Bông Hồng 9
 


Các Thù Địch

 

Thật là tội lỗi và bất chính đối với những linh hồn ra tay cản ngăn việc phát triển của Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Thiên Chúa Toàn Năng đă từng trừng phạt thẳng tay nhiều người trong số những kẻ mù quáng tỏ ra khinh bỉ Hiệp Hội Kinh Mân Côi và những kẻ t́m cách tiêu diệt Hiệp Hội này.

Mặc dù Thiên Chúa đă đóng ấn của Ngài trong việc chuẩn nhận kinh Mân Côi bằng nhiều phép lạ, và mặc dầu có những thông điệp của các Đức Thánh Cha đă viết lên công nhận kinh Mân Côi, thế mà vẫn c̣n nhiều người ngày nay chống lại kinh Mân Côi. Những nhà tư tưởng phóng khoáng này và những người khinh thường đạo lư một là lên án kinh Mân Côi, hai là t́m cách lái kinh Mân Côi về một chiều hướng khác.

Sự kiện này cũng dễ hiểu, ở chỗ, họ bị nhiễm nọc độc của hỏa ngục và bị ma qủi xúi xiểm. Bởi v́, kẻ nào lên án kinh Mân Côi, th́ cũng lên án tất cả những ǵ thánh thiện nhất trong Đức Tin Công Giáo, như kinh Lạy Cha, Lời Chào Kính của Thiên Thần, và các mầu nhiệm sống, chết cùng vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô với Mẹ Thánh Người.

Những nhà tư tưởng phóng khoáng không thể chịu được cảnh người khác đọc kinh Mân Côi, thường lâm vào một t́nh trạng rối đạo trong tâm trí mà không biết, và một số th́ thù ghét kinh Mân Côi với các mầu nhiệm của nó.

Tỏ ra thù ghét đối với các Hiệp Hội Kinh Mân Côi là tách ĺa khỏi Thiên Chúa và ḷng đạo đức, v́ chính Chúa đă nói với chúng ta rằng, Ngài luôn ở giữa những người tụ họp nhau nhân danh Ngài. Không một người Công Giáo tốt
lành nào được quên đi rằng Giáo Hội đă ban rất nhiều ơn xá cho các Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Sau hết, kẻ nào cản trở người khác cho khỏi việc gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi là kẻ thù của các linh hồn, v́ kinh Mân Côi là phương tiện chắc chắn chữa trị người ta khỏi tội lỗi mà gắn bó với đời sống Kitô hữu.

Thánh Bônaventura đă nói (trong kinh nguyện của ngài) là ai coi thường Đức Mẹ sẽ chết trong tội của ḿnh và sẽ bị luận phạt: “Ai coi thường Đức Mẹ sẽ chết trong tội lỗi của ḿnh.” Nếu coi thường Đức Mẹ bị phạt như vậy, th́ h́nh phạt dành cho những kẻ lôi kéo người khác bỏ bê việc tôn sùng của họ sẽ như thế nào
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi