Thông Điệp

 ECCLESIA DE EUCHARISTIA

 GIÁO HỘI SỐNG BỞI THÁNH THỂ

của

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

gửi

Các Vị Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế,

Tu Sĩ Nam Nữ

Tất cả mọi Tín Hữu Giáo dân

về

Bí Tích Thánh Thể Liên Hệ Với Giáo Hội

 

 

NỘI DUNG

 

Tổng Quan

 

Dẫn Nhập

(1-10)

 Chương Một

Mầu Nhiệm Đức Tin

(11-20)

 Chương Hai

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội

(21-25)

 Chương Ba

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội

(26-33)

 Chương Bốn

Thánh Thể Và Vấn Đề Hiệp Thông Xă Hội

(34-46)

 Chương Năm

Phẩm Vị của Việc Cử Hành Thánh Thể

(47-52)

 Chương Sáu

Tại Học Đường Maria, “Người Nữ Thánh Thể”

(53-58)

 Kết Luận

(59-62)

Phụ Bản