CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020

 

 

 

Tuần 7 Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, cảm hứng gợi ý

  

Pin on traditional catholic

 

 

Lời Nguyện Chung

 

(như điệp khúc được lập lại sau Lời Nguyện Từng Ngày như phiên khúc)

Aquinas Alumni on Twitter: "Holy Thursday celebrates the ...

  

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống,

đã đến trong thế gian

và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế:

Con thờ lạy Chúa,

Con kính mến Chúa,

Con cảm tạ Chúa,

Con xin lỗi Chúa,

Con cầu khẩn Chúa, và

Con khao khát rước Chúa.

 

Xin Chúa hãy:

chiếm đoạt trọn vẹn bản thân bất xứng của con,

biến đổi cõi lòng nhỏ bé dại khờ của con,

và làm chủ điều khiển thiện chí nỗ lực của con.

Xin sống trong cuộc đời hoang đàng lầm lạc của con,

để con có thể yêu thương anh chị em con,

như chính Chúa đã thương yêu con đến cùng,

cho tất cả được hiệp nhất nên một,

như Cha ở trong Chúa và như Chúa ở trong Cha,

trong thực tại hiệp thông thần linh đời đời chẳng cùng.

Amen.

 

(Gioan 11:25; Mathêu 28:20; Gioan 13:34, 17:21)

 

 

 

Ý Nguyện Riêng Biệt Từng Ngày

 

“Này là Mình Thày / Này là Máu Thày, sẽ bị nộp vì các con / đổ ra cho các con;

 Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày”. (Luca 22:19-20)

 

 

Ngày 1 - Thánh Thể là Bánh Từ Trời Xuống

 

(xin bấm vào từng nhan đề trên đây cũng chính là cái link của ngày hôm nay, bao gồm cả hình ảnh lẫn lời nguyện dưới đây)

 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa chính là Bánh Từ Trời Xuống ban sự sống cho thế gian,

bằng chính Máu Thịt Linh Thánh Vượt Qua của Chúa,

một huyết nhục đã được thụ thai bởi quyền phép Thánh Linh,

được cưu mang nơi lòng dạ của người nữ không hề biết đến nam nhân,

và được hạ sinh cùng được nuôi dưỡng bởi người tỳ nữ xin vâng.

 

(Gioan 6:51; Luca 1:34-35,38)

Lập Lại Điệp Khúc Lời Nguyện Chung

Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

  Thánh Thể là Bữa Tiệc Hiệp Thông với Thiên Chúa

 

Thánh Ca về Thánh Thể

 

Nguyễn Nhung sáng tác: Đây là Bánh Bởi Trời

 

Khánh Linh trình bày: Đây là Bánh Bởi Trời

 

 

 

 

 

 Ngày 2 - Thánh Thể là một Biến Đổi Bản Thể

(xin bấm vào từng nhan đề trên đây cũng chính là cái link của ngày hôm nay, bao gồm cả hình ảnh lẫn lời nguyện dưới đây)

 

 Free download | Holy Eucharist illustration, Eucharist First ...

 

 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Khi Hóa Thánh Nhục Thể thì Chúa là Bánh Từ Trời Xuống,

Nhưng nơi Thánh Thể, bởi Quyền Năng Chúa Thánh Thần, 

Tấm Bánh là hoa mầu ruộng đất và Rượu do bởi cây nho,

cùng với lao công của con người đã tác tạo nên chúng,

đã được biến th thành Mình Thánh và Máu Thánh Chúa.

 

(Gioan 1:14; 6:51)

Lập Lại Điệp Khúc Lời Nguyện Chung

Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 Thánh Thể là Tưởng Niệm Việc Toàn Năng của Thiên Chúa 

 

Thánh Ca về Thánh Thể

 

Thế Thống theo Ý Thơ Từ Linh sáng tác: Bánh Hằng Sống

 

Lê Anh trình bày: Bánh Hằng Sống

Ngày 3- Thánh Thể là một Hiện Diện Thực Hữu

 

(xin bấm vào từng nhan đề trên đây cũng chính là cái link của ngày hôm nay, bao gồm cả hình ảnh lẫn lời nguyện dưới đây)

 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Sau khi được thánh hiến bởi lời truyền phép của vị linh mục,

Chúa đã thực sự hiện diện theo bản thể nơi cả Hình Bánh và Rượu:

Bánh đã trở nên Mình Thánh Chúa, không còn là hoa mầu ruộng đất,

Rượu đã trở nên Máu Thánh Chúa, không còn là rượu bởi cây nho,

Cả Bánh Thánh lẫn Rượu Thánh đã hoàn toàn biến đổi bản thể của chúng,

như Mặt của Chúa và Áo của Chúa được biến hình vinh hiển trên núi cao.

 

(Mathêu 17:2; Luca 9:29)

Lập Lại Điệp Khúc Lời Nguyện Chung

Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Thánh Thể là Nếm Hưởng Vĩnh Cửu trong Thời Gian

 

Thánh Ca về Thánh Thể

 

Lm Tri Văn Vinh sáng tác: Chính Mình Máu Chúa

 

Ái Trinh và Gia Ân trình bày: Chính Mình Máu Chúa

Ngày 4- Thánh Thể là một Hiến Tế Yêu Thương

 

(xin bấm vào từng nhan đề trên đây cũng chính là cái link của ngày hôm nay, bao gồm cả hình ảnh lẫn lời nguyện dưới đây)

The Holy Eucharist - William J Wilson - Medium

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Theo dự án thần linh của Cha là Đấng đã sai Chúa vào trần gian,

Chúa là Bánh Từ Trời Xuống ban sự sống cho thế gian,

bằng việc Nhập Thể và Vượt Qua để tái sinh tất cả loài người;

nhưng Chúa chỉ ban tặng Mình Máu Thánh Chúa cho Giáo Hội,

như quà tặng của tình yêu thương đến cùng của Chúa với Giáo Hội

 

 (Gioan 6:39,51,8:39,13:1,15:13)

Lập Lại Điệp Khúc Lời Nguyện Chung

Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

  Thánh Thể là Hy Tế Chúc Tụng Tuyệt Hảo

Thánh Ca về Thánh Thể

 

Hải Ánh sáng tác: Mình Máu Thánh

 

Ca Đoàn Thiên Thanh trình bày: Mình Máu Thánh

Ngày 5- Thánh Thể là một Hiện Thực Cứu Độ

(xin bấm vào từng nhan đề trên đây cũng chính là cái link của ngày hôm nay, bao gồm cả hình ảnh lẫn lời nguyện dưới đây)

 

 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Công cuộc cứu độ của Chúa trên Thánh Giá ở Đồi Canvê xưa,

trở nên hiện thực mỗi khi Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể trên bàn thờ,

tái diễn việc Chúa chịu chết và sống lại, cho đến khi Chúa lại đến,

nhờ đó, hiệu năng của Ơn Cứu Độ được tiếp tục truyền ban

cho nhân loại tội lỗi chúng con luôn mãi, cho tới khi Chúa lại đến.

 

Lập Lại Điệp Khúc Lời Nguyện Chung

Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Thánh Thể là Cử Hành Vinh Hiển Thiên Chúa

 

Thánh Ca về Thánh Thể

 

Lm Phạm Liên Hùng sáng tác: Bánh Trường Sinh

 

Ca Đoàn Hương Nam trình bày: Bánh Trường Sinh

Ngày 6- Thánh Thể là một Tưởng Nhớ Tạ Ơn

 

 

(xin bấm vào từng nhan đề trên đây cũng chính là cái link của ngày hôm nay, bao gồm cả hình ảnh lẫn lời nguyện dưới đây)

Holy Eucharist

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Để cứu chuộc chúng con, Chúa đã thánh hóa chúng con trong chân lý,

nơi mầu nhiệm Chúa tự hiến bản thân Chúa,

 một Mầu Nhiệm Thánh, Mầu Nhiệm của Tình Yêu Vô Cùng Nhân Hậu,

một Tình Yêu đã hóa ra như không và đã làm người như chúng con,

và trở thành Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng loài người chúng con.

 

(Gioan 17:19,3,13; Roma 8:32; Philiphê 2:6; Gioan 1:14)

Lập Lại Điệp Khúc Lời Nguyện Chung

Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

 Thánh Thể là Bí Tích Hiệp Nhất của Giáo Hội

 

 

Thánh Ca về Thánh Thể

 

Lm Phương Anh sáng tác: Xin Mẹ dạy cho con

 

Tố Hà và Tấn Đạt trình bày: Xin Mẹ dạy cho con

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 7- Thánh Thể là một Tấm Bánh Bẻ Ra

(xin bấm vào từng nhan đề trên đây cũng chính là cái link của ngày hôm nay, bao gồm cả hình ảnh lẫn lời nguyện dưới đây)

 

 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa chính là Tấm Bánh được bẻ ra để muôn đời nuôi sống nhân loại.

Xin cho Kitô hữu chúng con, là đàn chiên của Chúa,

 luôn được sống viên mãn nhờ Bánh Hằng Sống Chúa ban,

nhờ đó, chúng con trở nên tấm bánh chia sẻ sức sống thần linh này,

cho tha nhân, trong đời sống hằng ngày của chúng con.

 

(Gioan 6:47,10:10)

Lập Lại Điệp Khúc Lời Nguyện Chung

 

 

Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

 Lời Chúa, Thánh Thể và Việc Kitô Hữu Phân Rẽ

Thánh Ca về Thánh Thể

 

Lm Thành Tâm sáng tác: Bí Tích Tình Yêu

 

Thảo Trang trình bày: Bí Tích Tình Yêu

 

Chuẩn Duyệt

"Bài viết được, không có gì đáng sửa"

 

(Cha Nguyễn Khắc Hy, SS, email ngày 1/6/2020 - câu nhận định của Cha Hy có tính cách như "Nihil Obstat" - "Không có gì ngăn trở")

 

 

 

"Đây là truyền thống đạo đức tốt lành. Nên thực hiện"

 

(Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, GM Phụ Tá TGP Toronto Canada, email ngày 31/5/2020

Câu nói phấn khích của Đức Cha Hiếu như có tính cách "Imprimatur" - "được phép in / phổ biến")

- "Nên có ít  lời giới thiệu ý nghĩa của việc này. 

- "Nên có chương trình cụ thể hơn với những kinh nên đọc, bài suy niệm hay đoan kinh thánh cho mỗi ngày, và cả bài hát mở đầu hoặc kết thúc." 

 

 

 

 

Does the Holy Eucharist Give Us Spiritual “Power”? | Dave Armstrong

 

 

 

 

 

 

 

 Loạt Bài Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

 

 

Amazon.com | Pope John Paul II Eucharist Quote Mug: Coffee Cups & Mugs

 

 

 

Thánh Thể là Cử Hành Vinh Hiển Thiên Chúa

  Thánh Thể là Hy Tế Chúc Tụng Tuyệt Hảo

 Thánh Thể là Tưởng Niệm Việc Toàn Năng của Thiên Chúa

  Thánh Thể là Bữa Tiệc Hiệp Thông với Thiên Chúa

Thánh Thể là Nếm Hưởng Vĩnh Cửu trong Thời Gian

 Thánh Thể là Bí Tích Hiệp Nhất của Giáo Hội

 Lời Chúa, Thánh Thể và Việc Kitô Hữu Phân Rẽ

 

 

 

 

 From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 6, 2020 at 6:00 PM
Subject: Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể - Ngày Thứ 1: Chúa Nhật 7/6/2020
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA BA NGÔI: Nguyện xin ân sủng của chúa Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chúng ta.

Phụng Vụ - Tâm Điểm: Sự Sống Hiệp Thông

Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được cùng Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo của chúng ta suốt một năm phụng vụ tràn đầy ý nghĩa và bổ ích thiêng liêng cho hành trình đức tin trần thế của chúng ta. 
Mầu Nhiệm Kitô Giáo là Mầu Nhiệm Cứu Độ, bao gồm cả Mầu Nhiệm Nhập Thể, Giáng Sinh, Khổ Giá và Phục Sinh, Thăng Thiên và Tái Giáng của Chúa Kitô.
Mục đích tối hậu của Mầu Nhiệm Cứu Độ đó là làm cho loài người tạo vật, tội lỗi và bất lực được tham hưởng Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh với Thiên Chúa.
Bởi thế, ngay sau Mùa Phục Sinh là Mùa Chúa Kitô tỏ mình ra "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25), Người tiến đến việc thông ban Sự Sống của Người cho nhân loại, 
qua Giáo Hội của Người, bằng việc Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm Cứu Độ theo chu kỳ phụng niên hằng năm và các Bí Tích Thánh.

Một Bộ Lễ Trọng về Sự Sống Thần Linh

Theo thứ tự thời gian đầu Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh là một loạt Lễ Trọng, cách nhau 1 tuần, liên quan đến Sự Sống Thần Linh
Thứ nhất là Chúa Nhật Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, Đấng Ban Sự Sống;
Thứ hai là Chúa Nhật Đại Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Thực Tại Sự Sống Thần Linh;
Thứ ba là Chúa Nhật Lễ Trọng Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô, Bí Tích Sự Sống;
Thứ bốn là Thứ Sáu (sau CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô) Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nguồn Mạch Sự Sống. 

Dọn Mừng Bộ Lễ Trọng về Sự Sống

Để có thể tối đa hóa hiệu năng của Mầu Nhiệm Cứu Độ nơi mỗi Kitô hữu chúng ta, cũng như trên thế giới này, chúng ta cần phải dọn mừng một cách long trọng và xứng đáng bao nhiêu có thể.
Và đó là lý do tại sao chúng ta, theo truyền thống của Giáo Hội, đã thực hiện Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần trước Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống.
Chính vì Chúa Thánh Thần là Đấng ban Sự Sống và là nguyên lý hiệp thông mà chúng ta đã bắt đầu từ chính Đại Lễ Hiện Xuống để dâng Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Ba Ngôi, Thực Tại Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh.
Sự Sống Hiệp Thông Thần Linh với Chúa Ba Ngôi, được Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống cống hiến cho chúng ta qua các Bí Tích Thánh được Giáo Hội cử hành, nhất là 3 Bí Tích đầu: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể.
Trong 3 Bí Tích Tiên Khởi về Sự Sống này, Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Thánh Thể có ý nghĩa sự sống hơn hết, một bí tích được Giáo Hội cử hành như tột đỉnh của phụng vụ và của tất cả mọi hoạt động tông đồ mục vụ của Giáo Hội.

Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể

Vì tính cách quan trọng và long trọng của Mình Thánh Máu Thánh Chúa, Bí Tích Sự Sống, chúng ta cũng cần phải dọn mừng bằng một Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể, từ CN Lễ Ba Ngôi đến hết Thứ Bảy cuối tuần đó.
Tuần Bảy Kính Chúa Giêsu Thánh Thể được đính kèm theo đây chỉ là một cảm hứng gợi ý của người viết này, và đã được thẩm duyệt bởi Cha Nguyễn Khắc Hy, SS. ("không có gì đáng sửa") và Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu.
Trong email ngày 31/5/2020, Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ Tá TGP Toronto Ontario Canada, đã phấn khích và đề nghị như sau: 

- Đây là truyền thống đạo đức tốt lành. Nên thực hiện. 

- Nên có ít lời giới thiệu ý nghĩa của việc này. 

- Nên có chương trình cụ thể hơn với những kinh nên đọc, bài suy niệm hay đoan kinh thánh cho mỗi ngày, và cả bài hát mở đầu hoặc kết thúc. 


Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể: Giới Thiệu Ý Nghĩa


Tuần Bảy Ngày này, từ ngày 1 đến hết ngày 7, được khai triển chính yếu từ ý nghĩa của Lời Truyền Phép Thánh Thể, trừ ngày 1 và 7, nên ngay đầu đề của từng ngày, chúng ta đã thấy được sự kiện ấy:

Ngày 1: Thánh Thể là Bánh Từ Trời Xuống

Ngày 2: Thánh Thể là Một Biến Đổi Bản Thể (Này là...)

Ngày 3: Thánh Thể là Một Hiện Diện Thực Hữu (Mình / Máu của Thày...)

Ngày 4: Thánh Thể là Một Hiến Tế Yêu Thương (bị nộp / đổ ra vì các con...)

Ngày 5: Thánh Thể là Một Hiện Thực Cứu Độ (cho nhiều người được cứu độ...)

Ngày 6: Thánh Thể là Một Tưởng Nhớ Tạ Ơn (hãy làm mà nhớ đến Thày)

Ngày 7: Thánh Thể là Tấm Bánh Bẻ Ra


Tuần Bảy Ngày Kính Chúa Giêsu Thánh Thể: Kinh NguyệnSuy Niệm, Kinh Thánh và Thánh Ca  


Kinh Nguyện: Tùy mỗi người muốn đọc thêm kinh gì trước sau cũng được, nhưng mỗi ngày đã có 2 lời nguyện - 1 cho riêng từng ngày trong tuần và 1 cho chung cả tuần.

Suy niệm: mỗi ngày được kèm theo một bài Giáo Lý về Thánh Thể của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Kinh Thánh: mỗi lời nguyện cho từng ngày (như phiên khúc từng ngày) và lời nguyện kết thúc chung (như điệp khúc cả tuần), tự chúng đã chất chứa các câu Thánh Kinh được trích dẫn.

Thánh Ca: mỗi ngày đều được kèm theo 1 bản Thánh Ca thích hợp nữa, như thể, sau khi nguyện xong từng ngày, và trong khi đọc bài Suy Niệm của Thánh GH GP II về Thánh Thể thì nghe nhạc hát về Thánh Thể.


Kèm theo email đầu tiên cho ngày thứ 1 trong Tuần Bảy Kính Chúa Giêsu Thánh Thể Chúa Nhật mùng 7/6/2020 đây, cũng xin gửi toàn bộ bản văn cả tuần cho những ai muốn biết tất cả nội dung của nó từ đầu đến cuối, hay tiếp tay phổ biến tùy nghi. 


Xin Mẹ Maria là Mẹ Thánh Thể luôn nuôi dưỡng chúng ta bằng chính máu thịt của Mẹ đã trở thành Mình Thánh Máu Thánh của Con Thiên Chúa Làm Người "là Bánh Từ Trời Xuống ban Sự Sống cho thế gian" (Gioan 6:51)!


Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

 

 

 

 

 

From: Lucy Thao <nuvuongmancoi@gmail.com>
Date: Tue, Jun 1, 2021 at 2:50 AM
Subject: Re: Tuần 7 Ngày Dọn Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

HN Thảo Nhi chân thành cám ơn anh Tỉnh.
Những Tuần cầu nguyện nay thật hữu ích, đã được đăng lên facebook, và nhieu nguoi tham gia cau nguyen

Xin Chúa và Mẹ Maria ban nhieu ơn lành hồn xác cho anh
Lucia Thảo Nhi