CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020

 

 

 

Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL 

 

father son holy spirit painting - Google Search | Our father who ...

 

 

Ngày 1 - Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện việc Tạo Dựng Trời Đất  

 

(Đầu đề từng ngày chính là 1 cái link, trong đó có cả tấm hình trên đây và bản kinh dưới đây)

 

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,

chúng con xin cùng với Mẹ Maria chúc tụng ngợi khen Chúa,

Vì Ba Ngôi đã dựng nên trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình,

một việc tạo dựng là sản phẩm thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa:

Thánh Thần như động lực tạo dựng, qua tác động gió thổi trên nước;

  Ngôi Lời như nguyên lý tạo dựng, qua hình ảnh nước nguồn sự sống;

Chúa Cha như tác nhân tạo dựng, bằng Lời truyền hiện hữu muôn loài.

 

  Xin hãy thương ban cho chúng con ơn: 

chiêm ngưỡng và nhận biết Chúa nơi tất cả mọi tạo vật Chúa dựng nên,
và cùng với tất cả muôn loài trên trời dưới đất biết tri ân cảm tạ Chúa,

đã cho tạo vật hư vô được thông phần vào sự hiện hữu của Chúa,
nhất là cho loài người chúng con còn được cộng tác với Chúa,

trong việc trông coi và phát triển trái đất là tâm điểm tạo dựng của Chúa.

 

Xin cho loài người chúng con biết làm chủ trái đất hơn là làm tôi cho nó,

bằng vị thế quản lý của mình, nơi vai trò thay chủ, theo ý chủ và cho chủ, 

bởi tất cả được dựng nên cho con người, nhưng đã bị con người lạm dụng, 

nên chúng hằng rên xiết, mong chờ ngày Chúa làm cho con cái Ngài tỏ hiện, để

qua con người, được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Amen

 

 (Sáng Thế Ký 1:2,3,6,9,11,14,20; Gioan 6:63; Sáng Thế Ký 1:28, 2:15; Mathêu 25:14-30; Roma 8:19,22)

 

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

 

 Ba Ngôi Hiện Diện Mầu Nhiệm trong Việc Tạo Dựng

 Vinh Quang Ba Ngôi nơi Thiên Nhiên Vạn Vật

 

 

Nghe thêm đề tài về Từng Ngôi Thiên Chúa

 

Cha Nguyễn Đức Hạnh, OSB

 

Chúa Cha: Thiên Chúa Thương Xót

 

 

Mystery of Truth and E=mc2: Perichoresis: Another look at the ...

 

Ngày 2 - Thiên Chúa Ba Ngôi thực hiện việc Tạo Dựng Con Người

 

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,

chúng con xin cùng với Mẹ Maria muôn đời tri ân cảm tạ Ba Ngôi Chí Thánh,

đã thương tạo dựng nên loài người tạo vật vô cùng thấp hèn chúng con,

theo hình ảnh Ba Ngôi và tượng tự như Ba Ngôi,

để chúng con được hiệp thông thần linh với Ba Ngôi,

đúng như chủ đích Ba Ngôi đã muốn dựng nên chúng con.

 

Xin hãy thương ban cho chúng con ơn:

 biết hết lòng và liên lỉ trân quí phẩm vị làm người tuyệt vời của chúng con,

những cá thể độc đáo vô nhị như Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất,

và sống xứng đáng với ơn gọi là người của chúng con,

ở chỗ yêu thương hiệp thông nên một với nhau như Ba Ngôi Một Chúa.

 

Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ gian dối của tên cám dỗ cả thế gian,

như hai nguyên tổ loài người của chúng con, đã bị hắn lừa đảo ngay từ ban đầu.

Đồng thời xin cũng giúp cho chúng con luôn biết kính trọng và yêu thương

hết mọi người và từng người anh chị em đồng loại của chúng con,

để tất cả được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. 

Amen.

 

(Sáng Thế Ký  1:26-27; Khải Huyền 12:9; Sáng Thế Ký  3:1-7)

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

 Vinh Quang Ba Ngôi được Tỏ Hiện nơi Lịch Sử

Vinh Quang Ba Ngôi nơi Con Người Sống Động

 

 

Nghe thêm đề tài về Từng Ngôi Thiên Chúa

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Chúa Kitô - Dung Nhan Thương Xót

 

 

 

 

 

 

Ngày 3 - Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình nơi Ngôi Lời Nhập Thể

 

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,

chúng con xin cùng với Mẹ Maria muôn đời tri ân cảm tạ Ba Ngôi Chí Thánh,

đã thương mặc lấy nhân tính tạo vật vô cùng hèn hạ chúng con,

nơi Lời đã hóa thành nhục thể để trở thành Vị Thiên Chúa ở với loài người,

 nhờ đó, nhờ nhân tính nên một Ngôi Vị với Thiên Tính của Người,

chúng con được hiệp thông thần linh với Ba Ngôi Thiên Chúa nơi Người.

 

Xin hãy thương ban cho chúng con ơn:

biết nhân tính của loài người chúng con đã thật sự bị hư đi bởi nguyên tội,

nhưng nhờ lòng thương xót Chúa lại được thần linh hóa bởi Giòng Dõi Người Nữ,

một Trinh Nữ được Thiên Chúa ở cùng ngay từ khi mới hoài thai,

hoàn toàn chiến thắng ngụy thần, bằng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban,

nhờ được hưởng trước Ơn Cứu Độ của Người Con Mẹ thụ thai bởi Thánh Linh.

 

Xin cho chúng con cũng biết noi gương bắt chước Con Chúa Làm Người,

Đấng vô cùng khôn ngoan và toàn năng, đã nhờ Mẹ để ở với loài người chúng con,

khiến Người Mẹ đầy ơn phúc này thành Điểm Hẹn Thần Linh của Chúa với chúng con,

để nhờ Mẹ, chúng con được hoan hưởng Giêsu quả phúc của lòng Mẹ,

và như Mẹ, chúng con được trọn vẹn hiệp thông thần linh với Con Mẹ,

như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. 

Amen.

 

(Gioan 1:14,18; Luca 1:31-35; Sáng Thế Ký 3:15; Luca 1:28,42; Gioan 17:21)

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

 

 Vinh Quang Ba Ngôi được Tỏ Hiện nơi Việc Nhập Thể

 

Nghe thêm đề tài về Từng Ngôi Thiên Chúa

 

Linh Mục Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR

 

Thánh Linh - Thâm Cung Thương Xót

 

 

 

 

 

Ngày 4 - Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình nơi Chúa Giêsu Thanh Tẩy

 

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,

chúng con xin cùng với Mẹ Maria chúc tụng ngợi khen Chúa,

Vì Ba Ngôi lần đầu tiên đã tỏ tường mạc khải Nội Tại của Mình trên trần gian này:

Ngôi Con là Giêsu, một Con Người lịch sử chịu Phép Rửa bởi Tiền Hô Gioan;

Ngôi Thánh Linh từ Trời ngự xuống trên đầu của Người bằng hình Chim Bồ Câu;

và Ngôi Cha đã vang Lời công nhận Người chính là Con chí ái của Mình.  

 

Xin hãy thương ban cho chúng con ơn:

biết chúng con có một linh hồn bất tử, yếu tố làm nên sự sống loài người chúng con,

một hồn thiêng linh ư vạn vật, giống như các thần trời vô hình,

với tất cả tâm linh có thể nhận thức được tất cả những gì là chân thiện mỹ,

để chọn lựa cùng tác hành xứng với thân phận và phạm vi tạo vật hữu hạn của mình,

nhờ đó, đạt đến cùng đích của mình là thực tại hiệp thông thần linh với Chúa Ba Ngôi.

 

Xin cho chúng con luôn khao khát thần linh và sống trong chân lý,

luôn tìm kiếm Nước Trời và những gì công chính trọn lành trên hết mọi sự đời này.

sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian,
chấp nhận thua thiệt mọi sự và mất hết mọi sự, miễn là được sống viên trọn,

coi tất cả mọi sự trên trần gian này chỉ là phương tiện để đạt đến cùng đích,

là được hiệp thông thần linh muôn đời với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần! 

Amen

 

   (Luca 1:46; Mathêu 6:33,16:26; Gioan 17:15-16)

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

 

 Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

 

 

Nghe thêm đề tài về Từng Ngôi Thiên Chúa

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Thiên Chúa: Tình Yêu Thương Xót

 

 

 

Ngày 5 - Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình nơi Chúa Kitô Biến Hình

 

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,

chúng con xin cùng với Mẹ Maria chúc tụng ngợi khen Chúa,

Vì Ba Ngôi đã tỏ tường mạc khải Nội Tại Hiệp Thông của Mình cho các môn đệ Chúa Kitô:

   Ngôi Con là Đức Kitô Thiên Sai biến hình trên núi cao trước 3 môn đệ thân tín;

Ngôi Thánh Linh được tỏ hiện qua đám mây sáng ngời bao phủ các vị môn đệ; và

Ngôi Cha đã vang Lời khuyên dạy các môn đệ hãy vâng nghe Con Chí Ái của Ngài.


Xin hãy thương ban cho chúng con ơn:

biết ý thức thân xác của chúng con sẽ được phục sinh vinh hiển như thân xác Chúa Kitô,

vì thân xác của chúng con đã được cứu độ và đã trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần,

Đấng đã làm cho Chúa Kitô phục sinh từ trong cõi chết cũng sẽ biến đổi nó,

 một khi nó được sử dụng như phương tiện để làm lành,

nhờ đó, như hoa mầu ruộng đất và rượu của cây nho cùng lao công của con người,

nó được biến thành Mình Thánh và Máu Thánh ban sự sống của Chúa Kitô Vượt Qua.

 

Xin cho chúng con, như Chúa Kitô đã từ Khổ Nạn Tử Giá tới Phục Sinh Vinh Quang,

biết lợi dụng chính thân xác của mình, như phương tiện cứu độ bản thân và tha nhân,

cho dù nó có xấu xí, có bị đau đớn, bệnh nạn, tật nguyền và bị sát hại;

trái lại, như hạt miến mục nát đi trong lòng đất mới trổ sinh muôn vàn hoa trái,

chúng con chẳng những biết tự chủ và khổ chế, mà còn có thể biến khổ đau thành sự sống,

một sự sống hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Amen

    

(Mathêu 17:1-8; Philiphê 3:21; 1Corinto 6:19; Roma 6:13)

 

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

 Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Biến Hình

 

 

Nghe thêm đề tài về Từng Ngôi Thiên Chúa

 

Cha Giuse Trịnh Đức Hòa

 

Chúa Kitô: Linh Đạo Thương Xót

 

 

 

 

Ngày 6 - Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ mình nơi Chúa Kitô Vượt Qua

 

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,

chúng con xin cùng với Mẹ Maria chúc tụng ngợi khen Chúa,

   Vì Ba Ngôi đã thực sự tỏ hết Nội Tâm Thông Hiệp của mình ra,

 nơi Cuộc Vượt Qua từ Khổ Giá đến Phục Sinh của Chúa Kitô. Ở chỗ: 

Chúa Kitô đã chịu Phép Rửa Thánh Linh để hoàn trọn Ý Muốn Chúa Cha.

 

Xin hãy thương ban cho chúng con ơn:

biết sống ý nghĩa của cuộc Thần Hiển Bụi Gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi,

một cuộc thần hiển cũng biểu hiệu cho Ba Ngôi Thiên Chúa:

Bụi gai là biểu hiệu cho thân xác của Chúa Kitô khổ nạn và tử giá;

Lửa thiêu là biểu hiệu cho phép rửa bằng lửa, phép rửa trong Thánh Linh;

Lời phán về danh xưng Hằng Hữu là biểu hiệu cho Vị Chúa chân thật duy nhất.

 

Xin cho chúng con là môn đệ của Chúa Kitô được càng ngày càng nên giống Người,

cùng có một Nỗi Buồn Thống Khổ như Người trong Đêm Thứ Năm Tuần Thánh,

và cũng cảm thấu được một Cơn Khát Thánh Giá như Người vào Buổi Chiều Khổ Nạn,

để nhờ đó, chúng con không còn tìm vinh dự nào khác ngoài Thánh Giá Chúa Kitô,

vì chúng con đã có thể bù đắp những gì còn thiếu nơi Nhiệm Thể của Người,

cho tất cả được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Amen

 

(Mathêu 3:11; Luca 3:16,12:50; Xuất Hành 3:1-6; 12:24; Mathêu 26:38; Gioan 19:28; Galata 6:14; Colose 1:24)

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

 

 Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Tử Nạn

 Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Phục Sinh

 

 

 

Nghe thêm đề tài về Từng Ngôi Thiên Chúa

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Thánh Linh: Thâm Cung Thương Xót

 

 

 

 

 

 

Ngày 7 - Thiên Chúa Ba Ngôi Thông Ban Sự Sống Thần Linh 

 

 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,

chúng con xin cùng với Mẹ Maria muôn đời tri ân cảm tạ Ba Ngôi Chí Thánh,

   đã cho chúng con được hiệp thông thần linh với Ba Ngôi,

 khi chúng con chịu Phép Rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,  
một Bí Tích Thánh Tẩy tái sinh bởi trên cao, bởi nước và Thần Linh.

 

Xin hãy thương ban cho chúng con ơn:

luôn ý thức được chức phận làm con vô cùng cao trọng Chúa ban,

nhờ đó chúng con được thông phần vào bản tính thần linh của Chúa,

mà còn được sống sự sống thần linh của Chúa và với Chúa,

bằng 3 nhân đức đối thần tin cậy mến Chúa phú bẩm nơi chúng con.

 

Xin Thần Linh Chúa như gió muốn thổi đâu thì thổi lèo lái chúng con, 

để chúng con chỉ nghĩ tưởng, mong muốn và tác hành như Chúa Kitô,

Người Con Cha yêu dấu, đẹp lòng Cha mọi đàng, mẫu gương của chúng con,

nhờ đó chúng con cũng được nên trọn lành như Cha là Đấng Xót Thương,   

cho tất cả được hiệp thông thần linh với Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

 

 (Mathêu 28:22; Gioan 3:3,5,8; Mathêu 5:48; Luca 6:36)

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

 Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Giêsu Thăng Thiên

 Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Thánh Thần Hiện Xuống

 

 

Nghe thêm đề tài về Từng Ngôi Thiên Chúa

 

Cha Trương Thịnh Đạt

 

Chúa Cha: Thiên Chúa Thương Xót

 

 

 

 

KINH LẠY CHA BA NGÔI THIÊN CHÚA

 

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

là Thần Linh hằng hữu và toàn thiện,

đáng kính mến hết lòng, hết linh hồn và hết sức chúng con.

 

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,

vì Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất,

 ngoài Cha không còn một chúa tể nào khác,

trên thế gian này cũng như trong cuộc đời của chúng con.

 

Chúng con nguyện Nước Cha trị đến,

nơi Lời Nhập Thể và Vượt Qua là tất cả mạc khải thần linh về Cha.

 

Chúng con nguyện Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời,

bởi Thánh Linh là sự sống hiệp thông nội tại nơi Cha.

 

Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày,

là chẳng những của ăn luôi sống phần xác của chúng con,

mà nhất là của ăn nuôi sống phần hồn bất tử của chúng con,

đó là của ăn như Chúa Kitô chỉ biết sống trọn ý muốn của Cha,

để chúng con chẳng còn khao khát gì hơn và tìm no thỏa nào khác,

ngoài tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha.

 

Xin Cha tha nợ cho chúng con,

vì lòng thương xót của Cha nơi Người Con Tử Giá của Cha,

nhờ đó chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Cha,

và mới có thể thương tha cho những kẻ có nợ chúng con.

 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi Sự dữ,

đó là sự chết đời đời, ở chỗ cứng lòng chối bỏ Thiên Chúa,

mù quáng phạm đến Thánh Linh là Thần Chân Lý ban sự sống,

một sự sống hiệp thông thần linh với Cha và Con và Thánh Thần.

Amen

 

(Xuất Hành 3:14; Mathêu 5:48; Gioan 17:3; Gioan 8:28; Gioan 16:13; Gioan 4:34; 2Timothêu 2:13; Mathêu 12:32; Marco 3:29)

 

 

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

Thiên Chúa ban Ơn Cứu Độ cho Tất Cả Mọi Dân Tộc

 

Tất Cả được Kêu Gọi để Xây Dựng Nước Thiên Chúa

 

 

 

 

Trinity 14 - St Anne's Church Tottington

 

 

ÁNH SÁNG THIÊN CHÚA BA NGÔI

 

 

Lạy Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần:

 

Ngôi Cha là Ánh Sáng Chân Thật,

trong Ngài không có tối tăm,

Vị Thần Linh Tối Cao duy nhất, Đấng thấu suốt mọi sự;

 

Ngôi Con là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,

Ánh Sáng Thế Gian, Ánh Sáng chiếu trong tăm tối,

và tối tăm không át được Ánh Sáng;

 

Thánh Thần là Ánh Sáng Sự Sống,

là Thần Chân Lý, Đấng ban sự sống,

sự sống hiệp thông thần linh với Cha và Con và Thánh Thần.

 

Chúng con, nhờ được tái sinh bởi trên cao, bởi nước và Thần Linh,

đang hoan hưởng sự sống thần linh là được hiệp thông với Ba Ngôi:

 

Chúng con xin nguyện Danh Cha cả sáng,

nơi con người chúng con đã được dựng nên theo hình ảnh Cha;

 

Chúng con xin nguyện cho Nước Cha trị đến,

nơi bản thân chúng con đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô;

 

Chúng con xin nguyện cho Ý Cha thể hiện như ở trên trời,

nơi tâm linh chúng con được tác động bởi Thần Chân Lý.

 

Cùng với Mẹ Maria đầy ơn phúc là đệ nhất tạo vật về ân sủng,

hợp với Giáo Hội Chúa Kitô là Nhiệm Thể duy nhất trong Thánh Thần,

chúng con xin muôn đời chúc tụng ngợi khen cảm tạ

Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần.

 Amen.

 

(1Gioan 1:5; Gioan 8:12,1:5; Gioan 16:13; Gioan 3:3,5; Sáng Thế Ký  1:26-27; Luca 1:28,46)

Tôn Vinh Ba Ngôi

(Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai)

Tôn Vinh Ba Ngôi

(Sáng tác: Charles Gournod nhạc điệu, Nam Hoa lời Việt))

Bài Giáo Lý về Ba Ngôi Thiên Chúa của Thánh GH GPII

 

Ba Ngôi là Nguồn Yêu Thương và Ánh Sáng

 

What do Christians Believe about God and the Trinity? | John ...

 

Know God John John 17:1-3 (1) Jesus spoke these words, lifted up ...

 

 

 

Brad Brown: I Believe in the Triune God

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 30, 2020 at 7:56 AM
Subject: Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Xin kính chúc Quí Đấng, Quí Vị và Quí Bạn một Đại Lễ Hiện Xuống Tràn Đầy Quyền Năng của Chúa Thánh Thần trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay.

Từ trước đến nay, theo truyền thống đạo đức phổ thông thì chúng ta nói tới và thực hiện Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, từ Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh đến hết Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh. 
Tuy nhiên, sau Đại Lễ Hiện Xuống còn một loạt 3 lễ trọng nữa mở đầu cho Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh, ở các Chúa Nhật sau đó: 
Thật vậy, sau CN Thánh Thần Hiện Xuống, Đấng Ban Sự Sống, là CN Lễ Chúa Ba Ngôi: Thực Tại Sự Sống; CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Bí Tích Sự Sống; và Thứ 6 Lễ Thánh Tâm Chúa: Mạch Nguồn Sự Sống
Năm nay, trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu đầy chết chóc 2020 này, chúng ta cần thực hiện thêm một Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôitừ CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 31/5 đến hết Thứ Bảy 6/6/2020
Bởi vậy, con xin kính gửi ở ngay trong email này, cùng với cả bản đính kèm theo email đây, các lời nguyện gợi ý con xin mạo muội soạn dọn cho cả Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi dưới đây.

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, TGP Hà Nội, trong email gửi cho con ngày 29/5/2020, đã nhận định về Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi này như sau:
1- Ý tưởng tuần cầu nguyện là điều rất tốt đẹp, giúp các tín hữu dọn mình mừng lễ Chúa Ba Ngôi, là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu. 

2- Lời nguyện của mỗi ngày theo một chủ đề, rất thiết thực và giúp người tín hữu cầu nguyện cũng như nhấn mạnh tới một ý tưởng được coi như cốt lõi. 

 

Believing That God is the Holy Trinity