệt kê thứ tự dưới đây, cũng không ai bị đại quái dịch toàn cầu này cướp mạng.


1- Chị Nguyễn Kim Dung, TGP Los Angeles tháng 4/2020; 

2- Chị Ngô Kim Đan Maryland Tháng 5/2020; 

3- Chị Phạm Bích Thủy GP Oklahoma OK cuối tháng 6/2020; 

4- Đặng Tammie GP Orange CA Tháng 8/2020

5- Chị Nguyễn Thu Hải Maryland Tháng 11/2020

6- Chị Nguyễn Thị An Virginia 11/2020

7- Anh Phạm Long TGP Los Angeles 11/2020

8- Chị Phạm Lan TGP Los Angeles 11/2020

9- Anh Nguyễn Chí Long GP Orange CA 12/2020

10- Chị Đinh Tuyết Mai GP Orange CA tháng 12/2020

11- Anh Vũ Đình Lung GP Orange CA tháng 1/2021

12- Chị Vũ Hồng, GP Orange đầu tháng 2/2021

13- Chị Ần danh TGP LA đầu tháng 2/2021

14- Anh Dấu tên TGP LA đầu tháng 2/2021

15- Anh Nguyễn Văn Điềm TGP Galveston-Houston 5/2021

16- Chị Nguyễn Thị Mỹ (vợ của Anh Điềm) TGP Galveston-Houston 5/2021

17- Cha Nguyễn Văn Tịnh GP San Jose California 7/2021


Riêng 3 trưòng hợp cuối cùng 15-17 chúng ta thấy rằng:


1- Biến chủng covid-19 càng bất ngờ và kinh khủng hơn ban đầu:

    Anh Nguyễn Điềm cho biết rằng vợ anh là Chị Mỹ bị dính covid-19 theo kiểu truyền thống: sốt...

    còn anh thì bị quật ngã bất ngờ 10 lần, vào nhà thương thì được biết rằng mình bị đại quái dịch!


2- Chích ngừa đại quái dịch thì dù có bị nó tấn công cũng dễ chữa và khỏi nhanh.

    Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh 90 tuổi đang hưu trí ở dưỡng lão viện San Jose California bị nhiễm (positive), dù đã chích đủ 2 mũi ngừa,

    nhưng đưa vào nhà thương thì phổi không sao và hôm sau đã có thể về nhưng còn tìm chỗ cho Cha cách ly 2 tuần ở dưỡng lão viện.


3- Hai thứ vaccine Pfizer và Moderna của Mỹ quả là có tác dụng phòng chống đại quái dịch hiệu nghiệm nhất

    Chính bản thân em, hôm Thứ Bảy 17/7/2021, cách đây đúng 14 ngày, em đã thả cửa tung hoành ngang dọc chưa từng thấy:

    bỏ khẩu trang, không hề sát trùng tay, bắt tay mọi người, cầm nắm mọi thứ, la hò tùm lum v.v. thế mà vẫn mạnh khỏe cho tới nay!


Xin mời quí TĐCTT của em xem thêm các tin tức về tình hình đại quái dịch toàn cầu covid-19 cho đến nay, nhất là ở nơi một số anh chị em bị nó biến chủng hóa tâm trí của họ, như mấy trường hợp điển hình sau đây:

Không tin COVID-19 có thật, 'đại sư' Indonesia hít thử F0 sau đó tử vong

Đối mặt tử thần vì khước từ vaccine Covid-19

Chết vì Covid-19 sau khi chế nhạo vaccineXin đệ nhất kháng thể chống lại bất cứ một sự dữ nào quái quỉ nhất trên thế gian này luôn là tất cả bình an và niềm vui thương xót của từng TĐCTT chúng ta nhé.

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 14, 2021 at 4:46 PM
Subject: Fwd: TĐCTT tham dự và phục vụ Ngày Khánh Thành Linh Đài Mẹ Lavang ở GP Orange California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Thứ Bảy cuối tuần này, 17/7/2021, chung cộng đồng dân Chúa hải ngoại và riêng ở GP Orange Nam CA 

sẽ khánh thành Linh Đài Đức Mẹ Lavang ở khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô.

Chương trình bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm, thứ tự tổng quan như sau:

 3:00 - 4:00 pm: Dạo nhạc mở đầu (musical prelude)

4:00 - 5:00 pm: Làm phép Linh Đài và Tượng Mẹ Lavang (shrine blessing)

5:00 pm: Thánh lễ ngoài trời (outdoor mass) 

               (Thánh Lễ có thể xong vào khoảng 6:30, sau đó chắc để giờ ăn tối trước khi xem văn nghệ vào lúc 7:30 pm)

7:30 pm: Văn nghệ (entertainment)

Nghi thức làm phép Linh Đài và Thánh Lễ cũng được chiếu trực tuyến qua youtube và facebook của Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, bao gồm 2 ngôn ngữ Mỹ Việt.


Vì sẽ có quá nhiều người tham dự, bởi thế không đủ chỗ parking tại bãi đạo xe của Nhà Thờ Chính Tòa, do đó, có thể đậu xe ở một trong 4 nơi sau đây:

UCI Health — 3800 W. Chapman Ave., Orange, CA 92868
Prospect — 600 City Pkwy W., Orange, CA 92868
Megasys — 500 City Pkwy W., Orange, CA 92868
CalOptima — 505 City Pkwy W., Orange, CA 92868  

Rồi đón xe shuttle do Cộng đồng cung cấp chở về nơi cử hành.

Nhóm TĐCTT phục vụ chuyên chở ẩm thực được giành cho 8 vé để đậu ngay tại bãi đậu xe của Nhà Thờ Chính Tòa.


Chúng ta mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu hôm đó nhé. 

Tuy nhiên, chúng ta phải đến sớm mới có chỗ. Tất cả là 8 ngàn chỗ ngồi, trong đó có 2 ngàn chỗ cho những ai đóng góp hay chỉ là khách giới chức đạo đời được mời thôi.

Chúng ta sẽ cố gắng qui tụ lại một chỗ để tham dự Nghi Thức Làm Phép Linh Đài và Thánh Lễ từ 4:00 đến 6:30 pm.

Nhóm phục vụ sẽ luân phiên nhau chuyên chở thực phẩm cách nhau 1 tiếng rưỡi một lần: 12:00 pm, 1:30 pm, 3:00 pm, 4:30 pm, 6:00 pm


Chúng em, Anh Đinh Ngọc Duy tài xế và em sẽ gặp Phó Ngoại Vụ Cộng Đồng Trần Anh Kiệt . 

vào lúc 9:00 am hôm đó tại góc Fairview và Garden Grove để vừa lấy xe U-Haul vừa lấy vé đậu xe.

Em sẽ ở trên xe với Anh Duy từng chuyến và thay nhau lái để thay nhau tham dự. 

Chị Hoàng Minh và nhóm anh chị em chuyển thực phẩm lên xe đến Trung Tâm Công Giáo từ 9 giờ sáng giúp các bà mẹ cho các phần ăn vào thùng để bê thùng lên xe.


Xin Mẹ Lavang chúc lành cho ngày lịch sử Thánh Mẫu này của cộng đồng Người Việt Công giáo hải ngoại nói chung và của CĐ CG VN GP Orange CA chúng ta nói riêng.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


TB. Những anh chị nào muốn đóng góo cho Quĩ Thánh Phêrô, kéo dài tới 25/7/2020, thì có thể trực tiếp đưa cho chúng em vào dịp này nhé.
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 11, 2021 at 7:28 PM
Subject: Sống còn với Đại Dịch Covid-19
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ trong lúc này, thời điểm mà Hoa Kỳ có thể nói đã đạt tới tình trạng miễn dịch cộng đồng, 70%, nhờ tỷ lệ tiêm chủng và bị nhiễm.

Đúng thế, tỷ lệ tiêm chủng vaccin ở Mỹ cho dù mới  khoảng 50%, nhưng còn số bị nhiễm được khỏi, nghĩa là con số này được chủng ngừa tự nhiên.


Đó là lý do những ai đã bị nhiễm mà được khỏi vẫn được du lịch và hành hương, chẳng hạn vào Ý quốc như được chính quyền này cho phép.

Tuy nhiên, những ai chưa chích ngừa bằng vaccin hay bởi tự nhiên nhờ bị nhiễm, càng dễ bị nhiễm vào lúc này, nhất là bởi các biến chủng càng ngày càng dữ dội,

đến độ các nơi vẫn nổi tiếng chống dịch đệ nhất thiên hạ như Úc Châu và Á Châu hiện nay đang liểng xiểng chống dịch bởi không đủ và không kịp chích vaccin.


Đại khái là những ai tiêm chủng đủ 2 liều, nhất là vaccin Pflizer hay Moderna thì được bỏ khẩu trang và an toàn trước các biến chủng, kể cả Dalta dữ dội nhất hiện nay

Vì chiến dịch chích ngừa trước 4/7/2021 ở Mỹ đã bị chậm hẳn lại, dù người đi chích được thưởng, nên đa số địa điểm chích ngừa đã dẹp tiệm, càng khó kiếm khi cần.


Từ khi Liên Hiệp Quốc công nhận vi khuẩn corona là đại dịch, đại dịch vẫn hoành hành, còn ghê hơn năm 2020 nữa, mới chưa đầy 6 tháng năm 2021 đã chết hơn cả năm 2020.

Theo các chuyên gia về dịch bệnh, càng lây lan càng gây ra biến chủng, đến độ, biến chủng Delta hiện nay còn hung dữ gấp hai lần vi khuẩn corona ban đầu, thứ vi khuẩn ban đầu này như được chích thêm kích thích tố.

Hiện nay đã có 4 biến chủng chính yếu đang hợp lực khủng bố toàn cầu bởi loài người chia rẻ nhau: Alpha từ Anh, Beta từ Nam Phi, Gama từ Brasil, Delta từ Ấn Dộ.


Xin mời theo dõi tin tức về đại dịch và tình hình chủng ngừa và chống biến chủng toàn cầu ở những cái links dưới đây:


Sydney: Covid-19 vẫn lây lan mạnh bất chấp lệnh phong tỏa

Nhiều quốc gia Á Châu phải quyết liệt đối phó gia tăng COVID-19


Biến chủng Delta giam hãm thế giới

Biến thể Delta - ác mộng tại nhiều nước

Người chết vì Covid-19 nửa năm nay vượt cả năm ngoái

Đa số ca nCoV Mỹ nhập viện đều chưa tiêm vaccine

Chuyên gia gọi người chưa tiêm vaccine là 'nhà máy biến chủng'

Fauci: Không cần tăng mũi tiêm vaccine Covid-19

 

Các nghiên cứu cho thấy vắc xin ngừa COVID-19 bảo vệ khá mạnh trước biến thể Delta

Bức tranh tiêm vaccine Covid-19 toàn cầu

 


 

Riêng tại Việt Nam quê hương của chúng ta: 

Tổng quan về số ca
Theo Wikipedia và JHU CSSE COVID-19 DataLast updated: 11/7/2021
Việt Nam
Tổng số ca nhiễm
28.470
Đã bình phục
9.204
Số ca tử vong
112
Toàn thế giới
Tổng số ca nhiễm
187.000.000
Đã bình phục
-
Số ca tử vong
4.030.000

Số ca nhiễm theo tỉnh thành tại Việt Nam ( ) ẩn
Tỉnh thành[c] Ca nhiễm Đang điều trị Khác Hồi phục Tử vong[d]
61/63 tỉnh thành 29.816 20.417 5 9.275 119
TP. Hồ Chí Minh 13.332 12.124 1 1.182 25
Bắc Giang 5.723 810 0 4.904 9
Bắc Ninh 1.677 157 0 1.511 9
Bình Dương 1.546 1.483 0 61 2
Hải Dương 818 0 0 818 0
Hà Nội 787 56 1 711 19
Đà Nẵng 758 101 3 621 33
Đồng Tháp 610 567 1 32 10
Phú Yên 466 434 0 31 1
Long An 409 380 0 26 3
Tiền Giang 360 348 0 11 1
Khánh Hòa 326 183 0 143 0
Hưng Yên 205 129 0 76 0
Đồng Nai 191 157 0 33 1
Tây Ninh 179 118 0 60 1
Bà Rịa – Vũng Tàu 176 38 0 138 0
Quảng Ngãi 175 168 0 7 0
Quảng Nam 147 21 0 123 3
Vĩnh Long 145 129 0 16 0
Hà Tĩnh 140 84 0 55 1
Nghệ An 135 123 0 11 1
Vĩnh Phúc 121 8 0 113 0
An Giang 116 95 0 21 0
Lạng Sơn 116 16 0 99 1
Kiên Giang 111 44 0 65 0
Quảng Ninh 99 9 0 90 0
Thái Bình 80 16 0 64 0
Bạc Liêu 62 9 0 53 0
Điện Biên 61 0 0 61 0
Hà Nam 60 4 0 56 0
Trà Vinh 54 44 0 10 0
Ninh Bình 52 12 0 40 0
Thanh Hóa 43 14 0 29 0
Cần Thơ 42 7 0 35 0
Hòa Bình 39 6 0 33 0
Gia Lai 35 7 0 28 0
Sóc Trăng 32 13 0 19 0
Bến Tre 31 11 0 20 0
Bình Thuận 28 17 0 11 0
Hải Phòng 26 14 0 12 0
Nam Định 26 1 0 25 0
Cà Mau 24 16 0 8 0
Bình Định 22 22 0 0 0
Bình Phước 21 21 0 0 0
Quảng Trị 18 5 0 12 1
Ninh Thuận 18 6 0 12 0
Hậu Giang 14 14 0 0 0
Lâm Đồng 12 12 0 0 0
Đắk Lắk 10 3 0 7 0
Thái Nguyên 10 1 0 9 0
Phú Thọ 8 1 0 7 0
Thừa Thiên – Huế 8 1 0 7 0
Lào Cai 6 4 0 2 0
Bắc Kạn 5 5 0 0 0
Yên Bái 5 0 0 5 0
Hà Giang 3 0 0 3 0
Đắk Nông 2 2 0 0 0
Lai Châu 1 0 0 1 0
Quảng Bình 1 1 0 0 0
Sơn La 1 0 0 1 0
Tuyên Quang 1 0 0 1 0
Cao Bằng 0 0 0 0 0
Kon Tum 0 0 0 0 0
Tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2021
Nguồn: Tổng hợp từ Bộ Y tế Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cao tấn tĩnh theo dõi và tổng hợp

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 11, 2021 at 5:03 PM
Subject: Fatima: Thánh Mẫu Thương Xót 3 - Fatima: Bí Mật Thương Xót
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chủ đề Fatima : Thánh Mẫu Thương Xót cũng chính là chủ đề Fatima: Thời Điểm Thương xót,
được chia sẻ lần đầu tiên trực tuyến online bao gồm 6 đề tài khác nhau vào từng ngày 13 trong tháng từ Tháng 5 và Tháng 10/2021.

Hai đề tài đầu tiên đã được chia sẻ là:
1- Fatima: Ơn Gọi Thương Xót (13/5/2021) - Vào lần hiện ra đầu tiên 13/5/1917 này, Mẹ Maria đã kêu gọi 3 thiếu nhi Fatima thụ khải sống Ơn Gọi Thương Xót, và đã được Thánh Phanxicô đặc biệt đáp ứng
2- Fatima: Trái Tim Thương Xót (13/6/2021) - Vào lần hiện ra thứ hai 13/6/1917, Mẹ Maria đã tỏ cho 3 thiếu nhi Fatima thụ khải thấy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, và sứ vụ của Lucia phải truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ 
3- Fatima - Bí Mật Thương Xót (13/7/2021) - Vào lần hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917, Mẹ Maria đã tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima cho 3 thiếu nhi Fatima thụ khải biết: bí mạt này là gì và thế nào, tại sao lại gọi là Bí Mật Thương Xót?

Xin kính mời Cộng đồng Dân Chúa tiếp tục theo dõi 
Đề tài thứ 3: "Fatima - Bí Mật Thương Xót" vào ngày Thứ Ba 13/7/2021
7:00 am California, 9:00 am Texas, 10:00 am New York và 9:00 pm Việt Nam 
ở cái link trực tuyến youtube dưới đây:

https://youtu.be/VUPKAJpSa9M

Xin trân trọng kính mời

Đaminh Maria cao tấn tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 5, 2021 at 9:12 AM
Subject: TĐCTT tham dự và phục vụ Ngày Khánh Thành Linh Đài Mẹ Lavang ở GP Orange California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Như em đã từng đề cập đến trước đây, trong email chiều ngày Thứ Sáu mùng 2/7/2021, về biến cố trọng đại này:  https://christcathedralcalifornia.org/ollvshrine/

một biến cố chẳng những của riêng CĐ CG VN GP Orange mà còn của chung CĐ CG VN cùng với Người Việt Hải Ngoại khắp thế giới nữa.


Nhóm TĐCTT của chúng ta, đột nhiên được Chúa mời gọi, qua vị phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng CG VN GP Orange, quen biết với em, 

 phận vụ chúng ta được mời gọi và chúng ta đã hưởng ứng phục vụ ngay, đó là việc chuyên chở 8 ngàn phần thực phẩm cho biến cố Thánh Mẫu này hôm đó:

được chia ra làm nhiều đợt khác nhau cách nhau 1 tiếng 30 phút, từ 12 giờ trưa, tới 1:30 pm, 3:00 pm, 4:30 pm và 6:00 pm,

và các phần ăn được lấy tại Trung Tâm Công Giáo, bằng xe U-Haul, do Cộng đồng thuê mướn, chúng ta chỉ cần lái xe và chuyển đồ lên xe,

khi chở về tới Nhà Thờ Chính Tòa thì đã có người ở đó chuyển xuống mang đến những địa điểm phân phối cho những ai tham dự từ 3 đến 10 giờ pm hôm ấy.


Chúng ta sẽ được cung cấp cho 8 vé parking để ưu tiên đậu ở ngay tại bãi đậu xe ở Nhà Thờ Chính Tòa, chứ không đậu ở xa và đi xe chung vào như các tham dự viên khác.

Chúng ta sẽ gặp vị phó chủ tịch ngoại vụ cộng đồng là Trần Anh Kiệt 714-725-2584 ở góc đường Fairview và Garden Grove để lấy xe U-Haul và lấy vè parking.

Anh Đinh Ngọc Duy sẽ là tái xế, và Chị Hoàng Minh là trưởng ban xã hội của nhóm sẽ phân phối nhân sự trong việc phục vụ này. Hai vợ chồng em sẽ cùng phục vụ với quí anh chị.


Xin LTXC chúc lành cho biến cố Thánh Mẫu Lavang này, cho tất cả ban tổ chức, những ai góp công góp của, tham dự viên và việc phục vụ nhỏ bé của chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 15, 2021 at 7:09 PM
Subject: TĐCTT Sống Đức Tin Hiện Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

"Con không xin Cha mang họ ra khỏi thế gian, Con chỉ xin Cha gìn giữ họ cho khỏi sự dữ" (Gioan 17:15).

Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cùng Cha của Người cuối Bữa Tiệc Ly cho các môn đệ của Người.


Nơi lời cầu này chúng ta thấy Chúa Giêsu, cho dù biết rằng thế gian rất nguy hiểm đến đức tin của các môn đệ,

nhưng Người chẳng những không muốn họ thoát ly trần gian để tránh khổ và hưởng an nhàn như một số đạo chủ trương,

trái lại, Người muốn họ "sống ở thế gian (mà) không thuộc về thế gian" (xem Gioan 17:11,14,16) để làm chứng cho Người,

để "là muối đất và là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14), bằng cả đời sống nội tâm cầu nguyện ("muối đất") lẫn chứng nhân tông đồ ("ánh sáng").


Chính vì ý thức được như thế mà Giáo Hội, qua Công Đồng Chung Vaticanô II (1962-1965), trong 2 văn kiện chính yếu nhất trong 16 văn kiện của mình,

đã nhận thức bản thân mình là "Ánh Sáng Muôn Dân" (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội), để mang "Vui Mừng và Hy Vọng" (Hiến Chế mục vụ về Giáo Hội) cho thế giới.


Là con cái của Giáo Hội, Kitô hữu TĐCTT chúng ta cũng phải tiếp tục chiều hướng Sống Đức Tin Hiện Thế như vậy,

bằng cách theo dõi tin tức cả trong nội bộ Giáo Hội để đáp ứng và hiệp thông, lẫn ngoài xã hội dân sự để cứu trợ bằng cầu nguyện và nếu cần bằng cả vật chất.

Nhóm TĐCTT chúng ta, qua 2 giờ kinh hằng ngày, và kể từ khi bắt đầu giờ kinh trưa vào ngày 18/3/2020, gần 15 tháng cho tới nay, đã theo chiều hướng Sống Đức Tin Hiện Thế này:

sau mỗi giờ kinh hằng ngày, nghĩa là sau khi chúng ta nói với Chúa, thì chúng ta bao giờ cũng lắng nghe Chúa nói lại với chúng ta, qua những gì thích hợp với từng ngày hay từng thời,

truyện các thánh (đúng ngày), lời của ĐTC (hằng tuần), học hỏi Năm Thánh Giuse, Năm Laudato Si, Năm Gia Đình v.v., tin tức Giáo Hội hay tin tức xã hội (khi cần), truyện đời thường (khi có thể) v.v.


Chẳng hạn, sau giờ kinh trưa nay, anh chị em TĐCTT tham dự đã có những giây phút Sống Đức Tin Hiện thế qua bản tin: 

Đa số ca nCoV Mỹ nhập viện đều chưa tiêm vaccine

Và sau giờ kinh chiều nay là bản tin trong Giáo Hội Hiện Thế có liên quan đến xã hội ở cái link sau đây:

Tổng Giáo Phận Los Angeles: Không cần đeo khẩu trang, giãn cách nếu đã chích ngừa đầy đủ


Trước đây em cũng giúp cho chung Nhóm TĐCTT, ngoại trừ quí anh chị tham dự 2 giờ kinh hằng ngày, Sống Đức Tin Hiện Thể qua những bản tin tùy từng lúc, cả trong Giáo Hội lẫn ngoài xã hội. 

Nhất là các mp3 kèm theo youtube truyện các thánh và lời của ĐTC Phanxuicô (huấn từ truyền tin hay các bài giáo lý) cho những anh chị không thích đọc, không có giờ đọc mà chỉ có giờ nghe, hay thích nghe hơn.

Em s vẫn tiếp tục làm như thế trong tương lai, chẳng hạn như chính email TĐCTT Sống Đức Tin Hiện Thế hôm nay đây hay email gửi mp3 và youtube về Thánh Antôn Padua trước giớ kinh chiều hôm nay.

Chớ gì những giây phút TĐCTT Sống Đức Tin Hiện Thế qua những tin tức cần thiết hằng ngày trở thành những giây phút cầu nguyện của chúng ta, làm cho chúng ta càng sống đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo hơn.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 6, 2021 at 11:34 AM
Subject: TĐCTT - đã nhập dòng tu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: TDCTT VI TX HOU <luuchu@netzero.net>, <uuchu2@gmail.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta một ơn gọi tu dòng mới hôm qua, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/6/2021.

Đó là TĐCTT Lưu Chủ, Khóa LTXC VI - 2013 TGP Galveston Houston TX, 

Anh từng đóng vai trò thư ký của nhóm địa phương này và đã từng gửi tường trình hội ngộ của nhóm cho chúng ta.


Muốn gặp lại anh thì chúng ta cứ về Ngày Thánh Mẫu hằng năm, sẽ thấy anh cùng với các cha các thày Dòng Đồng Công phục vụ.

Tuy Nhóm TĐCTT TGP Gaveston-Houston TX đã ngỏ lời cám ơn anh và tự biệt anh, 

chung Nhóm TĐCTT cũng xin chúc mừng anh và cầu chúc anh một Mùa Tu Dưỡng, hơn là hưu dưỡng, trong LTXC vô biên nhé.


Xin anh hỗ trợ Nhóm TĐCTT bằng đời sống âm thầm nguyện cầu của Anh trong Dòng/Lòng Mẹ Đồng Công cũng là Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Chúng ta cùng chúc mừng TĐCTT Lưu Chủ và cầu nguyện cho anh nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Anh Lưu Chủ tham dự Đại Hội TĐCTT 2018 mừng kỷ niệm 10 Năm Ơn Khởi Động, và anh cũng đã tuyên hứa làm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Anh đứng hàng 2 ngoài cùng bên phải 


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 18, 2021 at 5:51 AM
Subject: Re: Thực Hiện Tập Kỷ Yếu về Đức Ông Nguyễn Đức Minh mừng 60 Năm Linh Mục
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã giúp chúng ta đã hoàn thành tập Kỷ Yếu mừng 60 năm hồng ân của một vị linh mục lão thành khả kính,

trong cộng đồng dân Chúa cả hải ngoại, đặc biệt ở TGP Los Angeles và Giáo phận Orange, lẫn trong nước, cách riêng ở Giáo phận Vinh.


Đó là lý do, đang lúc em thực hiện cuốn kỷ yếu này, những gì lúc đầu em không hề nghĩ đến, chỉ nghỉ đơn giản là mừng vị PTLH TĐCTT và tặng ngài 200 cuốn, thế thôi,

những gì khi đang trình bày cuốn Kỷ Yếu này, em mới thấy rằng cuốn kỷ yếu này mang một tầm vóc quan trọng khác thường, vì nó liên quan đến chung cộng đồng dân Chúa.


Thật vậy, Đức Ông Nguyễn Đức Minh là một linh mục quen biết rất nhiều cha, kể cả Giám mục và Hồng y, chưa kể đến các vị linh mục học trò, và sinh viên cùng các giáo xứ ngài từng phục vụ v.v.

Cuốn Kỷ yếu chắc chắn sẽ đến tay của quí vị đó khắp nơi, mà trong cuốn kỷ yếu dầy 250 trang này, hình ảnh của ngài với Nhóm TĐCTT chiếm 200 trang, riêng 100 trang từ 3 chuyến hành hương.


Bởi thế, em đã cố gắng làm đẹp cho cuốn Kỷ yếu có tầm vóc quốc tế này bao nhiêu có thể trong tầm tay của em, và ngoài việc sắp xếp nội dung cùng bố cục và trình bày, 

còn bao gồm cả việc in ấn toàn mầu từ đầu đến cuối - full color, trên giấy láng và bằng mực tốt, như tập Kỷ Yếu Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 vậy.  


Trưa Thứ Năm ngày 13/5/2021, sau lễ an táng của LH Maria Rosa TĐCTT Đỗ Thúy Nga ở nhà thờ Westminster, em đã chợt được gặp Cha Nguyễn Đức Minh và kính báo với cha rằng:  

"Chúng con sẽ mang 200 cuốn kỷ yếu, dầy 250 trang, đến kính biếu cha vào đúng ngày 27/5, ngày cha được thụ phong linh mục 60 năm trước", và cha đã gửi tin nhắn lúc 4:19pm hôm sau cho em thế này:


"Mến thăm anh Tĩnh. Thật là tuyệt vời. 60 năm l.m. là một đại ân phúc rồi mà nhôm TĐCTT  cho thêm 200 cuốn kỷ yếu bản đặc biệt là món quà to lớn tôi rất cảm kích,

không biết nói thế nào để cám ơn anh và gia đình TĐCTT.  Xin tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả các anh chị  -  Jducminh"


Tiện đây em cũng xin tri ân cảm tạ quí TĐCTT đã vì việc chung đóng góp cho cuốn Kỷ Yếu 60 Năm Hồng Ân Linh Mục "Tất Cả cho Mọi Người" của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh, PTLH Nhóm TĐCTT,

một tập sách hiếm quí, in ít, lại đầy hình ảnh, in bằng mục tốt, trên giấy láng, nên rất tốn kém, $15.00/copy=>$3,750, nhưng xứng với hồng ân 60 năm của vị linh mục lão thành đã trở nên "tất cả cho mọi người"!


$100.00 - AC Thế Lan Gardena Los Angeles County CA

$100.00 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ Orange County CA (chị còn biếu thêm cho Đức Ông riêng 100 MK nữa) 

$100.00 - Chị Nguyễn Nancy Orange County CA

$200.00 - Chị Phạm Ngọc Anh Orange County CA (xin 10 tập để tặng cho các cụ hay được Cha Đức Minh thăm viếng)

$100.00 - Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA

$100.00 - AC Đạt Hòa San Jose CA

$100.00 - Chị Đỗ Thoa Catherine Orange County CA

$050.00 - AC Lung Mai Orange County CA

$500.00 - Chị Nguyễn Ngàn San Jose CA (chị cho 3 đợt tất cả là 1,500.00 MK, trong đó có $1,000.00 bác ái cứu trợ Ấn Độ)

$800.00 - Chị Trần Mỹ Dung Orange County CA (tiền chị âm thầm bán phiếu chợ để hỗ trợ thêm cho quĩ của Nhóm TĐCTT)

2,150.00 - Tổng cộng số tiền đóng góp cho 250 tập Kỷ Yếu để Mùng Hồng Ân 60 Năm Linh Mục Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh

                 Còn thiếu bao nhiêu chúng em sẽ bù cho đủ. 


Xin LTXC chúc lành cho chính Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh đã và đang hoan hưởng hồng ân 60 năm linh mục, cho tập Kỷ Yếu, cho những ai đóng góp, và cho từng độc giả của nó... 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 12, 2021 at 10:21 AM
Subject: Dọn Mừng Lễ Mẹ Fatima 13/5
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo thông lệ, trước mỗi Lễ Đức Mẹ, ở bậc lễ nhớ (memorial), chúng ta dọn mừng vào chính ngày áp là hôm nay, Thứ tư 12/5/2021.

Lễ Đức Mẹ Fatima mới được Giáo Hội thêm vào từ Đại Năm Thánh 2000, và tuy là lễ nhớ thường, nhưng thời điểm 13/5 là một thời điểm quan trọng.

Tại sao? Chẳng những vì là ngày Mẹ Maria đã hiện ra lần đầu tiên ở Fatima Bồ Đào Nha, một biến cố Thánh Mẫu là tột đỉnh của Thời Điểm Maria,

mà còn là một sự kiện lịch sử liên quan đến biến cố vị giáo hoàng Totus Tuus Gioan Phaolô II bị ám sát chết hụt vào ngày 13/5/1981, 64 năm sau,

chính nhờ sự kiện Mẹ Maria nhúng tay vào mạng sống của vị giáo hoàng Balan này mà nhờ ngài sự kiện "Nước Nga sẽ trở lại" vào ngày 25/12/1991.


Bởi thế, mỗi TĐCTT chúng ta, hôm nay, để mừng Lễ Mẹ Fatima, hãy dâng 1 Kinh Hãy Nhớ cầu cho hòa bình thế giới nhé.

Đồng thời, vào chiều tối ngày mai, Thứ Năm 13/5/2021, như 2 emails em đã gửi cho chung cộng đồng dân Chúa 2 lần về loạt bài chủ đề "Fatima - Thời Điểm Thương Xót",

tất cả là 6 lần, từ Tháng 5 đến tháng 10/2021, đều vào ngày 13 trong tháng, xin mời quí TĐCTT của em tham dự trực tuyến qua youtube (chứ không qua facebook),

ở cái link dưới đây, và nếu được, xin quí anh chị chuyển cái link tới những ai mong muốn tìm hiểu thêm về "Fatima - Thời Điểm Thương Xót" này nhé. Cám ơn quí AC.

 

https://youtu.be/DJcuHeB5V-A   

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 26, 2021 at 4:58 PM
Subject: Chúc Mừng, Tưởng Nhớ và Nguyện Cầu cho 1 Vị Linh Mục Lão Thành TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh (1931) trẻ hơn Cha Giuse Nguyễn Đức Minh 3 tuổi (1928),

nhưng Cha Tịnh lại chịu chức trước Cha Đức Minh 4 năm (1957/1961).

Trong số các mẫu ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT, vừa nhận được đơn xin gia nhập của "Giuse Nguyễn Văn Tịnh"

em đến ngay với ngài và hỏi: "Cha ơi, cha cũng gia nhập nhóm?" - "Vậy không cho tôi ra nhập hay sao?" ngài hỏi lại!

"Vậy thì con xin Cha làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT GP San Jose nhé?" - "Tôi chỉ muốn là một phần tử mà thôi!"

Hai vị linh mục lão thành, Cha Cố Tịnh và Cha Đức Minh cũng quen biết nhau, và cùng nhau, không hẹn mà hò,

đã tự nguyện gia nhập Nhóm TĐCTT (Cha Đức Minh Chúa Nhật 4/5/2014 ở Balan và Cha Cố Tịnh Khóa Thứ Bảy 24/9/2017)

và cả hai vị linh mục trưởng thượng này thật sự đã trở thành và tạo nên một vực thẳm khiêm hạ để Nhóm TĐCTT hứng nhận ngập tràn LTXC! 

Cha Phan Thế Lực, linh hướng Nhóm TĐCTT Giáo Phận San Jose CA, người con đỡ đầu của Cha Cố Tịnh,

vị linh mục vang bóng một thời, vị thành lập Liên Đoàn Công Giáo VN Hải Ngoại Hoa Kỳ và là Vị Chủ Tịch tiên khởi 1980-1984,

 đang hưu trí tại Vila Siena ở San Jose, CA - phòng 133, và âm thầm như một đơn/đan sĩ ở trong Vườn Cây Dầu: "Ở đây an nhưng không vui".

Chúng ta hãy tạ ơn LTXC. Hãy cám ơn Quí Cha. Hãy chúc mừng Cha Cố Tịnh và hãy cầu nguyện cho ngài nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 26, 2021 at 1:29 PM
Subject: TĐCTT Mừng 60 Năm Hồng Ân Linh MỤc của Đức Ông PTLH Nguyễn Đức Minh - Về tập Kỷ Yếu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta có ý nghĩ thực hiện một tập Kỷ Yếu để làm quà tặng 

Mừng 60 Năm Hồng Ân LM của Cha Phó Tổng Linh Hướng của chúng ta là Đức Ông Nguyễn Đức Minh.


Gần như chắc chắn đây là lần mừng kỷ niệm hồng ân linh mục cuối cùng của đời ngài, sau 3 đơt mừng trước: 25, 40 và 50 năm.

Bởi thế, món quà Kỷ yếu bao gồm hầu như tất cả và đầy đủ bao nhiêu có thể về cuộc đời 60 năm hồng ân linh mục của ngài quả là ý nghĩa và thật giá tr.


Từ lần email 24/3/2021 hơn 1 tháng trước đây, về tập kỷ yếu này, em đã âm thầm làm việc cho tập Kỷ Yếu cần thiết này để bày tỏ lòng tri ân cảm tạ của chung Nhóm với một vị linh mục lão thành,

vị linh muc chẳng những đã là phần tử chính thức của nhóm từ năm 2014 mà còn từ đó đã liên tục phục vụ nhóm với tư cách là Phó Tổng Linh Hướng cho tới nay và sau này, cho tới khi ngài về với Chúa.


Tìm kiếm lại hết tất cả mọi hình ảnh của ngài từ năm 2014 tới nay ở khắp mọi ngõ ngách sinh hoạt của Nhóm TĐCTT, em mới khám phá ra rằng ngài có trên 700 tấm, không có một ai trong nhóm

lại  đầy những hình ảnh như ngài, từ các khóa LTXC hay TĐCTT, ở các buổi hội ngộ tiểu nhóm, ở các chuyến hành hương, ở các buổi mừng trong năm hay ngoại lệ, ở những cử hành đặc biệt v.v.


Với bằng ấy hình ảnh: phần một 55 tấm + phần hai 34 tấm + phần ba 301 tấm + phần bốn 175 tấm + phần năm 142 tấm = 772 tấm, 

nếu trừ 55 tấm đầu tiên ở phần thứ nhất là những tấm trước khi ngài gia nhập nhóm thì vẫn còn trên 7 trăm tấm: 717 tấm, trong đó hầu hết là có anh chị em TĐCTT chúng ta.


Cuốn Kỷ Yếu Mừng 60 Năm Hồng Ân Linh Mục của Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh kể như là tập Kỷ yếu của chung nhóm chúng ta, vì 4 trong 5 phần toàn là hình của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Nhìn lại tất cả những hình ảnh của ngài, cũng là của TĐCTT chúng ta, em phải tạ ơn LTXC đã thực sự hiện diện nơi chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta từ khi mới được tành lập cho tới nay.


Đáng lẽ năm 2021 này Nhóm TĐCTT chúng ta, theo lịch trình và qui lệ 3 năm 1 lần đại hội chung nhóm, như năm 2018 đã mở đầu để mừng 10 năm ơn khởi động, nhưng đại hội lần II - 2021 này bất khả vì covid-19,

bởi thế mà lại càng có lý do chính đáng và thật cần thiết thực hiện một cuốn kỷ yếu trong năm 2021 này về Nhóm, vẫn biết liên quan đến bản thân của vị phó tổng linh hướng của chúng ta, nhưng ngài cũng là TĐCTT.


Cám ơn quí anh chị TĐCTT đã mau mắn hưởng ứng và đáp ứng lời em thông báo và kêu gọi trong email ngày 24/3/2021, cộng tác vào món quà đặc biệt kỷ yếu này.

Trong đó có một số quí anh chị là: AC Thế Lan, Chị Nguyễn Châu Ngọc Hu  Chị Nguyễn Nancy, mỗi người góp 100 MK. Tạ ơn Chúa.


Hy vọng, nếu không bị trục trặc gì ngoài ý muốn, tập Kỷ Yếu, hoàn toàn mầu, 150-200 trang, sẽ được phát hành đúng thời điểm 27/5/2021, và sẽ được kính tặng ngài khoảng 200 trăm cuốn để ngài tặng ai tùy ý.

Em chỉ giữ lại một ít làm tài liệu cho nhóm, và tặng cho quí anh chị đóng góp quĩ vào tập kỷ yếu. Anh chị em nào cần thì làm ơn cho em biết để em in cho đủ nhé. Tạ ơn LTXC. Cám ơn quí TĐCTT thân thương.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

From:
Tawny T
<tawnythanh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 12, 2021 at 12:25 PM
Subject: Hiệp Vân sẽ về hưu, nghỉ làm việc với Maryknoll
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>

Anh Tĩnh và quý anh chị TĐCTT thân mến,
Gửi đến quý anh chị lời chúc Phục Sinh thánh thiện nhất.
Sau một thời gian cầu nguyện xin ơn soi sáng. 
Xin thông báo với quý anh chị Hiệp Vân sẽ về hưu, nghỉ làm việc với Maryknoll Lay Missioners cuối tháng này. 
Hai em đã cảm thấy bình an vì quyết định này vì sẽ có thời gian để tịnh dưỡng.
Xin cho tinh thần Phục Sinh luôn ở cùng chúng ta bây giờ và mãi mãi.
Xin xem thư của HV từ nhà dòng (tiếng Việt và tiếng Anh)

 

https://mklm.org/bolivia/la-thu-chia-tay-cua-chung-toi/

https://mklm.org/bolivia/our-farewell-letter/

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 12, 2021 at 8:54 PM
Subject: Re: Hiệp Vân sẽ về hưu, nghỉ làm việc với Maryknoll
To: Tawny T <tawnythanh@gmail.com>
Cc: hiepqvu <hiepqvu@gmail.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC.
Cám ơn AC Hiệp Vân đã báo tin.

Hành trình nào rồi cũng có lúc kết thúc hay thay đổi hoặc biến đổi,
trừ một cuộc hành trình duy nhất, đó là Hành Trình Đức Tin Trần Thế của Kitô hữu chúng ta,
một Hành Trình Vượt Qua, ngay khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy Tái Sinh,  
một Hành Trình liên lỉ cùng với Chúa Kitô sống lại từ trong cõi chết... 
để vào sự sống thần linh, cho tới khi được trường sinh vĩnh hằng trên Thiên Đáng.

Vâng, mọi sự rồi cũng qua đi, thế nhưng cái còn lại nơi bản thân chúng ta là những gì mới là cái quan trọng!
Sau một thời gian gần 20 năm dấn thân truyền giáo 
trong vai trò thừa sai giáo dân của Dòng Maryknoll ở Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam và Bolivia,
cái còn lại nơi anh chị, như AC cho biết, đó là "lòng yêu mến và thứ tha" - "từ Vic, một em bé mồ côi bị AIDS (Sida) ở Thái Lan".
Đúng thế, mình tưởng đến là để tặng quà cho tha nhân hóa ra để được nhận quà từ tha nhân, còn quí hơn quà mình tặng họ,
như cảm nghiệm của anh chị em TĐCTT tham gia các chuyến truyền giáo xuyên Việt 2016 và 2018.

Cám ơn AC đã cho Nhóm TĐCTT được hiệp thông với AC trong sứ vụ và hoạt động truyền giáo ở Bolivia của AC,
sau khi AC ra nhập Nhóm TĐCTT từ năm 2015 ở Đền Thánh Đức Mẹ dâng Con Corona California, 
đặc biệt là trong lần Nhóm được đóng góp bác ái cứu trợ Bolivia khi dân nước nghèo khổ này bị trầm trọng khủng hoảng covid-19.

Vâng, cho dù " dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời" (Sách Giảng Viên 3:2),
nhưng tình thần truyền giáo của chúng ta vẫn còn đó, trên hết và trước hết, bằng chính chứng tử đức ái trọn hảo của chúng ta.
Bởi thế, nguyện chúc Cặp TĐCTT Hiệp Vân luôn là thừa sai thương xót trong thời điểm thương xót khẩn trương hiện nay nhé.

em tĩnh

 

Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi 2021

CuocVuotQua-PhucSinhVinhHien.mp3

https://youtu.be/WI21Ufh6Ca4

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 3, 2021 at 1:15 PM
Subject: ĐTC Phanxicô Trực Tuyến Phép lành Urbi et Orbi Phục Sinh 2021 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Dưới đây là bản tín của Vatican News Tiếng Việt: 


Trực tiếp Phép lành Urbi et Orbi Phục Sinh 2021  
Theo truyền thống Giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi - cho thành Roma và toàn thế giới. 
Vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma, Chúa Nhật Phục Sinh 04/04, 
ĐTC đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi. 
Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp, với thuyết minh Tiếng Việt, Phép lành toàn xá Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Phanxicô 
trong ngày Lễ Phục Sinh 04/04/2021, lúc 5 giờ chiều giờ Việt Nam.  
Phép lành toàn xá này có thể lãnh nhận tại chỗ hoặc qua các phương triện truyền thông, 
với hiệu quả là được xoá các hình phạt tạm thời do tội lỗi gây nên. 
Điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá này là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.
Các múi giờ:

- 03:00 – California, Vancouver
- 06:00 – New York, Toronto
- 11:00 – Anh và Ireland
- 12:00 – Roma, Paris, Berlin 
- 17:00 – Việt Nam
- 19:00 - Seoul, Tokyo
- 21:00 - Sydney


em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 28, 2021 at 11:48 AM
Subject: Fwd: Lại Tuần Thánh - Không Thể Quên!
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Đúng thế, Lại Tuần Thánh - Khổng Thể Quên. 

Nhưng Không Thể Quên cái gì?
Xin thưa, không thể quên chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019.

Tại sao không thể quên??
Tại vì phái đoàn TĐCTT tham dự chuyến hành hương này không phải chỉ để kính viếng Thánh Địa,
nơi Thiên Chúa đã chọn để tỏ Mạc Khải Thần Linh của Ngài ra qua Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô 
kính viếng cả bằng việc chiêm ngắm (comtemplation) các dấu chân lịch sử của Vị Thiên Chúa Làm Người và Vượt Qua, 
nhất là bằng việc cùng cộng đồng dân Chúa cử hành (celebration) Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người 2 ngàn năm trước.

Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá mở màn cho Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua,
chúng ta đang cùng với Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm và Biến Cố Vượt Qua lịch sử của Chúa Kitô tại địa phương của mình.
Nhưng, vì phái đoàn TĐCTT tham dự chuyến hành hương 2019 chỉ là đại diện cho chung Nhóm, vì chuyến hành hương của nhóm,
nên chúng ta cũng nên cùng nhau, nếu được, ôn lãi những diễn tiến và cảm nghiệm của chuyến Hành Hương Vượt Qua này

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sống những giây phút thật tuyệt vời, nhất là những giây phút Tam Nhật Vượt Qua sau đây:

1- Chúa Nhật Lễ Lá: chúng ta đã được chia thành mấy nhóm để cử hành rước lá 
     từ các nước Âu Châu về Giêrusalem vào sáng Chúa Nhật Lễ Lá

2- Thứ Ba Tuần Thánh: Chúng ta đã Đi Đàng Thánh Giá riêng theo nhóm, và kết thúc ở Đền Thờ Mộ Thánh, 
     với Thánh Lễ ở Chặng 10, sau đó vào viếng Mộ Thánh 

3- Đêm Thứ Năm Tuần Thánh: chúng ta cùng cộng đồng dân Chúa cầm nến sáng, trong bầu khí về đêm lạnh lẽo, 
    từ Đền Thờ Vườn Cây Dầu sang Dinh Caipha ở Nhà Thờ Con Gà,

4- Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh: từ Nhà Thờ Thánh Anna đến Mồ Thánh, băng qua ngõ ngách nội thành Giêrusalem về đêm;
    Một tiếng canh thức bên mồ Chúa, từ 11:30 pm Thứ Bảy Tuần Thánh sang 12:30 am Chúa Nhật Phục Sinh 
    vào ngay giờ Chúa Phục Sinh, như thành phần lính canh mồ lúc bấy giờ.

5- Chiều Chúa Nhật Phục Sinh: 
    Chúng ta đã dâng Thánh Lễ ở Nhà Thờ Tiệc Ly trên Núi Cây Dầu, nơi Chúa hiện ra với các môn đệ tối CN phục sinh!
    Rồi khi xuống núi ra xe về, một con chiên trong đàn bị thất lạc, may mà tìm thấy....

Em biết có một số anh chị đã mở lại cuốn Kỷ yếu hành hương 2019 của chúng ta ra để xem lại.
Vậy thì xin mời quí anh chị ôn lại ở cái link sau đây nhé:


Chớ gì mỗi lần Tuần Thánh tới, chúng ta hiện thực hóa cuộc Hành Hương Vượt Qua từ trần gian về Thiên Đàng của chúng ta nhé.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 27, 2021 at 10:04 PM
Subject: Lại Tuần Thánh - Không Thể Quên!
To: TDCTT Hanh Huong Tuan Thanh 2019

Quí AC tham dự Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 quí mến,

Chắc chúng ta, cứ mỗi năm đến Tuần Thánh, ai cũng thế, không thể nào quên được 
chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 thật ấn tượng của chúng ta.

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sống những giây phút thật tuyệt vời, nhất là những giây phút Tam Nhật Vượt Qua sau đây:
1- Chúa Nhật Lễ Lá: chúng ta đã được chia thành mấy nhóm để cử hành rước lá 
     từ các nước Âu Châu về Giêrusalem vào sáng Chúa Nhật Lễ Lá
2- Thứ Ba Tuần Thánh: Chúng ta đã Đi Đàng Thánh Giá riêng theo nhóm, và kết thúc ở Đền Thờ Mộ Thánh, 
     với Thánh Lễ ở Chặng 10, sau đó vào viếng Mộ Thánh 
3- Đêm Thứ Năm Tuần Thánh: chúng ta cùng cộng đồng dân Chúa cầm nến sáng, trong bầu khí về đêm lạnh lẽo, 
    từ Đền Thờ Vườn Cây Dầu sang Dinh Caipha ở Nhà Thờ Con Gà,
4- Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh: từ Nhà Thờ Thánh Anna đến Mồ Thánh, băng qua ngõ ngách nội thành Giêrusalem về đêm;
    Một tiếng canh thức bên mồ Chúa, từ 11:30 pm Thứ Bảy Tuần Thánh sang 12:30 am Chúa Nhật Phục Sinh 
    vào ngay giờ Chúa Phục Sinh, như thành phần lính canh mồ lúc bấy giờ.
5- Chiều Chúa Nhật Phục Sinh: 
    Chúng ta đã dâng Thánh Lễ ở Nhà Thờ Tiệc Ly trên Núi Cây Dầu, nơi Chúa hiện ra với các môn đệ tối CN phục sinh!
    Rồi khi xuống núi ra xe về, một con chiên trong đàn bị thất lạc, may mà tìm thấy....

Em biết có một số anh chị đã mở lại cuốn Kỷ yếu hành hương 2019 của chúng ta ra để xem lại.
Vậy thì xin mời quí anh chị ôn lại ở cái link sau đây nhé:

Chớ gì mỗi lần Tuần Thánh tới, chúng ta hiện thực hóa cuộc Hành Hương Vượt Qua từ trần gian về Thiên Đàng của chúng ta nhé.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 25, 2021 at 8:06 AM
Subject: TĐCTT: Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trước hết, xin chúc mừng Lễ Mẹ Maria Thụ Thai Ngôi Lời Nhập Thể 25/3/2021 hôm nay Quí TĐCTT của em nhé.

Cứ gần đến Tuần Thánh, TĐCTT lại nhớ đến chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 12-22/4/2019:

thật tuyệt vời về mọi mặt, thậm chí còn mãi mãi sâu đậm không thể phai mờ trong tâm trí của những ai tham dự.


Đáng lẽ hôm nay, 25/3/2021, phái đoàn TĐCTT chúng ta lại lên đường Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục,
cũng vào Tuần Thánh, vì là thời điếm, như chuyến Hành Hương Thánh Địa 2019, chẳng những kính viếng các nơi thánh,

mà còn cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ở ngay lòng Giáo Hội, tâm điểm của thế giới Kitô giáo, với chính vị chủ chăn giáo hoàng.

Tuy nhiên, vì bất ngờ xẩy ra đại dịch covid-19 toàn cầu từ cuối năm 2019 tới nay, hợp đồng chuyến hành hương này đã bị hủy bỏ.


Chắc chắc chúng ta không thể missed được chuyến Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục này khi có thể,

chẳng hạn vào Tuần Thánh Năm 2022, trước khi hay sau khi ghé thăm Calcutta của Mẹ Thánh Têrêsa Thừa Sai Bác Ái ở Ấn Độ.


Sở dĩ chuyến Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục vào Tuần Thánh 2021 này được tổ chức ngay sau Hành Hương Thánh Địa 2019

là vì cả 2 chuyến hành hương có một liên hệ mật thiết với nhau, bất khả thiếu và bất khả phân ly, ở chỗ:

Nếu Thánh Địa là nơi liên quan đến Mạc Khải Thần Linh với Chúa Kitô, thì Roma và Ý quốc là nơi liên quan đến Đức Tin Tuân Phục của Giáo Hội.

Thật vậy, trên toàn thế giới này, chỉ có Roma và Ý quốc mới có nhiều nơi thánh lịch sử nhất về đức tin tuân phục của Kitô giáo với một Tòa Thánh Vatican.


Trong lịch trình hành hương custom (theo ý khách hành hương) kèm theo đây, chúng ta có thể thấy một số nơi tiêu biểu theo thứ tự thời gian như sau:

1- Vatican và Roma giáo đô của chung Kitô giáo và của Giáo Hội Công giáo, như Jerusalem của Do Thái giáo;

2- Assisi của Thánh Phanxicô Khó Khăn; vị thánh thời trung cổ còn ảnh hưởng tới ngày nay, nơi chúng ta đã tới trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014

3- Bolsena, nơi xẩy ra phép lạ Thánh Thể, ảnh hưởng đến Lễ Mình Máu Thánh Chúa hằng năm hiện nay của Giáo Hội;

4- Loreto, nơi có nhà của Đức Mẹ, nơi đã liên quan đến Lễ Đức Mẹ Loreto vừa được ĐTC Phanxicô thiết lập 12/2019;

5- San Giovianni Rotondo, nơi liên quan đến Cha Thánh Piô Năm Dấu Dòng Phanxicô nổi tiếng;

6- Monte Casino, nơi lập dòng của Thánh Biển Đức, vị giáo tổ đời sống đan tu đồng phương và là đệ nhất quan thày của Âu Châu;

7- Sorento và Amalfi Coastline, những thắng cảnh rất đáng thưởng ngoạn tuyệt đẹp ở Ý quốc được xen kẽ thiên nhiên với các nơi thánh thiêng của đức tin;

8- Naples, nơi có Vương Cung Thánh Đường Duomo di Gennaro nguy nga, năm nào cũng xẩy ra hiện tượng máu lỏng ra vào dịp lễ Thánh Gennaro; 19/9.


Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuân Phục 2021 này chẳng những để kính viếng các nơi thánh trên đây, nhất là được cử hành Tuần Thánh với ĐTC Phanxicô:

1- Chúa Nhật tham dự Lễ Lá ở Quảng Trường Thánh Phêrô;

2- Thứ Tư Tuần Thánh tham dự Buổi Triều Kiến Chung ở Quảng Trường Thánh Phêrô;

3- Thứ Sáu Tuần Thánh Đi Đàng Thánh Giá ở Hí Trường Colessium;

4- Chúa Nhật Phục Sinh Thánh Lễ Phục Sinh ở Quảng Trường Thánh Phêrô


Xin Chúa Kitô Vượt Qua luôn in ấn Năm Dấu Thánh Thương Xót của Người nơi mỗi TĐCTT chúng ta,

để chính bản thân chúng ta nhờ 5 Dấu Thánh của Người được trở thành một nơi thánh cho các linh hồn cần đến LTXC hơn liên lỉ kéo đến hành hương!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 24, 2021 at 8:43 AM
Subject: Thực Hiện Tập Kỷ Yếu về Đức Ông Nguyễn Đức Minh mừng 60 Năm Linh Mục
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Theo lịch trình sinh hoạt của NHóm TĐCTT Năm 2021 này thì ngày mai, 25/3/2021, 

Phái đoàn TĐCTT sẽ bắt đầu chuyến Hành Hương Kitô Giáo - Đức Tin Tuần Phục,

để tham dự Tuần Thánh ở Vatican và thăm viếng các nơi thánh ở Ý quốc cho tới 5/4.

Tuy nhiên, vì đại dịch covid-19 toàn cầu mà đành phải hủy bỏ, hy vọng có thể vào 11/2021.


Trong dịp hành hương 2021 này, một biến cố đầy ý nghĩa cần phải thực hiện đó là:

Mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục của Cha Nguyễn Đức Minh,

vị linh hướng của phái đoàn TĐCTT cho mỗi chuyến Hành Hương 2014, 2017 và 2019,

đồng thời cũng là phần tử TĐCTT chính thức của Nhóm, tuyên hứa tại Đền Thánh LTXC Balan 4/5/2014,

với vai trò Phó Tổng Linh Hướng của chung Nhóm TĐCTT từ năm 2014 đến nay,

và nhất là đã sát cánh sinh hoạt với nhóm trong các Khóa LTXC, Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng.

thậm chí đã tham dự các buổi hội ngộ tiểu nhóm ở GP Orange nữa.


Chính nhờ lời chứng của ngài về nhóm khi nhóm xin GP Orange hợp thức hóa vào ngày 17/7/2018,

mà nhóm đã được GP Orange chính thức công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành của Giáo Hội.

Chưa hết, chính tên gọi bằng Tiếng Anh của Nhóm là The Viet Apostolate of Divine Mercy cũng do ngài,

thay vì cái tên trước đó dịch theo sát nghĩa và kiểu bình dân Việt Nam là The Apostles of Merciful God.


Vì mối liên hệ rất đặc biệt tuyệt vời như thế với vị linh mục lão thành khả kính khả ái của chung nhóm mà

chúng ta cần phải thực hiện một kỷ niệm hiếm quí và trọng đại về ơn gọi linh mục cao cả của Cha và với Cha,

và có thể nói đây là lần cuối cùng của ngài trên trần gian này, trước khi ngài về với Thượng Tế Giêsu Trên Trời.


Tập Kỷ Yếu này sẽ được in mầu hoàn toàn, và sẽ tặng ngài ít là 100 tập để ngài lưu giữ và trao tặng tùy ý.

Em đã bắt đầu thực hiện kể từ hôm Thứ Bảy 20/3/2021 với cuộc phỏng vấn ngài và tìm kiếm thêm các hình ảnh cần.

 


 

Anh chị em nào muốn đóng góp tài chính cho việc in ấn tốn kém và cần một tập kỷ yếu quí báu này làm ơn cho em biết nhé.

Em sẽ kết thúc tập kỷ yếu này, dầy khoảng tứ 100  đến 150 trang, vào ngày 5/4/2021, Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh,

thời điểm kết thúc chuyến hành hương 2021 (nếu diễn ra), cũng là ngày kỷ niệm Nhóm TĐCTT được thành lập năm 2009.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 19, 2021 at 2:49 PM
Subject: TĐCTT Cùng Giáo Hội Bắt Đầu Cử Hành Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chắc quí TĐCTT của em theo dõi email em gửi cho chung cộng đồng dân Chúa ngay trước giờ kinh trưa nay,

vNăm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương liên quan đến sứ điệp khai mạc và Kinh Cầu cho Gia Đình.

Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, luôn theo dõi sát nút tất cả mọi phát động của ĐTC và Tòa Thánh Roma,

và rất mau mắn hưởng ứng và tìm cách đáp ứng ngay những gì Thiên Chúa muốn qua ngài và Tòa Thánh,

như chúng ta vẫn thấy từ trước đến này nơi Nhóm TĐCTT.


Trong Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương 19/3/2021 - 26/6/2022 này

Nhóm TĐCTT chúng ta chẳng những đã chọn Năm 2021 là Năm Gia Đình Huynh Đ,

với câu tâm niệm là "yêu nhau như Chúa yêu chúng ta",

cũng như đã lấy chủ đề cho các Khóa LTXC là "Niềm Vui Yêu Thương" kèm theo 6 đề tài về hôn nhân gia đình,

mà còn đọc Kinh Cầu Cho Gia Đình suốt Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương nữa, bắt đầu vào ngay giờ kinh trưa nay,

ngày mở màn cho năm đặc biệt được mở ra nhân dịp kỷ niệm ngũ niên Tông Huấn Niềm Vui Thương Xót. 


Như thế, trong 2 giờ kinh hằng ngày của chung nhóm, chúng ta đã và tiếp tục đọc các Kinh của ĐTC soạn dọn sau đây:

Kinh Năm Laudato Si (24/5/2020 - 2021) vào giờ kinh chiều

Kinh Trong Mùa Đại Dịch vào giờ kinh trưa

Kinh Năm Thánh Giuse (8/12/2020 - 2021) vào giờ kinh chiều

Kinh Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương (19/3/2021 - 26/6/2022) vào giờ kinh trưa


"Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài, chúng con chiêm ngưỡng ánh quang của tình yêu chân thực,
chúng con tin tướng hướng về với các ngài. 
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin hãy ban cho cả gia đình chúng con được trở thành những nơi của hiệp thông và cầu nguyện,
những học đường Phúc Âm đích thực và là giáo hội tại gia nhỏ bé.
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin đừng bao giờ để cho các gia đình trải qua tình trạng bạo lực, ruồng bỏ và chia rẽ;
xin cho những ai bị tổn thương đau đớn hay bị xúc phạm về luân lý được cảm thấy an ủi và chữa lành.
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin làm cho chúng con biết tái nhớ lại 
tính chất linh thánh và bất khả vi phạm của gia đình, cùng vẻ đẹp của gia đình nơi dự án của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse,
xin ưu ái lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Amen".


Xin LTXC thông ban cho chúng ta Niềm Vui Yêu Thương như Thánh Gia nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 19, 2021 at 11:46 AM
Subject: ĐTC Phanxicô: Sứ Điệp Khai Mạc Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
 TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Hôm nay, 19/3/2021, Lễ Thánh Giuse, kỷ niệm đúng 8 năm khai triều của Vị Giáo Hoàng người Á Căn Đình Jorge Mario Bergoglio, và đồng thời cũng đúng 5 năm ban hành Tông Huấn "Niềm Vui Yêu Thương - Amoris Laetitia", nên ngài đã lợi dụng dịp ban hành bức Tông Huấn về hôn nhân gia đình này để mở "Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương - The Amoris Laetitia Family Year", từ 19/3/2021 đến 26/6/2022.

Ngài đã khai mạc Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương vào Ngày Lễ Trọng Kính Thánh Giuse này, bằng một sứ điệp gửi cho Cuộc Hội Luận Chuyên Đề trực tuyến bằng Webinar về đề tài "Tình yêu Thương Hằng Ngày của Chúng Ta - Our Daily Love", một sứ điệp nhấn mạnh đến vai trò của Giáo Hội trong việc hỗ trợ mục vụ cho đời sống hôn nhân gia đình, theo chiều hướng của Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương 2016, một văn kiện có "chủ ý chính yếu là truyền đạt... rằng ngày nay cần phải có một cái nhìn mới về gia đình nơi Giáo Hội". Theo ngài, việc nhấn mạnh đến giá trị của vấn đề tín lý chưa đủ, trái lại, còn phải "bằng lòng thương cảm" chăm sóc nữa, cho những yếu hèn và thương tích của đời sống hôn nhân gia đình nữa. Bởi thế, ngài đã kêu gọi: "Hãy sống một năm ôn lại Văn Kiện này và suy niệm về đề tài ấy, cho đến cuộc cử hành Ngày Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình Lần Thứ 10, nếu Chúa muốn, sẽ xẩy ra tại Roma vào ngày 26/6/2022".

Thật vậy, Giáo Hội cần phải cung cấp mục vụ cho đời sống hôn nhân gia đình ngày nay đầy những yếu hèn và thương tích theo hai chiều kích chính yếu: chiều kích rao giảng Phúc Âm gia đình và chiều kích đồng hành Mục Vụ gia đình, ở chỗ "thẳng thắn loan báo Phúc Âm và dịu dàng bổ sung": "Chúng ta loan báo cho các cặp vợ chồng, các người phối ngẫu và các gia đình một Lời có thể giúp họ nắm bắt được ý nghĩa đích thực của mối liên kết và yêu thương, là dấu hiệu và là hình ảnh về tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và về giao ước giữa Chúa Kitô với Giáo Hội"; tuy nhiên, "việc loan báo này không thể và không bao giờ được thực hiện từ bên trên hay từ bên ngoài" "Giáo Hội nhập thể trong lịch sử, như Tháy của mình đã thực hiện. Thế nên, khi Giáo Hội loan báo Phúc Âm về gia đình thì Giáo Hội làm như thể dìm bản thân mình vào đời sống hiện thực, trực tiếp biết được những chống chọi hằng ngày của thành phần phối ngẫu và cha mẹ, các vấn đề của họ, những nỗi đau của họ, tất cả những trường hợp lớn bé đè nặng và đôi khi ngăn cản cuộc hành trình của họ".

Đó là lý do ngài nhận định hoàn cảnh của đời sống hôn nhân gia đình thật là hợp với đề tài "tình yêu thương hằng ngày của chúng ta" của cuộc hội luận chuyên đề trực tuyến, vì đề tài này "về một thứ tình yêu được phát sinh bởi tính chất chân thành và việc âm thầm hoạt động trong đời sống vợ chồng, bởi một một cuộc dấn thân hằng ngày và đôi khi mệt mỏi được thực hiện bởi những người phối ngẫu, bởi những người mẹ, người cha và con cái". 

Đúng thế, theo ngài, nếu Phúc Âm được đề ra như là "thứ tín lý từ trên cao", không "cụ thể" với đời sống hằng ngày, thì Phúc Âm có nguy cơ chỉ là một thứ lý thuyết tốt đẹp và thậm chí được cảm nghiệm thấy như là một thứ bó buộc về luân lý. Do đó, ngài nhắc nhở rằng: "Chúng ta được kêu gọi để hỗ trợ, lắng nghe, và chúc lành cho cuộc hành trình của các gia đình", như thể Giáo Hội ở với gia đình, Chúa gần gũi cận kề với gia đình, giúp họ bảo vệ tặng ân họ đã lãnh nhận, và đồng thời ngày cũng kêu gọi: "Chúng ta hãy nâng đỡ các gia đình! Chúng ta hãy bênh vực gia đình cho khỏi tất cả những gì gây tổn hại đến về đẹp của nó", bằng việc "hãy tiến đến với mầu nhiệm yêu thương này một cách chiêm ngắm, khôn ngoan và dịu dàng. Chúng ta hãy dấn thân để bảo toàn những liên hệ quí báu và tế nhị của nó nơi con cái, cha mẹ, ông bà... Chúng ta cần những mối liên hệ này sống động và sống tốt, làm cho nhân loại càng trở thành huynh đệ hơn

Để được như vậy, chúng ta cần phải có ơn Chúa, và cần cầu nguyện để có ơn Chúa, Vậy, thiết tưởng, theo người tổng hợp và chuyển dịch này, chúng ta nên đọc, chung với nhau càng tốt, hằng ngày trong suốt Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương này, Lời Nguyện được ĐTC Phanxicô soạn dọn để kêt thúc Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương của ngài sau đây:

"Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài, chúng con chiêm ngưỡng ánh quang của tình yêu chân thực, chúng con tin tướng hướng về với các ngài. 
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin hãy ban cho cả gia đình chúng con được trở thành những nơi của hiệp thông và cầu nguyện, những học đường Phúc Âm đích thực và là giáo hội tại gia nhỏ bé.
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin đừng bao giờ để cho các gia đình trải qua tình trạng bạo lực, ruồng bỏ và chia rẽ;
xin cho những ai bị tổn thương đau đớn hay bị xúc phạm về luân lý được cảm thấy an ủi và chữa lành.
Lạy Thánh Gia Nazarét, xin làm cho chúng con biết tái nhớ lại 
tính chất linh thánh và bất khả vi phạm của gia đình, cùng vẻ đẹp của gia đình nơi dự án của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin ưu ái lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Amen".

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 13, 2021 at 9:42 AM
Subject: TĐCTT: Mừng ĐTC Phanxicô, Hai Lời Cám Ơn và Sinh Hoạt Tuần IV Mùa Chay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Mừng ĐTC Phanxicô


Hôm nay là Thứ Bảy ngày 13/3/2021, 

ngày kỷ niệm 8 năm ĐHY Bergoglio được bầu chọn làm giáo hoàng Phanxicô thừa kế Thánh Phêrô thứ 266 của Giáo Hội.

Chúng ta cùng nhau cảm tạ LTXC đã gửi đến cho riêng Giáo Hội và chung thế giới 1 vị Giáo Hoàng Thương Xót thời đại,

và đặc biệt hiệp thông cầu nguyện cho ngài, nhất là trong cả 2 giờ kinh hằng ngày của chúng ta hôm nay.

Pope Francis reportedly denies the existence of hell. Vatican panics. - Vox

Hai Lời Cám Ơn

 

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng,

trong Tuần 7 ngày chúng ta cầu cho Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Cha Phó TLH TĐCTT.


Tối hôm qua, cha đã gọi cho em và gửi lời cám ơn Nhóm TĐCTT đã cầu nguyện cho ngài.

Ngài cho biết ngài đã bắt đầu đứng lên chống nạng đi lại được rồi từ hôm qua.

Hôm nay cũng là ngày cuồi trong Tuần 3 ngày chúng ta cầu nguyện cho Anh Trần Đình Tấn,

một người anh em TĐCTT ở Oklahoma bị ung thư óc tới giai đoạn trầm trọng nguy tử.

AC Tấn Oanh đã email cho em ngỏ lời cám ơn nhóm đã cầu nguyện cho anh.


"Cam on cac anh chi da cau nguyen cho nha em.  
Nguyen xin Chua Thanh Than luon dong hanh va tro giup chung ta tren hanh trinh duc tin"
Em,
Tan & Kieuoanh
Kieuoanh Tran

Sinh Hoạt Tuần IV Mùa Chay


Trong Tuần IV Mùa Chay 2021 này, chúng ta đặc biệt có 3 sinh hoạt trong 3 ngày liền:

Thứ Tư 17/3: Hội Ngộ TĐCTT Vùng Tây Hoa K (San Jose CA, Seattle WA, Phoenix AZ, Las vegas NE v.v.)

Thứ Năm 18/3: Tĩnh tâm Online Mùa Chay 5 với Cha Vũ Minh Tiến, OP, Virginia

Thứ Sáu 19/3: Tĩnh Tâm Online Mùa Chay với Đức Ông Nguyễn Đức Minh, GP Orange CA


Em sẽ từ từ phổ biến từng sinh hoạt sau nhé. Ở đây em chỉ báo trước vậy thôi.

Xin LTXC luôn là tất cả Bình An Phục Sinh của từng anh chị em TĐCTT chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 1, 2021 at 7:27 AM
Subject: Tháng Thánh Giuse 3-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Nếu Tháng 11 là Tháng Các Đẳng, và 

Nếu Tháng 5 là Tháng Hoa Đức Mẹ và Tháng 10 là Tháng Mân Côi theo tục lệ của Giáo Hội hằng năm,

thì Tháng 3 cũng vốn được giành để Kính Thánh Giuse của Giáo Hội.


Ngoài ra, cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong Năm Thánh Giuse, 8/12/2020 - 2021,

Chưa hết, đến lễ Kính Thánh Giuse 19/3/2021 tới đây, ĐTC Phanxicô sẽ mở Năm Gia Đình nữa, 19/3/2021-2022.

Bởi thế, chúng ta cần phải đặc biệt tôn kính Thánh Cả Giuse trong thời điểm vừa Năm Thánh Giuse và Năm Gia Đình này.


Sau đây là một số việc Nhóm TĐCTT chúng ta cần làm để tỏ lòng tôn kính Thánh Giuse theo chiều hướng của Giáo Hội:

1- Chúng ta sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh Giuse của ĐTC Phanxicô vào Giờ Kinh Chiều hằng ngày như từ đầu Năm Thánh Giuse;

2- Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Thánh Giuse vào cuối Giờ Kinh Trưa, nhất là trong thời điểm từ hôm nay cho tới Năm Gia Đình.

3- Chúng ta sẽ phổ biến các tài liệu hiếm quí về Thánh Giuse này riêng nội bộ và chung cộng đồng bằng các links mp3 và youtube.


KINH THÁNH GIUSE

(Trích Tông Thư Tấm Lòng Người Cha của ĐTC Phanxicô cho NĂM THÁNH GIUSE 8/12/2020-2021)


Kính Chào Đấng Bảo Hộ Chúa Cứu Thế,

Phu Quân của Đức Trinh Nữ Maria.

Nơi ngài, Thiên Chúa đã trao phó Người Con duy nhất của mình;

Vào ngài, Mẹ Maria đã đặt niềm tin tưởng;

Với ngài, Chúa Kitô đã làm người.


Lạy Thánh Giuse, với cả chúng con nữa,

Xin hãy tỏ ra ngài là một người cha, 

và dẫn dắt chúng con đi theo con đường sự sống.

Xin hãy giúp cho chúng con được ân sủng, lòng thương xót và dũng cảm,

và bênh vực chúng con cho khỏi hết mọi sự dữ. Amen.


(Chuyển dịch: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh)

 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 25, 2021 at 7:38 AM
Subject: TĐCTT Sống Mùa Chay Phục Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Mùa Chay bao giờ cũng hướng về Mùa Phục Sinh và đạt đến tột đỉnh ở biến cố Chúa Kitô Vượt Qua,

bằng không, Mùa Chay hoàn toàn vô nghĩa và vô giá trị, ngược lại, còn là những gì dại khờ và tự diệt!


Đó là lý do Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Bài Giảng Phúc Đức Trọn Lành Trên Núi, 

được Giáo Hội luôn nhắc lại trong Bài Phúc Âm Thứ Tư Lễ Tro mở màn Mùa Chay rằng:

"Khi ăn chay, rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm" (Mathêu 6:17)


Bởi thế, nếu cầu nguyện là đối thoại với Chúa, là đàm đạo, là nói chuyện với Chúa, 

thì sau 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm, nghĩa là sau phần TĐCTT nói cùng Chúa, qua các kinh nguyện cùng đọc,

Chúa đã nói lại với TĐCTT qua Lời Chúa được chia sẻ, truyện thánh, lời ĐTC, truyện đời thường, hay tin tức v.v.


Đôi khi Chúa cũng pha trò khi nói chuyện với chúng ta nữa, như 3 ngày trước đây, hôm 23/2/2021, sau giờ kinh chiều.

Bởi vì, hôm ấy, căn phòng LTXC là nơi Nhóm TĐCTT hằng ngày qui tụ lại cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót:

đã hầu như vỡ toang ra bởi những tràng cười nức nở như pháo nổ, đến độ covid-19 như bị khủng bố bất ngờ tan bay vậy.


Vâng, đúng thế, vì bấy giờ sau khi em đọc cho anh chị em nghe sau một tin đáng buồn về covid-19,

thì em bù lại bằng bài thơ vừa cụ thể vừa tếu ngạo không thể không phì cười ở trong cái link này: Tuổi Già... Tình Già


Thật vậy, nếu khi chàng rể còn ở với bạn bè thì họ không cần phải chay tịnh, cho đến khi chàng rể ra đi (x. Mathêu 9:15)

thì chúng ta cũng nên vui tươi sống chay tịnh trong Mùa Chay với những nụ cười phục sinh tràn đầu bình an như thế nhé


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 24, 2021 at 10:19 PM
Subject: Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 - Hiện Trạng
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc. TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Nhân loại vẫn đang loay hoay cố gắng để vượt thoát đại dịch covid-19...
Để rồi sẽ đi về đâu?
Nếu đại dịch này là cái vạ của tội lỗi loài người ngày nay thì con người chưa cải thiện, 
vẫn còn đầy hận thù ghen ghét và chia rẽ thì liệu có thoát được cái vạ đại dịch này hay chăng?
Trong tinh thần thống hối và tin tưởng nguyện cầu cho bản thân cũng như cho chung nhân loại, 
Xin theo dõi các bản tin tiêu biểu về nó ở những cái links bài viết riêng hay mp3 chung dưới đây:

1- Các bác sĩ kể về cái chết của bệnh nhân COVID-19: Khủng khiếp chưa từng thấy

2- Những người Mỹ đến chết vẫn không tin Covid-19 tồn tại     

3- Chiến lược 'phong tỏa tận gốc' ngăn Covid-19 của Australia

4- Cả thế giới khốn đốn vì COVID-19, Tanzania vẫn chống dịch bằng cầu nguyện

5- Cụ 101 tuổi ba lần nhiễm nCoV: cu-101-tuoi-ba-lan-nhiem-ncov

6- Cảm giác sau khi tiêm vaccine Covid-19


Có thể nghe trọn tất cả các tin tức trên đây, với thánh ca covid phụ họa, ở cái link mp3 dưới đây:

SongConVoiCovid-19ToanCau-HienTrang.mp3  

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 12, 2021 at 9:42 AM
Subject: Chúc Xuân - Chúc Tuổi - Chúc Phúc từ ngoài Nhóm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>, PHERO HOA NGUYEN <hoavng.tdctt2012@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Tran Bach Yen <ytranphn_ocgov@yahoo.com>, Dong Nu Ty Chua Giesu TT <nutylsqn12@gmail.com>, Phaolo Huan <phaolohuan@gmail.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

TẠ ƠN LTXC ĐÃ CHO CHÚNG TA CÒN SỐNG ĐẾN NGÀY HÔM NAY, ĐẾN NGÀY ĐẦU NĂM ÂM LỊCH 12/2/2021 NÀY.


Em xin gửi đến Quí TĐCTT mấy lời chúc từ ngoài nhóm lẫn trong nhóm sau đây:


Từ ngoài nhóm

 

(không kể của Sơ Đào Thị Kim em đã gửi riêng một email sáng hôm qua):


1- Từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương 

 

ở Qui Nhơn của Cha Phạm Ngọc Tuấn


CHÚNG CON  KÍNH CHÚC MỪNG NĂM MỚI THẦY VÀ GIA ĐÌNH 

CÙNG TẤT CẢ MỌI THÀNH VIÊN TRONG HỘI TÔNG ĐỒ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG.

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA LUÔN TUÔN TRÀN PHÚC LỘC CỦA CHÚA XUỐNG 
TRÊN THẦY VÀ GIA ĐÌNH CÙNG QUÝ HỘI VIÊN.

(Email Thu, Feb 11, 6:33 PM)

 

 

2- Từ Cha Phaolô Lê Đức Huấn

 

Vị Linh Mục Thừa Sai ở Giáo Xứ Kala Di Linh GP Đà Lạt,

     nơi nhóm TĐCTT ghé thăm 7/2019 và tặng quà truyền giáo 10/2020


Xin cam on anh Tinh da gui bai suy niem hang ngay rat hay va y nghía.
xin Thien Chua chuc lanh cho anh va gia dinh 
cung nhu anh chi em nhom Long Chua thuong xót trong nam moi nay.
Lm Phaolo Huan Kala

(Email Fri, Feb 12, 2021 at 12:59 AM)

 

 

2- Từ Cha Phan Thiên Ngọc, CRM

Anh Daminh M. quý mến, 

Chào đón Năm Mới Tân Sửu 2021, 
Kính chúc Anh, Anh Chị Em Hiệp Hội TĐCTT cùng gia quyến 
một Năm Mới đầy tràn hồng ân Thiên Chúa, 
dạt dào tình Từ Mẫu Maria và Hiền Phụ Giuse,
để luôn bình an thánh đức trong mọi hoàn cảnh 
và hăng say làm việc tông đồ.
Xin cũng cầu nguyện cho em. 

Kính mến, 
Lm. Phan Thiên Ngọc, CRM


Anh Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh thân mến,

Vừa qua, em có dịp về Nhà Mẹ Dòng Đồng Công ở Thủ Đức, VN và
đã nhận 1350 USD của anh và anh chị em Hiệp Hội TDCTT gửi tặng qua cha Tephano M. Đích CRM chuyển.

Sau đó, em đã về lại giáo xứ Sơn Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, VN
và trao quà cho nhiều gia đình nghèo lương-giáo, hay bệnh tật nặng nề, hay do ảnh hưởng của bão lụt trong thời gian qua.

Thay mặt những gia đình đó, xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của anh và anh chị em Hiệp Hội.

Xin Chúa Tình Thương ban nhiều ơn lành hồn xác cho anh và Hiệp Hội,
để Hiệp Hội luôn là cánh tay nối dài, phản ảnh khuôn mặt tình thương của Thiên Chúa.

Kính chúc anh và anh chị em HH có một Mùa Vọng thánh đức với tâm hồn khao khát chờ mong Chúa đến, nhờ Mẹ Maria.

(email ngày 6/12/2020)

 

Từ trong nhóm:


1- Từ AC Hóa Dung 

 

đang tạm sống ở Việt Nam vì lợi ích cho người con trai duy nhất của AC:


Gia đình chúng con Hoá+Dung:
kính chúc Quý Cha Linh Hướng
Cùng:
Mến chúc tất cả Quý Anh, Quý Chị trong Nhóm TĐCTT, và Quý Quyến:
Năm Mới Tân Sửu 2021 luôn được Bình An, Khỏe Mạnh,và Hạnh Phúc 
trong Bàn Tay Quan Phòng Thần Linh của THIÊN CHÚA TÌNH YÊU.
Kính,

(Email Thu, Feb 11, 2021 at 8:51 PM)

 

2- Từ Chị Trần Bạch Yến 

ở Orange County CA


"Kính chúc quý Cha, quý Tu Sĩ, Quý Anh Chị cùng đại gia đình một năm mới 

nhiều Sức Khoẻ - An Khang - Thánh Đức và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa"

(Email Fri, Feb 12, 2021 at 8:12 AM)

 

3- Từ Đức Ông Nguyễn Đức Minh

Phó Tổng Linh Hướng

Xin Chúa TT xuống muôn ỏn lành cho anh chị và toàn nhóm. Jducminh

Fr. Joseph N. DucMinh

(Email Sun, Feb 14, 2021 at 1:02 PM)

 

 

4- Từ chúng em 

   

Trước hết chúng em xin cám ơn quí TĐCTT đã gửi lời chúc đến chúng em, qua email, text, phone v.v.

    Và em cũng đã gửi lời chúc tân xuân cho chung nhóm từ tối hôm qua,

những vẫn chưa hết, nên gửi thêm hôm nay nữa,

    ở những cái links sau đây, để chúng ta,

qua youtube, sống lại với một số hình ảnh (nhất là áo dài) 

    Nhóm TĐCTT Nam California mừng xuân 2018 và 2019 rất dễ thương và VUI NHƯ TẾT

 

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 11, 2021 at 7:56 AM
Subject: Một Nữ Tu Chúc Tân Xuân Âm Lịch 2021 Nhóm TĐCTT kèm Hình Ảnh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: kim maria <mdtkim@gmail.com>, Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Hôm nay là 30 tết, ngày tất niên của Năm 2020, trước khi nhân dân các quốc gia Á Đông bước sang thềm tân niên âm lịch 2021.


Cuối bài Giáo Lý về Cầu Nguyện trong Đời Sống Hằng Ngày của mình hôm qua, Thứ Tư 10/2/2021, ĐTC Phanxicô cũng đã nhớ đến chúng ta:


"Ở Viễn Đông và ở các nơi khác nhau trên thế giới có cả hằng triệu triệu con người nam nữ sẽ cử hành Tân Niên Âm Lịch vào Thứ Sáu tới đây, 12/2

Tôi muốn bày tỏ những lời chào chúc chân thành của tôi, kèm theo lời chúc một tân niên sinh hoa kết trái huynh đệ và đoàn kết.

Vào thời điểm đặc biệt này đây, 

chúng ta đang rất quan tâm đến việc đối đầu với các thứ thách đố của thứ dịch bệnh ảnh hưởng đến con người ta về cả thể lý lẫn tâm thần, 

nhưng cũng ảnh hưởng đến các mối liên hệ về xã hội nữa. 

Tôi hy vọng rằng hết mọi người được hưởng trọn vẹn sức khỏe và sống an bình".  


Em xin chuyển đến Quí TĐCTT email chúc xuân của một Sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn

do Cha Phạm Ngọc Tuấn là Tổng Linh Hứớng của chúng ta sáng lập.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 11, 2021 at 7:29 AM
Subject: Re: Chúc Mừng Năm Mới Tân Sửu
To: kim maria <mdtkim@gmail.com>

Con cám ơn Sơ Đạo Thị Kim, Nữ Tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn rất nhiều, 
đã luôn thương nhớ đến riêng gia đình con và chung Nhóm TĐCTT của chúng con,
vào một số dịp đặc biệt trong năm như dịp tân niên âm lịch này.

Xin Lòng Thương Xót Chúa luôn trở thành Niềm Vui Thương Xót của thành phần môn đệ Chúa Kitô chúng ta, 
để cuộc đời của chúng ta được nở rộ và luôn là một Mùa Xuân Thương Xót 
cho "những người anh chị em hèn mọn nhất" (Mt 25:40,45) được đồng hóa với Chúa Kitô!

con tĩnhFrom:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 11, 2021 at 7:29 AM
Subject: Re: Chúc Mừng Năm Mới Tân Sửu
To: kim maria <mdtkim@gmail.com>

Con cám ơn Sơ Đạo Thị Kim, Nữ Tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn rất nhiều, 
đã luôn thương nhớ đến riêng gia đình con và chung Nhóm TĐCTT của chúng con,
vào một số dịp đặc biệt trong năm như dịp tân niên âm lịch này.

Xin Lòng Thương Xót Chúa luôn trở thành Niềm Vui Thương Xót của thành phần môn đệ Chúa Kitô chúng ta, 
để cuộc đời của chúng ta được nở rộ và luôn là một Mùa Xuân Thương Xót 
cho "những người anh chị em hèn mọn nhất" (Mt 25:40,45) được đồng hóa với Chúa Kitô!


con tĩnh


Phái Đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 sáng ngày 28/9/2016
tặng quà tri ân cảm tạ Sơ Kim và quí sơ cùng dòng đã đón tiếp và phục vụ bữa ăn ở Nhà Thờ Phù Mỹ Qui NhơnSơ Đào Thị Kim (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) là Chị Hai trong số 8 nữ tu khấn trọn đời đầu tiên của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, ngày Thứ Năm 11/7/2019
From:
kim maria
<mdtkim@gmail.com>
Date: Wed, Feb 10, 2021 at 10:25 PM
Subject: Chúc Mừng Năm Mới Tân Sửu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thầy Tĩnh cùng quí Cô, Chú trong nhóm TĐCTT  kính mến.
Năm Tân Sửu gần kề, con xin kính chúc gia đình Thầy Tĩnh, cùng gia đình quí Cô, chú trong nhóm TĐCTT
một Năm Mới tràn đầy Ân lộc của Chúa Xuân Vĩnh Cửu... 
Xin Chúa Xuân luôn hiện diện và ban ơn thánh của Ngài
để từng thành viên trong gia đình quí Cô, Chú được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc nơi mái ấm gia đình,
dẫu đại dịch hoành hành nhưng Tết sum vầy vẫn luôn đong đầy tình yêu thương ấm áp bên gia đình.
Xin ơn thánh Chúa luôn đổ đầy trên tất cả mọi thành viên trong nhóm.
Con nt Maria Đào Thị Kim

Đây là những tấm hình con đi thăm tết những anh chị em gần nhà dòng đó Thầy.

 
From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 10, 2021 at 6:35 PM
Subject: Fwd: ĐTC Phanxicô - Diễn Từ Tân Xuân Với Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc Có Bang Giao Với Quốc Đô Vatican
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc. Cong dong dan Chua bao gom ca Nhom TDCTT

Chúng ta đã nghe chính bài diễn từ tân niên của ĐTC Phanxicô ngỏ cùng ngoại giao đoàn chư quốc qua wmail hôm qua.
Hai cái links dưới đây là bài chia sẻ của người dịch về những lời diễn từ tân xuân thật quan trọng này của ĐTC, xin trân trọng kính mời:

DTCPhanxico-DienTuTanNienNgoaiGiaoDoanChuQuoc.ChiaSe.mp3  
https://youtu.be/gzvx8sp2Q38   

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 9, 2021 at 5:40 PM
Subject: ĐTC Phanxicô - Diễn Từ Tân Xuân Với Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc Có Bang Giao Với Quốc Đô Vatican
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Hôm qua, Thứ Hai mùng 8/2/2021, theo thông lệ hằng năm, 
ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ chúc mừng tân xuân với ngoại giao đoàn chư quốc có bang giao với Quốc Đô Vatican.

Trong bài diễn từ rất quan trọng và cần thiết liên quan đến vận mệnh thế giới này,
đến 5 cuộc khủng hoảng chính hiện nay và cách giải quyết những cuộc khủng hoảng sống còn này ra sao?

Xin trân trọng kính mời tất cả những tâm hồn gắn bó với Giáo Hội và nhân loại theo dõi ở những cái links dưới đây:

Để đọc bài dịch

Để nghe bài dịch

Để vừa nghe vừa xemFrom:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: from Mon to Thurs Feb 8-11, 2021 at 5:30 AM
Subject: Mùa Xuân Muôn Thuở Maria
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc. Cong dong dan Chua bao gom ca Nhom TDCTT

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria - Mùa Xuân Trước Nguyên Tội

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria - Mùa Xuân Sau Nguyên Tội

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria: Mùa Xuân Maria

Mùa Xuân Muôn Thuở Maria: Mùa Xuân Viên Mãn

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

(Toàn bộ bài viết 4 phần này đã được phổ biến trên các Nguyệt San Công Giáo hải ngoại: Trái Tim Đức Mẹ 1/1995, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2/2000, Hiệp Nhất 2/2000, và Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu số kép 1-2/2012)

Tác giả xin phổ biến lại bài viết 27 năm về trước này vào dịp mừng tân xuân âm lịch 2021 này,

vì cảm thấy rất thích hợp với thời điểm vẫn còn trong Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si', 24/5/2020-2021,

kỷ niệm 5 năm ĐTC Phanxicô ban hành Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudasto Si' về hệ sinh thái của Trái Đất là Ngôi Nhà Chung của nhân loại chúng ta.From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 2, 2021 at 5:24 AM
Subject: ĐTC Phanxicô: Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si' - Những gì đang xẩy ra cho ngôi nhà chung là trái đất này của chúng ta.
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trong Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' 24/5/2020-2021
chúng ta tiếp tục đi sâu vào chính bức thông điệp quan trọng, khẩn thiết và hợp thời hơn bao giờ hết hiện nay, 
sau khi chúng ta đã cùng nhau đã có được một cái nhìn tổng quan về bản văn kiện thời đại này, qua lần phổ biến đầu tiên ngày 19/1/2021,
và đã thấy chính vị tác giả giáo hoàng dẫn nhập vào bức thông điệp của ngài, liên quan cả đến các vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, 
đến nội dung ngài muồn diễn đạt trong 6 chương của bức thông điệp, qua lần phổ biến hôm qua ngày 1/2/2021.
Hôm nay, chúng ta tiến đến Chương Thứ Nhất trong 6 chương, trong đó. ngài sẽ chỉ cho chúng ta thấy: 
Những gì đang xẩy ra cho ngôi nhà chung là trái đất này của chúng ta.
Sau đây là những cái links liên hệ để theo dõi:

Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Để Đọc
  Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 1
Để Nghe
ThongDiepLaudatoSi-ChuongMot.mp3  
 

Để Xem
https://youtu.be/eagoCkl0cqQ  

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 1, 2021 at 5:25 AM
Subject: Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si' - Tổng Quan
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Trong Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' 24/5/2020-2021, chúng ta tiếp tục đi sâu vào chính bức thông điệp quan trọng, khiẩn thiết và hợp thời hơn bao giờ hết hiện nay, sau khi chúng ta đã tạm có được một cái nhìn tổng quan về bản văn kiện thời đại này, qua lần phổ biến đầu tiên ngày 19/1/2021.

Hôm nay, chúng ta tiến đến phần Dẫn Nhập, bao gồm nguyên văn 16 đoạn đầu tiên của bức thông điệp được vị tác giả giáo hoàng giới thiệu về bức thông điệp của ngài, liên quan cả đến các vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, đến nội dung ngài muồn diễn dạt trong 6 chương của bức thông điệp.

Sau đây là những cái links liên hệ để theo dõi:

Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Để Đọc
Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Dẫn Nhập  
Để Nghe
ThongDiepLaudatoSi-DanNhap.mp3  
Để Xem
https://youtu.be/A7skCwpWWUk  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 25, 2021 at 11:07 AM
Subject: TĐCTT - Phân Nhóm Sinh Hoạt và Cầu Nguyện sau khi qua đời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Chúng ta thấy trong Mùa Đại Dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 tới nay, chúng ta đã nhận được nhiều ai tín và đã tham dự nhiều lễ an táng cho cả chính phần tử TĐCTT của chúng ta cũng như thân nhân ruột thịt của phần tử nhóm chúng ta. Bởi thế, vấn đề cầu nguyện và xin lễ cầu hồn cho LH quá cố mới được đặt ra và giải quyết như thế này:

 


Trước hết, theo Nội Qui, khoản XXVI về Qua Đời, từ trang 29 đến 31, tiết 1 và 5 đã qui định như sau về cả phần tử lẫn thân nhân của phần tử TĐCTT (không bỏ sinh hoạt trong vòng 2 năm liền - Nội Qui XXIII về Ra Nhóm trang 28):

 


1. Phần tử qua đời: Nhóm TĐCTT địa phương (cấp giáo phận) của phần tử qua đời sẽ thông báo chung, sẽ tham dự hậu sự và sẽ xin 1 lễ cầu nguyện phần tử quá cố của mình; mỗi phần tử thuộc nhóm địa phương có anh chị em qua đời sẽ dâng một Chuỗi Thương Xót cầu cho người anh chị em của mình khi nhận được ai tín hay cáo phó. Ngoài ra, Nhóm địa phương tiếp tục xin 1 lễ giỗ 1 năm cho người anh chị em qua đời của mình. Phần tử nào ra nhóm qua đời, nếu biết tin, nhóm địa phương cũng cầu nguyện và tham dự hậu sự.

5. Thân nhân qua đờiNhóm TĐCTT địa phương, khi nhận được cáo phó hay ai tín của gia đình phần tử TĐCTT về thân nhân (theo hàng dọc: vợ chồng, cha mẹ và con cái) của họ qua đời thì sẽ xin nhóm địa phương cầu nguyện, sẽ tham dự hậu sự (nếu diễn ra ở địa phương của mình), và sẽ xin một lễ cầu hồn cho LH thân nhân của TĐCTT quá cố.


Sau nữa, trách nhiệm xin lễ cầu hồn và phận vụ cầu nguyện cho người quá cố, bao gồm cho cả phần tử TĐCTT lẫn thân nhân ruột thịt của TĐCTT liên quan đến trách nhiệm xin lễ của Nhóm TĐCTT địa phương, nên em cũng xin nhắc lại theo qui định của Nội Qui ở Khoản XV về Đại Hội, trang 20, - 21 tiết 1 như sau:


 

1. Tham dự: Đại Hội cấp trung ương chỉ bao gồm Ban Phục Vụ trung ương đương nhiệm, các Ban Phục Vụ trung ương trong quá khứ,  các Ban Phục Vụ  địa phương, và 3 đại biểu của từng Nhóm TĐCTT địa phương. Đại Hội cấp địa phương bao gồm Ban Phục Vụ  đương nhiệm, các Ban Phục Vụ mãn nhiệm, Ban Phục Vụ  trung ương đương nhiệm, các trưởng tiểu nhóm thuộc địa phương của mình. (Những Nhóm TĐCTT địa phương ít người và gần nhau, từ 72 trở xuống, con số 72 môn đệ - xem Luca 10:1, hợp lại thành một Nhóm TĐCTT địa phương của từng vùng, và có thể tổ chức Đại Hội theo vùng). 


 

Sau hết, áp dụng Nội Qui vào tình hình thực tế của Nhóm TĐCTT ở khắp nơi hiện nay, em xin phân các nhóm địa phương ra thành "từng vùng"  căn cứ vào địa dư gần nhau như sau:

 

 

Theo địa dư của Hoa Kỳ

Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ: GP Rochester NY, GP Arlington VA, TGP Washington (bao gồm Maryland), TGP Philadelphia và TGP Detroit (bao gồm Michigan)

Vùng Trung Hoa Kỳ: TGP Galveston-Houston TX, GP Fort Worth TX, GP Dallas TX, GP Austin TX, GP Oklahoma OK
Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ: GP San Jose CA, vàTGP Seattle WA, bao gồm cả GP Portland OR, GP Las Vegas NE, GP Phoenix AZ, GP Honolulu HI 

Vùng Tây Nam Hoa Kỳ: TGP Los Angeles CA, GP Orange CA, GP San Bernardino CA, GP San Diego CA 

 

 

Theo Các Nhóm gần nhau

Vùng New York 38
Vùng Virginia 52 và Maryland 17 +3 (ở Baltimore 2019)

Vùng Philadelphia 21

Vùng Houston 77 và Austin 4 (vì Nhóm TĐCTT Austin tham dự Khóa LTXC ở Houston 2017)

Vùng Fort Worth 77, Dallas 10 và Oklahoma 13 (vì Nhóm TĐCTT Oklahoma tham dự Khóa LTXC ở Fort Worth 2016 và Dallas 2018),  

Vùng Seattle Washington 55

Vùng San Jose California 73

Vùng Nam California: GP Orange 196, TGP Los Angeles 35, GP San Bernardino 22 bao gồm cả GP San Diego 2

Theo Vùng tổ chức Đại Hội

Căn cứ vào qui định 72 phần tử để thành một vùng chính thức và có thể tổ chức đại hội riêng, thì chỉ có những Nhóm TĐCTT địa phương đã hội đủ điều kiện sau đây:

1- Nhóm TĐCTT GP Orange 196 phần tử

2- Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX 77 phần tử

3- Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX 77 phần tử

4- Nhóm TĐCTT GP San Jose CA 73 phần tử

5- Nhóm TĐCTT GP Arlington VA 52 phần tử và Nhóm TĐCTT TGP Washington 20 phần tử bao gồm Maryland với cả Baltimore, tất cả là 72 phần tử

 

 

Theo trách nhiệm xin lễ cầu hồn

5 Vùng chính trên đây.

Riêng Vùng thứ 5 bao gồm cả Virginia và Maryland, mỗi nơi tự lo trách nhiệm xin lễ cầu hồn cho phần tử thuộc nhóm địa phương của mình.

7 nơi lẻ tẻ dưới đây thuộc về Trung Ương là Nam California

Vùng Trung Ương là Nam California bao gồm cả các vùng lẻ tẻ xa xôi khác như Michigan 6, Arizona 6, Hawaii 4, Việt Nam 3, Úc Châu 2, Nevada 2, Oregon 2 

 

 

Tuy nhiên, căn cứ vào Nội Qui khoản Nội Qui XXIII về Ra Nhóm trang 28, liên quan đến tình trạng bỏ sinh hoạt trong vòng 2 năm liền thì kể như không còn thuộc về nhóm nữa, nhưng không phải vì thế mà hoàn toàn bị loại trừ, b ởi LTXC không loại trừ một ai, bởi thế Nội Qui XXIII về Ra Nhóm trang 28-29 tiết 1 và 2 mới qui định thêm như sau: 

1.     Như chính LTXC hằng chấp nhận tất cả mọi người và từng người thế nào, Nhóm TĐCTT cũng không bao giờ tự ý loại trừ một ai đã tự nguyện tuyên hứa làm TĐCTT. Nhưng Nhóm TĐCTT vẫn luôn hân  hoan đón nhận lại bất cứ ai và bất cứ lúc nào.

2.     Dầu sao, xét về phương diện công bằng, bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ, thì Nhóm TĐCTT vẫn ưu tiên cho phần tử tích cực sinh hoạt và đóng góp của mình hơn là người ngoài, hơn là những ai đã từng là phần tử nhưng đã tự ngỏ lời hay tỏ dấu ra khỏi nhóm.

 

Thực tế vẫn cho thấy Nhóm TĐCTT vẫn quí mến các phần tử TĐCTT của mình, dù đã bỏ sinh hoạt hơn 2 năm liền, như trường hợp LH Maria Nguyễn Kim Loan và LH Giuse Võ Tấn Hải, qua đời trong cùng Tháng 10/2019 ở GP Orange CA, vẫn thăm khi nằm bệnh, viếng xác, cầu nguyện tuần 7 và dự lễ an táng, chỉ không xin lễ cầu hồn và lễ giỗ đầy năm mà thôi. 

 

Đối với những phần tử TĐCTT sống lẻ tẻ ở 7 nơi trên đây, không thể sinh hoạt với Nhóm địa phương hay nhóm trung ương, nhưng căn cứ vào việc theo dõi email và đóng góp khi có thể, như một số TĐCTT ở Michigan hay ở Arizona hoặc ở Nevada hay ở Úc Châu thì vẫn kể như tiếp tục sinh hoạt, như chính Nội Qui XXIII về Ra Nhóm trang 28 tiết 5 qui định như sau: 

 

5.     Có một số trường hợp họa hiếm, đã từng xẩy ra, đó là một số anh chị tuy không sinh hoạt thường xuyên với nhóm, bởi một lý do riêng nào đó, vẫn theo dõi emails của chung nhóm, và khi cần vẫn lên tiếng hay đóng góp, thì kể như vẫn gắn bó với nhóm. 


Email hơi dài nhưng cần phải chi tiết rõ ràng để khi chuyện xẩy ra chúng ta sẽ không lấy làm lạ và thông cảm. Cho dù về nguyên tắc công bằng và thể lệ hành chính cần phải qui định rõ ràng như thế, nhưng về tinh thần, LTXC nơi chúng ta vẫn làm cho chúng ta luôn hiệp nhất nên một trong đức ái trọn hảo của Đấng đã yêu thương đến cùng và đến từng con chiên lạc.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 25, 2021 at 7:23 AM
Subject: Magnificat - RIP LH Matta Nguyễn Thị Năm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sáng sớm hôm nay, vào lúc 6 giờ California, tức 9 giờ sáng bên miền đông Hoa Kỳ, em đã nhận được ai tín qua điện thoại từ Chị TĐCTT Nguyễn Thu Hải, về biến cố mẹ của chị là LH Matta Nguyễn Thị Năm vừa mới qua đời vào lúc 7:15 am hôm nay, Thứ Hai ngày 25/1/2021, hưởng thọ 89 tuổi, sau một thời gian yếu bệnh nằm trong dưỡng lão viện ở Maryland.


Chị Thu Hải cho biết, chiều hôm qua, gần xong giờ kinh trưa của nhóm, tức khoảng 4 giờ chiều bên Maryland, được tin báo về bà cụ, 5 anh em của chị đã facetime với mẹ chị, nhưng bà cụ bấy giờ như không còn biết gì nữa, lay không động đậy, gọi không thưa, miệng há ra. Sáng sớm hôm nay, vào lúc 2 giờ bên ấy, chăm sóc viên ở viện dưỡng lão còn cho biết cụ vẫn hơi cựa quậy, nhưng sau đó áp huyết máu xuống dần, khi gọi emergency cấp cứu thì cụ kể như đã ra khỏi trần gian vào khoảng từ 7 đến 7 giờ 15 sáng bên đó. Sáng sớm hôm nay, Chị Thu Hải dậy sớm đọc kinh như mọi ngày và đã linh tính rằng giờ của mẹ chị đã tới, khi chị đọc kinh phó dâng LH mẹ chị cho Chúa.


Em đã đại diện chung TĐCTT phân ưu cùng chị và chung nhóm TĐCTT giờ kinh chiều sẽ (tự nguyện theo thông lệ) dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho LH Matta Nguyễn Thị Năm mẹ của chị, trong khi đó dâng 1 Tuần 7 Ngày cầu cho LH của chính phần tử TĐCTT của mình, như cho Chị Madalena Nguyễn Ngọc Anh qua đời hôm 21/1/2021 và đang làm Tuần 7 Ngày cho chị, và hôm nay là ngày thứ 5, cũng là ngày đầu Tuần 3 Ngày cầu cho LH Matta, và như thế đến hết Thứ Tư tuần này là chấm dứt cả Tuần 7 cho LH Madalena lẫn Tuần 3 cho LH Matta. Nhóm địa phương sẽ xin 1 lễ cầu nguyện cho thân mẫu của Chị Thu Hải.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 25, 2021 at 6:09 AM
Subject: Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật III Thường Niên - Chúa Nhật Lời Chúa: mp3 và youtube
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

"Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bỏ qua lời Chúa. Đó là một bức thư tình, được Đấng biết chúng ta nhất viết cho chúng ta đấy. Trong việc đọc lời Chúa, chúng ta nghe lại tiếng của Người, nhìn thấy dung nhan của Người và lãnh nhận Thần Linh của Người. Lời này đem chúng ta đến gần với Thiên Chúa. Chúng ta đừng giữ lời này xa xa vậy thôi, mà hãy luôn mang theo lời ấy với chúng ta, trong túi của chúng ta, trên điện thoại của chúng ta. Chúng ta hãy cống hiến cho lời Chúa một nơi xứng đáng trong nhà của chúng ta. Chúng ta hãy để Phúc Âm ở một nơi giúp chúng ta có thể nhớ mở lời ấy ra hằng ngày, có thể là đầu ngày và cuối ngày, nhờ đó, giữa tất cả những lời vang vọng vào đôi tai của chúng ta, cũng có cả mấy câu lời Chúa đụng chạm tới cõi lòng của chúng ta. Để làm điều này, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để tắt truyền hình đi và mở Thánh Kinh ra, tắt điện thoại di động đi và mở Phúc Âm ra".   


  

Đó là những lời kết bài giảng của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật Lời Chúa hôm nay. Hy vọng tất cả và từng TĐCTT chúng ta là "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27) đã thực hiện lời huấn dụ và kêu gọi thiết tha đầy thiết thực và giúp ích cho phần rỗi cùng sứ vụ tông đồ của chúng ta trên đây. Giờ đây, xin mời quí anh chị lắng nghe trọn vẹn huấn dụ truyền tin của ngài cùng với những lời chia sẻ dẫn giải cần thiết, ở những cái links dưới đây:

em tĩnh

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCN.III-B.CN-LC.mp3   

https://youtu.be/z-yO5jgqpg0

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 24, 2021 at 10:30 AM
Subject: TĐCTT Long Trọng Cử Hành Chúa Nhật Lời Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Hôm nay, Chúa Nhật III Thường Niên, ngày được ĐTC Phanxicô thiết lập từ 30/9/2019 là Chúa Nhật Lời Chúa. Theo lời kêu gọi và huấn dụ của ĐTC trong Tông Thư "Mở mắt cho họ" để thiết lập ngày này, ngài đã nhấn mạnh đến việc "sách thánh cần phải được trân trọng tôn vinh". 


Như em đã đề nghị riêng với Nhóm TĐCTT của cả 2 giờ đọc kinh chung nhóm hôm qua và hôm kia, cũng như cho chung nhóm trong 2 mp3 em đã gửi đi cho những anh chị em nào không tham dự 2 giờ kinh này, chính em cũng cố gắng thực hiện những gì em kêu gọi anh chị em của mình, như hình ảnh (ở ngày đầu giường của em) kèm theo dẫn giải dưới đây. 


"Chớ gì Chúa Nhật Lời Chúa giúp cho dân Ngài gia tăng mối thân tình đạo hạnh và nghĩa thiết với Thánh Kinh" (ĐTC Phanxicô Tông Thư Mở mắt cho họ, câu kết, đoạn 15).  


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa 24/1/2021

Lời Chúa (được linh ứng trình thuật trong bộ Sách Thánh Kinh Kitô Giáo) là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa,

một mạc khải thần linh lên đến tột đỉnh nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua (Tử Giá và Phục Sinh) của Chúa Kitô,

một Mầu Nhiệm Vượt Qua liên lỉ được hiện thực nơi cử hành Phụng Vụ Thánh Thể dọc suốt giòng lịch sử của Giáo Hội,

cũng như nơi Mầu Nhiệm Mân Côi là Mầu Nhiệm Cứu Chuộc cần được tưởng niệm hằng ngày bằng cầu Kinh Mân Côi.

Đó là lý do trong tấm hình trên đây có đầy đủ những yếu tố bất khả thiếu liên quan đến Lời Chúa:

Sách Thánh Kinh toàn bộ Tân Cựu Ước, mà ở giữa cuốn sách là hai tấm hình Vượt Qua của Chúa Kitô;

Sách Bài Đọc để cứ hành Phụng Vụ Lời Chúa với Cây Nến Phục Sinh được thắp lên, và

Chuỗi Kinh Mân Côi ở trong Ly Nến có hình Trái Tim Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc,

Bàn tay chắp lại nơi khung ảnh thủy tinh (trên Sách Bài Đọc) là cử chỉ cung kính cử hành phụng vụ và nguyện cầu.

Xin mời quí TĐCTT của em theo dõi hai mp3 đã được em chia sẻ cho chung nhóm trong Ngày Chúa Nhật Lời Chúa Thứ Nhất 26/1/2020 dưới đây:

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Cách Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Vấn Đáp và Áp Dụng

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 23, 2021 at 7:06 PM
Subject: Fwd: TĐCTT cử hành Chúa Nhật Lời Chúa II - 2021 Ngày 24/1/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Trong Bài Giảng cho Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên ngày 26/1/2020, ĐTC Phanxicô đã huấn dụ và kêu gọi chúng ta như thế này:

"'Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay ngư phủ chài lưới con người ta'. Người đang nói với những con người đánh cá, sử dụng ngôn ngữ họ hiểu được. Cuộc sống của họ được thay đổi ngay tại chỗ. Người đã kêu gọi họ ở nơi họ đã ở và như họ là, để làm cho họ trở thành những người tham dự vào sứ vụ của Người. "Lập tức họ bỏ lưới mà theo Người" (câu 20). Tại sao ngay lập tức như thế? Vì họ đã bị thu hút. Họ không tỏ ra hấp tấp vội vã vì họ đã lãnh nhận một lệnh truyền, mà vì họ được tình yêu lôi kéo. Để theo Chúa Giêsu thì chỉ có các việc lành thôi chưa đủ; chúng ta còn phải hằng ngày lắng nghe tiếng gọi của Người nữa. Người là Đấng duy nhất biết chúng ta và trọn vẹn yêu thương chúng ta, dẫn chúng ta đến chỗ thả lưới ở chỗ nước sâu cuộc đời. Y như Người đã thực hiện với các môn đệ lắng nghe Người".  

Với tâm tình "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), chúng ta hãy cùng nhau ôn lại Tông Thư "Mở mắt cho họ - Aperuit illis" ở những cái links tùy nghi đưới đây:


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

Bài Dịch 

 

(xin đọc từ đọan 8 trở đi, vì phần một hôm qua đã tới hết đoạn 7)


 Học Hỏi Tông Thư "Mở mắt cho họ - Aperuit illis" Chúa Nhật Lời Chúa của ĐTC Phanxicô  

Bài Dịch (kèm chia sẻ) được thâu mp3

 

DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-2.mp3  

 

Bài dịch được thâu mp3 ở dạng video youtube

 https://youtu.be/s1lEp2Xwu-o

From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 22, 2021 at 8:16 PM
Subject: TĐCTT cử hành Chúa Nhật Lời Chúa II - 2021 Ngày 24/1/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

ĐTC Phanxicô đã ban hành Tông Thư "Mở mắt cho họ - Aperuit illis" vào ngày 30/9/2019, Lễ Thánh Giêrônimô, kỷ niệm 1.600 năm sinh nhật của vị thánh giáo phụ về Thánh Kinh này, để thiết lập một ngày đặc biệt chú trọng đến Lời Chúa và chuyên về Lời Chúa hằng năm trong Giáo Hội - vào thời điểm một ngày nào trong năm và nhắm đến những mục đích ra sao, đã được Đức Thánh Cha cho biết như sau: "Chúa Nhật III Thường Niên được giành để cử hành, học hỏi và loan truyền Lời Chúa" (đoạn 2).


Trong Bài Giảng cho Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên ngày 26/1/2020, ĐTC Phanxicô đã huấn dụ và kêu gọi chúng ta như thế này:

"Lý do tại sao chúng ta cần đến lời của Người là để chúng ta có thể nghe thấy, giữa hằng ngàn những lời khác trong đời sống hằng ngày của chúng ta, một lời duy nhất nói với chúng ta không phải về các sự vật mà là về sự sống.

 

"Anh chị em thân mến, chúng ta hãy giành chỗ trong đời của chúng ta cho lời Chúa! Mỗi ngày, chúng ta hãy đọc một hai câu Thánh Kinh. Chúng ta hãy bắt đầu đọc Phúc Âm: Chúng ta hãy cứ để Phúc Âm mở ra ở trên bàn của mình, mang Phúc Âm trong túi của mình, đọc Phúc Âm trên điện thoại di động của mình, và để cho Phúc Âm hằng ngày tác động chúng ta. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, Ngài xua tan tối tăm của chúng ta, bằng tình yêu thương cao cả, Ngài đưa cuộc sống của chúng ta đến những chỗ nước sâu".


Trước hết, tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT, trong giờ kinh chiều hằng ngày từ ngày 1/1/2015, đã có mục mở đầu nghe bài Phúc Âm từng ngày theo phụng vụ hôm đó, kèm theo lời chia sẻ ngay sau đó cũng như vào cuối giờ kinh. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cũng cần phải trân trọng và ưu tiên cho Lời Chúa nơi gia đình của chúng ta nữa. 


Em xin đề nghị, vào Chúa Nhật Lời Chúa 24/1/2021 tới đây, chúng ta hãy trưng bày một cuốn Thánh Kinh ở một nơi trang trọng nhất trong nhà, đốt nến và trang hoàng hoa cảnh cho thật đẹp, rồi mở ra đọc Lời Chúa và hôn kính cuốn Thánh Kinh. 


Giờ đây, với tâm tình "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), chúng ta hãy cùng nhau ôn lại Tông Thư "Mở mắt cho họ - Aperuit illis" để thấy được những gì chính Chúa, qua vị giáo hoàng đại diện Ngài trên trần gian hiện nay, huấn dụ và chỉ dẫn để mà đáp ứng cho đúng ý Chúa đối với chúng ta, ở những cái links tùy nghi đưới đây:


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót


Bài Dịch 

 

 Học Hỏi Tông Thư "Mở mắt cho họ - Aperuit illis" Chúa Nhật Lời Chúa của ĐTC Phanxicô  

Bài Dịch (kèm chia sẻ) được thâu mp3


DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-1.mp3  

Bài dịch được thâu mp3 ở dạng video youtube


https://youtu.be/ZN-6Kv-mj2w    


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 21, 2021 at 7:47 AM
Subject: Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo: ĐTC Phanxicô Kêu Gọi và Huấn Dụ - bài dịch, mp3 và youtube
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất Kitô Giáo: ĐTC Phanxicô Kêu Gọi và Huấn Dụ 

 

Pope Francis delivers his general audience address in the library of the Apostolic Palace Jan. 20, 2021. Credit: Pablo Esparza/CNA.

 

"Ngày mai là một ngày quan trọng vì là ngày bắt đầu cho Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo

Năm nay, đề tài liên quan đến lời khuyên của Chúa Giêsu, đó là "Hãy ở lại trong tình yêu của Thày và các con sẽ sinh nhiều hoa trái".

Chúng ta sẽ kết thúc tuần lễ này vào Thứ Hai ngày 25/1 bằng việc cử hành Giờ Kinh Chiều ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành,

cùng với các vị đại diện Các Giáo Hội và cộng đồng Kitô giáo khác ở Roma. 

Trong những ngày này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để ước muốn của Chúa Giêsu được nên trọn 

- đó là tất cả được hiệp nhất nên một: mối hiệp nhất bao giờ cũng thắng vượt những gì là xung khắc". 


(Lời nhắc nhở của ĐTC Phanxicô Sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật II Thường Niên 17/1/2021) 

  Bài Dịch 

 

 

ĐTC Phanxicô chẳng những nhắc nhở cầu nguyện mà còn huấn dụ về cầu nguyện nữa, 

ở bài giáo lý trong buổi triều kiến chung Thứ Tư 20/1/2021 hôm qua trong cái link bài dịch dưới đây


 ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Cầu Nguyện: Cầu Nguyện cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo  

Bài dịch kèm theo chia sẻ được thâu mp3 

 

DTCPhanxico - GiaoLyCauNguyenDaiKetKitoGiao.mp3   

Bài thâu mp3 được làm thành youtube 

   https://youtu.be/5UAeFu_cxv0

 

 


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 19, 2021 at 7:57 PM
Subject: Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' - Học Hỏi Thông Điệp Laudato Si'
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' - Học Hỏi Thông Điệp Laudato Si'


NỘI DUNG  

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Tổng Quan

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Dẫn Nhập

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 1

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 2

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 3

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 4

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 5

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 6


Chúng ta đang sống trong Năm Laudato Si', từ ngày 24/5/2020 cho đến 24/5/2021
, được ĐTC Phanxicô mở ra nhân dịp ngũ niên ngài ban hành Thông Điệp đầu tay này của ngài. Và thời điểm trùng hợp Năm Laudato Si' này lại nằm gọn lỏn trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu, vì Ngôi Nhà Chung Trái Đất là trọng tâm và mục tiêu được Thông Điệp nhắm tới, có liên hệ mật thiết với nhau, mối liên hệ giữa đại dịch covid-19 với ngôi nhà chung trái đất của con người.

Bởi thế, Năm Laudato Si' này không phải để mở ra cho có, và con cái Giáo Hội chúng ta không phải chỉ biết vậy thôi. Hy vọng tại các giáo phận hay giáo xứ ở khắp nơi nói chung, và ở Việt Nam nói riêng, nhất là ở các cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, có những buổi học hỏi về bức thông điệp quan trọng này, cũng như Thông Điệp Tất Cả Anh Em Fratelli Tutti, một cặp thông điệp bất khả phân ly của vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta.

Có thể đa số, nếu không muốn nói là hầu hết Kitô hữu Công giáo Việt Nam chúng ta chưa đọc đến thông điệp thời sự này, một thông điệp đầu tiên, nếu không muốn nói là vô tiền khoáng hậu, về môi sinh trong lịch sử Giáo Hội, hợp thời hơn bao giờ hết và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Vậy thông điệp này có nội dung, ý nghĩa và giá trị như thế nào đối với riêng Kitô hữu chúng ta, cũng như đối với chung thế giới loài người càng ngày càng bị khủng hoảng bởi khí hậu? 

Theo chiều hướng và tinh thần của lời huấn dụ và kêu gọi của chính Chúa Kitô: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), xin mạo muội cống hiến cho những tâm hồn nào cần ôn lại bức thông điệp không thể bỏ qua này, bằng cách đọc bài viết, hay nghe mp3, hoặc xem youtube tùy nghi. Chớ gì Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si', chỉ còn 4 tháng nữa, vẫn còn kịp để chúng ta hưởng ứng và đáp ứng ý Chúa muốn qua vị giáo hoàng của Người.


BÀI VIẾT

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Tổng Quan  

BÀI VIẾT ĐƯỢC THÂU ÂM THÀNH MP3

ThongDiepLaudatoSi-TongQuan.mp3  

BÀI THÂU ÂM MP3 ĐƯỢC LÀM THÀNH YOUTUBE

https://youtu.be/209o90DE6F0  


Xin đón theo dõi tiếp vào ngày Thứ Sáu 22/1/2021
  Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Dẫn Nhập   

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 18, 2021 at 10:18 PM
Subject: TĐCTT - Hiệp Thông Giáo Hội Với ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Nhóm TĐCTT chúng ta, ngay từ ban đầu, đã chủ trương Hiệp Thông Giáo Hội Với Đức Thánh Cha, vị chủ chiên kế vị Thánh Pherô đại diện Chúa Kitô trên trần gian trong vai trò chăn dắt đàn chiên của Người trong giòng lịch sử của nhân loại. Chẳng hạn như:


Hiệp Thông Giáo Hội Với ĐTC Phanxicô - Một Truyền Thống của Nhóm TĐCTT


1- Chúng ta đã chọn chủ đề từng năm cũng như cho các Khóa LTXC theo chiều hướng được ĐTC phát động cho chung Giáo Hội

2- Chúng ta đã cầu cho ĐTC hằng ngày trong giờ kinh chiều của chúng ta từ ngày đầu năm 2015.

3- Chúng ta đã đổi ngày tặng quà homeless Giáng Sinh sang Ngày Thế Giới Người Nghèo CN 33 Thường Niên do ĐTC thành lập, từ năm 2017

4- Chúng ta cũng đã nhắc nhở nhau và cầu theo từng ý chỉ hằng tháng của ĐTC trong giờ kinh chiều của chúng ta.

5- Chúng ta đã đọc và chia sẻ vào giờ Kinh Trưa Huấn Từ Truyền Tin Hằng Tuần của ĐTC, từ năm 2020, bao gồm cả một số bài Giáo Lý của ngài. 

6- Chúng ta cũng đọc cho nhau nghe tin tức về Giáo Hội vào cuối giờ Kinh Chiều và cẩn thận lưu tâm học hỏi một số giáo huấn quan trọng của Tòa Thánh, bao gồm cả các sắc lệnh ban ơn toàn xá của Tòa Ân Giải Tối Cao..

7- Chúng ta đã đọc các kinh nguyện của ĐTC mỗi khi ngài phát động cầu nguyện, như Kinh Cầu Cho Mùa Đại Dịch Covid (3/2020),  Kinh Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si'  (từ 5/2020), Kinh Thánh Giuse (từ 12/2020).


Hiệp Thông Giáo Hội Với ĐTC Phanxicô - Ba Diễn Tiến Hiện Tại cần Hiệp Thông


Để tiếp tục chiều hướng "chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi" (Gioan 10:27) của chúng ta rất tốt lành và khẩn thiết hơn bao giờ hết trong lúc này, em xin nhắc nhở quí TĐCTT của em mấy điều sau đây:

1- Chúng ta đang sống trong Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si' của Giáo Hội và với Giáo Hội 24/5-2020 - 2021, được ĐTC Phanxicô phát động nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngài ban hành Thông Điệp về Môi Sinh Laudato Si'';
2- Chúng ta cũng đang sống trong Năm Thánh Giuse của Giáo Hội và với Giáo Hội  8/12/2020 - 2021, được ĐTC Phanxicô phát động dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse được ĐTC Piô IX tuyên nhận làm Quan Thày Giáo Hội;

3- Chúng ta cũng đang ở trong Tuần Bát Nhật Cầu Cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo 18-25/1/2021, theo truyền thống hằng năm của Giáo Hội, kết thúc vào Lễ Thánh Phaolô Trở Lại, đã được ĐTC nhắc nhở và kêu gọi cầu nguyện;

4- Chúng ta sắp sửa bắt đầu vào Năm Gia Đình của Giáo Hội và với Giáo Hội 19/3/2021 - 26/6/2022, được ĐTC Phanxicô phát động nhân dịp ngũ niên ngài ban hành Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương về Hôn Nhân Gia Đình


Hiệp Thông Giáo Hội Với ĐTC Phanxicô - Những nỗ lực Hiệp Thông tiếp tới


1- Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si': Nhóm TĐCTT sẽ học hỏi, vào cuối một trong hai giờ kinh hằng ngày, chẳng những Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si', mà còn cả Thông Điệp Tất Cả Anh Em Fratelli Tutti nữa;

2- Năm Thánh Giuse: Nhóm TĐCTT cũng sẽ chiêm ngắm dung nhan của Thánh Giuse qua những gì được Mẹ Maria cho biết trong Thần Đô Huyền Nhiệm, cũng như qua các vị Giáo Hoàng trong lịch sử Giáo Hội;

3- Năm Gia Đình: Nhóm TĐCTT cũng sẽ tái học hỏi về hôn nhân gia đình, với một số đề tài cần thiết đã từng được thâu mp3 trong Khóa LTXC IV ở GP Orange CA, thời điểm Ngày Thế Giới Hội Ngộ Các Gia Đình lần VIII 2012.


Xin TMTX Maria luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa (xem Luca 2:19,51; 11:28; Mathêu 12:50) giúp cho Nhóm TĐCTT chúng con luôn gắn bó với ĐTC và hiệp nhất với Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Kitô, Con Mẹ, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT, được ngài thành lập bằng những lời kêu gọi thôi thúc của ngài, tiếp tục đồng hành với chúng con đề chúng con chỉ theo vị chủ chiên của mình! 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 18, 2021 at 7:13 AM
Subject: Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta - Phần Bốn
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc. TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tạ ơn Quí Độc Giả thân yêu đã đón nhận và chuyển tiếp loạt bài này, như có vị đã làm.

Xin Kính Mời theo dõi tiếp loạt bài có 4 phần, và hôm nay là phần thứ 4, ở một trong những cái links tùy nghi dưới đây:

Bài viết: 
Bài viết được thâu thành mp3: 

 Bài thâu mp3 được chuyển thành youtube: 

From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 16, 2021 at 6:37 AM
Subject: Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta - Phần Ba
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bcc. TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tạ ơn Quí Độc Giả thân yêu đã đón nhận và chuyển tiếp loạt bài này, như có vị đã làm.

Xin Kính Mời theo dõi tiếp loạt bài có 4 phần, và hôm nay là phần thứ 3, ở một trong những cái links tùy nghi dưới đây:

Bài viết: 
Bài viết được thâu thành mp3: 
 Bài thâu mp3 được chuyển thành youtube: 
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 15, 2021 at 11:12 PM
Subject: Lễ An Táng LH Teresa Avila TĐCTT Nguyễn Thị Ty 16-1-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <hienpham1951@yahoo.com>, Cha Vu Minh Tien OP <vmt320@gmail.com>, Rev Đặng Quốc An Arlington <pastor@cttdva.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Thế là LH Teresa Avila TĐCTT Nguyễn Thị Ty, phần tử thứ 17 của Nhóm TĐCTT chúng ta qua đời cách đây đúng 8 ngày, đã hoàn toàn và vĩnh viễn vắng bóng trên thế gian này, không bao giờ chúng ta sẽ được gặp lại chị nữa. 


Tuy nhiên, trong Chúa, chúng ta vẫn không bao giờ xa nhau, ở chỗ, về phần chúng ta, khi nghe tin chị nằm xuống và qua đi, chúng ta đã cầu nguyện cho chị liên tục cho tới tận hôm qua và hôm nay, và còn xin lễ cho chị nữa, thì chắc chắn ở trên trời chị sẽ chuyển cầu cho chúng ta được sống trọn ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của Nhóm TĐCTT chúng ta, cho tới khi từng người chúng ta được đoàn tụ với nhau trong LTXC vô biên trên Quê Trời Thiên Quốc.


Xin mời Quí TĐCTT thân yêu của em theo dõi Lễ An Táng livestream hôm nay ở cái link dưới đây nhé. Xin chúc quí TĐCTT một cuối tuần tràn đầy Niểm Vui Thương Xót trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu hiện nay.


TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế trong Mùa Đại Dịch Covid-19  

em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 15, 2021 at 5:23 AM
Subject: Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta - Phần Một
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Bcc. TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tạ ơn Quí Độc Giả thân yêu đã đón nhận và chuyển tiếp loạt bài này, như có vị đã làm.

Xin Kính Mời theo dõi tiếp loạt bài có 4 phần, và hôm nay là phần thứ 2, ở một trong những cái links tùy nghi dưới đây:

Bài viết: 
Bài viết được thâu thành mp3: 
 Bài thâu mp3 được chuyển thành youtube: 

From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 14, 2021 at 8:23 AM
Subject: Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta - Phần Một
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Sau hai bài về Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến Đại Dịch Covid-19 đầu tuần này: 
1- Đại Dịch Covid-19: Hiện Trạng và Vấn Đáp Với ĐTC Phanxicô, và 
2- Đại Dịch Covid-19: Huấn Dụ Chữa Lành của ĐTC Phanxicô.

Hôm nay, xin trân trọng được gửi đến quí độc giả thân thương loạt bài cùng chủ đề Covid-19:
"Sống Còn với Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu trong Ngôi Nhà Chung Trái Đất của Chúng Ta"
ở những cái links sau đây:

Bài viết: 
Sống còn với đại dịch covid-19: Phần Một  
Bài viết được thâu thành mp3: 
 SongConVoiCovid-19ToanCautrongNgoiNhaChungTraiDatcuaChungTa.mp3
 Bài thâu mp3 được chuyển thành youtube: 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 12, 2021 at 5:33 PM
Subject: Đại Dịch covid-19 - Huấn Dụ Chữa Lành của ĐTC Phanxicô
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
bcc.: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Tờ báo đài RFI Pháp quốc ngày 12/1/2021 cho biết theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ngày 12/01/2021, trước sự lây lan theo cấp số nhân của dịch Covid-19, các chiến dịch tiêm chủng đại trà sẽ không đủ để bảo đảm miễn dịch cộng đồng trong năm 2021.


Đối với WHO, mang khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay kỹ lưỡng sẽ vẫn là cuộc sống hàng ngày của nhân loại "ít nhất là cho đến cuối năm". Chuyên gia của WHO Soumya Swaminathan giải thích : "Chúng ta sẽ không đạt được miễn dịch tập thể vào năm 2021.  Việc triển khai vắc-xin, khi có được hàng tỷ liều, cần có thời gian, vì vậy mọi người hãy kiên nhẫn."  
Về phần mình, giám đốc y tế của Liên Đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế, Emanuele Capobianco, cảnh báo về "cảm giác an toàn sai lầm do việc triển khai vac-xin".

Hôm nay, như đã mời gọi, để tiếp theo bài tổng hợp hôm qua về Đại Dịch covid-19 : Hiện Trạng và Vấn Đáp với ĐTC Phanxicô, xin mời quí độc giả thân yêu theo dõi bài chuyển dịch và tuyển hợp của người cống hiến ở những cái links sau đây:

Bài viết: 
 Đại Dịch Covid-19 - Huấn Dụ Chữa Lành của ĐTC Phanxicô
Bài viết được thâu âm mp3: 
DaiDichCovid.19 - HuanDuChuaLanhCuaDTCPhanxico.mp3  

 Bài thâu âm mp3 được chuyển thành youtube: 

https://youtu.be/AgjWaqUBNu8

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 11, 2021 at 6:53 AM
Subject: Đại Dịch Covid-19 - Vấn Đáp Với ĐTC Phanxicô: Mp3 và Youtube
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Cả thế giới đã bất ngờ bị khủng bố bởi đại dịch covid-19 từ cuối năm 2019 tới nay, và cho dù đã có thể chúng ngừa từ tháng 12 đến nay, chúng ta lại thấy covid đồng thời cũng biến chứng khôn lường, đến độ chẳng những biến chứng về thể lý nơi con người mà còn biến chứng nơi cả tâm lý và tâm thần của con người nữa, thậm chí khiến con người không tin có nó, như ma quỉ vẫn làm cho con người không tin có hỏa ngục vậy. 


Dấu hiệu biến chứng gây ra bởi thứ covid-19 nơi tâm thần của con người này mới thật là khủng khiếp và nguy hiểm, một biến chứng thật ra đã được ĐTC Phanxicô cảnh báo trong loạt 9 bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội trong nạn đại dịch covid-19, loạt bài ngài đã hướng dẫn dân Chúa từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9/2020, loạt bài giáo lý rất quan trọng và cần thiết mà Nhóm TĐCTT chúng ta đã kỹ lưỡng theo dõi và lắng nghe cùng chia sẻ với nhau vào thời điểm đó.


Xin mời quí TĐCTT lắng nghe những gì ngài trả lời về đại dịch covid-19 trong 3 cuộc phỏng vấn, những gì em đã đọc cho quí TĐCTT nghe cuối giờ kinh trưa hôm nay, ở những cái links sau đây.


em tĩnh

DaiDichConid.19-VanDapVoiDTCPhanxico.mp3  

https://youtu.be/6nY7OCvpjzA  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 9, 2021 at 7:03 PM
Subject: Tổng Lược Các Bài Phúc Âm cho Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh theo phụng niên
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta có một tâm hồn khao khát Lời Chúa và cố gắng suy niệm Lời Chúa hằng ngày, nhất là qua phụng vụ lời Chúa hằng ngày. Nhóm TĐCTT đã cùng nhau làm việc này ngay từ khi bắt đầu có giờ kinh chiều để cử hành LTXC ngày 1/1/2015, 6 năm trước, và từ ngày 25/12/2018 lại còn thêm thâu mp3 để phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa nữa, cho đến ngày 25/3/2021 này là trọn vẹn chu kỳ phụng vụ 3 năm A-B-C v Chúa Nhật và Chẵn Lẻ v ngày thường trong tuần.


Với kinh nghiệm suy niệm và chia sẻ phụng vụ Lời Chúa nói chung, cách riêng bài Phúc Âm, em thấy được những gì chính yếu bất khả thiếu để có thể nắm bắt được ý nghĩa của từng bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho từng mùa, từng ngày, thậm chí có bài Phúc Âm, điển hình nhất là bài Phúc Âm phép lạ hóa bánh ra nhiều, được Giáo Hội chọn đọc hầu như trong tất cả mọi mùa: Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên cả sau Mùa Giáng Sinh lẫn sau Mùa Phục Sinh v.v.


Nếu được và nếu cần tìm hiểu thêm về những gì giúp cho chúng ta dễ hiểu ý nghĩa của từng bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc hằng ngày theo phụng niên và mùa phụng vụ, mời quí TĐCTT của em theo dõi các cái links dưới đây nhé.


em tĩnh


PVLC-TongDienMuaVong-MuaGiangSinh.mp3 

 https://youtu.be/bUnHk8vwTwc / PVLC Tổng Diện Mùa Vọng Mùa Giáng Sinh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - YouTube

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 8, 2021 at 5:56 PM
Subject: Sứ Điệp Hòa Bình 2010 của ĐTC Phanxicô - Suy gẫm, Diễn Giải và Chia Sẻ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Mỗi lần trân trọng đọc những lời của ĐTC Phanxicô, vì em cảm thấy những lời của vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian này quan trọng và cần thiết, mà còn cảm thây thấm thía nữa, nên em chẳng những không quản ngại mất giờ để chuyển dịch ngay và phổ biến sớm bao nhiêu cho chung cộng đồng dân Chúa, bao gồm cả Nhóm TĐCTT của em. 


Tuy nhiên, riêng với Nhóm TĐCTT thân yêu của mình, em còn đọc lại cho quí anh chị tham dự giờ kinh hằng ngày, thường vào buổi trưa, những lời của ngài nữa, kèm theo những cảm nghiệm và suy diễn của em, và những lời chia sẻ của em, căn cứ vào những lời của ĐTC, đã đuợc quí anh chị lắng nghe trực tiếp, hay qua cả youtube hoặc mp3, và một số quí anh chị đã công khai hay riêng tư bày tỏ lòng mình thấm thía với lời của ngài hơn.


Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta mỗi ngày một biết lắng nghe lời Chúa chẳng những trong Thánh Kinh mà còn nơi ĐTC đương kim của chúng ta, và cảm thấy thấm thía lời của ngài hơn nữa, để luôn theo vị chủ chiên của chúng ta trong thời điểm lịch sử đầy những fake về đủ mọi phương diện và ở mọi nơi cũng như trong mọi lúc này. Hôm nay, xin mời quí TĐCTT của em cùng em suy gẫm tiếp Sứ Điệp Hòa Bình "Một thứ văn hóa chăm sóc như đường lối dẫn đến hòa bình", một sứ điệp em đã đọc trọn bản văn hôm Thứ Tư 6/1/2021 vừa rồi, một sứ điệp hết sức khẩn thiết cho thời điểm đại dịch covid-19 hiện nay, theo bố cục như sau:


1- Văn hóa chăm sóc từ Bối Cảnh Covid-19

2- Văn Hóa Chăm Sóc theo Mạc Khải Thần Linh

3- Văn Hóa Chăm Sóc được Giáo Hội thực hiện và giảng dạy

4- Văn Hóa Chăm Sóc vì Con Người cho Công Ích bằng Tình Liên Kết


Sau đây là những cái links để quí ĐCTT tùy nghi theo d4i nhé.

SuyDienSuDiepHoaBinh2021.mp3   

https://youtu.be/oVrFDYLlTKs  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 4, 2021 at 6:24 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Sứ Điệp Hòa Bình 2021 của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Từ năm 1968 đến nay, theo chiều hướng canh tân phụng vụ của Công Đồng Chung Vaticanô II (1962 - 1965), Lễ Mẹ Thiên Chúa đã được chuyển từ ngày 11/10 hằng năm, vào ngày 1/1, và cùng với Lễ Mẹ Thiên Chúa được chuyển ngày mừng này, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI cũng thiết lập Ngày Hòa Bình Thế Giới vào ngày đầu năm này nữa. Đề rồi, từ đó đến nay, năm nào ngày đầu năm này cũng có 1 sứ điệp Hóa Bình do chính vị giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo gửi đến toàn thể nhân loại, để hướng dẫn về tinh thần và đường lối công chính cho các vị lãnh đạo quốc gia và quốc tế, trong việc xây dựng hòa bình đích thật cho gia đình nhân loại.


Mỗi sứ điệp hòa bình đều chất chứa những gì cần thiết cho thế giới hiện đại, căn cứ vào kinh nghiệm trong một năm đã qua, để giúp nhân loại tránh được những sai lạc và điều chỉnh những gì công lý cùng hòa bình đòi hỏi, như chúng ta thấy rõ những yếu tố cả tiêu cực lẫn tích cực ấy trong Sứ Điệp của ĐTC Phanxicô cho Năm 2021 này, với nhan đề: "Một thứ văn hóa chăm sóc như là đường lối dẫn đến hòa bình". Nội dung của Sứ Điệp Hòa Bình này cũng là chính những gì ngài đã nói trong loạt bào giáo lý trong tháng 8 và 9/2020 về chữa lành xã hội mùa đại dịch covid-19, cũng như trong Thông Điệp Fratelli Tutti Tất Cả Anh Em sống trong cùng ngôi nhà chung là trái đất, cần chăm sóc nhau và trái đất.


Sứ Điệp Hòa Bình 2021 này sẽ được Nhóm TĐCTT chia sẻ thêm trong tuần này, nhưng trước hết, chúng ta hãy nghe trọn Sứ Điệp Hóa Bình 2021 này của vị chủ chăn Giáo Hoàng Phanxicô của chúng ta nhé, ở những cái links sau đây:


DTCPhanxico-SuDiepHoaBinh.2021.mp3  

https://youtu.be/kzIPuQamDQ0  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 1, 2021 at 11:06 AM
Subject: TĐCTT - Hướng Về Tương Lai Năm 2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Chúc Mừng Năm Mới Dương Lịch 2021 - Happy New Solar Year 2021 Quí Cha Linh Hướng kính mến và Quí TĐCTT thân thương! 

 

 

Hôm qua, ngày 31/12/2020, ngày cuối cùng của năm 2020, em đã cùng với Quí TĐCTT, qua email tất niên em gửi chung nhóm: "TĐCTT- Nhìn Lại Một Năm 2020", để chúng ta cùng nhau ý thức và hiệp thông dâng lời cảm tạ ngợi khen LTXC đã ban cho chung Nhóm TĐCTT 3 Ơn đặc biệt, đó là Ơn Đức Tin (vào LTXC), Ơn Đức Ái (với tha nhân) và Ơn Hiệp Nhất (với Giáo Hội qua ĐTC).

Hôm nay, ngài 1/1/2021, ngày đầu năm mới dương lịch, em xin tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT một email tân niên nữa, để chúng ta cùng nhau hướng về tương lai nhé, như em vẫn thường làm hằng năm với một Lịch Sinh Hoạt cho cả năm. Năm nay, thay vì Lịch Sinh Hoạt như mọi năm, có thể sau ngày 20/1/2020 mới có, chúng ta cứ nhắm đến những gì chính yếu cần phải chú trọng trong năm 2021 liên quan đến chủ đề của năm, đến dự phóng sẽ làm theo chủ đề ấy.

Năm 2021 - Chủ Đề:

Nhóm TĐCTT chúng ta, theo tinh thần vẫn hằng gắn bó với Giáo Hội nói chung và Đức Thánh Cha là vị Chủ Chiên đang thay Chúa Kitô chăn dắt đàn chiên của Người nói riêng, trong đó có chúng ta, hằng năm vẫn phác họa chủ đề theo những phát động và kêu gọi của ngài.

Năm 2021, như chúng ta biết sẽ là Năm Gia Đình, từ ngày 19/3/2021 đến ngày 19/3/2022, đồng thời cũng là Năm Thánh Giuse, vị gia trưởng Thánh Gia Nazarét, từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021, và Năm Gia Đình này theo chiều hướng của Thông Điệp "Fratelli Tutti - Tất Cả Anh Em" mang ý nghĩa tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, có cùng một Cha trên trời và đang sống trong cùng một ngôi nhà chung là trái đất này, cần phải yêu thương nhau, đoàn kết với nhau và nâng đỡ nhau, nhất là những người anh chị em hèn mọn khốn khó bần cùng nghèo khổ của gia đình nhân loại chúng ta, được ngài ban hành ngày 3/10/2020 tại Mồ Thánh Phanxicô Assisi. Đó là lý do Năm 2021 sẽ là Năm Thánh Gia Huynh Đệ của Nhóm TĐCTT chúng ta

Và câu chủ đề chính cho Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021 này của Nhóm TĐCTT chúng ta đó là câu: "Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã thương yêu các con" (Gioan 13:34, 15:12), đúng như Bài Hiệu Ca TĐCTT của chúng ta ở câu điệp khúc: "Xin cho con mắt thương xem, mọi người là anh em; xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã...", và đúng như biểu hiệu / logo của Nhóm TĐCTT chúng ta, một biểu hiệp bao gồm 3 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân lý đó là: con mắt, con ngươi trở thành con tim và con người trong con tim, theo đúng câu Phúc Âm về Người Samaritanô Nhân Lành từ mắt, đến tim sang hành động: "một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng nhìn thấy (con mắt) thì chạnh lòng thương (con tim). Ông ta (con người) lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy (con người) và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc" (10:33-34).

Năm 2021 - Dự Phóng:

Các đề tài cho những Khóa LTXC, nếu có thể thực hiện từ Tháng 6/2021 trở đi, sẽ theo chủ đề này và khai triển sâu rộng hơn chủ đề "Thánh Gia Huynh Đệ" 2021 rất hợp thời trong cơn khủng hoảng đại dịch covid-19 toàn cầu đang kéo dài không biết cho tới bao giờ hiện nay, và khẩn thiết cho các tâm hồn sống ơn gọi thương xót và thực hiện sứ vụ thương xót như TĐCTT chúng ta. 

Nếu tình trạng đại dịch covid-19 tiếp tục ngăn trở các Khóa LTXC trực tiếp thì chúng ta tổ chức trực truyến (livestream), tương tự như 5 buổi tĩnh tâm online chúng ta đã thực hiện trong năm 2020, 2 trong Tháng 10 (ngày 5 và 22) và 3 trong Tháng 12 (ngày 5, 12 và 19). Ngoài ra, cũng trong trường hợp bất khả trực diện hội ngộ chung với nhau như trước đây, chúng ta sẽ cố gắng có được các cuộc hội ngộ online trực tuyến chung nhóm khắp nơi, vào những dịp đặc biệt như dịp Mừng Tết Ta - Thứ Sáu 12/2, Mừng Lễ LTXC - Chúa Nhật 11/4, Mừng Lễ Nhị Vị Thánh LTXC - Thứ Ba 5/10, và Mừng Giáng Sinh - ngày Thứ Bảy 25/12.

Ngoài ra, chúng ta vẫn tiếp tục 2 giờ kinh nguyện hằng ngày: 1- Giờ Kinh Chính Ngọ, thời điểm trong ngày của tội nhân, như Phúc Âm Thánh Gioan cho thấy, thời điểm "12 giờ trưa" (4:6-7) Chúa Giêsu ngồi Giếng Giacóp chờ người đàn bà Samaritano tội lỗi từng sống với 6 người đàn ông không phải là chồng của nàng, cũng là thời điểm "12 giờ trưa" (19:14-16) Tổng Trấn Philato lên án tử giá Chúa Kitô; và 2- Giờ Kinh Tử Giá, "3 giờ chiều" (Luca 23:44-46), thời điểm Thiên Chúa tỏ hết tất cả LTXC của Ngài ra nơi Người Con Khổ Giá của Ngài (xem Gioan 8:28). Hằng ngày cùng nhau cử hành 2 giờ kinh trưa và chiều này là TĐCTT chúng ta trở thành "ăng-ten của Thiên Chúa", như ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở và nhắn nhủ chúng ta trong bài Giáo Lý về Cầu Nguyện Chuyển Cầu ngày 16/12/2020 như sau:

"Những con người ấy cầu nguyện cho toàn thế giới, ôm lấy những sầu thương và tội lỗi của thế giới trên đôi vai của mình. Họ cầu nguyện cho mỗi người và mọi người: họ giống như những "antennas" của Thiên Chúa trên thế giới này... Khi cầu nguyện là chúng ta có cùng tần số với lòng thương xót Chúa; ở chỗ thương xót tội lỗi của chúng ta, thương xót bản thân của chúng ta, nhưng cũng thương xót tất cả những ai xin chúng ta cầu nguyện, những ai chúng ta muốn cầu nguyện theo tần số của cõi lòng Thiên Chúa".

em tĩnh