NĂM THÁNH THỂ

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mở Năm Thánh Thể

là để chung Giáo Hội và riêng Kitô hữu càng ngày càng

Ư Thức Mầu Nhiệm Thánh Thể,

Cảm Nghiệm Phụng Vụ Thánh Thể và

Tôn Thờ Chúa Giêsu Thánh Thể

 

Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể

Tông Thư Về Hiến Chế Phụng Vụ Thánh

Bản Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ

Tông Thư Cho Năm Thánh Thế

Tông Thư Ngày Của Chúa

Các bài Giáo Lư về Thánh Thể của ĐTC GPII

Sắc Lệnh của Ṭa Ân Xá của Ṭa Thánh về Việc Ban Ân Xá trong “Năm Thánh Thể”

 

Học Hỏi, Suy Tư và Chia Sẻ:

Năm Thánh Thể: Nguyên Do và Mục Đích

Kinh Mân Côi và Thánh Thể với Việc Truyền Giáo

Từ Cầu Kinh Mân Côi đến Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể

Cảm Nghiệm Thánh Thể với Mẹ Giáo Hội, Người Nữ Thánh Thể

Hôn Nhân Dọn Đường Thánh Thể - Thánh Thể Viên Măn Hôn Nhân

Cầu Kinh Mân Côi là Tái Diễn Hy Tế Thánh Thể trên Bàn Thờ Cuộc Sống

Thánh Thể là Cốt Lơi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima

Từ Nhập Thể tới Thánh Thể, từ Thánh Thể tới Cánh Chung

Mầu Nhiệm Thánh Thể - Ơn Gọi Làm Người

Không Thánh Thể ... Không Giáo Hội?

Ư Thức Mầu Nhiệm Thánh Thể

Cảm Nghiệm Phụng Vụ Thánh Thể

Tôn Thờ Chúa Giêsu Thánh Thể

 

 

Chớ ǵ đối với hết mọi người Năm Thánh Thể là một cơ hội quí báu để ư thức hơn nữa cái kho tàng khôn sánh được Chúa Kitô kư thác cho Giáo Hội của Người ấy.

Chớ ǵ Năm Thánh Thể kích thích việc cử hành Thánh Thể sống động và sốt sắng hơn nữa, mang lại một đời sống Kitô giáo được biến đổi trong yêu thương…

Chỉ cần làm sao trong Năm này, ở tất cả mọi cộng đồng Kitô hữu, phục hồi được việc cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật cũng như việc gia tăng tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh Lễ,

là Năm ân sủng này hết sức thành đạt rồi vậy

(Tông Thư Xin Chúa Ở Với Chúng Con, khoản số 29).

 

 

Sắc Lệnh của Ṭa Ân Xá của Ṭa Thánh về Việc Ban Ân Xá trong “Năm Thánh Thể”

 

Phép lạ trọng đại nhất trong các phép lạ (x Lễ Trọng Ḿnh Máu Chúa Kitô, Phụng Vụ Bài Đọc, Bài Thứ Hai) và việc tưởng nhớ cao cả Ơn Cứu Độ do Chúa Giêsu Kitô của chúng ta lập được bằng Máu của Người, Thánh Thể, một hy tế và là bí tích, làm phát sinh đẹp đẽ mối hiệp nhất của Giáo Hội, bảo tŕ Giáo Hội bằng quyền năng ân sủng siêu nhiên, làm cho Giáo Hội tràn đầy niềm vui khôn tả và ban ơn trợ giúp siêu nhiên để nuôi dưỡng ḷng đạo đức của tín hữu cùng thúc đẩy họ gia tăng và thực sự hoàn hảo hóa đời sống Kitô giáo của họ.

 

Chú ư tới điều ấy, bởi quan tâm tới Giáo Hội và để phấn khích cả việc tôn sùng chung riêng đối với Bí Tích Cực Linh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă truyền chỉ trong Tông Thư “Xin Chúa Ở Với Chúng Con” ngày 7/10/2004 rằng phải cử hành một “Năm” đặc biệt trong toàn thể Giáo Hội, được gọi là “Năm Thánh Thể”.

 

Ngoài ra, để khuyến khích nơi tín hữu trong suốt năm nay một kiến thức sâu xa hơn và một t́nh yêu thiết tha hơn đối với “Mầu Nhiệm Đức Tin” khôn thấu cũng như để họ được hưởng muơn vàn hoa trái thiêng liêng hơn nữa, vào Buổi Triều Kiến được Đức Thánh Cha ban phép ngày 17/12/2004, chính ĐTC muốn ban các ân xá cho một số tác động đặc biệt về việc tôn thờ và sùng kính Bí Tích Cực Linh như sau:
 

1.             Ơn Đại Xá được ban cho tất cả mọi tín hữu cũng như cho từng tín hữu theo những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ư chỉ của ĐTC, bằng một linh hồn hoàn toàn không bị vướng mắc bất cứ h́nh thức tội lỗi nào), mỗi lần họ tham dự một cách chuyên chú và sốt sắng vào một phụng vụ thánh hay một việc thực hành đạo đức để tôn kính Bí Tích Cực Linh được long trọng đặt ở ngoài nhà tạm hay được giữ trong nhà tạm.


2.            
Ơn Đại Xá cũng được ban cho theo các điệu kiện đă được đề cập đến trên đây cho hàng giáo sĩ, cho các phần tử thuộc Tu Hội Sống Đời Tận Hiến và các Dân Hội Sống Đời Tông Đồ, cũng như cho thành phần tín hữu khác là những người buộc phải đọc Phụng Vụ Giờ Kinh theo luật định, và cho những ai có thói quen Nguyện Kinh Thần Vụ thuần túy theo ḷng sùng mộ, mỗi lần và mọi lần họ thực hiện – vào cuối ngày, chung hay riêng, Giờ Kinh Tối và Kinh Đêm trước Chúa Giêsu hiện diện trong nhà tạm.


Thành phần tín hữu, v́ bị bệnh hay có lư do chính đáng khác, không thể viếng Bí Tích Thánh Thể Cực Linh trong nhà thờ hay ở một nguyện đường, cũng có thể lănh được Ơn Đại Xá ở nhà ḿnh, hay ở bất cứ nơi v́ hoàn cảnh trở ngại buộc họ phải ở, miễn là họ hoàn toàn không vương vấn với bất cứ một ước muốn tái phạm tội lỗi, như được nói đến trên đây, và có chủ ư tuân giữ 3 điều kiện thông lệ ngay lúc có thể; họ sẽ thực hiện việc viếng Chúa thiêng liêng, nếu họ hết sức muốn làm điều này, bằng ḷng tin tưởng vào Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong Bí Tích Bàn Thờ, và đọc “Kinh Lạy Cha” cùng Tin Tin Kính, kèm theo lời than thở sốt sắng cùng Chúa Giêsu trong Phép Bí Tích này (chẳng hạn, “Con liên lỉ chúc tụng và tạ ơn Phép Bí Tích Thánh”).

 

Thậm chí không thể làm điều ấy, họ cũng sẽ nhận được một ơn Đại Xá nếu họ ḷng họ muốn hợp với những ai thực thi một cách b́nh thường những việc làm được qui định bởi Ân Xá và hiến dâng cho Thiên Chúa xót thương các thứ bệnh hoạn và khốn khó phải chịu trong đời sống của ḿnh, với quyết tâm hoàn tất ba điều kiện thường lệ sớm bao nhiêu có thể”.

 

Các vị linh mục thi hành việc thừa tác mục vụ, nhất là các vị linh mục coi xứ, theo Những Gợi Ư và Phác Họa’ được Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích nói đến vào ngày 15/10/2004, cần phải chỉ dẫn cho thành phần tín hữu của ḿnh biết việc ban phát lợi ích này của Giáo Hội cách nào thích thuận nhất; những vị linh mục ấy phải sẵn sàng cùng dễ dàng ngồi ṭa giải tội, và vào những ngày được cho là ‘thuận tiện’ cho tín hữu, phải long trọng chủ sự việc đọc các kinh nguyện chung dâng lên Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

 

Sau hết, khi truyền đạt giáo lư, các vị hăy thôi thúc tín hữu thường xuyên công khai thể hiện những chứng từ đức tin và việc tôn kính Bí Tích Cực Linh, như được phác họa trong phần Tổng Nhượng IV của Cuốn Tóm Lược Ân Xá, cũng như chú ư tới những trao nhượng khác trong cùng cuốn tóm lược này: khoản số 7 về việc Tôn Thờ và kiệu Thánh Thể; khoản 8 về Viện Hiệp Thông Thánh Thể và Thiêng Liêng; khoản 27, về Thánh Lễ Mở Tay của những tân linh mục và những ngày kỷ niệm mừng chịu chức linh mục và giám mục.

 

Sắc Lệnh này có hiệu lực trong “Năm Thánh Thể” vào ngày nó được phổ biến trên tờ L’Osservatore Romano (15/1/2005).

 

Tại Văn Pḥng Ṭa Ân Xá Ṭa Thánh, Rôma ngày 25/12/2004, Lễ Trọng Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

 

ĐHY James Francis Stafford

Trưởng Ṭa Ân Xá

 

Gianfranco Girotti, OFM Conv,

Nhiếp Chính

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, dịch từ tài liệu của Zenit ngày 25/1/2005

 

Về Ơn Toàn Xá

Mạng điện toán toàn cầu Zenit hôm Thứ Ba 15/2/2005 đă phổ biến câu vấn đáp liên quan đến Ơn Toàn Xá, được cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ ở Giáo Hoàng Học Viện Regina Apostolorum, giải đáp với những chi tiết có thể tóm lược như sau.

Mỗi ngày chỉ được lĩnh một Ơn Toàn Xá. Vị giáo sư này không trích lại chỗ nào, Giáo Lư hay Giáo Luật, ấn định rơ mỗi ngày chỉ được một Ơn Toàn Xá, mà chỉ trích hai klhoản Giáo Lư liên quan đến Ơn Toàn Xá có thể lĩnh cho ḿnh (khoản 1471) hay cho các đẳng (khoản 1479) mà thôi. Tuy nhiên, theo người viết này, như đă phổ biến trước đây về việc lĩnh Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thể, để chắc ăn, v́ không biết được ḿnh có hoàn toàn sạch tội trọn ngày, nhất là v́ không biết được ḿnh đă thực sự hợp lệ để được hưởng Ơn Toàn Xá quá ư là cao cả hay chưa, chúng ta vẫn có thể làm nhiều lần những việc được qui định để được hưởng Ơn Toàn Xá, hy vọng, trong mấy lần đó thế nào cũng có lần thực sự được hưởng trọn Ơn Toàn Xá trong ngày hôm ấy. Làm như thế chúng ta cũng chỉ cố ư làm sao để mỗi ngày được hưởng 1 Ơn Toàn Xá, v́ thực ra cũng chỉ cần 1 Ơn Toàn Xá là đủ, không cần 2, cho ḿnh hay cho các đẳng, trong việc được tha thứ hết mọi h́nh phạt tạm (tức không phải h́nh phạt đời đời trong hỏa ngục).

Về điều kiện để được hưởng Ơn Toàn Xá. Theo sắc lệnh Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thể (2004-2005), th́ có 4 chứ không phải 3, đó là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ư ĐTC và tâm hồn trong sạch.

Về điều kiện Xưng Tội, vị linh mục giáo sư phụng vụ cho biết: “Thường trong 1 tuần trước hay sau khi được ơn xá. Một lần xưng tội đủ áp dụng cho một số ân xá”. Tuy nhiên, vào ngyà 1/3/2005, vị linh mục này đă được 1 độc giả nhắc về chi tiết được sắc lệnh của Ṭa Ân Xá ban hành 1/2000 nói đến là người lănh nhận ơn toàn xá có thể xưng tội trong ṿng 20 ngày trước hay sau khi thi hành việc hưởng ơn toàn xá.

Về điều kiện Hiệp Lễ: “Không giống như xưng tội, chỉ có một ân xá cho mỗi lần Hiệp Lễ mà thôi. Mặc dù lần Hiệp Lễ này có thể được chu tất mấy ngày trước hay sau khi hưởng ân xá, nhưng vẫn nên làm trong cùng ngày lĩnh ân xá”.

Về điều kiện cầu theo ư ĐTC: “Như vấn đề Hiệp Lễ, việc cầu nguyện theo các ư chỉ của ĐGH cần phải được lập lại từng lần mỗi lần muốn hưởng ơn toàn xá. Không có kinh nguyện nào được ấn định để thực hiện điều kiện này, chỉ cần đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Kính Mừng là đủ”. Tuy nhiên, theo người viết bài này th́ Sắc Lệnh của Ṭa Thánh ban Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thể đă xác định rơ hai kinh cần đọc để cầu nguyện theo ư ĐTC đó là Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha.

Về điều kiện tâm hồn trong sạch, một điều kiện ngoại lệ được Sắc Lệnh ban Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thể nhắc đến, theo vị linh mục giáo sư phụng vụ này th́ “việc giữ tâm hồn hoàn toàn không dính bén với bất cứ h́nh thức tội lỗi nào là điều kiện khó nhất, như thể việc dính bén với tội nhẹ cũng loại trừ cơ hội có thể lĩnh ân xá. Tuy nhiên, hăy lưu ư là điều kiện này không phải là t́nh trạng thoát khỏi tất cả mọi tội nhẹ, mà là t́nh trạng dính bén với tội lỗi; tức là không có tội nào mà linh hồn lại không muốn từ bỏ”.

Ngoài ra, ngoài những việc được Sắc Lệnh ban Ơn Toàn Xá của Ṭa Thánh trong Năm Thánh Thể, chẳng hạn như viếng Chúa Giêsu trong Nhà Tạm, hay Chầu Thánh Thể lộ thiên, hoặc nguyện Kinh Thần Vụ Tối hay Đêm trước Nhà Tạm, vị linh mục giáo sư phụng vụ này c̣n liệt kê những trường hợp người Công giáo có thể lĩnh Ơn Toàn Xá, dĩ nhiên phải hội đủ điều kiện, vốn Giáo Hội ban cho, đó là:
1. Tôn thờ Thánh Thể ít là nửa tiếng đồng hồ.

2. Tham dự việc Tôn Thờ Thánh Giá vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

3. Tĩnh tâm ít là 3 ngày.

4. Rước Lễ lần đầu hay người giúp vào việc Rước Lễ lần đầu của người khác.

5. Cầu Kinh Mân Côi ít là 50 chục trong một nhà thờ hay nguyện đường hoặc trong gia đ́nh, ở cộng đồng tu tŕ hay ở một hội đoàn đạo đức. 5 chục kinh này không được gián đoạn; việc suy niệm các mầu nhiệm mân côi cần phải được kèm theo bằng việc ngắm thành lời; và trong việc lần hạt chung cần phải công bố các ngắm theo tục lệ địa phương đă được chuẩn nhận.

6. Cử hành hay giúp vào việc linh mục cử hành Thánh Lễ trọng mở tay, hay Thánh Lễ mừng kỷ niệm 25 năm, 50 năm hoặc 60 năm mừng thụ phong linh mục của các vị. Vị linh mục này cũng cần phải lập lại trước Thiên Chúa ước muốn của ḿnh trong việc trung thành hoàn tất những ǵ ơn gọi của ngài đ̣i buộc.

7. Việc một nhà thờ hay một bàn thờ vào ngày được thánh hiến và đọc 1 Kinh Lạy Cha và 1 Kinh Tin Kính.

8. Lập lại lời hứa rửa tội của ḿnh trong Lễ Vọng Phục Sinh hay vào dịp kỷ niệm lănh nhận bí tích thánh tẩy.

9. Đọc Sách Thánh như là sách thiêng liêng theo ḷng mộ mến Lời Chúa, ít là nửa tiếng.

10. Sốt sắng Đi Đường Thánh Giá. Điều này phải được thực hiện ở những chặng được kiến thiết hợp lệ với 14 cây thánh giá có thể được kèm theo các h́nh ảnh khác. V́ chính yếu của việc Đi Đường Thánh Giá là vấn đề suy gẫm về cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô, nên không cần phải chú ư đặc biệt đến từng chặng. Người ta có thể suy gẫm về những cảnh Khổ Nạn khác với 14 chặng đường thánh giá cổ truyền. Việc Đi Đường Thánh Giá đ̣i phải di chuyển từ chặng này sang chặng khác. Tuy nhiên, nếu khó di chuyển bởi vị thế hay đông đảo, chỉ cần người hướng dẫn cuộc đi đường Thánh Giá di chuyển là đủ. Trường hợp người bị ngăn trở không thực hiện được việc đi đường Thánh Giá, họ có thể được hưởng ân xá bằng việc sốt sắng đọc và suy niệm cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa khoảng chừng 15 phút.

11. Sốt sắng lănh nhận phép lành của ĐTC, bao gồm cả các phép lành được ban “urbi et orbi” cho thành Rôma và cho thế giới vào Lễ Phục Sinh và Giáng Sinh, dù nhận qua các phương tiện truyền thông sống động là truyền thanh, truyền h́nh hay điện toán toàn cầu. Vị giám mục địa phương cũng có thể ban phép lành ṭa thánh 3 lần trong năm vào những ngày nào tùy nghi, vào cuối một Thánh Lễ đặc biệt trọng thể.

12. Vào mỗi Thứ Sáu Mùa Chay sốt sắng đọc kinh “Xin Thương Con, Lạy Chúa Giêsu Nhân Ái Dịu Hiền” (Look down Upon Me, Good and Gentle Jesus) sau Hiệp Lễ, trước một ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Kinh nguyện này có thể được t́m thấy trong sách lễ trong số các kinh gợi ư cám ơn sau Hiệp Lễ.

13. Theo Sách Tóm Lược Các Ân Xá (Enchiridion of Indulgences), “Tín hữu đang lâm cơn nguy tử, không thể được một vị linh mục ban các phép bí tích và ban Phép Lành Ṭa Thánh với ơn toàn xá, Mẹ Thánh Giáo Hội cũng ban một ơn toàn xá trong giờ lâm chung nếu họ hội đủ điều kiện xứng hợp và trong đời từng có thói quen đọc một số kinh nguyện. Việc sử dụng một tượng chuộc tội hay một cây thập để được ân xá này là điều đáng khen ngợi. Nếu có thói quen đọc một số kinh nguyện trong đời của ḿnh th́ trong những trường hợp nguy tử này đă đáp ứng ba điều kiện thông thường cần phải có để được lănh nhận một ơn toàn xá. Tín hữu có thể lănh ơn toàn xá trong giây phút lâm chung, cho dù họ đă được một ơn toàn xá khác trong cùng một ngày”.

Ngoài những ơn toàn xá ra, người Công giáo quá biết rằng hầu hết các kinh nguyện quen thuộc của họ, những hy sinh hăm ḿnh của họ và việc họ quen phục vụ người khác, từ cử chỉ làm dấu thánh giá đến Kinh Kính Mừng, đều được hưởng các ơn tiểu xá là những ǵ làm tăng thêm công nghiệp của họ trước nhan Thiên Chúa, và cho họ được dịp thực hành việc bác ái vô tư khi nguyện cầu cho lợi ích các linh hồn trong luyện ngục.