Giáo Lý Giáo Hội Cộng Đồng

của Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Bài 15 - 26/11/2014: "Giáo Hội không bao giờ chỉ là một thực tại bất di bất dịch, đứng im tại chỗ, tự mình là cùng đích, mà là một cuộc hành trình liên tục trong giòng lịch sử hướng đến cùng đích tối hậu và tuyệt vời là Vương Quốc Thiên Đình, một thực tại cùng đích mà Giáo Hội trần thế chỉ là mầm mống và là khởi điểm"

Bài 14 - 19/11/2014: "Con đường nên thánh không phải là một cuộc hành trình lẻ loi một mình, mỗi người tự mình tiến bước, mà là cùng nhau hành trình, trong cùng một Thân Mình duy nhất là Giáo Hội, được Chúa Giêsu yêu thương và thánh hóa". 

Bài 13 - 12/11/2014: "Các vị thừa tác viên của Giáo Hội cần những gì để các vị có thể sống việc phục vụ của mình một cách chân thực và trung thành?"

Bài 12 - 5/11/2014 - "Nơi sự hiện diện và thừa tác vụ của các vị Giám Mục, Giáo sĩ và Phó tế, chúng ta có thể nhận thấy chân dung của Giáo Hội: đó là một Mẹ Thánh Giáo Hội Phẩm Trật"

Bài 11 - 29/10/2014 - "Nếu là Một Giáo Hội duy nhất thì chúng ta hiểu thế nào về mối liên hệ giữa thực tại hữu hình và thiêng liêng của Giáo Hội?" 

Bài 10 - 22/10/2014 - "Giáo Hội hình thành thân mình theo ý nghĩa nào? Và tại sao Giáo Hội được định nghĩa là 'thân mình của Chúa Kitô?'

Bài 9 - 15/10/2014- "Giáo Hội là Dân Chúa đi theo Chúa Giêsu và ngày ngày dọn mình để gặp Người như cô dâu gặp phu quân của mình vậy"

Bài 8 - 8/10/2014 - "Trong cuộc hành trình lịch sử của mình, Giáo Hội bị cám dỗ bởi Tên Gian Ác, kẻ cố gắng chia rẽ Giáo hội, và bất hạnh thay, Giáo Hội đã bị đánh dấu bằng các cuộc phân rẽ trầm trọng và đau thương".

Bài 7 - 1/10/2014 - "Đặc sủng thực sự là gì? Làm sao chúng ta có thể nhận ra nó và nhận lãnh nó? Và nhất là trong Giáo Hội xẩy ra sự kiện là có đa dạng và dồi dào các đặc sủng thì phải chăng sự kiện ấy được coi là những gì tích cực tốt lành hay lại là một vấn đề?"

Bài 6- 17/9/2014 - "Nếu Giáo Hội bẩm sinh là Công Giáo thì có nghĩa là Giáo Hội xuất thân ‘lên đường’, truyền giáo"

Bài 5- 10/9/2014 - "Một Kitô hữu có thể nào hiện hữu mà chẳng xót thương hay chăng? Không! Một Kitô hữu cần phải xót thương vì đó là tâm điểm của Phúc Âm"

Bài 4- 3/9/2014 - "Đã bao nhiêu lần trong đời sống của mình chúng ta không làm chứng cho vai trò làm mẹ này của Giáo Hội, cho lòng can đảm từ mẫu này của Giáo Hội!"

Bài 3- 27/8/2014 - "Không thể nào đạt được hiệp thông nếu không liên lỉ hoán cải"

 Bài 2- 25/6/2014 - "Căn tính Kitô giáo của chúng ta là thuộc về!  Chúng ta là thành phần Kitô hữu vì chúng ta thuộc về Giáo Hội"

Bài 1-  18/6/2014 - "Kitô hữu chúng ta là dân chúc phúc, là thành phần có khả năng chúc phúc"