Giáo Lý về Lạy Cha - >>> Bài

từ 5/12/2018 đến 22/5/2019

 

22/5: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Kinh Lạy Cha bài 16: "Kinh nguyện Kitô giáo được xuất phát từ việc dám táo bạo gọi danh xưng 'Cha'"

15/5: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Kinh Lạy Cha bài 15: "Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ"

1/5: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Kinh Lạy Cha bài 14: "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ"

24/4: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Kinh Lạy Cha bài 13: "Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con"

10/4: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 12: "Xin tha nợ chúng con"

27/3: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 11: "Xin Cha lương thực hằng ngày"

20/3: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 10: "Ý Cha thể hiện"

6/3: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 9: "Nước Cha trị đến"

27/2: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 8: "Danh Cha cả sáng"

20/2: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 7: Thiên Chúa là "Cha ở trên Trời" yêu thương

13/2: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 6: "Không có chữ 'tôi' trong 'Kinh Lạy Cha'"

16/1: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 5: Lời thân thưa cùng Thiên Chúa là "Cha"

9/1/2019 - ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 4: Chúa Giêsu cầu nguyện theo Phúc Âm Thánh Luca

2/1/2019 - ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 3: Đường lối Cầu nguyện của Kitô giáo

12/12: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha - bài 2: Lời cầu nguyện của đời sống con người

 

5/12: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha - bài 1: Chúa Kitô cầu nguyện