GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2021

 

 

 

ĐTC PHANXICÔ - GIÁO LÝ VỀ THƯ GALATA

 

3/11- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 14 - Đi theo Thần Linh

 

27/10- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 13- Hoa Trái của Thần Linh

 

20/10- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 12- Tự do được hiện thực nơi yêu thương

 

13/10- ĐTC Phanxicô Giáo Lý về Thư Galata - Bài 11: Tự do Kitô giáo, thứ men giải phóng hoàn cầu

 

6/10- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata - Bài 10: Chúa Kitô đã giải phóng chúng ta

 

30/9- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata - Bài 9 về Đời Sống Đức Tin

 

9/9- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata - Bài 8: Chúng ta là con cái của Thiên Chúa

 

1/9- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 7 - Những Người Galata Khờ Dại

 

25/8- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 6 Cái nguy hiểm của Lề Luật

 

18/8- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 5 Lề Luật như Giám Hộ Viên 

 

11/8- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 4 Luật Moisen

 

4/8- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata Bài 3 Chỉ có một Phúc Âm duy nhất

 

30/6 - ĐTC Phanxicô - Giáo Lý về Thư Galata: Bài 2- Thánh Phaolô Vị Tông Đồ Đích Thực

 

23/6- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Thư Galata - bài 1