DI SẢN HỒNG ÂN

Bảo Ngôn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Năm Thánh 2000 cho Ngàn Năm Thứ Ba


Nội Dung

Dẫn Nhập: Những Di Sản của Một Thời Điểm Hồng Ân
 

I.-  Giáo Lý về Vinh Quang Thiên Chúa Ba Ngôi

      (33 bài Giáo Lý Chủ Đề của ĐTC trong Năm Thánh 2000)

  

1.      Maria: Nữ Tử Dấu Ái của Chúa Cha

2.      Maria Cộng Tác vào Dự Án Cứu Độ của Thiên Chúa

3.      Ba Ngôi là Nguồn Yêu Thương và Ánh Sáng

4.      Ba Ngôi Hiện Diện Mầu Nhiệm trong Việc Tạo Dựng

5.      Vinh Quang Ba Ngôi được Tỏ Hiện nơi Lịch Sử

6.      Vinh Quang Ba Ngôi được Tỏ Hiện nơi Việc Nhập Thể

7.      Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

8.      Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Biến Hình

9.      Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Tử Nạn

10.  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Kitô Phục Sinh

11.  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Chúa Giêsu Thăng Thiên

12.  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Việc Thánh Thần Hiện Xuống

13.  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Con Người Sống Động

14.  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện

15.  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Giêrusalem Thiên Quốc

16.  Thiên Chúa luôn Tìm Kiếm Con Người

17.  Thiên Chúa thỏa Lòng Chúng Ta Trông Mong Nhan Ngài

18.  Vinh Quang Ba Ngôi nơi Thiên Nhiên Vạn Vật

19.  Chúa Kitô là Cuộc Gặp Gỡ Tối Hậu giữa TC và Loài Người 

20.  Thiên CHúa tiếp tục Kêu Gọi Con Người Thống Hối

21.  Đường Lối Chúa Kitô Truyền Dạy thì Gắt Gao

22.  Thánh Linh ban Sự Sống và Tự Do cho Kitô Hữu

23.  Tặng Ân Thần Linh làm Chúng Ta Nên Con Nơi Người Con

24.  Thánh Thể là Cử Hành Vinh Hiển Thiên Chúa

25.  Thánh Thể là Tưởng Niệm Việc Toàn Năng của Thiên Chúa

26.  Thánh Thể là Hy Tế Chúc Tụng Tuyệt Hảo

27.  Thánh Thể là Bữa Tiệc Hiệp Thông với Thiên Chúa

28.  Thánh Thể là Nếm Hưởng Vĩnh Cửu trong Thời Gian

29.  Thánh Thể là Bí Tích Hiệp Nhất của Giáo Hội

30.  Lời Chúa, Thánh Thể là Việc Kitô Hữu Phân Rẽ

31.  Tình Yêu liên kết tất cả mọi Cộng Đồng Kitô Hữu

32.  Thiên Chúa ban Ơn Cứu Độ cho Tất Cả Mọi Dân Tộc

33.  Tất Cả được Kêu Gọi để Xây Dựng Nước Thiên Chúa

 

II.- Huấn Từ Cho Các Giới Mừng Năm Thánh

·        Sống Ý Nghĩa Ơn Gọi Chuyên Biệt trong Ngàn Năm Thứ Ba

(Huấn Từ chung nhắn nhủ từng giới trong 24 thành phần Kitô hữu khác nhau)

1.      Trẻ em:

2.      Tu sĩ:

3.      Bệnh  nhân:

4.      Nghệ sĩ:

5.      Tòa Thánh Rôma:

6.      Thủ công:

7.      Lao động:

8.      Linh mục:

9.      Học thức:

10.  Di Dân Và Du Hành:

11.  Ký Giả:

12.  Tù nhân:

13.  Giới Trẻ:

14.  Giáo chức:

15.  Đại biểu Tòa Thánh:

16.  Lão nhân:

17.  Gia đình:

18.  Lực sĩ:

19.  Lãnh đạo và Nghị viên: 

20.  Nông dân:

21.  Quân lực và cảnh sát:

22.  Tông đồ giáo dân:

23.  Giúp Vui: 

24.  Phong Trào Cursillo

25.  Thày là Đức Kitô... có những lời ban sự sống đời đời (Huấn Từ đặc biệt nhắn nhủ Giới Trẻ)

26.  Bài Giảng Đức Thánh Cha  (Huấn Từ đặc biệt nhắn nhủ Giới Trẻ Phần II)

27.  Biến cố Nhập Thể chạm đến tận thâm cung nhân loại (Huấn Từ đặc biệt nhắn nhủ Giớiï Giáo Sư Đại Học)

28.  Luật Nhân Tạo không được tương khắc với Luật Tự Nhiên (Huấn Từ đặc biệt nhắn nhủ Giới Chính Trị Gia)

 

III.- Các Bảo Ngôn Khác

29.  - Suy Niệm Đường Thánh Giá (Trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Năm 2000)

30.      * Chặng Thứ I

31.      * Chặng Thứ II

32.      * Chặng Thứ III

33.      * Chặng Thứ IV

34.      * Chặng Thứ V

35.      * Chặng Thứ VI

36.      * Chặng Thứ VII

37.      * Chặng Thứ VIII

38.      * Chặng Thứ IX

39.      * Chặng Thứ X

40.      * Chặng Thứ XI

41.      * Chặng Thứ XII

42.      * Chặng Thứ XIII

43.      * Chặng Thứ XIV

 

Phụ Trương

44.  II. Tài Liệu Học Hỏi về Mầu Nhiệm Nhập Thể

(Theo Sứ Điệp của ĐTC gửi Giới Trẻ và Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,