Bông Hồng 12
 


Kinh Lạy Cha

 


Kinh Lạy Cha hay kinh Chúa Dạy có một giá trị cao cả, vượt trên mọi sự, là v́ Tác Giả của kinh này không phải là một con người hay thiên thần, mà là Vua của triều thần thiên quốc và nhân quần, là Thiên Chúa và là Cứu Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Thánh Cyprianô nói rằng, chỉ có Cứu Chúa, Đấng mà chúng ta được sinh vào đời sống ân sủng, mới đáng là Vị Thày Siêu Phàm của chúng ta và mới đáng dạy chúng ta cầu nguyện.

Kết cấu tuyệt vời, tác động êm ái và sự trong sáng của kinh nguyện thần linh này nói lên sự khôn ngoan của Vị Sư Phụ Thần Linh của chúng ta. Đó là một kinh ngắn gọn nhưng có thể dạy chúng ta rất nhiều. Kinh này hay ho trong tầm mức hiểu biết của người vô học, và cũng là nguồn suy niệm khôn cùng về các mầu nhiệm đức tin cho giới học thức.

Kinh Lạy Cha chứa đựng tất cả những phận sự của chúng ta đối với Thiên Chúa, những tác động của mọi nhân đức và những lời khấn nguyện cho cả nhu cầu về tinh thần cũng như vật chất của chúng ta. Ông Tertullianô nói rằng, kinh Lạy Cha là một bản tóm tắt Tân Ước. Thánh Tôma Kempi nói rằng, kinh này vượt trên mọi ước muốn của các thánh; là đúc kết tất cả mọi lời hay ư đẹp của các Thánh Vịnh và thánh ca; chúng ta xin Chúa mọi sự chúng ta cần nơi kinh này; chúng ta chúc tụng ngài xứng đáng nhất bằng kinh này; chúng ta nâng linh hồn chúng ta từ đất lên đến trời để kết hợp với Thiên Chúa nhờ kinh này.

Thánh Gioan Chrisôtômô nói rằng, chúng ta không thể là môn đệ của Thày ḿnh nếu chúng ta không cầu nguyện như Người đă làm và theo đường lối Người đă dạy chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa là Cha vốn thích lắng nghe kinh nguyện mà chúng ta được Con Ngài dạy cho, hơn là những kinh của riêng chúng ta với tất cả giới hạn phàm trần bất hảo.

Chúng ta phải đọc kinh Lạy Cha với một ḷng tin tưởng Chúa Cha hằng hữu sẽ nhậm lời kinh nguyện này là kinh nguyện của Con Ngài, Đấng mà Ngài luôn lắng nghe, trong khi đó, chúng ta lại là chi thể của Con Ngài. Thiên Chúa chắc chắn sẽ đáp lại lời khẩn nguyện nơi kinh Lạy Cha, v́ là Cha tốt lành như Ngài làm sao lại có thể từ chối một lời cầu bằng ngôn ngữ của một người Con rất đẹp ḷng Ngài, một lời cầu được bảo đảm bằng công nghiệp của Người, và một lời cầu được dâng lên từ sự van nài tha thiết của Người.Thánh Augustinô nói rằng, bất cứ khi nào chúng ta đọc kinh Lạy Cha một cách sốt sắng, các tội nhẹ của chúng ta sẽ được tha thứ. Người công chính một ngày sa ngă bảy lần, nhưng, nhờ kinh Lạy Cha với bảy lời nguyện, họ sẽ vừa tránh khỏi sa ngă, vừa được ǵn giữ khỏi các kẻ thù thiêng liêng. V́ biết chúng ta yếu đuối và bất lực là chừng nào, lại c̣n gặp bao khó khăn thử thách, Chúa đă đặt ra kinh của Người vừa ngắn gọn lại vừa dễ đọc, để nhờ đọc một cách sốt sắng và thường xuyên, chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa Toàn Năng cứu giúp cấp thời.

Hỡi các linh hồn đạo hạnh, những người ít để ư đến kinh mà Con Thiên Chúa đă ban cho chúng ta vá bảo chúng ta luôn luôn đọc kinh ấy, tôi xin qúi bạn là đă đến lúc qúi bạn nên nghĩ lại đi. Qúi bạn chỉ thích những lời nguyện do loài người đặt ra. Cho dù là ai đi nữa, được thần hứng nhất trên đời này đi nữa, cũng không thể nào biết cách phải cầu nguyện hơn chính Chúa Giêsu Kitô! Qúi bạn t́m kiếm những kinh nguyện trong các sách do bàn tay phàm nhân viết ra, làm như qúi bạn cảm thấy xấu hổ khi đọc kinh Chúa Dạy chúng ta cầu nguyện vậy.

Qúi bạn cho rằng những kinh nguyện trong các sách đó là những kinh nguyện dành cho giới học giả và giầu có,
thuộc thành phần thượng lưu, c̣n kinh Mân Côi là kinh chỉ để dành cho đàn bà, con nít và thành phần hạ cấp. Những kinh nguyện qúi bạn thường dùng được coi như hay hơn và đẹp ḷng Thiên Chúa hơn những ǵ chứa đựng nơi kinh Lạy Cha! Thật là một chước cám dỗ rất nguy hại trong việc làm mất đi hứng thú cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, và thay vào đó bằng những kinh nguyện tầm thường khác.

Nói như thế không phải là tôi phủ nhận các kinh nguyện của các thánh đặt ra để khuyến khích tín hữu chúc tụng Thiên Chúa, nhưng điều không thể chấp nhận ở đây là người ta đề cao những kinh nguyện của các thánh hơn kinh nguyện của chính Lời Nhập Thể dạy cho. Nếu họ coi thường kinh nguyện Chúa dạy này, th́ chẳng khác ǵ họ bỏ một suối nước để đến với một rănh nước, không uống nước trong mà uống nước đục vậy. Kinh Mân Côi bao gồm kinh Lạy Cha và Lời Chào Thiên Thần là một gịng nước trong, hằng tuôn chảy từ mạch ân sủng, trong khi những
kinh nguyện khác nơi các sách vở, chẳng là ǵ khác ngoài những tia nước nhỏ xíu cũng phát xuất từ cùng một nguồn mạch này.

Ai đọc kinh Lạy Cha cẩn thận, để ư từng chữ, suy niệm từng lời, đúng là người có phúc, v́ họ t́m thấy mọi sự mà họ cần hay mong ước.

Khi chúng ta đọc kinh nguyện tuyệt diệu này, chúng ta chạm đến ngay Trái Tim của Thiên Chúa lúc chúng ta gọi Ngài là Cha, Lạy Cha chúng con, một tên gọi ngọt ngào. Ngài là Cha dấu yêu nhất trong tất cả mọi người cha: toàn năng trong việc tạo dựng, diệu kỳ trong việc bảo tồn thế gian, khả ái trong sự quan pḥng thần linh, và luôn
vô cùng thiện hảo trong ơn cứu độ của Ngài. Thiên Chúa là Cha chúng ta, do đó, chúng ta tất cả là anh em với nhau, và Thiên đàng là quê hương của chúng ta, là sản nghiệp cho chúng ta thừa hưởng. Điều này đă đủ dạy cho chúng ta yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân, và đừng gắn bó với những sự ở trên đời này.

Vậy chúng ta phải yêu Cha chúng ta ở trên trời và phải lập đi lập lại:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha là Đấng tràn đầy trời đấtBằng hữu thể vô cùng của Cha.Cha hiện diện khắp mọi nơi -Cha ở trong các thánh nhânVới vinh quang của Cha,Cha ở trong kẻ bị án trầm luâ<179>n, Với chính trực của Cha, Cha ở trong các kẻ lànhVới ân sủng của Cha -Cha cũng ở ngay trong tội nhân Với sự nhẫn nại Mà Cha khoan dung cho họ -Xin cho chúng con biết kêu cầu Cha Cho chúng con hằng nhớ rằng Chúng con từ Cha mà đến;
Xin cho chúng con biết sống Như con cái đích thực của Cha -Xin cho chúng con biết hướng đời của chúng con. Về ChaĐừng bao giờ trở mặt -Xin cho chúng con biết sử dụng Mọi khả năng của chúng con, Tâm trí, hồn thiêng và sức lực của chúng con Qui hướng về ChaChỉ một ḿnh Cha mà thôi.


DANH CHA CẢ SÁNG

Vua Đavít là một tiên tri đă nói Tên của Chúa là thánh và uy linh, và tiên tri Isaia th́ viết, các tầng trời luôn vang vọng những lời chúc tụng của các thiên thần Seraphim không ngừng tôn vinh sự thánh thiện của Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Ở đây, chúng ta xin cho tất cả thế gian nhận biết và tôn thờ chững ưu phẩm của Thiên Chúa là Đấng rất ư cao cả và thánh hảo. Chúng ta xin cho Ngài được nhận biết, yêu mến và tôn thờ nơi dân ngoại, nơi dân Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dân Do Thái, nơi dân man rợ và nơi tất cả những kẻ bất trung - để tất cả mọi người biết phụng sự và tôn vinh Ngài bằng một đức tin sống động, một đức cậy vững vàng, một đức mến bừng cháy, và bằng việc từ bỏ tất cả những tin tưởng sai lầm. Tóm lại, chúng ta nguyện cầu cho tất cả mọi người nên thánh v́ Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Toàn Thiện.


NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN


Xin Cha cai trị linh hồn chúng con. Bằng ân sủng của Cha Để sau khi chết Chúng con được xứng đáng Cai trị với Cha Trong vương quốc của ChaTrong vĩnh phúc tuyệt vời. Ôi lạy Chúa, chúng con vững tin Vĩnh phúc này sẽ đến;
Chúng con hy vọng và trông đợi vĩnh phúc ấy, V́ Chúa là Cha Đă hứa ban cho Theo ḷng nhân lành cao cả của Cha; Vĩnh phúc đă được trao đổi cho chúng con Bằng công nghiệp của Thiên Chúa Ngôi Con Và Chúa Thánh Linh Đấng là Ánh Sáng Đă tỏ vĩnh phúc ấy cho chúng con.


Ư CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI

Như ông Tertullianô nói, câu này không có nghĩa là chúng ta sợ rằng người ta làm sai lệch đi những định liệu của Thiên Chúa, v́ không có một sự ǵ xẩy ra ngoài sự quan pḥng thần linh, sự quan pḥng đă biết trước điều xẩy ra và làm cho điều ấy xẩy ra đúng như dự định trước của ḿnh. Không có một trở ngại nào trên đời này có thể cản trở được ư muốn của Thiên Chúa khi đến thời điểm phải xẩy ra.

Khi chúng ta đọc “ư Cha thể hiện” là chúng ta xin Thiên Chúa cho chúng ta hạ ḿnh xuống chấp nhận tất cả hững
ǵ Ngài thấy đáng gửi đến cho chúng ta ở đời này. Chúng ta cũng xin Ngài giúp cho chúng ta thực hiện, trong mọi sự và mọi lúc, Thánh Ư Ngài được tỏ ra cho chúng ta qua các giới răn, một cách mau mắn, thiết tha và bền vững, như các thần thánh ở trên trời.


XIN CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Chúa dạy chúng ta xin Thiên Chúa tất cả mọi sự chúng ta cần, cả về tinh thần lẫn vật chất. Khi xin “lương thực hằng ngày” cho ḿnh, chúng ta khiêm tốn chấp nhận sự nghèo khổ lẫn thiếu thốn của ḿnh trước nhan Thiên Chúa, nhận biết rằng tất cả mọi vật dụng ở đời tạm này đều từ sự quan pḥng thần linh của Ngài mà có.

Khi chúng ta đọc “lương thực” là chúng ta xin điều cần đủ để sống thôi, chứ không bao gồm cả những điều sang trọng.

Chúng ta xin lương thực cho “hôm nay” là chúng ta chỉ để ư đến hiện tại thôi, c̣n ngày mai th́ phó trong sự quan pḥng của Chúa.

Và khi chúng ta xin “lương thực hằng ngày” là chúng ta chân nhận rằng chúng ta cần Thiên Chúa nâng đỡ hằng ngày, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào việc Ngài giúp đỡ và phù tŕ chúng ta.


THA NỢ CHÚNG CON NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA NHỮNG KẺ NỢ CHÚNG CON

Thánh Augustinô và ông Tertullianô nói, mỗi tội là một món nợ chúng ta mắc với Thiên Chúa Toàn Năng, và sự Công Chính của Ngài buộc chúng ta phải đền trả cho đến tận cùng. Bất hạnh thay, tất cả chúng ta đều mắc với Chúa những món nợ tệ hại này.

Bất kể chúng là bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng phải đến với Thiên Chúa, bằng tất cả cậy trông và với niềm buồn đau thật sự về tội lỗi của chúng ta đă phạm, thưa với Ngài rằng:

“Lạy Cha ở trên trời của chúng con ơi, xin Cha tha cho chúng con, những tội trong tư tưởng và lời nói, tha cho chúng con những tội cố t́nh và vô ư đă làm cho chúng con đời đời nhơ nhớp trước ánh nh́n thần linh công chính của Cha.

Chúng con dám xin điều này v́ Cha là Cha xót thương và yêu thương của chúng con, và v́ chúng con tha cho hững
kẻ phạm đến chúng con, do chúng con vâng lời Cha dạy theo đức bác ái.

Xin đừng để chúng con, cho dù có bất trung với ân sủng của Cha, đầu hàng sự cám dỗ của thế gian, ma qủi và xác thịt.”


NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ

Sự dữ là tội lỗi, cũng là h́nh phạt đời này và đời sau, mà chúng ta biết rằng chúng ta xứng đáng phải chịu.

AMEN

(Chớ Ǵ Được Như vậy)

Chữ này ở chỗ kết thúc kinh Lạy Cha thật là một điều an ủi. Thánh Giêrônimô nói rằng, đây là một loại ấn tín ưng thuận mà Thiên Chúa Toàn Năng đặt ở cuối những điều khẩn nguyện của chúng ta, để bảo đảm với chúng ta rằng
Ngài sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta xin - Chẳng khác ǵ như chính Ngài đang trả lời cho chúng ta rằng:

“Amen!

Các con xin th́ được, v́ thật sự các con đă được điều các con xin.”

Chữ “Amen” có nghĩa là như vậy.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính