THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tổng Hợp từ Năm 2011 đến 2016

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

 TĐCTT - Những Anh Chị Em đã ra đi trước và Thân nhân ruột thịt của họ

 

 

1- LH Phaolô Nguyễn Hữu Toại

TĐCTT I - 2011 TGP LA CA, qua đời 30/9/2011, thị 67 tuổi;2- LH Benedict Nguyễn Xuân Sơn

TĐCTT XIII - 2014, GP Rochester NY, qua đời ngày 4/5/2016, thị 78 tuổi;3- LH Maria Farida Gross

TĐCTT II - 2011 TGP LA, qua đời ngày 22/7/2016, thọ 72 tuổi;https://youtu.be/Pa1sq5aXQfE 

 

4- LH Giuse Nguyễn Ngọc Trác

TĐCTT XII - 2014, GP Orange CA, an táng ngày 3/12/2016, thọ 73 tuổi;5- LH Anna Vũ Qui

TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời ngày 17/2/2018, thọ 71 tuổi;https://youtu.be/XeQzG-wAF1g  

 

6- LH Maria Nguyễn Quỳnh Lê

TĐCTT XIII - 2014 GP Rochester NY, qua đời ngày 3/5/2018, thọ 72 tuổi;7- LH Maria Nguyễn Hoài Sâm

TĐCTT XII - 2014 TGP LA, qua đời ngày 24/9/2018, thị 88 tuổi;

 

https://youtu.be/jqTurlpxqfY

 

8- LH Maria Chị Nguyễn Thị Đa

TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 28/9/2018, thọ 100 tuổi;9- LH Maria Giuse Trần Thị Tuyết

TĐCTT XIV - 2014 GP Arlington VA, qua đời ngày 7/7/2019, thọ 82 tuổi;10- LH Rosa Phạm Thị Duyên

TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 15/7/2019, thọ 91 tuổi;


 

11- LH Maria Nguyễn Kim Loan

TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời 7/10/2019, thọ 65 tuổi (theo dơn gia nhập);


https://youtu.be/JJyc0m8eTt4 

 

12- LH Giuse Võ Tấn Hải

TĐCTT IV - 2012 GP Orange, qua đời ngày 23/10/2019, thọ 61 tuổi;

https://youtu.be/rklHfQwwyTw

 

13- LH Giuse Phạm Văn Giản

TĐCTT IX - 2013 GP Arlington VA, qua đời ngày 22/3/2020, thọ 73 tuổi.


14- LH Vincente Vũ Viết Hương

TĐCTT XXX - 2018 GP Orange CA, qua đời ngày 7/5/2020, thọ 79 tuổi

https://youtu.be/5FADEWxgaKM

 

15- LH Maria Đoàn Thị Mai

TĐCTT XXIII - 2017 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 10/7/2020, hưởng dương 48 tuổi

 

16- LH Giuse Trịnh Viết Hanh

TĐCTT XX - 2016 GP Orange CA, qua đời ngày 1/12/2020, hưởng thọ 83 tuổi

https://youtu.be/duFTdt-GacQ

 

17- LH Phêrô Nguyễn Quang John/Đạo

TĐCTT XXVIII - 2018 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 1/1/2021, hưởng thọ 80 tuổi

 

18- LH Theresa Nguyễn Thị Ty

TĐCTT XXVI - 2017 GP Arlington VA, qua đời ngày 9/1/2021, hưởng thọ 72 tuổi

https://youtu.be/ydP26FBzL5s

 

19- LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh

TĐCTT I - 2009 TGP Los Angeles CA, qua đời ngày 21/1/2021, hưởng thọ 80 tuổi

https://youtu.be/RMyt85yQDI0

 

20- LH Anê Maria Huỳnh Lê Ngọc Huyên

TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 5/4/2021, hưởng thọ 76 tuổi

 

21- LH Maria Faustina Vũ Thị Lụa

TĐCTT X - 2014 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 9/4/2021, hưởng thọ 69 tuổi

 

22- LH Maria Đỗ Thúy Nga

TĐCTT XX - 2016 GP Orange CA, qua đời ngày 1/5/2021, hưởng thọ 80 tuổi

https://youtu.be/BdxxIhpweak

 

23- LH Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban

TĐCTT XX - 2016 GP Orange CA, qua đời ngày 2/5/2021, hưởng thọ 86 tuổi

https://youtu.be/ThE5LoVDtDI

 

24- LH Antôn Nguyễn Đại Diệc

TĐCTT XX - 2016 GP Orange CA, qua đời ngày 20/6/2021, hưởng thọ 76 tuổi

 

 

24 TĐCTT qua đời - Năm: 2011:1 --> 2016:3 --> 2018:4 --> 2019:4 --> 2020:4 --> 2021:8

  24 TĐCTT qua đời - Tuổi: tứ tuần 1 --> lục tuần 4 --> thất tuần 10 --> bát tuần 7 --> cửu tuần 1 --> bách niên 1

 

24 TĐCTT qua đời - Nơi: GP Orange CA 9/196 + TGP LA 4/35 + TGP Galveston-Houston TX 6/77 + GP Rochester NY 2/38 + GP Arlington VA 3/52

 

24 TĐCTT qua đời - Tỷ Lệ: 1- TGP LA 4/35, 2- GP Arlington VA 3/52, 3- ,TGP Galveston-Houston TX 6/77, 4- GP Rochester NY 2/38, 5- GP Orange CA 9/196

 

24 TĐCTT qua đời - Phái tính: 9 Nam và 15 Nữ

 

 

https://youtu.be/FAFb1cwoV2Q

 

 

Vợ Chồng của TĐCTT 

 

(được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau) 

 


LH Catarina Nguyễn Thị Mến

 

phu nhân TĐCTT Nguyễn Luy 12/6/2020 

 

(chỉ có hình ảnh livestream, cần những tấm hình chụp trực tiếp đẹp hơn)


https://youtu.be/Byb-liQ2nXQ

 

 

LH Giuse Trần Thế Trung

 

phu quân TĐCTT Đỗ Liên 16/3/2020


https://youtu.be/OtMftckkzaM

 


LH Phêrô Phạm Văn Ngâu

 

phu quân của Chị Huỳnh Thanh, 24/2/2020

 

https://youtu.be/tCw2WijEb5Y

 


LH Giuse Võ Văn Đức

 

phu quân TĐCTT Nguyễn Ngọc Anh 17/6/2019


https://youtu.be/cxuOycG4qlU

 


LH Phêrô (?) Kha,

 

phu quân của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ (hình giỗ 10 năm)


https://youtu.be/mVQKTkWobzQ

 

 


LH Giuse Huỳnh Văn Bảy,

 

phu quân TĐCTT Tạ Kim Em 24/3/2017 

 

(qua đời ở VN, xin cung cấp hình ảnh)  

 

 

LH Micae (?) 

 

phu quân TĐCTT Văn Thị Nguyệt 23/1/2017 

 

(chỉ có mấy tấm hình giỗ ở HK, xin cung cấp thêm)

 

 

LH Anh (?) Trần Ngọc Văn,

 

phu quân Chị Nguyễn Nancy 31/10/2015


 https://youtu.be/IjAgBBi2vMk

 

 


LH Anh (?) Lại Quốc Hưng,

 

phu quân Chị Nguyễn Thy 17/10/2013 

 

(đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

 

 

 

 

Cha Mẹ của TĐCTT 

(được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau)

 

LH Maria Trần Thị Thảo 

thân mẫu TĐCTT Lý Nguyễn Oanh 4/8/2020

https://youtu.be/TE5A_n9NhtU

 

LH Giuse Phạm Hữu Thướng 

thân phụ TĐCTT Phạm Long 1/10/2019

https://youtu.be/IsNbEh0svVU

 

LH Phêrô Nguyễn Văn Ngô 

 

thân phụ TĐCTT Nguyễn Katie Loan 10/6/2019 

 

(chỉ có vài tấm, xin cung cấp thêm)

 

LH Vincente Nguyễn Văn Trương 

thân phụ TĐCTT Nguyễn Phương Trinh 22/5/2019

https://youtu.be/FVogXuGnors

 

LH Maria Huỳnh Thị Hiếu 

thân mẫu TĐCTT Phùng Thúy Phượng 8/3/2019

https://youtu.be/YXbxcaL17PI

 

LH Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Thượng 

 

thân phụ TĐCTT Nguyễn Hữu Thành 18/10/2018

 

 https://youtu.be/rU6YJXpuFgs 

 

 

LH Maria Trần Thị Tuyết Hồng 

 

thân mẫu TĐCTT Trần Michael 30/9/2018 
(xin gia đình cung cấp hình ảnh)

 

LH Maria Nguyễn Thị Ren 

 

thân mẫu TĐCTT Lê Thị Linh và mẹ chồng TĐCTT Mai Văn Đạo 30/3/2018 

 

(xin gia đình cung cấp hình ảnh)

 LH Maria Nguyễn Thị Hoa 

thân mẫu TĐCTT Vũ Thị Thuận 16/12/2017

https://youtu.be/SVwOO2nTGjs  LH Matta Nguyễn Thị Toan 

thân mẫu TĐCTT Trần Xuân Hường và Trần Xuân Huệ 4/12/2017

LH Anrê Trần Anh Tôn 

thân phụ TĐCTT Trần Thái Thanh 12/7/2017 

https://youtu.be/SFoELX0gWh4 

LH Phêrô Huỳnh Kim Quan
 thân phụ của TĐCTT Huỳnh Mỹ Hạnh 20/5/2017

https://youtu.be/lNPDH-NeBok  
 

LH (chưa rửa tội) Mai Thị Liên

thân mẫu TĐCTT Trần Thu Hà 14/3/2017

https://youtu.be/57tRZSAPPxc  


LH Maria Madelena Nguyễn Thị Liên

 

 thân mẫu TĐCTT Trần Hùng 21/2/2017 

 

(qua đời ở VN, xin cung cấp hình ảnh)

 

 

 

LH Đaminh Cao Tấn Bình

 thân phụ TĐCTT cao tấn tĩnh 16/2/2017 

 

 

 

LH Maria Nguyễn Thị Hữu 

 

thân mẫu TĐCTT Bùi Xuân Hồng,  Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 28/12/2016 

 

(hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

 

LH Lucia (?) 

 

thân mẫu TĐCTT Trần Mỹ Dung 5/3/2016 

 

(đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

 

LH Phêrô Bùi Đắc Hữu 

 

thân phụ TĐCTT Bùi Xuân Hồng, Bùi Thanh Phương, Trần Kim Ánh, Bùi Thị Hoa 19/11/2014

 

 (hình hậu sự trong cái link của gia đình nhỏ quá)

 

LH Maria Nguyễn Thị Tỉnh

 

 thân mẫu TĐCTT Hoàng Nancy 14/3/2015 

 

(đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)

 

 

LH Maria Vũ Thị Khoản

 

 thân mẫu TĐCTT cao tấn tĩnh 28/1/2010 

 

 https://youtu.be/KsKM5pSkDOA 

 

 

 

LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc

 

Thân phụ của Chị Lý Nguyễn Oanh, TĐCTT II - 2011 qua đời 15/11/2020

 

https://youtu.be/EabrTNO8g9s

 

 

 

LH Maria Nguyễn Thị Năm

 

Thân mẫu của Chị Nguyễn Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 qua đời 25/1/2021

 

 

LH Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Sương

 

Thân phụ Chị Nguyễn Kim Ngân, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA 10/3/2021

 

 https://youtu.be/si07oXVQ9Ms

 

 

 

LH Phaolô Nguyễn Văn Nam

 

Ông Cố Cha Nguyễn Tuấn Long GP Orange CA qua đời ngày 29/7/2021

 

 

https://youtu.be/6MRQFU9_V0c

 

 

 

Con cái của TĐCTT 

(được liệt kê mới trên cũ dưới, nhưng youtube lại từ cũ trước mới sau) 

 

LH Giuse Lý Anh Dũng

 

 con trai TĐCTT Lý Nguyễn Oanh 29/3/2017

 

https://youtu.be/Ii1tEbzSjJo

 

 

LH Giuse Võ Huy

 

con trai TĐCTT Võ Tấn Hải và TĐCTT Đào Hạnh Kim 

 

(đã mất hết hình vì trục trặc kỹ thuật trước đây, xin cung cấp lại)