Đức Thánh Cha Phanxicô

GIÁO LÝ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

 

cho các Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư Hằng Tuần trong

NĂM THÁNH TÌNH THƯƠNG 2016

 

ctv-740x493-5

 

Lòng Thương Xót Chúa - Thương người có 14 bốn mối

 

Thứ Tư 30/11 : Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 36 về việc chôn xác kẻ chết

 

Thứ Tư 23/11: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 35 về việc "mở dạy kẻ mê muội"

 

Thứ Tư 16/11: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 34 về việc "nhịn kẻ mất lòng ta"

 

Thứ Tư 9/11: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 33 về việc thăm viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc

 

Thứ Tư 26/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 32 về việc cho khách đỗ nhờ và kẻ rách rưới ăn mặc

 

Thứ Tư 19/10: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 321 về việc cho kẻ đói ăn và cho kẻ khát uống

 

Thứ Tư 12/10:  Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 30 về các việc làm tỏ lòng thương xót

 

Lòng Thương Xót Chúa - Trong Tân Ước

Thứ Tư 28/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 29 về hai người trộm cùng bị đóng đanh với Chúa Giêsu

 

Thứ Tư 21/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 28 về việc nên trọn lành như Cha là Đấng Thương Xót

 

Thứ Tư 14/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 27 về Chúa Kitô kêu gọi hãy đến học cùng Người

 

Thứ Tư 7/9: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 26 về Chúa Kitô Thiên Sai Thương Xót

 

Thứ Tư 31/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 25 về phép lạ chữa người đàn bà bị loạn huyết

 

Thứ Tư 17/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 24 về phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất

 

Thứ Tư 10/8: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 23 về phép lạ hồi sinh con trai của một người mẹ góa

 

Thứ Tư 22/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 22 về phép lạ chữa người phong hủi

 

Thứ Tư 15/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 21 về phép lạ chữa lành người mù ăn xin bên vệ đường

 

Thứ Tư 8/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 20 về Tiệc Cưới Cana

Thứ Tư 1/6: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 19 về việc khiêm tốn cầu nguyện

Thứ Tư 25/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 18 về việc liên lỉ cầu nguyện

Thứ Tư 18/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 17 về Dụ Ngôn người phú hộ và Lazarô nghèo khổ

Thứ Tư 11/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 16 về Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu với Hai Đứa Con Đáng Thương

Thứ Tư 4/5: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 15 về Dụ Ngôn Vị Mục Tử Nhân Lành

 

Thứ Tư 27/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 14 về Dụ Ngôn Người Samaritanô Nhân Lành

 

Thứ Tư 20/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 13 về Nàng Phụ Nữ Hối Nhân

 

Thứ Tư 13/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 12 về Chàng Thu Thuế Mathêu

Thứ Tư 6/4: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 11 về Chúa Giêsu là Hiện Thân của Lòng Thương Xót

Lòng Thương Xót Chúa - Trong Cựu Ước

Thứ Tư 23/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 10 về một Vị Thiên Chúa tha thứ nơi Thánh Vịnh 22

Thứ Tư 16/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 9 về một Vị Thiên Chúa trung thành bất chấp tội lỗi

Thứ Tư 2/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 8 về một Vị Thiên Chúa không bao giờ ruồng bỏ ai

Thứ Tư 24/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 7 về một Vị Thiên Chúa nơi trường hợp Vua Ahab cướp của giết người

Thứ Tư 10/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 6 về Năm Toàn Xá của Lòng Thương Xót

Thứ Tư 3/2: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 5 về Lòng Thương Xót và công lý

Thứ Tư 27/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 4 về một Vị Thiên Chúa Cứu Độ của dân Do Thái

Thứ Tư 13/1: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Lòng Thương Xót Chúa - bài 3 về một Vị Thiên Chúa Thương Xót

Lòng Thương Xót Chúa - Năm Thánh Thương Xót

Thứ Tư 16/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Năm Thánh - Những dấu Hiệu, và Đức Thánh Cha Phanxicô trong tuần Bài 2

Thứ Tư 9/12: Đức Thánh Cha Phanxicô: Năm Thánh Tình Thương - Tại sao? Bài 1