CHỈ NAM THIẾU NHI FATIMA


Lời Trần T́nh
Thời Điểm Fatima là Thời Điểm của Thiếu Nhi Fatima
Thiếu Nhi Fatima là Sứ Giả của Mẹ Maria cho Sứ Điệp Fatima
Ơn Gọi Của Thiếu Nhi Fatima
Hồn Sống Của Thiếu Nhi Fatima là Yêu Thương
Hy Sinh là Thân Phận của Thiếu Nhi Fatima
Cầu Nguyện là Tinh Thần của Thiếu Nhi Fatima
Đền Tạ là Phận Sự của Thiếu Nhi Fatima
Trái Tim Mẹ là Nơi Con Nương Náu và là Đường Đến Với Chúa của Thiếu Nhi Fatima
Sứ Mệnh của Thiếu Nhi Fatima là Làm Cho Mẹ được Nhận Biết và Yêu Mến
Những Đặc Tính của Thiếu Nhi Fatima
Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam
Thiếu Nhi Fatima: Ơn Gọi Nên Thánh
Thiếu Nhi Fatima: Thánh Hoá Ngày Sống
Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima: Câu Hỏi Ôn


LỜI TRẦN T̀NH

    “Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam là một Phong Trào mới của Thời Điểm Fatima và cho Thời Điểm Fatima. Từ ngày được htành lập vào năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II hiến dâng thế giới và Nước Ngà cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 1984, Phong Trào, qua Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles, (một cơ cấu tổ chức hữu h́nh đầu tiên của Phong Trào), nhờ Mẹ bảo hộ và với sự đóng góp hết ḿnh của tất cả mọi cộng tác viên của Mẹ, vẫn c̣n được hiện hữu cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, v́ vinh danh Mẹ và lợi ích cho Giáo Hội trong Thời Điểm Fatima hiện nay, đă đến lúc Phong Trào cần phải củng cố lại vững chăc’ về mặt tổ chức cũng như về mặt huấn luyện các đoàn sinh, cho đúng với ư hướng của Mẹ Fatima, Vị lănh đạo Tố Cao của Phong Trào.”
    Đó là đoạn mở đầu của “Thư Mời Tham Dự Đại Hội Canh Tân Phong Trào Thiếu Nhi Fatima”, mộ Đại Hội được tổ chức vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Mân Côi, 3/10/1992.
Đó cũng là lư don xuất hiện tập “Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima” này.
    Nội dung của tập “Chỉ nam Thiếu Nhi Fatima” nhỏ bé này, các bài chính yếu, được trích lại nguyên văn từ phần “Thiếu Nhi Fatima” Đạo Binh Hồn Nhỏ củ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội mẹ Maria” Trong cuốn “Sứ Điệp Fatima: Màng lưới Cứu Rỗi trong Mùà Biển Động Cuối Thời”.
    Thật ra, một số bài trong tập “Chỉ nam Thiếu Nhi Fatima” này cũng đă được phổ biến, với một chút thay đổi cho hợp với hoàn cảnh, trên các tờ Tiếng Vọng Fatima do Liên Đoàn cũng như các Đoàn Thiếu Nhi Faitma TGP/LA thực hiện trong năm 1992.

Chẳng hạn:

- Bài “Thời Điểm Fatima là Thời Điểm của Thiếu Nhi Fatima” chính là bài “Lời Kêu Mời Tham Dự Khoá Tĩnh Huấn Sống Đạo Theo Sứ Điệp Fatima” đă được phổ biến trong tờ Tiếng Vọng Fatima số 6 do Đoàn Thiếu Nhi Fatima Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi San Gabriel thực hiện.

-Bài “Thiếu Nhi Fatima là Sứ Giả của Mẹ Maria cho Sứ Điệp Fatima” chính là bài “Một Chút Chia Sẻ Với Qúi Phụ Huynh” đă được phổ biến trong tờ Tiếng Vọng Fatima số 7 do đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Mân Côi Pomona thực hiện.

-Bài “Ơn Gọi của Thiếu Nhi Fatima” được phân ra làm hai bài, đó là bài “Làm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Là Một Ơn Gọi” Cũng đă được phổ biến trong tờ Tiếng Vọng Fatima số 6 của Đoàn San Gabriel, và bài “Ơn Gọi của Thiếu Nhi Fatima” trong tờ Tiếng Vọng Fatima số 7 của Đoàn Pomona.

    Bài “Phong Trào Thiếu Nhi Fatima” chính là bài tóm tắt tất cả những điểm chính yếu và cần thiết về Phong Trào, những chi tiết đă được in trên 5000 tờ quảng bá, phổ biến vào dịp Ngày Thánh Mẫu 1992 tại Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ, dịp Liên Đoàn TNF/TGP/LA tham dự để mừng Ngọc Khánh Mẹ Fatima và cũng để ra mắt Phong Trào trước 50 ngàn người hành hương từ khắp nơi t́m về với Mẹ.

    Tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima này được ra mắt và phổ biến cùng lúc với cuốn Cẩm Nang Phong Trào Thiếu Nhi Fatima là cuốn bao gồm cả Nội Dung lẫn Thủ Bản của Phong Trào, vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 8/12/1992, một ngày mà Phong Trào Thiếu Nhi Fatima Việt Nam nhận làm quan thày và lần đầu tiên mừng lễ.

    So với cuốn Cẩm Nagn Thiếu Nhi Fatima, tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima chú trọng đến tinh thần và ư nghĩa làm nên Con Người Thiếu Nhi Fatima nói riêng và Phong Trào Thiếu Nhi Fatima nói chung, chứ không đề cập đến đường lối và h́nh thức của Phong Trào có tính cách cơ cấu theo Nội Qui và tổ chức theo Thủ Bản.

    V́ tập Chỉ Nam này chỉ chú trọng đến ư nghĩa và tinh thần, do đó, nếu chú ư, sẽ thấy, 3 bài đầu tiên nói về ư nghĩa Thiếu Nhi Fatima và 7 bài nói về Tinh Thần của Thiếu Nhi Fatima. Trong 7 bài nói về Tinh Thần của Thiếu Nhi Fatima này, bài đầu tiên nói đến Khẩu Hiệu “Yêu Thương” của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, và 6 bài sau đó, theo thứ tự, nói đến 10 Điều Tâm Niệm của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima.

    Tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima này chẳng những bàn đến Tinh Thần của Thiếu Nhi Fatima về mặt lư thuyết, nó cũng không quên bàn đến Tinh Thần Thiếu Nhi Fatima về mặt thực hành, qua bài “Thiếu Nhi Fatima: Thánh Hoá Ngày Sống”.
Thành phần mà tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima này nhắm đến, trước hết, là các dự đoàn sinh lớn nhỏ và các người muốn t́m hiểu về Phong Trào. Bởi đó, tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima này có thể được sử dụng để hướng dẫn các dự đoàn sinh theo chương tŕnh “Thiếu Nhi Fatima Nhập Môn” trong các giờ học hỏi cuối tuần của Đoàn. Tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima chẳng những cần thiết cho các dự đoàn sinh mà c̣n cho tất cả các đoàn sinh đă tuyên hứa theo ngành của ḿnh, mỗi khi cần ôn lại những ư nghĩa và tinh thần đích thực của một Thiếu Nhi Fatima hay của Phong Trào Thiếu Nhi Fatima.
   
    Mục đích duy nhất và tha thiết của tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima nhỏ bé này là muốn phát động một phong trào Thiếu Nhi Fatima đích thực cho Mẹ Maria trong Thời Điểm Fatima của Mẹ mà thôi.

    Mỗi một vật đều phải có một cái ǵ chuyên biệt của ḿnh, làm nên chính ḿnh và làm cho ḿnh khác với vật khác, mới xứng đáng có và tồn tại. Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, Đạo Binh Hồn nhỏ của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, cũng vậy, cũng phải có một cái ǵ riêng biệt không có nơi các vật khác, một cái ǵ mà hễ nh́n vào người ta nhận biết ngay đó là Thiếu Nhi Fatima, chứ không phải một phong trào nào khác.
   
    Hy vọng, qua tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima này, những tâm hồn thiện chí được kêu gọi tham gia Phong Trào Thiếu Nhi Fatima sẽ t́m thấy căn tính chính yếu của ḿnh, t́m thấy ư nghĩa sâu xa của ḿnh, và t́m thấy giá trị siêu việt của ḿnh, nhờ đó, có thể hănh diện, hăng say và bền chí theo đuổi ơn gọi làm Thiếu Nhi Fatima của ḿnh và hoàn thành sứ mệnh Thiếu Nhi Fatima của ḿnh.

    Xin Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Mân Côi Maria chúc lành và thánh hoá tập Chỉ Nam Thiếu Nhi Fatima nhỏ bé này.

Tổng Giáo Phận Los Angeles
Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/1992

Đaminh Cao Tấn Tĩnh,
Liên Đoàn Trưởng LĐ/TNF/TGP/LA.


    “Mỗi vật đều phải có cái ǵ chuyên biệt của ḿnh, làm nên chính ḿnh và làm cho ḿnh khác với các vật khác, mới xứng đáng có và tồn tại. Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, Đạo Binh Hồn Nhỏ của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, cũng vậy, cũng có một cái ǵ riêng biệt, không có nơi các vật khác, một cái ǵ mà hễ nh́n vào người ta nhận biết ngay đó là Thiếu Nhi Fatima”
 

Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,