Giáo Lý về Lạy Cha - >>> Bài

từ 5/12/2018 đến --------/2019

 

16/1: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 5: Lời thân thưa cùng Thiên Chúa là "Cha"

9/1/2019 - ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 4: Chúa Giêsu cầu nguyện theo Phúc Âm Thánh Luca

2/1/2019 - ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 3: Đường lối Cầu nguyện của Kitô giáo

12/12: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha - bài 2: Lời cầu nguyện của đời sống con người

 

5/12: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha - bài 1: Chúa Kitô cầu nguyện