THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CÁC KHÓA LTXC

2020, 2021, 2022

 

NĂM HIỆP THÔNG THAM GIA TRUYỀN GIÁO VỚI GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH 2023

 

Chủ đề: Hiệp thông tham gia truyền giáo

 

 

 

Dẫn Nhập

 

Năm 2023, Giáo Hội hoàn vũ có một biến cố quan trọng, đó là Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường lệ lần thứ XVI vào Tháng 10, về chủ đề: "For a synodal Church: communion, participation and mission”   - "Một Giáo Hội đồng hành: Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo". Theo truyền thống luôn theo dõi để có thể hưởng ứng theo chiều hướng của chung Giáo Hội mà mình là một phần tử, Nhóm TĐCTT hầu như bao giờ cũng lấy chủ đề như Chỉ Nam cho chung Nhóm Sống Từng Năm, cũng như cho các Khóa LTXC được Nhóm tổ chức. Năm 2021, ĐTC Phanxicô đã mở một Năm Gia Đình với chủ đề "Niềm vui Yêu thương - Amoris Laetitia" nên chủ đề của các Khóa LTXC trong năm 2021 cũng là "Niềm Vui Yêu Thương". Năm 2023, Nhóm TĐCTT, theo chủ đề "For a synodal Church: communion, participation and mission”  - "Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành"


Thế nhưng, muốn Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành, trước hết và trên hết, phải Hiệp thông tham gia truyền giáo với Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội, vì Chúa Kitô gọi các môn đệ để ở với Người (trước) và được sai đi loan báo Tin Mừng (sau)” (Marco 3,14), nhờ đó các chi thể của và trong Nhiệm Thể Giáo Hội mới như cành nho dính liền với thân nho là Chúa Kitô mà trổ sinh muôn vàn hoa trái (xem Gioan 15:1-2). Đó là lý do chủ đề Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành này mới bao gồm 4 đề tài chính yếu liên quan đến Mạc khải Thánh Kinh về LTXC nơi Chúa Kitô và 3 đề tài phụ diễn liên quan đến thời sự về LTXC theo lời Thánh GH GP II, sau đây: 

 


1- Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời là Đấng thương xót (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48)
2- Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11)
3- Cùng Thày lên Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 13:1; 15:13)
4- Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46 & Gioan 18:1; Mathêu 26:38)
5- "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002)
6- "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới hòa bình, nhân loại mới hạnh phúc" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002)
7- "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002)

       

 

Những địa điểm tổ chức Khóa LTXC 2023 chủ đề:

Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành

 

1- GP Pensacola, FL: 12-14/5 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

2- GP Orange Nam CA: 10-11/6 (Thứ Bảy - Chúa Nhật) ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng Mến Thánh Giá LA 

3- TGP Galveston-Houston TX: 15-16/7 (Thứ Bảy - Chúa Nhật) ở Giáo Xứ Thánh Christopher

4- TGP Philadelphia PA: 28-29/7 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Đền Thánh Gioan Neumann

5- TGP Washington MD: 11-12/8 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

6- GP Rochester NY: 25-26/8 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Gia Rochester                                                                       

7- GP San Jose CA: 8-9/9 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

8- GP Fort Worth TX: 22-23/9 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

  (8 Khóa = 1 trong Tháng 5 + 1 trong Tháng 6 + 2 trong Tháng 7 + 2 trong Tháng 8 + 2 trong Tháng 9)

 

 

Các Ngày Tĩnh Tâm 2022 cho riêng Nội Bộ TĐCTT Nam CA nhưng livestream cho chung nhóm

15/4 (Thứ Bảy): Tĩnh Tâm về LTXC - Đề tài: Niềm Vui Thương Xót

16/12 (Thứ Bảy): Tĩnh Tâm Thánh Mẫu mừng Giáng Sinh - Đề tài: "Hận thù Quyết thắng - Khủng long hận thù Gót chân quyết thắng"

 

 

 

 1-  Khóa LTXC XXXXXVI 2023 GP Pensacola, FL

11-13/5/2023

(Thứ Sáu - Thứ Bảy)

 Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

 

Khóa LTXC 2022 là khóa đầu tiên ở Florida, tại Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Pensacola GP Pensacola

 

 

Chương Trình

 

Thứ Sáu ngày 11/5/2023

 

Sáng

 

8:00 - Sừa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Đề tài 1: Cùng Thày lên núi Trọn lành thương xót như Cha trên trời (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) - Giảng huấn: Cha Vũ Đình Huyến, CRM

10:45 - Giải lao

11:00 - Đề tài 2: Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh  

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 -Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 - Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới hòa bình, nhân loại mới hạnh phúc" (ĐTC GPII 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 12/5/2023

Sáng

8:00 - Sừa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13) - Giảng huấn: Cha Vũ Đình Huyến, CRM

10:30 – Giải lao

10:45 -  Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

11:45 - Giải lao

 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Chúa và chụp hình

12:30 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:00 - Thánh lễ Chúa Nhật nhưng nghi thức tuyên hứa TĐCTT vào Lễ Sáng 13/5/2023

 

Khóa LTXC 2022 đầu tiên với Cha Chánh xứ kiêm Linh hướng tiên khởi của Nhóm TĐCTT tân lập

 

 

2- Khóa LTXC XXXXXVII 2023 GP Orange

10-11/6/2023

(Thứ Bảy - Chúa Nhật)

Trung Tâm Mục Vụ Lambert 

 

   

TĐCTT bắt đầu tổ chức Khóa LTXC ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert này từ năm 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy ngày 10/6/2023

Sáng

8:00 - Qui tụ

8:30 – Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:30 - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Chuỗi Mân Côi

10:00 - Đề tài 1 Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Tuấn Long

10:45 - Giải lao

11:00 - Đề tài 2 Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) - Giảng huấn: Cha Cha Nguyễn Tuấn Long

11:45 - Chụp hình và giải lao 

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin và cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót (thay Viếng Thánh Thể vì hiện nay chưa có Nhà Tạm ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert này)

12:30 - Bữa trưa (catering - nấu ở nhà hay order mang tới, vì không/chưa được sử dụng bếp)

1:15 - Sinh hoạt

1:30 - Hội thảo - từng nhóm  

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:00 - Giải lao

4:15 - Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới..., nhân loại mới..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:15  - Giải lao

5:30 - Thánh lễ: Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng Nhóm TĐCTT

6:00 - Hẹn tái ngộ ngày tĩnh tâm hôm sau Thứ Bảy 25/6/2022 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

Chúa Nhật ngày 11/6/2023

Sáng

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:00 - Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Kinh Mân Côi

9:30 - Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Huy Bảo

10:30 - Giải lao

10:45 – Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Huy Bảo

11:45 - Giải lao và chụp hình

Trưa

12:00 - Bữa trưa (catering - nấu ở nhà hay order mang tới, vì không/chưa được sử dụng bếp)

1:00 - Sinh hoạt

1:15 - Hội Thảo - từng nhóm

2:00 - Hội Thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:30 - Tâm sự kết khóa

5:30 - Thánh Lễ: Cha Phạm Quốc Tuấn, Tổng Linh hướng Nhóm TĐCTT

6:30 - Bữa mừng Tân TĐCTT (catering - nấu ở nhà hay order mang tới, vì không/chưa được sử dụng bếp)

7:30 - Bế mạc và thu dọn

 

Khóa LTXC 2022 với Cha Tổng Linh hướng Phạm Ngọc Tuấn

 

 

3- Khóa LTXC XXXXXVIII 2023 TGP Galveston-Houston TX

15-16/7/2023

(Thứ Bảy và Chúa Nhật)

          Giáo Xứ Thánh Christopher

8503 S Kirkwood Rd, Houston, TX 77099

 

Danielle & Christopher — Minted

(Riêng tấm hình này được lấy từ trên web, vì em chưa chụp được 1 tấm hình nào về Nhà thờ này trong 2 Khóa LTXC 2016-2017)

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Thứ Bảy ngày 15/7/2023

 

Sáng

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

8:30 - Kinh Mân Côi

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 - Đề tài 1: Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời (Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) 

        - Giảng huấn: Cha ....

10:15 - Giải lao

10:30 - Đề tài 2: Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) 

          - Giảng huấn: Cha ....

11:30 - Giải lao

12:00 - Thánh lễ tại Hội trường và chụp hình

 

Chiều

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Hội thảo - từng nhóm   

2:45 - Hội thảo - đúc kết

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Giải lao

3:45 - Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002)

        Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:45 - Giải lao

5:00 - Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúathế giới…, nhân loại (ĐTC GPII 17/8/2002) 

        Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

6:00 - Hẹn tái ngộ tiếp tục tĩnh tâm ngày mai 

          Nhóm TĐCTT hội ngộ riêng

 

Chúa Nhật ngày 16/7/2023 

 

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

8:30 - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Kinh Mân Côi

9:00 - Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) 

        Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

10:00 - Giải lao

10:15 - Tâm sự kết khóa

11:00 - Viếng Chúa và cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

11:30 - Bữa trưa

 

Chiều

12:30 - Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13)

        Giảng huấn: Cha Linh hướng Nguyễn Phi Long, CSsR

1:30 - Giải lao

1:45 - Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) 

-        Giảng huấn: Cha Linh hướng Nguyễn Phi Long, CSsR

2: 45 - Giải lao

3:00 - Lễ Chúa Nhật (Cha Linh hướng Nguyễn Phi Long, CSsR), trong lễ có nghi thức tuyên hứa TĐCTT

4:00 - Chia tay lên đường loan truyền LTXC và hẹn tái ngộ vào Khóa LTXC 2024

            

Khóa 2019 tại Giáo xứ Đức Mẹ Lavang với Cha Phạm Duy Khánh, OP, vị đã giảng huấn Khóa LTXC 2018, 2019 & 2022 ở Houston TX và Khóa LTXC 2017 ở GX CTTĐVN Virginia

                                       

 

4- Khóa LTXC XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

28-29/7/2023

(Thứ Sáu và Thứ Bảy)

         Đền Thánh Gioan Neumann

 

Đền Thánh Gioan Neumann được tổ chức Khóa LTXC lần đầu tiên năm 2019 và lần 2 năm 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

   Thứ Sáu ngày 28/7/2023

 

Sáng

 

8:30 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Đề tài 1: Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) - Giảng huấn: Cha Lê Thanh Huấn, CSsR

10:45 - Giải lao

11:00 - Đề tài 2: Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) - Giảng huấn: Cha Lê Thanh Huấn, CSsR

12:00 - Viếng Thánh Thể và chụp hình 

 

Chiều


12:30 - Bữa trưa

13:30 - Hội thảo - từng nhóm

14:15 - Hội thảo - đúc kết

14:45 - Giải lao

15:00 - Cử hành LTXC: Chuỗi Kinh Thương Xót

15:30 - Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh                                   

16:30 - Giải lao

16:45 – Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới…, nhân loại mới (ĐTC GPII 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

17:45 - Giải lao

18:00 - Chầu Thánh Thể đền tạ - và ai cần có thể lãnh nhận Bí Tích hòa giải

18:30 - Thánh lễ  

 

 

Thứ Bảy ngày 29/7/2023

 

Sáng

 

8:00 - Điểm danh và Điểm tâm nhẹ

8:30 - Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Cầu Kinh Mân Côi

9:00 - Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

10:00 - Giải lao

10:15 - Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

11:15 - Chụp hình và giải lao

11:30 - Chầu Thánh Thể

 

Chiều

 

12:00 - Bữa trưa

1:00 - Hội thảo - từng nhóm

1:45 - Hội thảo - đúc kết

2:15 - Tâm Sự cảm nghiệm LTXC

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 - Tâm sự kết khóa

5:30 - Thánh lễ Chúa Nhật bao gồm cả nghi thức tuyên hứa TĐCTT

6:15 - Bế mạc và thu dọn

7:00 - Chia tay lên đường làm chứng cho LTXC - hẹn tái ngộ Khóa LTXC 2024

 

Khóa LTXC 2022 với Cha Lê Thánh Huấn, CSsR, vị hướng dẫn tinh thần cho nhóm

                                   

 

5- Khóa LTXC XXXXXX 2023 TGP Washington MD

11-12/8/2023

(Thứ Sáu và Thứ Bảy)

               Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 

 

Khóa LTXC 2021 là lần đầu tiên tổ chức ở GX Mẹ Việt Nam TGP Washington MD này

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Sáu ngày 11/8/2023

 

Sáng

 

8:00 - Sửa soạn và Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Dẫn nhập 

9:15 - ĐTC Phanxicô: "Đây là thời điểm thương xót"

9:45 - Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

10:45 - Giải lao 

11:00 - Đề tài 1: Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) - Giảng huấn: Cha Trần Xuân Tâm

11:40 - Giải lao

11:50 - Đề tài 2: Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) - Giảng huấn: Cha Trần Xuân Tâm

 

Chiều

 

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Viếng Chúa

2:00 - Hội thảo chủ đề   

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:45 - Đúc kết Hội thảo

4:30 - Giải lao 

4:45 - Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới…, nhân loại mới (ĐTC GPII 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:45 - Giải lao và lên nhà thờ

6:00 - Kinh Mân Côi

6:30 - Chầu Thánh Thể

7:00 - Thánh Lễ

 

 

Thứ Bảy ngày 12/8/2023

 

Sáng

 

8:30 - Qui tụ và Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13) - Giảng huấn: Cha Lê Duy Khánh.

10:30 – Giải lao

10:45 - Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) - Giảng huấn: Cha Lê Duy Khánh.

11:45 - Giải lao

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

 12:30 - Bữa trưa

1:30 - Hội ngộ sinh hoạt nhóm

2:30 - Đúc kết và Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 - Tâm sự kết khóa

5:45 - Giải lao và Thu dọn

6:30 - Chầu Thánh Thể   

7:00 - Thánh Lễ Vọng Chúa Nhật

8:00 - Hẹn tái ngộ Khóa LTXC 2024 ở Nhà thờ Các Thánh TĐVN GP Arlington Virginia

 

Khóa LTXC 2021 với Cha Linh hướng TĐCTT Virginia Trần Minh Tiến, OP

 

 

6- Khóa LTXC XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

25-26/8/2023

(Thứ Sáu và Thứ Bảy)

                 Giáo Xứ Thánh Gia 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

  

Thứ Sáu ngày 25/8/2023

Sáng:

8:00 AM         -           Sửa soạn và qui tụ

8:30 AM         -           Điểm Tâm nhẹ

9:00 AM         -           Chào đón & dẫn nhập

9:15 AM         -           Kinh Mân Côi

9:45 AM         -           Đề tài 1: Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) - Giảng huấn: Cha

                                    Giảng Huấn:  Cha Trương Thịnh Đạt, CRM.

10:45 AM       -           Giải lao

11:00 AM         -           Đề tài 2: Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) - Giảng huấn: Cha

                                    Giảng Huấn:  Thầy Phó Tế Nguyễn Bình Yên.

Chiều:

12:00 PM        -           Viếng Thánh Thể

12:15 PM        -           Bữa trưa

01:15 PM        -           Hội thảo - từng nhóm

02:15 PM        -           Hội thảo - đúc kết

02:45 PM        -           Giải lao

03:00 PM        -           Cử hành LTXC – Chuỗi Lòng Thương Xót

03:30 PM        -           Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

04:30 PM        -           Giải lao

04:45 PM        -           Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới…, nhân loại mới (ĐTC GPII 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

06:00 PM        -           Tham dự Thánh Lễ chung với cộng đoàn & Giải tán.

 

Thứ Bảy ngày 26/8/2023

Sáng:

8:00 AM         -           Thánh Lễ chung với cộng đoàn

8:45 AM         -           Qui tụ và điểm Tâm nhẹ

9:45 AM         -           Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13) - Giảng huấn: Cha

10:45 AM       -           Giải lao

11:00 AM       -          Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) - Giảng huấn: Cha

Chiều:

12:00 PM        -           Kinh Truyền Tin - Viếng Thánh Thể - Chụp Hình

12:30 PM        -           Bữa trưa

01:30 PM        -           Sinh hoạt

01:45 PM        -           Sinh hoạt theo nhóm

02:45 PM        -           Giải lao

03:00 PM        -           Cử hành LTXC – Chuỗi Lòng Thương Xót

03:30 PM        -           Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

04:30 PM        -           Tâm sự kết khóa

05:30 PM        -           Chầu Thánh Thể  &  Xưng Tội

06:15 PM        -           Phép Lành Thánh Thể kết thúc

 

Chúa Nhật ngày 27/8: Trong Thánh lễ 11:30 sáng của chung cộng đoàn dân Chúa sẽ có nghi thức tuyên hứa các tân TĐCTT

 

Khóa LTXC 2022 với Cha Quản nhiệm kiêm Linh hướng Trương Thịnh Đạt, CRM 

 

 

7- Khóa LTXC XXXXXXII 2023 GP San Jose CA

8-9/9/2023

(Thứ Sáu - Thứ Bảy)

Trung Tâm Công giáo Việt Nam

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Thứ Sáu ngày 8/9/2023

Sáng

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Đề tài 1: Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) - Giảng huấn: Cha Phan Thế Lực Linh hướng

10:45 - Giải lao

11:00 - Đề tài 2: Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) - Giảng huấn: Cha Phan Thế Lực Linh hướng

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin và Chầu Thánh Thể

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Hội thảo - từng nhóm 

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 – Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới…, nhân loại mới (ĐTC GPII 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 9/9/2023

Sáng

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Luật Khoa, OFM

10:30 - Giải lao

10:45 – Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) - Giảng huấn: Cha Cha Nguyễn Luật Khoa, OFM

11:45 - Giải lao

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin và Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Hội thảo - từng nhóm

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

4:00 - Tuyên hứa TĐCTT

4:30 - Bế mạc

5:30 - Lễ Chúa Nhật với Cộng đoàn dân Chúa

 

Khóa LTXC 2018 với Cha Linh hướng Phan Thế Lực

 

 

8- Khóa LTXC XXXXXXIII 2023 GP Fort Worth TX

22-23/9/2023

(Thứ Sáu và Thứ Bảy)

             Nhà Tĩnh tâm Thánh gia

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 22/9/2023

Sáng

8:30 - Thánh lễ - Cha Trần Ngọc Thoại, CRM

9:15 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:45 - Chào đón và dẫn nhập

10:00 - Thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

11:00 - Giải lao

11:15 - Thời sự về LTXC 2: "Trong tình thương của Thiên Chúa, thế giới mới…, nhân loại mới (ĐTC GPII 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Trưa

12:15 - Giải lao

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Cảm nghiệm sống LTXC: Phó tế Tạ Đình Thiện

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Đề tài 1: Cùng Thày lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời (xem Luca 6:12-20,36 & Mathêu 5:48) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Thủ

4:30 - Giải lao

4:45 – Đề tài 2: Cùng Thày thả lưới đánh cá ở chỗ nước sâu thương xót (xem Luca 5:1-11) - Giảng huấn: Cha Nguyễn Thủ

5:45 - Giải lao

6:00 - Cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Chuỗi Mân Côi 

6:30 - Bữa tối

7:00 - Hẹn tái ngộ ngày mai

 

Thứ Bảy ngày 23/9/2023

Sáng

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:15 - Cầu Kinh Mân Côi

9:45 - Đề tài 3: Cùng Thày hành trình Giêrusalem yêu thương đến cùng (xem Luca 18:31-34; Gioan 15:13) - Giảng huấn: Cha Bùi Quang Thành, OCD

10:45 - Giải lao

11:00 - Đề tài 4: Cùng Thày vào Vườn Cây Dầu thống khổ xót thương (xem Luca 22:39-46; Mathêu 26:38) - Giảng huấn: Cha Bùi Quang Thành, OCD

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin và Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Thời sự về LTXC 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002) - Chia sẻ: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

2:30 - Hội thảo - đúc kết

3:00 - Chầu Thánh Thể (Chuỗi Thương Xóthòa giải trong khi Chầu Thánh Thể 1 tiếng) - Cha Trần Ngọc Thoại, CRM

4:00 - Thánh lễ và trong lễ có nghi thức tuyên hứa TĐCTT - Cha Trần Ngọc Thoại, CRM

4:45 - Bữa mừng tân TĐCTT và đồng thời cũng là bữa tạ từ

5:30 - Chia tay, lên đường loan báo tin mừng LTXC

 

Khóa LTXC 2022, sau 2 năm 2020 và 2021 không tổ chức, tại Tượng đài Thánh gia

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 7, 2023 at 5:25 AM
Subject: TĐCTT Các Khóa LTXC 2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Để tiếp theo Khóa LTXC 2023 em đã gửi tới từng Nhóm TĐCTT khác nhau ở các nơi,

hôm nay em gửi toàn bộ Khóa LTXC bao gồm tất cả các nơi, 

để nội bộ TĐCTT có thể mời gọi thân nhân hay thân hữu của mình đến tham dự Khóa LTXC ở địa phương của họ.

Từ Thứ Ba 9/5 cho đến hết 11/5, chúng ta sẽ dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXVI mở đầu năm 2023 ở GP Pensacola Florida nhé.

                                                                                                                                                

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Xin mời quí TĐCTT của em mở cái link dưới đây để theo dõi toàn bộ các Khóa LTXC 2023 của chúng ta.


Các Khóa LTXC Năm Hiệp thông tham gia truyền giáo 2023  

 

 

 

Các Ngày Tĩnh Tâm nội bộ 2023

cho riêng TĐCTT Nam California nhưng được trực tuyến cho chung nhóm

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chia sẻ phụ họa các đề tài thời sự về LTXC và về TĐCTT

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC

 Thư Bảy 15/4/2023 ở Saint Patrick

(8:00 am - 12:00 pm)

 

 

Đề tài: Niềm Vui Thương Xót

 

TĐCTT Tĩnh Tâm LTXC Nam California Thứ Bảy 15/4/2023

 

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II

 

Năm 2023 bị trùng vào Đại Hội TĐCTT mừng 15 Năm Ơn Khởi Động 5-8/10

 

 

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh

 Thứ Bảy 16/12/2023 ở Saint Patrick

(3:00 pm - 6:00 pm)

 

 

Đề tài:

Hận Thù Quyết Thắng: Satan Hận Thù - Gót Chân Quyết Thắng (2023)

Niềm Vui Emmanuel (2024)

 

Chương trình được diễn tiến như sau:

3:00 - Qui tụ

3:30 - Chuỗi Mân Côi

4:00 - Sinh hoạt Mừng Giáng sinh

5:00 - Tiệc mừng Giáng Sinh

6:00 - Bế mạc

 

 

CÁC NGÀY THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Hội ngộ Đền tạ và Sinh hoạt chung

2:00 - 5:00 pm tại Saint Patrick

 

1:45 - Qui tụ

2:00 - Sinh hoạt  

       3:00 - Chầu Thánh Thể để cùng Mẹ đền tạ Thánh Tâm Chúa bằng Chuỗi Mân Côi, Chuỗi Thương Xót và hòa giải (vừa Chầu vừa Xưng Tội)

4:00 - Thánh Lễ

6:00 - Hẹn tái ngộ hằng tháng

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 2, 2023 at 12:05 PM
Subject: Các Bài Phúc Âm cho Khóa LTXC 2023 
To: Cha Nguyen Phi Long <longcssr@gmail.com>, Huan Le <josthanhuan@gmail.com>, <raysonart@gmail.com>, Cha Trần Xuân Tâm <paulpierretam@yahoo.com>, domkhanh <domkhanh@gmail.com>, Cha Luc SJ <revpeterlucphan@gmail.com>, Peter Luc Phan <peterluc.phan@dsj.org>, Cha Phan Thế Luc <Pphan@dsj.org>, Cha Nguyễn Luật Khoa <khoa1182@yahoo.com>, Fr. Thu Nguyen <thu.nguyen@stpaulfw.org>, Dai Duong <majothaocd@gmail.com>, CMC Rev Dat <martintruong2004@yahoo.com>, TDCTT XXXII NY - Nguyen Binh Yen <binhyen.nguyen@outlook.com>

Trọng kính Quý Cha,

Trước hết, đại diện cho Nhóm TĐCTT, con xin cám ơn Quý Cha đã vui lòng nhận lời mời của chúng con để đến giảng huấn cho các Khóa LTXC 2023 của chúng con.
Thường năm nào chúng con cũng có 8 khóa, và trong năm 2023 này chúng con có 1 trong Tháng 5 + trong Tháng 6 + trong Tháng 7 + 2 trong Tháng 8 + 2 trong Tháng 9.  

1- GP Pensacola, FL: 12-14/5 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

2- GP Orange Nam CA: 10-11/6 (Thứ Bảy - Chúa Nhật) ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng Mến Thánh Giá LA 

3- TGP Galveston-Houston TX: 15-16/7 (Thứ Bảy - Chúa Nhật) ở Giáo Xứ Thánh Christopher

4- TGP Philadelphia PA: 28-29/7 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Đền Thánh Gioan Neumann

5- TGP Washington MD: 11-12/8 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

6- GP Rochester NY25-26/8 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Gia Rochester                                                                       

7- GP San Jose CA: 8-9/9 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

8- GP Fort Worth TX: 22-23/9 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc


Tạ ơn LTXC đã cho chúng con xong được hai khóa đầu tốt đẹp 1 trong tháng 5 và 1 trong tháng 6.

Giờ đây, chúng con tiến đến các khóa còn lại trong năm, chúng con xin kính gửi đến Quí Cha toàn bộ 4 bài Phúc Âm cho 4 đề tài khác nhau nhưng cho chung một chủ đề:
"Hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành" theo chiều hướng 3 năm (2021 - 2024) của Giáo Hội chúng ta đã, đang và sẽ theo đuổi.
Thế nhưng, Kitô hữu chúng ta không thể nào đạt đến đích điểm của Hành Trình này với Giáo Hội đồng hành 
nếu trước hết và trên hết chúng ta không Hiệp thông với Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội.

Mà Chúa Kitô chính là "Dung nhan thương xót - Misericordiae vultus" (nhan đề Tông thư mở Năm Thánh Thương Xót 2016 của ĐTC Phanxicô 11/4/2015), 
nên chúng con mới chọn các bài Phúc Âm liên quan đến LTXC, một LTXC đã tỏ hiện nơi Chúa Kitô, nhất là nơi cuộc Vượt Qua của Người, do đó, theo chúng con, 
thành phần môn đệ Kitô hữu chúng ta mang sứ vụ tông đồ chứng nhân bất khả thiếu không thể nào làm cho thế gian nhận biết Chúa Kitô nếu không cảm nghiệm thấy LTXC.
Vậy xin Quý Cha mở bản đính kèm, trong đó có toàn bộ 4 bài Phúc Âm liên hệ với nhau, và xin Qúy Cha sử dụng bài Phúc Âm nào hợp với đề tài Quí Cha đã nhận lời giảng huấn cho chúng con.

Chúng con xin cám ơn Quý Cha rất nhiều. Xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Quí Cha và xin Qúy Cha cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con và Khóa LTXC 2023 của chúng con nhé.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh,
Tổng Vụ viên Nhóm TĐCTT


 

From: Dai Duong <majothaocd@gmail.com>
Date: Sun, Jul 2, 2023 at 10:07 PM
Subject: Re: Các Bài Phúc Âm cho Khóa LTXC 2023
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin chân thành cám ơn anh Tinh Cao nhiều đã dành thời giờ quí để chọn ra những bài Phúc Âm cho những ngày giảng huấn cho các Khóa LTXC 2023.

"Thế nhưng, Kitô hữu chúng ta không thể nào đạt đến đích điểm của Hành Trình này với Giáo Hội đồng hành nếu trước hết và trên hết chúng ta không Hiệp thông với Chúa Kitô là Đầu của Giáo Hội.'

Đọc câu trên của anh em nhận thấy rất là thực tế và nỗi băn khoăn của em bởi vì CON NGƯỜI không BIẾT và HIỂU:
1 CON NGƯỜI LÀ GÌ?
2 CON NGƯỜI CÓ GÌ?
3 CON NGƯỜI CẦN GÌ?
4 CON NGƯỜI LÀ AI?
4 CON NGƯỜI CẦN PHẢI LÀM GI?
cho nên con người không tha thiết với CHÚA KITÔ cho nên không nhận ra LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và ban muôn ơn lành đến anh và mọi người.

mến thân, 

Fr Marion Joseph Bui, OCD
From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 3, 2023 at 7:05 AM
Subject: Re: Các Bài Phúc Âm cho Khóa LTXC 2023
To: Dai Duong <majothaocd@gmail.com>

Trọng kính Cha Bùi Quang Thành, OCD,
 
Tạ ơn LTXC đã quan phòng gửi đến cho Nhóm TĐCTT chúng con, qua các Khóa LTXC từ năm 2011 tới nay,
rất nhiều vị linh mục của Ngài để giúp cho nhóm chúng con, một nhóm được tác động từ năm 2008 và được hình thành năm 2009,
do lời mời gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao... Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (Balan 17/8/2002),
để nhờ các vị giảng huấn chúng con có thể sống ơn gọi thương xót và thực hiện sứ vụ thương xót của mình trong "thời điểm thương xót" hiện nay (ĐTC Phanxicô 6/3/2014 với hàng giáo sĩ Roma).

Trong số các vị linh mục xuất phát từ sự quan phòng của LTXC đến giảng huấn cho chúng con từ trước tới nay, 
đa số là linh mục triều, sau đó là các Cha Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR), Dòng Đaminh (OP), Dòng Đồng Công (CMC/CRM), Dòng Ngôi Lời (SVD), Dòng Don Bosco (SDB) và Tu Hội Nhà Chúa (SDD),
còn các Dòng chiêm niệm thì hiếm hơn: như Dòng Biển Đức (OSB) 1 vị và Dòng Xitô (OCist) 3 vị; năm nay, thêm 2 Dòng chiêm niệm nữa 
nhờ đó Nhóm TĐCTT chúng con sẽ được thao luyện thêm "võ nghệ cao cường" (TV 144:1) của 2 môn phái linh đạo nổi tiếng trong Giáo Hội là 
Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô (OFM) cho Khóa LTXC ở San Jose CA 8-9/9 và Dòng Cát Minh (OCD) cho Khóa LTXC ở DFW TX 22-23/9,
cả hai khóa cùng vào Tháng 9/2023, và thời điểm ở giữa 2 khóa là Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô (14/9) - Thánh Giá là tột đỉnh mạc khải thần linh của LTXC (xem Gioan 8:28)!

Vâng thưa Cha, chính vì thế giới càng văn minh kỹ thuật và văn hóa nhân quyền thì càng cho thấy "CON NGƯỜI không BIẾT và HIỂU" bản thân mình, như Cha cảm nghiệm,
nên đang sống như kẻ say rượu múa may quay cuồng, mơ màng ảo tưởng thần tượng và đóng khố đi giầy tây như những tên hề thời đại... rất ư là tội nghiệp đáng thương đối với LTXC vô biên,
nhưng LTXC lại muốn lợi dụng thời điểm con người bất an, bất hạnh và bất lực hơn bao giờ hết này để nhờ đó họ có thể bàng hoàng tỉnh ngộ trước LTXC hiển linh nơi họ:
bởi "ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đó càng tăng bội ân sủng" (Roma 5:20), và đó là lý do 2 vị Giáo hoàng (như con nhắc đến trên đây) mới có những cảm nhận như vậy,
và Nhóm TĐCTT chúng con, được chính LTXC tác động, đã cố gắng đáp ứng bằng các Khóa LTXC hàng năm của chúng con ở những nơi nào LTXC sai chúng con tới.
Chúng con xin cám ơn Cha đã nhận lời mời của chúng ta để đến với chúng con như một vị Thừa Sai Thương Xót - Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của Cha.

Xin Cha cầu cho chúng con và khóa LTXC 2023 ở DFW TX tới đây, nơi chúng con lần đầu tiên được gặp Cha.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh